Parenteel van Jan Bons.van Noordeloos

 

                                                                     voor reakties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Bons, geb. te Noordeloos in 1565,

           tr. met

                  N N

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Jansz Bons, geb. te Noordeloos in 1590, volgt II 

 

 

Generatie II

 

 

II.              Cornelis Jansz Bons, zn. van Jan Bons (I) en N N, geb. te Noordeloos in 1590,

          tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Noordeloos in 1610 met

               Adriaantje Ariens

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Theunis Cornelis Bons geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1611,

        tr.(1) met

                 Neeltje Dirx

        tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Hoornaar op 7 okt 1653 met

                 Adriaentje Ariens geb. te Hoornaar in 1615.

2.              Anthony Cornelis Bons, geb. te Noordeloos in 1615, ovl. te Noordeloos, volgt III

 

Generatie III

 

 

III.              Anthony Cornelis Bons zn. van Cornelis Jansz Bons(II) en Adriaantje Ariens geb. te Noordeloos in 1615,

                 ovl. te Noordeloos,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) in 1641 met

                 Neeltje Dircks Leeuw de, geb. in 1618.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Anthonisz Bons geb. te Noordeloos circa 1635, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) te Noordeloos voor 11 jun 1673, volgt IV 

 

 

Generatie IV

 

 

IV.             Jan Anthonisz Bons, zn. van Anthony Cornelis Bons (III) en Neeltje Dircks Leeuw de, geb. te Noordeloos circa 1635,

                 chirurgijn te Bleskensgraaf (1660), ovl. (hoogstens 38 jaar oud) te Noordeloos voor 11 jun 1673,

          otr. te Rotterdam op 25 apr 1660, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam op 11 mei 1660 met

                 Elizabeth Bruijn de geb. te Rotterdam niet in de DTB in 1641,

                ovl. (hoogstens 41 jaar oud) te Noordeloos voor 5 aug 1682 41 jr oud,

                (Elizabeth

          otr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 11 aug 1673 met

                Niclaes Muijen).

                 Noordeloos 5-8-1682 / fol. 20-21.
Johannes Schilthouwer, drossaert, Arien Bloos en Pieter Jansz van der Hee, schepenen.
Niclaes Muijen chirurgijn, won. Noordeloos x Elisabeth de Bruijn za. voordien wede van Jan Bons

                za. ter eenre; en Willem Willemsz Houniet won. Ameyde, als neef en Ariaentie de Bruijn als moeije van

                Neeltie en Antonius Bons kinderen van de voornoemde Elisabeth de Bruijn za. x Jan Bons za, met de

                hr. drossaert voornoemd wegens Catarina Claes Muijen kind van Elisabeth de Bruijn za. x Niclaes Muijen,

                ter andere zijde;.De eerste comparant zal de kinderen opvoeden, alimenteren etc. en op hun achttiende jaar aan de

                kinderen van Jan Bons za. uitreiken 575 gld en aan Catharina Muijen 373 gld.

                [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 74].

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Neeltje Bons, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1662, volgt Va 

2.              Antonius (Anthonij) Jansz Bons geb. te Rotterdam in feb 1663, ovl. (54 jaar oud) te Noordeloos op 25 jul 1717, volgt Vb 

 

 

Generatie V

 

 

Va.            Neeltje Bons, dr. van Jan Anthonisz Bons (IV) en Elizabeth Bruijn de, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1662,

           otr. te Noordeloos op 9 mrt 1686, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Noordeloos op 31 mrt 1686 met

                 Willem Janssen Elst, geb. te Noordeloos Wilm Janssen van Elst, jm. van Noordeloos in 1663.

                 Notitie bij Neeltje: Jan Vermaet, van Tienhoven, is gezegde vader doch erkend het kind niet.
Neeltie Bons, in onegt gewonnen.
21-10-1682 Johanna g.-
.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Neeltje Elst, geb. te Noordeloos in 1686, ged. te Noordeloos op 21 jul 1686 (getuige: Aentje Joris).

 

Vb.            Antonius (Anthonij) Jansz Bons, zn. van Jan Anthonisz Bons (IV) en Elizabeth Bruijn de,

                 geb. te Rotterdam Notitie bij Anthonij Jansz: (FSH Noordeloos: geen inschrijvingen over deze periode) in feb 1663,

                 ged. te Rotterdam op 20 feb 1663, chirurgijn, schepen Noordeloos 1693, 1695-1696, 1702, schout 1705, 1715- 1717,

                 waersman noordzijde van Noordeloos 1705, 1709,

                 ovl. (54 jaar oud) te Noordeloos op 25 jul 1717,

        otr. (1) te Noordeloos op 13 jun 1692, kerk.huw. (resp. 29 en ongeveer 21 jaar oud) te Noordeloos op 29 jun 1692 met

                 Margaretha Jans (Margarieta) Swagers

                 Notitie bij Margarieta: Uit dit eerste huw. sterven alle 3 kinderen op zeer jonge leeftijd.

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 74],

 

                 dr. van Johannes Swagers en Geertrijd Koning de geb. te Noordeloos in 1671, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Noordeloos op 12 jan 1706 35 jaar oud.

                 Anthonij Bons was reeds op jonge leeftijd wees (voor 5.8.1682).

                 Hij werd verder opgevoed door zijn stiefvader Nicolaes Muijen.
Volgens een acte van de weeskamer van Noordeloos 5.8.1682 zou Anthonij op zijn 18e jaar

                (samen met zijn zus Neeltie) f 575,- uitgereikt krijgen.
[Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 74].
Anthonij Jansz:
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johannes Anthonijsz Bons, geb. te Noordeloos in 1693, ged. te Noordeloos op 16 aug 1693

                  (getuige: Notitie bij Johannes: Doopget. Geertruijd de Koning, hvr. van Johannes Swagers),

                  ovl. (minder dan één jaar oud) op 29 aug 1693.

2.              Johannes Bons, ged. te Noordeloos op 18 okt 1699 (getuige: Doopget. Johannes Swagers de jonge,

                  Elisabeth Swagers), ovl. te Noordeloos op 18 okt 1699.

                 Kinderen van Anthonij Jansz en Margarieta:.

3.              Johanna Lijsbet Bons, ged. te Noordeloos op 5 aug 1705

                  (getuige: Doopget. Johanna Swagers), ovl. (ongeveer 2 weken oud) te Noordeloos op 19 aug 1705.

 

                 Antonius (Anthonij) Jansz Bons,

          otr. (2) op 28 aug 1706 Noordeloos, kerk.huw. (resp. 43 en ongeveer 29 jaar oud) te Noordeloos op 19 sep 1706 met

                  Lijsje ((Elizabeth)) Jans Brouwer, dr. van Johannes ((Jan)) Ariensz Brouwer en Annetjge Bastiaens.,

                  geb. te Overslingeland, ged. te Hoornaar op 9 jul 1677, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Noordeloos op 6 jan 1716 39 jaar oud.

                 Notitie bij Elizabeth: weeskamer Noordeloos.
28.5.1716.
f101- 103: Hr. Drossaard, Jan Pietersz van der Hee en Gijsbert Nijsz van Muylwijck, schepenen:

                 De Hr. Anthonie Bons, schout van Noordeloos en Overslingerland en woonend Noordeloos

                 tr. laatst juffrouw Elizabeth Brouwers za, als vader van hun 2 nagelaten weeskinderen

                 t.w. Anna Bons, oud 9 jaar en Adriaan Bons, oud 6 jaar, t.e. en Sinjr Nicolaas van Roojen wonend tot

                 Gorinchem en Joris Jansz den Besten als bloedvoogden over de vn weeskinderen t.a.z.

                 de eerste comparant zal de kinderen opvoeden etc. en ten mondige dagen uitreiken ter

                  voldoening van hun moederlijke erfenis:
- De hofstede liggende op de NZ van Noordeloos, bestaande in huys en berg en 15m lands.
- smalweer lands groot 4m4h liggende op de Grootewaard onder.
Noordeloos.
- het goud en zilver de moeder toebehoord hebbende: een gouden ketting met een zilveren beugeltas

                 en 't zilverwerk op eene zij met een goud ringetje met een groffe steen, met een gouden hoepring met

                 een silveren beker en twee silveren lepels.
Verwezen wordt naar het testament dd. 18.10.1706 gepasseerd voor notaris Brouwer te Gorinchem.
[Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 74].

