Parenteel van Leendert Pietersz Verkade.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Leendert Pietersz Verkade, geb. te Maasland waarschijnlijk Delftland vgls T V in 1550,

        tr. met

                 N. N

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Leendertsz Verkade, geb. te Maasland in 1583, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Maasland op 6 apr 1657, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Pieter Leendertsz Verkade, zn. van Leendert Pietersz Verkade (I) en N. N. geb. te Maasland in 1583 Delftland

                 Notitie bij Pieter Leendertsz:

                 Welgeboren man van Delfland, landbouwer in de commandeurspolder (in het ambacht van Maasland).

                 Ouderling van Maasland 1640, 1643, 1645, 1649, 1654,

                 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Maasland op 6 apr 1657 74 jr oud

           tr. (ongeveer 35 jaar oud) (1) in 1618 met

                 Wijve Adriaansdr Pijnacker van, dr. van Adraen (Michielsz) Pijnacker van en Adriana Philipsdr Adrichem van, geb. te Pijnacker, ovl. voor 22 mrt 1629 vgls T V.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Michiel Pietersz Verkade, geb. te Pijnacker in 1618, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1689, volgt IIIa.

2.              Maerten Pieters Verkade, geb. te Maasland in 1620.

3.              Arij Pieters Verkade, geb. te Maasland in 1625.

 

                 Pieter Leendertsz Verkade

     tr. (ongeveer 46 jaar oud) (2) te Maasland op 22 dec 1629 met

                 Maritgen Bancherisdr, ovl. te Maasland voor 20 feb 1643.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Bancherus Pieters Verkade, geb. te Maasland in 1630.

2.              Hendrik Pietersz Verkade, geb. te Maasland in 1634, volgt IIIb.

3.              Jaepje Pieters Verkade, geb. te Maasland in 1638.

4.              Pleuntje Verkade, geb. te Maasland, ged. te Maasland op 17 feb 1641.

5.              Maerten Pieters Verkade, geb. te Maasland in 1643.

 

                 Pieter Leendertsz Verkade

             tr. (ongeveer 60 jaar oud) (3) te Maasland op 6 mrt 1643 met

                 Attalia Jansdr Langentaem dr. van Jan Jacobsz Langentaemx en Maergen Leendertsdr

 

                 Attalia Jansdr Langentaem dr. van Jan Jacobsz Langentaem en Maergen Leendertsdr

        tr. (2) op 16 okt 1658   Huwelijkse Voorwaarden.   met

                 Cornelis Leendertsz Holierhouck

               

 

                 Pieter Leendertsz Verkade

           tr. (4) met

                Ingetje Jansdr ovl. voor 12 aug 1614.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Michiel Pietersz Verkadezn. van Pieter Leendertsz Verkade (II) en Wijve Adriaansdr Pijnacker van, geb. te Pijnacker in 1618

                  Dopeling Pieter

                 Vader Michiel Pietersz Verkade

                 Moeder Maertgen Jans

                 Getuige Heijndrick Pietersz

                 Jaepjen Pieters

                 Plaats Pijnacker

                 Datum doop 08-06-1659, Notitie bij Michiel Pietersz: Beroep; landbouwer in de buurtschap Katwijk (onder Pijnacker),

                 Heilige Geest-arm-meester 1656 en gezworene te Pijnacker.

                 Ouderling en schepen van Pijnacker 1687,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1689 71 jr oud,

           tr. (resp. hoogstens 29 en hoogstens 27 jaar oud) voor 1647  met

                 Maeritgen Jans Heulsloot, dr. van Jan Leendertsz Heulsloot of Bruijn en Maritgen Ariensdr Reesloot, geb. te Pijnacker op 16 sep 1619,

                 ovl. (hoogstens 90 jaar oud) te Pijnacker tussen 14 nov 1700 en 2 jan 1710 voor 1710 91 jr oud

                 Overleden tussen 14-11-1700 en 2-1-1710.

                 Uit het "familieblad Verkade van J.D. Goslinge, 1979:

                 De officiele overdracht van een stuk land in Pijnacker op 29-03-1710 heeft tot de opstelling van een document geleid dat voor de familie Verkade van bijzonder

                 grote betekenis moet worden geacht. "Ten daghe voorgeschreven zoo hebben gifte gwonnen Maarte Michielsz Verkade, Jan Michielsz Verkade, Pieter Michielsz Verkad,

                 Dirck Bovenwater, getrout met Wijve Michiels Verkade, ende Jaepje Michielsd Verkade, allen vooghde voor de vijff maergelaete weeskinderen van Arij Michielsz Verkade van

                 den parthijtje lants gelegen in desen Ambacht van Pijnackeer in Vlielant, te verongelden voor anderhalf.. belent ten Oosten de Reesloot, ten westen Arijen van Schie,

                  ten Zuijden Pieter Arijns de Hoogh en ten Noorden Arij Cornelisz Groenheijde, sulx 't selve lant de voorgeschreven personen dra door doot en overlijden van

                  Maertge Jans Heulsloot hun moeder..in haer leven weduwe van Michiel Pietersz Verkade, en ten desen dage heeft Maerte Michielsz voornoemd de gifte gewonnen van

                  vijf zesde parten in 't voorgeschreven lant, sulx hij 't selve van de voornoemde meede erffgenamen heeft gekocht, welke gifte is gewonnen als naar regten datum

                 ut Z.Brants Jan Claes bij 1710 vonder goes stelt dit merck Pouwels Cornelisz Verspeck.

                 Delft was voor de bewoners van Pijnacker van oudsher een centrum.

                 Hier lieten op 05-10-1647 de echtelieden Michiel Pieterz Verkade en Maria Jansdr Heulsloot hun testament opmaken.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Adriaan Michiels Verkade, geb. te Catwijck z.H. nu Katwijk, volgt IVa.

2.              Leendert Michiels Verkade, ged. te Pijnacker op 7 mei 1651 jongeman, afkomstig uit Pijnacker,

             tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Pijnacker op 27 sep 1676 met

                  Maria Jans Westervelt jongedochter, afkomstig uit Rijswijck, won. Schipluijde. U

3.              Cornelis Michielsz Verkade, ged. te Pijnacker op 12 mrt 1653.

4.              Jaepje Michielsdr Verkade, ged. te Pijnacker op 17 okt 1655, ovl. (57 jaar oud) 56 jr oud, begr. te Pijnacker op 29 dec 1712.

5.              Jan Michielsz Verkade, geb. te Pijnacker in 1657, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1727, volgt IVb.

6.              Pieter Michielsz Verkade, ged. te Pijnacker op 8 jun 1659, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kethel op 10 jul 1713, volgt IVc.

7.              Maarten Michielsz Verkade, geb. in 1661, volgt IVd.

8.              Wijve Michielsdr Verkade, ged. te Pijnacker op 3 apr 1661, volgt IVe.

9.              Jaapje Michielsdr Verkade, geb. te Zoetermeer op 5 okt 1664 (getuige: Get Aagje Dirks).

10.            Arij  Michielsz Verkade  mogelijke Zoon  , geb. circa 1680, volgt IVf.

 

IIIb.           Hendrik Pietersz Verkade, zn. van Pieter Leendertsz Verkade (II) en Maritgen Bancherisdr, geb. te Maasland in 1634,

            tr. met

                  N. N.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marijtje  Hendrikse Verkade, geb. te Maasland op 18 sep 1672,

             tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Vlaardingen op 10 apr 1695 met

                 Arij Pieters Oest van der, geb. te Maasland op 4 mrt 1676, begr. op 25 mrt 1695.

                  Gegevens van      http://www.benwilbrink.nl/genealogie/hart.htm.

 

Generatie IV

 

IVa.          Adriaan Michiels Verkade, zn. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot geb. te Catwijck z.H. nu Katwijk,

                 ged. te Pijnacker op 19 sep 1649, otr. te Pijnacker op 4 dec 1676,

             tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Pijnacker op 20 dec 1676 met

                 Grietje Corssen Corstiaens Bleiswijck  jongedochter, afkomstig uit Pijnacker.

                 Gegevens van Adriaan en Grietje koen van Anthony Hofstee. http://www.hofsteegenealogy.com.

                 veel kinderen en de gegevens daarvan komen van Dig Arch Delft.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Corstiaen Verkade, ged. te Pijnacker op 2 mei 1683 (getuige: Maertjen Corss Bleijswijck).

2.              Leendert Verkade, ged. te Pijnacker op 16 apr 1684 (getuige: Cornelis Michielsz Verkade

3.              Leendert Verkade, ged. te Pijnacker op 16 sep 1685 Wijve Michiels Verkade.

4.              Dievertgen Verkade, ged. te Pijnacker op 1 dec 1686 Trijntje Pieters.

5.              Corstiaen Verkade, ged. te Pijnacker op 25 jul 1688 Marijtge Pieters.

6.              Dievertgen Verkade, ged. te Pijnacker op 2 okt 1689 Maertjen Corss Bleijswijck.

7.              Michiel Verkade, ged. te Pijnacker op 17 feb 1692 Cornelis Michielss Verkade

                

 

IVb.          Jan Michielsz Verkade wonend: Bleiswijk, zn. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot, geb. te Pijnacker in 1657,

                  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1727 70 jr oud,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Pijnacker in 1684 met

                  Maghteld /Magteltje Pietersdr Heer de, geb. te Pijnacker in 1662, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Kralingen in 1727.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Leendert Jansz Verkade ook als Verkay, ged. te Berkel en Rodenrijs op 13 jan 1685, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 9 mei 1731, volgt Va.

2.              Gerrit Jansz Verkade, ged. GE te Berkel en Rodenrijs op 12 jan 1687 Bron Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-014 (getuige: Getuige Geertje Pieters de Heer).

3.              Cicilia Verkade, ged. GE te Berkel en Rodenrijs op 12 feb 1690 Bron Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-029.

4.              Michiel Verkade geb. te Berckel, ged. te Berkel en Rodenrijs op 31 jul 1693 Opmerkingen tweeling met Pieter

                 Bron Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-047 (getuigen: Getuige Jaapje Michiel en Verkade

                 Marijtje Pieters de Heer),

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam op 15 jan 1766 Hij woonde toen in "Crooswijk bij Jevers,

           tr. (ongeveer 27 jaar oud) op 1 dec 1720 met

                 Anna Jacobsdr Latour, dr. van Jacob Latour en Helena Korenbloem of Korenblom, begr. te Rotterdam op 12 feb 1776

                  Opmerkingen overledene liet na 2 meerderjarige kinderen; Nieuwstraat bij de Grote Mart

                 Bron DTB Rotterdam inv. 44 Begraven.

                 Not bij Michiel en Anna Dopeling Pieternella Valk Vader Jacobus Valk Moeder Johanna Verkaden Getuige Magiel Verkade Johanna Latour

                 Plaats Rotterdam Datum doop 31-10-1762 Wonende in de Torenstraet Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 477.

5.              Pieter Verkade, ged. te Berkel en Rodenrijs op 31 jul 1693 (getuige: Getuige Jaapje Michielen Verkade

                 Marijtje Pieters de Heer).Opmerkingen   tweeling met Michiel.

6.              Arij Jansz Verkade ged. GE te Overschie op 26 jul 1699, begr. te Kralingen op 14 nov 1732, volgt Vb.

 

                 Maghteld /Magteltje Pietersdr Heer de,

            otr. (ongeveer 60 jaar oud) (2) te Bleiswijk op 30 okt 1722 Opmerkingen trouwdatum: 22 dito

                 Bron DTB Bleiswijk Trouw gereformeerd, index nummer 1292-1243-006 met

                 Klaas Woutersz Reewijk wonend: Schiebroek.

 

 

IVc.          Pieter Michielsz Verkade zn. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot, ged. te Pijnacker op 8 jun 1659 Getuige Heijndrick Pietersz

                 Jaepjen Pieters, Beroep: Heilige Geest- Armmeester en schepen te Kethel,

                 Notitie bij Pieter: Pieter is de stamvader van de Zaandamse Verkade's.     tak van Zaandam.

                  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Kethel vgls TV op 10 jul 1713 54 jr oud,

         otr. te Pijnacker op 26 jan 1691, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Pijnacker op 11 feb 1691 met

                  Annetje Pietersdr Hoogeveen

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Verkade, geb. te Kethel op 31 mrt 1697, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1766, volgt Vc.

 

IVd.          Maarten Michielsz (Maerten) Verkade, zn. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot geb. in 1661, ged. te Pijnacker in 1670,

            tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Pijnacker op 28 okt 1696 met

                Annatje Wiggerts (Annigje, Wiggertsz) Hogeveen

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Klaasje Maartensdr Verkade, ged. te Pijnacker op 25 feb 1699 Jannetje Joppen.

2.              Marijtje Maartensdr Verkade ged. te Pijnacker op 1 okt 1706 Jaapje Michielsz Verkade.

3.              Michiel Maartensdr Verkade, ged. te Pijnacker op 28 okt 1707 Jaapje Michielsz Verkade.

4.              Marij Verkade, ged. te Pijnacker op 2 jun 1709 Annetje Pieters Hoogeveen.

5.              Wiggert Verkade, ged. te Pijnacker op 14 dec 1710 Maartje Pieters Pijnacker

                

                 Annatje Wiggerts (Annigje, Wiggertsz) Hogeveen,

           otr. (1) te Pijnacker op 16 okt 1723, tr. te Pijnacker op 31 okt 1723 met

                  Cornelis Pieters Swart van der afkomstig uit Katwijk op Rhyn, won. Pynacker.

 

IVe.          Wijve Michielsdr Verkade, dr. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot, ged. te Pijnacker op 3 apr 1661,

          otr. te Pijnacker op 22 jan 1694, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Pijnacker op 7 feb 1694 met

                  Dirk Dirckss Bovenwater afkomstig uit Soetermeer.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marijtje Dirksdr Bovenwater, ged. te Pijnacker op 14 nov 1700 (getuige: Maartje Jansz Heulsloot

                 Michiel Verkade).

