Henrik Janze  van Dommelen

       

 

Generatie I

 

 

I.               Henrik Janze Dommele van, begr. te Ameide in 1731,

           tr. (Merrigje minstens 27 jaar oud) te Ameide op 14 mrt 1695 met

                 Merrigje Ariens Venneloo van, dr. van Arien Dircksz Vennelo(o) van en Pietertje Claesdr, geb. voor 1668,

                 ovl. (minstens 74 jaar oud) te Ameide Tienhoven in 1742,

                  Jongeman van Zon ( =Son ), gelegen in de Meyerey van Den Bosch.
                 Zijn kinderjaren zijn rond het Rampjaar 1672, waarbij de Republiek wordt aangevallen doormEngeland, Frankrijk, Munster en Keulen. Zie ook de bijlage Roerige Jaren 1649-1713
.

                 Wonende tot Tienhoven.

 

                 Op 14 maart 1695 trouwen te Ameide: Henrik Janze van Dommelen, jongeman van Zon ( Son),

                  gelegen in de Meyerey van den Bosch & Merrigje Ariens van Venneloo, weduwe van Antini Baldes

                 ( getr te Ameide -Tienhoven 1 8 1691, wonende tot Tienhoven, met de aantekening:

                 '' en gemerkt hebbende den Bruydegom van de paapse weghe was, heefft hij voor het aantekenender gebooden, bij handtastring beloofft, 1.

                Dat hij en zijn vrouw nooijt en zall lastig vallen wegewn haer godsdoenst, noch de oeffening desselffs verhinderen, veelminder,dat hij haar

                soude poogen te Beweegen, om tot zijn gezinde over te gaan.

                 2.Indienhet gebeurt, dat bij zijn vrouw kinderen heeft, zal hij gewillig niet allen gedoogen, dat sij in de gereformeerde Kerk den heijligen doop

                ontfangen, maer ook aen zijn vrouw vergunnen, datse deselve nae haer vermoogen in de leere van de hervormdegoidsdienst opvoedt.

               3.

                 Wat hen betreft. kan als noch niet resolveren, om sich met de gereformeerde godsdienst te conformeren.

                 En naa dat haars drie kerkelijke Gebooden sonder hinder waren affgekondigt, zijn alhier door mij getrouwt op donderdag den 14 maert.

 

 

 

                 (Merrigje Ariens

           tr. (minstens 23 jaar oud) (1) te Ameide‑Tienhoven op 1 aug 1691 met

                  Antoni Baldes).

                

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Dommele van, geb. te Ameide op 12 apr 1696, ged. G te Tienhoven Z.H op 12 apr 1696

                 ovl. (ongeveer 4 jaar oud) in 1701.

2.              Claasje Dommele van, geb. te Ameide op 7 nov 1697, ged. G te Ameide op 28 aug 1698 Bijzonderheden in doopboek: Mo absente + d.val Erp

                 (getuige: Ariaantje Otte Hoogendoorn),

           otr. (1) op 12 jun 1717, kerk.huw. (19 jaar oud) te Ameide op 27 jun 1717 met

                 Pieter Ariens Baars, ovl. voor 2 jun 1746 genaamd Pieter den Baars.

                 Jongeman van Jaarsveld.

          tr. (51 jaar oud) (2) te Ameide op 13 nov 1748 met

               Jurien Jansz Soete wonende te Agthoven onder Lexmond.

                 Jongeman geboren te Renswoude.thans wonende te Achthoven.

3.              Jan Dommele van, ged. GE te Ameide op 10 mrt 1701, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Ameide Tienhoven in 1731, volgt IIa.

4.              Dirk Hendrikse Dommele van, ged. te Ameyde op 30 dec 1703, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ameide op 3 sep 1776, volgt IIb.

5.              Arien Dommele van, ged. te Ameide op 3 jun 1706.

6.              Pietertje Dommele van, ged. G te Ameide op 26 mei 1709,

          tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) op 13 feb 1735 met

                Dirk Gijsbertsz Bemmel van Jongeman van Culemborg.

         tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Ameide Tienhoven op 10 okt 1745 met

                Peter Tas van,

                (Peter

           tr.(2) met

                Maria Wouterse Haas de).

                 wonende te Ameide.

           otr. (ongeveer 43 jaar oud) (3) te Ameide Tienhoven op 6 mei 1753 met

                  Marten Heykoop

                 Jongeman van Schoonderwoert. wonende te Middelkoop.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Jan Dommele van, zn. van Henrik Janze Dommele van (I)en Merrigje Ariens Venneloo van, ged. GE te Ameide op 10 mrt 1701

                  (getuige: Ariaantje Claes), ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Ameide Tienhoven in 1731,

          otr. (ongeveer 22 jaar oud) te Leerbroek op 23 okt 1723, tr. Zij zijn elders getrouwd met

                 Geertje Theunis Jongh, ged. te Leerbroek, ovl. te Ameide Tienhoven op 19 mrt 1731.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Marrigje Dommelen, ged. te Ameide op 13 aug 1724,

           tr.(1) met

                  Arie Danen van

                 Marrigje had een buitenechtelijke relatie (1) met Arie van Danen.

        met  (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (2) te Ameide op 3 aug 1749

                Gerrit Kruijk (Kruijk de), zn. van Pieter Bastiaans Kruijk en Niesje Balse, ged. te Ameide op 18 jul 1728.

2.              Teunis Dommelen van, ged. te Ameide op 25 nov 1725.

3.              Neeltje Dommelen van, ged. te Ameide op 29 jan 1728.

4.              Henrikje Dommelen van, ged. te Ameide op 20 nov 1729.

 

IIb.            Dirk Hendrikse Dommele van, zn. van Henrik Janze Dommele van (I)en Merrigje Ariens Venneloo van,

                 ged. te Ameyde op 30 dec 1703 (getuige: Pietertie Ariens Vennelo), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Ameide op 3 sep 1776,

            tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) te Ameide op 2 nov 1732 met

                 Hijltje Ariense Vink, geb. te Almkerk, ovl. te Ameide op 19 jul 1733.

                 Wonende te Ameide.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik Dommele, ged. G te Ameide op 19 sep 1733 (getuige: Claesje Hendrickdr. van Dommelen), ovl. waarschijnlijk vroeg overleden.

 

                 Dirk Hendrikse Dommele van,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Ameide op 27 mei 1736 (getuige: Pietertie Ariens Vennelo) met

                 Johanna (Hanna) Jooste/ Goossen Grootveld, ged. te Ameide Tienhoven op 28 jun 1711, begr. te Ameide‑Tienhoven op 17 okt 1746.

                 Wonende Ameide.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Goosen Dommele van, ged. G te Ameide op 27 jan 1737 (getuige: Lijsbet Goosen).

2.              Henrik Dommele van, ged. te Ameide op 5 jan 1738 (getuige: Claesje Hendrickdr. van Dommelen).

3.              Henrik Dommele van, geb. te Ameide op 22 feb 1739 (doodgeb.), G.

                 Met aantekening:, Dit laatste kind is gestorven eer het gedoopt is''.

4.              Hendrik Dommele van , ged. G te Ameide op 20 mrt 1740, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 11 dec 1813, volgt IIIa.

5.              Hendrick / Henderik Dommelen van, geb. te Ameide‑Tienhoven op 1 aug 1741, ovl. (72 jaar oud) te Harmelen‑Teckop op 11 dec 1813, volgt IIIb.

6.              Lysbet Dommele van, ged. G te Ameide op 5 mei 1743 (getuige: Lijsbet Grootvelt).

 

                 Dirk Hendrikse Dommele van,

            otr. (ongeveer 47 jaar oud) (3) te Ameide op 28 mei 1751 met

                  Geertruy Blom, geb. te Jaarsveld, begr. te Ameide op 4 sep 1767.

                 Beide wonende te Ameide.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Hendrik Dommele van zn. van Dirk Hendrikse Dommele van (IIb)en Johanna (Hanna) Jooste/ Goossen Grootveldxe "Grootveld:Johanna *1711",

                   ged. G te Ameide op 20 mrt 1740 (getuige: Lijsbet Janse Pijsel (Grootveld-)), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 11 dec 1813 Zou de overl. datum kunnen zijn ???

                 aangifte gedaan door zoon Hendrik doch relatie en naam moeder niet vermeld,

           tr. met

                  N. N.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik Dommele van, geb. circa 1765 geschat ???.

 

IIIb.            Hendrick / Henderik Dommelen van, zn. van Dirk Hendrikse Dommele van (IIb)en Johanna (Hanna) Jooste/ Goossen Grootveld,

                   geb. te Ameide‑Tienhoven Jongeman van Ameide op 1 aug 1741 won. Rietveld bij

                 Woerden (getuige: Lijsbet Janse Pijsel (Grootveld-),

                 ovl. (72 jaar oud) te Harmelen‑Teckop op 11 dec 1813 in,

           otr. op 6 sep 1764, tr. (resp. 23 en ongeveer 35 jaar oud) te Linschoten Geref. Kerk op 23 sep 1764 met att. van Woerden, kerk.huw. (G) met

                 Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!, dr. van Dirk Jansz Brunt en Neeltje Hendrikse Verlaan, geb. (circa 1729),

                 ged. te Woerden (Rietveld en de Bree) op 13 mrt 1729,

                 (Ann(e)igje

           tr. (2) te Woerden op 16 dec 1859 met

                Adrianus ( de Landen) ? Lange De).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna Dommelen van, ged. NH te Zegveld op 27 jun 1765.