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna (Annigje) Bons, geb. te Noordeloos in 1707, volgt VIa 

2.              Johannes Bons, ged. te Noordeloos op 26 aug 1708 (getuige: doopgetuige Annigje Pieters van de Hee,

                 huisvrouw van Gijsbert Claas Both), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Noordeloos op 12 mrt 1713.

3.              Adriaan Anthonisse Bons, geb. te Noordeloos in apr 1710, ovl. (52 jaar oud) te Noordeloos op 30 apr 1762, volgt VIb 4.              Bastiaan Bons, ged. te Noordeloos op 10 jan 1712 (getuige: doopgetuige was Jannigje Jans Brouwer),

                 ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Noordeloos op 26 mrt 1713 1 jaar oud.

 

                 Antonius (Anthonij) Jansz Bons

          otr. (3) te Noordeloos, tr. (resp. 53 en ongeveer 25 jaar oud) te Noordeloos op 31 mei 1716, (gesch. op 25 jul 1717) met

                 Hendrina Jans Kievits, geb. te Noordeloos in 1691, ged. te Noordeloos op 2 dec 1691

                 (getuigen: (doopgetuige was Marrigje Ariens), dochter van Johannes Kievits en Cornelia Gerrits Pouwels Fool.

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 74]).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Johannes Bons, ged. te Noordeloos op 15 aug 1717 (getuige: doopget. Maria Kievits,

                 Neeltje Bons wede van Willem Jans van Els),

                 ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Noordeloos op 5 sep 1719 2 jaar oud.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Anna (Annigje) Bons, dr. van Antonius (Anthonij) Jansz Bons (Vb) en Lijsje ((Elizabeth)) Jans Brouwer

                 geb. te Noordeloos in 1707, ged. te Noordeloos op 17 jul 1707 getuigen: (doopgetuigen Jan Brouwer en moeders zuster

                 Lijntje Brouwer, huisvrouw van Nicolaas van Rooijen),

         tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Gorinchem op 21 dec 1727, kerk.huw. te Gorinchem op 21 dec 1727 met

                Gerardus ((Gerrit)) Water van de, ged. te Gorinchem op 25 aug 1706, Notitie bij Gerrit: schoenmaker.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Elisabeth Water van de, ged. te Gorinchem op 2 nov 1729, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Gorinchem voor 1736 ten hoogste 7 jaar oud.

2.              Anna Water van de, ged. te Gorinchem op 24 jan 1731, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Gorinchem op 23 jul 1734 ten hoogste 3 jaar oud.

3.              Johannes Water van de, ged. te Gorinchem op 30 jan 1732, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Gorinchem voor 1739 ten hoogste 7 jaar oud.

4.              Anna Water van de, ged. te Gorinchem op 23 jul 1734, ovl. te Gorinchem.

5.              Elisabeth Water van de ged. te Gorinchem op 5 okt 1736.

6.              Johannes Water van de, ged. te Gorinchem op 15 nov 1739, ovl. (ongeveer één maand oud) te Gorinchem circa 1740 ongeveer 1 jaar oud.

7.              Johannes Water van de, ged. te Gorinchem op 4 dec 1740.

8.              Joris Water van de, ged. te Gorinchem op 22 jan 1745, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Gorinchem op 4 apr 1814 69 jaar oud,

        tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Gorinchem op 22 mrt 1772 met

                 Johanna Coenraads, dr. van Johannes Coenraads en Catharina Kemp ged. te Gorinchem op 30 apr 1745,

                 ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Gorinchem op 22 jun 1829 84 jaar oud.

9.              Anna Water van de, ged. te Gorinchem op 22 nov 1747.

10.            Antonie Water van de ged. te Gorinchem op 27 jul 1749.

 

VIb.           Adriaan Anthonisse Bons, zn. van Antonius (Anthonij) Jansz Bons(Vb) en Lijsje ((Elizabeth)) Jans Brouwer

                 geb. te Noordeloos in apr 1710, ged. te Noordeloos op 27 apr 1710 doopget. moeders zuster, "Lijntje Brouwer, hvr. van Nicolaes van Rojen",

                 schepen Noordeloos 1749 (Lidmaat Noordeloos 6.4.1732, diaken 1746-1747, ouderling 1750-1752, 1755-1757 van Noordeloos)

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 192],

                 ovl. (52 jaar oud) te Noordeloos op 30 apr 1762 52 jaar oud,

          otr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Noordeloos op 5 feb 1730 met

                 Annigje Ariens Beuzekom van dr. van Arien Gerritsz Beuzekom van en Maijke Nijssen Vries de, geb. te Hoornaar in 1708,

                 ged. te Hoornaar op 14 okt 1708 (getuigen: doopgetuige Anneke Pieters des moeders moeder, Minkelis

                 (lidmate Noordeloos 28.3.1730 met attestatie van Hoornaar).

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 192]).

         

                 VI-b Adriaan Anthonisse Bons is geboren op een onbekende dag in april 1710 in Noordeloos (zh),

                 zoon van Anthonij Jansz Bons en Lijsje Jans (Elizabeth) Brouwer.

                 Hij is gedoopt op zondag 27 april 1710 in Noordeloos (zh). Adriaan Anthonisse is overleden op vrijdag 30 april 1762 in Noordeloos (zh), 52 jaar oud.

                 Notitie bij Adriaan Anthonisse: BR-58: doopget. moeders zuster, "Lijntje Brouwer, hvr. van Nicolaes van Rojen".

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 192].

                 Adriaan Anthonisse trouwde, 19 jaar oud, op zondag 5 februari 1730 in Noordeloos (zh) met Annigje Ariens Beuzekom, 22 jaar oud.

                 Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 5 februari 1730 in Noordeloos (zh). Annigje Ariens is geboren in 1708 in Minkeloos (zh),

                 dochter van Arien Gerritsz van Beusecom en Maijke Nijssen de Vries. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1708 in Hoornaar (zh).

                 Annigje Ariens is overleden (datum/plaats nog niet bekend).

                 Notitie bij Annigje Ariens: doopgetuige Anneke Pieters des moeders moeder, Minkelis.

                 (lidmate Noordeloos 28.3.1730 met attestatie van Hoornaar).

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 192].

                

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anthony Adriaansz Bons, geb. te Noordeloos in jan 1733, ovl. (83 jaar oud) te Noordeloos op 25 nov 1816, volgt VIIa 

2.              Maaijke Adriaans Bons, geb. in 1735, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1808, volgt VIIb 

3.              Lysbeth Adriaans Bons, geb. te Noordeloos in 1737, ged. te Noordeloos (getuige: Anna Bons, des vaders zuster).

4.              Annigje Adriaans Bons, geb. te Noordeloos in mei 1740, ovl. (36 jaar oud) te Brandwijk op 17 sep 1776, volgt VIIc 

5.              Arien Adriaansz Bons, geb. te Noordeloos in 1743, ged. te Noordeloos op 2 jun 1743 Doopgetuige Ariaantje Dirkse Beusekom.

6.              Jan Adriaans Bons geb. te Noordeloos op 12 mrt 1747, ovl. (63 jaar oud) te Bleskensgraaf op 20 sep 1810, volgt VIId 

7.              Bastiaan Bons geb. te Noordeloos in 1749, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Noordeloos in 1815, volgt VIIe 

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Anthony Adriaansz Bons, zn. van Adriaan Anthonisse Bons (VIb) en Annigje Ariens Beuzekom van geb. te Noordeloos in jan 1733,

                 ged. Op 6 maart 1795 werden de Drossaard, Schout en Schepenen alsmede de Waarsluyden, "uyt den Eed ontslagen gehouden".

