Dirk Jansz Brunt 

 

         

Generatie I

 

 

I.               Dirk Jansz Brunt, ovl. te Woerden op 2 apr 1761, otr. (1) op 4 dec 1721,

           tr. (Neeltje ongeveer 22 jaar oud) te Woerden op 21 dec 1721 met

                 Neeltje Hendrikse Verlaan, dr. van Heynderik Jacobsz Verlaan en Cornelia Huygensdr Voordouw, ged. te Harmelen op 20 aug 1699,

                ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Barwoutswaarder op 9 feb 1783 of 12-2-1782 in Woerden

                 82 jr oud.

                     Of het met betrekking tot Dirk Jans Brunt is niet zeker.
                     Protocollen Zwammerdam 1622-1629.
                     inventarisnummer 18.
                     bladzijde    40.
                     datum        25-04-1624.
                     inhoud        Oude Jan Willemsz Brant, wonend te Woerden, voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jonge Jan Willemsz Brant,

                     wonend te Middelburg in Zeeland, d.d. 23-11-1623, mede Adriaen Willemsz Brunt, wonend in het land van Montfort, Wouter Claesz, wonend te Bodegraven,

                     getrouwd met Hilletgen Willemsdr en Gijsbert Jan Joostensz, wonend te Bodegraven, als vader en voornoemde Oude Jan Willemsz Brunt,

                     samen bloedvoogden van 2 weeskinderen van Heijndrickgen Willemsdr, allen kinderen en kindskinderen van hun overleden vader en grootvader

                     Willem Jansz Brunt, in leven wonend aan de Zuidzijde van Bodegraven, verkopen, met consent van schout Pieter Ariensz Backer en Mees Dirckxsz

                     en Cornelis Matheusz Verhoeff, weesmeesters van Bodegraven, aan Charles van Mathenes, ruwaard en baljuw van Putten en Johan,

                     heer van Mathenes Rivière, Opmeer, Souteveen en als voogd van de weeskinderen van Jonkheer Willem van Mathenesse,

                     heer van Rasquart, ten behoeve van die kinderen de hofstede met eerst 14 morgen 178 roeden land onder Bodegraven in de polder van de

                    Zuidzijde met een huis, berg en schuur strekkend uit de Rijn tot de Nessekade, belend ten oosten Jacob Cornelis Joosten en ten westen Dammis c.s.;

                     nog 9 morgen 147 roeden land in de Bodegraverkampen, strekkend uit de afwetering tot de Oudbodegraverwetering, belend ten oosten de kinderen

                    van Pieter Loodewijcxs en ten westen Dammis Gerrits voornoemd; nog 6 morgen 3 hond 60 roeden land in het Broekveld, strekkend van de

                     Oud Bodegraafsedijk tot aan de sloeijen toe, belend ten oosten de heer van Lis en ten westen Dirck Verseijl en Dirck Govrtsz, en nog

                     "de eeuwige huijre" van 1 1/2 morgen land in Vroemade die "ten eeuwijgen dage" gebruikt mag worden, eigenaar hiervan zijnde de

                     overleden Frederick Brant, strekkend van over de Nessekade tot in de afwetering, belend ten oosten Jacob Cornelisz Joosten

                      en ten westen Dammis Gerrits. De woning met de totale 31 morgen 85 roeden land worden in huur gebruikt door Jan Heijndricksz Bos.


                      © 2005 Streekarchief Rijnlands Midden.
                      Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend
.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Jan Brunt, geb. te Woerden op 3 mei 1722.

2.              Fijtje Brunt, ged. te Woerden op 26 sep 1723, volgt IIa.

3.              Cornelia Brunt, geb. te Woerden op 13 dec 1724.

4.              Annigje Brunt, geb. te Woerden op 19 apr 1726.

5.              Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!, ged. te Woerden op 13 mrt 1729, volgt IIb.

6.              Dirkje Brunt, geb. te Woerden op 18 mrt 1731.

7.              Hendrik Dirksz Brunt, geb. te Woerden op 12 okt 1732, volgt IIc.

8.              Neeltje Brunt, geb. te Woerden op 5 sep 1734.

9.              Altye Brunt, geb. te Woerden op 15 jul 1736.

10.            Dirk Brunt, geb. te Woerden op 5 jan 1738.

11.            Jacob Brunt, geb. te Rietveld op 24 apr 1740, ovl. (64 jaar oud) te Zegveld op 7 apr 1805, volgt IId.

 

                 Dirk Jansz Brunt,

            tr.(2) met

                Sijgje Maarten

                

 

Generatie II

 

 

IIa.            Fijtje Brunt, dr. van Dirk Jansz Brunt (I)en Neeltje Hendrikse Verlaan, ged. te Woerden op 26 sep 1723,

           tr. met

                 Jan Everts Jong de

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Dirk Jong de, ged. te Nieuwkoop‑Agtienhoven op 22 okt 1752, volgt IIIa.

2.              Evert Jong de, ged. te Nieuwkoop‑Agtienhoven op 13 jan 1754.

3.              Annigje Jong de, ged. te Nieuwkoop‑Agtienhoven op 20 apr 1755.

 

IIb.            Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!, dr. van Dirk Jansz Brunt (I)en Neeltje Hendrikse Verlaan, geb. (circa 1729),

                  ged. te Woerden (Rietveld en de Bree) op 13 mrt 1729,

             otr. (1) op 6 sep 1764, tr. (resp. ongeveer 35 en 23 jaar oud) te Linschoten Geref. Kerk op 23 sep 1764 met att. van Woerden, kerk.huw. (G) met

                   Hendrick / Henderik Dommelen van, zn. van Dirk Hendrikse Dommele van en Johanna (Hanna) Jooste/ Goossen Grootveld,

                   geb. te Ameide‑Tienhoven Jongeman van Ameide op 1 aug 1741 won. Rietveld bij

                 Woerden (getuige: Lijsbet Janse Pijsel (Grootveld-)), ovl. (72 jaar oud) te Harmelen‑Teckop op 11 dec 1813 in.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna Dommelen van, ged. NH te Zegveld op 27 jun 1765.

2.              Jan Dommelen van, ged. NH te Segtvelt op 30 okt 1767, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 9 mrt 1845, volgt IIIb.

3.              Dirkje Dommelen van, ged. NH te Zegveld op 3 mrt 1770.

4.              Hendrik Dommelen van, geb. te Zegveld in 1772.

 

                 Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!,

           tr. (2) te Woerden op 16 dec 1859 met

                 Adrianus ( de Landen) ?? Lange de

    

 

IIc.            Hendrik Dirksz Brunt, zn. van Dirk Jansz Brunt (I)en Neeltje Hendrikse Verlaan geb. te Woerden op 12 okt 1732,

          tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) te Woerden op 14 dec 1760 met

                 Neeltje Janse Lingen van derxe "Lingen van der:Neeltje *1732", ged. te Woerden op 12 okt 1732.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Dirk Brunt, ged. te Woerden op 27 dec 1761.

2.              Jan Brunt, ged. te Woerden op 23 jan 1763.

3.              Gerrigje Brunt, ged. te Woerden op 4 nov 1764.

4.              Neeltje Brunt, ged. te Woerden op 13 jul 1766.

5.              Gerritje Brunt, ged. te Woerden op 6 nov 1768.

6.              Cornelis Brunt, ged. te Woerden op 30 sep 1770.

7.              Hendrik Brunt, ged. te Woerden op 20 dec 1772.

8.              Jacobus Brund, ged. te Woerden op 19 nov 1775, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Barwoutswaarder op 24 feb 1837, volgt IIIc.

9.              Adrianus Brunt, ged. te Woerden op 18 feb 1778.

10.            Jan Brunt, ged. te Woerden op 16 aug 1780.

 

IId.            Jacob Brunt, zn. van Dirk Jansz Brunt (I)en Neeltje Hendrikse Verlaan, geb. te Rietveld op 24 apr 1740, ged. G te Woerden op 3 mei 1740,

                   ovl. (64 jaar oud) te Zegveld op 7 apr 1805,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Woerden op 2 dec 1764 met

                  Neeltje (Neeltie) Nap, dr. van Jan Maartensz Nap en Geertje Dirks Berg van den, ged. G te Woerden op 22 jan 1736,

                  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Zegveld op 9 dec 1817.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Neeltje Brunt, ged. te Woerden op 7 jul 1765.

2.              Dirk Brunt, ged. te Woerden op 7 sep 1766, volgt IIId.

3.              Jan Brunt, geb. te Rietveld, volgt IIIe.

4.              Geertje Brunt, ged. te Woerden op 12 okt 1769.

5.              Hendrik Brunt Ook Brund, ged. G te Woerden op 30 jun 1771, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Woerden op 31 okt 1827, volgt IIIf.

6.              Jacobus Brunt, ged. te Woerden op 16 apr 1775.

7.              Cornelia Brunt, ged. te Woerden op 13 okt 1779.

8.              Neeltje Brunt, ged. te Woerden op 9 dec 1772.

9.              Feijgje Brunt, ged. te Woerden op 25 dec 1777.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Dirk Jong de, zn. van Jan Everts Jong de en Fijtje Brunt (IIa), ged. te Nieuwkoop‑Agtienhoven op 22 okt 1752,

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) te Nieuwkoop op 5 okt 1787 met

                 Cornelia Schinkel, ged. te Bodegraven op 23 aug 1761, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 16 mei 1796 34 jr oud.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Neeltje Jong de, ged. te Nieuwveen op 16 dec 1787.

2.              Jan Jong de, ged. te Nieuwveen op 25 jan 1788.

3.              Fijtje Jong de, ged. te Alphen & Rietveld op 18 jul 1790, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 11 dec 1847, volgt IVa.

4.              Geerlof Jong de, geb. te Bodegraven op 19 okt 1793, ged. te Bodegraven op 20 okt 1793.

5.              Annigje Jong de, geb. te Bodegraven op 3 apr 1796, ged. te Bodegraven op 10 apr 1796.

 

IIIb.            Jan Dommelen van, zn. van Hendrick / Henderik Dommelen van en Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!(IIb), ged. NH te Segtvelt op 30 okt 1767, Bouwman,

                  ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 9 mrt 1845,

              tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 22 apr 1787 met

                   Annetje Schaer Ook Schee !, dr. van Jan Scheer en Claasje Jonslee, ged. G te Rietveld en de Bree op 1 aug 1762, Boerin, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 18 dec 1838.

        

                 ( Volgens het Certificaat van de Nationale Militie d.d. 12-11-1819 is Hendrik van Dommelen geboren te Lange Weide 10-nov 1819,

                 boerenknecht, zoon van Jan van Dommelen en Annigje Scheer, wonende teRietveld en de Bree.

                 Lotnummer 3, zitting Leijden, uit hoofde van Eenige zoon te zijn finaalkis is vrijgesteld geworden, signalement; 5 voet, 7 duim,

                  aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen licjtbruin, geen merkbaare kentekenen.

                 Notitie bij het huwelijk: er zijn te Woerden op 30 juli 1792 en 15 april 1794 niet met name genoemde kinderen van Jan van Dommelen begraven,

                 voor elk van hen is er een grafhuur betaald van 4 gulden en 14 stuivers.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Claasiena Dommelen van, geb. te Rietveld, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 10 okt 1826, volgt IVb.

2.              Annigje Ook Antje Dommelen van, ged. GE te Woerden op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater op 6 jun 1847, volgt IVc.

3.              N.N. Dommelen van, geb. op 30 jul 1792 (doodgeb.).

4.              Jan Dommelen van, geb. te Waarder op 28 feb 1794, ged. te Waarder of Woerden op 2 mrt 1794.

                 Er zijn te Woerden op 30 juli 1792 en 15 april 1794 niet met name genoemde kinderen van Jan van Dommelen begraven,

                 voor elk van hen is er een grafhuur betaald van 4 gulden en 14 stuivers.

5.              Hendrik /Henderik Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 9 nov 1799, ovl. (82 jaar oud) op 24 jun 1882, volgt IVd.

 

IIIc.            Jacobus (Dirk) Brund (Brunt), zn. van Hendrik Dirksz Brunt  (IIc)en Neeltje Janse Lingen van der, ged. te Woerden op 19 nov 1775 (19 okt 1774)

                    (getuige: Bij de doop van Jacobus Brunt was Jannigje van Vliet getuige),

                     ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Barwoutswaarder 61 jaar oud op 24 feb 1837,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 14 jaar oud) circa 1800 met

                     Emmetje Doorn van, dr. van Willem Doorn van  en Neeltje Boef , geb. in 1786, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Barwoutswaarder 89 jr oud op 5 feb 1875 Akte 4.

                 Not bij Jacobus :


                                       http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbrus&lang=nl;p=jacobus;n=brunt;oc=3.


                             Jacobus Brunt had de bijnaam Koop-oom.
                             Hij was Bouwman in de Pannebakkerij, later steenfabrikant op de "Derde Kwakel" na zijn broer Cornelis Hendrikse.
                             Jacobus Brunt had uit zijn huwelijk met Emmetje van Doorn 10 kinderen.
                             Memories van successie.
                             Archieflocatie         Het Utrechts Archief.
                             Algemeen Toegangnr: 337-11.
                             Inventarisnr: 5543.
                             Kantoorplaats: Woerden.
                             Memorienr: 18.
                             Registratie datum: 24-02-1837.
                             Overledene            Jacobus Brunt.
                             Overlijdensplaats: Woerden.
                             Overlijdensdatum: 24-02-1837.
                             Nadere informatie nummer op film: 2195. e.v. Emmigje van Doorn. Pannenfabrikant. Geboren in Woerden
.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Neeltje Brund, geb. te Woerden in 1807, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 64 op 30 mei 1871 Aktenummer: 28,

             tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 41 jaar oud) te Woerden op 31 mei 1850 Aktenummer: 12 met

                 Jacob Lokhorst van, zn. van Jan Lokhorst van en Cornelia Brunt, geb. te Zegveld in 1809,

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 78 op 9 feb 1887 Aktenummer: 4. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Hendrik Brunt, geb. in 1810, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Barwoutswaarder op 28 feb 1885, volgt IVe.

3.              Cornelis Brunt, geb. te Woerden in 1812,

             tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Capelle a/d Ijssel op 24 mrt 1852 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Lingen Zuiderhoek van, dr. van Jacob Zuiderhoek van  en Anna Cornelia Hoogendijk, geb. te Kolhol in 1824.

            tr.(2) met

                  Neeltje Vliet van

4.              Gerrigje Brunt, geb. te Woerden op 3 okt 1813 Aktenummer: 58.

5.              Willem Jacobuszn Brunt, geb. te Woerden op 25 dec 1815, ovl. (55 jaar oud) te Barwoutswaarder op 20 jan 1871, volgt IVf.

6.              Gerrigje Brunt, geb. te Woerden op 17 jul 1818 Aktenummer: 36.

7.              Jan Brunt, geb. te Woerden op 9 jul 1820 Aktenummer: 55.

8.              Huibert Brunt, geb. te Woerden op 13 mei 1822 Aktenummer: 49.

9.              Jan Brunt, geb. te Woerden op 8 jan 1825, volgt IVg.

10.            Gerrigje Brunt, geb. te Woerden op 14 jan 1829 Aktenummer: 6, ovl. (33 jaar oud) te Barwoutswaarder 33 jr oud op 23 apr 1862 Akte 11.

                 Ongehuwd.

 

IIId.            Dirk Brunt, zn. van Jacob Brunt (IId)en Neeltje Nap, ged. te Woerden op 7 sep 1766,

          tr. te Zegveld met

                  Teuntje Maurik

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Brunt, geb. te Gravesloot ytr aangifte 7-10 op 7 okt 1811 akte 2.

 

IIIe.            Jan Brunt, zn. van Jacob Brunt (IId)en Neeltje Nap, geb. te Rietveld, ged. te Woerden op 26 jun 1768,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Zegveld op 21 mei 1790 met

                  Teuntje Kroost van de (Krood van der, Kroost van der, Krood van der), dr. van Cornelis Kroost van de en Aaltje Swanenbeek

                   ged. te Zegveld op 20 apr 1767 (getuige: Cornelis van der Kroost, Teuntje Zwanenbeek), ovl. (minstens 54 jaar oud) na mei 1821.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Neeltje Brunt, ged. te Woerden op 24 okt 1790 (getuige: Neeltje).

2.              Cornelis Brunt, ged. te Woerden op 12 feb 1792 (getuige: Aaltje Zwaenenbeek),

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Zegveld op 24 apr 1814 Akte 6 met

                 Adriana Verburg, dr. van Gerrardus Verburg en Aaltje Dooren van, geb. te Kamerik in 1790.

3.              Neeltje Brunt, geb. te Woerden in 1792, ged. te Woerden op 12 feb 1792 (getuige: Aaltje Zwaenenbeek, Neeltje Nap),

           tr. (beiden ongeveer 41 jaar oud) te Rietveld en de Bree (Rietveld) op 3 mei 1833 Akte No 1 Akte 1 met

                 Arie Doorn van, zn. van Willem Doorn van en Gerrigje Brunt, geb. te Kamerik in 1792.

4.              Aaltje Brunt, geb. te Woerden in 1793, volgt IVh.

5.              Jacob Brunt, geb. te Woerden op 1 apr 1795, ged. te Woerden op 5 apr 1795 (getuige: Neeltje Nap).

6.              Jacob Brunt, geb. te Woerden op 30 jan 1798, ged. te Woerden op 1 feb 1798.

 

IIIf.             Hendrik Brunt Ook Brund, zn. van Jacob Brunt (IId)en Neeltje Nap, ged. G te Woerden op 30 jun 1771, Werkman,

                   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Woerden op 31 okt 1827,

               tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Benschop op 26 mei 1796 met

                 Johanna Wit de, geb. te Haanswijk bij Harmelen, G, ovl. te Woerden op 2 mei 1833.Werkman bij zijn neef Hendrik Brunt Boer in Rietveld.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Adriana Ook Arriaantje Brunt, geb. te Benschop in 1797, volgt IVi.

