Gideon Gideonszn. Boekenoogen

 

 

                                    

 

 

Generatie I

 

I.           Gideon Gideonszn. Boekenoogen j.m. van Haerlem,

      tr. te Haarlem op 26 mei 1771 met

              Jansje Isaacs Verbeek j.d. van Haerlem.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Gidion Boekenoogen, geb. te Haarlem op 13 mrt 1772, ovl. (54 jaar oud) te Haarlem op 19 nov 1826, volgt II.

 

Generatie II

 

II.          Gidion Boekenoogen, zn. van Gideon Gideonszn. Boekenoogen (I) en Jansje Isaacs Verbeek, geb. te Haarlem op 13 mrt 1772, ovl. (54 jaar oud) te Haarlem op 19 nov 1826,

        tr. (resp. 26 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Amsterdam op 5 mei 1798 met

              Geertruij Bos, geb. te Amsterdam in 1766, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Haarlem op 27 sep 1810.

 

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.           Jan Gerrit Boekenoogen, geb. te Haarlem op 6 mrt 1802, ovl. (75 jaar oud) te Beverwijk op 2 okt 1877, volgt IIIa.

2.           Gideon Boekenoogen, geb. te Haarlem op 6 apr 1805, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 7 nov 1878, volgt IIIb.

3.           Egbert Boekenoogen, geb. te Haarlem op 4 mei 1809, ovl. (53 jaar oud) te Pella [Verenigde Staten] (Iowa, USA) op 3 jul 1862,

       tr. met

              Margaret Bourguin

            

 

              Gidion Boekenooge

       tr. (resp. 51 en 29 jaar oud) (2) te Amsterdam op 26 nov 1823 met

              Sara Maria Warnars, geb. te Amsterdam op 21 mei 1794, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 2 sep 1847.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Johanna Catharina Boekenoogen, geb. te Haarlem op 25 jan 1825,

        tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) in 1846 met

                Hendrik Enno Gelder van, geb. in 1822, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1875.

 

Generatie III

 

IIIa.       Jan Gerrit Boekenoogen, zn. van Gidion Boekenoogen (II) en Geertruij Bos, geb. te Haarlem op 6 mrt 1802, ovl. (75 jaar oud) te Beverwijk op 2 okt 1877,

        tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Haarlem op 15 mei 1827 met

               Johanna Overbeek, dr. van Lucas Fredrik Overbeek en Sara Boekenoogen, geb. in 1806.

 

              Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.           Lucas Frederik Boekenoogen, geb. te Wormerveer in 1831, volgt IVa.

2.           Sara Boekenoogen geb. te Wormerveer in 1832, volgt IVb.

 

IIIb.       Gideon Boekenoogen, zn. van Gidion Boekenoogen (II) en Geertruij Bos, geb. te Haarlem op 6 apr 1805, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 7 nov 1878,

        tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Woerden op 1 mei 1828 met

               Sara Graaf van der geb. te Vianen op 5 jan 1802.

 

              Van deze site afkomstig.


http://members.tele2.nl/bblommers/cgpred.htm.


en van Geneanet
.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Isaac Hermanus Boekenoogen, geb. te Utrecht in 1831, volgt IVc.

 

Generatie IV

 

IVa.       Lucas Frederik Boekenoogen zn. van Jan Gerrit Boekenoogen (IIIa) en Johanna Overbeek, geb. te Wormerveer in 1831, Koopman en Olieslager fabrikeur;

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Wormerveer op 3 mei 1855 Aktenummer: 9 met

              Agatha Maria Gelder vanxe "Gelder van:Agatha Maria *1832", dr. van Hendrik Gelder van en Aagje Mats, geb. te Wormerveer in 1832.

 

 

              http://home.wanadoo.nl/wormerveerse.molens/A-G.html

 

              In 1881 werd Lukas Fredrik Boekenoogen de eigenaar voor fl. 5.500,=, die hiermede heeft gemalen tot 1902.

              "De Eenhoorn" is stopgezet op 13 januari 1905 om 4 uur namiddag en gesloopt 1906 van 12 februari - 12 maart.

              Hij is als korenmolen her-bouwd te Oostwoud. De molen bleef zijn oude naam behouden.

              Hij bleef tot 1945 intact, doch werd in dat jaar onttakeld.

              De molen, met aan weerszijden een lange schuur, werd overgenomen door diens zoon Hendrik Boekenoogen, koopman in peulvruchten en

              fijne zaden ter firma G. J. van Gelder, die hier het pakhuis "Eenhoorn" liet bouwen met een kantoor en chefswoning en later het pakhuis "de Zon.