 

IVf.           Arij  Michielsz Verkade weduwnaar van, afkomstig uit Pijnacker, zn. van Michiel Pietersz Verkade (IIIa) en Maeritgen Jans Heulsloot,

                  geb. circa 1680, otr. te Pijnacker op 11 dec 1700,

            tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Pijnacker op 26 dec 1700 met

                 Annetje Steevens Wingerden van

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maartje Ariesdr Verkade, ged. te Pijnacker op 2 jul 1702

                 Getuigen Jan Pieters Roggeveen Annetje Willemsz Opmerkingen Annetje Willemsz is echtgenote van Jan Pieters Roggeveen.

 

Generatie V

 

 

Va.           Leendert Jansz Verkade ook als Verkay, zn. van Jan Michielsz Verkade (IVb) en Maghteld /Magteltje Pietersdr Heer de,

                 ged. te Berkel en Rodenrijs op 13 jan 1685 1685 Bron Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-006,

                 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 9 mei 1731, begr. te Kralingen op 9 mei 1731 Bron DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk,

           tr. (ongeveer 33 jaar oud) (1) te s' Gravensande op 20 nov 1718 met

                 Annetje Meer van der

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Zymen Leenderts Verkade, ged. te Kralingen op 22 mrt 1722 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 741 (getuige: Maggeltje van der Meer).

2.              Maggeltje Leenderts Verkade, ged. te Rotterdam op 10 okt 1723 Bron DTB inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 744 (getuige: Pieternelletje Zymen van der Meer).

3.              Johannes Leenderts Verkade, ged. te Kralingen op 19 nov 1724 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 750 Trijntje Kobus Latow.

4.              N.N. . Verkade ook als Verkay, begr. te Kralingen Bron DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk op 22 jun 1726 Kind van Leendert Jansz Verkade.

 

                 Leendert Jansz Verkade ook als Verkay,

           otr. (2) te Kralingen op 22 mrt 1726, tr. (ongeveer 41 jaar oud) te Kralingen op 7 apr 1726 met

                 Jacoba Artsdr Haan de, geb. jongedochter Alblas, wonend: Kralingen.

 

Vb.           Arij Jansz Verkade, zn. van Jan Michielsz Verkade (IVb) en Maghteld /Magteltje Pietersdr Heer de ged. GE te Overschie op 26 jul 1699 1699

                 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd (getuige: Wijve Michielsdr geb 1661),

                 Notitie bij Arij Jansz: Arij legde de poorterseed af te Rotterdam op 26-06-1727, begr. te Kralingen op 14 nov 1732,

                Hij woonde aan de Hoogendijk buiten de Oostpoort vna Rotterdam, "omtrent het houte huisje ".

                 In 1733 wordt een notariële akte opgesteld waarbij de kinderen Jacobus Ariens, Jan Ariens en Maggeltje Ariens onder de voogdij van hun ooms

                 Michiel Jansz Verkade en Andris Jacobsz Latour.

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Wateringen op 17 apr 1724 met

                Trijntje / Trintje Jacobs Latour, dr. van Jacob Latour en Helena Korenbloem of Korenblom, geb. te Wateringen in 1699.

               

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johannes Verkade ged. te Wateringen op 14 feb 1725.

2.              Jacobus / Jacob Verkade, ged. GE te Kralingen op 9 mrt 1727, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Schiedam op 11 sep 1798, volgt VIa.

3.              Maggeltje Verkade, ged. te Kralingen op 19 mrt 1730 (getuige: Getuige Jannetje Latoer).

4.              Ary Verkade ovl. te Kralingen op 26 aug 1732.

 

                 Trijntje / Trintje Jacobs Latour, dr. van Jacob Latour en Helena Korenbloem of Korenblom,

           otr. (2) te Kralingen op 21 aug 1733, tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Kralingen op 13 sep 1733 Bron DTB Kralingen Trouw gereformeerd met

                 Andries Graaf van der jongeman, van Naaldwijk, wonend: Kralingen.

 

Vc.           Pieter Verkade, zn. van Pieter Michielsz Verkade (IVc) en Annetje Pietersdr Hoogeveen, geb. te Kethel op 31 mrt 1697, Schepen te Kethel,

                vervolgens Meester Bakker, Koopman in Ellewaren en schepen te Zegwaard, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1766 aan gegeven te Zeghwaard op 10 maart,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Kethel op 27 feb 1724 met

                Maria Jongste de, dr. van Jan Adriensz Jongste de en Leentje Claesdr Corpershoeck, ged. te Kethel op 11 sep 1701, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Zegwaard op 4 jan 1786.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Verkade, geb. te Zoetermeer op 21 dec 1727, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1789, volgt VIb.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Jacobus / Jacob Verkade, zn. van Arij Jansz Verkade (Vb) en Trijntje / Trintje Jacobs Latour, ged. GE te Kralingen op 9 mrt 1727 DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd

                 (getuige: Getuige bij doop: Lena Andries Korenbloem), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Schiedam op 11 sep 1798 71 jr oud,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Schiedam op 21 jan 1753 met

                Martijntje Brugge van der, dr. van Willem Arijsz Brugge van der en Neeltje Pieters Cool, ged. te Schiedam op 22 mei 1729, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Schiedam op 14 nov 1770.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Arij Verkade, ged. te Schiedam op 12 apr 1754.

2.              N.N. Verkade, geb. te Schiedam op 28 jul 1755 (doodgeb.).

3.              Neeltje Verkade, ged. te Schiedam op 14 nov 1756, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Schiedam op 8 jul 1813 56 jr oud.

4.              Arij Verkade, ged. te Schiedam op 14 mrt 1759.

5.              Willemijntje Verkade ged. te Schiedam op 15 feb 1761.

6.              Doodgeb. kind Verkade, geb. te Schiedam op 26 jul 1763.

7.              Trijntje Verkade, ged. te Schiedam op 2 nov 1764.

8.              Willemijntje Verkade ged. te Schiedam op 16 aug 1767.

 

                 Jacobus / Jacob Verkade,

           tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 21 jaar oud) (2) te Schiedam op 8 jul 1775 met

                Teuntje Schie van, dr. van Cornelis Jansz Schie van en Maertje Jacobsdr Ridder de, ged. NH te Overschie

                Opmerkingen kind: gedoopt te Schiedam wegens mijn absentie naar chrs. Sijnodus op 22 jul 1753 Oud mathenesse (getuige: Getuige Maria Aartse van den Berg),

                ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Schiedam op 3 mei 1837 83 jr oud.

                 Notitie bij Teuntje: Teuntje van Schie, jongedochter, op haar belijdenis lidmaat der gereformeerde gemeente, in dato 25-08-1774.

                 Vertrokken naar Overschie 15-01-1775, wonend onder Overschie op de watermolen. 21-10-1775, gekomen van Overschie, huisvrouw van Jacobus Verkade.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Verkade, ged. te Schiedam op 20 sep 1776, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 12 okt 1847, volgt VIIa.

2.              Martijntje Verkade, ged. te Schiedam op 29 jan 1779 (getuige: Neeltje Verkade), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Schiedam op 4 nov 1783 4 jr oud,

            tr. met

                  Carel Poortman

                 Details van akte:
                 Huwelijk 2.1856.21 d.d. 26-03-1856.
                 23971 Bruidegom Poortman Carel Arnoldus Schiedam 24-07-1808 3993.
                 18689.
                 Vader Bruidegom Poortman Carel 3993.
                 21366 Moeder Bruidegom Verkade Martijntje.
                 3993.
                 12698 Bruid Katwijk van Elisabeth Margaretha Schiedam 06-03-1817 3993.
                 23975.
                 Vader Bruid Katwijk van Dirk Teuniszn 3993.
                 145554 Moeder Bruid Hart ´t Maartje 3993
.

3.              Martinus Verkade geb. te Schiedam op 12 feb 1787, ovl. (67 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 6 mrt 1854, volgt VIIb.

4.              Maartje Verkade

 

VIb.          Pieter Verkade, zn. van Pieter Verkade (Vc) en Maria Jongste de, geb. te Zoetermeer en Zegwaard op 21 dec 1727,

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1789 aangegeven 7 maart,

          tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Zoetermeer en Zegwaard op 17 okt 1756 met

                 Jaapje Vaart van der dr. van Frank Gerritsz Vaart van der en Jannetje Joostdr Kerkhoven, ged. te Zegwaard op 16 mrt 1732, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1792.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Verkade, geb. te Zoetermeer op 22 feb 1767, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 2 jan 1848, volgt VIIc.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Cornelis Verkade, zn. van Jacobus / Jacob Verkade (VIa) en Teuntje Schie van, ged. te Schiedam op 20 sep 1776 jongeman Schiedam,

                 wonend: Oud Mathenesse (getuige: Jaapje van der Schans), Hij was boer,

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 12 okt 1847, otr. te Overschie op 11 nov 1808,

            tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Overschie op 27 nov 1808 met

                Cornelia Valkenburg, dr. van Christiaan Valkenburg en Anna Klapwijk ook Klopwijk, geb. jongedochter Rotterdam,

                wonend: Overschie, ged. GE te Rotterdam op 29 mei 1785 Wonende aan Blommersdijk

                 Bron           DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 478.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Teuntje Verkade, geb. in 1813, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse Leeftijd: 13 op 31 okt 1826 Aktenummer: 4.

2.              Christiaan Jacob Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 29 jul 1814, ovl. (47 jaar oud) te Schiedam op 7 dec 1861, volgt VIIIa.

3.              Jacobus Verkade, geb. te Schiedam op 15 jun 1817, volgt VIIIb.

4.              Gerrit Verkade , geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 18 aug 1820, volgt VIIIc.

 

VIIb.         Martinus Verkade, zn. van Jacobus / Jacob Verkade (VIa) en Teuntje Schie van, geb. te Schiedam op 12 feb 1787, ged. te Schiedam op 18 feb 1787

                  (getuige: Trijntje Verkade), Beroep: watermolenaar en zeeman

                 Hij was voor zijn trouwen boerenknecht in kethel

                 Hij kwam in 1818 vanuit Overschie aan de Trekkade in Vlaardingen -Ambacht wonen, waar hij watermolenaar was

                 Na zijn dood blijft zijn vrouw bij haar zoon Simon wonen, die de taak van zijn vader overneemt

                 Na de dood van zijn moeder vertrekt Simon naar Gouda,

                 ovl. (67 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 6 mrt 1854 67 jr oud,

             tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Kethel op 19 mrt 1812 met

                 Adriana Verboon, dr. van Jacobus Verboon en Adriana Verboon, geb. te Kethel op 14 feb 1791, ged. te Kethel op 17 feb 1791,

                  ovl. (75 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 26 jul 1866 75 jr oud.

                 Het gezin Verkade is in 1818 verhuisd van Overschie naar Vlaardingerambacht. (ISIS Vlaardingen).

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Jacobus Verkade, geb. te Kethel op 30 jun 1812, ovl. (78 jaar oud) te Maasland op 16 apr 1891, volgt VIIId.

2.              Adriana Verkade, geb. te Vlaardingen op 9 jul 1814.

3.              Teuna Verkade, geb. te Overschie op 1 mrt 1816.

4.              Jacobus Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 28 sep 1818, volgt VIIIe.

5.              Cornelis Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 21 feb 1821, ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 20 jul 1905, volgt VIIIf.

6.              Simon Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 21 aug 1823, volgt VIIIg.

7.              Maartje Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 9 mei 1825, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 10 apr 1902, volgt VIIIh.

8.              Willem Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 9 nov 1827, volgt VIIIi.

9.              Trijntje Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 4 jun 1830, volgt VIIIj.

10.            Martinus Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 24 nov 1832, ovl. (3 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 31 dec 1835.

 

VIIc.         Pieter Verkade, zn. van Pieter Verkade (VIb) en Jaapje Vaart van der, geb. te Zoetermeer en Zegwaard op 22 feb 1767,

                 secr. en notaris te Vlaardingen en burgemr. van Vlaardinger-ambacht en Zouteveen, ovl. (80 jaar oud) te Vlaardingen op 2 jan 1848,

            tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 13 dec 1795 met

                Pietronella Leonarda Lang de, dr. van Jacobus Casparus Lang de en Maria Gerarda Roerman, geb. te Rotterdam op 30 mrt 1772,

                 ovl. (75 jaar oud) te Vlaardingen op 31 dec 1847.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Petronella Jacoba Verkade, geb. op 23 okt 1796, ovl. (11 jaar oud) te Rotterdam op 12 aug 1808.

2.              Jacobus Casparus Verkade, geb. te Vlaardingen op 8 jun 1798, ovl. (39 jaar oud) te Vlaardingen op 12 jan 1838, volgt VIIIk.

3.              Ericus Gerhardus Verkade, geb. te Vlaardingen op 2 mrt 1801, ovl. (34 jaar oud) te Vlaardingen op 21 okt 1835, volgt VIIIl.

4.              Maria Gerarda Verkade, geb. te Vlaardingen op 22 jan 1803, ovl. (19 jaar oud) te Goudswaard op 22 sep 1822.

5.              Frans Verkade, geb. te Vlaardingen op 10 dec 1804, ovl. (15 jaar oud) te Vlaardingen op 8 dec 1820.

6.              Dina Maria Verkade, geb. te Vlaardingen op 3 mei 1807, ovl. (80 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 10 mei 1887

           tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 30 jul 1830 met

                 Pieter Godefridus Stein Callenfels von, zn. van Godefridus Wilhelmus Stein Callenfels en Johanna Vencentia Dortmont van, geb. te Sluis op 23 nov 1802,

                 Kolonel Attillerie, ovl. (94 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 23 jan 1897.

7.              Johanna Gerarda Jacoba Verkade, geb. te Vlaardingen op 24 mrt 1810, ovl. (69 jaar oud) te Utrecht op 2 jun 1879,

            tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Vlaardingen op 13 dec 1833 met

                Herman Gerlings, zn. van Jacob Mr Gerlings en Maria Margaretha Holst van, geb. te Leiden op 19 mrt 1806,

                Ontvanger der Direkte Belastingen, laatstelijk te Zaandam, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht op 20 dec 1882.