                 Dit ivm de nieuwe regels van de Franse bezetter.

                 Dus moest men nieuwe kiezen. Op 20 maart 1795 werden bij meerderheid van stemmen voorlopig gekozen tot schepenen,

                 Gerrit den Besten, Gerrit Stehouwer, Gerrit de Jong, Jan Jansz.Verwolf, Jan Brouwer, Cornelis Huybertsz.van den Dool en

                 Pleun Jacobse Rietveld. Vervolgens gingen de ingelanden van de 4 polders over tot de verkiezing van waardslieden en poldermeesters.

                 Tot waardslieden werden gekozen: Voor de Noordzijde Bastiaan de Koning en Bastiaan Bons,voor Overslingeland Antony Bons en

                  Frederik van der Have, voor de Grootewaard Dirk Stigter en IJmert van den Heuvel, voor de Botersloot Bastiaan den Besten en Dingeman Rietveld.

                 Ook dat op 22 januari 1806 een nieuwe waersleider voor de (Grote Waert) moest worden gekozen i.v.m. het overlijden van Dirk Jansz. Stigter.

                 Zijn opvolger werd Peter Timmer, aangewezen door het gecombineerde Dorps-en Polderbestuur.

                 Dit i.v.m. met de nieuwe regels gesteld door de Franse bezetter. (Na de inlijving bij het keizerrijk van Napoleon in 1810 werden

                 deze besturen gescheiden.Tevens werd op 16 januari 1806 een nieuwe "Grootarmenmeester- en Kerkmeester gekozen

                 voor de Zuidzijde van Noordeloos en Hoornaar i.v.m. het overlijden van Dirk Jansz.Stigter.

                 In zijn plaats werd gekozen Pleun Rietveld Dingemansz. wonende op de zuidzijde van Noordeloos. Eedsaflegging op 22 januari 1806.

                 De bewoners van de zuidzijde van Noordeloos kerkten in die tijd te Hoornaar.

                 Deze gegevens gevonden in het boek van Maarten W. Schakel, over de geschiedenis van de Vrije- en Hoge Heerlijkheid Noordeloos.

                 Hiervan tevens een akte gevonden in het Gerechtelijk archief van Noordeloos, thans de gemeente Giessenlanden, gedateerd 1798,

                 waarin Dirk Stigter met nog anderen met name genoemde personen, de Schout J.Gerdessen

                 (een voorvader van Maarten Schakel van moederskant) en de waerslieden Bastiaan Bons, Bastiaan de Koning, Anton Bons,

                 Govert Slob, IJmert van den Heuvel en Dirk Stigter, gemachtigd werden om met de Kerkeraad van de Ned. Herv. kerk van Noordeloos

                 te onderhandelen om het onderhoud van de pastorie niet langer ten laste te brengen van de vier polders onder Noordeloos te Noordeloos

                 op 11 jan 1733 Anna Bons, des vaders zuster

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                  L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 192],

                 J.M. v Noordeloos. Bouwman te Overslingeland, ovl. (83 jaar oud) te Noordeloos op 25 nov 1816 83 jaar oud,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Meerkerk op 29 apr 1758 met

                Marrigje Jans Jong dexe "Jong de:Marrigje *1731", dr. van Jan Aartse Jong de en Ariaantje Versluis

                ged. te Meerkerk op 9 sep 1731, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 1761 ten hoogste 30 jaar oud.

          

 

                 Anthony Adriaansz Bons

          tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Giessen‑Oudekerk op 9 mei 1761 met

                 Ariaantje Cornelis Brandwijk, dr. van Cornelis Gerritze Brandwijk en Maria Cornelisse Giessen van de

                 ged. te Giessen‑Oudekerk op 12 jan 1738, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Noordeloos op 24 okt 1815 77 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Adriaan Bons, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 9 mei 1762.

2.              Maria Bons, geb. te Overslingeland‑Noordeloos in 1766, ged. te Noordeloos op 13 jul 1766,

                 ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 26 feb 1852 86 jaar oud,

       otr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 43 jaar oud) (1) te Molenaarsgraaf op 3 dec 1802,

       tr. Molenaarsgraaf, 3.12.1802

                 Cornelis Arienze Koorevaar, j.m. geb. Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Maria Bons,

                 j.d. geb. Overslingeland met

                Cornelis Ariensz Corevaar, zn. van Arie Janze Corevaar en Meijnsje (Stijntje) Visser

                ged. te Molenaarsgraaf op 28 jan 1759, bouwman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 7 mei 1824.

                 Volgt VIII-a.

        tr. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 4 jun 1828 met

                 Cornelis de Jong, geb. in 1798, metselaar,

                 (Cornelis de

      tr.(2) met

                 Deeltje Bons.).

3.              Annigje Bons, geb. te Overslingeland‑Noordeloos in 1768,

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 16 dec 1840, volgt VIIIa 

4.              Cornelis Bons geb. te Noordeloos op 27 mei 1770 Volgt VIII-b, ovl. te Noordeloos.

5.              Aartje Bons, geb. te Noordeloos in 1771, ged.

                 Notitie bij Aartje: Aartje Bons, landbouwster, geboren te Slingeland (Noordeloos), wonende te Goudriaan

                 Aartje was gehuwd (1) met Rokus Vonk, landbouwer te Noordeloos op 28 jul 1771,

                ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Goudriaan op 18 feb 1847 76 jaar oud,

          tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 44 jaar oud) te Goudriaan op 7 mei 1812 met

                Cornelis Klomp, zn. van Aalbert Cornelisse Klomp en Arientje Pieters Stuijvenburg, ged. te Polsbroek op 6 dec 1767

               (getuigen: Lijsbeth Heijkoop geb. Klomp

                 bouwman, wonende te Goudriaan en te Polsbroek),

                ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Goudriaan op 18 mei 1852 85 jaar oud.

6.              Jannigje Bons geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 21 nov 1773.

7.              Gerrit Bons, geb. te Noordeloos op 30 okt 1774.

8.              Ariaantje (Annigje) Bons, geb. te Overslingeland‑Noordeloos in 1780, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Brandwijk op 4 nov 1869, volgt VIIIb 

 

VIIb.          Maaijke Adriaans Bons, dr. van Adriaan Anthonisse Bons (VIb) en Annigje Ariens Beuzekom van, geb. in 1735, ged. op 17 apr 1735

                Notitie bij Maaijke: Doopget. Ariaantje Ariens Beusekom, des moeders zuster, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1808 ongeveer 73 jaar oud,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) op 5 nov 1760 met

                 Martinus Pietersz Haven van der zn. van Pieter Ariensz en Willemijntje Poll van der, ged. (te Overslingeland-Noordeloos)

                 op 24 nov 1731, veehouder, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) (te Noordeloos) op 31 mrt 1780 49 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Pieter Haven van de, ged. te Noordeloos op 8 feb 1761.

2.              Adrianus Haven van der, geb. te Noordeloos, ged. te Noordeloos op 31 jan 1762,

                 ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Noordeloos op 7 mrt 1763 1 jaar oud.

3.              Adriaan Martinusse Haven van der geb. in 1763, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Noordeloos op 13 aug 1822, volgt VIIIc 

4.              Willem Haven van der, ged. te Noordeloos op 8 mrt 1765, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Noordeloos voor 6 mrt 1768 ten hoogste 3 jaar oud.

5.              Arie Haven van der, ged. te Noordeloos op 5 okt 1766.

6.              Willem Haven van der, ged. te Noordeloos op 6 mrt 1768.

7.              Annigje Haven van der, geb. in 1769, ged. te Noordeloos op 15 dec 1769,

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) Aangifte 20-10-1835 op 18 okt 1835 66 jr oud

                 Akte 21, tr. met Hendrik Jong dexe "Jong de:Hendrik". Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Cornelis Haven van der, ged. te Noordeloos op 15 mrt 1772.