2.              Jan Dommelen van, ged. NH te Segtvelt op 30 okt 1767, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 9 mrt 1845, volgt IV.

3.              Dirkje Dommelen van, ged. NH te Zegveld op 3 mrt 1770.

4.              Hendrik Dommelen van, geb. te Zegveld in 1772.

 

Generatie IV

 

 

IV.             Jan Dommelen van, zn. van Hendrick / Henderik Dommelen van (IIIb)en Ann(e)igje Brunt Ook de Brund!,

                  ged. NH te Segtvelt op 30 okt 1767, Bouwman, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 9 mrt 1845,

            tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden op 22 apr 1787 met

                 Annetje Schaer Ook Schee !, dr. van Jan Scheer en Claasje Jonslee, ged. G te Rietveld en de Bree op 1 aug 1762,

                 Boerin, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 18 dec 1838.

       

                 ( Volgens het Certificaat van de Nationale Militie d.d. 12-11-1819 is Hendrik van Dommelen geboren te Lange Weide 10-nov 1819,

                 boerenknecht, zoon van Jan van Dommelen en Annigje Scheer, wonende teRietveld en de Bree.

                 Lotnummer 3, zitting Leijden, uit hoofde van Eenige zoon te zijn finaalkis is vrijgesteld geworden, signalement; 5 voet, 7 duim, aangezicht ovaal,

                 voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen licjtbruin, geen merkbaare kentekenen.

                 Notitie bij het huwelijk: er zijn te Woerden op 30 juli 1792 en 15 april 1794 niet met name genoemde kinderen van

                 Jan van Dommelen begraven, voor elk van hen is er een grafhuur betaald van 4 gulden en 14 stuivers.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Claasiena Dommelen van, geb. te Rietveld, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 10 okt 1826, volgt Va.

2.              Annigje Ook Antje Dommelen van, ged. GE te Woerden op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater op 6 jun 1847, volgt Vb.

3.              N.N. Dommelen van, geb. op 30 jul 1792 (doodgeb.).

4.              Jan Dommelen van, geb. te Waarder op 28 feb 1794, ged. te Waarder of Woerden op 2 mrt 1794.

5.              Hendrik /Henderik Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 9 nov 1799, ovl. (82 jaar oud) op 24 jun 1882, volgt Vc.

 

Generatie V

 

 

Va.            Claasiena Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van(IV)en Annetje Schaer Ook Schee ! (Boerin), geb. te Rietveld,

                 ged. GE te Woerden op 4 nov 1787, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 10 okt 1826 akte 21,

             tr. (resp. ongeveer 32 en 39 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 19 okt 1820 (getuigen: ].

                Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Leeuw (geb. ±1744), Jan Willem Hz. Paling (geb. ±1767),

                Jan Blom (geb. ±1794) en Hendrik van Dommelen (geb. ±1800)) met

                Petrus / Peter / Pieter Oostrum / Oostrom / Oosterum, zn. van Jan Huybertsz Oostrum en Joosje (Lijsje) Kortleven,

                geb. te Lopik op 11 sep 1781, ged. N te Lopikerkapel op 16 sep 1781 (getuige: Lijsje Kortleven), boerenknecht, landbouwer

                 Adressen:

                 tot 25-06-1855 Bodegraven

                 vanaf 01-05-1852 Kamerik, te Lange Ruige Weide

                 vanaf 02-05-1854 Waarder, ovl. (73 jaar oud) te Bodegraven op 25 jun 1855 73 jaar oud,

                 (Petrus / Peter / Pieter

          tr. (resp. 47 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Kamerik‑Mijzijde op 26 dec 1828 [bron: akte no. 5] met

                 Lijsje Johansdr. Roosenboom, dr. van Johannes ((Hannis)) Roosenboom en Annegje (Annetje) Waaij van der).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Oostrum / Oostrom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 17 okt 1821 (getuigen: Bastiaan Hogenboom (geb. ±1768) en Arie Keizer

                 (geb. ±1788)), ovl. (44 jaar oud) te Barwoudswaarder op 21 jul 1866,

            tr. (resp. 23 en minstens 23 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde op 27 aug 1845 [bron: akte no. 4] met

                 Johanna (Janna) Verdouw, dr. van Cornelis Verdouw en Neeltje Vlist van der, geb. te Hekendorp voor 1822.

2.              Huibert Oostrum / Oosterom, geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 9 jul 1823 om 07:00

                 (getuigen:. Bij de aangifte van de geboorte van Huibert waren de volgende getuigen aanwezig:

                  Antonie Oostveen (geb. ±1768) en Arie Keizer (geb. ±1788)),

             tr. (1) te Zegveld in sep 1953 [bron: akte no. 2] met

                  Neeltje Fokker, dr. van Jan Fokker en Elisabeth Vermeulen., geb. te Loenen a/d Vecht in 1815, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Zegveld op 27 aug 1853 38 jaar oud.   

           tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Zegveld op 28 apr 1854 met

                  Krijntje Brak, dr. van Willem Brak en Marrigje Burggraaf, geb. te Bodegraven in 1831.

3.              Josina Oosterom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 2 feb 1825

                  (getuigen: Bij de aangifte van de geboorte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Rossum (geb. ±1770) en Cornelis Zijderveld (geb. ±1790)).

4.              Clazina Oosterum, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 8 okt 1826 (getuigen: Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 oktober 1826.

                Bij de aangifte van de geboorte van Clasina waren de volgende getuigen aanwezig:

                Cornelis Zijderveld (geb. ±1790) en Luit Verlaan (geb. ±1797)), ovl. (2 maanden oud) te Kamerik‑Houtdijken aangifte 2-1-1827 op 31 dec 1826 akte 1.

 

                 Petrus / Peter / Pieter Oostrum / Oostrom / Oosterum, zn. van Jan Huybertsz Oostrum en Joosje (Lijsje) Kortleven,

           tr. (2) met

                 Lijsje Johansdr. Roosenboom, dr. van Johannes ((Hannis)) Roosenboom en Annegje (Annetje) Waaij van der,

                 ged. te Linschoten op 29 aug 1798 (getuige: Margje van der Waayen), verhuizingen:

                 Pieter en Lijsje: 1-5-1852 uit Kamerik naar Lange Ruige Weide, 2-5-1854 uit Lange Ruige Weide naar Waarder,

                (voor 25-6-1855 uit Waarder naar Bodegraven), Lijsje: 8-6-1869 uit Bodegraven naar Kamerik

                 1-12-1877 uit Kamerik naar Bodegraven, 15-5-1878 uit Bodegraven naar Rietveld, 13-9-1879 uit Rietveld naar Zwammerdam,

                 26-11-1880 uit Zwammerdam naar Rietveld, 28-12-1881 uit Rietveld naar Bodegraven.

                 Religie:N.H, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Bodegraven op 26 feb 1883 om 11:30

                 Bij de aangifte van het overlijden van Lijsje Johansdr. waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Oosterom (geb. 1835) en Simon Voordouw (geb. ±1861).

                 Notitie bij Lijsje Johansdr.: wonende te als Weduwe Kamerik, te Rietveld, te Zwammerdam en te Bodegraven.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Johannes Oosterom (Van Oostrum), geb. te Kamerik‑Houtdijken op 15 okt 1829 (getuigen: Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1908.

                  Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Rossum (geb. ±1779)

                   en Gerrit Miltenberg (geb. ±1790)), NH, winkelier. vanaf 1881: landwerkman,

                  ovl. (78 jaar oud) te Rietveld op 31 jan 1908 Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 februari 1908. Adres:in 1853 te Lange Ruige Weide,

         tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Waarder op 25 nov 1853

                  (getuigen: Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig:

                   Thomas de Bruijn, Dirk Hillebrand de Bruijn (geb. ±1828), Jan de Bruijn (geb. ±1829) en Gerrit van Oosterom (1830 - 1907)) met

                   Johanna Catharina De Bruijn de, dr. van Thomas Bruijn de en Cornelia Costerus,

                    geb. te Waarder op 10 feb 1828 06:00 uur

                   (getuigen: Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Neut

                  (geb. ±1769) en Jacobus de Koning (geb. ±1770)), Beroepen: vanaf 1881: winkelierster, vanaf 1881: boerenmeid,

                  ovl. (83 jaar oud) te Rietveld op 26 mrt 1911.

2.              Teunis Oosterom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 13 okt 1835 06:00 uur

                  (getuigen: Bij de aangifte van de geboorte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Berk

                  (geb. ±1797) en Frans van Rossum (geb. ±1801). Adres:Bodegraven).

                 . Teunis was getuige bij: Overlijdensaangifte van Lijsje Johansdr. Roosenboom.

3.              Gerrit Oosterom, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 16 okt 1830 om 13:00 uur

                 Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Rossum

                 (geb. ±1770) en Cornelis Zijderveld (geb. ±1790), Adres:vanaf 1853: Lange Ruige Weide, Beroep:vanaf 1853: boerenzoon

               . Gerrit was getuige bij:Burgerlijk huwelijk van Johannes en Johanna Catharina, 25-11-1853,

                  ovl. (76 jaar oud) te Utrecht op 28 mrt 1907,

           tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) te Kamerik op 7 dec 1866 met

                  Jaantje Hoogendoorn, dr. van Izaak (Izak) Hoogendoorn en Teuntje Bosch, geb. op 8 mrt 1844, ovl. (75 jaar oud) te Wilnis op 27 jul 1919.

                  Uit dit huwelijk één dochter.