8.              Cornelia Erica Verkade, geb. te Vlaardingen op 2 okt 1816, ovl. (32 jaar oud) te Schipluiden op 9 mei 1849.

9.              Antoinetta Petronella Verkade, geb. te Vlaardingen op 2 okt 1816, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht op 20 feb 1889,

           tr. (beiden 29 jaar oud) te Vlaardingen op 13 jun 1846 met

                 Ds. Adolph Frederik Scheer van der, zn. van Adolph Frederik Ds. Scheer van der en Trijntje Elisabeth Rijnders,

                  geb. te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 4 jul 1816, Ned. Herv. Predikant, laatstelijk te Vlaardingen,

                   ovl. (51 jaar oud) te Hilligersberg Z.H. Nu Gem Rotterdam op 11 dec 1867. 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Christiaan Jacob (Christiaan Jacobus) Verkade, zn. van Cornelis Verkade (VIIa) (Hij was boer) en Cornelia Valkenburg, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 29 jul 1814,

                 Schepsmakerknecht, ovl. (47 jaar oud) te Schiedam op 7 dec 1861,

           tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 9 jan 1842 Aktenummer: 1 met

                  Geertrui Timmermans, dr. van Arend Timmermans (Winkelier) en Jobje Kegel, geb. te Schiedam op 28 jan 1822.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Arend Verkade, geb. te Rotterdam op 24 jun 1845 Opmerkingen akte nr. 1583,

             tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Schiedam op 18 apr 1869 (getuigen: Arend Timmermans 67 jaar z b

                 Getuigen Jacobus Verkade 51 jaar zakkendrager grootvader en oom van de bruidegom

                 Willem Groeneweg 26 jaar brandersknecht oom van de bruid

                 Jacob van Katwijk 38 jaar koopman a;;e wonend alhier) met

                 Anna Catharina Rodenburg, dr. van Johann Hijnrich Rodenburg (Winkelier) en Anna Kruis, geb. te Schiedam op 7 jan 1848.

2.              Cornelis Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 18 aug 1848 Aktenummer: 16 (getuige: Jan Deijl 51 jaar Kuipersknecht Schiedam

                 Pieter Jacobus Meurs 24 jaar Kuipersknecht Schiedam), Brandersknecht,

         tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Schiedam op 31 aug 1870 (getuigen: Arend Verkade 25 jaar Brandersknecht broeder van de bruidegom

                 Arend Timmermans 69 jaar zonder beroep

                 Jacobus Verkade 53 jaar zakkendrager Grootvader en oom van de bruid

                 Izaak van Oosten 53 jaar Brandersknecht oom van de bruid

                 en allen wonende alhier) met

                Catharina Maria Kamp van der, dr. van Pieter Kamp van der en Catharina Maria Oosten van (Waschvrouw), geb. te Leijden Z‑H. in 1847, Dienstbode.

3.              Christiaan Jacobus Verkade, geb. te Delfshaven op 22 jan 1851 Aktenummer: 12.

4.              Christiaan Jacobus Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 5 okt 1852 Aktenummer: 42.

5.              Christiaan Jacobus Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 5 nov 1854, volgt IXa.

6.              Adrianus Jacobus Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 23 okt 1859 No 57 (getuige: Gerrit Klijn 51 jaar arbeider woont alhier

                 Maarten Oranje 28 jaar arbeider te schiedam), ovl. (3 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse Leeftijd: 3 op 1 feb 1863 Aktenummer: 15.

7.              Jobje Verkade, geb. te Schiedam op 23 mrt 1862 om 5 uur (getuige: Jacobus verkade 44 jaar zakkendrager Schiedam

                 Adrianus Timmermans 35 jaar branderknecht Schiedam), ovl. (10 maanden oud) te Oud en Nieuw Mathenesse Leeftijd: 0 op 5 feb 1863 Aktenummer: 17.

 

VIIIb.        Jacobus Verkade, zn. van Cornelis Verkade (VIIa) (Hij was boer) en Cornelia Valkenburg, geb. te Schiedam op 15 jun 1817, Arbeider,

            tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 26 jun 1842 Aktenummer: 4 met

                 Maartje Heus, dr. van Gerrit Heus (Arbeider) en Elizabeth Reijnhoudt, geb. te Schiedam op 6 jan 1818.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Elisabeth Verkade, geb. te Schiedam in 1848, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Nijkerk oud 82 jaar op 25 mei 1930 Aktenummer: 70,

          tr. met

                 Johannes Glindt de

2.              Gerrit Verkade, geb. en ovl. te Oud en Nieuw Mathenesse op 20 jul 1850 Aktenummer: 22, ovl. Aktenummer: 13.

3.              Gerrit Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 28 mei 1852 Aktenummer: 28.

4.              Cornelia Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 25 sep 1854 Aktenummer: 48.

5.              Jacoba Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 20 apr 1857 Aktenummer: 19, ovl. (3 maanden oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 6 aug 1857 Aktenummer: 16.

 

VIIIc.        Gerrit Verkade, zn. van Cornelis Verkade (VIIa) (Hij was boer) en Cornelia Valkenburg, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 18 aug 1820, \melkverkoper,

             tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 2 aug 1846 Aktenummer: 2 met

                 Adriana Heus, dr. van Gerrit Heus (Arbeider) en Elizabeth Reijnhoudt, geb. te Schiedam op 25 dec 1822.

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Elisabeth Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 22 sep 1854 Aktenummer: 47.

2.              Cornelia Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 3 nov 1856 Aktenummer: 51.

3.              Johanna Adriana Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 25 jul 1859 Aktenummer: 4.

4.              Christina Jacoba Verkade, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 29 jan 1862, volgt IXb.

 

VIIId.        Jacobus Verkade, zn. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Kethel op 30 jun 1812, Molenaar op de Likkebaardsmolen in de Aalkeet-Buitenpolder,

                  ovl. (78 jaar oud) te Maasland op 16 apr 1891 no 16,

            tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 2 dec 1837 met

                  Jacoba Dijkshoorn, dr. van Willem Dijkshoorn en Aaltje Ende van der, geb. te Maasland op 27 sep 1816, ovl. (30 jaar oud) te Maasland op 8 apr 1847.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Adriana Verkade, geb. te Maasland op 9 feb 1839, volgt IXc.

2.              Willem Verkade, geb. te Maasland op 28 mrt 1841,

          tr. (resp. 31 en ongeveer 33 jaar oud) te Naaldwijk op 1 jun 1872 Akte 15 met

                 Jacoba Akker van den, dr. van Cornelis Akker van den en Neeltje Lely van der, geb. te Naaldwijk in 1839.

3.              Martijntje Verkade, geb. te Maasland op 15 jun 1843 Notitie bij de geboorte van Martijntje: geboorteakte no. 32 (genlias)

                 Martijntje is overleden op 13-10-1843 in Maasland, 3 maanden oud, ovl. (3 maanden oud) te Maasland op 13 okt 1843 Notitie bij overlijden van Martijntje: overlijdensakte no. 35.

4.              Aaltje Verkade, geb. te Maasland op 23 okt 1844,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Maasland op 12 nov 1870 Akte 10 met

                  Paulus Santen van, zn. van Gerrit Santen van en Maartje Hart 't, geb. te Maassluis in 1840.

5.              Martijntje Verkade, geb. te Maasland op 29 mrt 1847 Notitie bij de geboorte van Martijntje: geboorteakte no. 14 ,

                 ovl. Martijntje is overleden op 21-03-1848 in Maasland, 11 maanden oud. Notitie bij overlijden van Martijntje: overlijdensakte no. 18.

 

                 Jacobus Verkade,

           tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) (2) te Vlaardinger‑Ambacht en Babberspolder op 17 nov 1847 met

                 Catharina Smit, dr. van Jean Diederich Dirk Smit Schmidt/ Smit(s) en Teuntje Ridder de, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 22 jan 1821,

                 Notitie bij Catharina: Beroep: werkster, dienstbode, ovl. (60 jaar oud) te Maasland op 5 jul 1881 60 jr oud

                 Notitie bij overlijden van Catharina: overlijdensakte no. 40 (genlias).

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Martinus Verkade, geb. te Maasland op 17 sep 1848 Notitie bij de geboorte van Martinus: Geboorteakte no. 45 (genlias),

                  ovl. (11 jaar oud) te Maasland op 8 okt 1859 Martinus is overleden op 08-10-1859 in Maasland, 11 jaar oud.

                 Notitie bij overlijden van Martinus: Overlijdensakte no. 69 (genlias).

2.              Dirk Verkade, geb. te Maasland op 3 mei 1850 Notitie bij de geboorte van Dirk: geboorteakte no. 34 (genlias), ovl. (7 jaar oud) te Maasland 7 jr oud op 20 dec 1857

                 Dirk is overleden op 20-12-1857 in Maasland, 7 jaar oud. Notitie bij overlijden van Dirk: overlijdensakte no. 69 (genlias).

3.              Teuna Verkade, geb. te Maasland op 21 sep 1851.

4.              Adriana Verkade, geb. te Maasland op 20 jan 1854 akte 7 G. L.

5.              Catharina Verkade, geb. te Maasland in 1857, volgt IXd.

6.              Dirkje Verkade, geb. te Maasland op 5 mrt 1860, ovl. (71 jaar oud) te Vlaardingen op 18 jun 1931, volgt IXe.

 

VIIIe.        Jacobus Verkade, zn. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 28 sep 1818, Watermolenaar,

           tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 2 nov 1842 met

                 Jaapje Leeflang, dr. van Korstiaan Leeflang en Suzanna Stigter, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 28 aug 1821, Beroep: Dienstbaar,

                 ovl. (84 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 18 dec 1905 84 jr oud.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Martinus Verkade, geb. te Overschie op 11 jan 1843, volgt IXf.

 

VIIIf.         Cornelis Verkade, zn. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 21 feb 1821, Watermolenaar,

                  ovl. (84 jaar oud) te Vlaardingen op 20 jul 1905,

             tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 8 nov 1843 met

                  Petronella Maan, dr. van N. N en Meinsje Maan, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 6 feb 1820, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen op 1 apr 1902.

                 Hij verhuisde op 10 okt 1846 van Maasland naar kethel, waar hij watermolenaar was aan de Nieuwlandse kade.

                Op 17 Juli 1888 verhuist hij naar Schiedam, waar hij gaat wonen bij zijn zoon Teunis aan de Oudendijk, die daar watermolenaar was.

                Op 9 mei 1898 verhuizen Cornelis en Petronella naar Vlaardingen, waar hij geen beroep meer uitoefent.

                Hij is voor zijn huwelijk als knecht werkzaam geweest in s'Gravendeel, want hij verhuist uit Vlaardingen uit zijn ouderlijk huis naar

                s'Gravendeel op 1 aug 1836, later terug naar Vlaardingen.

                 Deze gegevens van onderstaande kinderen komen van Kees Verkade

                 1. Pieter, geboren te Nieuwland op 11 november 1848, en overleden te rotterdam op 1 januari 1941 (mijn overgrootvader)

                 2. Jaapje, geboren te Nieuwland op 22 mei 1850

                 3. Adriana, geboren te Nieuwland op 23 april 1851

                 4. Willem, geboren te Nieuwland op 31 oktober 1854

                 5. Teunis, geboren te Kethel op 7 april 1857

                 6. Cornelis, geboren te Kethel op 27 mei 1859 (overleden 9 juni 1859)

                 7. Cornelis, geboren te Kethel op 21 januari 1862 (overleden 3 februari 1862).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Adriana Verkade, geb. te Vlaardinger‑Ambacht en Babberspolder op 28 dec 1843, volgt IXg.

2.              Martijntje Verkade, geb. te Nieuwland op 17 dec 1847, volgt IXh.

3.              Pieter Verkade, geb. te Nieuwland op 11 nov 1848, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam op 1 jan 1941, volgt IXi.

4.              Jaapje Verkade, geb. te Nieuwland op 22 mei 1850,

           tr. (20 jaar oud) te Ridderkerk op 28 apr 1871 met

                  Pieter Ruyter

5.              Adriana Verkade, geb. te Nieuwland op 23 apr 1851.

6.              Willem Verkade, geb. te Nieuwland op 31 okt 1854.

7.              Teunis Verkade, geb. te Kethel op 7 apr 1857, volgt IXj.

8.              Cornelis Verkade, geb. te Kethel op 27 mei 1859, ovl. (13 dagen oud) op 9 jun 1859.

9.              Cornelis Verkade, geb. te Kethel op 21 jan 1862, ovl. (13 dagen oud) op 3 feb 1862.

 

VIIIg.        Simon Verkade, zn. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 21 aug 1823

                 Notitie bij de geboorte van Simon: In het jaar een duizend acht honderd drie en twintig, de een en twintigsten der maand Augustus des namiddags ten zes uren is voor

                 Ons Pieter Verkade Schout, Ambtenaar van den Burgelijken Staat van Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder, geassisteerd met deszelfs eersten Assessor, verschenen

                 Martinus Verkade, oud zes en dertig jaren, watermolenaar, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat zijn huisvrouw Adriana Verboom op den

                 Een en twintigstesn der maand Augustus dezes jaars, des morgens ten vijf uren, alhier bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, hetwelk hij ons voorstelde, gevende

                 aan hetzelve bij deze de voornaam van, Simon.

                 De gemelde verklaring en voorstelling is geschiedt in tegenwoordigheid van Arij Mooij oud, zeven en twintig jaren, bouwman en van Adrianus van den Ende, oud drie en zeventig jaren,

                 bouwman, wonende beide alhier. En hebben de declarant en de getuigen, deze Geboorte Acte, na gedane voorlezing, nevens ons en den gemelden Assessor ondertekend.

                 Simon is overleden in Vlaardinger-Ambacht.

                 Beroep:

                 veehouder

                 Simon trouwde in Vlaardinger-Ambacht met Gerritje Mostert, Veehouder,

          tr. (26 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 8 mei 1850 met

                 Gerritje Mosterd

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Simon Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 1 aug 1860, ovl. (1 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 12 aug 1861.