9.              Jan Haven van der ged. te Noordeloos op 5 sep 1773.

10.            Bastiaan Haven van der, ged. te Noordeloos op 30 apr 1775.

11.            Willemijntje Haven van der, ged. te Noordeloos op 29 jun 1777,

                 ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Noordeloos in 1801 24 jaar oud.

 

VIIc.          Annigje Adriaans Bons, dr. van Adriaan Anthonisse Bons (VIb) en Annigje Ariens Beuzekom van geb. te Noordeloos in mei 1740,

                ged. te Noordeloos op 28 mei 1740, ovl. (36 jaar oud) te Brandwijk op 17 sep 1776 36 jaar oud, begr. te Brandwijk op 20 sep 1776,

        otr. te Gijbeland op 29 mrt 1765, tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 21 apr 1765 met

                 Bastiaan Ariensz Brandwijk, zn. van Arij Jansz Brandwijk, ged. te Brandwijk op 28 aug 1735,

                Notitie bij Bastiaan Ariensz: bouwman Brandwijk (28 morgen land op Brandwijk, schepen/heemraad 1769, 1785, 1788,

                schepen in Brandwijk 1791, kerkmeester 1765, Heilige geestmeester 1773, ouderling 1805 van Brandwijk en Gijbeland)

                 Tegelijk en samen met zijn broers Jan Ariens 1734 en Vas Ariens 1740 bezaten zij boerderijen in Brandwijk (en Gijbeland)

                 en bekleedden zij openbare en kerkelijke functies.

                 [Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden |

                 L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven | Rotterdam 1991 blz. 78],

 

                 ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Brandwijk op 5 mei 1824 89 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jannigje Bastiaans Brandwijk, geb. te Brandwijk op 16 apr 1766, ged. te Brandwijk op 4 mei 1766,

         tr. (resp. 23 en ongeveer 41 jaar oud) te Streefkerk op 14 okt 1789 met

                 Claes Johannesz Roos de, zn. van Johannes ((Jan)) Claesz Roos de en Grietje Ariens Bes de,

                 ged. te Streefkerk op 21 jan 1748.

2.              Arij Bastiaansz Brandwijk, geb. te Brandwijk op 2 dec 1769, ged. te Brandwijk op 3 dec 1769,

                 Landbouwer. Diaken te Brandwijk en Gijbeland 1812, ouderling 1823-1825,

                 ovl. (82 jaar oud) te Brandwijk op 14 feb 1852 82 jaar oud,

          tr. (resp. 35 en ongeveer 20 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 2 apr 1805 met

                Sijgje Ariens Giessen van de, dr. van Arie Giessen van de en Neeltje Giessen van de, geb. te Molenaarsgraaf in 1785,

                ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Brandwijk op 26 dec 1874 ongeveer 89 jaar oud.

3.              Adriaan Bastiaansz Brandwijk, geb. te Brandwijk op 17 okt 1773, ged. te Brandwijk op 24 okt 1773

                (getuige: Doopgetuige Maaike Bons), Bouwman, ovl. (61 jaar oud) te Streefkerk op 5 dec 1834 53 jaar oud.

4.              Ariaantje Bastiaans Brandwijk, ged. te Brandwijk op 28 jul 1776.

 

VIId.          Jan Adriaans Bons, zn. van Adriaan Anthonisse Bons (VIb) en Annigje Ariens Beuzekom van

                 geb. te Noordeloos op 12 mrt 1747 Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 maart 1747,

                 doopgetuige Jannigje den Besten, Armmeester 1786, diaken 1788 en ouderling 1807, 1809,

                 ovl. (63 jaar oud) te Bleskensgraaf op 20 sep 1810 63 jaar oud,

        otr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Sliedrecht op 7 mei 1780 met

                 Fijgje Wouters Wijngaarden van, dr. van Wouter Melsz Wijngaarden van en Cornelia Rees van,

                 geb. te Sliedrecht op 10 aug 1755, ged. te Sliedrecht op 17 aug 1755, ovl. (59 jaar oud) te Bleskensgraaf op 15 sep 1814 59 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Adriaan Bons, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 1 feb 1781, ovl. (53 jaar oud) te Streefkerk op 5 dec 1834, volgt VIIId 

2.              Lena Bons, geb. te Noordeloos in 1782, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bleskensgraaf op 10 dec 1860, volgt VIIIe 

3.              Wouter Janszn Bons, geb. te Bleskensgraaf op 23 sep 1784 Teuntje v Wijngaarden, ged. te Bleskensgraaf op 26 sep 1784,

                 ovl. (9 maanden oud) te Bleskensgraaf op 23 jun 1785 9 maanden oud.

4.              Annigje Jansdr Bons, ged. te Bleskensgraaf  ??? op 5 nov 1786, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 3 mei 1862, volgt VIIIf 

5.              Wouter Janszn Bons, ged. te Bleskensgraaf op 11 jan 1789, volgt VIIIg 

6.              Cornelis Janszn Bons geb. te Bleskensgraaf op 29 dec 1792, ged. te Bleskensgraaf op 5 jan 1793

                 Teuntje v Wijngaarden, ovl. (62 jaar oud) te Bleskensgraaf op 27 feb 1855 62 jaar oud.

7.              Ary Jansz Bons geb. te Bleskensgraaf op 25 jan 1795, ovl. (52 jaar oud) te De Mijl, Krabbe en Nadort op 12 jan 1848, volgt VIIIh 

8.              Antonie Jansz Bons, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 11 okt 1796, ovl. (78 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 9 okt 1875, volgt VIIIi 

 

 

VIIe.          Bastiaan Bons zn. van Adriaan Anthonisse Bonsxe "Bons:Adriaan *1710" (VIb) en Annigje Ariens Beuzekom van,

                 geb. te Noordeloos in 1749, ged. te Noordeloos op 23 nov 1749 (getuige: doopgetuige Anna Bons, des vaders zuster),

                 ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Noordeloos in 1815 66 jaar oud,

                 

                 Op 6 maart 1795 werden de Drossaard,Schout en Schepenen alsmede de Waarsluyden, "uyt den Eed ontslagen gehouden".

                 Dit ivm de nieuwe regels van de Franse bezetter.

                 Dus moest men nieuwe kiezen. Op 20 maart 1795 werden bij meerderheid van stemmen voorlopig gekozen tot schepenen,

                 Gerrit den Besten, Gerrit Stehouwer, Gerrit de Jong, Jan Jansz.Verwolf, Jan Brouwer, Cornelis Huybertsz.van den Dool en Pleun Jacobse Rietveld.

                 Vervolgens gingen de ingelanden van de 4 polders over tot de verkiezing van waardslieden en poldermeesters.

                 Tot waardslieden werden gekozen: Voor de Noordzijde Bastiaan de Koning en Bastiaan Bons,voor Overslingeland Antony Bons en

                 Frederik van der Have, voor de Grootewaard Dirk Stigter en IJmert van den Heuvel, voor de Botersloot Bastiaan den Besten en Dingeman Rietveld.

                 Ook dat op 22 januari 1806 een nieuwe waersleider voor de (Grote Waert) moest worden gekozen i.v.m. het overlijden van Dirk Jansz. Stigter.

                 Zijn opvolger werd Peter Timmer, aangewezen door het gecombineerde Dorps-en Polderbestuur.

                 Dit i.v.m. met de nieuwe regels gesteld door de Franse bezetter.

                 (Na de inlijving bij het keizerrijk van Napoleon in 1810 werden deze besturen gescheiden.

                 Tevens werd op 16 januari 1806 een nieuwe "Grootarmenmeester- en Kerkmeester gekozen voor de Zuidzijde van Noordeloos

                 en Hoornaar i.v.m. het overlijden van Dirk Jansz.Stigter.