2.              Jacob Brunt, geb. te Woerden op 7 aug 1799.

3.              Jacobus Brunt, geb. te Woerden op 17 dec 1800.

4.              Jacobus Brunt Ook Brund, geb. te Woerden op 4 apr 1802, ovl. (66 jaar oud) op 10 nov 1868, volgt IVj.

5.              Neeltje Brunt, geb. te Woerden op 16 feb 1805.

6.              Melten Brunt, geb. te Woerden op 5 mrt 1806.

7.              Melten Brunt, geb. te Woerden op 12 mei 1809.

8.              Melten Brunt, geb. te Woerden op 9 jun 1812, ovl. (9 maanden oud) in apr 1813.

9.              Leendert Brunt, geb. te Woerden op 10 jul 1813.

10.            Melten Brunt, geb. te Woerden op 4 apr 1817, ovl. (één dag oud) op 5 apr 1817.

11.            Melten Brunt, geb. te Woerden op 7 sep 1818, ovl. (2 maanden oud) op 18 nov 1818.

12.            Neeltje Brunt, geb. te Woerden op 16 aug 1820, ovl. (5 dagen oud) op 21 aug 1820.

13.            Hendrik Brunt, geb. te Woerden op 26 okt 1821, volgt IVk.

 

            

       

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Fijtje Jong de, dr. van Dirk Jong de (IIIa)en Cornelia Schinkel, ged. te Alphen & Rietveld op 18 jul 1790, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 11 dec 1847,

           tr. (resp. ongeveer 22 en 27 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 19 nov 1812 met

                  Hendrik Stam, zn. van Samuel Stam  en Willemijntje Stekelenburg, geb. te Harmelen op 6 dec 1784, ged. te Harmelen op 12 dec 1784,

                  Landbouwer, ovl. (88 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 31 mei 1873 88 jr oud.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Samuel Stam, geb. te Kockengen op 5 mrt 1813.

2.              Cornelia Stam, geb. te Kockengen op 5 okt 1814.

3.              Dirk Stam, geb. te Kockengen op 6 apr 1816, ovl. (54 jaar oud) te Kockengen op 19 mei 1870, volgt Va.

4.              Willemijntje Stam, geb. te Kockengen op 19 feb 1818.

5.              Johannes Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 25 sep 1819.

6.              Gerrit Stamxe "Stam:Gerrit *1820", geb. te Laagnieuwkoop op 17 dec 1820.

7.              Geerlof Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 22 apr 1822.

8.              Hendrik Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 30 jul 1823.

9.              Aaltje Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 1 apr 1825.

10.            Margje Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 7 okt 1826.

11.            Anthonie Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 27 sep 1828.

12.            Aaltje Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 24 feb 1831.

13.            Jannetje Stam, geb. te Laagnieuwkoop op 13 feb 1833.

 

IVb.           Claasiena Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van (IIIb)en Annetje Schaer Ook Schee ! (Boerin), geb. te Rietveld, ged. GE te Woerden op 4 nov 1787,

                  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 10 okt 1826 akte 21,

           tr. (resp. ongeveer 32 en 39 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 19 okt 1820

                  Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Leeuw (geb. ±1744), Jan Willem Hz. Paling (geb. ±1767),

                   Jan Blom (geb. ±1794) en Hendrik van Dommelen (geb. ±1800)) met

                   Petrus / Peter / Pieter Oostrum / Oostrom / Oosterum, zn. van Jan Huybertsz Oostrum en Joosje (Lijsje) Kortleven,

                   geb. te Lopik op 11 sep 1781, ged. N te Lopikerkapel op 16 sep 1781 (getuige: Lijsje Kortleven), boerenknecht, landbouwer

                  Adressen: tot 25-06-1855 Bodegraven  vanaf 01-05-1852 Kamerik, te Lange Ruige Weide vanaf 02-05-1854 Waarder,

                  ovl. (73 jaar oud) te Bodegraven op 25 jun 1855 73 jaar oud,

                  (Petrus / Peter / Pieter

             tr. (resp. 47 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Kamerik‑Mijzijde op 26 dec 1828 [bron: akte no. 5] met

                  Lijsje Johansdr. Roosenboom, dr. van Johannes ((Hannis)) Roosenboom en Annegje (Annetje) Waaij van der).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Oostrum / Oostrom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 17 okt 1821 (getuigen: Bastiaan Hogenboom (geb. ±1768) en Arie Keizer (geb. ±1788)),

                 ovl. (44 jaar oud) te Barwoudswaarder op 21 jul 1866,

            tr. (resp. 23 en minstens 23 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde op 27 aug 1845 [bron: akte no. 4] met

                 Johanna (Janna) Verdouw, dr. van Cornelis Verdouw en Neeltje Vlist van der, geb. te Hekendorp voor 1822.

2.              Huibert Oostrum / Oosterom, geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 9 jul 1823 om 07:00

                 (getuigen:. Bij de aangifte van de geboorte van Huibert waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie Oostveen (geb. ±1768) en Arie Keizer (geb. ±1788)

             tr. (1) te Zegveld in sep 1953 [bron: akte no. 2] met

                 Neeltje Fokker, dr. van Jan Fokker en Elisabeth Vermeulen., geb. te Loenen a/d Vecht in 1815, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Zegveld op 27 aug 1853 38 jaar oud.

           tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Zegveld op 28 apr 1854 met

                  Krijntje Brak, dr. van Willem Brak en Marrigje Burggraaf, geb. te Bodegraven in 1831. .

3.              Josina Oosterom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 2 feb 1825

                 (getuigen: Bij de aangifte van de geboorte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig:

                 Gerrit van Rossum (geb. ±1770) en Cornelis Zijderveld (geb. ±1790)).

4.              Clazina Oosterum, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 8 okt 1826 (getuigen: Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1826.

                Bij de aangifte van de geboorte van Clasina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Zijderveld (geb. ±1790) en Luit Verlaan (geb. ±1797)),

                 ovl. (2 maanden oud) te Kamerik‑Houtdijken aangifte 2-1-1827 op 31 dec 1826 akte 1.

 

IVc.           Annigje Ook Antje Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van (IIIb)en Annetje Schaer Ook Schee !! (Boerin),

                  ged. GE te Woerden op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater aangifte op 7-6-1847 op 6 jun 1847 57 jr oud akte 45,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Zegveld op 23 apr 1812 akte 3 met

                   Leendert Klaare (Klaren) (Klaare), zn. van Teunis Klaare (Klaren) en Geertruij Hol., geb. te Waarder in 1791,

                   ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater aangifte 13-4-1848 58 jr oud op 11 apr 1848 57 jr oud akte 29.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Geertruij Klaare (Klaren), geb. in 1814,

          tr. met

                 Pieter Boot, geb. te Linschoten in 1811.

2.              Antje Klaare (Klaren), geb. te Zegveld in 1815, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vleuten op 29 jan 1885 70 jaar oud,

          tr. met

                  Cornelis Gelder van, geb. te Zegveld in 1799.

3.              Jan Klaare (Klaare (Klare(n), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 8 nov 1817 akte 27, ovl. (3 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 15 wk oud op 7 mrt 1818 akte 5.

4.              Teunis Klaare (Klaare (Klaren), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 feb 1819 akte 3, 8 feb 1819, ovl. (6 weken oud) te Kamerik‑Mijzijde 7 wl oud 1 maand oud op 28 mrt 1819 akte.

5.              Jannigje Klaare (Klaare (Klaren)), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 jul 1820 akte 4.

6.              Jannigje Klaare(Klaare (Klaren), geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr in 1822, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oudewater 54 jr oud op 29 feb 1876 akte 13,

          tr. met

                 Hendrik Wilschut

7.              Teuntje Klaare (Klaren) (Klaare), geb. te Kamerik‑Mijzijde (te Kamerik-Houtdijken) op 15 feb 1823 akte 4,

                 ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde (te Kamerik-Houtdijken) 1 jr oud op 27 apr 1824 1 jaar oud. akte 4.

8.              Teuntje Klaare (Klaren) (Klaare), geb. te Kamerik (te Kamerik-Mijzijde) op 13 jan 1825 akte 1,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Willeskop op 10 sep 1851 met

                 Dirk Burggraaf, geb. te Woerden in 1821.

9.              Mees Klaare (Klaare (Klaren)), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 16 feb 1826 akte 2, ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde 1 jr oud op 27 feb 1827 akte 5 1 jaar oud.

10.            Johanna Maria Klaare (Klaren) (Klaare), geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 30 sep 1830,

                 ovl. (2 maanden oud) te Hoenkoop 11 wk oud op 23 dec 1830 2 maanden oud. akte 14.

 

IVd.           Hendrik /Henderik Dommelen van, zn. van Jan Dommelen van (IIIb)en Annetje Schaer Ook Schee (Boerin),

                  geb. te Rietveld en de Bree op 9 nov 1799, ovl. (82 jaar oud) op 24 jun 1882 82 jr oud,

            tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 10 dec 1819 akte 1 met

                  Bregje Wey de, dr. van Leendert Wey dexe "Wey de:Leendert" en Annigje Verburg, geb. te Zegveld op 24 jan 1800, ged. GE te Zegveld op 24 jan 1800,

                   ovl. (76 jaar oud) te Rietveld op 19 feb 1876 Aktenummer: 3.

                 Notitie bij Hendrik: Volgens het Certificaat van de Nationale Militie d.d. 12-11-1819 is Hendrik van Dommelen geboren te Lange Weide 10-nov 1819,

                  boerenknecht, zoon van Jan van Dommelen en Annigje Scheer, wonende te Rietveld en de Bree.


                 Lotnummer 3, zitting Leijden, uit hoofde van Eenige zoon te zijn finaalkis is vrijgesteld geworden, signalement; 5 voet, 7 duim, aangezicht ovaal,

                  voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen lichtbruin, geen merkbare kentekenen.

                 Uit de Huwelijkse Bijlage;

                 Expeditie:

                 De 29 sten nov. 1819 compareerden voor ons Mr. Jan Meuleman, vredesrechter van het kanton Woerden, Arr.Utrecht: BREGJE DE WEIJ wonende te Zegveld,

                 minderjarige dochter van wijlen Leendert de Weij en Annigje verburg, te Zegveld beiden overleden, te kennen gevende dat zij voornemens zijnde te huwelijken met Hendrik van

                Dommelen,bouwman te Rietveld en de Bree, daartoe benogigd de toestemming van de R van Naastbestaanden zijn vaders zijnde:

               Dirk Verweij, neef,bouwman te Roozendaal; Kornelis Verweij, neef, bouwman te Vlooswijk en Hendrik Kromwijk, neef, timmerman te Linschoten;

               en van moederszijde; Michiel Blok, bouwman te Zegveld, oom ; Cornelis verlaan, bouwman te Zegveld, neef; en bij ontstentenis van verdere Naast bestaanden

              de Heer Hendrik Landert, klerk op en notarieel kantoorbinnen Woerden, bijzondere goede vriend van de minderjarige.

                 De Raad dan alzo ten getale bij de wet bepaald vergaderd zijnde, hebben na rijpe overwegingen van het gedane voorstel het voorgenomen huwelijk

                van de Requirante met Hendrik van Dommelen als zeer nuttig beschouwd en mitsdien hetzelve met eenparigheid van stemmen toegestemd.

                 Geregistreerd te woerden 1-12-1819, a 3 fol. 27...ontvangen 59 cents met de verhogingen. ( get ) van Oudheusden.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 8 okt 1820 Akte 4, ovl. (15 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 15 op 6 nov 1835 Aktenummer: 6.

2.              Jan Dommelen van, geb. te Rietveld op 2 aug 1822, ovl. (80 jaar oud) te Bodegraven op 18 okt 1902, volgt Vb.

3.              Klasina of Clazina Dommelen van, geb. te Rietveld op 4 sep 1824, ovl. (75 jaar oud) te Bodegraven op 1 jun 1900, volgt Vc.

4.              Leendert Dommelen van, geb. te Rietveld op 25 mrt 1826, ovl. (77 jaar oud) te Zegveld op 18 nov 1903, volgt Vd.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 28 jan 1828, ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 nov 1885, volgt Ve.

6.              Cornelis Dommelen van, geb. te Rietveld op 26 apr 1830 Aktenummer: 7, ovl. (43 jaar oud) te Papekop op 13 mrt 1874 Akte No 3,

         tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) te Papekop op 18 mrt 1852 Akte No 1 met

                Marigje Oosterom, dr. van Giel Ariensz. Oosterom en Cornelia Bogert, geb. te Papekop in 1831.

7.              Dirk Dommelen van, geb. te Rietveld op 18 nov 1831 Aktenummer: 11, ovl. (51 jaar oud) te Snelrewaard 51 jr oud op 19 dec 1882 akte 15,

            tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Snelrewaard op 25 feb 1859 akte 1 met

                Wijntje Hogenboom, dr. van Willem Hogenboom en Lijntje Raaphorst, geb. te Snelrewaard in 1826, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Snelrewaard 69 jr oud op 23 jul 1894 akte 10.

                 vertrekt in 1859 naar Hoenkoop of Oudewater.

8.              Andries Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 11 okt 1833, ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 24 apr 1891, volgt Vf.

9.              Antonie Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 16 apr 1835, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rietveld en de Bree circa 26 jan 1905, volgt Vg.

10.            Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 1 mrt 1837 Aktenummer: 3, ovl. (21 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 5 apr 1858 Aktenummer: 2,

            tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 dec 1857 akte 6 met

                 Pieter Hartog, zn. van Willem Hartog en Annechje ( Annigje ) Verweij, geb. te Wulvershorst in 1833, boerenzoon. .

11.            Gerrit Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 24 apr 1839, ovl. (58 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 dec 1897, volgt Vh.

 

IVe.           Hendrik Brunt, zn. van Jacobus Brund (IIIc)en Emmetje Doorn van, geb. in 1810, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Barwoutswaarder 75 jr oud op 28 feb 1885 akte 8,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) te Woerden op 10 jul 1840 akte 12 met

                  Kaatje Buijs, dr. van Jan Buijs en Nelletje Schaik, geb. te Ouder‑Amstel in 1819, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Barwoutswaarder Leeftijd: 75 op 28 feb 1885 Aktenummer: 8.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Nelletje Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 3 nov 1841 Akte 22, ovl. (23 dagen oud) te Barwoutswaarder op 26 nov 1841 Akte 22.

2.              Jacoba Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 26 apr 1843 akte 7, ovl. (84 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 84 op 28 sep 1927 Aktenummer: 69,

         tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Woerden op 19 mei 1870 akte 9 met

                 Gerrit Ambagtsheer, zn. van Rederts Ambagtsheer en Wilhelmina Eijk van, geb. te Woerden in 1842.

3.              Jan Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 15 jan 1845 akte 2, ovl. (3 maanden oud) te Barwoutswaarder op 3 mei 1845 akte 9.

4.              Annetje Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 8 jul 1848 akte 14, ovl. (36 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 36 in mrt 1885 Aktenummer: 50,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 27 mei 1875 Akte 11 met

                 Battus Wijk van, zn. van Hendrik Wijk van en Adriana Koning de, geb. te Woerden in 1851.

5.              Jacobus Hubertus Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 10 feb 1852 akte 3, ovl. (5 maanden oud) te Barwoutswaarder op 18 jul 1852.

6.              Jan Cornelis Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 7 jan 1854 akte 2, ovl. (7 maanden oud) te Barwoutswaarder op 12 aug 1854 akte 10.

7.              Neeltje Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 27 feb 1856 akte 6, ovl. (1 jaar oud) 1 jr oud op 31 mrt 1857 akte 3.

8.              Emmetje Petronella Brunt, geb. te Barwoutswaarder in jul 1864 Akte 18, ovl. (51 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 69 op 4 nov 1915 Aktenummer: 72.

 

IVf.            Willem Jacobuszn Brunt, zn. van Jacobus Brund (IIIc)en Emmetje Doorn van, geb. te Woerden geboren in de pannebakkerij op 25 dec 1815 Aktenummer: 99,

                  ovl. (55 jaar oud) te Barwoutswaarder 55 jr oud op 20 jan 1871 akte 1 om 20:30 uur HUIS NR.27,

            tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Woerden op 12 sep 1845 akte 13 met

                 Huijberta Hulstein, dr. van Nicolaas ((Klaas)) Hulsteijn (KORENMOLENAAR van de WINDHOND) en Maria Woudenberg, geb. te Loenen op 31 okt 1818,

               ovl. te Woerden op 31 okt 1818 72 jarige leeftijd. HUIS NR.1 WIJK A.

                 Not bij Willem. PANNEBAKKER op de MISVERSTAND.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Maria Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 19 jul 1846 akte 19, ovl. (32 dagen oud) te Barwoutswaarder op 20 aug 1846 akte 15

                 om 11:00 uur te BARWOUTSWAARDER, 32 dagen oud.

2.              Jacobus Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 19 aug 1847 akte 17 om 06:00 uur, ovl. (1 jaar oud) te Barwoutswaarder op 9 feb 1849 om 09:00 uur op 1 jarige leeftijd.

3.              Nicolaas Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 7 nov 1848, ovl. (82 jaar oud) te Woerden op 1 jul 1931, volgt Vi.

4.              Jacobus Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 3 jun 1850, ovl. (66 jaar oud) te Voorburg op 7 apr 1917, volgt Vj.

5.              Maria Judith Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 29 dec 1852 akte 18 om 06:00 uur, ovl. (17 dagen oud) te Barwoutswaarder op 16 jan 1853 overleden om 08:00 uur

                 18 dagen oud.

6.              Emmigje Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 18 jan 1857 akte 2

                 om 18:30 uur, ovl. (27 dagen oud) te Barwoutswaarder op 14 feb 1857 om 09:00 uur

                 86 dagen oud.

7.              Cornelis Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 26 jun 1858 akte 12

                 om 19:00 uur, ovl. (4 maanden oud) te Barwoutswaarder op 6 nov 1858 akte 28

                 om 7 uur 133 dagen oud.

8.              Maria Emmetje Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 16 apr 1860 akte 11 om 06:30 uur, ovl. (38 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 35 op 22 jun 1898 Aktenummer: 61.

                 Partner Relatie: ongehuwd.