2.              Adriana Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 30 okt 1850.

3.              Willemima Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 30 apr 1852, volgt IXk.

4.              Martinus Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 30 aug 1854.

5.              Martinus Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 11 jun 1853.

6.              Jannetje Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 7 feb 1856.

7.              Hendrika Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 24 apr 1857.

8.              Hendrik Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 15 jun 1858.

9.              Simon Verkade, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 14 dec 1861.

 

VIIIh.        Maartje Verkade, dr. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 9 mei 1825,

                  ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 10 apr 1902,

            tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Overschie op 8 okt 1847 met

                  Jacobus Veenman, zn. van Jacobus Veenman en Louiza Boef. de, geb. te Overschie op 12 sep 1823, ovl. (75 jaar oud) te Overschie op 28 feb 1899.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Jacobus Veenman, geb. te Overschie op 6 mei 1848, ovl. (42 jaar oud) te Overschie op 24 mrt 1891, volgt IXl.

2.              Adriana Veenman, geb. te Overschie op 21 mei 1849, ovl. (4 maanden oud) te Overschie op 13 okt 1849.

3.              Adriana, Veenman, geb. te Overschie op 25 aug 1850, ovl. (77 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 5 apr 1928, volgt IXm.

4.              Louiza Veenman, geb. te Overschie op 30 nov 1851, ovl. (86 jaar oud) te Overschie op 13 nov 1938, volgt IXn.

5.              Jacob Veenman volgt IIc.

6.              Maartje Veenman, geb. te Overschie op 22 mei 1856, ovl. (23 jaar oud) te Rotterdam op 14 nov 1879.

7.              Pieter Veenman, geb. te Overschie op 21 aug 1858,

         tr. (resp. 39 en ongeveer 32 jaar oud) te Rotterdam op 30 mrt 1898 met

                 Johanna Heijsters, dr. van N N en Elizabeth Heijsters, geb. te Tiel in 1866.

8.              Leendert Johannes Veenman, geb. op 8 apr 1860, ovl. (2 jaar oud) te Overschie op 25 mrt 1863.

9.              Martinus Adrianus Veenman, geb. te Overschie op 9 dec 1861.

10.            Lena Johanna Veenman, geb. te Overschie op 24 aug 1863, ovl. (29 jaar oud) te Overschie op 1 okt 1892.

11.            Leendert Johannes Veenman, geb. te Overschie op 28 jan 1865, ovl. (36 dagen oud) te Overschie op 5 mrt 1865.

12.            Willem Veenman, geb. op 19 okt 1866, ovl. (1 jaar oud) te Overschie op 27 sep 1868.

13.            Willemina Veenman, geb. te Overschie op 8 nov 1868, ovl. (9 maanden oud) te Overschie op 8 aug 1869.

 

VIIIi.          Willem Verkade, zn. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 9 nov 1827, Bouwmansknecht, arbeider

                 Watermolenaar,

            tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 25 apr 1849 met

                 Ariaantje Adriana Mosterd, dr. van Hendrik Mzn Mosterd en Willemijntje Zanten van, geb. te Maasland op 26 nov 1826, ovl. (63 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 29 jan 1890.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Hendrik Verkade, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 25 jun 1859 leeftijd 7 jaar.gegevens van Dig Arch Delft.

2.              Martinus Verkade, geb. te Maasland in 1855,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 17 jaar oud) te Bleiswijk op 30 nov 1887 Akte 12 met

                 Maria Stolk, dr. van Jacobus Stolk en Johanna Bazuin, geb. te Bleiswijk in 1870.

3.              Willemijntje Verkade, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 29 dec 1863.Geg Dig Arch Delft.

4.              Heintje Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 29 dec 1861.Gegevens Dig Arch Delft.

5.              Willem Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 7 jun 1865, volgt IXo.

6.              Jacobus Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. in 1868, volgt IXp.

7.              Jacobus Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 12 jul 1867.geg dig Delft.

 

VIIIj.          Trijntje Verkade, dr. van Martinus Verkade (VIIb) en Adriana Verboon, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht  en Babberspolder op 4 jun 1830,

           tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Maasland op 21 mei 1859 Akte 6 met

                  Arend Sluiter, zn. van Abram Sluiter en Elsje Lok, geb. te Maasland op 4 jun 1831.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Elsje Sluiter, geb. te Maasland in 1859,

          tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Maasland op 11 nov 1881 Akte 21 met

                 Dirk Zonneveld, zn. van Jacob Zonneveld en Jannetje Gorter de, geb. te Maasland in 1859.

                 Huwelijk is ontbonden.

2.              Martinus Sluiter, geb. te Maasland in 1861,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Maasland op 17 mei 1889 Akte 14 met

                 Johanna Elizabeth Beukel van den, dr. van Rokus Beukel van de en Wilhelmina Verschoor, geb. te Naaldwijk in 1867. .

3.              Abraham Sluiter, geb. in 1863,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Rozenburg op 30 jun 1887 Akte 7 met

                 Cornelia Dijk van, dr. van Arij Dijk van en Johanna Riedé, geb. in 1861.

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Maasland op 20 nov 1896 Akte 16 met

                 Machieltje Marsman, dr. van N N  en Krijna Marsman, geb. te Rozenburg in 1871.

4.              Adrianus Sluiter, geb. te Maasland in 1867,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Maasland op 22 mei 1891 met

                 Geeertruida Varenkamp, dr. van Klaas Varenkamp en Jacoba Ruighaver, geb. te Rozenburg in 1866.

 

VIIIk.        Jacobus Casparus Verkade, zn. van Pieter Verkade (VIIc) en Pietronella Leonarda Lang de, geb. te Vlaardingen op 8 jun 1798, Notaris en lid van de Raad aldaar,

                  ovl. (39 jaar oud) te Vlaardingen op 12 jan 1838,

             tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Schiedam op 20 jul 1825 met

                  Elizabeth Maas, geb. te Schiedam op 18 jan 1805, ovl. (31 jaar oud) te Vlaardingen op 26 jun 1836.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Petronella Leonarda Verkade, geb. te Vlaardingen op 4 mei 1830, ovl. (27 jaar oud) te Monnickendam op 20 feb 1858, volgt IXq.

 

VIIIl.          Ericus Gerhardus Verkade, zn. van Pieter Verkade (VIIc) en Pietronella Leonarda Lang de geb. te Vlaardingen op 2 mrt 1801,

                  ovl. (34 jaar oud) te Vlaardingen op 21 okt 1835, begr. Notaris te Vlaardingen,

            tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Zaandam op 3 jun 1827 met

                  Geertruida Gelder van, dr. van Pieter Smidt van Gelder (Schout Particulier Papier Fabrikant.) en Dieuwertje Maartens Schouten, geb. te Wormerveer op 13 okt 1799

                   ovl. (51 jaar oud) te Zaandam op 7 jan 1851.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Debora Geertruida Verkade, geb. te Vlaardingen op 28 mrt 1828, ovl. (76 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 nov 1904, volgt IXr.

2.              Pietronella Leonarda Verkade, geb. te Vlaardingen op 30 jun 1832, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 12 jul 1893, volgt IXs.

3.              Ericus Gerhardus Verkade, geb. te Vlaardingen op 20 nov 1835, ovl. (71 jaar oud) te Hilversum op 8 feb 1907, volgt IXt.

4.              Pieter Verkade, geb. te Vlaardingen op 11 nov 1830, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht op 18 jun 1905, volgt IXu.

 

                 Geertruida Gelder van, dr. van Pieter Smidt van Gelder (Schout Particulier Papier Fabrikant.) en Dieuwertje Maartens Schouten,

          tr. (resp. 45 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Zaandam op 5 jun 1845 Aktenummer: 53 met

                 Jan Cornelisz Keg, zn. van Cornelis Keg  en Maria Magdalena Vries de, geb. te Zaandam in 1799, koopman.

 

Generatie IX

 

 

IXa.          Christiaan Jacobus Verkade, zn. van Christiaan Jacob Verkade (VIIIa) (Schepsmakerknecht) en Geertrui Timmermans,

                geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 5 nov 1854 Aktenummer: 12, Gistkooper Gistwerker,

          tr. (resp. 12 en 11 jaar oud) te Schiedam op 28 feb 1867 (getuigen: Cornelis Verkade 28 jaar branderknecht, broeder van de bruidegom

                 Jacobus Verkade 59 jaar zakkendrager, oom van de bruidegom

                 Johannes Hendrik Eisberg 39 jaar vaschieter ? oom van de bruid en Thomas Groenendaal 60 jaar arbeider allen wonende alhier) met

                 Maartje Wessel, dr. van Johann Friedrich Wessel en Cornelia Fons, geb. te Schiedam op 25 nov 1855.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Cornelis Verkade, geb. in 1875, Veehouder.

2.              Arie Verkade, geb. in 1876, Veehouder.Verkade 53 jaar.

3.              Geertruida Verkade, geb. te Schiedam op 16 jun 1877,

          tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Schiedam op 20 mei 1903 (getuige: Marinus Hoogland ? 50 jaar Warmoezier Woond Overschie  Johannes Arnoldus Eikman 36 jaar arbeider woond Rotterdam,

                  oom van de Bruidegom Christiaan Jacobus Verkade 35 jaar neef van de Bruid woont alhier  Pieter Marius Verkade 26 jaar melkverkoper mede alhier woonachtig) met

                 Johannes Wit de, zn. van Johannes Wit de en Sara Smit, geb. te Schiedam op 26 mei 1878, Timmerman. not bij Johannes, Vrij van dienstplicht No 137.

4.              Cornelia Verkade, geb. te Schiedam op 6 sep 1878, ovl. (75 jaar oud) op 15 jun 1954, volgt Xa.

5.              Maartje Verkade, geb. te Schiedam op 9 jan 1880,

          tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Schiedam op 6 jan 1904 met

                 Cornelis Gerardus Velden van der, zn. van Cornelis Velden van der (koopman) en Geesje Heidema geb. te Schiedam op 13 jul 1881, Broodbakker.

6.              Johann Friedrich Verkade, geb. te Schiedam op 3 jul 1885, Gistwerker,   Not bij Johann Friedrich. vrijgeloot wegens broederdienst lotingsnummer No 62

           tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Schiedam op 11 mei 1910 (getuige: Johannes de Wit 32 jaar timmerman Pieter Marius 33 jaar landbouwer zwagers van de bruidegom

                 Nicolaas Maltha 37 jaar onderwijzer broeder van de bruid woont Rotterdam ) met

                 Neeltje Maltha, dr. van Lambertus Maltha en Neeltje Diggelen van (winkelierster), geb. te Schiedam op 26 mei 1887.

 

7.              Catharina Maria Verkade, geb. te Schiedam op 5 dec 1887,

            tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Schiedam op 29 aug 1912

                  (getuigen: Gerrit Cornelis van Noort 39 jaar Meelhandelaar, oom van de bruidegom  Pieter Marius Verkade 37 jaar Veehandelaar, zwager van de bruid

                 wonende alhier Willem Moerman 56 jaar Landbouwer oom van de bruidegom woont Vlaardingen

                 Johannes de Wit 39 jaar Timmerman en zwager van de bruid woont alhier) met

                 Gerrit Cornelis Noort van, zn. van Arij Noort van (Winkelier) en Pietertje Nugteren van, geb. te Schiedam op 12 aug 1886, Vleeschhouwer.

8.              Anna Margaretha Verkade, geb. te Schiedam op 3 jan 1890,

          tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Schiedam op 13 aug 1913 (getuige: Leendert Krullaars 63 jaar Onderwijzer

                 Willem Bak 51 jaar Blokmaker beide ooms van de bruidegom Johannes de Wit 35 jaar timmerman zwager van de bruidChristiaan Jacobus Verkade 30 jaar

                 gritpakker ? broeder van de bruid, wonende te schiedam) met

                Jacobus Mak, zn. van Jacobus Mak (Winkelier) en Elisabeth Krullaars, geb. te Schiedam op 11 sep 1887, Winkelier.

9.              Arendina Verkade, geb. te Schiedam op 14 dec 1892,

          tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 22 mei 1915 (getuige: Johannes de Wit 37 jaar timmerman Pieter Marius Verkade 38 jaar veehouder, zwager van de bruid

                 Willem de Bree 33 jaar kopervormer, broeder van de bruidegom allen wonende alhier en Pieter Wessel / Melder ? 32 jaar ijzerwerker, zwager van de bruidegom, woont rotterdam) met

                  Cornelis Bree de, zn. van Willem Bree de en Neeltje Joziasse, geb. te Rotterdam in 1893, Scheepsbouwer.

10.            Hillegonda Verkade, geb. te Schiedam op 11 jan 1896,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Schiedam op 25 nov 1920 (getuige: Johan Friedrich Verkade 35 jaar,winkelier hoeder van de bruid  Dirk van der leeden 27 jaar ijzerwerker

                  hoeder van de bruidegom  beide wonende alhier) met

                  Pieter Johannes Leeden van der, zn. van Dirk Marinus Leeden van der (Los werkman) en Antonia Os van, geb. te Cappelle op d' Yssel in 1896, Scheepsbeschieter

                  ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Schiedam op 16 apr 1921.

           tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) (2) te Schiedam op 24 mei 1923 Dirk Jongbloed 36 jaar muziekonderwijzer, broeder van de bruidegom Johann Friedrich Verkade

                 37 jaar winkelier broeder van de bruid alle wonende alhier met

                 Pieter Cornelis Jongbloed, zn. van Gijsbert Jongbloed en Bartina Christina Leeden van der, geb. te Schiedam op 6 okt 1902, Machinebankwerker.

 

IXb.          Christina Jacoba Verkade, dr. van Gerrit Verkade (VIIIc) (\melkverkoper) en Adriana Heus, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 29 jan 1862 Aktenummer: 10,

         tr. met

                 Cornelis Golhof

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adriana Golhof, geb. te Schiedam in 1894,

            tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 25 nov 1920 Bron         Rotterdam 1920 w143 met

                 Abraham Dijkshoorn, zn. van Willem Dijkshoorn en Dirkje Christina Staalduine van, geb. te Brandwijk in 1894.