 

Vb.            Annigje Ook Antje Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van (IV)en Annetje Schaer Ook Schee !(Boerin),

                   ged. GE te Woerden op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater aangifte op 7-6-1847 op 6 jun 1847 57 jr oud akte 45,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Zegveld op 23 apr 1812 akte 3 met

                  Leendert Klaare (Klaren)(Klaare), zn. van Teunis Klaare (Klaren) en Geertruij Hol., geb. te Waarder in 1791,

                  ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Oudewater aangifte 13-4-1848 58 jr oud op 11 apr 1848 57 jr oud akte 29.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Geertruij Klaare (Klaren), geb. in 1814,

             met

                 Pieter Boot, geb. te Linschoten in 1811

 

2.              Antje Klaare (Klaren), geb. te Zegveld in 1815, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vleuten op 29 jan 1885 70 jaar oud,

           tr. met

                 Cornelis Gelder van, geb. te Zegveld in 1799.

3.              Jan Klaare (Klaare (Klare(n), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 8 nov 1817 akte 27, ovl. (3 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 15 wk oud op 7 mrt 1818 akte 5.

4.              Teunis Klaare (Klaare (Klaren), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 feb 1819 akte 3, 8 feb 1819,

                 ovl. (6 weken oud) te Kamerik‑Mijzijde 7 wl oud 1 maand oud op 28 mrt 1819 akte.

5.              Jannigje Klaare (Klaare (Klaren), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 jul 1820 akte 4.

6.              Jannigje Klaare (Klaare (Klaren), geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr in 1822, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oudewater 54 jr oud op 29 feb 1876 akte 13,

              tr. met

                  Hendrik Wilschut

7.              Teuntje Klaare (Klaren) (Klaare), geb. te Kamerik‑Mijzijde (te Kamerik-Houtdijken) op 15 feb 1823 akte 4,

                  ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde (te Kamerik-Houtdijken) 1 jr oud op 27 apr 1824 1 jaar oud. akte 4.

8.              Teuntje Klaare (Klaren)(Klaare), geb. te Kamerik (te Kamerik-Mijzijde) op 13 jan 1825 akte 1,

             tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Willeskop op 10 sep 1851 met

                 Dirk Burggraaf, geb. te Woerden in 1821.

9.              Mees Klaare (Klaare (Klaren), geb. te Kamerik‑Mijzijde op 16 feb 1826 akte 2,

                 ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde 1 jr oud op 27 feb 1827 akte 5 1 jaar oud.

10.            Johanna Maria Klaare (Klaren) (Klaare), geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 30 sep 1830,

                 ovl. (2 maanden oud) te Hoenkoop 11 wk oud op 23 dec 1830 2 maanden oud. akte 14.

 

Vc.            Hendrik /Henderik Dommelen van, zn. van Jan Dommelen van (IV)en Annetje Schaer Ook Schee !! (Boerin),

                  geb. te Rietveld en de Bree op 9 nov 1799, ovl. (82 jaar oud) op 24 jun 1882 82 jr oud,

              tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 10 dec 1819 akte 1 met

                  Bregje Wey de, dr. van Leendert Wey de en Annigje Verburg, geb. te Zegveld op 24 jan 1800, ged. GE te Zegveld op 24 jan 1800,

                  ovl. (76 jaar oud) te Rietveld op 19 feb 1876 Aktenummer: 3.

                 Notitie bij Hendrik: Volgens het Certificaat van de Nationale Militie d.d. 12-11-1819 is Hendrik van Dommelen geboren te Lange Weide 10-nov 1819,

                  boerenknecht, zoon van Jan van Dommelen en Annigje Scheer, wonende te Rietveld en de Bree.
                  Lotnummer 3, zitting Leijden, uit hoofde van Eenige zoon te zijn finaalkis is vrijgesteld geworden, signalement; 5 voet, 7 duim,

                  aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen lichtbruin, geen merkbare kentekenen.

                 Uit de Huwelijkse Bijlage;

                 Expeditie:

                 De 29 sten nov. 1819 compareerden voor ons Mr. Jan Meuleman, vredesrechter van het kanton Woerden,

                 Arr.Utrecht: BREGJE DE WEIJ wonende te Zegveld, minderjarige dochtervan wijlen Leendert de Weij en Annigje verburg, te Zegveld

                  beiden overleden, te kennen gevende dat zij voornemens zijnde te huwelijken met Hendrik van Dommelen,bouwman te Rietveld en de Bree,

                 daartoe benogigd de toestemming van de R van Naastbestaanden zijn vaders zijnde: Dirk Verweij, neef,bouwman te Roozendaal; Kornelis Verweij,

                 neef, bouwman te Vlooswijk en Hendrik Kromwijk, neef, timmerman te Linschoten; en van moederszijde; Michiel Blok, bouwman te Zegveld, oom ;

                 Cornelis verlaan, bouwman te Zegveld, neef; en bij ontstentenis van verdere Naastbestaanden de Heer Hendrik Landert, klerk op

                  en notarieel kantoor binnen Woerden, bijzondere goede vriend van de minderjarige.

                 De Raad dan alzo ten getale bij de wet bepaald vergaderd zijnde, hebben na rijpe overwegingen van het gedane voorstel het voorgenomen huwelijk

                 van de Requirante met Hendrik van Dommelen als zeer nuttig beschouwd en mitsdien hetzelve met eenparigheid van stemmen toegestemd.

                 Geregistreerd te woerden 1-12-1819, a 3 fol. 27...ontvangen 59 cents met de verhogingen. ( get ) van Oudheusden.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 8 okt 1820 Akte 4, ovl. (15 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 15 op 6 nov 1835 Aktenummer: 6.

2.              Jan Dommelen van, geb. te Rietveld op 2 aug 1822, ovl. (80 jaar oud) te Bodegraven op 18 okt 1902, volgt VIa.

3.              Klasina of Clazina Dommelen van, geb. te Rietveld op 4 sep 1824, ovl. (75 jaar oud) te Bodegraven op 1 jun 1900, volgt VIb.

4.              Leendert Dommelen van, geb. te Rietveld op 25 mrt 1826, ovl. (77 jaar oud) te Zegveld op 18 nov 1903, volgt VIc.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 28 jan 1828, ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 nov 1885, volgt VId.

6.              Cornelis Dommelen van, geb. te Rietveld op 26 apr 1830 Aktenummer: 7, ovl. (43 jaar oud) te Papekop op 13 mrt 1874 Akte No 3,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) te Papekop op 18 mrt 1852 Akte No 1 met

                  Marigje Oosterom, dr. van Giel Ariensz. Oosterom en Cornelia Bogert, geb. te Papekop in 1831.

7.              Dirk Dommelen van, geb. te Rietveld op 18 nov 1831 Aktenummer: 11, ovl. (51 jaar oud) te Snelrewaard 51 jr oud op 19 dec 1882 akte 15,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Snelrewaard op 25 feb 1859 akte 1 met

                Wijntje Hogenboom, dr. van Willem Hogenboom en Lijntje Raaphorst, geb. te Snelrewaard in 1826,

               ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Snelrewaard 69 jr oud op 23 jul 1894 akte 10.

                 vertrekt in 1859 naar Hoenkoop of Oudewater.

8.              Andries Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 11 okt 1833, ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 24 apr 1891, volgt VIe.

9.              Antonie Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 16 apr 1835, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rietveld en de Bree circa 26 jan 1905, volgt VIf.

10.            Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 1 mrt 1837 Aktenummer: 3, ovl. (21 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 5 apr 1858 Aktenummer: 2,

         tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 dec 1857 akte 6 met

                Pieter Hartog, zn. van Willem Hartog en Annechje ( Annigje ) Verweij, geb. te Wulvershorst in 1833, boerenzoon.

11.            Gerrit Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 24 apr 1839, ovl. (58 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 dec 1897, volgt VIg.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Jan Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 2 aug 1822 Aktenummer: 7, Boer,

                 ovl. (80 jaar oud) te Bodegraven 80 jr oud op 18 okt 1902,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 3 apr 1846 akte 1 met

                  Krijntje Smit, dr. van Wouter Smit en Annigje Baaren van, geb. te Broe k in 1821, Boerendochter.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Wouter Dommelen van, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oestgeest Zuid‑Holland op 25 mei 1917, volgt VIIa.

2.              Hendrika Dommelen van, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Oudewater op 22 jul 1935 akte nr 26,

             tr.(1) met

                  Dirk Hoogendoon

            tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 52 jaar oud) (2) te Hekendorp op 26 jan 1911 Aktenummer: 2 met

                 Arie Schaik van, zn. van Jan Schaik van en Marrigje Bouthoorn, geb. te Utrecht in 1859.

3.              Annigje Dommelen van, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hoenkoop op 19 1913, volgt VIIb.

 

VIb.           Klasina of Clazina Dommelen van, dr. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de,

                  geb. te Rietveld op 4 sep 1824 Aktenummer: 10, ovl. (75 jaar oud) te Bodegraven op 1 jun 1900,

             tr. (resp. 36 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Bodegraven op 14 apr 1861 met

                 Cornelis Dool van den, geb. te Noordeloos in 1827, Boer.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jan Dool van den, geb. te Bodegraven in 1866,

             tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Linschoten op 30 jun 1892 akte nt 8 met

                 Johanna Adriana Boer, dr. van Goossen Boer en Johanna Adriana Dubbeldam, geb. te Bergambacht in 1863.

2.              Huibert Dool van den, geb. te Bodegraven in 1864,

            tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 54 jaar oud) te Linschoten op 21 aug 1913 akte nr 9 met

                 Engje Weij de, dr. van Leendert Weij de en Jannigje Hunnik, geb. te Linschoten in 1859.