9.              Emmetje Huberta Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 22 mei 1861 akte 14 om 07:00 uur, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum op 18 aug 1946 op 85 jarige leeftijd,

           tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Woerden op 6 jun 1884 Akte 15 met

                Jan Wouter Herman Kalkman, zn. van Wouter Kalkman(Hoofdonderwijzer) en Adriana Maria Kreukniet (Hoofdonderwijzeres),

                geb. te Rotterdam op 20 okt 1852, PREDIKANT te Maassluis, ovl. (hoogstens 93 jaar oud) voor 1946.

10.            Huberta Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 10 okt 1862, ovl. (91 jaar oud) te Zeist op 9 apr 1954, volgt Vk.

 

IVg.           Jan Brunt, zn. van Jacobus Brund(IIIc)en Emmetje Doorn van, geb. te Woerden op 8 jan 1825 Aktenummer: 4,

            tr. (resp. 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Woerden op 8 nov 1857 Akte 36 met

                  Gerritje Doorn van, dr. van Hendrik Doorn van en Willemijntje Leeuw de, geb. te Woerden in 1835.

 

 

                                                       http://www.hansknijff.com/familie%20knijffframeset.htm?familie%20knijffstart.htm

                                                                           Onderstaande gegevens zijn van bovenstaande website

                     Kop en Hagen

                     Al vanaf 1678 staat er op de plek van steenfabriek Kop en Hagen een steenoven. In 1737 zet Jan Conrnelissen Verbaan op die plek de steenfabriek

                     Kop en Hagen te Rietveld op of geeft hij de naam Kop en Hagen aan de bestaande  oven. In 1796 koopt Hendrik Knijff Azn de fabriek van Verbaan.

                     Na het overlijden van Hendrik zetten weduwe Jacomijntje Verbaan en de zonen Aart en Jan het bedrijf voort onder de vennootschap

                     Firma Wed.H. Knijff&Zonen. In 1832 staat Jan alleen aan het hoofd van de steenfabriek, later komt neef Hendrik Knijff Aartszn in de zaak.

                     Als in 1848 Jan overlijdt, beheerd Hendrik de zaak alleen. In 1859 erft de zoon van Hendrik, Aart Knijff Hendrikszn de steenfabriek.

                     Aart en diens zoon Hendrik verkopen Kop en Hagen in 1890 aan Jacobus Brunt Janszn, deze neemt tevens de firmanaam

                     Weduwe Hendrik Knijff & zonen over. Brunt voegt Kop en Hagen in 1915 samen met De Nieuwe Steenplaats die ernaast

                     gelegen is en hij heeft gekocht van Albertus Knijff. Als Jacobus Brunt in 1938 overlijd sluit het bedrijf. Enig overblijfsel van Steenfabriek

                     Kop en Hagen is het statige landhuis, dat Aart Knijff Hendrikszn liet bouwen rond 1860, dat nog altijd de naam Kop en Hagen draagt (Rietveld 36).

                     In de buurt van Kop en Hagen wordt in 1842 een nieuwe steenfabriek gebouwd “de nieuwe steenplaats”. Eerste eigenaren zijn

                     Hendrica Jacoba van Leeuwen, wed. Adrianus Knijff Az. De twee fabrieken worden rond 1890 samengevoegd.

 

                     Firma Wed.H.Knijff&Zonen

                     Onafhankelijk van de twee voorgaande bakkerijen komt er nog een derde pannenbakkerij in het bezit van de familie Knijff, deze fabriek draagt de naam

                     Firma Wed.H.Knijff&Zonen.      In 1767 koopt Hendrik Knijff Azn van de erfgenamen van Neeltje Schriek (weduwe van Jan van der Kats) 2/3 deel

                     van een pannenbakkerij en van de erfgenamen van Aaltje Smaling (weduwe van Teunis van der Landen) 1/3 deel van deze pannenbakkerij.

                     In 1832 staat Jan Knijff alleen aan het hoofd van de steenfabriek, later komt neef Hendrik Knijff Aartszn in de zaak. Als in 1848 Jan overlijdt,

                     beheerd Hendrik de zaak alleen. In 1859 komt de pannenbakkerij ook in handen van Aart Hendrikszn Knijff samen met zijn broer

                     Pieter Cornelis. In 1878 stapt Pieter Cornelis weer uit de zaak. In 1890 verkopen Aart en diens zoon Hendrik de pannenbakkerij aan

                     Gerrigje van Doorn (weduwe van Jan Brunt Jaczn). Zoon Hendrik Brunt Jansz die de zaak (Firma J.Brunt & Co) in 1911

                      erft verkoopt de pannenbakkerij uiteindelijk in 1923 aan de Woerdense Dakpannen- en Steen industrie.

 

                     Steenfabriek Pannenfabriek Firma Albertus Knijff (1800- 1934)

                      In 1792 start Adrianus Knijff een steenbakkerij op Rietveld. Na zijn overlijden in 1806 neemt zoon Jan de zaak over.

                      Deze verkoopt de Panfabriek aan Jan Jansse de Koning (deze is getrouwd met de kleindochter van Hendrik Knijff Aartszn eigenaar Kop en Hagen)

                      steenbakker uit Leiderdorp en Jan Janszn Plomp steenbakker uit Zuilen. Twee jaar later verkopen deze twee de fabriek aan de zoon van

                      Aart Adriaanszn Knijff (broer van Jan) : Jan Knijff Aartszn. Albertus de zoon van Jan Aartszn wordt officieel eigenaar in 1864.

                      Op 2 februari 1891 wordt in het koffiehuis Het Dorstig Hert de fabriek geveild na het overlijden van Albertus. Koper is Jacobus Brunt Janszn.

 

                     Damlust

                     Ook in de in 1793 opgerichte pannenfabriek Damlust heeft de familie Knijff indirect een aandeel gehad. In 1837 erven Jan Jansse de Koning

                     en zijn zus Aaltje de Koning de fabriek van Dirk de Koning. Aaltje is de weduwe van Aart Knijff Hzn en eigenaresse van Het Blauwe Hek.

                     Op het einde is de fabriek in handen van de familie Brunt. Deze verkoop te fabriek aan de Woerdense Dakpannenfabriek.

 

                     Het Misverstand

                     In 1777 krijgt Johannes Knijff Het Misverstand in handen, maar deze verkoopt het direct door aan Jacobus de koning. Jan Jansse

                     de Koning heeft Het Misverstand daarna lang in handen. Jan Jansse de Koning is getrouwd met Meinsje Knijff dochter van

                     Hendrik Knijff (eigenaar Kop en Hagen en De Driemanshoop) en Jacomijntje Verbaan. Uiteindelijk komt ook deze fabriek

                     in handen van de familie Brunt. In 1923 wordt de fabriek ondergebracht in Pan- en Tegelbakkerij Rijstreek. In 1933 wordt het bedrijf beëindigd.

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Hendrik Brunt, geb. in 1861, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht op 24 mrt 1944, volgt Vl.

2.              Jacobus Brunt, geb. te Woerden op 3 jan 1867, ovl. (71 jaar oud) te Rietveld op 7 jun 1938, volgt Vm.

 

IVh.           Aaltje Brunt, dr. van Jan Brunt (IIIe)en Teuntje Kroost van de, geb. te Woerden in 1793, ged. op 31 mrt 1793 Aaltje Zwaenenbeek,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Zegveld op 26 mei 1814 Akte 9 met

                 Hendrik Doorn van (Doorn), zn. van Willem Doorn van en Gerrigje Brunt, geb. te Kamerik in 1790,

                 (Hendrik

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Woerden op 6 aug 1819 Akte 15 met

                 Annigje Hof vanxe "Hof van:Annigje *1792", dr. van Arie Pieterse Hof van en Jannigje Ruit de),

                (Hendrik

           tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 19 jaar oud) (3) te 's‑Gravesloot op 11 okt 1829 Akte 2 Aktenummer: 2 met

               Willemijntje Leeuw de, dr. van Arie Leeuw de en Aaltje Verdel).

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Teuntje Doorn van, geb. te Woerden op 8 apr 1816, volgt Vn.

 

IVi.            Adriana Ook Arriaantje Brunt, dr. van Hendrik Brunt Ook Brund (IIIf)(Werkman) en Johanna Wit de, geb. te Benschop in 1797,

         tr. met

                 Pieter Noppen, zn. van Willem Noppen en Elisabet Horst van der, geb. te Woerden in 1794, Schipper

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Johanna Noppen, geb. te Woerden in 1831,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) te Woerden op 12 nov 1852 met

               Hermanus Sas Romer, zn. van Bastiaan Sas Romer en Christina Elizabeth Bruijn, geb. te Gouda in 1824.

 

IVj.            Jacobus Brunt Ook Brund, zn. van Hendrik Brunt Ook Brund (IIIf)(Werkman) en Johanna Wit de, geb. te Woerden op 4 apr 1802 (24 jun 1803), G, Werkman,

                  ovl. (66 jaar oud) op 10 nov 1868,

            tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) te Woerden op 14 nov 1828 Akte 19 met

                 Niesje Sonnenburg (Sonnenberg), dr. van Jacob Sonnenberg en Grietje Lakerveld, geb. te Linschoten op 7 aug 1803, G,

                ovl. (38 jaar oud) (Woerden) op 23 okt 1841.

                 Woonde in de Pannenbakkerij.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik Brunt, geb. te Kockengen op 11 apr 1829, ovl. (76 jaar oud) te Kockengen op 8 aug 1905, volgt Vo.

2.              Jacob Brunt, geb. te Woerden op 5 dec 1831, ovl. (2 jaar oud) te Woerden op 2 apr 1834.

3.              Johanna Brunt, geb. te Woerden op 11 feb 1834, volgt Vp.

4.              Jacob Brunt, geb. op 31 mei 1836, ovl. (2 maanden oud) te Woerden op 21 aug 1836.

5.              Jacob Brunt, geb. te Woerden op 30 aug 1837, ovl. (1 jaar oud) te Woerden op 1 sep 1838.

6.              Grietje Brunt, geb. te Woerden op 27 sep 1839, volgt Vq.

 

                 Jacobus Brunt Ook Brund,

            tr. (resp. 41 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Woerden Akte 25 op 27 aug 1843 vgls 26-8-1843 ??? met

                Anna Oostveen, dr. van Anthonius Oostveen en Anthonia Smorenburg, geb. te Abcoude in 1808.

     

IVk.           Hendrik Brunt, zn. van Hendrik Brunt Ook Brund  (IIIf)(Werkman) en Johanna Wit de, geb. te Woerden op 26 okt 1821,

             tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 20 aug 1852 akte 23 met

                  Margaretha Cornelia Harnisch, dr. van Jan Harnisch en Grietje Hollander den, geb. te Alphen in 1825.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Brunt, geb. te Woerden in 1857,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Woerden op 19 nov 1880 akte 34 met

                 Anne Koopmans, zn. van Auke Harkes Koopmans en Baukje Hessels Jong de, geb. te Echten gem Lemsterland in 1860.

2.              Grietje Brunt, geb. te Woerden in 1862, volgt Vr.

 

Generatie V

 

 

Va.            Dirk Stam, zn. van Hendrik Stam en Fijtje Jong de (IVa), geb. te Kockengen op 6 apr 1816, ovl. (54 jaar oud) te Kockengen op 19 mei 1870,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Linschoten op 30 nov 1838 met

                 Annegie Lekkerkerker, dr. van Pieter Lekkerkerker en Gerrigje Bos, geb. te Linschoten in 1811, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 5 jul 1888.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Hendrik Stam, geb. te Kockengen op 23 jun 1839.

2.              Pieter Stam, geb. te Ruwiel in 1841.

3.              Samuel Stam, geb. te Ruwiel op 10 aug 1843, ovl. (18 jaar oud) te Kockengen op 7 jan 1862.

4.              Gerretje Stam, geb. te Ruwiel in 1845.

5.              Sijtje Stam, geb. te Uithoorn op 26 apr 1846.

                 Tweeling van Feitje.

6.              Feitje Stam, geb. te Uithoorn op 26 apr 1846.

                 Tweeling van Sijtje.

7.              Cornelia Stam, geb. te Uithoorn op 24 mrt 1849.

8.              Immetje Stam, geb. in 1853, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Mijdrecht op 26 mrt 1859 6 jr oud.

9.              Wilhelmina Stam, geb. te Uithoorn op 12 okt 1854.

 

Vb.            Jan Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 2 aug 1822 Aktenummer: 7, Boer,

                  ovl. (80 jaar oud) te Bodegraven 80 jr oud op 18 okt 1902,

            tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 3 apr 1846 akte 1 met

                 Krijntje Smit, dr. van Wouter Smit en Annigje Baaren van, geb. te Broe k in 1821, Boerendochter.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Wouter Dommelen van, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oestgeest Zuid‑Holland op 25 mei 1917, volgt VIa.

2.              Hendrika Dommelen van, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Oudewater op 22 jul 1935 akte nr 26,

           tr.(1) met Dirk Hoogendoon

            tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 52 jaar oud) (2) te Hekendorp op 26 jan 1911 Aktenummer: 2 met

                Arie Schaik van, zn. van Jan Schaik van en Marrigje Bouthoorn, geb. te Utrecht in 1859.

3.              Annigje Dommelen van, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hoenkoop op 19 1913, volgt VIb.

 

Vc.            Klasina of Clazina Dommelen van, dr. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 4 sep 1824 Aktenummer: 10,

                 ovl. (75 jaar oud) te Bodegraven op 1 jun 1900,

          tr. (resp. 36 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Bodegraven op 14 apr 1861 met

                 Cornelis Dool van den, geb. te Noordeloos in 1827, Boer.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Dool van den, geb. te Bodegraven in 1866,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Linschoten op 30 jun 1892 akte nt 8 met

                Johanna Adriana Boer, dr. van Goossen Boer en Johanna Adriana Dubbeldam, geb. te Bergambacht in 1863.

2.              Huibert Dool van den, geb. te Bodegraven in 1864,

             tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 54 jaar oud) te Linschoten op 21 aug 1913 akte nr 9 met

                  Engje Weij de, dr. van Leendert Weij de en Jannigje Hunnik, geb. te Linschoten in 1859.

3.              Dirk Dool van den, geb. in 1841, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Snelrewaard Akte nr 5 op 26 mrt 1929 58 jr ous.

 

                 Klasina of Clazina Dommelen van,

         tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 3 apr 1846 akte 2 met

                  Adrianus Pietersz Dam van, zn. van Pieter Dam van en Elisabeth Mel van der, geb. te Bodegraven in 1822, Boer.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Pieter Dam van, geb. te Rietveld en de Bree in 1857,

           tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 65 jaar oud) (1) te Oudewater op 3 apr 1919 met

                Carolina Knoop de, dr. van Andries Knoop de en Isabella Carolina Ligtelijn, geb. te Oudshoorn in 1854,

                (Carolina

            tr.(2) met

                  Joh.S.A. Broertjes).

           tr.(2) met

                  Neeltje Donk van

2.              Annigje Dam van, geb. te Bodegraven in 1859,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Snelrewaard op 11 apr 1878 akte nr 3 met

                 Jan Schaik van, zn. van Jan Schaik van en Marrigje Bouthoorn, geb. te Montfoort in 1854.

3.              Hendrik Dam van, geb. te Rietveld en de Bree in 1853, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Snelrewaard op 19 aug 1887, volgt VIc.

4.              Bregje Dam van, geb. te Rietveld in 1849,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Snelrewaard op 17 sep 1875 akte nr 3 met

                 Cornelis Hofland, zn. van Dirk Hofland en Marrigje Verlaan, geb. te Boskoop in 1845. .

 

Vd.            Leendert Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 25 mrt 1826 Aktenummer: 5,

                  ovl. (77 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 77 op 18 nov 1903 Aktenummer: 23,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Waarder op 21 apr 1853 Aktenummer: 2 met

                 Elisabeth Costeris, geb. te Waarder in 1830, Boerendochter, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 33 op 1 jan 1863 Aktenummer: 1.

                 Hij vertrekt in 1859 naar Zegveld.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. te Waarder op 2 okt 1853 Aktenummer: 14, ovl. (één maand oud) te Waarder Leeftijd: 0 op 1 dec 1853 Aktenummer: 14.

2.              Magcheltje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1854, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zegveld op 18 sep 1916, volgt VId.

3.              Hendrik Dommelen van, geb. te Waarder op 22 apr 1858, ovl. (86 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 3 apr 1945, volgt VIe.

4.              Bregje Dommelen van, geb. in 1856, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 1 op 15 aug 1857 Aktenummer: 7.

5.              Maria Dommelen van, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 13 op 8 dec 1870 Aktenummer: 23.

6.              Breggie Dommelen van, geb. te Zegveld in 1860, volgt VIf.

 

Ve.            Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 28 jan 1828 Aktenummer: 2,

                 ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 nov 1885,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 22 dec 1854 Aktenummer: 5 met

                  Dirkje Dieen van, dr. van Willem Dirk Dieen van en Catharina Lagerweij, geb. te Breukelen St Pieter Utr in 1832, Boerendochter.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Willem Dirk Dommelen van, geb. te Rietveld in 1855, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rietveld op 3 feb 1911, volgt VIg.

2.              Catharina Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1857, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 93 op 15 feb 1950 Aktenummer: 7,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 53 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 apr 1877 akte 3 met

                 Maarte Visser, zn. van Simon Visser en Gerritje Baardwijk, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1824.

3.              Bregje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 8 dec 1862, ovl. (77 jaar oud) te Waarder op 20 jul 1940, volgt VIh.

4.              Marretje Dommelen van, geb. te Rietveld op 24 apr 1864 Aktenummer: 7.

5.              Jacob Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 3 dec 1868, volgt VIi.

 

Vf.             Andries Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld en de Bree op 11 okt 1833 Aktenummer: 7, Boer,

                  ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 24 apr 1891 57 jr oud,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Lange Ruige Weide Z.H. op 4 apr 1856 Akte No 2 met

                  Emmigje Verbree, dr. van Jan Verbree en Jannigje Hogendoorn, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1835, zonder beroep,

                  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 19 okt 1865 Akte No 9.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 3 nov 1856.

2.              Jannigje Dommelen van, geb. te Bodegraven op 9 apr 1858, ovl. (67 jaar oud) te Zegveld op 3 jan 1926, volgt VIj.