2.              Sophia Golhofxe "Golhof:Sophia *1891", geb. te Schiedam in 1891,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Rotterdam op 24 mrt 1921 Bron         Rotterdam 1921 c116v met

                 Gijsbertus With de, zn. van Hendrik With de en Willemijntje Margie Velthuizen van, geb. te Rotterdam in 1893.

3.              Gerrit Golhof, geb. te Schiedam in 1889, kuiper,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 27 dec 1912 Aktenummer: reg.4K;fol.27 met

                Akke Duinker, dr. van Arjen Duinke (steenkolenfactor) en Antje Westerbeek, geb. te Amsterdam in 1888.

 

IXc.          Adriana Verkade, dr. van Jacobus Verkade (VIIId) en Jacoba Dijkshoorn, geb. te Maasland op 9 feb 1839,

          tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Vlaardingen op 29 apr 1863 met

                Johannes Post, zn. van Willem Post (Boerenarbeider, bouwmanknecht en Zeeman) en Jannetje Vink, geb. te Vlaardingen op 25 nov 1836.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacobus Post, geb. te Vlaardingen op 30 sep 1865, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 21 feb 1951, volgt Xb.

2.              Johanna Post, geb. te Vlaardingen in 1868,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Schipluiden op 2 sep 1891 Akte 8 met

                 Teunis Jacob Mulder, zn. van Jacob Mulder en Machteltje Maasland, geb. te Bergschenhoek in 1866.

3.              Adriana Post, geb. te Vlaardingen op 1 jun 1879,

           tr. (beiden 25 jaar oud) te Vlaardingen op 9 nov 1904 met

                Martinus Kornelis Velden van der, zn. van Kornelis Velden van der en Adriana Maria Oostvoorn, geb. te Vlaardingen op 7 jan 1879, timmerman.

4.              Martinus Post, geb. te Vlaardingen in 1870, banketbakker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Enschede op 26 jul 1943 Leeftijd: 73,

             tr. (1) met

                 Margaretha Enzerink,

           tr. (2) met Anna Hogenkamp

        

 

IXd.          Catharina Verkade, dr. van Jacobus Verkade (VIIId) en Catharina Smit, geb. te Maasland in 1857,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 15 jaar oud) te Maasland op 22 aug 1884 Akte 13 met

                 Pieter Vermeer, zn. van Jacob Vermeer en Klazina Haanemaaijer, geb. te Maasland in 1869.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Klazina Vermeer, geb. te Maasland in 1889,

          tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Maasland op 8 apr 1910 Akte 3 met

                Izaaak Stans, zn. van Jan Stans en Aagje Kralingen van, geb. te Hoogvliet in 1988.

2.              Catharina Vermeer, geb. te Maasland in 1887,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Maasland op 9 mei 1913 akte 11 met

                Jacob Vermeer, zn. van Hendrik Vermeer en Pietje Jacoba Tos, geb. te Maasland in 1891.

 

IXe.          Dirkje Verkade, dr. van Jacobus Verkade (VIIId) en Catharina Smit, geb. te Maasland op 5 mrt 1860, ovl. (71 jaar oud) te Vlaardingen op 18 jun 1931,

          tr. (beiden 24 jaar oud) te Vlaardingen op 21 mei 1884 met

                 Jacobus Witzenburg, zn. van Willem Witzenburg van / Witsenburg en Adriana Maan, geb. te Vlaardingen op 27 okt 1859, Los Werkman, bouwknecht,

                 ovl. (59 jaar oud) te Vlaardingen op 1 mei 1919.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Witzenburg

 

IXf.           Martinus Verkade, zn. van Jacobus Verkade (VIIIe) en Jaapje Leeflang, geb. te Overschie op 11 jan 1843 Akte 4,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Pijnacker op 14 nov 1868 met

                 Johanna Spek van der, dr. van Cornelis Spek van der en Catharina Oliemanxe "Olieman:Catharina", geb. in 1847.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Jacobus Verkade, geb. te Pijnacker op 2 feb 1869. Geg dig Delft.

2.              Doodgeb. kind Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 27 feb 1870. Geg Dig Delft.

3.              Kaatje Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 11 mei 1871, ovl. (1 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 12 jul 1872 14 mnd.geg Dig Delft.

4.              Catharina Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 2 feb 1873,

         tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Vrijenban op 20 okt 1897 Aktenummer: 11 met

                  Filippus Weerheim, zn. van Cornelis Weerheim en Pietertje Kooij van der, geb. te Vrijenban in 1872.Geg Dig Delft.

5.              Cornelis Jacob Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 13 apr 1874, ovl. (7 maanden oud) te Vrijenban Z.H. op 6 dec 1874 Leeftijd 7 mnd. Geg Dig Delft.

6.              Jacoba Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 25 feb 1876,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Vrijenban Z.H. op 22 sep 1897 met

                 Govert Herk van, zn. van Adrianus Herk van en Martina Poot, geb. in 1875.Geg Dig delft.

7.              Cornelis Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 1 aug 1877.Geg Dig Delft.

8.              Johanna Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 4 feb 1879. Geg Dig Delft.

9.              Suzanna Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 17 sep 1881,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Vrijenban op 19 feb 1908 Aktenummer: 6 met

                  Cornelis Hoog de, zn. van Johannes Hoog de en Trijntje Welling, geb. te Pijnacker in 1884.Geg Dig Delft.

10.            Martinus Matthijs Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 14 sep 1883.Geg Dig Delft.

11.            Klasina Verkade, geb. te Vrijenban Z.H. op 20 apr 1887,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Vrijenban op 14 feb 1912 Aktenummer: 3 met

                 Willem Hoog de, zn. van Johannes Hoog de en Trijntje Welling, geb. te Vrijenban in 1887.

 

IXg.          Adriana Verkade, dr. van Cornelis Verkade (VIIIf) en Petronella Maan, geb. te Vlaardinger‑Ambacht en Babberspolder op 28 dec 1843,

           tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Oost en West Souburg op 28 apr 1871 met

                Gerrit Hendrik Hofmeester zn. van Johan Pieter Hofmeester en Leuntje Stroo, geb. te Oost en West Souburg op 21 aug 1847.

                Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 

1.              Cornelis Hofmeester, geb. te Ridderkerk in 1873, Blikwerker,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 73 jaar oud) te Purmerend op 2 mei 1895 Akte 11 met

               Trijntje Schipper, dr. van Jan Schipper en Trijntje Hagedoorn, geb. te Purmerend in 1822.

2.              Pieternella Hofmeester, geb. te Barendrecht op 23 jul 1874, ovl. (82 jaar oud) op 30 dec 1956

       tr. met

                 Wilhelm Heinrich Niestadt geb. te Dirkshorn op 13 nov 1878, ovl. (78 jaar oud) te Vlaardingen op 12 jun 1957.

3.              Adrianus Hofmeester, geb. te Schiedam in 1884, Fabriekschef,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) te Weesp op 2 jun 1910 met

                 Helena Kors, dr. van Willem Kors en Maria Anna Ravenstein van, geb. te Weesp in 1892.

4.              Johan Pieter Hofmeester, geb. te Schiedam op 30 dec 1878, ovl. (67 jaar oud) te Vlaardingen op 25 mei 1946,

           tr. met

                 Wilhelmina Adriana Griend van den

5.              Susanna Everdina Hofmeester

6.              Pleun Of Leun Hofmeester,

           tr. met

               Verduyn

 

IXh.          Martijntje Verkade, dr. van Cornelis Verkade (VIIIf) en Petronella Maan, geb. te Nieuwland op 17 dec 1847,

            tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Schiedam op 17 nov 1867 met

                  Antheunis Hofmeester, zn. van Johan Pieter Hofmeester en Leuntje Stroo, geb. te Oost en West Souburg op 14 mrt 1845.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johan Pieter Hofmeester, geb. te Schiedam in 1877, Fabrieksarbeider,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Purmerend op 16 aug 1900 akte 28 met

                 Immetje Koer, dr. van Jan Ferdinand Koer en Cornelia Petronella Sluijs van, geb. te Purmerend in 1881, werkster.

2.              Martijntje Hofmeester, geb. te Schiedam in 1879,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Wijdenes op 18 jan 1903 met

                 Reinderrt Bankert, zn. van Jan Bankert en Meinouwtje Ham, geb. te Berkhout in 1875, Politieagent.

3.              Leuntje Hofmeester, geb. te Charlois Gem Rotterdam Z.H. in 1881,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Purmerend op 30 aug 1906 Akte 34 met

                Gijsbertus Doorn van, zn. van Gijsbertus Doorn van en Antje Poel van der, geb. te Purmerend in 1885.

 

IXi.            Pieter Verkade, zn. van Cornelis Verkade (VIIIf) en Petronella Maan, geb. te Nieuwland op 11 nov 1848 wonende aan de Overschische weg alhier Wijk A No 26,

                  Arbeider Watermolenaar, ovl. (92 jaar oud) te Rotterdam op 1 jan 1941,

           tr. met

                  Maria Dijkshoorn, dr. van Arie Dijkshoorn en Maartje Nieuwstraten, geb. te Vlaardingen op 27 feb 1851, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam op 8 mrt 1927.

                 Not bij Pieter.
                 Hij was watermolenaar in de Nieuw-Mathenesserpolder aan de Rotterdamse Dijk tussen Schiedam en Rotterdam ( thans de Merwedehaven )

                 Na de onteigening voor de aanleg van de Merwede haven woonde hij in Rotterdam - Kralingen aan de Essenweg 50 als rentenier.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Cornelis Verkade, geb. te Schiedam op 22 dec 1874, ovl. (75 jaar oud) op 24 mei 1950, volgt Xc.

2.              Arie Verkade, geb. te Schiedam op 15 dec 1875, ovl. (72 jaar oud) op 28 dec 1947, volgt Xd.

3.              Pieter Marius Verkade, geb. te Schiedam op 12 jan 1877, ovl. (78 jaar oud) op 29 jun 1955, volgt Xe.

4.              Maartje Verkade, geb. op 12 jul 1878, ovl. (57 jaar oud) op 17 dec 1935.

5.              Teunis Verkade, geb. op 17 okt 1879, ovl. (89 jaar oud) op 24 jan 1969, volgt Xf.

6.              Paulus Verkade, geb. te Schiedam op 5 nov 1881, ovl. (77 jaar oud) op 11 jun 1959, volgt Xg.

7.              Willem Verkade, geb. op 26 nov 1883, ovl. (6 maanden oud) op 10 jun 1884.

8.              Maria Pieternella Verkade, geb. op 2 jul 1886, ovl. (77 jaar oud) op 24 nov 1963.

9.              Agatha Verkade, geb. op 12 jul 1889, ovl. (8 maanden oud) op 17 mrt 1890.

10.            Adriana Verkade , geb. op 12 jul 1889, ovl. (87 jaar oud) op 8 jun 1977,

            tr. (resp. 51 en 70 jaar oud) op 25 jun 1941 met

                 Jan Dijkshoorn, geb. op 5 jul 1870, ovl. (72 jaar oud) op 5 jan 1943.

11.            Trijntje Verkade, geb. op 18 apr 1892, ovl. (89 jaar oud) op 26 nov 1981.

 

IXj.            Teunis Verkade, zn. van Cornelis Verkade (VIIIf) en Petronella Maan, geb. te Kethel op 7 apr 1857, Tuinman in den Haag,

           tr. met

                 Helena t'Hart van Schiedam, geb. te Schiedam op 7 nov 1860, Dienstbode.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Adriana Verkade, geb. te Schiedam in 1890, volgt Xh.

2.              Johannes Jurianus Verkade, geb. te 's ‑Gravenhage op 27 nov 1892.

3.              Teunis Jacobus Verkade, geb. te 's ‑Gravenhage Deurlaag op 21 apr 1896.

4.              Anna Marie Verkade, geb. te 's ‑Gravenhage Deurlaag op 9 sep 1898.

5.              Francina Helena Verkade, geb. te 's ‑Gravenhage op 10 jan 1901,

           tr. (23 jaar oud) op 3 dec 1924 met

                 Henneveld Gerard

 

IXk.          Willemima Verkade, dr. van Simon Verkade (VIIIg) en Gerritje Mosterd, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 30 apr 1852

                 Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den dertigsten der maand April is voor Ons Arij Dijkshoord, wethouder

                 waarnemend Burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand van Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder, ter Griffie der Gemeente, verschenen Simon Verkade,

                 oud acht en twintig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat op den dertigsten der maand April dezes jaars, des morgens ten een ure, in

                 Zijn woning staade aan de trekkade nommer een en vijftig binnen deze Gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Gerritje Mosterd, zonder beroep mede

                 in deze gemeente zijne echtgenoote, gevende aan hetzelve bij deze de voornaam van Wilhelmina.

                 De gemelde verklaring en voorstelling is geschiedt in tegenwoordigheid van Pieter van Mil, oud, zeven en twintig jaren, bouwman en van Jan Mooij, oud drie en dertig jaren,

                 bouwman, wonende beide in deze Gemeente. En is hiervan opgemaakt deze Acte, welke de comparant en de getuigen na gedane voorlezing, nevens ons hebben ondertekend,

                 Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1878 in Vlaardinger-Ambacht [bron: huw.akte, nr: 6] met Cornelis den Hoedt, 33 jaar oud. Cornelis is

                 geboren op 15-09-1844 in Overschie, zoon van Leendert den Hoedt en Jacoba Bijsterveld. Cornelis is overleden op 15-12-1909 in Vlaardinger-Ambacht, 65 jaar oud.

                 Beroep:

                 boerenknecht,

          tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 10 mei 1878 met

                 Cornelis Hoedt den, zn. van Leendert Hoedt den en Jacoba Bijsterveld, geb. te Overschie op 15 sep 1844, ovl. (65 jaar oud) te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 15 dec 1909.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Leendert Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 3 mrt 1879.

2.              Simon Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 3 jul 1880.

3.              Adriaan Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 4 jun 1882.

4.              Jacoba Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 14 mrt 1884.

5.              Gerritje Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 6 jun 1886, ovl. (6 maanden oud) te Kethel op 28 dec 1886 6 mnd oud.