                 In zijn plaats werd gekozen Pleun Rietveld Dingemansz. wonende op de zuidzijde van Noordeloos.Eedsaflegging op 22 januari 1806.

                 De bewoners van de zuidzijde van Noordeloos kerkten in die tijd te Hoornaar.

                 Deze gegevens gevonden in het boek van Maarten.W. Schakel, over de geschiedenis van de Vrije-en Hoge Heerlijkheid Noordeloos.

                 Hiervan tevens een akte gevonden in het Gerechterlijk- archief van Noordeloos,thans de gemeente Giessenlanden, gedateerd 1798,

                 waarin Dirk Stigter met nog anderen met name genoemde personen,de Schout J.Gerdessen

                 (een voorvader van Maarten Schakel van moederskant) en de waerslieden Bastiaan Bons, Bastiaan de Koning, Anton Bons,

                 Govert Slob, IJmert van den Heuvel en Dirk Stigter, gemachtigd werden om met de Kerkeraad van de Ned.Herv.kerk van

                 Noordeloos te onderhandelen om het onderhoud van de pastorie niet langer ten laste te brengen van de vier polders onder Noordeloos.

                 (Een waersleider maakte deel uit van het ter plaatse dienstdoende polderbestuur van het waterschap.

                 Een waersleider was wat wij tegenwoordig een Heemraad noemen.

                 De Schout was wat wij tegenwoordig de burgemeester noemen.

                 Een Grootarmenmeester was lid van het burgerlijk bestuur voor de armenzorg,daaronder vielen kosten ten behoeve van het onderwijs voor zover

                 daar de kerk niet voor zorgde,de armenzorg voor zover dit niet viel onder diaconie van de kerk,salarissen

                 van een paar overheidsdienaren en nog wat kleinere kostenposten voor de gemeenschap.

                 Dit kwam op een gemeenschappelijkerekening van het zogenaamde,"grootgemeen", terwijl de armenmeester lid was van het kerkbestuur,

                 voor de armenzorg, nu ook diaken genoemd.

                 Voor de Franse bezetting maakten de Schout en Schepenen, alsmede de bestuurders van de polder en het kerkelijkbestuur

                 het bestuur over de burger uit.Schout en Schepenen waren belast met de rechtspraak en de notariele werkzaamheden

                 ter plaatse, ernstige misdrijven en hogerberoepszaken werden behandeld door de"De Hoge Vierschaar",Kerk en Staat waren nog niet gescheiden.

                 Het polderbestuur behartigde de waterschapsbelangen, zoals bemaling, onderhoud van de wegen en paden alsmede de controle over het

                 onderhoud van de watergangen, kaden en dijken.

                 Tevens werden de nodige belastingen door hen geheven, zowel personele-als onroerendezaak belasting.

                 Het kerkelijk bestuur trad ook op als "bank van lening",genoemd de (Heilige Geest Armen),

 

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) te Noordeloos op 12 jan 1783 met

                 Marrigje Besten den dr. van Bastiaan Cornelisz Besten den en Annigje (Hilligje) Oosterdam,

                 ged. te Noordeloos op 13 apr 1755

                  (getuigen: doopgetuige Ariaantje Janse Oosterdam des moeders zuster,

                  dr. van Bastiaan Cornelisse den Besten en Hilligje Jansdr Oosterdam).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Hilligje Bons, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1783, volgt VIIIj 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Annigje Bons, dr. van Anthony Adriaansz Bons (VIIa) en Ariaantje Cornelis Brandwijk, geb. te Overslingeland‑Noordeloos in 1768,

                ged. te Noordeloos op 14 aug 1768 (getuige: doopgetuige was Annigje Brandwijk, moeders zuster),

                ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 16 dec 1840 72 jaar oud,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 35 jaar oud) te Peursum op 6 apr 1791 met

                 Kornelis Jansz Kooijman geb. te Peursum in 1756, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Peursum op 8 nov 1835 79 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Kooijman geb. te Peursum op 24 aug 1797, ovl. (81 jaar oud) te Noordeloos op 11 feb 1879, volgt IXa 

 

VIIIb.         Ariaantje (Annigje) Bons, dr. van Anthony Adriaansz Bons (VIIa) en Ariaantje Cornelis Brandwijk geb. te Overslingeland‑Noordeloos in 1780,

                 ged. te Noordeloos op 30 apr 1780, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Brandwijk op 4 nov 1869 89 jaar oud,

         tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) te Noordeloos op 3 mei 1807 met

                 Cornelis Pietersz Pierhagen, zn. van Pieter Cornelisz Pierhagen en Maria Pieters Baardwijk

                 ged. te Giessen‑Nieuwkerk op 1 dec 1772, bouwman en diaken van Brandwijk en Gijbeland,

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Giessen‑Nieuwkerk op 4 nov 1849 77 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Pierhagen geb. te Gijbeland op 29 mrt 1817.

                 Volgt IX-b.

 

VIIIc.         Adriaan Martinusse (Adriaan Martinusz) Haven van der, zn. van Martinus Pietersz Haven van der en Maaijke Adriaans Bons

                 geb. in 1763, ged. te Noordeloos op 17 apr 1763 (getuige: Annigje Bons), ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Noordeloos op 13 aug 1822,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Noordeloos op 23 dec 1792 met

                 Annigje Dingemansse Rietveld dr. van Dingeman Pleune Rietveld en Jannighje Dirksdr Cooijman,

                 ged. te Noordeloos op 10 jan 1768, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Noordeloos op 19 mei 1807.

                 Volgt VIII-e.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Maaijke Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 7 mrt 1793, ged. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 10 mrt 1793,

                 ovl. (88 jaar oud) te Noordeloos op 22 jan 1882,

          tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Noordeloos op 26 nov 1814 met

                 Frederik Duijm, dr. van Franciscus Duim en Auke Hennes geb. te Wilnis op 23 dec 1788, Timmerman en Molenmaker,

                 ovl. (86 jaar oud) te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 16 mrt 1875.

2.              Jannigje Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 26 mei 1794, ged. te Noordeloos op 1 jun 1794

                 (getuige: Jannigje Kooijman).

3.              Martina Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 8 jun 1795, ged. te Noordeloos op 14 jun 1795 

                 (getuige: Annigje van der Haven),

          tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Noordeloos op 4 nov 1820 akte No 4 met

                  Anthonie Kooijman, zn. van Kornelis Jansz Kooijman (Koopman en landbouwer) en Annigje Bons, geb. in 1794,

                  Korenmolenaar en Koopman.

4.              Adriana Haven van der, geb. te Noordeloos op 8 jan 1797, ged. te Noordeloos op 15 jan 1797 (getuige: Adriaantje Timmer-Kooijman),

          kerk.huw. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Noordeloos op 28 feb 1824 No 3 met

                Jan Wijk van, zn. van Jan Wijk van (Landbouwer) en Lijsje Wit de, geb. te Meerkerk in 1793, Landbouwer.

                 woonde te Hoencoop.

5.              Martinus Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 23 feb 1798, ged. te Noordeloos op 2 mrt 1798

                  (getuige: Maaijke Bons), Timmerman en Meester Molemaker, ovl. (75 jaar oud) te Noordeloos op 8 mei 1873 overl.acte no.13,

          tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Noordeloos op 10 dec 1825, kerk.huw. te Noordeloos op 11 dec 1825 met

                 Martijntje Bruin de, dr. van Teunis Ariens Bruin de en Cornelia Haven van der

                 (Landbouweres), geb. te Peursum Nederslingerlandt Z.H. op 6 nov 1794, ged. te Giessen‑ Nieuwkerk.Z.H.

                 op 9 nov 1794, ovl. (75 jaar oud) te Noordeloos op 24 jun 1870.

                 woont Noordeloos.