              In 1956 werden deze panden het eigendom van de N.V. Zaans Veem H. de Boer Jbz,

              Alle Info van Boekenoogen en Gelder zijn uit het Kwartierblad No 47 Sept 2007 van de Krommenier Kroniek.

              Zij hadden 11 kinders.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Jan Gerrit Boekenoogen, geb. te Wormerveer op 17 jul 1856, ovl. (76 jaar oud) te Bussum op 7 jan 1933, begr. te Bussum op 10 jan 1933, volgt Va.

2.           Johanna Geertruida Boekenoogen geb. in 1860, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Heemstede op 29 okt 1926, volgt Vb.

3.           Gerrit Jacob Boekenoogen, geb. te Wormerveer Zaanstad op 18 apr 1868, ovl. (62 jaar oud) te Leiden op 26 aug 1930.

 

 

                                                                              http://members.chello.nl/m.jong9/map10/boekenoogen.html.

 

                                                                                                       

 

                           Van Wikipedia

                    Tot aan zijn overlijden was Boekenoogen als redacteur verbonden aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

                     Daarnaast hield hij zich bezig met sprookjes, rijmpjes en volksverhalen.

                     Ook werkte hij mee aan de serie Nederlandse Volksboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

                     Boekenoogen bleef zijn hele leven vrijgezel. Hij overleed op 62-jarige leeftijd te Leiden.

                     Van De Zaansche volkstaal verscheen in 2004 de derde geheel herziene druk, aangevuld en bewerkt door Klaas Woudt.

                       http://www.dbnl.org/tekst/dong001dier01_01/dong001dier01_01_001

 

 

             http://members.chello.nl/m.jong9/map10/boekenoogen.html.

 

4.           Sara Boekenoogen, geb. te Wormerveer in 1870,

       tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Wormerveer op 11 apr 1895 akte 11 met

              Cornelis Aten, zn. van Jan Aten en Jannetje Cornelisdochter Honigh, geb. te Wormerveer in 1868, Makelaar.

 

IVb.       Sara Boekenoogen, dr. van Jan Gerrit Boekenoogen (IIIa) en Johanna Overbeek, geb. te Wormerveer in 1832,

       tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) te Wormerveer op 3 mei 1855 Aktenummer: 8 met

               Gerrit Jacob Gelder van, zn. van Hendrik Gelder van en Aagje Mats, geb. te Wormerveer in 1824.

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Doctor Hendrik Gelder van, geb. te Wormerveer Zaanstad in 1861, Leeraar,

        tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) te Haarlem op 2 apr 1891 met

              Cornelia Jeannette Water van de  dr. van Adrianus Pieter Water van de en Jannetje Maria Peereboom, geb. te Wormerveer in 1859.

 

              Hendrik Van Gelder werd op Kerstdag van het jaar 1860 te Wormerveer geboren.

              Zijn vader was Gerrit Jacob Van Gelder, een koopman in granen, uit een Zaanse familie, zijn moeder Sara Boekenoogen,

              evenzeer uit een familie, die zich vooral aan de handel had gewijd, afkomstig uit Haarlem.

 

IVc.       Isaac Hermanus Boekenooge zn. van Gideon Boekenoogen (IIIb) en Sara Graaf van der, geb. te Utrecht in 1831,

        tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Woerden op 10 sep 1857 Aktenummer: 26 met

              Gerritje Romijn, dr. van Fredrik Romijn en Gijsberta Kas van der, geb. te Woerden in 1836.

 

              Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.           Gideon Boekenoogen geb. te Woerden op 12 jul 1858,

              [geref.pred. Rozenburg 1-4-1896, St. Anna Parochie B 6-11-1898, emeritus 26-8-1928],

               ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden op 31 okt 1937,

       tr. (resp. 37 en ongeveer 39 jaar oud) te Voorburg op 25 mrt 1896 Aktenummer: 5 met

              Anna Charlotte Carolina Lingen van, dr. van Fredrik Philip Louis Constant Lingen van en Hendrika Helena Mensonides, geb. te Hensbroek in 1857.