6.              Gerritje Hoedt den, geb. te Kethel en Spaland op 27 mei 1888.

 

IXl.            Jacobus Veenman, zn. van Jacobus Veenman en Maartje Verkade (VIIIh), geb. te Overschie op 6 mei 1848, ovl. (42 jaar oud) te Overschie op 24 mrt 1891,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 42 jaar oud) te Overschie op 3 jul 1874 met

                  Sophia Hendrica Neeleman, dr. van Arie Neeleman, geb. te Ackersdijk in 1832.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Veenman, geb. te Overschie op 1 okt 1877, ovl. (15 dagen oud) te Overschie op 16 okt 1877.

 

IXm.         Adriana, Veenman, dr. van Jacobus Veenman en Maartje Verkade (VIIIh), geb. te Overschie op 25 aug 1850, ovl. (77 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 5 apr 1928,

            tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Overschie op 9 nov 1871 Bron          Overschie 1871 -024 met

                Maarten Zonneveld, zn. van Joris Maartens Zonneveld en Petronella Pot van der, geb. te ´s‑Gravenzande op 11 mrt 1842, ovl. (83 jaar oud) te ´s‑Gravenhage op 25 jan 1926.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Pietje Zonneveld, geb. te ´s‑Gravenzande op 20 mrt 1872, ovl. (2 jaar oud) te Overschie op 6 jul 1874 Bron Overschie 1874 -058.

2.              Maartje Zonneveld, geb. te Overschie op 25 jun 1873 Bron Overschie 1873 -68volgt IIIa.

3.              Joris Pieter, Zonneveld, geb. te Overschie op 11 aug 1875 Bron Overschie 1875 -99. volgt IIIb.

4.              Jacobus Zonneveld, geb. te Overschie op 15 dec 1876 Bron Overschie 1876 -141.volgt IIIc.

5.              Pietje Zonneveld, geb. te Overschie op 13 jun 1879 Bron Overschie 1879 -78, ovl. (4 jaar oud) te Overschie op 9 okt 1883.

6.              Maarten Zonneveld, geb. te Overschie op 31 mei 1881 Bron Overschie 1881 -87, ovl. (1 jaar oud) te Overschie op 27 jan 1883.

7.              Lena Johanna Zonneveld, geb. te Overschie op 27 jul 1883.

8.              Pieternella Zonneveld, geb. te Overschie op 19 mei 1886.

9.              Maarten Zonneveld, geb. te Overschie op 22 jan 1889, ovl. (11 maanden oud) te Overschie op 14 jan 1890.

10.            Klazina Jacoba Zonneveld, geb. te Overschie op 3 apr 1891.

 

IXn.          Louiza Veenman, dr. van Jacobus Veenman en Maartje Verkade (VIIIh), geb. te Overschie op 30 nov 1851, ovl. (86 jaar oud) te Overschie op 13 nov 1938,

         tr. te Overschie met

                 Abraham Dijk van, zn. van Pieter Dijk van geb. te Amsterdam op 28 jun 1872, Timmerman.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Sara Dijk van, geb. te Overschie op 11 nov 1872 Aktenummer: 141.

2.              Maartje Dijk van, geb. te Overschie op 17 nov 1873 Aktenummer: 130.

3.              Pieter Dijk van, geb. te Overschie op 19 apr 1875 Aktenummer: 45.

4.              Jacobus Dijk van, geb. te Overschie op 15 sep 1876 Aktenummer: 93,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Oud‑Beijerland op 15 sep 1904 Aktenummer: 34 met

                  Adriana Krijntje Driel van, dr. van Jan Jacob Driel van en Annetje Adriana Blom, geb. te Oud‑Beijerland in 1871.

                 Nadere informatie Jacobus.Weduwnaar van Jannetje Reehorst.

5.              Neeltje Dijk van, geb. te Overschie op 13 jun 1878.

6.              Maarten Dijk van, geb. te Overschie op 30 jun 1881 Aktenummer: 98.

7.              Maarten Dijk van, geb. te Overschie op 12 nov 1883 Aktenummer: 137.

8.              Martinus Dijk van, geb. te Overschie op 29 mrt 1885 Aktenummer: 36.

9.              Martinus Dijk van, geb. te Overschie op 30 sep 1886 Aktenummer: 121, timmerman,

           tr. (resp. 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1918 Aktenummer: reg.3E;fol.45 met

                 Hendrika Wilhelmina Steijn, dr. van Hendrik Willem Steijn (:meubelmaker) en Maria Schmitz, geb. te Arnhem in 1896.

10.            Abraham Dijk van, geb. te Overschie op 17 mrt 1889 Aktenummer: 42.

11.            Gerrit Dijk van, geb. te Overschie op 4 mei 1894 Aktenummer: 55.

 

IXo.          Willem Verkade, zn. van Willem Verkade (VIIIi) en Ariaantje Adriana Mosterd, geb. te Vrijenban Z.H. op 7 jun 1865,

            tr. (resp. 53 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Vrijenban op 21 aug 1918 Aktenummer: 21 met

                 Johanna Margaretha Kromhout, dr. van Cornelis Kromhout en Jenneke Koster geb. te Boskoop in 1890.Geg Dig Ar Delft.

 

                 Willem Verkade,

        tr. (2) met

                 Aagje Sar van der

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Verkade geb. te Vrijenban in 1889,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Vrijenban op 12 aug 1914 Aktenummer: 8 met

                 Alberdina Johanna Willekes, dr. van Johan Hendrik Willekes en Theodora Meurs, geb. te Loosdrecht in 1893.

 

IXp.          Jacobus Verkade, zn. van Willem Verkade (VIIIi) en Ariaantje Adriana Mosterd, geb. te Vrijenban Z.H. in 1868, Boterhandelaar,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 17 jaar oud) (1) te Sloten op 22 mrt 1895 Aktenummer: 11, (gesch. op 31 jul 1920) met

                  Neeltje Zwaag, dr. van Aris Zwaag (arbeider) en Trijntje Rezel, geb. te Anna Paulowna in 1878.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Willem Verkade, geb. te Weesperkarspel in 1895, werktuigkundige boterhandelaar,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 jun 1920 Aktenummer: reg.3D;fol.43v met

                  Cornelia Jacomina Berkeij, dr. van Rudolph Peter Wilhelm Berkeij (Fabrikant) en Alida Jacoba Rinse (koopvrouw), geb. te Amsterdam in 1892.

  2.              Adriaantje Verkade, geb. te Sloten in 1901, Toneelspeelster,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 41 jaar oud) te Amsterdam op 1 jul 1925 Aktenummer: reg.4C;fol.41 met

                  Johannes Wilhelmus Hunsche, zn. van Johannes Wilhelmus Hunsche en Maria Josephina Hendrika Bense, geb. te Amsterdam in 1884, toneelspeler.

                 Nadere informatie Gescheiden van Wilhelmina Margaretha Petronella van Nie.

3.              Neeltje Verkade, geb. te Amsterdam in 1903,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 23 dec 1925 Aktenummer: reg.6G;fol.46v met

                 Arie Kruidenier, zn. van Jacobus Cornelis Kruidenier en Anna Kruijs, geb. te Amsterdam in 1897, onderwijzer.

4.              Trijntje Verkade, geb. te Amsterdam in 1905,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 20 jul 1927 Aktenummer: reg.4D;fol.8v met

                Johannes Josephus Verbruggen, zn. van Hendrik Lodewijk Verbruggen (handelsreiziger) en Cornelia Lucia Papenhoven, geb. te Waalwijk in 1889, handelsreiziger.

5.              Geertje Verkade, geb. te Amsterdam in 1906,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1929 Aktenummer: reg.3F;fol.27v 10 met

                 Hermanus Antonius Veldheer, zn. van Gerrit Veldheer (beeldhouwer) en Elisabeth Maria Heuvel van den (pensionhouder), geb. te Haarlem in 1900,

                constructietekenaar.

 

                 Jacobus Verkade,

          tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 jul 1922 Aktenummer: ;reg.4E;fol.15v, (gesch. op 21 sep 1928) met

               Antje Moor de, dr. van Jan Moor de (werkman jager) en Geertje Boorder de (dienstbode), geb. te Alkmaar in 1900.

 

IXq.          Petronella Leonarda Verkade, dr. van Jacobus Casparus Verkade (VIIIk) en Elizabeth Maas, geb. te Vlaardingen op 4 mei 1830,

                 ovl. (27 jaar oud) te Monnickendam op 20 feb 1858 Aktenummer: 25,

            tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Schiedam op 30 apr 1857 met

                 Eduard Visser de, zn. van Justus Visser de en Martina Catharina Botterweg, geb. te Utrecht op 28 jun 1827,

                 Ned.Herv.Predikant, laatstelijk te Meppel, ovl. (87 jaar oud) te Arnhem op 18 nov 1914.

                 Hallo Jaap.
                 Wat ik voor je heb is het volgende:
                 Eduard Visser is op 5.1.1856 vanuit Bunschoten in M'dam neergestreken. Hij is maar kort NH predikant in M'dam geweest, want al op 27.9.1858 vertrekt hij naar Meppel.
                 Zijn vrouw was een dochter van Jacobus Casparus Verkade en Elisabeth Visser.
                 Het echtpaar woonde op de Zarken wijk 1 nummer 27, nu nr. 6, de pastorie van de Grote Kerk. Plaatjes daarvan in het jaarboekje van Oud Monnickendam 1995 blz. 50 en 87.
                 In M'dam wordt op 5.2.1858 een dochter geboren: Elisabeth Petronella Leonarda Visser, overleden in Groningen op 1.6.1912.
                 Ik heb de notulen van de kerk van die periode niet bij de hand, dus kan ik je niets vertellen over zijn functioneren.
                 Hartelijke groet.
                    Charles A.E. Groot.
                      Help-desk Monnickendam.
                         Publicist Oud-Monnikendam.
.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Elisabeth Petronella Leonarda Visser de, geb. te Monnickendam in 1858, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Groningen op 31 mei 1912 Aktenummer: 522,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Meppel op 1 aug 1888 Aktenummer: 40 met

                  Justus Visser de, dr. van Arnoldus Willem Visser de en Annechien Singer, geb. te Groningen in 1857.

 

IXr.           Debora Geertruida Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade (VIIIl) en Geertruida Gelder van, geb. te Vlaardingen op 28 mrt 1828,

                  ovl. (76 jaar oud) te Koog aan de Zaan Leeftijd: 76 op 10 nov 1904 Aktenummer: 30 Leeftijd: 76,

           tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Zaandam op 18 sep 1851 akte 110 met

                   Teewis / Teunis Duijvis (Duyvis), zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig, geb. te Zaandam op 7 apr 1825, koopman, gerstpeller en olieslager te Koog aan de Zaan,

                   ovl. (50 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 50 op 14 jun 1875 Aktenummer: 31.

                                                   

 

                       Hallo,

                      Bij het zoeken naar informatie over mijn voorouders kwam ik op uw website terecht.

                      Dank u voor de informatie die u heeft staan, maar ik heb een kleine aanvulling bij het parenteel van Teewis Duyvis.

                      Onder IIIa staat geen kind vermeld uit het huwelijk van Teewis Duyvis en Dujfje Donker, zie

 

                      zie   http://members.chello.nl/j.zwart13/genealogie_van_teewis_duyvis_per.htm

 

                      er is echter wel een zoon geboren, mijn overgrootvader Jan Dirk Donker Duyvis (1849-1915).

                      Uit het huwelijk tussen Teewis Duyvis en zijn tweede vrouw Debora Geertruida Verkade zijn 7 kinderen bekend:

                      Erikus Gerhardus(1852-1878) Jacob(1854-1883) Jan Spekham(1855-1892) Pieter Mattheus(1857-1889)

                      Cornelis Adrianus(1859-1896) Geertruide Debora(1862-1893) Maria(1864-1868)

                      Op de foto zijn te zien T. Duyvis en D.G. Verkade zittend, J.D. Donker Duyvis staand achter zijn vader,

                      en verder alle kinderen uit het tweede huwelijk behalve Maria.

                      Met vriendelijk groeten,

                      Geert Donker Duyvis.

 

 

 

 

 

                  Zie ook http://members.chello.nl/j.zwart13/genealogie_van_teewis_duyvis_per.htmFhonig

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1853, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Zaandam op 14 okt 1937, volgt Xi.

2.              Jacob Teeuwisz Duijvis, geb. in 1854, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1883, volgt Xj.

3.              Jan Spekham Duijvis, geb. in 1855, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1892. is ongehuwd overleden.

4.              Pieter Mattheus Duijvis, geb. in 1857, volgt Xk.

5.              Cornelis Adrianus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 29 okt 1859, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1896, volgt Xl.

6.              Geertruida Debora Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1863,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 sep 1893 Akte 13 met

                  Jan Martinus Vis, zn. van Jacob Pietersz Vis en Clasina Maria Kuijper, geb. te Zaandijk in 1856, Fabrikant.

7.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1864, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Koog aan de Zaan Leeftijd: 3 op 19 aug 1868 Aktenummer: 54.

 

                 Teewis / Teunis Duijvis (Duyvis), zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig,

           tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Zaandijk op 25 jun 1848 Akte 8 met

                Duijfje Donker, dr. van Dirk Donker (Burgemeester / Notaris Zaandijk) en Grietje Gelder van, geb. te Zaandijk op 15 mrt 1828,

                ovl. (21 jaar oud) te Koog aan de Zaan Leeftijd: 21 op 17 okt 1849 Aktenummer: 68.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Dirk Donker Duijvis, geb. in 1849 De zoon van Duifje Donker werd bij zijn geboorte ingeschreven als Jan Duijvis, welke naam bij Koninklijk Besluit eerst veranderd is

                 in Jan Dirk Duijvis, daarna in Jan Dirk Donker Duijvis, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1915,

          tr. (resp. ongeveer 32 en 28 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 2 mrt 1881 met

                Antoinetta Amalia Benthem van den Berg, geb. te Zaltbommel op 19 jun 1852.