3.              Henderik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 27 feb 1861 (doodgeb.).

4.              Jan Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 11 jul 1862 Aktenummer: 14.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 21 jul 1863 Aktenummer: 8.

6.              Doodgeb. zoon Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 9 okt 1865.

7.              Hendrik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 22 sep 1873 Akte No 19 (doodgeb.).

 

                 Andries Dommelen van,

            tr. (resp. 33 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Stolwijk op 22 feb 1867 akte 5 met

                 Trijntje Graveland, dr. van Gijsbert Graveland en Neeltje Verburg, geb. te Stolwijk in 1837, zonder beroep,

                 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 17 sep 1871 Akte No 15.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gijsbert Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1868, volgt VIk.

 

                 Andries Dommelen van,

           tr. (resp. 38 en ongeveer 24 jaar oud) (3) te Zevenhuizen op 5 apr 1872 Akte 4 met

                Adriana Peters, dr. van Dirk Peters en Grietje Huijzer, geb. te Moerkapelle in 1848, zonder beroep.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vg.            Antonie Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld en de Bree op 16 apr 1835 Aktenummer: 3,

                  Schoenmaker, later boer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rietveld en de Bree circa 26 jan 1905,

             tr. (resp. 49 en 23 jaar oud) (1) te Rietveld en de Bree op 27 nov 1884 akte 5 met

                  Maggeltje Verweij, dr. van Samuel Verweij en Aartje Bons, geb. te Barwoutswaarder op 13 mei 1861,

                  (Maggeltje

            tr.(2) met

                 Jan Boerefijn).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Aartje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1886,

             tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 8 sep 1904 akte 2 met

                  Jochem Hoogendoorn, zn. van Hendrik Hoogendoorn en Aagje Grift van der, geb. te Hekendorp in 1881.

2.              Cornelis Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1898,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 29 apr 1920 Akte 2 met

                 Wilhelmina Hendrika Greef de, dr. van Jan Greef de en Johanna Frederika Tellingen, geb. te Wijk bij Duurstede in 1900.

3.              Gerritje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1902,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Rietveld op 12 aug 1926 Aktenummer: 1 met

                 Willem Panne van der, zn. van Willem Panne van der en Elizabeth Muijt, geb. te Zegveld in 1895.

 

                 Antonie Dommelen van,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 14 jun 1861 akte 3 met

                 Jannigje Dekker, dr. van Cornelis Dekker en Geertje Hogerdijk, geb. te Waarder in 1837.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Bregje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1861, volgt VIl.

2.              Geertje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1863,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld op 25 sep 1884 akte 4 met

                 Pieter Breedijk, zn. van Klaas Breedijk en Teuntje Nap, geb. te Bodegraven in 1860.

3.              Cornelia Dommelen van, geb. te Rietveld in 1877, volgt VIm.

 

Vh.            Gerrit Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (IVd)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld en de Bree op 24 apr 1839 Aktenummer: 5, bouwman,

                 ovl. (58 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 dec 1897 Overlijdt op de Ruige Kade nr 2

                 's avonds 11.30 uur,

           tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Harmelen op 24 feb 1859 Aktenummer: 2

                 Datum: 24-02-1859 met

                Jannigje Hollander den, dr. van Willem Hollander den en Annigje Rietveld, geb. te Harmelen circa 1836, zonder beroep, ovl. (ongeveer 30 jaar oud)

                Op oudejaars avond op 31 dec 1866 30 jaar.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Willem Dommelen van, geb. te Harmelen op 20 aug 1859, ovl. (5 jaar oud) te Leiderdorp 5 jaar oud op 27 apr 1865 , 5 jaar BS Leiderdorp Akte Jaar 1865 Nummer 22 Leiderdorp.

2.              N N. Dommelen van, geb. te Leiderdorp Opmerkingen Levenloos aangegeven op 5 jul 1861 BS Leiderdorp Akte Jaar 1861 Nummer 30 (doodgeb.).

3.              N.N. Dommelen van, geb. te Leiderdorp Opmerkingen Levenloos aangegeven op 22 feb 1863 BS Leiderdorp Akte Jaar 1863 Nummer 5 (doodgeb.).

4.              Bregje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1864, volgt VIn.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 12 apr 1865 BS Leiderdorp Akte Jaar 1865 Nummer 28, ovl. (3 maanden oud) te Leiderdorp op 30 jul 1865.

6.              Antje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 7 jul 1866, ovl. (84 jaar oud) te Alkemade op 2 dec 1950, volgt VIo.

 

                 Gerrit Dommelen van,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Leiderdorp op 16 apr 1868 BS Leiderdorp Akte Jaar 1868 Nummer 6 met

                Geertruida Geertrui Rijn, geb. te Bodegraven in 1838, bouwvrouw, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leiderdorp 68 jaar op 22 nov 1906 BS

                Leiderdorp Akte Jaar 1906 Nummer 33,

                (Geertruida

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Woubrugge op 11 apr 1865 met

                 Simon Leeuwen van, zn. van Hermanus Leeuwen van en Pleuntje Wierin van).

                 Not bij Geertruida : :Adresgegevens        Ruige kade 2 te Leiderdorp.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Willem Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 17 jan 1869 BS Leiderdorp Akte Jaar 1869 Nummer 7,

                 ovl. (75 jaar oud) te Leiderdorp op 12 mrt 1944 BS Leiden Akte Jaar 1944 Nummer 312.

2.              Cornelis Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 7 apr 1871 BS Leiderdorp Akte Jaar 1871 Nummer 30,

                 ovl. (74 jaar oud) te Leiderdorp 74 jaar oud op 26 nov 1945 BS Leiden Akte Jaar 1945 Nummer 1816,

         tr. (resp. 35 en ongeveer 28 jaar oud) te Barendrecht op 8 nov 1906 Aktenummer: 28 met

                Maria Stijntje Sijs van der, dr. van Jan Sijs van der en Catharina Blijdorp, geb. te Barendrecht in 1878,

                ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Leiden 76 jaar oud op 25 okt 1954 BS Leiden Akte Jaar 1954 Nummer 868.

3.              Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 21 jun 1872, ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 27 sep 1951, volgt VIp.

4.              Nn Dommelen van, geb. te Leiderdorp Levenloos aangegeven op 26 okt 1873 BS Leiderdorp Akte Jaar 1873 Nummer 55.

5.              Marrigje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 22 feb 1874 BS Leiderdorp Akte Jaar 1874 Nummer 117.

6.              Jan Dirk Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1876 BS Leiderdorp Akte Jaar 1876 Nummer 19,

                 ovl. (8 maanden oud) te Leiderdorp op 15 nov 1876 BS Leiderdorp Akte Jaar 1876 Nummer 70.

7.              Anna Clasina Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 12 mei 1878, ovl. (91 jaar oud) te Harmelen op 18 jul 1969, volgt VIq.

 

Vi.             Nicolaas Brunt, zn. van Willem Jacobuszn Brunt (IVf)en Huijberta Hulstein, geb. te Barwoutswaarder op 7 nov 1848 akte 20 om 02:00 uur,

                 STEENFABRIKANT op de Nieuwe Steenplaats Fabrikant, ovl. (82 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 82 op 1 jul 1931 Aktenummer: 70,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 28 apr 1876 met

                 Jetsiena Altona, dr. van Johannes Judocus Altona en Anna Boeling, geb. te Nieuwe Pekela in 1854, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Woerden op 17 dec 1923.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Huberta Anna Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 14 jul 1877 akte 31,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Woerden op 16 jul 1903 akte 14, (gesch. te Woerden op 19 dec 1932) met

                Arie Oosthoek, zn. van Arie Dirk Oosthoek en Jannetje Berg van den, geb. te Rotterdam in 1877.

2.              Judocus Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 8 feb 1879, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1935, volgt VIr.

3.              Willemina Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 14 sep 1880 akte 30, ovl. (13 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 13 op 3 aug 1894 Aktenummer: 80.

4.              Willem Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 16 okt 1882, ovl. (58 jaar oud) te Tjimahi [Indonesië] op 18 nov 1940, volgt VIs.

5.              Barend Reinder Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 16 jan 1886 akte 4, ovl. (3 jaar oud) te Barwoutswaarder 3 jr oud op 1 jan 1890 akte 1.

6.              Jacobus Brunt, geb. te Barwoutswaarder op 10 jun 1889 akte 17, ovl. (67 jaar oud) te Enschede op 28 dec 1956, begr. te Enschede op 2 jan 1957,

           tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) te Soerabaija [Indonesië] op 22 apr 1931 met

                  Jeanne Elmire Swartz, dr. van Martinus Hendrik Swartz en Marianne Clementine Leeuwen van, geb. te Grissee [Indonesië] Java op 21 aug 1899,

               , ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1974.

7.              Anna Brunt, geb. te Woerden op 28 nov 1892,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Woerden op 17 mei 1923 met

                  Willem Brink de, zn. van Willem Brink de en Aaltje Groot., geb. te Hilversum in 1895, Onderwijzer.

 

Vj.             Jacobus Brunt, zn. van Willem Jacobuszn Brunt (IVf)en Huijberta Hulstein, geb. te Barwoutswaarder op 3 jun 1850 akte 15 om 13:00 uur,

                  ovl. (66 jaar oud) te Voorburg op 7 apr 1917 op 66 jarige leeftijd,

             tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Woerden op 16 okt 1873 akte 26 met

                   Johanna Magdalena Kluijver, dr. van Albert Kluijver en Hermana Rensina Hellendoorn, geb. te Zwolle in 1847,

                   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Arnhem op 7 jan 1934 op 86 jarige leeftijd, begr. te Voorburg op 10 jan 1934.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Willemina Huberta Brunt, geb. te Woerden op 25 nov 1875,

           tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Woerden op 4 okt 1900 akte 25 met

                 Paulus Cornelis Muller, zn. van Johan Christiaan Muller (Leerlooier) en Magdalena Catharina Harrebonde, geb. te Haastrecht om 13:00 uur op 15 jan 1872,

                Adjunct Direkteur ener spaarbank, ovl. (39 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 39 jarige leeftijd op 12 apr 1911.

                 op 13 09 1949 is ze vanuit Amsterdam naar de Vijverlaan 19 in Velp vertrokken.

2.              Willem Brunt, geb. op 26 jun 1878, ovl. (16 dagen oud) te Woerden 17 dagen oud op 12 jul 1878 Aktenummer: 83.

3.              Ir Albert Brunt, geb. te Woerden op 6 nov 1883, DIRECTEUR WERKSPOOR N.V, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1956 op 72 jarige leeftijd,

                 begr. te Voorburg,

             tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Hoboken op 2 jul 1909 met

                  Martha Bienkowsky, geb. te Allenstein [Duitsland] op 24 dec 1884, ovl. (74 jaar oud) te Bussum op 74 jarige leeftijd op 18 jul 1959, begr. te Voorburg.

4.              Doodgeb. dochter Brunt, geb. te Woerden op 28 okt 1888 Aktenummer: 104.

 

Vk.            Huberta Brunt, dr. van Willem Jacobuszn Brunt (IVf)en Huijberta Hulstein, geb. te Barwoutswaarder op 10 okt 1862 akte 23 om 15:00 uur,

                  ovl. (91 jaar oud) te Zeist 0p 91 jarige leeftijd op 9 apr 1954,

             tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Woerden op 18 okt 1883 akte 21 met

                  Bastiaan Jacob Heijningen, zn. van Jan Adrianus Heijningen en Dina Bos van den, geb. te Heerjansdam op 1 jan 1859, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk op 81 jarige leeftijd op 23 jan 1940.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Dina Maria Heijningen, geb. te Heerjansdam op 28 nov 1884, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1960, volgt VIt.

2.              Willem Heijningen

3.              H.E Heijningen

         

 

Vl.             Hendrik Brunt, zn. van Jan Brunt (IVg)en Gerritje Doorn van, geb. in 1861, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 83 op 24 mrt 1944 Aktenummer: 756,

          tr. (beiden ongeveer 31 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 1 dec 1892 Aktenummer: 20 met

                Clasina Luther van, dr. van Frederik Martin Luther van en Cornelia Rijkaart, geb. in 1861, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 70 op 27 feb 1939 Aktenummer: 19.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Brunt, geb. te Woerden op 31 okt 1893 Aktenummer: 148,

          tr. (26 jaar oud) te Kamerik op 20 nov 1919 Aktenummer: 12, (gesch. te Utrecht op 21 sep 1932) met

                 Jacoba Heijkoop, dr. van Johannes Heijkoop en Alida Graaf de, geb. te Kamerik in 1897

2.              Cornelia Brunt, geb. te Woerden op 27 sep 1895 Aktenummer: 139, ovl. (11 maanden oud) te Woerden 11 maanden oud op 3 sep 1896 Aktenummer: 101.

3.              Doodgeb. zoon Brunt, geb. te Woerden op 3 nov 1898.

 

Vm.          Jacobus Brunt, zn. van Jan Brunt (IVg)en Gerritje Doorn van, geb. te Woerden op 3 jan 1867 Aktenummer: 1,

                 ovl. (71 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 71 op 7 jun 1938 Aktenummer: 3,

            tr. met

                Marrigje Brunt, dr. van Willem Pancras Brunt en Annigje Boer, geb. in 1870, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zeist Leeftijd: 78 op 11 feb 1948 Aktenummer: 61

                 Ingekomen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Zeist

                 . Aktenummer: 1.

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerritje Brunt, geb. te Rietveld op 20 feb 1895 Aktenummer: 7, ovl. (2 dagen oud) te Rietveld Leeftijd: 0 op 22 feb 1895 Aktenummer: 6.

2.              Gerritje Brunt, geb. in 1897, ovl. (minder dan één jaar oud) te Rietveld op 8 jan 1897 Aktenummer: 1.

3.              Willem Pancras Brunt, geb. te Rietveld op 29 apr 1901 Aktenummer: 6,

            tr. (resp. 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Woerden op 11 sep 1930 Aktenummer: 45 met

                Jannetje Vroege, dr. van Cornelis Vroege en Arriaantje Burggraaf, geb. te Woerden in 1903.

4.              Annigje Brunt, geb. te Rietveld in 1803,

          tr. te Rietveld op 28 nov 1929 Aktenummer: 5, (gesch. te 's‑Gravenhage op 23 okt 1950) met

                 Jan Janse Koning, zn. van Hermanus Pieter Koning en Constance Augustina Emilie Andel van, geb. te Leiderdorp in 1807.

5.              Cornelis Brunt, geb. in 1909, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 11 op 28 mrt 1920 Aktenummer: 1.

6.              Doodgeb. zoon Brunt, geb. te Rietveld levenloos kind op 27 apr 1911 Aktenummer: 9.

 

Vn.            Teuntje Doorn van, dr. van Hendrik Doorn van en Aaltje Brunt (IVh), geb. te Woerden op 8 apr 1816,

           tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Woerden op 8 dec 1836 akte 28 met

                 Jan Oskam, zn. van Jan Jansz Oskam( p) en Antonia Pauw, geb. te Linschoten op 23 apr 1815, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1894 79 jr oud,

                (Jan

            tr. (resp. 31 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Leersum op 13 nov 1846 met

                 Gerrigje Beukhof, dr. van Jan Beukhof en Gerrigje Vossestein).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aaltje Oskam, geb. te Linschoten op 11 mei 1837.

2.              Aaltje Oskam, geb. te Linschoten op 4 sep 1838.

3.              Teuntje Oskam, geb. te Utrecht op 15 okt 1839.

4.              Teuntje Oskam, geb. te Utrecht op 23 dec 1840.

5.              Hendrika Oskam, geb. te Utrecht op 18 jun 1842.

6.              Neeltje Oskam, geb. te Utrecht op 9 sep 1843.

7.              Jan Oskam, geb. te Utrecht op 9 mei 1845.

 

Vo.            Hendrik Brunt, zn. van Jacobus Brunt Ook Brund (IVj)(Werman) en Niesje Sonnenburg geb. te Kockengen op 11 apr 1829, G,

                  Raadslid Kleermaker, 1985 Raadslid, 1896 Rentenier, 1896 Wethouder, 1897 Rentenier,

                 ovl. (76 jaar oud) te Kockengen op 8 aug 1905,

           tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Kockengen op 11 mrt 1854 akte 4 met

                 Beertje Aartsen, dr. van Jan Aartsen en Matje Jacoba Eijk van, geb. te Kockengen op 11 aug 1825, G, ovl. (55 jaar oud) te Kockengen op 26 aug 1880 55 jr oud.

                 Hertrouwt met Maria Donk Geb Kamerik25-10-1831. Ovl 7-3-1916 Kockengen

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jacobus Brunt, geb. te Kockengen op 2 mrt 1855 akte 5,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Zegveld op 20 okt 1881 akte nr 4 met

                 Willemijntje Bloos, dr. van Jan Bloos en Aaltje Neut van der, geb. te Linschoten in 1861.

2.              Metje Jacoba Brunt, geb. te Kockengen op 19 nov 1857 akte 37,

            tr. (32 jaar oud) te Kockengen op 31 okt 1890 akte 5 met

                  Antoon Meesters, zn. van Anthony Meesters en Marrigje Haan de

3.              Jan Brunt, geb. te Kockengen op 4 mei 1860, ovl. (65 jaar oud) te Kockengen op 19 dec 1925, volgt VIu.

4.              Hendrik Brunt, geb. te Kockengen op 23 okt 1862 akte 19.

5.              Hendrik Brunt, geb. te Kockengen op 23 okt 1862, ovl. (59 jaar oud) te Kockengen op 2 dec 1921, volgt VIv.

6.              Jacob Brunt, geb. te Kockengen op 19 feb 1865, ovl. (72 jaar oud) te Kockengen op 4 jul 1937, volgt VIw.

7.              Adrianus Johannes Brunt, geb. te Kockengen op 2 okt 1867, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 9 aug 1920, volgt VIx.

8.              Niesje Brunt, geb. te Kockengen op 30 dec 1870 akte 34, ovl. (1 jaar oud) te Kockengen op 16 dec 1872.

 

                 Hendrik Brunt,

            tr. (resp. minstens 55 en minstens 52 jaar oud) (2) te Kockengen na 15 aug 1884 akte 6 met

                 Maria Donk, dr. van Pieter Donk en Lijsje Tibbe, geb. te Kamerik op 25 okt 1831, ovl. (84 jaar oud) te Kockengen op 7 mrt 1916 84 jr oud.

