Parenteel van Jacobus / Jacob  Gijsbertse Beste(n) den.

 

 

Voor reakties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jacobus / Jacob ?? Gijsbertse Beste(n) den, zn. van Gijsbert Beste den en Neeltje Knelis Kleijne,

                 ged. te Arkel op 13 dec 1699,

          tr. (ongeveer 43 jaar oud) (1) te Arkel op 17 okt 1743 met

                 Mayken / Maatje Arkel van

                 18-1-1694.
Jan Teunis DONCK, erfgen. Voor 1/8 part van Teunis Bastiaanse DONCK ovl. Op de Donck, Jan Teunis IJSERMAN

                 als voogd over de kinderen van de voorn.

                 Jan Teunis DONCK, voor een 1/8 part en als voogd over Bastiaan Teunis 2/8 part, (2½ mrg?)

                 trp. Aan Gijsbert Jacobse de BESTE wonende op de Donck 3½ mrg. Land gelegen op Nouland etc.
25-1-1694.
Cornelis Ariens Cleijn x Ariaantje Bastiaans zalgr. wonende Rietvelt ter eenre en.
Gijsbert Jacobs den besten wonende op de Donck x Neeltje Cornelis Cleijn zijn enige dochter van voorn echtpaar ter andere.
Verwezen wordt naar test dd 28-6-1669 not. Brouwer.
8-8-1695.
Arien van IJseren en Gijsbert Jacobse den Besten, beide wonende Arkel huren van Cornelis Adriaens Brouwer

                7 mrg. 4 hont te Schotdeuren voor de tijd van 4 jaar. Hun borgen zijn Arie den Bouwmeester,

                wonende Arkel en Cornelis Ariens Kleijne, wonende Rietvelt.
19-4-1692.
Thomas Bastiaanse (Donck) wonende op de Donk erfgen. (ab intst. = ws. zonder test.
gestorven) van zijn zuster Jenneke Bastiaans zalgr. wede Joost Gijsen Both, woonde te Heukelum,

                 machtigd Gijsbert Jacobsen den Besten de zaken af te handelen. Getuigen Pieter Teunisse,

                 wonende Arkel en Floris Anthonisse, wonende op de Donk.

                 Arkel vormt met Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen

                de gemeente Giessenlanden. Arkel is een zeer oud dorp dat even buiten de historische stad Gorinchem ligt

                en werd, volgens opgravingen, al door de Romeinen bewoond.
Bij de brug over het Merwedekanaal staat de korenmolen Jan van Arkel (1851).

                Het kanaal (van Vianen tot Gorinchem) is gegraven in de 19e eeuw.

                Het wordt omzoomd door rijen hoge populieren. Iets buiten het dorp, aan de weg naar Gorinchem,

                staat een bijzonder kerkgebouw uit 1855: een achthoekig bouwwerk met koepeldak en klokkentorentje.
Bron: VVV Zuid-Holland Zuid
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Teunis Besten den, geb. te Arkel circa 1754, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 31 aug 1755, volgt IIa 

2.              Jan Beste(n) de(n), ged. te Arkel op 19 dec 1745, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1818, volgt IIb 

 

                 Jacobus / Jacob ?? Gijsbertse Beste(n) den

            otr. (2) in sep 1743, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 26 jaar oud) te Arkel op 24 aug 1732 24-8-1732 vgls Fam Search met

                  Maijke / Maatje Arisse Muijlwijk dr. van Arien Lucasse Muijlwijk en Marrigje Cornelisse Kleijn ged. te Arkel op 7 feb 1706.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Neeltje Beste de, ged. te Arkel op 9 nov 1732.

2.              Marrigje Beste de ged. te Arkel op 4 sep 1735.

3.              Gijsbert Beste de, ged. te Arkel op 10 feb 1737.

4.              Arie Beste de, ged. te Arkel op 6 dec 1739.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Teunis Besten den zn. van Jacobus / Jacob ?? Gijsbertse Beste(n) den (I) en Mayken / Maatje Arkel van

                 geb. te Arkel circa 1754, ged. te Molenaarsgraaf, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 31 aug 1755,

          kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en 25 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 28 jan 1791 met

                 Lijsbeth Gerrits Hartog den, dr. van Gerrit Hartog den en Johanna Willemse Boonstoppel,

                 geb. te Goudriaan (Goudriaan) op 8 feb 1765, ged. te Goudriaan in okt 1765, ovl. (45 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 18 jun 1810.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Beste(n) den geb. te Molenaarsgraaf op 24 jan 1794,

                  ovl. (79 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 4 feb 1873, volgt III

 

IIb.            Jan Beste(n) de(n), zn. van Jacobus / Jacob ?? Gijsbertse Beste(n) den (I) en Mayken / Maatje Arkel van,

                 ged. te Arkel op 19 dec 1745, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1818 73 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) te Arkel op 12 mei 1771 met

                 Lijsbeth Muilwijk, dr. van Luijkas Muilwijk en Lijsbeth Groot de geb. te Arkel op 5 jul 1747,

                 ovl. (70 jaar oud) te Hoornaar op 11 jun 1818 70 jr oud.