3.              Dirk Dool van den, geb. in 1841, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Snelrewaard Akte nr 5 op 26 mrt 1929 58 jr ous.

 

                 Klasina of Clazina Dommelen van,

             tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 3 apr 1846 akte 2 met

                Adrianus Pietersz Dam van, zn. van Pieter Dam van en Elisabeth Mel van der, geb. te Bodegraven in 1822, Boer.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Pieter Dam van, geb. te Rietveld en de Bree in 1857,

           tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 65 jaar oud) (1) te Oudewater op 3 apr 1919 met

                 Carolina Knoop de, dr. van Andries Knoop de en Isabella Carolina Ligtelijn, geb. te Oudshoorn in 1854,

                 (Carolina

           tr.(2) met

                Joh.S.A. Broertjes).

          tr.(2) met

                Neeltje Donk van

2.              Annigje Dam van, geb. te Bodegraven in 1859,

             tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Snelrewaard op 11 apr 1878 akte nr 3 met

                 Jan Schaik van, zn. van Jan Schaik van en Marrigje Bouthoorn, geb. te Montfoort in 1854.

3.              Hendrik Dam van, geb. te Rietveld en de Bree in 1853, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Snelrewaard op 19 aug 1887, volgt VIIc.

4.              Bregje Dam van, geb. te Rietveld in 1849,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Snelrewaard op 17 sep 1875 akte nr 3 met

                 Cornelis Hofland, zn. van Dirk Hofland en Marrigje Verlaan, geb. te Boskoop in 1845.

 

VIc.           Leendert Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 25 mrt 1826 Aktenummer: 5,

                   ovl. (77 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 77 op 18 nov 1903 Aktenummer: 23,

            tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Waarder op 21 apr 1853 Aktenummer: 2 met

                 Elisabeth Costeris, geb. te Waarder in 1830, Boerendochter, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 33 op 1 jan 1863 Aktenummer: 1.

                 Hij vertrekt in 1859 naar Zegveld.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. te Waarder op 2 okt 1853 Aktenummer: 14, ovl. (één maand oud) te Waarder Leeftijd: 0 op 1 dec 1853 Aktenummer: 14.

2.              Magcheltje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1854, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zegveld op 18 sep 1916, volgt VIId.

3.              Hendrik Dommelen van, geb. te Waarder op 22 apr 1858, ovl. (86 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 3 apr 1945, volgt VIIe.

4.              Bregje Dommelen van, geb. in 1856, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 1 op 15 aug 1857 Aktenummer: 7.

5.              Maria Dommelen van, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 13 op 8 dec 1870 Aktenummer: 23.

6.              Breggie Dommelen van, geb. te Zegveld in 1860, volgt VIIf.

 

VId.           Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld op 28 jan 1828 Aktenummer: 2,

                 ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 11 nov 1885,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 22 dec 1854 Aktenummer: 5 met

                 Dirkje Dieen van, dr. van Willem Dirk Dieen van en Catharina Lagerweij, geb. te Breukelen St Pieter Utr in 1832, Boerendochter.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Willem Dirk Dommelen van, geb. te Rietveld in 1855, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rietveld op 3 feb 1911, volgt VIIg.

2.              Catharina Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1857, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 93 op 15 feb 1950 Aktenummer: 7,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 53 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 apr 1877 akte 3 met

                 Maarte Visser, zn. van Simon Visser en Gerritje Baardwijk, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1824.

3.              Bregje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree op 8 dec 1862, ovl. (77 jaar oud) te Waarder op 20 jul 1940, volgt VIIh.

4.              Marretje Dommelen van, geb. te Rietveld op 24 apr 1864 Aktenummer: 7.

5.              Jacob Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 3 dec 1868, volgt VIIi.

 

VIe.           Andries Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld en de Bree op 11 okt 1833 Aktenummer: 7, Boer,

                  ovl. (57 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 24 apr 1891 57 jr oud,

              tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Lange Ruige Weide Z.H. op 4 apr 1856 Akte No 2 met

                  Emmigje Verbree, dr. van Jan Verbree en Jannigje Hogendoorn, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1835, zonder beroep,

                  ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 19 okt 1865 Akte No 9.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 3 nov 1856.

2.              Jannigje Dommelen van, geb. te Bodegraven op 9 apr 1858, ovl. (67 jaar oud) te Zegveld op 3 jan 1926, volgt VIIj.

3.              Henderik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 27 feb 1861 (doodgeb.).

4.              Jan Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 11 jul 1862 Aktenummer: 14.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 21 jul 1863 Aktenummer: 8.

6.              Doodgeb. zoon Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 9 okt 1865.

7.              Hendrik Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. op 22 sep 1873 Akte No 19 (doodgeb.).

 

                 Andries Dommelen van,

             tr. (resp. 33 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Stolwijk op 22 feb 1867 akte 5 met

                 Trijntje Graveland, dr. van Gijsbert Graveland en Neeltje Verburg, geb. te Stolwijk in 1837, zonder beroep,

                 ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Lange Ruige Weide Z.H. op 17 sep 1871 Akte No 15.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gijsbert Dommelen van, geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1868, volgt VIIk.

 

                 Andries Dommelen van,

           tr. (resp. 38 en ongeveer 24 jaar oud) (3) te Zevenhuizen op 5 apr 1872 Akte 4 met

                Adriana Peters, dr. van Dirk Peters en Grietje Huijzer geb. te Moerkapelle in 1848, zonder beroep.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIf.            Antonie Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de, geb. te Rietveld en de Bree op 16 apr 1835 Aktenummer: 3,

                  Schoenmaker, later boer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Rietveld en de Bree circa 26 jan 1905,

             tr. (resp. 49 en 23 jaar oud) (1) te Rietveld en de Bree op 27 nov 1884 akte 5 met

                  Maggeltje Verweij, dr. van Samuel Verweij en Aartje Bons, geb. te Barwoutswaarder op 13 mei 1861,

                  (Maggeltje

               tr.(2) met

                   Jan Boerefijn.).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Aartje Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1886,

           tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 8 sep 1904 akte 2 met

                 Jochem Hoogendoorn, zn. van Hendrik Hoogendoorn en Aagje Grift van der, geb. te Hekendorp in 1881.

2.              Cornelis Dommelen van, geb. te Rietveld en de Bree in 1898,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 29 apr 1920 Akte 2 met

                 Wilhelmina Hendrika Greef de, dr. van Jan Greef de en Johanna Frederika Tellingen, geb. te Wijk bij Duurstede in 1900.

3.              Gerritje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1902,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Rietveld op 12 aug 1926 Aktenummer: 1 met

                 Willem Panne van der, zn. van Willem Panne van der en Elizabeth Muijt, geb. te Zegveld in 1895.

 

                 Antonie Dommelen van,

             tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 14 jun 1861 akte 3 met

                Jannigje Dekker, dr. van Cornelis Dekker en Geertje Hogerdijk, geb. te Waarder in 1837.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Bregje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1861, volgt VIIl.

2.              Geertje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1863,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld op 25 sep 1884 akte 4 met

                  Pieter Breedijk, zn. van Klaas Breedijk en Teuntje Nap, geb. te Bodegraven in 1860.

3.              Cornelia Dommelen van, geb. te Rietveld in 1877, volgt VIIm.

 

VIg.           Gerrit Dommelen van, zn. van Hendrik /Henderik Dommelen van (Vc)en Bregje Wey de,

                   geb. te Rietveld en de Bree op 24 apr 1839 Aktenummer: 5, bouwman,

                   ovl. (58 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 12 dec 1897 Overlijdt op de Ruige Kade nr 2

                 's avonds 11.30 uur,

            tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Harmelen op 24 feb 1859 Aktenummer: 2

                 Datum: 24-02-1859 met

                Jannigje Hollander den, dr. van Willem Hollander den en Annigje Rietveld geb. te Harmelen circa 1836, zonder beroep,

                ovl. (ongeveer 30 jaar oud) Op oudejaars avond op 31 dec 1866 30 jaar.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Willem Dommelen van, geb. te Harmelen op 20 aug 1859, ovl. (5 jaar oud) te Leiderdorp 5 jaar oud op 27 apr 1865 ,

                  5 jaar BS Leiderdorp Akte Jaar 1865 Nummer 22 Leiderdorp.

2.              N N. Dommelen van, geb. te Leiderdorp Opmerkingen Levenloos aangegeven op 5 jul 1861 BS Leiderdorp Akte Jaar 1861 Nummer 30 (doodgeb.).

3.              N.N. Dommelen van, geb. te Leiderdorp Opmerkingen Levenloos aangegeven op 22 feb 1863 BS Leiderdorp Akte Jaar 1863 Nummer 5 (doodgeb.).

4.              Bregje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1864, volgt VIIn.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 12 apr 1865 BS Leiderdorp Akte Jaar 1865 Nummer 28, ovl. (3 maanden oud) te Leiderdorp op 30 jul 1865.

6.              Antje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 7 jul 1866, ovl. (84 jaar oud) te Alkemade op 2 dec 1950, volgt VIIo.

 

                 Gerrit Dommelen van,

            tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Leiderdorp op 16 apr 1868 BS Leiderdorp Akte Jaar 1868 Nummer 6 met

                 Geertruida Geertrui Rijn, geb. te Bodegraven in 1838, bouwvrouw, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leiderdorp 68 jaar op 22 nov 1906

                 BS Leiderdorp Akte Jaar 1906 Nummer 33,

                 (Geertruida

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Woubrugge op 11 apr 1865 met

                 Simon Leeuwen van, zn. van Hermanus Leeuwen van en Pleuntje Wierin van).