 

Vp.            Johanna Brunt, dr. van Jacobus Brunt Ook Brund (IVj)(Werman) en Niesje Sonnenburg, geb. te Woerden op 11 feb 1834,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zegveld op 5 jun 1857 akte 1 met

                  Hermanus Duijn van, zn. van Johannes Duijn van en Neeltje Gelderblom, geb. te Zegveld in 1833.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltje Duijn van, geb. te Zegveld in 1858,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 39 jaar oud) te Barwoutswaarder op 27 feb 1885 akte 2 met

                  Pieter Boerefijn, zn. van Adrianus Boerefijn en Dirkje Verweij, geb. te Kamerik in 1846.

2.              Niesje Duijn van, geb. te Zegveld in 1860,

            tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Zegveld op 10 dec 1886 akte 8 met

                Wouter Ridder de, zn. van Wouter Ridder de en Willemijntje Duijn van, geb. te Waarder in 1860.

3.              Johannes Duijn van, geb. te Zegveld in 1864,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Zegveld op 22 mei 1891 met

                Gerritje Veen van, geb. te Mijdrecht in 1867.

 

Vq.            Grietje Brunt, dr. van Jacobus Brunt Ook Brund (IVj)(Werman) en Niesje Sonnenburg, geb. te Woerden op 27 sep 1839,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Woerden op 12 dec 1868 akte 28 met

                 Cornelis Verwaal, zn. van Willem Verwaal en Johanna Bond de, geb. te Snelrewaard in 1845, Landbouwer.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johanna Verwaal, geb. te Oudewater in 1872, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Oudewater 5 jr oud op 28 sep 1877 akte 78.

2.              Jacoba Verwaal, geb. in feb 1875, ovl. (2 jaar oud) te Oudewater 22 mnd oud op 29 sep 1877 akte 79.

3.              Johannes Jacobus Verwaal, geb. te Oudewater in 1878, Magazijnknecht, Rijkswerkman, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ede 61 jr oud op 28 jun 1940 Akte 251,

           tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 35 jaar oud) te Arnhem in nov 1920 akte 434 met

                  Frederika Doodeweerd, dr. van Roelof Hendrik Doodeweerd en Johanna Maria Kapellen, geb. te Kesteren in 1885.

 

Vr.            Grietje Brunt, dr. van Hendrik Brunt  (IVk)en Margaretha Cornelia Harnisch, geb. te Woerden in 1862,

            tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht op 18 dec 1890 akte 618 met

                 Tijmen Karel Bos, zn. van Gerrit Jan Bos en Willemina Johanna Verdonk, geb. te Utrecht in 1862.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Bos, geb. te Utrecht Erkend bij huwelijk ! op 27 jan 1884,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Bunnik op 30 mrt 1911 akte 5 met

                Jacoba Bergina Wildbergh, dr. van Antonie Willem Wildbergh en Gerarda Hardeveld van, geb. te Bunnik in 1887.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Wouter Dommelen van, zn. van Jan Dommelen van (Vb)(Boer) en Krijntje Smit, geb. in 1852,

                 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oestgeest Zuid‑Holland 67 jr oud op 25 mei 1917 akte nr 83,

          tr. met

                 Wijntje Hoogendoorn

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Krijntje Dommelen van, geb. te Bodegraven in 1886, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 54 op 30 nov 1940 Aktenummer: 30,

           tr.(1) met

                  Albertus Adrianus Overeem,

          tr.(2) met

                  Engel Verdoold

2.              Johanna Dommelen van, geb. in 1892, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 50 op 1 mrt 1942 Aktenummer: 458.

 

VIb.           Annigje Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van (Vb)(Boer) en Krijntje Smit, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hoenkoop op 19 1913 akte nr 7,

          tr. met

                  Pieter Blok, zn. van Machiel Blok en Dirkje Kloot, geb. in 1846, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hoenkoop Akte nr 7 op 10 jul 1909 63 jr oud.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Machiel Blok, geb. te Hoenkoop in 1872, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vleuten Akte nr 3 op 30 jan 1942 70 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 23 jaar oud) te Hoenkoop op 4 okt 1917 akte nr 2 met

                 Elbartje Veldman, dr. van Lammert Veldman en Jannigje Asselt van, geb. te Veldhuizen in 1894.

 

VIc.           Hendrik Dam van (VIc), zn. van Adrianus Pietersz Dam van (Boer) en Klasina of Clazina Dommelen van (Vc), geb. te Rietveld en de Bree in 1853,

                  ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Snelrewaard Akte nr 9 op 19 aug 1887 34 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 25 en 20 jaar oud) te Snelrewaard op 11 apr 1878 akte nr 4 met zijn nicht

                Jannigje Dommelen van, dr. van Andries Dommelen van (Vf)(Boer) en Emmigje Verbree (zonder beroep) (zie VIj).

 

VId.           Magcheltje Dommelen van, dr. van Leendert Dommelen van (Vd)en Elisabeth Costeris (Boerendochter), geb. te Rietveld en de Bree in 1854,

                 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 61 op 18 sep 1916 Aktenummer: 7,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Zegveld op 22 nov 1877 akte 7 met

                 Teunis Bos, zn. van Teunis Bos en Grietje Snoek, geb. te Bodegraven in 1855.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Blok, geb. te Zegveld in 1878,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Zegveld op 11 jul 1901 akte 6 met

                Lijntje Blok, dr. van Pieter Blok en Maria Lange de, geb. te Nieuwkoop in 1879.

 

                 Magcheltje Dommelen van,

             tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 29 dec 1904 akte 6 met

                 Gijsbert Kruijf, zn. van Willem Kruijf en Jannigje Waaijer de, geb. te Zegveld in 1843.

 

VIe.           Hendrik Dommelen van, zn. van Leendert Dommelen van (Vd)en Elisabeth Costeris (Boerendochter), geb. te Waarder op 22 apr 1858 Aktenummer: 5,

                  ovl. (86 jaar oud) te Alphen a/d Rijn Leeftijd: 86 op 3 apr 1945 Aktenummer: 108,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Kockengen op 12 apr 1883 akte 3 met

                  Maria Lange de, dr. van Adrianus Lange de en Gijsberta Geest van der, geb. te Kockengen in 1861.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Leendert Dommelen van, geb. te Zegveld op 8 mrt 1884, volgt VIIa.

2.              Adrianus Dommelen van, geb. te Zegveld op 10 sep 1887 Aktenummer: 21.

3.              Elizabeth Dommelen van, geb. in 1890, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 9 op 15 jun 1899 Aktenummer: 11.

4.              Gijsbertha Dommelen van, geb. te Zegveld in 1893,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Woerden op 25 mei 1916 akte 19 met

                Joannes Linden van der, zn. van Joannes Linden van der en Adriana Abshoven van, geb. te Alphen & Rietveld in 1898.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Zegveld op 22 dec 1893, volgt VIIb.

6.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld op 19 feb 1895 Aktenummer: 6.

7.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld op 5 sep 1896 Aktenummer: 15.

8.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld in 1897,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 5 apr 1923 Aktenummer: 3 met

                 Aafje Vroege, dr. van Cornelis Vroege en Arriaantje Burggraaf, geb. te Woerden in 1896.

 

VIf.            Breggie Dommelen van, dr. van Leendert Dommelen van (Vd)en Elisabeth Costeris (Boerendochter), geb. te Zegveld in 1860,

            tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Zegveld op 9 sep 1886 akte 6 met

                 Adrianus Verburg, zn. van Arie Willems Verburg en Annigje Blok, geb. te Zuid‑Waddinxveen in 1860.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Arie Verburg, geb. te Papekop in 1891,

           tr. (beiden ongeveer 53 jaar oud) te Benthuizen in mrt 1944 akte 2 met

                 Johanna Janna Kooiman, dr. van Jan Pieter Kooiman en Jannetje Lena Braal de, geb. te Nieuwerkerk in 1891.

2.              Adrianus Verburg, geb. te Papekop in 1900,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld op 12 mrt 1931 Aktenummer: 1 met

                 Fijgje Wind van der, dr. van Adrianus Wind van der en Adriana Floor, geb. te Rietveld in 1907.

 

VIg.           Willem Dirk Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (Ve)en Dirkje Dieen van  (Boerendochter), geb. te Rietveld in 1855,

                  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 56 op 3 feb 1911 Aktenummer: 2,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld op 9 jun 1887 akte 3 met

                  Jacomijntje Verburg, dr. van Arie Verburg en Annigje Blok, geb. te Zuid‑Waddinxveen in 1862.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 17 sep 1887, ovl. (50 jaar oud) te Rietveld op 4 okt 1937, volgt VIIc.

2.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 21 feb 1889 Aktenummer: 7.

3.              Dirkje Dommelen van, geb. te Rietveld op 26 sep 1890 Aktenummer: 19.

 

VIh.           Bregje Dommelen van, dr. van Hendrik Dommelen van (Ve)en Dirkje Dieen van (Boerendochter), geb. te Rietveld en de Bree op 8 dec 1862,

                 ovl. (77 jaar oud) te Waarder op 20 jul 1940 77 jr oud,

           tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 23 jun 1887 met

                 Willem Mourik van, zn. van Cornelis Aalbert Mourik van en Celia Anker, geb. te Waarder op 3 mrt 1862, Veehouder, ovl. (85 jaar oud) te Woerden op 30 jun 1947 85 jr oud.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik Mourik van, geb. te Waarder op 27 apr 1888.

2.              Cornelis Mourik van, geb. te Waarder op 16 sep 1890.

3.              Dirk Mourik van, geb. te Waarder op 29 jan 1893, ovl. (61 jaar oud) te Woerden op 14 sep 1954 61 jr oud,

          tr. (beiden 29 jaar oud) te Woerden op 16 feb 1922 akte 8 met

                 Grietje Kruiswijk, dr. van Willem Kruiswijk en Ariaantje Zeldenrijk, geb. te Loenen op 26 mrt 1892, ovl. (88 jaar oud) op 15 nov 1980 88 jr oud.

4.              Celia Mourik van, geb. te Waarder op 3 aug 1895.

5.              Willem Mourik van, geb. te Waarder op 18 jul 1896, ovl. (20 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1917 20 jr oud.

6.              Bregje Mourik van, geb. te Waarder op 17 apr 1898, ovl. (61 jaar oud) te Waarder in 1959 60 jr oud.

 

VIi.            Jacob Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van  (Ve)en Dirkje Dieen van  (Boerendochter), geb. te Rietveld op 3 dec 1868 Aktenummer: 29,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Gouderak Z H op 16 jun 1892 Aktenummer: 11 met

                 Jacoba Dam van, dr. van Maarten Dam van en Celia Groot de, geb. te Gouderak Z H in 1865,

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Gouderak Z H Leeftijd: 61 op 22 apr 1926 Aktenummer: 6.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Maarten Dommelen van, geb. te Moordrecht op 1 jul 1905 Aktenummer: 36.

2.              Hendrik Dommelen van, geb. te Gouderak Z H (te Rietveld) op 2 apr 1898 Aktenummer: 9,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Gouderak Z H op 7 apr 1922 Aktenummer: 6 met

                 Agatha Honkoop, dr. van Jacobus Honkoop en Pietertje Both, geb. te Gouderak Z H in 1898,

                ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Gouderak Z H Leeftijd: 36 op 28 aug 1930 Aktenummer: 9.

 

                 Jacob Hendrik Dommelen van,

            tr. (2) te Dordrecht Aktenummer: 343 met

                 Johanna Elizabeth Tukker, dr. van Georgius Tukker en Johanna Zwet van der, geb. te Dordrecht in 1876.

          

 

VIj.            Jannigje Dommelen van, dr. van Andries Dommelen van (Vf)(Boer) en Emmigje Verbree (zonder beroep), geb. te Bodegraven op 9 apr 1858 Aktenummer: 8,

                  ovl. (67 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 67 op 3 jan 1926 Aktenummer: 1,

          tr. (1) met haar neef

                 Hendrik Dam van (zie VIc).

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Adrianus Andries (Andrianus) Dam van, geb. te Snelrewaard 0 jr oud op 1 mei 1879 Geb Akte 9, 19 mei 1879 Geb akte nr 6,

                ovl. (18 dagen oud) te Snelrewaard ojr oud op 19 mei 1879 akte 6.

2.              Emmigje Clasina (Emmigje Clazina) Dam van, geb. te Snelrewaard op 4 okt 1880 Geb akte 11, ovl. (5 maanden oud) te Snelrewaard 0 jr oud op 30 mrt 1881 Geb akte nr 5.

3.              Emmigje Clasina Dam van, geb. te Snelrewaard op 22 mrt 1883 Geb akte 7, ovl. (1 jaar oud) te Snelrewaard 1 jr oud op 25 dec 1884 akte 1.

4.              Emmigje Clazina Dam van, geb. in 1883, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Snelrewaard 1 jr oud op 25 dec 1884.

5.              Clazina Emmigje Dam van, geb. te Snelrewaard op 1 jul 1887 akte 7, ovl. (5 maanden oud) te Snelrewaard o jr oud op 9 dec 1887 akte nr 13.

 

                 Jannigje Dommelen van,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 27 sep 1888 Akte 4 met

                 Klaas Langerak, zn. van Bastiaan Langerak en Janna Noordergraaf, geb. te Zegveld in 1861.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Emma Janna Langerak, geb. te Zegveld in 1897,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Zegveld op 22 nov 1917 akte 7 met

                Pieter Wijnen, zn. van Pieter Wijnen en Cornelia Lagerweij, geb. te Westbroek in 1886.

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Zegveld op 3 jun 1926 Aktenummer: 4 met

                Leendert Hofland, zn. van Aris Hofland en Gerritje Kloot, geb. te Hekendorp in 1896.

2.              Janna Langerak, geb. te Zegveld in 1902,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Zegveld op 14 apr 1926 Aktenummer: 2 met

                Jan Stigter, zn. van Evert Stigter en Teuntje Willemijn Oosterom, geb. te Linschoten in 1901.

 

VIk.           Gijsbert Dommelen van, zn. van Andries Dommelen van (Vf)(Boer) en Trijntje Graveland (zonder beroep), geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1868,

             tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Zegveld op 21 apr 1892 akte 5 met

                  Letta Gijsberta Langerak, dr. van Bastiaan Langerak en Janna Noordergraaf, geb. te Zegveld in 1864.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Trijntje Janna Dommelen van, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1893,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Vreeswijk op 9 mei 1912 akte 3 met

                 Jan Dirk Hak, dr. van Aart Hak en Cornelia Margaritha Mourik van, geb. te Geldermalsen in 1889.

2.              Janna Trijntje Dommelen, geb. te Zegveld in 1895,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Vreeswijk op 21 nov 1918 akte 23 met

                 Cornelis Kluis, zn. van Dirk Kluis en Marrigje Kempen van, geb. te Hazerswoude in 1891.

 

VIl.            Bregje Dommelen van, dr. van Antonie Dommelen van (Vg)(Schoenmaker, later boer) en Jannigje Dekker, geb. te Rietveld in 1861,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Rietveld op 4 dec 1879 akte 9 met

                 Willem Hamoen, zn. van Dirk Hamoen en Dirkje Beelt de, geb. te Vleuten in 1851, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Barwoutswaarder 50 jr oud op 14 mei 1901 akte.

                 Uit dit huwelijk 6 zonen:

1.              Anthonie Hamoen, geb. te Bodegraven in 1881,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Oudewater op 17 dec 1908 akte 20 met

                 Everdina Dijk van, dr. van Marinus Dijk van en Meinsje Hagoort, geb. te Oudewater in 1886.

2.              Johannes Hamoen, geb. te Rietveld in 1892,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Kamerik op 25 nov 1915 akte 22 met

                Gerritje Wageningen van, dr. van Jan Wageningen van en Adriana Tuijl, geb. te Kamerik in 1891.

3.              Theodorus Hamoen, geb. te Rietveld in 1888,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Zegveld op 17 aug 1916 akte 3 met

                Grietje Verwoerd, dr. van Arie Verwoerd en Neeltje Blok, geb. te Zegveld in 1889.

         tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Zegveld op 21 jul 1921 akte 10 met

                 Janna Verwoerd, dr. van Arie Verwoerd en Neeltje Blok, geb. te Zegveld in 1892.

4.              Willem Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 26 apr 1895 akte 13, ovl. (2 jaar oud) te Barwoutswaarder 2 jr oud op 4 feb 1898 akte 5.

5.              Willem Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 19 aug 1898 akte 15.

6.              Cornelis Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 21 mrt 1901 akte 11.

 

                 Bregje Dommelen van,

           tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Barwoutswaarder op 12 dec 1902 akte 7 met

                 Pieter Zouw van der, zn. van Pleunis Zouw van der en Dirkje Jong, geb. te Harmelen in 1854.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jannigje Zouw van der, geb. te Barwoutswaarder in 1905,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Rietveld op 12 jun 1925 met

                Jan Koning de, zn. van Jan Koning de en Aaltje Postma, geb. te Voorburg in 1903.

 

VIm.          Cornelia Dommelen van, dr. van Antonie Dommelen van (Vg)(Schoenmaker, later boer) en Jannigje Dekker, geb. te Rietveld in 1877,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 15 jun 1900 akte 4 met

                 Gerrit Streefland, zn. van Abraham Streefland en Geertje Laak van der, geb. te Harmelen in 1873.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Streefland, geb. te Rietveld in 1905,

          tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 20 okt 1932 Aktenummer: 5 met

                Jannigje Spies, dr. van Matthijs Spies en Jeervezina Berg van den, geb. te Barwoutswaarder in 1809. .

 

VIn.           Bregje Dommelen van , dr. van Gerrit Dommelen van (Vh)(bouwman) en Jannigje Hollander den (zonder beroep),

                 geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1864 BS Leiderdorp Akte Jaar 1864 Nummer 26,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Leiderdorp op 3 nov 1886 BS Leiderdorp Akte Jaar 1886 Nummer 21 met

                 Willem Dirk Dieen van , zn. van Jacob Hendrik Dieen van en Cornelia Lekkerkerker, geb. te Rietveld en de Bree in 1861, landbouwer Landbouwer.