                 Veel gegevens over genomem van Adriaan, van de site Alblasserwaard.nl.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jacobus Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 1 mei 1772.

2.              Lijsbeth Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 8 mrt 1774,

                 ovl. (ongeveer 6 jaar oud) in 1781 ten hoogste 7 jr oud.

3.              Maaijke Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 8 jun 1776.

4.              Neeltje Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 14 jul 1778.

5.              Lijsbeth Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 3 mrt 1781.

6.              Lucas Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 6 jun 1784.

7.              Teunis Beste(n) de(n) geb. te Arkel op 2 mrt 1786.

8.              Teuntje Beste(n) de(n), geb. te Arkel op 10 aug 1787.

9.              Arie Beste(n) de(n, geb. te Arkel op 9 mrt 1789.

 

Generatie III

 

 

III.              Gerrit Beste(n) den, zn. van Teunis Besten den (IIa) en Lijsbeth Gerrits Hartog den, geb. te Molenaarsgraaf op 24 jan 1794, Werkman, Koopman en arbeider, ovl. (79 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 4 feb 1873,

          tr. (resp. 30 en 18 jaar oud) te Stolwijk op 3 apr 1824 met

                 Gerritje / Geertje Leeuwis, dr. van Gerrit Leeuwis en Adriana Koot, geb. te Stolwijk op 4 mrt 1806,

                  ovl. (47 jaar oud) te Bleskensgraaf  ? op 18 jul 1853.

                 Wonende te Bleskensgraaf.

                 Nn het Doopboek van Stolwijk staat Geertje mer de achternaam Luweze, bij de volkstelling in 1840 heet de familie Leeuwis !!!!.
Vader Gerrit is geboren met de achternaam Lieuwes en in het leger werd het Leeuwis.
Daar Gerrit de schrijfkunst niet machtig was is de naam op verschilllende manieren fonetisch geschreven.
van Adriaan : website Alblasserwaard.nl
.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Gerrit Beste(n) den, geb. te Bleskensgraaf op 30 sep 1829, ovl. (29 jaar oud) te Alblasserdam op 8 mei 1859, volgt IVa 

2.              Elizabeth Beste(n) den, geb. te Bleskensgraaf in 1824, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Alblasserdam op 30 dec 1888,

          tr. met

                 Cornelis Vlot geb. te Bleskensgraaf in 1811, Werkman, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Alblasserdam op 15 feb 1879.

3.              Adriaan Beste(n) den, geb. te Bleskensgraaf op 8 jun 1826, ovl. (6 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 14 feb 1833, volgt IVb 

4.              Teuntje Besten den ook de Beste geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 11 sep 1827, ovl. (30 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 9 jun 1858.

5.              Aaltje Besten den, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 19 mrt 1831, ovl. (één week oud) te Bleskensgraaf  ??? op 26 mrt 1831.

6.              Adriaan Bestenden, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 8 jul 1833.

7.              Adriana Besten den, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 1 okt 1836, ovl. (44 jaar oud) te Oud‑Alblas op 18 aug 1881.

8.              Aaltje Besten den geb. te Bleskensgraaf  ??? op 30 aug 1839, ovl. (56 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 15 sep 1895.

9.              Geertje Besten den, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 28 sep 1842, ovl. (71 jaar oud) te Brandwijk op 11 jun 1914.

10.            Teunis Besten den, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 8 okt 1846, ovl. (13 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 13 sep 1860.

11.            Gerrit Jan Besten den geb. te  Bleskensgraaf op 6 jan 1835.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Gerrit Beste(n) den, zn. van Gerrit Beste(n) den (III) en Gerritje / Geertje Leeuwis, geb. te Bleskensgraaf op 30 sep 1829, Werkman en Schipper en Schippersgezel, ovl. (29 jaar oud) te Alblasserdam op 8 mei 1859 29- jr oud,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Alblasserdam op 3 sep 1852 met

                Teuntje Stolk dr. van Arie Gerritsz Stolk en Sijgje Graaf van de, geb. te Sanderlinge‑Ambacht Z.H. in 1833, Groente vrouw,

                 ovl. (minstens 72 jaar oud) te Charlois Gem Rotterdam Z.H. Minstens 72 jaar oud na 1905,

                 (Teuntje

          tr. (resp. ongeveer 34 en 40 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 1 mrt 1867 met

                 Hendrik Bothof, zn. van Arnoldus Bothof(Scheepstimmermanknecht en Timmerman) en Maria Johanna Brandwijk)

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerrit Beste den geb. te Alblasserdam op 16 aug 1854, ovl. (51 jaar oud) te Alblasserdam op 25 aug 1905, volgt V 

2.              Anna Beste(n) den, geb. te Alblasserdam op 16 dec 1852, ovl. (26 jaar oud) te Alblasserdam 26 jaar op 15 jun 1879,

          tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 26 nov 1875 met

                Johannis Versluis, zn. van Johannis Versluis en Maria Mudde, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 12 nov 1851, IJzerwerker en Scheepstimmerman,

                (Johannis

        tr.(2) met

                 Ingetje Bijkerk.).