                 Not bij Geertruida : :Adresgegevens        Ruige kade 2 te Leiderdorp.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Willem Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 17 jan 1869 BS Leiderdorp Akte Jaar 1869 Nummer 7,

                 ovl. (75 jaar oud) te Leiderdorp op 12 mrt 1944 BS Leiden Akte Jaar 1944 Nummer 312.

2.              Cornelis Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 7 apr 1871 BS Leiderdorp Akte Jaar 1871 Nummer 30,

                 ovl. (74 jaar oud) te Leiderdorp 74 jaar oud op 26 nov 1945 BS Leiden Akte Jaar 1945 Nummer 1816,

            tr. (resp. 35 en ongeveer 28 jaar oud) te Barendrecht op 8 nov 1906 Aktenummer: 28 met

                 Maria Stijntje Sijs van der, dr. van Jan Sijs van der en Catharina Blijdorp, geb. te Barendrecht in 1878,

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Leiden 76 jaar oud op 25 okt 1954 BS Leiden Akte Jaar 1954 Nummer 868.

3.              Hendrik Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 21 jun 1872, ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 27 sep 1951, volgt VIIp.

4.              Nn Dommelen van, geb. te Leiderdorp Levenloos aangegeven op 26 okt 1873 BS Leiderdorp Akte Jaar 1873 Nummer 55.

5.              Marrigje Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 22 feb 1874 BS Leiderdorp Akte Jaar 1874 Nummer 117.

6.              Jan Dirk Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1876 BS Leiderdorp Akte Jaar 1876 Nummer 19,

                 ovl. (8 maanden oud) te Leiderdorp op 15 nov 1876 BS Leiderdorp Akte Jaar 1876 Nummer 70.

7.              Anna Clasina Dommelen van, geb. te Leiderdorp op 12 mei 1878, ovl. (91 jaar oud) te Harmelen op 18 jul 1969, volgt VIIq.

 

                 Geertruida Geertrui Rijn,

           tr. (1) met

                 Simon Leeuwen van, zn. van Hermanus Leeuwen van en Pleuntje Wierin van, geb. te Leiderdorp in 1841, Boer,

                 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Leiden op 20 mei 1920, (

                 Simon

              tr. (ongeveer 27 jaar oud) (2) te Leiden op 26 feb 1868 met

                Elizabeth Kriek),

                (Simon

            tr. (ongeveer 69 jaar oud) (3) te Leiden op 15 dec 1910 met

                 Lijdia Sirag dr. van Marcus Sirag en Neeltje Smit).

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Cornelia Hildegonda Leeuwen van, geb. op 19 dec 1865.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Wouter Dommelen van, zn. van Jan Dommelen van (VIa)(Boer) en Krijntje Smit, geb. in 1852,

                   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Oestgeest Zuid‑Holland 67 jr oud op 25 mei 1917 akte nr 83,

              tr. met

                  Wijntje Hoogendoorn

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Krijntje Dommelen van, geb. te Bodegraven in 1886, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 54 op 30 nov 1940 Aktenummer: 30,

             tr.(1) met

                 Albertus Adrianus Overeem

          tr.(2) met

                  Engel Verdoold

2.              Johanna Dommelen van, geb. in 1892, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 50 op 1 mrt 1942 Aktenummer: 458.

 

VIIb.          Annigje Dommelen van, dr. van Jan Dommelen van (VIa)(Boer) en Krijntje Smit, geb. in 1849,

                  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hoenkoop op 19 1913 akte nr 7,

              tr. met

                  Pieter Blok , zn. van Machiel Blok en Dirkje Kloot, geb. in 1846, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Hoenkoop Akte nr 7 op 10 jul 1909 63 jr oud.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Machiel Blok, geb. te Hoenkoop in 1872, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vleuten Akte nr 3 op 30 jan 1942 70 jr oud,

             tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 23 jaar oud) te Hoenkoop op 4 okt 1917 akte nr 2 met

                 Elbartje Veldman, dr. van Lammert Veldman en Jannigje Asselt van geb. te Veldhuizen in 1894.

 

VIIc.          Hendrik Dam van (VIIc), zn. van Adrianus Pietersz Dam van (Boer) en Klasina of Clazina Dommelen van (VIb), geb. te Rietveld en de Bree in 1853,

                  ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Snelrewaard Akte nr 9 op 19 aug 1887 34 jr oud,

              tr. (resp. ongeveer 25 en 20 jaar oud) te Snelrewaard op 11 apr 1878 akte nr 4 met zijn nicht

                  Jannigje Dommelen van, dr. van Andries Dommelen van (VIe)(Boer) en Emmigje Verbree (zonder beroep) (zie VIIj).

 

VIId.          Magcheltje Dommelen van, dr. van Leendert Dommelen van (VIc)en Elisabeth Costeris (Boerendochter),

                  geb. te Rietveld en de Bree in 1854, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 61 op 18 sep 1916 Aktenummer: 7,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Zegveld op 22 nov 1877 akte 7 met

                  Teunis Bos, zn. van Teunis Bos en Grietje Snoek, geb. te Bodegraven in 1855.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Blok, geb. te Zegveld in 1878,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Zegveld op 11 jul 1901 akte 6 met

                  Lijntje Blok, dr. van Pieter Blok en Maria Lange de, geb. te Nieuwkoop in 1879.

 

                 Magcheltje Dommelen van,

              tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Rietveld en de Bree op 29 dec 1904 akte 6 met

                Gijsbert Kruijf, zn. van Willem Kruijf en Jannigje Waaijer de, geb. te Zegveld in 1843.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIe.          Hendrik Dommelen van, zn. van Leendert Dommelen van (VIc)en Elisabeth Costeris (Boerendochter),

                  geb. te Waarder op 22 apr 1858 Aktenummer: 5, ovl. (86 jaar oud) te Alphen a/d Rijn Leeftijd: 86 op 3 apr 1945 Aktenummer: 108,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Kockengen op 12 apr 1883 akte 3 met

                  Maria Lange de, dr. van Adrianus Lange de en Gijsberta Geest van der, geb. te Kockengen in 1861.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Leendert Dommelen van, geb. te Zegveld op 8 mrt 1884, volgt VIIIa.

2.              Adrianus Dommelen van, geb. te Zegveld op 10 sep 1887 Aktenummer: 21.

3.              Elizabeth Dommelen van, geb. in 1890, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 9 op 15 jun 1899 Aktenummer: 11.

4.              Gijsbertha Dommelen van, geb. te Zegveld in 1893,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Woerden op 25 mei 1916 akte 19 met

                 Joannes Linden van der, zn. van Joannes Linden van der en Adriana Abshoven van, geb. te Alphen & Rietveld in 1898.

5.              Hendrik Dommelen van, geb. te Zegveld op 22 dec 1893, volgt VIIIb.

6.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld op 19 feb 1895 Aktenummer: 6.

7.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld op 5 sep 1896 Aktenummer: 15.

8.              Jan Pieter Dommelen van, geb. te Zegveld in 1897,

             tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 5 apr 1923 Aktenummer: 3 met

                  Aafje Vroege, dr. van Cornelis Vroege en Arriaantje Burggraaf, geb. te Woerden in 1896.

 

VIIf.           Breggie Dommelen van, dr. van Leendert Dommelen van  (VIc)en Elisabeth Costeris (Boerendochter), geb. te Zegveld in 1860,

             tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Zegveld op 9 sep 1886 akte 6 met

                 Adrianus Verburg, zn. van Arie Willems Verburg en Annigje Blok, geb. te Zuid‑Waddinxveen in 1860.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Arie Verburg, geb. te Papekop in 1891,

           tr. (beiden ongeveer 53 jaar oud) te Benthuizen in mrt 1944 akte 2 met

                 Johanna Janna Kooiman, dr. van Jan Pieter Kooiman en Jannetje Lena Braal de, geb. te Nieuwerkerk in 1891.

2.              Adrianus Verburg, geb. te Papekop in 1900,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Rietveld op 12 mrt 1931 Aktenummer: 1 met

                Fijgje Wind van der, dr. van Adrianus Wind van der en Adriana Floor, geb. te Rietveld in 1907.

 

VIIg.          Willem Dirk Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VId)en Dirkje Dieen van (Boerendochter),

                  geb. te Rietveld in 1855, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 56 op 3 feb 1911 Aktenummer: 2,

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld op 9 jun 1887 akte 3 met

                  Jacomijntje Verburg, dr. van Arie Verburg en Annigje Blok, geb. te Zuid‑Waddinxveen in 1862.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. te Rietveld op 17 sep 1887, ovl. (50 jaar oud) te Rietveld op 4 okt 1937, volgt VIIIc.

2.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld op 21 feb 1889 Aktenummer: 7.

3.              Dirkje Dommelen van, geb. te Rietveld op 26 sep 1890 Aktenummer: 19.

 

VIIh.          Bregje Dommelen van, dr. van Hendrik Dommelen van (VId)en Dirkje Dieen van (Boerendochter), geb. te Rietveld en de Bree op 8 dec 1862,

                  ovl. (77 jaar oud) te Waarder op 20 jul 1940 77 jr oud,

             tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Rietveld en de Bree op 23 jun 1887 met

                  Willem Mourik van, zn. van Cornelis Aalbert Mourik van  en Celia Anker, geb. te Waarder op 3 mrt 1862,

                  Veehouder, ovl. (85 jaar oud) te Woerden op 30 jun 1947 85 jr oud.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik Mourik van, geb. te Waarder op 27 apr 1888.