                 Opmerkingen bij Willem Dirk :      man wonende te Rietveld.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Hendrik Dieen van, geb. te Rietveld in 1884,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 73 jaar oud) te Kockengen op 26 mrt 1914 akte 5 met

                Lijsje Vliet van, dr. van Jan Vliet van en Annigje Vermeulen, geb. te Kockengen in 1841.

2.              Cornelis Dieen van, geb. te Rietveld in 1894,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Rietveld op 15 mei 1919 akte 5 met

                Aaltje Kemp, dr. van Pieter Kemp en Janna Nap, geb. te Rietveld in 1896.

3.              Janna Cornelia Dieen van, geb. te Rietveld in 1902,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld op 7 aug 1924 Aktenummer: 3 met

                 Gerrit Verheul, zn. van Arie Verheul en Adriana Oudijk, geb. te Alphen a/d Rijn in 1899.

 

VIo.           Antje Dommelen van, dr. van Gerrit Dommelen van (Vh)(bouwman) en Jannigje Hollander den (zonder beroep),

                  geb. te Leiderdorp op 7 jul 1866 BS Leiderdorp Akte Jaar 1866 Nummer 32,

                  ovl. (84 jaar oud) te Alkemade Leeftijd: 84 op 2 dec 1950 Aktenummer: 53,

              tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Leiderdorp op 7 dec 1887 BS Leiderdorp Akte Jaar 1887 Nummer 26 met

                  Mattheus Los, zn. van Teunis Los en Elisabeth Krook, geb. te Alkemade op 27 nov 1864, Landbouwer.

                 Opmerkingen        man wonende te Alkemade.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Los, geb. te Alkemade in 1889,

            tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Haarlemmermeer op 29 apr 1915 met

                Hilligje Heuvel van den, dr. van Cornelis Cchristiaan Heuvel van den en Anna Verkuijl, geb. te Haarlemmermeer in 1889.

 

VIp.           Hendrik Dommelen van, zn. van Gerrit Dommelen van (Vh)(bouwman) en Geertruida Geertrui Rijn (bouwvrouw),

                  geb. te Leiderdorp op 21 jun 1872 BS Leiderdorp Akte Jaar 1872 Nummer 52, Veehouder,

                  ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 27 sep 1951,

           tr. (beiden 25 jaar oud) te Leiderdorp op 10 nov 1897 BS Leiderdorp Akte Jaar 1897 Nummer 13

                 Getuigen 

                 Gerrit Pieter van 't Riet 29

                 Graanhandelaar te Oudewater zwager van de bruid

                 Mattheus Los 32 Landbouwer te Nieuwe Wetering

                 Willem Dirk van Dieen 36 Landbouwer te Rietveld beiden zwager van de bruidegom

                 Boudewijn van Zwieten 23 Landbouwer Aarlanderveen, broer van de bruid met

                Gijsbertha Zwieten van, dr. van Johannes Zwieten van en Ermpje Rous, geb. te Voorhout op 1 mrt 1872, ovl. (87 jaar oud) te Doetinchem op 26 dec 1959.

                 Hendrik van Dommelen overlijdt te Purmerend op 27 September 1951.
                 Zij hebben gewoond te Kockengen, Zeist.Boskoop, 15 November naar Purmerend.op de Willem Eggertstraat 25
.

                 Gijsbertha van Zwieten verhuist na overlijden van haar man naar Doetinchem ( 16-11-1951, inwonend bij dochter Gerritje), Denneweg 9 Doetinchem.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Geertruida Dommelen van, geb. te Alkemade 21.30 uur op 25 sep 1898 Aangifte door de vader

                 Getuigen;Mattheus Los 33 veehouder,

                 Bernard Heinrich Anton Borcharding 60 j koopman beiden wonende te Alkemade, G,

            tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Kockengen op 22 okt 1925 akte 9 met

                 Gerrit Verwey, zn. van Jan Verwey en Jannetje Riet 't van, geb. te Alkemade in 1897.geb in wijk C nr 47.

2.              Ermpje Dommelen van, geb. te Alkemade op 17 dec 1899, ovl. (53 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 23 mrt 1953, volgt VIId.

3.              Gijsbertha Dommelen van, geb. te Nieuwe Wetering op 23 mei 1901, ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 10 nov 1980, volgt VIIe.

4.              Gerritje Dommelen vanx, geb. te Alkemade 09.00 uur op 12 okt 1902 Door de vader 30 j veehouder

                 Getuigen;

                 Jan Koert, 81 j zonder beroep wonende te Alkemade

                 Alexander Johannes de Ridder, Secretarisambtenaar te Alkemade

                 wonende te Woubrugge, G, ovl. te Doetinchem,

           tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Kockengen op 13 apr 1922 akte 3 met

                 Jan Brouwer, zn. van Willem Brouwer en Hendrikje Stam, geb. te Wilnis in 1901. wijk C nr 46. .

5.              Johanna Dommelen van, geb. te Alkemade op 16 apr 1904, G,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode op 27 mei 1926 Akte 12 met

                 Hein Hoogendoorn, zn. van Nicolaas Hoogendoorn en Annigje Selm van, geb. te Kamerik in 1903.

6.              Hendrika Dommelen van, geb. te Alkemade in okt 1905 Aangifte door vader 34 j Veehouder

                 Getuige Johannes Wesselius 40 j boerenarbeider wonende te Alkemade, ovl. (10 maanden oud) op 10 aug 1906 07.00 uur.Wijk C nr 46.

7.              Gerrit Dommelen van, geb. te Alkemade op 7 apr 1907, G, ovl. (33 jaar oud) te Ermelo op 18 dec 1940.

8.              Johannes Dommelen van, geb. te Alkemade op 15 nov 1908 Aangifte Vader 36 j Veehouder

                 Getuige Jan van Itterson 30 j onderwijzer wonende te alkemade, G, ovl. (3 maanden oud) te Alkemade 21.oo uur op 12 mrt 1909.wijk C nr 46.

9.              Marretje Dommelen van, geb. te Alkemade op 8 dec 1914, G, ovl. (64 jaar oud) te Hazerswoude op 21 mrt 1979,

         tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Boskoop op 22 jul 1938 met

                Jacob Duiker, geb. te Koudekerk a d Rijn op 10 dec 1915.

 

VIq.           Anna Clasina Dommelen van, dr. van Gerrit Dommelen van (Vh)(bouwman) en Geertruida Geertrui Rijn (bouwvrouw),

                  geb. te Leiderdorp op 12 mei 1878 BS Leiderdorp Akte Jaar 1878 Nummer 51, ovl. (91 jaar oud) te Harmelen op 18 jul 1969,

           tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Leiderdorp op 1 nov 1899 BS Leiderdorp Akte Jaar 1899 Nummer 15 met

                  Frederik Leendert Muiswinkel, zn. van Michiel Muiswinkel en Pietje Pietertje Boer, geb. te Aarlanderveen op 5 nov 1874 Aktenummer: 102, Graanhandelaar,

                  ovl. (88 jaar oud) te Zwammerdam op 4 apr 1963.

 

                 Frederik en Anna hebben gewoond te Alphen, Lindenhovenstraat 29; 21-4-1950 naar Zwammerdam, 23-7-1953 Buitendorperstr 4;

                 jan. 1959 Buitendorperstr 8 ( bij grenswijziging 1-2-1964 Alphen );

                 28-1-1969 verhuisde Anna Clazina naar Harmelen, Spruit en Bosch nr 1.

                 Zij hadden 8 dochters en 1 zoon alle geboren in Aarlanderveen.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Pietje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 8 apr 1901 Aktenummer: 32.

                 Getrouwd 15-5-19243.

2.              Geertruida Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 20 jul 1902 Aktenummer: 63,

         tr. (23 jaar oud) op 14 okt 1925 met

                  N. N.

3.              Michiel Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 17 sep 1903 Aktenummer: 90,

          tr. (20 jaar oud) op 1 dec 1923 met

                  N. N.

                 Vertrokken naar Amsterdam.Getrouwd 1-12-1923.

4.              Margje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 22 apr 1905 Aktenummer: 36,

          tr. (27 jaar oud) op 10 feb 1933 met

                   N. N.

                 Vertrokken naar Den Bilt.

5.              Anna Clazina Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 7 aug 1908,

           tr. (22 jaar oud) op 29 aug 1930 met

                 N. N.

6.              Gerrit Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 29 jun 1908 Aktenummer: 35 (doodgeb.).

7.              Gerritje Muiswinkel, geb. op 2 okt 1910,

          tr. (58 jaar oud) op 26 jan 1969 met

                    N.N.

                 Vertrokken naar Alphen a d rijn.
 

8.              Neeltje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 23 sep 1913, ovl. (38 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 38 op 22 sep 1952 Aktenummer: 21.

9.              Antje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 26 jun 1916,

           tr. (25 jaar oud) op 9 apr 1942 met

                  J Leeuwen van

10.            Wilhelmina Frederika Muiswinkel, geb. te Alphen & Rietveld op 10 mrt 1918,

            tr. (26 jaar oud) op 10 aug 1944 met

                J Vink

 

VIr.            Judocus Brunt, zn. van Nicolaas Bruntxe "Brunt:Nicolaas *1848" (Vi)(STEENFABRIKANT op de Nieuwe Steenplaats) en Jetsiena Altonaxe "Altona:Jetsiena *1854",

                   geb. te Barwoutswaarder op 8 feb 1879 akte 13, 1e STUURMAN op de koopvaardij, GEZAGVOERDER,

                   ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 56 jarige leeftijd op 1 mrt 1935, begr. te Woerden op 4 mrt 1935,

             tr. (resp. 36 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Texel op 23 dec 1915 akte 46 met

                  Dirkje Kooger, dr. van Arie Kooger en Johanna Arendina Berg van den, geb. te Texel in 1894,

                  ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 22 op 30 jun 1917 Aktenummer: 1154.

 

 

                 Judocus Brunt,

           tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) te Woerden op 4 aug 1919 akte 32 met

                 Wilhelmina Elizabeth Geertruida Smits, dr. van Johannes Gerardus Smits en Katharina Elisabeth Jung, geb. te Amsterdam op 21 okt 1892.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Justina Wilhelmina Brunt, geb. in 1923, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Woerden Leeftijd: 9 op 22 sep 1932 Aktenummer: 77.

2.              Jacobus Smits, geb. te Woerden op 18 sep 1924.

 

VIs.           Willem Brunt, zn. van Nicolaas Brunt (Vi)(STEENFABRIKANT op de Nieuwe Steenplaats) en Jetsiena Altona, geb. te Barwoutswaarder op 16 okt 1882 akte 39, Pannenbakker,

                 ovl. (58 jaar oud) te Tjimahi [Indonesië] op 18 nov 1940 op 58 jarige leeftijd,

            tr. (31 jaar oud) (1) te Sepandjang [Indonesië] op 3 okt 1914 met

                  Evangeline Vlugt van der, ovl. te Bandoeng [Indonesië] op 4 okt 1924.Willem vertrekt op 06 03 1929 vertrekt hij naar Rotterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Nicolaas Brunt geb. te Soerabaija [Indonesië] op 2 feb 1921.

2.              Johannes Brunt, geb. te Bandoeng [Indonesië] op 30 sep 1924.

 

                 Willem Brunt,

          tr. (resp. 45 en 30 jaar oud) (2) te Bandoeng [Indonesië] op 20 okt 1927 met

                Hillegonda Josina Drost, dr. van Johannes Willem Drost  (Predikant) en Cornelia Adriana Nonhebel, geb. te Wemeldinge op 6 mrt 1897,

                 ovl. (91 jaar oud) te Renkum op 91 jarige leeftijd op 21 jan 1989.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Walter Brunt, geb. te Bandoeng [Indonesië] op 15 aug 1928, Ondernemer, ovl. (64 jaar oud) te Wageningen op 64 jarige leeftijd op 11 apr 1993,

           tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Apeldoorn op 16 jun 1961 met

                 Gerritdina Hendrika Willemsen, geb. te Apeldoorn op 6 okt 1932.

   

2.              Hiljos Brunt, geb. te Bandoeng [Indonesië] op 9 aug 1929, Officier Vlieger Koninklijke Landmacht,

          tr. met

                 Frida Drost, dr. van Elisa Maria Pieter Drost (Schoolhoofd) en Helena Aletta Wilhelmina Sardemann., geb. te Ginneken op 26 aug 1928.

3.              Leendert Brunt, geb. te Bandoeng [Indonesië] op 5 mei 1931, Verkeersvlieger van de K L M,

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Dormansland [Groot Brittanië] op 31 dec 1955 met

                 Mary Rolfe, dr. van Henry Cuthbert Norris Rolfe en Mary Monica Fox., geb. te Malta op 27 feb 1932.

 

VIt.            Dina Maria Heijningen, dr. van Bastiaan Jacob Heijningen en Huberta Brunt (Vk), geb. te Heerjansdam op 28 nov 1884, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1960,

          tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Bussum op 30 jul 1913 met

                 Egbert Van ((Albertus),) Ewijk van, zn. van Egbert Ewijk van en Johanna Leeuwen van, geb. te Wassenaar op 18 feb 1881,

                 Leraar Gymnasium, ovl. (79 jaar oud) te Bilthoven op 79 jarige leeftijd op 23 nov 1960, begr. te Zeist op 26 nov 1960.

                 ze vertrekken op 04 10 1958 naar de Hogesteeg 8 in Driebergen.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Huberta Ewijk van

2.              Dina Maria Ewijk van, geb. te Apeldoorn op 12 aug 1916.

3.              Egbert Ewijk van, geb. te Apeldoorn op 12 aug 1917, ARTS.

4.              Petronella Jacoba Machtilda Ewijk van, geb. te Zeist op 28 okt 1918.

5.              Bastiaan Jacob Ewijk van, geb. te Zeist op 20 apr 1924, TANDARTS.

6.              Emmetje Huberta Ewijk van

 

VIu.           Jan Brunt, zn. van Hendrik Brunt (Vo)en Beertje Aartsen, geb. te Kockengen op 4 mei 1860 akte 11, Kleermaker / Postbode

                 Van 1921 tot zijn overlijden tevens Gemeenteontvanger, ovl. (65 jaar oud) te Kockengen op 19 dec 1925,

           tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Kockengen op 27 aug 1886 Akte 5 met

                 Aartje Cornelia Slagt, dr. van Gerrit Slagt en Dirkje Aarts Doornbos, geb. te Woerden op 5 sep 1865, ovl. (43 jaar oud) te Kockengen op 28 jan 1909.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Hendrik Brunt, geb. te Kockengen op 25 jun 1887, ovl. (32 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode op 8 apr 1920, volgt VIIf.

2.              Dirkje Brunt, geb. te Kockengen op 11 jun 1889 Akte 2, ovl. (4 jaar oud) te Kockengen op 12 dec 1893.

3.              Beertje Brunt, geb. en ovl. te Kockengen op 6 apr 1890 Akte 10.

4.              Gerrit Brunt, geb. te Kockengen op 9 mrt 1893, volgt VIIg.

5.              Jan Brunt, geb. te Kockengen op 5 apr 1895, ovl. (73 jaar oud) te Renswoude op 3 jan 1969, volgt VIIh.

6.              Dirkje Brunt, geb. te Kockengen op 14 aug 1896 Akte 24,

             tr. met

                 Maarten Zilver, ovl. op 16 jun 1979.

7.              Jacobus Brunt, geb. te Kockengen op 27 sep 1898, ovl. (82 jaar oud) te Pijnacker op 29 okt 1980, volgt VIIi.

8.              Beertje Brunt, geb. te Kockengen op 8 jul 1900 Akte 14,

          tr. met

                 E Duuren, ovl. op 7 apr 1975.

9.              Gerrit Brunt, geb. te Kockengen op 19 nov 1891 akte 28.

 

VIv.           Hendrik Brunt, zn. van Hendrik Brunt (Vo)en Beertje Aartsen, geb. te Kockengen op 23 okt 1862, G, Kleermaker en Gemeenteontvanger,

                  ovl. (59 jaar oud) te Kockengen op 2 dec 1921,

             tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Kockengen op 9 jan 1891 Akte 2 met

                  Grietje Blok, dr. van Louwrens Blok  en Marrigje Schouten, geb. te Zegveld op 6 feb 1862, G, ovl. (93 jaar oud) te Kockengen op 9 sep 1955.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Hendrik Brunt, geb. te Kockengen op 6 okt 1891, ovl. (55 jaar oud) te Kockengen op 21 dec 1946, volgt VIIj.

2.              Marrigje Brunt, geb. te Kockengen op 14 jan 1893 akte 2, ovl. te Amersfoort.

3.              Lourenz Brunt, geb. te Kockengen op 8 dec 1894 Akte 33,

          tr. met

                  Elizabeth Zondervan

4.              Jacobus Brunt, geb. te Kockengen op 27 sep 1896, ovl. (81 jaar oud) te Purmerend op 30 okt 1977, volgt VIIk.

5.              Beertje Brunt, geb. te Kockengen op 5 aug 1898 Akte 19,

       tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Kockengen op 26 mei 1922 akte 5 met

                 Dirk Starink, zn. van Gerrit Starink en Geertje Huiting, geb. in 1899, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Soest op 4 mrt 1941 akte 42.

6.              Gerrit Brunt, geb. te Kockengen op 16 okt 1900, ovl. (56 jaar oud) te Woerden op 6 nov 1956, volgt VIIl.

7.              Jan Brunt, geb. te Kockengen op 3 jun 1902, ovl. (69 jaar oud) te Nieuw‑Vennep op 17 jun 1971, volgt VIIm.

8.              Niesje Brunt, geb. te Kockengen op 6 mrt 1905.

 

                 Hendrik Brunt,

         tr. (minstens 59 jaar oud) (2) na 1922 met

                Cornelia Hoop de

         

 

VIw.          Jacob Brunt, zn. van Hendrik Brunt (Vo)en Beertje Aartsen, geb. te Kockengen op 19 feb 1865 akte 8, Timmerman Aannemer,

                 ovl. (72 jaar oud) te Kockengen op 4 jul 1937,

           tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) te Kockengen op 27 dec 1889 akte 5 met

                 Gerritje Dijk van, dr. van Maarten Dijk van en Geertrui Jansen , geb. op 14 jul 1868, ovl. (24 jaar oud) te Kockengen op 1 jul 1893.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Beertje Brunt, geb. te Kockengen op 5 mei 1890 akte 13.