6.              Miep (Metje) Haven van der geb. te Noordeloos (te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H.) op 23 mrt 1799,

                 ged. te Noordeloos op 7 apr 1799 Marigje Rietveld, ovl. (78 jaar oud) te Hoog Blokland op 23 apr 1877,

          tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) te Noordeloos op 28 apr 1832 No 4, kerk.huw. te Noordeloos op 29 apr 1832 met

                 Herbert Boele, geb. te Bleskensgraaf op 10 mei 1795, ged. te Bleskensgraaf op 17 mei 1795,

                 werkman, ovl. (55 jaar oud) te Hoogblokland op 18 mei 1850.

7.              Dingemans Haven van der, geb. te Noordeloos op 18 aug 1800, ged. te Noordeloos op 24 aug 1800 (getuige: Eijgje Rietveld).

8.              Willemijntje Haven van der, geb. te Noordeloos op 10 okt 1801, ovl. (83 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 8 sep 1885, volgt IXb 

9.              Geertje Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 7 feb 1803, ged. te Noordeloos (Overslingerland ) 

                 Z.H. op 14 feb 1803 (getuige: Geertje Kooijman).

10.            Marigje Haven van der, geb. te Noordeloos op 16 nov 1805, ged. te Noordeloos op 24 nov 1805, ovl. (23 jaar oud) te Noordeloos op 3 apr 1829.

11.            Annigje Haven van der, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 10 mei 1807, ged. te Noordeloos op 31 mei 1807

                 (getuige: Metje-Rietveld - van der Haven).

 

VIIId.         Adriaan Bonsxe "Bons:Adriaan *1781", zn. van Jan Adriaans Bons(VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van,

                 geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 1 feb 1781, ged. te Noordeloos op 4 feb 1781 (getuige: Doopgetuige Maaike Bons),

                 Bouwman, ovl. (53 jaar oud) te Streefkerk op 5 dec 1834 53 jaar oud,

           otr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Wijngaarden op 4 jan 1806 met

                 Maria Cornelis Aaldijk dr. van Cornelis Teunisz Aaldijk en Cornelia Joppe Gent van,

                ged. te Bleskensgraaf op 3 okt 1784 (getuige: Fijgje Leendertsdr van Houwelingen), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Streefkerk op 18 sep 1838 54 jaar oud.

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelia Bons, geb. te Wijngaarden op 9 dec 1806, ged. te Wijngaarden op 14 dec 1806,

                 ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Wijngaarden in 1808 2 jaar oud.

2.              Jan Bons, geb. te Wijngaarden op 5 feb 1808, ged. te Wijngaarden op 14 feb 1808,

                   ovl. (16 jaar oud) te Streefkerk op 14 okt 1824 16 jaar oud.

3.              Cornelia Bons, geb. op 27 aug 1809.

                 Volgt IX-d.

4.              Fijgje Bons, geb. te Wijngaarden op 8 dec 1810.

                 Volgt IX-e.

5.              Maria Bons geb. te Streefkerk op 11 jan 1824.

                 Volgt IX-f.

6.              Janna Bons, geb. te Streefkerk op 12 sep 1825,

        tr. (resp. 19 en 29 jaar oud) te  Bleskensgraaf op 6 mrt 1845 met

                  Jacob (Job) Vliet zn. van Arie Jobsz Vliet en Maijke Pieters Groeneveld, geb. te Streefkerk op 10 apr 1815,

                  Inlandschkramer, Gemeente Ontvanger, ovl. (83 jaar oud) te Streefkerk op 29 jun 1898.

                 Volgt IX-g.

 

VIIIe.         Lena Bons, dr. van Jan Adriaans Bons(VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van geb. te Noordeloos in 1782,

                 ged. te Noordeloos op 22 sep 1782, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bleskensgraaf op 10 dec 1860 78 jaar oud,

        tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Giessen‑Bovenkerk Z.H. op 12 apr 1799 met

                 Willem Willemsz Berg van den, ged. te Bleskensgraaf op 14 mei 1775, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Bleskensgraaf op 2 sep 1821 46 jaar oud.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Berg van den, geb. te Sliedrecht op 3 dec 1799, ged. te Sliedrecht op 7 dec 1799.

2.              Jan Berg van den geb. te Bleskensgraaf op 12 sep 1801, ged. te Bleskensgraaf op 21 sep 1801.

3.              Fijgje Willems Berg van den, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 23 aug 1802.

                 Volgt IX-h.

 

                 Lena Bons

           tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 68 jaar oud) (2) te Streefkerk op 21 feb 1823 met

                Teunis Pietersz Bruijn de ged. te Streefkerk op 21 jun 1754, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Streefkerk op 20 nov 1835,

                 (Teunis kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 8 mei 1783 met

                 Johanna Jan Voormo(o)lenxe "Voormo(o)len,:Johanna *1758".).

                 .

 

VIIIf.          Annigje Jansdr Bons, dr. van Jan Adriaans Bons(VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van,

                ged. te Bleskensgraaf  ??? op 5 nov 1786, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 3 mei 1862,

         tr. met

                 Pleun Heuvel van den, zn. van Eijmert Heuvel van den en Grietje Dool van den, geb. te Hoornaar op 13 jun 1786,

                 ovl. (75 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 16 okt 1861.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Grietje Heuvel van den, geb. te Bleskensgraaf in 1826.

 

VIIIg.         Wouter Janszn Bons, zn. van Jan Adriaans Bons (VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van, ged. te Bleskensgraaf op 11 jan 1789

                Get Ariaantje v Wijngaarden,

          tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Bleskensgraaf op 24 nov 1821 met

                Antje Speksnijder, dr. van Dirk Leenstersz Speksnijder en Neeltje Hendriksdr Vries de, geb. te Bleskensgraaf in 1895

.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Fijgje Bons, geb. te Bleskensgraaf op 31 mei 1822.

                 Volgt IX-j.

2.              Neeltje Bons, geb. te Bleskensgraaf op 22 jun 1824, ovl. (76 jaar oud) te Oud‑Alblas op 17 jul 1900 76 jaar oud.

3.              Dirk Bons, geb. te Bleskensgraaf op 1 jul 1824.

                 Volgt IX-k.

4.              Johanna Bons, geb. te Bleskensgraaf op 13 okt 1825, ovl. (7 weken oud) te Bleskensgraaf op 3 dec 1825 1 maand oud.

5.              Johanna Bons geb. te Bleskensgraaf op 1 dec 1826.

                 Volgt IX-l.

6.              Janna Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 16 feb 1828, ovl. (3 maanden oud) te Bleskensgraaf  ??? op 18 mei 1828 , 3 maanden oud.

7.              Jannigje Bons, geb. te Bleskensgraaf op 30 jul 1829, ovl. (5 maanden oud) te Bleskensgraaf op 24 jan 1830 5 maanden oud.

8.              Jan Bons, geb. te Bleskensgraaf op 21 nov 1830, ovl. (7 weken oud) te Bleskensgraaf op 11 jan 1831 1 maand oud.

9.              Jan Bons geb. te Bleskensgraaf op 5 feb 1832, ovl. (5 maanden oud) te Bleskensgraaf op 8 jul 1832 5 maanden oud.

10.            Janna Bons, geb. te Bleskensgraaf op 16 dec 1833.

                 ) Volgt IX-m.

11.            Antje Bons, geb. te Bleskensgraaf op 26 mei 1835, ovl. (één maand oud) te Bleskensgraaf op 22 jul 1835 1 maand oud.

 

VIIIh.         Ary Jansz Bons, zn. van Jan Adriaans Bons (VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van, geb. te Bleskensgraaf op 25 jan 1795,

                ged. te Bleskensgraaf op 1 feb 1795, ovl. (52 jaar oud) te De Mijl, Krabbe en Nadort op 12 jan 1848,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 18 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 6 jul 1816 met

                  Dirkje Gijsberts van Wijngaarden van dr. van Gijsbert Wijngaarden van en Lijsje Boele,

                 ged. te Molenaarsgraaf op 1 jan 1798, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1858 minstens 61 jaar oud

.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Feijgje Bons, geb. te Molenaarsgraaf op 29 jul 1816.