2.           Gijsberta Frederika Boekenoogen, geb. te Woerden op 13 aug 1859.

3.           Sara Boekenoogen  geb. te Woerden op 6 apr 1861.

4.           Frederik Boekenoogen, geb. te Woerden op 28 jan 1863.

5.           Sara Maria Boekenoogen geb. te Woerden op 11 aug 1864.

6.           Frederika Boekenoogen geb. te Woerden op 1 nov 1865.

 

              Isaac Hermanus Boekenoogen,

        tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Woerden op 29 jul 1869 Aktenummer: 15 met

               Geertje Selms van, dr. van Adrianus Selms van en Dirkje Paling, geb. te Woerden in 1837.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Adrianus Boekenoogen Boekenoogen, geb. te Woerden op 30 mei 1871, [geref.pred. VU kandidaat 1897, Apeldoorn-B 11-9-1898,

              Tienhoven 12-12-1920, Wijhe 8-7-1923, emeritus 25-9-1938], ovl. (89 jaar oud) te Driebergen op 11 apr 1961,

      tr. met

               Carolina Agnesia Eleonora Lingen van

2.           Dirkje Boekenoogen geb. te Woerden op 19 dec 1872.

3.           Jan Gerrit Boekenoogen, geb. te Woerden op 16 jul 1875.

4.           Isaac Hermanus Boekenoogen geb. te Woerden op 29 sep 1876.

 

Generatie V

 

Va.        Jan Gerrit Boekenoogen, zn. van Lucas Frederik Boekenoogen (IVa) en Agatha Maria Gelder van, geb. te Wormerveer op 17 jul 1856,

               ovl. (76 jaar oud) te Bussum op 7 jan 1933, begr. te Bussum op 10 jan 1933,

 

              Werd in 1827, leraar" ( Predikant ) bij de doopsgezinde gemeente in Wormerveer-Zuid

              Daarvoor was hij ongeveer een jaar predikant geweest op een van de Zuid_Hollandse eilanden

              De Familie is afkomstig uit West -Vlaanderen

              Een verrre voorouder. die Doopsgezind was geworden, Kwam omstreeks 1580 naar Haarlem

              De naam is oud Vlaams en moet eigenlijk geschreven worden  als boekenooge

              Dit betekent, Beukeoog

              Het woord Beukenoog betekent Beukenoot

              Ir v Bekkum heeft een prachtig boek geschreven over de Familie v Gelder, de Papierfabrikanten

              Hierin staat een deel van de stamboom Boekenoogen,

 

        tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 1 nov 1881 met

               Maria Westendorp, dr. van Pieter Westendorp en Elizabeth Anna Derksen, ovl. in 1919, begr. te Krommenie op 6 nov 1919

                Begraven in eigen graf No 50 op de Ald Begraafplaats Vermaningspad.

 

              Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.           Elizabeth Anna (Lies) Boekenoogen, geb. te Jisp op 3 jul 1882.

2.           Agatha Maria (Agaat) Boekenoogen, geb. te Jisp op 13 okt 1883, volgt VI.

3.           Geertruida Theodora (Truus) Boekenoogen geb. te Krommenie op 15 mrt 1886.

4.           Agatha (Mies) Boekenoogen, geb. te Krommenie op 3 jan 1890.

 

Vb.        Johanna Geertruida Boekenoogen, dr. van Lucas Frederik Boekenoogen (IVa) en Agatha Maria Gelder van, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Heemstede op 29 okt 1926,

         tr. met

             Hendrik Barend Ernst Warnaars  zn. van Johannes Henricus Warnaars en Christina Wilhelmina Caldemeijer, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Bloemendaal op 28 apr 1922.

 

              Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.           Lukas Frederik Warnaars, geb. te Amsterdam in 1893,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Bloemendaal op 5 sep 1916 met

             Johanna Christina Holtzapffe , dr. van Christoffel Wilhelm Holtzapffel en Maria Geziena Essen van, geb. te Amsterdam in 1891, assuradeur.

2.           Christina Wilhelmina Warnaars, geb. te Amsterdam in 1895,

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Bloemendaal op 3 aug 1920, (gesch. op 14 sep 1960) met

                Hendrik Sangster, zn. van Adriaan Adam Sangster en Johanna Christina Anke Catharina Haga, geb. te Amsterdam in 1892, civiel ingenieur.

3.           Johannes Henricus Warnaars, geb. in 1892, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Bloemendaal op 1 sep 1922.

 

Generatie VI

 

VI.         Agatha Maria (Agaat) Boekenoogen, dr. van Jan Gerrit Boekenoogen (Va) en Maria Westendorp, geb. te Jisp op 13 okt 1883,

        tr. (36 jaar oud) te Krommenie op 28 okt 1919 met

              Johan Willem Deutekom

 

              Uit dit huwelijk 1 kind:

1.           Maria Deutekom

        tr. met

              Bekkum van

 

             

 

                                            Voor reacties mail naar    j.zwart13@chello.nl

 

 

                                             Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/