2.              Maarten Brunt, geb. te Kockengen op 20 dec 1892 akte 4, ovl. (27 jaar oud) te Utrecht op 3 apr 1920.

 

                 Jacob Brunt,

            tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) (2) te Kockengen op 28 feb 1896 Akte 2 met

                 Gerritje Zilver, dr. van Hendrinus Zilver en Aletta Jansen, geb. te Lopik op 5 mei 1861, ovl. (74 jaar oud) te Kockengen op 8 mei 1935.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Aletta Brunt, geb. te Kockengen op 23 dec 1896,

            tr. (resp. 23 en ongeveer 31 jaar oud) te Kockengen op 23 sep 1920 akte 7 met

                Hendrik Bredenoort, zn. van Willem Bredenoort en Aaltje Poll van der, geb. te Baarn in 1889.

2.              Niesje Brunt, geb. te Kockengen op 23 jan 1899 Akte 2, ovl. (82 jaar oud) te Woerden op 20 feb 1981.

3.              Hendrik Hendrinus Brunt, geb. te Kockengen op 23 jun 1901, ovl. (83 jaar oud) te Kockengen op 16 nov 1984, volgt VIIn.

 

VIx.           Adrianus Johannes Brunt, zn. van Hendrik Brunt (Vo)en Beertje Aartsen, geb. te Kockengen op 2 okt 1867 akte 26,

                  Hoofdonderwijzer te Amsterdam op het, Havelosie '', ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 9 aug 1920,

            tr. (1) te Amsterdam met

                 Carolina Kelk, geb. op 28 aug 1872, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 16 jul 1899.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Beertje Brunt, geb. te Amsterdam op 18 feb 1897, ovl. (78 jaar oud) te Amerongen op 9 mrt 1975.

2.              Ingetje Brunt, geb. te Amsterdam op 20 dec 1899, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1948.

 

                 Adrianus Johannes Brunt,

           tr.(2) met

                  Marjanne Anna Knoop, geb. op 15 sep 1867.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alida Petronella Brunt, geb. te Amsterdam op 18 aug 1903.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Leendert Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VIe)en Maria Lange de, geb. te Zegveld op 8 mrt 1884 Aktenummer: 9,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Kamerik op 9 apr 1908 akte 3 met

                 Neeltje Samson, dr. van Joost Samson en Geertje Kreuningen, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1887.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Dommelen van, geb. te Zegveld in 1909,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Zegveld op 17 sep 1931 Aktenummer: 5 met

                Leendert Bos, zn. van Teunis Bos en Lijntje Blok, geb. te Zegveld in 1902.

2.              Maria Dommelen van, geb. te Zegveld in 1909,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Zegveld op 17 sep 1931 Aktenummer: 5 met

                 Leendert Bos, zn. van Teunis Bos en Lijntje Blok, geb. te Zegveld in 1902.

 

VIIb.          Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VIe)en Maria Lange de, geb. te Zegveld op 22 dec 1893 Aktenummer: 29,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 29 mrt 1923 Aktenummer: 1 met

                  Hillegonda Stam, dr. van Hendrik Stam en Henderika Scherpenzeel, geb. te Laagnieuwkoop in 1900.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. in 1925, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 19 op 29 nov 1944 Aktenummer: 16.

 

VIIc.          Hendrik Dommelen van, zn. van Willem Dirk Dommelen van (VIg)en Jacomijntje Verburg, geb. te Rietveld op 17 sep 1887 Aktenummer: 19,

                  ovl. (50 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 50 op 4 okt 1937 Aktenummer: 3,

             tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Wilnis op 27 jan 1916 akte 2 met

                 Heintje Versloot, dr. van Willem Versloot en Cornelia Bunt van der, geb. te Wilnis in 1893.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1933, ovl. (minder dan één jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 0 op 16 mrt 1933 Aktenummer: 1.

 

VIId.          Ermpje Dommelen van, dr. van Hendrik Dommelen van  (VIp)(Veehouder) en Gijsbertha Zwieten van, geb. te Alkemade 13.30 op 17 dec 1899 Aangifte Vader,Veehouder.

                 Getuigen Gerrit Vertgunst, 42 j nachtwaker,en Hendrik van Klink 33 j schipper

                 Beide wonende te Alkemade, G, ovl. (53 jaar oud) te Loenen a/d Vecht of te Nieuwersluis op 23 mrt 1953,

          tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Kockengen op 17 apr 1924 akte No 3 met

                 Mattheus Oussoren, zn. van Cornelis Oussoren en Marretje Hoogendoorn, geb. te Loenen a/d Vecht op 18 jun 1898,

                  Veehouder, ovl. (69 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 31 aug 1967.Wijk C nr 46.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Marretje Oussoren, geb. op 6 feb 1925,

           tr. (23 jaar oud) op 8 jun 1948 met

                 Johannes Fokker

                 Zij vertrekt 28 mei 1948 naar Canada ( Diches ) waar zij in 1967 nog woont.Is geemigreerd naar Canada, samen met zijn echtgenote.

2.              Gijsbertha Oussoren, geb. te Breukelen op 14 mei 1926,

           tr. (26 jaar oud) op 4 jun 1952 met

                 C Hees

3.              Cornelis Oussoren, geb. te Breukelen op 18 sep 1927,

           tr. (23 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 11 mei 1951 met

                 K Poortinge  Is geemigreerd Naar Canada.

4.              Geertruida Hendrika Oussoren, geb. te Breukelen op 31 aug 1931.

5.              Aaltje Marretje Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 6 jan 1933.Volgens Persoonkaart is zij vertrokken 30 Juni 1957 naar Purmerend.

6.              Hendrik Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 14 jan 1935.

7.              Marinus Willem Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 8 jun 1936, ovl. (47 jaar oud) op 13 okt 1983.

8.              Gerrit Johannes Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 18 okt 1938.

9.              Ermpje Matthea Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941, ovl. (54 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 28 nov 1995, volgt VIIIa.

10.            Gerrit Johannes Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 5 mei 1943.

 

VIIe.          Gijsbertha Dommelen van (VIIe), dr. van Hendrik Dommelen van (VIp)(Veehouder) en Gijsbertha Zwieten van, geb. te Nieuwe Wetering (Alkemade)

                 09.00 uur op 23 mei 1901

                 Getuigen 

                Alexander Johannes de Ridder 31 j Secretarie anbtenaar te Alkemade, woont te Woubrugge.

                 Johannes Koerd 80 j zonder beroep wonende te Alkemade,

                  ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 10 nov 1980,

            tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Kockengen op 14 mei 1925 Akte No 5 met

                Jacobus Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIv)en Grietje Blok (zie VIIk).wijk C nr 46.

 

VIIf.           Hendrik Brunt, zn. van Jan Brunt (VIu)en Aartje Cornelia Slagt, geb. te Kockengen op 25 jun 1887 Akte 13, Timmerman,

                  ovl. (32 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode ,32 jr oud op 8 apr 1920 Akte 12,

             tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Haarlem op 4 sep 1918 met

                  Johanna Borst, dr. van Gerrit Borst en Maria Stichter, geb. te Haarlemmermeer op 13 mrt 1888, ovl. (75 jaar oud) te Bennebroek op 12 jun 1963.

                 Overleden aan de Spaanse Griep.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Brunt, geb. te Breukelen op 4 aug 1919, ovl. (80 jaar oud) te Heemstede op 5 aug 1999, volgt VIIId.

 

VIIg.          Gerrit Brunt, zn. van Jan Brunt (VIu)en Aartje Cornelia Slagt, geb. te Kockengen op 9 mrt 1893 Akte 8,

            tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Zoetermeer op 9 okt 1919 met

                 Maria Bos, geb. te Zoetermeer op 27 sep 1892, ovl. (66 jaar oud) te Wilnis op 9 sep 1959 akte 66 jr oud.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aartje Cornelia Brunt, geb. te Wilnis op 14 dec 1920,

           tr. met

                 Udo Hans Knoppers

2.              Catharina Brunt, geb. te Wilnis op 29 dec 1921, ovl. (4 weken oud) te Wilnis op 26 jan 1922,

          tr. met

                  Izaak Broere

3.              Catharina Brunt, geb. te Wilnis op 23 feb 1923,

           tr. met

                 Izaak Broere, ovl. op 24 mrt 1982.

4.              Jan Brunt, geb. te Wilnis op 29 apr 1925, volgt VIIIe.

5.              Niesje Brunt, geb. te Wilnis op 31 mei 1927.

6.              Dirkje Brunt, geb. te Wilnis op 4 mrt 1929.

7.              Jacob Brunt, geb. te Wilnis op 10 mei 1931, ovl. (48 jaar oud) op 1 okt 1979 48 jr oud.

 

VIIh.          Jan Brunt, zn. van Jan Brunt (VIu)en Aartje Cornelia Slagt, geb. te Kockengen op 5 apr 1895 Akte 9,

                  ovl. (73 jaar oud) te Renswoude op 3 jan 1969,

              tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Kockengen op 15 nov 1928 met

                 Johanna Hendrika Stichter, dr. van Willem Stichter en Elisabeth Meijer, geb. op 29 apr 1904.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Brunt, geb. te Renswoude op 22 apr 1930,

           tr. met

                 Leo Gelderen van

2.              Willem Jan Brunt, geb. te Renswoude op 30 jun 1932, volgt VIIIf.

3.              Elisabeth Brunt, geb. te Renswoude op 1 feb 1940,

          tr. met

                 Evert Waal de

 

VIIi.           Jacobus Brunt, zn. van Jan Brunt (VIu)en Aartje Cornelia Slagt, geb. te Kockengen op 27 sep 1898 Akte 26, Bakker,

                  eerst Zevenhoven, later Pijnacker, ovl. (82 jaar oud) te Pijnacker op 29 okt 1980,

           tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Kockengen op 12 jun 1919 Akte 7 met

                 Jannichje Versteegh, dr. van Jan Versteegh en Elisabeth Spijker, geb. te Kockengen op 19 jul 1896, ovl. (77 jaar oud) te Delft op 25 aug 1973.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Aaltje Cornelia Brunt geb. te Zevenhoven op 10 dec 1920, volgt VIIIg.

2.              Jan Brunt, geb. te Zevenhoven op 17 dec 1921, volgt VIIIh.

3.              Hendrik Brunt, geb. te Zevenhoven op 9 dec 1924, volgt VIIIi.

4.              Cornelis Brunt, geb. te Zevenhoven op 18 apr 1926, ovl. (54 jaar oud) te Delft op 9 dec 1980, volgt VIIIj.

5.              Elizabeth Brunt, geb. te Zevenhoven op 16 okt 1929,

           tr. met

                Frits Barrelo

 

VIIj.           Hendrik Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIv)en Grietje Blok, geb. te Kockengen op 6 okt 1891 Akte 23, Kleermaker /Kapper, Beheerder Postkantoor,

                  ovl. (55 jaar oud) te Kockengen op 21 dec 1946,

              tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Hilversum op 23 jul 1913 met

                  Clasina Hendriks, dr. van Geurt Hendriks en Petronella Jacoba Koning, geb. te Utrecht op 9 jul 1890, ovl. (79 jaar oud) te Kockengen op 15 jan 1970.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Grietje Brunt, geb. te Zwammerdam op 3 mei 1914,

            tr. met

                  Marienus Smaling

2.              Geurt Brunt, geb. te Hilversum op 23 aug 1916, ovl. (35 jaar oud) te Woerden op 29 mei 1952, volgt VIIIk.

3.              Hendrik Brunt, geb. te Hilversum op 14 nov 1919, ovl. (25 jaar oud) op 5 mei 1945.

4.              Pieter Brunt, geb. te Hilversum op 9 nov 1921, ovl. (41 jaar oud) te Harmelen op 26 jun 1963, volgt VIIIl.

5.              Petrronella Jacoba Brunt, geb. te Hilversum op 16 jul 1924,

         tr. met

                 Willem Bemmel van

6.              Marrigje Brunt, geb. te Hilversum op 14 sep 1928,

          tr. met

                 Jacob Jan Hoekstra

 

VIIk.          Jacobus Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIv)en Grietje Blok, geb. te Kockengen op 27 sep 1896 Akte 30, G, Bakker,

                  ovl. (81 jaar oud) te Purmerend op 30 okt 1977, begr. te Purmerend op 3 nov 1977,

           tr. met

                  Gijsbertha Dommelen van (zie VIIe).

 

                                                                            Familie Brunt, Met Jacobus Brunt en zijn vader en moeder en broers en zusters ???

 

                                                                  

                                                                          

                                                                                            Opschrift van de Broodzakken van Bakker Brunt

 

                             Brunt

                             In 1925 nam Jacobus Brunt ( Uit Kockemgen ) de bakkerij en winkel gelegen  aan de Bultstraat 4 voorheen hoek Bultstraat/Schoolsteeg over van  bakker Toen

                             Bakker Toen was Katholiek en Brunt Hervormd

                             De zoon van Brunt, Henk, vertelde me dat zijn ouders het in de beginne moeilijk hadden.

                             De Katholieke klanten raakten ze kwijt en ook het St.Liduina-Ziekenhuis.

                             Ze moesten een nieuwe klantenkring opbouwen.

                             Brunt had volgens een advertentie een ,, Brood koek en Banketbakkerij.

                             Vraagt mijn vast Tarwe, het vanouds bekend,, Bleek-Roggebrood "

                             Hij hield nog wel eens enkele producten over en voor de resten nam hij twee varkens op het achtererf

                            Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed de familie Brunt veel goeds, want twee Purmerender joden konden bij de familie Brunt onderduiken.

                            Wat ze ook nog in die tijd meemaakten was, nadat ze een varken hadden laten slachten, dat het tweede varken gestolen werd.

                            In 1957 werd de zaak gesloten en de ventwijk opgeheven.

                            Brunt werkte daarna nog wat uurtjes bij de Halm (Broodbakkers fabriek aan de Wagenweg ) Vroeger tegenover  Zuidewind, BP. Tankstation

                                                         Oma  Brunt v Dommelen, Elizabeth Brunt, Henk Brunt en Bakker Brunt

                                                                                                                

                                                                                                                   Oma  Brunt v Dommelen voor de Winkel

 

                                                                                    

                 

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrik (Henk) Brunt, geb. te Purmerend op 26 jun 1926, ovl. (77 jaar oud) te Purmerend op 17 sep 2003, volgt VIIIb.

2.              Gijsbertha Brunt, geb. te Purmerend op 27 jan 1929, volgt VIIIc.

 

VIIl.           Gerrit Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIv)en Grietje Blok, geb. te Kockengen op 16 okt 1900 Akte 28, ovl. (56 jaar oud) te Woerden op 6 nov 1956,

          tr. (beiden 25 jaar oud) te Kockengen op 29 sep 1926 met

                 Jannetje Willemijntje Ravestein, dr. van Hendrik Ravestein en Cornelia Hoffman, geb. te Kockengen op 11 mrt 1901, ovl. (72 jaar oud) te Woerden op 22 nov 1973.

                 Gegevens van.   http://home.wxs.nl/~emhabben/genrav01.htm.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Brunt, geb. te Kockengen op 1 jun 1929, volgt VIIIm.

2.              Lourenz Brunt, geb. te Kockengen op 25 jul 1931, volgt VIIIn.

3.              Cornelia Brunt, geb. te Kockengen Laagnieuwkoop !!? op 2 jul 1937,

           tr. met

                Gert Dieen

 

VIIm.         Jan Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIv)en Grietje Blok, geb. te Kockengen op 3 jun 1902 Akte 21, Bakker,

                  ovl. (69 jaar oud) te Nieuw‑Vennep op 17 jun 1971,

            tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Bergum op 24 apr 1928 met

                  Wytske Wielinga, geb. te Sneek op 16 mrt 1904.

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Hendrik Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 18 aug 1929, volgt VIIIo.

2.              Emma Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 5 okt 1930,

           tr. met

                  Cornelis Wijk van

3.              Lucas Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 30 jan 1932, volgt VIIIp.

4.              Lourenz Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 22 jul 1933, volgt VIIIq.

5.              Grietje Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 11 jul 1935,

           tr. met

                  Klaas Vries de

6.              Jan Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 16 jan 1937, volgt VIIIr.

7.              Wytske Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 19 okt 1938,

           tr. met

                 Karel Dijk van

8.              Jacobus Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 21 jun 1940, volgt VIIIs.

9.              Gerrit Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 1 jul 1942, volgt VIIIt.

10.            Dirk Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 1 jul 1942, ovl. (6 maanden oud) te Nieuw‑Vennep op 6 jan 1943.

11.            Rinse Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 13 jul 1944, volgt VIIIu.

12.            Marie Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 29 apr 1946,

           tr. met

                Gerrit Cornelis Thomas

 

VIIn.          Hendrik Hendrinus Brunt, zn. van Jacob Brunt (VIw)en Gerritje Zilver, geb. te Kockengen op 23 jun 1901 Akte 18, Timmerman /Aannemer,

                  ovl. (83 jaar oud) te Kockengen op 16 nov 1984 akte 18,

             tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Kockengen op 24 okt 1929 met

                 Hendrika Dijk van, geb. te Kockengen op 19 apr 1907.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gerritje Brunt, geb. te Kockengen op 28 jul 1930.