2.              Jan Bons, geb. te Oud‑Alblas op 11 jan 1827, ovl. (5 weken oud) te Oud‑Alblas op 15 feb 1827.

3.              Jan Bons, geb. te Oud‑Alblas op 27 apr 1828.

 

VIIIi.           Antonie Jansz Bons, zn. van Jan Adriaans Bons (VIId) en Fijgje Wouters Wijngaarden van,

                 geb. te Bleskensgraaf  ??? op 11 okt 1796, ged. te Bleskensgraaf  ??? op 6 nov 1796, ovl. (78 jaar oud)

                 te Bleskensgraaf en Hofwegen op 9 okt 1875,

         tr. met zijn achternicht

                 Willemijntje Haven van de dr. van Adriaan Martinusse Haven van der(VIIIc) en Annigje Dingemansse Rietveld (zie IXb 

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jan Bons, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 24 jun 1824, ged. te Bleskensgraaf  ???, ovl. (32 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 16 feb 1857,

           tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) te Bleskensgraaf op 6 sep 1851 Akte 6 met

                 Gerrigje Timmer, dr. van Dirk Timmer  en Gerrigje Aalsburg van geb. te Bleskensgraaf  ? op 17 nov 1832,

                 (Gerrigje

           tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (2) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 14 jan 1858 met

                 Dingemans Bons, zn. van Antonie Jansz Bons(VIIIi) en Willemijntje Haven van der (IXb) 

                 Haar zwager.

2.              Adriaan Bons geb. te Bleskensgraaf  ? op 9 feb 1826, ovl. (94 jaar oud) te Oud‑Alblas op 8 jun 1920, volgt IXc 

3.              Fijgje Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 7 sep 1828, ovl. (71 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 10 jan 1900,

         tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Bleskensgraaf op 11 dec 1852 Akte 8 met

                 Willem Verlek, zn. van Jan Bastiaanszn Verlek en Marrigje Meerkerk geb. te Bleskensgraaf  ??? op 17 dec 1819,

                 ovl. (54 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 5 nov 1874. .

4.              Dingemans Bons, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 18 feb 1831, ovl. (3 maanden oud) te Bleskensgraaf  ??? op 17 jun 1831,

         tr. met Gerrigje Timmer, dr. van Dirk Timmer en Gerrigje Aalsburg van

                 (Gerrigje

         tr. (1) met

                 Jan Bons zn. van Antonie Jansz Bons (VIIIi)  en Willemijntje Haven van der (IXb) ).

5.              Annigje Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 20 apr 1834, ovl. (16 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 24 feb 1851.

6.              Adriana Bons, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 8 jun 1835, ovl. (27 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 2 jan 1863,

         tr. met Martinus Ooms zn. van Juriaan Ooms (Timmerman) en Aaltje Teunisdr Stuij, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 15 feb 1821,

                 Timmerman, ovl. (88 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 17 mei 1909,

                 (Martinus

         tr. (resp. 45 en 37 jaar oud) (2) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 9 feb 1867 met

                Adriana Vlies van der, dr. van Arie Vlies van der en Kornelia Schram).

7.              Dingemans Bons, geb. te Bleskensgraaf  ??? op 27 dec 1837.

8.              Cornelis Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 18 mrt 1840.

9.              Antonie Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 18 jan 1843.

 

VIIIj.           Hilligje Bons, dr. van Bastiaan Bons (VIIe) en Marrigje Besten den, geb. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. in 1783,

                 ged. te Noordeloos (Overslingerland ) Z.H. op 31 aug 1783,

         tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Hardingsveld op 1 apr 1803 met

                 Filip Cornelisz Stijnis, ged. te Hardingsveld op 3 nov 1782.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Annigje Stijnis geb. te Giessendam op 21 jan 1817.

                 Volgt IX-n.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Dirk Kooijman, zn. van Kornelis Jansz Kooijman en Annigje Bons (VIIIa) , geb. te Peursum op 24 aug 1797,

                 ovl. (81 jaar oud) te Noordeloos op 11 feb 1879,

         tr. (resp. 38 en 27 jaar oud) te Noordeloos op 4 jun 1836 met

                 Maria Verhoef dr. van Kornelis Verhoeff en Cornelia Griend van der geb. te Muisbroek op 4 jun 1809,

                 ged. te Giessen‑Nieuwkerk op 11 jun 1809, ovl. (67 jaar oud) te Noordeloos op 8 aug 1876 67 jaar oud,

                 (Maria

         tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Giessen‑Nieuwkerk op 31 mrt 1832 met

                 Joris Verwolf).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Kooijman, geb. te Noordeloos op 1 jan 1837, ovl. (66 jaar oud) te Peursum op 10 apr 1903,

          tr. (beiden 27 jaar oud) te Peursum op 4 mrt 1864 met

                Annigje Heuvel van den, geb. te Peursum op 21 okt 1836, ovl. (82 jaar oud) te Peursum op 30 okt 1918.

2.              Antje Kooijman, geb. te Noordeloos op 8 sep 1839.

                 Volgt X-a.

3.              Cornelis Kooijman, geb. te Noordeinde op 7 mei 1841, ovl. (74 jaar oud) te Noordeinde op 14 feb 1916,

          tr. (beiden 23 jaar oud) te Hoornaar op 28 apr 1865 met

                 Willempje Slob, geb. te Hoornaar op 13 sep 1841, ovl. (85 jaar oud) te Noordeloos op 1 jun 1927

4.              Dochter, Kooijman, geb. te Noordeloos op 6 mrt 1843 (doodgeb.).

5.              Lijsje Kooijman, geb. te Noordeloos op 2 jul 1848, ovl. (3 jaar oud) te Noordeloos op 21 jan 1852.

6.              Doodgeb. dochter Kooijman, geb. te Noordeloos op 19 mrt 1853.

 

IXb.           Willemijntje Haven van der (IXb)  dr. van Adriaan Martinusse Haven van der(VIIIc) en Annigje Dingemansse Rietveld,

                 geb. te Noordeloos op 10 okt 1801, ovl. (83 jaar oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 8 sep 1885,

           tr. met haar achterneef

                 Antonie Jansz Bons (zie VIIIi 

 

IXc.           Adriaan Bons, zn. van Antonie Jansz Bons(VIIIi) en Willemijntje Haven van der(IXb)  geb. te Bleskensgraaf  ??? op 9 feb 1826 94 jaar oud,

                 Bouwman, ovl. (94 jaar oud) te Oud‑Alblas op 8 jun 1920,

            tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Wijngaarden op 17 mrt 1848 met

                 Lijsje Hartog den, dr. van Teunis Hartog den en Lijsje Schagen geb. te Wijngaarden op 25 aug 1828.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Teunis Bons, geb. te Wijngaarden op 10 mei 1854, volgt Xa

2.              Anthonie Bons, geb. te Neder Slingerland (Peursum ) Z.H. op 25 sep 1848, ovl. (hoogstens 91 jaar oud) voor 1940,

          tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Oud‑Alblas op 12 aug 1869 met

                  Grietje Braanker den dr. van Pieter Johannesz Braincker den en Bastiaantje Korteland,

                  geb. te Oud‑Alblas op 15 feb 1848, ovl. (77 jaar oud) te Oud‑Alblas op 19 jul 1925.

                 Bouwman en Koopman.

3.              Lijsje Bons, geb. te Neder Slingerland (Peursum ) Z.H. op 18 okt 1850,

         tr. (resp. 22 en ongeveer 40 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 19 mrt 1873 met

                 Jan Schouten zn. van Meeuwis Schouten en Elisabeth Schuldt geb. te Hendrik Ido Ambacht circa 1833,

                  (Jan

          tr.(2) met

                Johanna Florina Rolloos).