                 Wonende te Hendrik-Ido Ambacht.

3.              Geertje Beste(n) den, geb. te Alblasserdam op 16 mrt 1856,

         tr. (resp. 18 en ongeveer 22 jaar oud) te Alblasserdam op 3 jul 1874 met

                Willem Alebers zn. van Abraham Alebers en Lena Koning de, geb. te Ridderkerk in 1852,

                Werkman.

4.              Sijgje Hendrina Beste(n) den, geb. te Alblasserdam op 10 jun 1858.

 

IVb.           Adriaan Beste(n) den, zn. van Gerrit Beste(n) den (III) en Gerritje / Geertje Leeuwis

                 geb. te Bleskensgraaf op 8 jun 1826, ovl. (6 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 14 feb 1833,

           tr. (resp. 31 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Bergambacht op 27 mrt 1858 met

                 Wouterina Bruijn de, dr. van Arie Bruijn de en Pietertje Dulst van, geb. in 1831.

                 Gegevens van Margreet van W.Alblw.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Geertje Beste(n) den geb. te Schoonhoven op 12 mei 1859, ovl. (één maand oud) te Schoonhoven op 10 jul 1859.

2.              Arie Beste(n) den, geb. te Schoonhoven op 25 aug 1860, ovl. (2 weken oud) te Schoonhoven op 8 sep 1860.

3.              Arie Beste(n) den, geb. te Schoonhoven op 30 aug 1864.

 

                 Adriaan Beste(n) den,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Bergambacht op 11 dec 1854 met

                 Pietertje Bruijn de, dr. van Arie Bruijn de en Pietertje Dulst van, geb. te Bergambacht in 1834,

                 ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Alblasserdam op 22 mrt 1857.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gerrit Beste(n) den geb. te Alblasserdam op 12 mei 1855.

2.              Doodgeb. zoon Beste(n) den, geb. op 21 mrt 1857.

 

                 Adriaan Beste(n) den,

            tr.(3) met

                 Antonia Hendrika Reenen van, geb. te Vreeswijk op 27 dec 1845.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Antonia Beste(n) den, geb. te Schoonbron op 27 jun 1867, ovl. (12 dagen oud) te Schoonhoven op 9 jul 1867.

 

Generatie V

 

 

V.              Gerrit Beste den, zn. van Gerrit Beste(n) den (IVa) en Teuntje Stolk (Groente vrouw),

                  geb. te Alblasserdam op 16 aug 1854, ovl. (51 jaar oud) te Alblasserdam op 25 aug 1905,

          tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 26 nov 1875 met

                Jannetje 't Veer van dr. van Dirk 't Veer van (Wever en Zeildoekwever) en Elisabeth ( Lijpje, Volgens Gen-Lias) Breugel Ook Braigel

                 geb. te Assendelft op 25 mei 1849, ovl. (68 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jan 1918.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Teuntje Beste den, geb. te Alblasserdam op 13 apr 1876.

2.              Gerrit Beste den, geb. te Alblasserdam op 26 apr 1877, volgt VIa 

3.              Elizabeth Beste(n) den geb. te Alblasserdam op 7 dec 1878.

4.              Dirk Beste den geb. te Alblasserdam op 7 sep 1880.

5.              Teuntje Beste den, geb. te Alblasserdam op 1 mrt 1882, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 23 mrt 1934, volgt VIb 

6.              Anna Beste den, geb. te Alblasserdam op 25 sep 1883.

7.              Anna Beste den, geb. te Alblasserdam op 23 dec 1884.

8.              Cornelia Beste den, geb. te Alblasserdam op 26 jun 1887.

9.              Geertje Beste den, geb. te Alblasserdam op 18 dec 1889.

10.            Geertje Beste den, geb. te Alblasserdam op 3 feb 1894.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Gerrit Beste den, zn. van Gerrit Beste den (V) en Jannetje 't Veer van, geb. te Alblasserdam op 26 apr 1877,

                 IJzerwerker en Klinkerbaas,

          tr. (beiden 22 jaar oud) te Alblasserdam op 3 aug 1899 met

                 Maria Hoogt van der, dr. van Pieter Hoogt van der (Koornmolenaar en Koopman) en Janna Waal de,

                 geb. te Alblasserdam op 28 apr 1877.

                 Wonende te Rotterdam.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gerrit Beste den

2.              Pieter Beste den

 

VIb.           Teuntje Beste den, dr. van Gerrit Beste den(V) en Jannetje 't Veer van geb. te Alblasserdam op 1 mrt 1882,

                 ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 23 mrt 1934,

          tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Alblasserdam op 22 mei 1903 met

                  Aart Zwart, zn. van Karel Zwart(Werkman) en Teuntje Boer den (Dienstbode), geb. te Alblasserdam op 5 mei 1883,

                  Werkman Scheepsklinker, ovl. (53 jaar oud) te Alblasserdam op 22 dec 1936.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Teuntje Zwart geb. te Alblasserdam op 23 nov 1903.

2.              Gerrit Jan Zwart geb. te Alblasserdam Geboren in huis nr A 364 op 21 dec 1919.