                 Jan Dirk Donker Duijvis vertrok in 1874 als Ingenieur 2 de Klasse van het Stoomwezen naar Oost-Indie en werd daar vervolgens Ingenieur 1 ste Klasse, Hoofdingenieur

                 en Inspecteur van de Spoorwegdiensten en het Stoomwezen met de standplaatsen Semarang, Soerabaja en Batavia.

                 In 1894 naar Holland terug gekomen, bleef hij O.I. Ambtenaar met verlof tot het eind van 1896 toen hij op verzoek eervol werd ontslagen uit 's Lands dienst.

                 Met 1-11897 werd hij secretaris van bovengenoemde maatschappijen.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

IXs.           Pietronella Leonarda Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade (VIIIl) en Geertruida Gelder van, geb. te Vlaardingen op 30 jun 1832,

                  ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 12 jul 1893,

              tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Zaandam op 2 aug 1855 akte 54 met

                 Jacob Duyvis, zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig, geb. te Zaandam op 19 nov 1832, koopman, gerstpeller, stijfselfabrikant en burgemeester te Koog aan de Zaan,

                 later lid Gem.-raad van Utrecht, lid Tweede Kamer der St.-Gen, lid Prov.-St. van Utrecht, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 24 apr 1908.

                DUYVIS, Jacob Brieven over socialisme aan een werkman. Koog aan de Zaan, P. Out. 1884, Eerste druk. 20 x 13 cm.

                Brochure in briefvorm van de progressieve Zaanse (later Utrechtse) fabrieksdirecteur Jacob Duyvis (1832-1908).

                 Eerste en enige druk. Bruin pakpapier geplakt op orig. papieren omslag. Met kritische notities in potlood door een 19de-eeuwse socialistische lezer.

                 Ook met een moderne bibliografische notitie in balpen.
 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857, ovl. (62 jaar oud) te Groningen op 16 nov 1919, volgt Xm.

2.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861, ovl. (71 jaar oud) te De Bilt op 22 feb 1932, volgt Xn.

3.              Jan Jacob Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940, volgt Xo.

4.              Geertruida Petronella Leonarda Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1868, volgt Xp.

 

IXt.           Ericus Gerhardus Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade (VIIIl) en Geertruida Gelder van, geb. te Vlaardingen op 20 nov 1835,

                 opr. en lid fa Verkade en Compagnie, Stoom-, Brood- en Beschuitbakkerij De Ruyter, opr. en lid fa E.G. Verkade & Zoon,

                  fabr. voor waxine nacht-, thee- en illuminatielichten, lid Kamer van Kooph. en Fabr. voor Zaanland,

                 De Verkades “van de koekjes” verhuisden van Vlaardingen naar Zaandam.

 

                 Ericus Gerhardus Verkade.

                 ZAANDAM Bevolkingsregister. 1862-1880.

                 - Wijk 10 blad 120. Hogedijk 207, later 208.

                 1. Ericus Gerhardus Verkade, hoofd, geb. Vlaardingen 20-11-1835, geh, DG,oliefabrikant.

                 2. Trijntje Smit, vrouw, geb. Koog aan de Zaan 20-09-1835, geh, DG.

                 3. Margaretha Catharina Verkade, dochter, geb. Zaandam 01-10-1860.

                 4. Grietje Hoogenbeets, geb. Zaandam 23-05-1830, dienstbode.

                 5. Jansje Ballee, geb. Zaandam 31-07-1842, dienstbode, NH.

                 6. Elisabeth Baelveldt, geb. Den Briel 19-02-1817, huishoudster, NH.

                 7. Eduarda Thalia Koning, geb. Wedde 14-08-1841.

                 8. Anna Henrietta Gezina Verkade, dochter, geb. Zaandam 16-03-1866.

                 9. Ericus Gerhardus Verkade, zoon, geb. Zaandam 18-09-1868.

                 10. Johannes Sixtus Gerhardus Verkade, zoon, geb. Zaandam 18-09-1868.

                 11. Maartje Zalm, geb. Zaandam 24-02-1839, dienstbode.

                 12. Geertruida Eduarda Thalia Verkade, dochter, geb. Zaandam 18-10-1871.

                 13. Geesje Borneman, weduwe de Vries, geb. Amsterdam 03-10-1837.

                 14. Arnold Hendrik Verkade, geb. Zaandam 26-06-1872.

                 - 1 en 7 gehuwd juni 1865.

                 - 2. overl. 01-05-1863.

                 - 4. 18-06-1864 naar Koog aan de Zaan.

                 - 5. van W 2 blad 188.

                 - 5. 15-10-1871 gehuwd.

                 - 5. naar W 6 blad 164.

                 - 6. 30-05-1864 van Driel.

                 - 6. 01-04-1868 naar.. Capelle

                 - 7. van Wedde 09-09-1865.

                 - 11. naar W 7 blad 85.

                 - 13. 13-07-1872 van ambt Ommen.

                 - 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, naar W 9 blad 38.

                 ZAANDAM. Bevolkingsregister 1862-1880.

                 - Wijk 9 blad 38. Zilverpad 339.

                 1. Ericus Gerhardus Verkade, hoofd, geb. Vlaardingen 20-11-1835, geh, DG,

                 koopman /fabrikant.

                 2. Eduarda Thalia Koning, geb. Wedde 14-08-1841, NH.

                 3. Margaretha Catharina Verkade, dochter, geb. Zaandam 01-10-1860, DG.

                 4. Anna Henriette Gezina Verkade, dochter, geb. Zaandam 16-03-1866, NH.

                 5. Ericus Gerhardus Verkade, zoon, geb. Zaandam 18-09-1868, DG.

                 6. Johannes Sixtus Gerhardus Verkade, zoon, geb. Zaandam 18-09-1868, DG.

                 7. Geertruida Eduarda Thalia Verkade, dochter, geb. Zaandam 18-10-1871, NH.

                 8. Arnold Hendrik Verkade, geb. Zaandam 25-06-1872, DG.

                 9a. Geesje Borneman, weduwe de Vries, dienstbode, geb. Amsterdam 03-10-1837, NH.

                 9b. Maartje Doorgeest, dienstbode, geb. Zaandam 06-02-1854, DG.

                 10. Johan Anton Eduard Verkade, zoon, geb. Zaandam 05-04-1875.

                 - 1 t/m 9a. van W 10 blad 120.

                 - 1 t/m 8, 9b en 10. 10/31-08-1876 naar Amsterdam.

                 - 9a. 15-03-1873 naar Alkmaar.

                 - 9b. 01-12-1873 van Westzaan.

                 ---------------------------------------------------

                 Groeten van

                 Bep van Wijngaarden-Zalm,

                  ovl. (71 jaar oud) te Hilversum op 8 feb 1907,

           tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (1) te Blijham op 9 jun 1865 met

                  Eduarda Thalia Koning, dr. van Johannes Sixtus Gerardus Koning en Henriette Gezina Roessingh, geb. te Wedde op 14 nov 1841,

                  ovl. (75 jaar oud) te Zaandam op 8 mrt 1917.

                 Van Wikipedia.
                 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ericus_Gerhardus_Verkade.
                 Ericus Gerhardus Verkade.

                 Ericus Gerhardus Verkade (20 november 1835 – 8 februari 1907) was een Nederlands industrieel.

                 Verkade werd geboren in Vlaardingen als zoon van een notaris.

                Toen zijn vader overleed verhuisde hij met zijn moeder naar de Zaanstreek, waar zij vandaan kwam.

                Na zijn schooltijd (hij zat op een kostschool) begon Verkade met het geld dat hij geërfd had een fabriekje in patentolie.

                Dit fabriekje brandde in 1875 af, waarna Verkade zich samen met zijn zwager ging toeleggen op het handelen in oliehoudende granen.

                In 1883 stopten de zwagers met deze handel.

                Op 2 mei 1886 richtte hij Stoom-Brood en Beschuit-fabriek De Ruyter op. De naam 'De Ruyter' was gekozen omdat de eerste meelmolen van Westzaandam die naam droeg.

                De producten die De Ruyter aanvankelijk maakte waren brood en beschuit, later werden andere producten als honingontbijtkoekjes en langetjes aan het assortiment toegevoegd.

                 In 1898 begon hij in een nieuwe fabriek in Amsterdam met de productie van waxinelichtjes. Het patent hierop kocht hij van zijn schoonzoon Morris Broad Fowler.

                 Ericus Gerhardus Verkade trok zich in 1900 terug uit het zakenleven en droeg de zaken over aan zijn gelijknamige zoon en diens broer. Verkade overleed in Hilversum in 1907.
 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Henrietta Gezina Verkade, geb. te Zaandam op 26 mrt 1866, ovl. (73 jaar oud) te Hattem op 2 sep 1939,

            tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 1 okt 1889 met

                 Jan Voerman, zn. van Hendrik Voerman en Geesjen Bos, geb. te Kampen op 25 jan 1857, ovl. (84 jaar oud) te Hattem op 25 mrt 1941.

2.              Ericus Gerhardus Verkade, geb. te Zaandam op 18 sep 1868, ovl. (58 jaar oud) te 's‑Graveland op 29 aug 1927, volgt Xq.

3.              Johannes Sixtus Gerhardus Verkade, geb. te Zaandam op 18 sep 1868, Benedictijn (Pater Willibrord), kunstschilder, overleden te Beuron (Hohenzollern),

                 ovl. (77 jaar oud) te Beuron [Duitsland] Hohenzollern op 19 jul 1946.

4.              Geertruida Eduarda Thalia Verkade, geb. te Zaandam op 18 okt 1870, ovl. (61 jaar oud) te Bristol [Groot Brittanië] op 19 apr 1932,

           tr. (beiden 27 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1898 met

                 Morris Broad Fowler, zn. van George Cupit Fowler en Emily Broad, geb. te London [Groot Brittanië] op 20 jul 1870, scheikundige en fabrikant te Bristol,

                 ovl. (63 jaar oud) te Bristol [Groot Brittanië] op 8 feb 1934.

5.              Arnold Hendrik Verkade, geb. te Zaandam op 26 jun 1872, ovl. (80 jaar oud) te Zaandam op 16 aug 1952, volgt Xr.

6.              Johan Anton Eduard Verkade, geb. te Zaandam op 5 apr 1875, volgt Xs.

7.              Eduard Rutger Verkade, geb. te Amsterdam op 15 jun 1878, volgt Xt.

 

                 Ericus Gerhardus Verkade,

          tr. (beiden 21 jaar oud) (2) te Zaandam op 13 mei 1857 met

                Trijntje Smit, dr. van Gerrit Smit en Grietje Stadt van der, geb. te Koog aan de Zaan op 20 sep 1835, ovl. (27 jaar oud) te Zaandam op 1 mei 1863.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Margaretha Catharina Verkade, geb. te Zaandam op 1 okt 1860, ovl. (50 jaar oud) te Hilversum op 16 feb 1911,

          tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 17 jul 1883 met

                 Johann Wilhelm Fransz Gierse, zn. van Wilhelm Gierse en Catharia Isabella Bloem, geb. te Meurs [Duitsland] Rijnprovincie op 16 aug 1859,

                  bierbrouwer te Hohenfelde(Westf.), ovl. (44 jaar oud) te Hohenfelde [Duitsland] op 14 okt 1903.

 

IXu.           Dr Pieter Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade  (VIIIl) en Geertruida Gelder van, geb. te Vlaardingen op 11 nov 1830,

                  medicinae doctor med. doct, geneesheer laatstelijk te Wageningen, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht op 18 jun 1905 Aktenummer: 933,

           tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zaandam op 27 nov 1857 Aktenummer: 89 met

                 Maartje Stadt van de, dr. van Cornelis Stadt van de (koopman) en Cornelia Hendrika Geukama, geb. te Zaandam op 21 mrt 1832,

                 ovl. (74 jaar oud) te Ginneken op 9 feb 1907.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Geertruida Verkade, geb. op 5 sep 1858, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem op 11 apr 1936,

            tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Utrecht op 25 aug 1881 met

                 Cornelis Theodorus Arnoldus Reemst van, zn. van Theodorus Arnoldus Reemst van en Neeltje Tussenbroek van, geb. te Voorschoten op 14 apr 1851

                  Sigarenfabrikant, ovl. (55 jaar oud) te Utrecht op 20 apr 1906.

2.              Ericus Gerhardus Verkade, geb. te Hoorn op 9 okt 1860, ovl. (74 jaar oud) te Alkmaar op 5 aug 1935, volgt Xu.

3.              Cornelis Pieter Verkade, geb. te Harlingen op 19 mrt 1864, ovl. (70 jaar oud) te Haarlem op 17 apr 1934, volgt Xv.

4.              Pieter Verkade geb. te Harlingen op 7 mei 1866, ovl. (50 jaar oud) te Den Helder op 7 aug 1916, volgt Xw.

5.              Cornelia Hendrika Verkade, geb. op 7 nov 1867, ovl. (10 dagen oud) te Wageningen oud 10 Dagen op 17 nov 1867 Aktenummer: 90.

6.              Augustina Emillia Maria Verkade, geb. te Wageningen op 2 nov 1868, Direkteur Ons Landhuis te Lunteren, ovl. (53 jaar oud) te Wageningen op 30 dec 1921.

 

Generatie X

 

 

Xa.           Cornelia Verkade (Xa), dr. van Christiaan Jacobus Verkade (IXa) (Gistkooper Gistwerker) en Maartje Wessel, geb. te Schiedam op 6 sep 1878,

                 ovl. (75 jaar oud) op 15 jun 1954,

          tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Schiedam op 10 mei 1899 (getuige: Cornelis Verkade 24 jaar Veehouder

                 Arie Verkade 23 jaar Veehouder Broers van de bruid Hendrik Wessel 35 jaar Boereknecht oom van de bruid Johannes Klinkhamer 24 jaar Koopman

                 alle wonende alhier) met

                 Pieter Marius Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn (zie Xe). Pieter Marius van 12 januari 1877

                 Wonende aan het Broerveld nommer 72.