4.              Annigje Willemijntje Bons, geb. te Wijngaarden op 27 nov 1852, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1901, volgt Xb 

5.              Jan Kornelis Bons, geb. te Wijngaarden op 9 apr 1856, ovl. (2 jaar oud) te Meerkerk op 1 mei 1858 akte 15.

6.              Willemijntje-Annigje Bons, geb. te Meerkerk op 12 mrt 1858 Akte 9,

           tr. (resp. 18 en ongeveer 22 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 26 okt 1876 met

                 Yzak Andeweg, geb. te Strijen circa 1854.

7.              Jan-Cornelis Bons geb. te Bleskensgraaf  ??? op 7 mei 1860.

8.              Adriaan Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 14 okt 1862.

9.              Adriana Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 19 apr 1865, volgt Xc 

10.            Teuntje Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 1 sep 1867.

11.            Arie Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 2 mrt 1871.

 

Generatie X

 

 

Xa.            Teunis Bons, zn. van Adriaan Bons (IXc) (Bouwman) en Lijsje Hartog den, geb. te Wijngaarden op 10 mei 1854 (28 apr 1860), NH,

          tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 12 nov 1875 met

                 Jannigje Braanker den, geb. te Alblasserdam op 14 feb 1852.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Wilhelmina Bons geb. te Oud‑Alblas op 1 apr 1878.

2.              Adriaan Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 7 mei 1880.

 

                 Teunis Bons

         tr. (resp. 45 en 39 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14 mrt 1900 met

                 Elizabeth Kruit, dr. van Jacobus Kruiten Johanna (Jannetje) Hohle( N), geb. te Hillegersberg op 28 apr 1860,

                 (Elizabeth

         tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) op 8 jun 1884 met

                 Johannes Lodewijk Heeden van der, zn. van Jacobus Heeden van der(Arbeider) en Geertrui Kording).

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Lijsje Bons geb. te Alblasserdam op 3 mei 1886.

2.              Geertruida Bons geb. te Rotterdam in 1902,

         tr. (resp. ongeveer 21 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 6 jun 1923 met

                 Jan Agteren van, zn. van Willem Agteren van en Wilhelmina Geertruida Meijer geb. te Rotterdam op 12 jun 1899,

                  ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam op 1 dec 1971.

                 Jan van Agteren was baas van de stratemakers in Rotterdam.

                

                 Elizabeth Kruit, dr. van Jacobus Kruit en Johanna (Jannetje) Hohle( N)

            tr. (1) met

                 Johannes Lodewijk Heeden van der zn. van Jacobus Heeden van der(Arbeider) en Geertrui Kording

                 geb. te Capelle a/d Ijssel op 3 feb 1853, NH, Brandersknecht, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1897.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jannetje Heeden van der, geb. te Rotterdam geb om 20.00 uur

                 Geb akte nr 1110 op 27 feb 1888 (27 dec 1888) Aangifte op 29-2-1888

                 te Rotterdam, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam op 29 mrt 1920,

        tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 6 nov 1912 met

                Jacob Leendert Mudde, zn. van Jacob Mudde en Neeltje Alida Beek van geb. te Ijsselmonde Geb akte nr 17 op 14 feb 1884 Geb om 8.00 uur

                 te IJsselmonde,

                 (Jacob Leendert

         tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Rotterdam op 12 feb 1908 met

                  Anna Cornelia Moen dr. van Johannes Moen en Aaltje Assendorp.).

     

2.              Gerrit Heeden van der, geb. te Rotterdam aangifte 31-12-1889 te Rotterdam

                 Geb.Akte nr 6821 op 29 dec 1889 om 11 uur, Schoenmaker, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 9 sep 1934 (1933),

          tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Rotterdam op 14 dec 1921 met

                 Cornelia Quint (Quist), dr. van Dirk Quint en Adriana Goudsbloem geb. te Rotterdam Aangifte op 5-3-1889

                 te Rotterdam op 4 mrt 1889 Geb om 22.00 uur

                 Geb Akte nr 1212, Naaister.

                 2 Dochters.
Naar Hilversum ????.
Was schoonmaker
.

                 Haar Ouders.
Dirk Quint en.
Adriana Goudsbloem
. Uit dit huwelijk 2 dochters.

3.              Jacobus Johannes Heeden van der, geb. te Rotterdam Geb. Akte nr 2687 op 5 mei 1892

                 Aangifte op 6-5-1892 te Rotterdam, Smid,

         tr. (beiden 27 jaar oud) te Rotterdam op 23 jul 1919 met

                 Femmetje Mourus, dr. van Hendrik Mourus en Lena Willemijntje Bouwman

                 geb. te Rotterdam geb om 15.00 uur op 8 jan 1892 Aangifte op 9-1-1892

                 Te Rotterdam.

4.              Jacob Heeden van der, geb. te Rotterdam op 4 jun 1894, NH, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1958,

         tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 10 dec 1919 met

                 Geertruida Hendrika (Geertruida Hendrika) Post dr. van Johannes Post en Anna Hermina Nieuwenhuizen,

                 geb. te Rotterdam op 18 jun 1897, G, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 18 mei 1969.

                Uit dit huwelijk 5 kinderen.

5.              Willem Heeden van der, geb. te Rotterdam Geb. om 5 uur

                 Geb akte 4529 op 7 jun 1896 Aangifte op 9-6-1896

                 te Rotterdam.

 

                

 

Xb.            Annigje Willemijntje Bons, dr. van Adriaan Bons (IXc) (Bouwman) en Lijsje Hartog den geb. te Wijngaarden op 27 nov 1852,

                 ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1901 ten hoogste 49 jaar oud,

          tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Bleskensgraaf  ??? op 3 sep 1874 met

                 Janus Bruijn de, zn. van Cornelis Bruijn de en Adriaantje Zouwen van der, geb. te Oud‑Alblas op 4 nov 1844,

                  Bouwman, Bouwmans knecht en Tuinman.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jaantje Bruijn de, geb. te Brandwijk op 18 apr 1882,

         tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 30 mei 1906 met

                  Peter Jannssen, zn. van Jan Willem Jannssen en Aafje Ducroix , geb. te Varik 26 jaar in 1880.

2.              Klaas Bruijn de geb. te Langerak of Ameide op 18 feb 1884,

         tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 7 mrt 1906 met

                 Johanna Maria Schollaart, dr. van Jan Martnus Schollaart en Johanna Maria Lauwers, geb. te Delfshaven Z.H. in 1884.

3.              Cornelis Bruijn de, geb. te Zwijndrecht in 1885,

         tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) te Rotterdam op 12 aug 1903 met

                 Bartje Jong de, dr. van Aart Jong de en Maaike Kok geb. te Ameide in 1884. .

4.              Lisje Bruijn de, geb. te Langerak op 25 jan 1886,

        tr. (resp. 21 en ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam op 12 jun 1907 met

                 Pieter Wijngaarden van, zn. van Pieter Wijngaarden van en Elizabeth Versijn geb. te Dordrecht in 1871.

5.              Johan Bruijn de geb. te Langerak op 16 jun 1887,

        tr. (resp. 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 28 dec 1916 met

                Johan Maria Barendina Binnenwijzend, dr. van Maarten Binnenwijzend en Anna Maria Elizabeth Uhlenbroek

                 geb. te Kralingen in 1891.

6.              Teunis Bruijn de geb. te Langerak op 2 jun 1890,

        tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Kralingen op 22 sep 1915 met

                 Gerardina Jahanna Elizabeth Baggerman, dr. van Peter Baggerman en Johanna Pol van der

                 geb. te Kralingen in 1891.

 

Xc.            Adriana Bons, dr. van Adriaan Bons(IXc) (Bouwman) en Lijsje Hartog den, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 19 apr 1865,

         tr. met

                  N N

.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adrianus Bons, geb. te Bleskensgraaf en Hofwegen op 16 feb 1881, ovl. (7 weken oud) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 12 apr 1881.