2.              Cornelis Mourik van, geb. te Waarder op 16 sep 1890.

3.              Dirk Mourik van, geb. te Waarder op 29 jan 1893, ovl. (61 jaar oud) te Woerden op 14 sep 1954 61 jr oud,

             tr. (beiden 29 jaar oud) te Woerden op 16 feb 1922 akte 8 met

                 Grietje Kruiswijk, dr. van Willem Kruiswijk en Ariaantje Zeldenrijk, geb. te Loenen op 26 mrt 1892,

                 ovl. (88 jaar oud) op 15 nov 1980 88 jr oud.

4.              Celia Mourik van, geb. te Waarder op 3 aug 1895.

5.              Willem Mourik van, geb. te Waarder op 18 jul 1896, ovl. (20 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1917 20 jr oud.

6.              Bregje Mourik van, geb. te Waarder op 17 apr 1898, ovl. (61 jaar oud) te Waarder in 1959 60 jr oud.

 

VIIi.           Jacob Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VId)en Dirkje Dieen van (Boerendochter),

                   geb. te Rietveld op 3 dec 1868 Aktenummer: 29,

              tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Gouderak Z H op 16 jun 1892 Aktenummer: 11 met

                  Jacoba Dam van, dr. van Maarten Dam van en Celia Groot de, geb. te Gouderak Z H in 1865,

                  ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Gouderak Z H Leeftijd: 61 op 22 apr 1926 Aktenummer: 6.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Maarten Dommelen van, geb. te Moordrecht op 1 jul 1905 Aktenummer: 36.

2.              Hendrik Dommelen van, geb. te Gouderak Z H (te Rietveld) op 2 apr 1898 Aktenummer: 9,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Gouderak Z H op 7 apr 1922 Aktenummer: 6 met

                 Agatha Honkoop, dr. van Jacobus Honkoop en Pietertje Both, geb. te Gouderak Z H in 1898,

                  ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Gouderak Z H Leeftijd: 36 op 28 aug 1930 Aktenummer: 9.

 

                 Jacob Hendrik Dommelen van,

            tr. (2) te Dordrecht Aktenummer: 343 met

                 Johanna Elizabeth Tukker, dr. van Georgius Tukker en Johanna Zwet van der, geb. te Dordrecht in 1876.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIj.           Jannigje Dommelen van, dr. van Andries Dommelen van (VIe)(Boer) en Emmigje Verbree (zonder beroep),

                   geb. te Bodegraven op 9 apr 1858 Aktenummer: 8, ovl. (67 jaar oud) te Zegveld Leeftijd: 67 op 3 jan 1926 Aktenummer: 1,

             tr. (1) met haar neef

                 Hendrik Dam van (zie VIIc).

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Adrianus Andries (Andrianus) Dam van, geb. te Snelrewaard 0 jr oud op 1 mei 1879 Geb Akte 9, 19 mei 1879 Geb akte nr 6,

                 ovl. (18 dagen oud) te Snelrewaard ojr oud op 19 mei 1879 akte 6.

2.              Emmigje Clasina (Emmigje Clazina) Dam van, geb. te Snelrewaard op 4 okt 1880 Geb akte 11, ovl. (5 maanden oud) te Snelrewaard 0 jr oud op 30 mrt 1881 Geb akte nr 5.

3.              Emmigje Clasina Dam van, geb. te Snelrewaard op 22 mrt 1883 Geb akte 7, ovl. (1 jaar oud) te Snelrewaard 1 jr oud op 25 dec 1884 akte 1.

4.              Emmigje Clazina Dam van, geb. in 1883, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Snelrewaard 1 jr oud op 25 dec 1884.

5.              Clazina Emmigje Dam van, geb. te Snelrewaard op 1 jul 1887 akte 7, ovl. (5 maanden oud) te Snelrewaard o jr oud op 9 dec 1887 akte nr 13.

 

                 Jannigje Dommelen van,

            tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 27 sep 1888 Akte 4 met

                 Klaas Langerak, zn. van Bastiaan Langerak en Janna Noordergraaf, geb. te Zegveld in 1861.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Emma Janna Langerak, geb. te Zegveld in 1897,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Zegveld op 22 nov 1917 akte 7 met

                Pieter Wijnen, zn. van Pieter Wijnen en Cornelia Lagerweij, geb. te Westbroek in 1886.

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Zegveld op 3 jun 1926 Aktenummer: 4 met

                Leendert Hofland, zn. van Aris Hofland en Gerritje Kloot, geb. te Hekendorp in 1896.

2.              Janna Langerak, geb. te Zegveld in 1902,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Zegveld op 14 apr 1926 Aktenummer: 2 met

                Jan Stigter, zn. van Evert Stigter en Teuntje Willemijn Oosterom, geb. te Linschoten in 1901.

 

VIIk.          Gijsbert Dommelen van, zn. van Andries Dommelen van (VIe)(Boer) en Trijntje Graveland (zonder beroep), geb. te Lange Ruige Weide Z.H. in 1868,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Zegveld op 21 apr 1892 akte 5 met

                  Letta Gijsberta Langerak, dr. van Bastiaan Langerak en Janna Noordergraaf, geb. te Zegveld in 1864.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Trijntje Janna Dommelen van, geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1893,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Vreeswijk op 9 mei 1912 akte 3 met

                 Jan Dirk Hak, dr. van Aart Hak en Cornelia Margaritha Mourik van, geb. te Geldermalsen in 1889.

2.              Janna Trijntje Dommelen, geb. te Zegveld in 1895,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Vreeswijk op 21 nov 1918 akte 23 met

                 Cornelis Kluis, zn. van Dirk Kluis en Marrigje Kempen van, geb. te Hazerswoude in 1891.

 

VIIl.           Bregje Dommelen van, dr. van Antonie Dommelen van  (VIf)(Schoenmaker, later boer) en Jannigje Dekker, geb. te Rietveld in 1861,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Rietveld op 4 dec 1879 akte 9 met

                  Willem Hamoen, zn. van Dirk Hamoen  en Dirkje Beelt de, geb. te Vleuten in 1851,

                  ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Barwoutswaarder 50 jr oud op 14 mei 1901 akte.

                 Uit dit huwelijk 6 zonen:

1.              Anthonie Hamoen, geb. te Bodegraven in 1881,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Oudewater op 17 dec 1908 akte 20 met

                Everdina Dijk van, dr. van Marinus Dijk van en Meinsje Hagoort , geb. te Oudewater in 1886

2.              Johannes Hamoen, geb. te Rietveld in 1892,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Kamerik op 25 nov 1915 akte 22 met

                 Gerritje Wageningen van, dr. van Jan Wageningen van en Adriana Tuijl, geb. te Kamerik in 1891.

3.              Theodorus Hamoen, geb. te Rietveld in 1888,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Zegveld op 17 aug 1916 akte 3 met

                 Grietje Verwoerd, dr. van Arie Verwoerd en Neeltje Blok, geb. te Zegveld in 1889.

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Zegveld op 21 jul 1921 akte 10 met

                Janna Verwoerd , dr. van Arie Verwoerd  en Neeltje Blok, geb. te Zegveld in 1892.

4.              Willem Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 26 apr 1895 akte 13, ovl. (2 jaar oud) te Barwoutswaarder 2 jr oud op 4 feb 1898 akte 5.

5.              Willem Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 19 aug 1898 akte 15.

6.              Cornelis Hamoen, geb. te Barwoutswaarder op 21 mrt 1901 akte 11.

 

                 Bregje Dommelen van,

              tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Barwoutswaarder op 12 dec 1902 akte 7 met

                 Pieter Zouw van der, zn. van Pleunis Zouw van der en Dirkje Jong, geb. te Harmelen in 1854.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jannigje Zouw van der, geb. te Barwoutswaarder in 1905,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Rietveld op 12 jun 1925 met

                 Jan Koning de, zn. van Jan Koning de en Aaltje Postma, geb. te Voorburg in 1903.

 

VIIm.         Cornelia Dommelen van, dr. van Antonie Dommelen van (VIf)(Schoenmaker, later boer) en Jannigje Dekker,

                  geb. te Rietveld in 1877,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 15 jun 1900 akte 4 met

                 Gerrit Streefland zn. van Abraham Streefland en Geertje Laak van der, geb. te Harmelen in 1873.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Streefland, geb. te Rietveld in 1905,

            tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Rietveld op 20 okt 1932 Aktenummer: 5 met

                Jannigje Spies, dr. van Matthijs Spies en Jeervezina Berg van den, geb. te Barwoutswaarder in 1809.

 

VIIn.          Bregje Dommelen van, dr. van Gerrit Dommelen van (VIg)(bouwman) en Jannigje Hollander den (zonder beroep),

                  geb. te Leiderdorp op 6 mrt 1864 BS Leiderdorp Akte Jaar 1864 Nummer 26,

             tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Leiderdorp op 3 nov 1886 BS Leiderdorp Akte Jaar 1886 Nummer 21 met

                  Willem Dirk Dieen van (Dien van), zn. van Jacob Hendrik Dieen van en Cornelia Lekkerkerker,

                  geb. te Rietveld en de Bree in 1861, landbouwer Landbouwer.

                 Opmerkingen bij Willem Dirk :      man wonende te Rietveld.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Hendrik Dieen van, geb. te Rietveld in 1884,

             tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 73 jaar oud) te Kockengen op 26 mrt 1914 akte 5 met

                  Lijsje Vliet van, dr. van Jan Vliet van en Annigje Vermeulen, geb. te Kockengen in 1841.