2.              Frans Brunt, geb. te Kockengen op 13 aug 1933, volgt VIIIv.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Ermpje Matthea Oussoren, dr. van Mattheus Oussoren (Veehouder) en Ermpje Dommelen van (VIId), geb. te Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941,

                  ovl. (54 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 28 nov 1995,

             tr.(1) met

                 Arie Hoogendoorn, zn. van Arie Hoogendoorn en Cornelia Wesseling, geb. te Ruwiel op 19 nov 1942, ovl. (24 jaar oud) te Kockengen op 5 sep 1967.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen

                1  Emmy Matthea Hoogendoorn

                2  Arie Hoogendoorn

                Ermpje  Oussoren en Arie Hoogendoorn hadden ik dacht van twee kinderen  een meisje Emmij  die leeft nog. maar haar zoon Arie is al overleden op 43 jarige

                leeftijd laat een vrouw en drie kinderen Arie is geboren nadat zijn vader door een noodlottig ongeval daag na de begrafenis van zijn schoonvader.

               ik heb op Kockengen op school gezeten ben geboren in Ruwiel woond in Hoogeveen groetjes Bep Stam

 

                 Ermpje Matthea Oussoren,

           tr.(2) met

                 Joost Marcelis Fokker, geb. te Loenersloot op 23 apr 1937.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johanna Antonia Fokker, geb. te Breukelen op 1 okt 1970.

2.              Joost Mattheus Fokker, geb. te Utrecht op 20 nov 1971.

3.              Mattheus Joost Fokker, geb. te Breukelen op 1 feb 1973.

4.              Marinus Hendrik Fokker, geb. te Breukelen op 14 jul 1979.

 

VIIIb.         Hendrik (Henk) Brunt, zn. van Jacobus Brunt (VIIk)(Bakker) en Gijsbertha Dommelen van (VIIe), geb. te Purmerend op 26 jun 1926, Metaalbewerker,

                   ovl. (77 jaar oud) te Purmerend op 17 sep 2003,

             tr. met

                   Hester (Hes) Veen van, dr. van Willem Veen van en Maria Schaddelee, geb. te Werkendam op 13 feb 1929.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Bastiana Maaike (Marianne) Brunt, geb. te Purmerend

2.              Jacoba Hendrika (Coby) Brunt, geb. te Purmerend , volgt IXa.

3.              Willem (Wim) Brunt, geb. te Purmerend

4.              Jacobus Gijsbertus (Koos) Brunt, geb. te Z.O.Beemster N.H.

5.              Hendrik (Henk) Brunt, geb. te Z.O.Beemster N.H.

 

VIIIc.         Gijsbertha Brunt, dr. van Jacobus Brunt (VIIk)(Bakker) en Gijsbertha Dommelen van (VIIe), geb. te Purmerend op 27 jan 1929, G,

             tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Purmerend op 21 okt 1948 met

                   Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg en Elizabeth Garderen van, geb. te Edam op 18 apr 1923, G.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Elizabeth Lagerburg, geb. te Weesperkarspel , volgt IXb.

2.              Gijsbertha Lagerburg, geb. te Weesperkarspel , volgt IXc.

3.              Abraham (Bram) Lagerburg, geb. te Purmerend , volgt IXd.

4.              Bea Lagerburg", geb. te Purmerend , volgt IXe.

5.              Joke Lagerburg,

         tr. met

                 Bas Frelink.

6.              Hetty Lagerburg,

         met

                 Henry Langeveld

 

VIIId.         Jan Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIIf)(Timmerman) en Johanna Borst, geb. te Breukelen op 4 aug 1919, Politie Ambtenaar,

                  ovl. (80 jaar oud) te Heemstede op 5 aug 1999,     Hoofdsamensteller van deze genealogie.

             tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Haarlem op 7 sep 1944 met

                 Elisabeth Francina Wijngaarden van, geb. te Schoten op 16 jun 1920, ovl. (75 jaar oud) te Haarlem op 27 aug 1995.

            

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrik Jan Brunt, geb. te Haarlem op 20 sep 1945, ovl. (16 dagen oud) te Haarlem op 6 okt 1945.

2.              Catharina Johanna Brunt, geb. te Haarlem op 3 feb 1947,

           tr. met

                  Gerrit Brink van de

3.              Hendrik Jan Brunt, geb. te Haarlem op 23 apr 1949,

          tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Bloemendaal op 7 feb 1979 met

                 Elisabeth Cornelie Dinteren, geb. te Ede op 17 mrt 1954.

4.              Cornelia Jacoba Brunt, geb. te Haarlem op 23 okt 1951.

5.              Johanna Agnieta Brunt, geb. te Haarlem op 29 nov 1956,

          tr. met

                 Gerard A Buizer

 

VIIIe.         Jan Brunt, zn. van Gerrit Brunt (VIIg)en Maria Bos, geb. te Wilnis op 29 apr 1925, Bakker

           tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Wilnis op 4 nov 1953 met

                  Mathilde Hermina Hendrika Elenbaas, geb. te Wilnis op 23 mei 1923.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Brunt, geb. te Wilnis op 28 mrt 1954.

2.              Gerrit Brunt, geb. te Wilnis op 23 mei 1955.

3.              Hermina Mathilde (Hermina Mathilda) Brunt, geb. te Wilnis op 17 dec 1957.

4.              Lena Hermina Brunt, geb. te Wilnis op 15 jun 1960.

 

VIIIf.          Willem Jan Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIh)en Johanna Hendrika Stichter, geb. te Renswoude op 30 jun 1932, Schilder,

             tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Ede op 11 mrt 1963 met

                 Maria Rika Speelziek, geb. te Ede op 19 sep 1935.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Janneke Jacoba Brunt, geb. te Renswoude op 30 jan 1964.

2.              Hendrik Brunt, geb. te Renswoude op 22 dec 1966.

 

VIIIg.         Aaltje Cornelia Brunt, dr. van Jacobus Brunt (VIIi)(Bakker, eerst Zevenhoven, later Pijnacker) en Jannichje Versteegh, geb. te Zevenhoven op 10 dec 1920,

              tr. met

                 Hijmen Post, zn. van Corstiaan Post en Gerritje Verhoef Verhoef, geb. te Pijnacker op 18 aug 1917.volgt XIVd.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Corstiaan Jacobus Post, geb. te Pijnacker op 20 sep 1952. volgt XVd.

 

VIIIh.         Jan Brunt, zn. van Jacobus Brunt (VIIi)(Bakker, eerst Zevenhoven, later Pijnacker) en Jannichje Versteegh, geb. te Zevenhoven op 17 dec 1921,

           tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs op 26 mei 1943 met

                 Margaretha Rook, geb. te Berkel en Rodenrijs op 29 feb 1924.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Jannigje Jacoba Brunt, geb. te Pijnacker op 14 sep 1943.

2.              Peternella Brunt, geb. te Pijnacker op 29 okt 1945.

3.              Jacoba Brunt, geb. te Pijnacker op 18 nov 1953.

 

VIIIi.           Hendrik Brunt, zn. van Jacobus Brunt (VIIi)(Bakker, eerst Zevenhoven, later Pijnacker) en Jannichje Versteegh, geb. te Zevenhoven op 9 dec 1924, Bakker,

            tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 22 jan 1958 met

                 Johanna Jacoba Munnik van der, geb. te Rotterdam op 18 mrt 1933.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johanna Jacoba Brunt, geb. te Rotterdam op 27 mei 1958.

2.              Jacobus Cornelis Brunt, geb. te Rotterdam op 30 dec 1959.

3.              Eva Wilhelmina Brunt, geb. te Rotterdam op 22 nov 1961.

4.              Hendrik Brunt, geb. te Delfgauw op 6 jan 1969.

 

VIIIj.           Cornelis Brunt, zn. van Jacobus Brunt (VIIi)(Bakker, eerst Zevenhoven, later Pijnacker) en Jannichje Versteegh, geb. te Zevenhoven op 18 apr 1926, Bakker,

                   ovl. (54 jaar oud) te Delft op 9 dec 1980,

              tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Pijnacker op 11 aug 1949 met

                  Anna Filippo, geb. te Pijnacker op 19 jun 1931.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jannigje Brunt, geb. te Pijnacker op 12 aug 1949.

 

VIIIk.          Geurt Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIIj)en Clasina Hendriks, geb. te Hilversum op 23 aug 1916, ovl. (35 jaar oud) te Woerden op 29 mei 1952,

             tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Kockengen op 5 okt 1939 met

                  Marretje Lange de, geb. te Kockengen op 5 okt 1918.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Marretje Brunt, geb. te Kockengen op 7 aug 1938,

            tr. met

                  Jan Rooijen van

2.              Hendrik Brunt, geb. te Woerden op 8 jan 1941, volgt IXf.

3.              Elisabeth Clasina Brunt, geb. te Woerden op 6 jun 1943.

4.              Adrianus Brunt, geb. te Woerden op 24 mei 1948, volgt IXg.

 

VIIIl.           Pieter Brunt, zn. van Hendrik Brunt (VIIj)en Clasina Hendriks, geb. te Hilversum op 9 nov 1921, Bakker, ovl. (41 jaar oud) te Harmelen op 26 jun 1963,

             tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Harmelen op 1 mrt 1944 met

                  Lijntje Bemmel van, geb. te Harmelen op 8 dec 1922.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Aagje Brunt, geb. te Harmelen op 7 mei 1943,

            tr. met

                 Gerrit Buitenhuis

2.              Hendrik Brunt, geb. te Harmelen op 4 mrt 1946, Elektrotechnicus,

           tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Eindhoven op 24 feb 1972 met

                  Johanna Margaretha Maria Groenemans, geb. te Eindhoven op 13 mei 1952

3.              Pieter Brunt, geb. te Harmelen op 10 aug 1951, Technisch Tekenaar,

           tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Harmelen op 24 aug 1976 met

                Annechien Everdina Geertruida Kropff, geb. te Groningen op 5 mei 1952.

 

VIIIm.        Cornelis Brunt, zn. van Gerrit Brunt (VIIl)en Jannetje Willemijntje Ravestein, geb. te Kockengen op 1 jun 1929, Onderwijzer, Direkteur Jongensschool te Culemborg,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Stadskanaal op 25 aug 1954 met

                  Lambertha Willering, geb. te Onstwedde op 24 jan 1928.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerrit Brunt, geb. te Maarssen op 8 jul 1955.

2.              Hendrik Brunt, geb. te Maarssen op 29 apr 1957.

3.              Hendrika Willemina Brunt, geb. te Voorthuizen op 16 sep 1958.

4.              Theodoor Brunt, geb. te Voorthuizen op 20 feb 1961.

 

VIIIn.         Lourenz Brunt, zn. van Gerrit Brunt (VIIl)en Jannetje Willemijntje Ravestein, geb. te Kockengen op 25 jul 1931, Vertegenwoordiger,

          tr. (30 jaar oud) te Amstelveen op 21 mrt 1962 met

                 Jacoba Neeltje Beukel van den

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Ilona Jacoba Brunt, geb. te Woerden op 2 feb 1963.

2.              Ybo Gerrit Brunt, geb. te Woerden op 10 okt 1966.

3.              Johanna Willemina Brunt, geb. te Woerden op 1 aug 1970.

 

VIIIo.         Hendrik Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 18 aug 1929, Medewerker Technisch. Adviesbureau,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Hoofddorp op 7 jun 1955 met

                 Gijsberthe Christina Maria Woudenberg, geb. te Amsterdam op 10 apr 1929.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Witske Brunt, geb. te Hoek van Holland op 2 nov 1956.

2.              Aletta Brunt, geb. te Hoek van Holland op 28 jul 1959.

3.              Wytske Brunt, geb. te Hoek van Holland op 28 feb 1961.

4.              Hendrik Brunt, geb. te Hoek van Holland op 8 nov 1962.

5.              Gudo Brunt, geb. te Hoek van Holland op 20 nov 1964.

6.              Michiel Brunt, geb. te Hoek van Holland op 22 mei 1971.

 

VIIIp.         Lucas Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 30 jan 1932, Groente /Fruit Handelaar en schaapsscheerder,

            tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Geelong Australie op 4 feb 1961 met

                  Maria Cornelia Schep, geb. op 22 aug 1933.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Linda Wytske Brunt, geb. te Geelong Australie op 7 jan 1962.

2.              Jan Brunt, geb. te Geelong Australie op 18 apr 1963.

3.              Maria Cornelia Brunt, geb. te Geelong Australie op 6 nov 1964.

4.              Richard Brunt, geb. te Geelong Australie op 10 apr 1966.

5.              Christopher Lucas Brunt, geb. te Geelong Australie op 26 dec 1967.

6.              Emma Joy Brunt, geb. te Geelong Australie op 21 mei 1969.

 

VIIIq.         Lourenz Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 22 jul 1933, Provinciaal Ambtenaar,

           tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Driebergen‑Rijsenburg op 28 okt 1959 met

                 Wilhelmina Helena Gorssel, geb. te Lisse op 7 sep 1932.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Dirk Jan Brunt, geb. te Driebergen op 11 aug 1961.

2.              Lourenz Brunt, geb. te Driebergen op 3 jul 1963.

 

VIIIr.          Jan Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 16 jan 1937, Operator Olieindustrie,

            tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 9 dec 1964 met

                  Ariena Hendrika Hokke, geb. te Rockanje op 8 dec 1939.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Eduard Ferdinand Brunt, geb. te Pernis op 31 aug 1965.

2.              Marcel Richard Andre Brunt, geb. te Pernis op 28 sep 1969.

 

VIIIs.         Jacobus Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 21 jun 1940, Ambtenaar v Ministerie van Landbouw,

             tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te 's‑Gravenzande op 28 feb 1967 met

                  Marina Theodora Vellekoop, geb. te Naaldwijk op 13 apr 1945.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Willem Brunt, geb. te Hoek van Holland op 28 mrt 1968.

2.              Annette Marina Brunt, geb. te Hoek van Holland op 23 nov 1970.

3.              Lucas Brunt, geb. te Brunssum op 2 nov 1973.

4.              Willeke Brunt, geb. te 's‑Gravenzande op 29 aug 1977.

 

VIIIt.          Gerrit Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 1 jul 1942, Slager,

           tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Nieuw‑Vennep op 18 aug 1965 met

                  Hazina Steensel van, geb. te Lisse op 14 mei 1944.

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Alexandra Marianne Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 3 jun 1966.

2.              Karin Jolanda Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 22 mrt 1968.

3.              Inge Carola Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 21 mei 1971.

4.              Monique Christine Brunt, geb. te Nieuw‑Vennep op 29 mrt 1974.

 

VIIIu.         Rinse Brunt, zn. van Jan Brunt (VIIm)(Bakker) en Wytske Wielinga, geb. te Nieuw‑Vennep op 13 jul 1944, Hoofd ener school,

             tr. met

                  Cornelia Maria Versteeg, geb. te Leiden op 6 sep 1946.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marco Luis Brunt, geb. te Medellin  Columbia op 17 okt 1974.

2.              Daphne Lucia Maria Brunt, geb. te Medellin  Columbia op 1 okt 1975.

 

VIIIv.          Frans Brunt, zn. van Hendrik Hendrinus Brunt (VIIn)(Timmerman /Aannemer) en Hendrika Dijk van, geb. te Kockengen op 13 aug 1933, Aannemer Timmerman,

             tr. (resp. 31 en 19 jaar oud) te Kockengen op 15 jul 1965 met

                  Hendrica Paardekoper, geb. te Kockengen op 25 apr 1946.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hendrik Hendrinus Brunt, geb. te Woerden op 14 jun 1967.

2.              Margriet Brunt, geb. te Kockengen op 24 aug 1968.

3.              Hendrika Brunt, geb. te Kockengen op 15 nov 1972.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Jacoba Hendrika (Coby) Brunt, dr. van Hendrik (Henk) Brunt (VIIIb)(Metaalbewerker) en Hester (Hes) Veen van, geb. te Purmerend

                 één zoon:

1.              Collin Brunt

 

IXb.           Elizabeth Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt (VIIIc), geb. te Weesperkarspel ,

           tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Purmerend op 25 jun 1971 met

                 Jan Willem Jacob Kersloot, zn. van Jacob Kersloot en Hendrika Venverloo, geb. te Amsterdam

                 Tweelingzuster van Gijsbertha.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Jessica Kersloot

2.              Patricia Kersloot

 

IXc.           Gijsbertha Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt (VIIIc), geb. te Weesperkarspel, G,

             tr. met

                 Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam , ged. G te Rotterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cindy Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad  volgt Xa.

2.              Richard Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad volgt Xb.

 

IXd.           Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt  (VIIIc), geb. te Purmerend

                  Tweelingbroer van Bea.

            tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Leiden  met

                  Astrid Oostwouder, dr. van Dirk Oostwouder en Jansje Catharina Arnoldus, geb. te Leiden

                

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Mark Lagerburg, geb. te Leiderdorp ziekenhuis

2.              Tim Lagerburg, geb. te Leiderdorp

 

IXe.           Bea Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt (VIIIc), geb. te Purmerend

                  Tweelingzus van Bram.

           tr. met

                 Rene Wal van der, Geb rotterdam

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mariska Wal van der, geb. te Purmerend

2.              Remco Wal van der, geb. te Purmerend

 

IXf.            Hendrik Brunt, zn. van Geurt Brunt (VIIIk)en Marretje Lange de, geb. te Woerden op 8 jan 1941, Chef Bankwerker,

           tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Woerden op 20 mrt 1964 met

                  Cathalina Adriama Theodora Vliet van, geb. te Woerden op 13 mrt 1943.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Theodora Marretje Brunt, geb. te Woerden op 12 jun 1965.

2.              Marretje Cathalina Brunt, geb. te Woerden op 12 mrt 1968.

3.              Cathalina Hendrika Brunt, geb. te Woerden op 24 mrt 1975.

 

IXg.           Adrianus Brunt, zn. van Geurt Brunt (VIIIk)en Marretje Lange de, geb. te Woerden op 24 mei 1948, Dameskapper,

          tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Woerden op 28 jan 1974 met

                 Julia Irmgard Dutke, geb. te Woerden op 21 dec 1952.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Edith Julia Irngard Brunt geb. te Ijsselstein op 13 dec 1974.

 

Generatie X

 

 

Xa.            Cindy Zwart, dr. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburg (IXc), geb. te Wormerveer Zaanstad

                 één dochter:

1.              Britny Toepoel, geb. te Purmerend Waterlandziekenhuis

 

Xb.            Richard Zwart, zn. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburg (IXc), geb. te Wormerveer Zaanstad

          tr. met

                  Jannie Schop

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Tristan Zwart geb. te Assen

 

                                            Voor reacties mail j.zwart13@chello.nl

 

                                                           Terug naar de Hoofdpagina    http://members.chello.nl/j.zwart13/