2.              Cornelis Dieen van (Dien van), geb. te Rietveld in 1894,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Rietveld op 15 mei 1919 akte 5 met

                 Aaltje Kemp, dr. van Pieter Kemp en Janna Nap, geb. te Rietveld in 1896.

3.              Janna Cornelia Dieen van, geb. te Rietveld in 1902,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Rietveld op 7 aug 1924 Aktenummer: 3 met

                 Gerrit Verheul, zn. van Arie Verheul en Adriana Oudijk, geb. te Alphen a/d Rijn in 1899.

 

VIIo.          Antje Dommelen van, dr. van Gerrit Dommelen van (VIg)(bouwman) en Jannigje Hollander den (zonder beroep),

                   geb. te Leiderdorp op 7 jul 1866 BS Leiderdorp Akte Jaar 1866 Nummer 32,

                   ovl. (84 jaar oud) te Alkemade Leeftijd: 84 op 2 dec 1950 Aktenummer: 53,

            tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Leiderdorp op 7 dec 1887 BS Leiderdorp Akte Jaar 1887 Nummer 26 met

                  Mattheus Los, zn. van Teunis Los en Elisabeth Krook, geb. te Alkemade op 27 nov 1864, Landbouwer.

                 Opmerkingen        man wonende te Alkemade.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Los, geb. te Alkemade in 1889,

           tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Haarlemmermeer op 29 apr 1915 met

                Hilligje Heuvel van den, dr. van Cornelis Cchristiaan Heuvel van den en Anna Verkuijl, geb. te Haarlemmermeer in 1889.

 

VIIp.          Hendrik Dommelen van, zn. van Gerrit Dommelen van (VIg)(bouwman) en Geertruida Geertrui Rijn(bouwvrouw),

                  geb. te Leiderdorp op 21 jun 1872 BS Leiderdorp Akte Jaar 1872 Nummer 52, Veehouder,

                  ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 27 sep 1951,

           tr. (beiden 25 jaar oud) te Leiderdorp op 10 nov 1897 BS Leiderdorp Akte Jaar 1897 Nummer 13 Gerrit Pieter van 't Riet 29

                 Graanhandelaar te Oudewater zwager van de bruid

                 Mattheus Los 32 Landbouwer te Nieuwe Wetering

                 Willem Dirk van Dieen 36 Landbouwer te Rietveld beiden zwager van de bruidegom

                 Boudewijn van Zwieten 23 Landbouwer Aarlanderveen, broer van de bruid met

                 Gijsbertha Zwieten van, dr. van Johannes Zwieten van en Ermpje Rous, geb. te Voorhout op 1 mrt 1872,

                 ovl. (87 jaar oud) te Doetinchem op 26 dec 1959.

                 Hendrik van Dommelen overlijdt te Purmerend op 27 September 1951.
                 Zij hebben gewoond te Kockengen, Zeist.
                 Boskoop, 15 November naar Purmerend.op de Willem Eggertstraat 25
.

                 Gijsbertha van Zwieten verhuist na overlijden van haar man naar Doetinchem ( 16-11-1951, inwonend bij dochter Gerritje), Denneweg 9 Doetinchem.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Geertruida Dommelen van, geb. te Alkemade 21.30 uur op 25 sep 1898 Aangifte door de vader

                 Getuigen;Mattheus Los 33 veehouder,

                 Bernard Heinrich Anton Borcharding 60 j koopman beiden wonende te Alkemade, G,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Kockengen op 22 okt 1925 akte 9 met

                 Gerrit Verwey, zn. van Jan Verwey en Jannetje Riet 't van, geb. te Alkemade in 1897.geb in wijk C nr 47.

2.              Ermpje Dommelen van, geb. te Alkemade op 17 dec 1899, ovl. (53 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 23 mrt 1953, volgt VIIId.

3.              Gijsbertha Dommelen van, geb. te Nieuwe Wetering op 23 mei 1901, ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 10 nov 1980, volgt VIIIe.

4.              Gerritje Dommelen van, geb. te Alkemade 09.00 uur op 12 okt 1902 Door de vader 30 j veehouder

                 Getuigen;

                 Jan Koert, 81 j zonder beroep wonende te Alkemade

                 Alexander Johannes de Ridder, Secretarisambtenaar te Alkemade

                 wonende te Woubrugge, G, ovl. te Doetinchem,

            tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Kockengen op 13 apr 1922 akte 3 met

                 Jan Brouwer, zn. van Willem Brouwer en Hendrikje Stam, geb. te Wilnis in 1901. wijk C nr 46.

 

 

5.              Johanna Dommelen van, geb. te Alkemade op 16 apr 1904, G,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode op 27 mei 1926 Akte 12 met

                 Hein Hoogendoorn, zn. van Nicolaas Hoogendoorn en Annigje Selm van, geb. te Kamerik in 1903.

6.              Hendrika Dommelen van, geb. te Alkemade in okt 1905 Aangifte door vader 34 j Veehouder

                 Getuige Johannes Wesselius 40 j boerenarbeider wonende te Alkemade, ovl. (10 maanden oud) op 10 aug 1906 07.00 uur.Wijk C nr 46.

7.              Gerrit Dommelen van, geb. te Alkemade op 7 apr 1907, G, ovl. (33 jaar oud) te Ermelo op 18 dec 1940.

8.              Johannes Dommelen van, geb. te Alkemade op 15 nov 1908 Aangifte Vader 36 j Veehouder

                 Getuige Jan van Itterson 30 j onderwijzer wonende te alkemade, G, ovl. (3 maanden oud) te Alkemade 21.oo uur op 12 mrt 1909.wijk C nr 46.

9.              Marretje Dommelen van, geb. te Alkemade op 8 dec 1914, G, ovl. (64 jaar oud) te Hazerswoude op 21 mrt 1979,

            tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Boskoop op 22 jul 1938 met

                Jacob Duiker, geb. te Koudekerk a d Rijn op 10 dec 1915.

 

VIIq.          Anna Clasina Dommelen van, dr. van Gerrit Dommelen van (VIg)(bouwman) en Geertruida Geertrui Rijn (bouwvrouw),

                   geb. te Leiderdorp op 12 mei 1878 BS Leiderdorp Akte Jaar 1878 Nummer 51,

                  ovl. (91 jaar oud) te Harmelen op 18 jul 1969,

            tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Leiderdorp op 1 nov 1899 BS Leiderdorp Akte Jaar 1899 Nummer 15 met

                  Frederik Leendert Muiswinkel, zn. van Michiel Muiswinkel en Pietje Pietertje Boer, geb. te Aarlanderveen op 5 nov 1874 Aktenummer: 102,

                  Graanhandelaar, ovl. (88 jaar oud) te Zwammerdam op 4 apr 1963.

                 Frederik en Anna hebben gewoond te Alphen, Lindenhovenstraat 29; 21-4-1950 naar Zwammerdam, 23-7-1953 Buitendorperstr 4;

                 jan. 1959 Buitendorperstr 8 ( bij grenswijziging 1-2-1964 Alphen );

                 28-1-1969 verhuisde Anna Clazina naar Harmelen, Spruit en Bosch nr 1.

                 Zij hadden 8 dochters en 1 zoon alle geboren in Aarlanderveen.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Pietje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 8 apr 1901 Aktenummer: 32.

                 Getrouwd 15-5-19243.

2.              Geertruida Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 20 jul 1902 Aktenummer: 63, tr. (23 jaar oud) op 14 okt 1925 met N. N.xe "N.:N.$3punt$".

                 getrouwd 14-10-1925.

3.              Michiel Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 17 sep 1903 Aktenummer: 90, tr. (20 jaar oud) op 1 dec 1923 met N. N.xe "N.:N.$3punt$".

                 Vertrokken naar Amsterdam.

4.              Margje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 22 apr 1905 Aktenummer: 36,

              tr. (27 jaar oud) op 10 feb 1933 met

                 N. N

                 Vertrokken naar Den Bilt.

5.              Anna Clazina Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 7 aug 1908, tr. (22 jaar oud) op 29 aug 1930 met N. N.xe "N.:N.$3punt$".

6.              Gerrit Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 29 jun 1908 Aktenummer: 35 (doodgeb.).

7.              Gerritje Muiswinkel, geb. op 2 okt 1910,

         tr. (58 jaar oud) op 26 jan 1969 met

                 N.N Vertrokken naar Alphen a d rijn.

8.              Neeltje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 23 sep 1913, ovl. (38 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 38 op 22 sep 1952 Aktenummer: 21.

9.              Antje Muiswinkel, geb. te Aarlanderveen op 26 jun 1916,

          tr. (25 jaar oud) op 9 apr 1942 met

                  J Leeuwen van

10.            Wilhelmina Frederika Muiswinkel, geb. te Alphen & Rietveld op 10 mrt 1918,

           tr. (26 jaar oud) op 10 aug 1944 met

                  J Vink

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Leendert Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VIIe)en Maria Lange de, geb. te Zegveld op 8 mrt 1884 Aktenummer: 9,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Kamerik op 9 apr 1908 akte 3 met

                  Neeltje Samson, dr. van Joost Samson en Geertje Kreuningen, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1887.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Dommelen van, geb. te Zegveld in 1909,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Zegveld op 17 sep 1931 Aktenummer: 5 met

                 Leendert Bos, zn. van Teunis Bosxe "Bos:Teunis" en Lijntje Blokxe "Blok:Lijntje", geb. te Zegveld in 1902.              

2.              Maria Dommelen van, geb. te Zegveld in 1909,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Zegveld op 17 sep 1931 Aktenummer: 5 met

                 Leendert Bos, zn. van Teunis Bos en Lijntje Blok, geb. te Zegveld in 1902.

 

VIIIb.         Hendrik Dommelen van, zn. van Hendrik Dommelen van (VIIe)en Maria Lange de, geb. te Zegveld op 22 dec 1893 Aktenummer: 29,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Laagnieuwkoop op 29 mrt 1923 Aktenummer: 1 met

                   Hillegonda Stam, dr. van Hendrik Stam en Henderika Scherpenzeel, geb. te Laagnieuwkoop in 1900.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik Dommelen van, geb. in 1925, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 19 op 29 nov 1944 Aktenummer: 16.

 

VIIIc.         Hendrik Dommelen van, zn. van Willem Dirk Dommelen van (VIIg)en Jacomijntje Verburg, geb. te Rietveld op 17 sep 1887 Aktenummer: 19,

                  ovl. (50 jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 50 op 4 okt 1937 Aktenummer: 3,

              tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Wilnis op 27 jan 1916 akte 2 met

                   Heintje Versloot, dr. van Willem Versloot en Cornelia Bunt van der, geb. te Wilnis in 1893.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Annigje Dommelen van, geb. te Rietveld in 1933, ovl. (minder dan één jaar oud) te Rietveld Leeftijd: 0 op 16 mrt 1933 Aktenummer: 1.

 

VIIId.         Ermpje Dommelen van, dr. van Hendrik Dommelen van (VIIp)(Veehouder) en Gijsbertha Zwieten van,

                   geb. te Alkemade 13.30 op 17 dec 1899 Aangifte Vader,Veehouder.

                 Getuigen Gerrit Vertgunst, 42 j nachtwaker,  en Hendrik van Klink 33 j schipper

                 Beide wonende te Alkemade, G, ovl. (53 jaar oud) te Loenen a/d Vecht of te Nieuwersluis op 23 mrt 1953,

           tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Kockengen op 17 apr 1924 akte No 3 met

                 Mattheus Oussoren, zn. van Cornelis Oussoren en Marretje Hoogendoorn, geb. te Loenen a/d Vecht op 18 jun 1898,

                 Veehouder, ovl. (69 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 31 aug 1967.Wijk C nr 46.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Marretje Oussoren, geb. op 6 feb 1925,

         tr. (23 jaar oud) op 8 jun 1948 met

                Johannes Fokker

                 Zij vertrekt 28 mei 1948 naar Canada ( Diches ) waar zij in 1967 nog woont. samen met zijn echtgenote.

2.              Gijsbertha Oussoren, geb. te Breukelen op 14 mei 1926,

            tr. (26 jaar oud) op 4 jun 1952 met

                  C Hees

3.              Cornelis Oussoren, geb. te Breukelen op 18 sep 1927,

            tr. (23 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 11 mei 1951 met

                 K Poortingexe "Poortinge:K$3punt$".

                 Is geemigreerd naar Canada.

4.              Geertruida Hendrika Oussoren, geb. te Breukelen op 31 aug 1931.

5.              Aaltje Marretje Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 6 jan 1933.

                 Volgens Persoonkaart is zij vertrokken 30 Juni 1957 naar Purmerend.

6.              Hendrik Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 14 jan 1935.

7.              Marinus Willem Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 8 jun 1936, ovl. (47 jaar oud) op 13 okt 1983.

8.              Gerrit Johannes Oussoren geb. te Loenen a/d Vecht op 18 okt 1938.

9.              Ermpje Matthea Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941, ovl. (54 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 28 nov 1995, volgt IXa.

10.            Gerrit Johannes Oussoren, geb. te Loenen a/d Vecht op 5 mei 1943.

 

VIIIe.         Gijsbertha Dommelen van, dr. van Hendrik Dommelen van (VIIp)(Veehouder) en Gijsbertha Zwieten van geb. te Nieuwe Wetering (Alkemade)

                 09.00 uur op 23 mei 1901 Alexander Johannes de Ridder 31 j Secretarie anbtenaar te Alkemade, woont te Woubrugge.

                 Johannes Koerd 80 j zonder beroep wonende te Alkemade, G, ovl. (79 jaar oud) te Purmerend op 10 nov 1980,

           tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Kockengen op 14 mei 1925 Akte No 5 met

                 Jacobus Brunt, zn. van Hendrik Brunt en Grietje Blok geb. te Kockengen op 27 sep 1896 Akte 30, G, Bakker,

                 ovl. (81 jaar oud) te Purmerend op 30 okt 1977, begr. te Purmerend op 3 nov 1977.

                 wijk C nr 46.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrik (Henk) Brunt, geb. te Purmerend op 26 jun 1926, ovl. (77 jaar oud) te Purmerend op 17 sep 2003, volgt IXb.

2.              Gijsbertha Brunt, geb. te Purmerend op 27 jan 1929, volgt IXc.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Ermpje Matthea Oussoren, dr. van Mattheus Oussoren  (Veehouder) en Ermpje Dommelen van (VIIId),

                  geb. te Loenen a/d Vecht op 21 apr 1941, ovl. (54 jaar oud) te Loenen a/d Vecht op 28 nov 1995,

            tr.(1) met

                  Arie Hoogendoorn, zn. van Arie Hoogendoorn en Cornelia Wesseling, geb. te Ruwiel op 19 nov 1942, ovl. (24 jaar oud) te Kockengen op 5 sep 1967.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Ermpje Matthea Oussoren,

              tr.(2) met

                 Joost Marcelis Fokker, geb. te Loenersloot op 23 apr 1937.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johanna Antonia Fokker, geb. te Breukelen op 1 okt 1970.

2.              Joost Mattheus Fokker, geb. te Utrecht op 20 nov 1971.

3.              Mattheus Joost Fokker, geb. te Breukelen op 1 feb 1973.

4.              Marinus Hendrik Fokker, geb. te Breukelen op 14 jul 1979.

 

IXb.           Hendrik (Henk) Brunt, zn. van Jacobus Brunt (Bakker) en Gijsbertha Dommelen van (VIIIe), geb. te Purmerend op 26 jun 1926, Metaalbewerker,

                  ovl. (77 jaar oud) te Purmerend op 17 sep 2003,

              tr. met

                  Hester (Hes) Veen van, dr. van Willem Veen van  en Maria Schaddelee, geb. te Werkendam op 13 feb 1929.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Bastiana Maaike (Marianne) Brunt geb. te Purmerend

2.              Jacoba Hendrika (Coby) Brunt geb. te Purmerend volgt Xa.

3.              Willem (Wim) Brunt , geb. te Purmerend

4.              Jacobus Gijsbertus (Koos) Brunt, geb. te Z.O.Beemster N.H.

5.              Hendrik (Henk) Brunt, geb. te Z.O.Beemster 

 

IXc.           Gijsbertha Brunt dr. van Jacobus Brunt  (Bakker) en Gijsbertha Dommelen van (VIIIe), geb. te Purmerend op 27 jan 1929, G,

             tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Purmerend op 21 okt 1948 met

                  Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg en Elizabeth Garderen van, geb. te Edam op 18 apr 1923, G.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Elizabeth Lagerburg geb. te Weesperkarspel  volgt Xb.

2.              Gijsbertha Lagerburg  geb. te Weesperkarspel  volgt Xc.

3.              Abraham (Bram) Lagerburg geb. te Purmerend , volgt Xd.

4.              Bea Lagerburg  geb. te Purmerend  volgt Xe.

5.              Joke Lagerburg

           tr. met

                  Bas Frelink

6.              Hetty Lagerburg

          tr. met

                 Henry Langeveld

 

Generatie X

 

 

Xa.            Jacoba Hendrika (Coby) Brunt, dr. van Hendrik (Henk) Brunt (IXb)(Metaalbewerker) en Hester (Hes) Veen van,

                  geb. te Purmerend

                 één zoon:

1.              Collin Brunt

 

Xb.            Elizabeth Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt (IXc), geb. te Weesperkarspel

            tr.  Purmerend  met

                 Jan Willem Jacob Kersloot, zn. van Jacob Kersloot en Hendrika Venverloo, geb. te Amsterdam

                 Tweelingzuster van Gijsbertha.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Jessica Kersloot

2.              Patricia Kersloot

 

Xc.            Gijsbertha Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt(IXc),

                  geb. te Weesperkarspel,

              tr. met

                 Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam ,

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cindy Zwart Wormerveer  volgt XIa.

2.              Richard Zwart geb. te Wormerveer  volgt XIb.

 

 

Xd.            Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt (IXc), geb. te Purmerend

            tr. te Leiden met

                 Astrid Oostwouder, dr. van Dirk Oostwouder en Jansje Catharina Arnoldus, geb. te Leiden

                 Tweelingbroer van Bea.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Mark Lagerburg geb. te Leiderdorp

2.              Tim Lagerburg geb. te Leiderdorp

 

Xe.            Bea Lagerburg  dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt  (IXc), geb. te Purmerend

             tr. met

                  Rene Wal van der

                 Tweelingzus van Bram.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mariska Wal van dergeb. te Purmerend

2.              Remco Wal van der, geb. te Purmerend

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Cindy Zwart dr. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburgx(Xc), geb. te Wormerveer Zaanstad

                 één dochter:

1.              Britny Toepoel geb. te Purmerend

 

XIb.           Richard Zwart, zn. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburg (Xc), geb. te Wormerveer 

          tr. met

                  Jannie Schop

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Tristan Zwart geb. te Assen                                                                  

                                  

                                              Voor reacties mail   j.zwart13@chello.nl

 

                                          Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/