 

Xb.           Jacobus Post, zn. van Johannes Post en Adriana Verkade (IXc), geb. te Vlaardingen op 30 sep 1865, stoker, ovl. (85 jaar oud) te Vlaardingen op 21 feb 1951,

          tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Hillegersberg op 27 apr 1892 met

                 Teuntje Ardenne van, dr. van Jan Ardenne van en Teuntje Kool geb. te Hillegersberg op 2 jan 1869, ovl. (68 jaar oud) te Hillegersberg op 1 sep 1937.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adriana Johanna Post, geb. te Kethel op 26 mei 1892,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Vlaardingen op 13 aug 1919 met

                Adrianus Bijl, zn. van Bastiaan Bijl en Maria Wildschutx, geb. te Puttershoek in 1892, machinist.

2.              Teuntje Catharina Post, geb. te Kethel op 12 aug 1893.

3.              Johannes Jacobus Post, geb. te Voorburg 1895 ??? nog een geboren in 1895 op 9 dec 1894 Aktenummer: 89, stoker,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) op 3 mrt 1920 met

                 Hendrika Cornelia Scholtszn, dr. van Cornelis Scholtszn en Catharina A. Bosch van den, geb. te Den Helder in 1900.

4.              Johanna Post, geb. te Voorburg op 28 mrt 1896 Aktenummer: 27.

5.              Jacoba Post, geb. te Voorburg op 18 aug 1898 Aktenummer: 77.

6.              Jacobus Johannes Post, geb. te Voorburg op 3 apr 1901 Aktenummer: 47.

 

Xc.           Cornelis Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 22 dec 1874,

                Bouwknecht / Veehouder aan den Rotterdamschedijk No 4 Schiedam, ovl. (75 jaar oud) op 24 mei 1950,

          tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Schiedam op 4 mei 1898 Johan Christiaan van der Kooy 35 jaar Boterhandelaar Vrijenban

                 Willem van der Marel 50 jaar melkverkoper

                 Klaas van der Marel 24 jaar Vleeshouwer

                 Johannes Klinkhamer 23 jaar Koopman alle wonende alhier met

                Maria Berg van den, dr. van Daniel Berg van den (Veehouder) en Jannetje Marel van derxe "Marel van der:Jannetje †1867",

                geb. te Vrijenban op 4 dec 1875, ovl. (80 jaar oud) op 2 okt 1956.

                 Notitie bij Cornelis.


                 Nationale Militie Prov Z Holland.

                 Inschrijvingsnummer van de Gem Schiedam van het jaar 1893 voor de lichting van jaar 1894 dat hem vervolgens bij de loting ten deel is gevallen

                   No 120 dat buiten de oproeping is gebleven, hem tot geen dienst verplicht. s'Gravenhage 23 April 1898.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Maria Verkade, geb. te Schiedam op 18 feb 1899 Pieter Verkade 50 jaar landbouwer

                 Arie Verkade 23 jaar Landbouwer, ovl. (79 jaar oud) op 19 jun 1978,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Schiedam op 25 apr 1923 Jan Jacob Doelman 26 jaar Veehouder broeder van de bruidegom

                 Daniel Verkade 22 jaar Veehouder broeder van de bruid

                 Beiden wonende alhier met

                Jan Doelman, zn. van Nicolaas Doelman (Veehouder) en Maartje Zonneveld, geb. te Kethel en Spaland in 1893, veehouder.

2.              Daniel Verkade, geb. te Schiedam des Namiddags ten Half zeven ten zijnen huize op 6 mei 1900 Arie Verkade 24 jaar zonder beroep woont alhier

                 Pieter Marius Verkade 23 jaar melkverkoper woont alhier.

3.              Pieter Verkade, geb. op 8 jul 1901, ovl. (4 jaar oud) op 17 jun 1906.

4.              Johan Christiaan Verkade, geb. te Schiedam op 14 aug 1902, volgt XIh.

5.              Jannetje Verkade, geb. op 14 aug 1902.

6.              Maartje Verkade, geb. te Schiedam op 19 mrt 1905,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 34 jaar oud) te Kethel en Spaland op 4 dec 1929 Johannes Petrus Elisabertus Christiaan Eerhard 76 jaar woont den Haag vader van den Bruid

                 Johannes Maarten Eerhard 40 jaar woond wassenaar broer van de bruidegom met

                 Johannes Petrus Elisabertus Christiaan Eerhard, zn. van Johannes Petrus Elisabertus Christiaan Eerhard en Angenita Johanna Bimberge,

                 geb. te 's‑Gravenhage in 1895, Predikant te s'Gravenhage.

7.              Helena Maria Verkade, geb. op 23 jun 1907,

          tr. (39 jaar oud) op 27 feb 1947 met

                  Franciscus Johannes Ven van de

8.              Pieter Verkade, geb. op 11 nov 1909.

9.              Cornelis Verkade, geb. op 6 mei 1912.

10.            Anna Pieternella Verkade, geb. op 4 jun 1913.

11.            Arie Verkade, geb. op 23 okt 1918.

 

Xd.           Arie Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 15 dec 1875,

                 ovl. (72 jaar oud) op 28 dec 1947,

           tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) op 26 apr 1906 met

                 Jannetje Rodenburg, geb. op 17 jun 1877, ovl. (84 jaar oud) op 26 sep 1961.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Pieter Cornelis Verkade, geb. te Schiedam op 20 feb 1907.

2.              Willempje Verkade, geb. te Schiedam op 23 mei 1908,

           tr. (23 jaar oud) te Kethel en Spaland op 20 jan 1932 met

                 Johan Zonneveld, zn. van Pieter Zonneveld en Klazina Huibertine Berg van den, geb. te Vrijenban thans Delft wonende Schipluiden in 1805, Veehouder.

3.              Maria Verkade, geb. op 23 jun 1909,

         tr. (40 jaar oud) op 27 apr 1950 met

                 Arie Lelie van de

4.              Jannetje Verkade, geb. te Kethel en Spaland op 20 nov 1910 Cornelis van der Loo 23 jaar timmerman Marinus Jacobus Stempelaars 40 jaar GemeentebodeBeiden wonende alhier,

                 ovl. (62 jaar oud) op 10 apr 1973.

5.              Pieter Verkade, geb. op 4 dec 1911, ovl. (63 jaar oud) op 19 feb 1975, volgt XIi.

6.              Simon P C Verkade, geb. op 31 jan 1914, volgt XIj.

7.              Maartje Verkade, geb. op 20 jul 1915,

          tr. met

                 Cornelis Pelt van

8.              Neeltje Verkade, geb. op 25 okt 1917,

        tr. (33 jaar oud) op 13 jun 1951 met

                  Marie Gerard Oly

9.              Barbara Margaretha Verkade, geb. op 24 jun 1924,

          tr. (22 jaar oud) op 23 mei 1947 met

                Gerrit Schaik van

 

Xe.           Pieter Marius Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn, geb. te Schiedam om 6 uur op het huisadres op 12 jan 1877

                  Volgens inschrijfregister Gem Schiedam Jaar 1896 voor de lichting van het jaar 1897 dat hem bij de loting is ingeschreven onder No 208 dat buiten de oproeping is gebleven,

                   hem tot geen dienst heeft verplicht 1 mei 1899

                   (getuige: Arie van der Sloot 31 jaar Schipper Reinier Schulse 31 jaar Schipper alle wonende alhier), Melkverkoper,

                   ovl. (78 jaar oud) op 29 jun 1955,

          tr. met

                  Cornelia Verkade (zie Xa).

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Maria Verkade, geb. te Schiedam op 30 jun 1900 (getuige: Arie Verkade 24 jaar boerenarbeider Pieter de ruiter 49 jaar metselaarbeide wonende alhier),

         tr. (21 jaar oud) te Kethel en Spaland op 1 feb 1922 (getuige: Jan Zonneveld 33 jaar Veehouder Arie Zonneveld 29 jaar Veehouder  Beiden wonende Kethel, broers van de bruid) met

                 Jacob Zonneveld, zn. van Ary Zonneveld en Geertruij Schie van, geb. te Kethel en Spaland op 18 jan 1992, Winkelier.

2.              Maartje Verkade, geb. te Schiedam In het huis staande Broerveld alhier nommer 62 op 7 dec 1901 aangifte geschied door Kaatje van 't Wout, echtgenoot van

                 Johan Theodoor Gustaaf Dulfer 36 jaar, Verloskundige, wonende alhier, bij na te noemen bevalling geadsisteert hebbende, bij afwezigheid des vader des kind

                  (getuige: Leendert Bokhorst 54 jaar tweede adjunct gemeentebode Willem Overweel 34 jaar eerste adjunct gemeentebodebeide alhier),

            tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Kethel en Spaland op 18 mei 1927 met

                  Jan Breugem, zn. van Pieter Breugem en Adriaantje Verhoeven, geb. te Kethel en Spaland op 30 jun 1899, Warmoezier.

3.              Pieter Marius Verkade, geb. te Kethel op 3 mrt 1904, volgt XIa.

4.              Christiaan Jacobus Verkade, geb. te Schiedam op 17 feb 1906, volgt XIb.

5.              Cornelis Verkade, geb. te Schiedam op 26 mei 1907, ovl. (89 jaar oud) op 8 feb 1997, volgt XIc.

6.              Johan Friedrich Verkade, geb. op 22 okt 1908, volgt XId.

7.              Arie Verkade, geb. op 8 jul 1911, volgt XIe.

8.              Anna Pieternella Verkade, geb. op 9 jun 1915.

9.              Teunis Verkade, geb. op 18 apr 1917, ovl. (50 jaar oud) op 16 jul 1967,

           tr. met

                  Janny Tas

10.            Gerard Arend Verkade, geb. op 1 mei 1919, volgt XIf.

11.            Paulus Verkade, geb. op 16 jan 1921, volgt XIg.

 

Xf.            Teunis Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn, geb. op 17 okt 1879, ovl. (89 jaar oud) op 24 jan 1969,

           tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) op 27 nov 1907 met

                 Jenneke Stek, dr. van Jan Hendrik Stek en Petronella Versluis, geb. te Gorkum Gorincheem op 12 nov 1883, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam op 25 nov 1955.

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Maria Verkade, geb. op 22 apr 1908,

          tr. (23 jaar oud) op 30 sep 1931 met

                 Johannes Breugem

2.              Petronella Verkade, geb. te Rotterdam op 21 mei 1909, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam op 24 apr 1912.

3.              Pieter Verkade, geb. op 17 sep 1910, volgt XIk.

4.              Janna Margje Verkade, geb. op 25 jan 1912,

           tr. (25 jaar oud) (1) op 28 apr 1937 met

                 Frans Lodewijks

           tr. (2) met

                  Anthonie Ooms

5.              Jan Hendrik Verkade, geb. op 21 mei 1913, volgt XIl.

6.              Maartje Verkade, geb. op 7 jan 1915,

          tr. (25 jaar oud) op 30 okt 1940 met

                  Jan Gerard Bos van de

7.              Petronella Verkade, geb. op 13 mei 1916,

          tr. (24 jaar oud) op 15 jan 1941 met

                  Jan Bos van de

8.              Teunis Verkade, geb. te Rotterdam op 28 aug 1917, volgt XIm.

9.              Cornelis Verkade, geb. te Rotterdam op 9 jul 1919, volgt XIn.

10.            Jenneke Verkade, geb. op 7 aug 1920,

           tr. (24 jaar oud) op 6 sep 1944 met

                  Dirk Bos de

11.            Arie Verkade, geb. op 14 jan 1922,

            tr. met

                 Bartha Angenita Spillenaar

12.            Paulus Verkade, geb. op 23 jul 1924, volgt XIo.

13.            Lena Verkade, geb. op 10 okt 1927,

          tr. (25 jaar oud) op 29 apr 1953 met

                 Pieter Boer

14.            Doodgeb. zoon Verkade, geb. te Hillegersberg op 30 dec 1926.

 

Xg.           Paulus Verkade, zn. van Pieter Verkade (IXi) (Arbeider Watermolenaar) en Maria Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 5 nov 1881, ovl. (77 jaar oud) op 11 jun 1959,

         tr. (37 jaar oud) op 9 apr 1919 met

                 Neeltje Jong de

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Pieter Verkade, geb. op 28 jan 1920, volgt XIp.

2.              Jan Pieter Verkade, geb. op 14 nov 1921, volgt XIq.

3.              Maria Verkade, geb. op 14 mrt 1924,

           tr. (23 jaar oud) op 25 sep 1947 met

                 Hendrik Verhoef

 

Xh.           Adriana Verkade, dr. van Teunis Verkade (IXj) (Tuinman in den Haag) en Helena t'Hart, geb. te Schiedam in 1890, Adriana dreef een Bloemenzaak aan de Kanaalweg 15 op Scheveningen

                 Na haar dood nam haar dochter Hele de Boer de zaak over

           tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 12 jul 1912 Huwelijksakte Nr 1242 folio 36 Cornelis 't Hart 54 jr Kuiper en oom van de Bruid ( den Haag )

                 Johannes t Hart 21 Jr Neef v d bruid, Smid ( Den Haag ) Cornelis Verkade 28 Jr Broeder v d bruid, smit ( Den Haag )

                 Gerard Cornelis Strik 30 jr Brandwacht ( den Haag ),

         (gesch. op 4 okt 1917) met

                 Jelle Boer de, zn. van Sibren Boer de en Jantje Bosman, geb. op 13 okt 1885, Brandwachter, ovl. (78 jaar oud) op 19 jul 1964 Canada.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Helena Boer de

 

Xi.             Ericus Gerhardus Duijvis, zn. van Teewis / Teunis Duijvis en Debora Geertruida Verkade (IXr), geb. te Koog aan de Zaan in 1853, Koopman,

                  ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Zaandam Leeftijd: 85 op 14 okt 1937 Aktenummer: 274,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 11 jul 1878 Akte 90 met

                 Guurtje Stadt van de, dr. van Jan Stadt van de en Alida Mats, geb. te Zaandam in 1855,

                 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Koog aan de Zaan Leeftijd: 81 op 5 jan 1936 Aktenummer: 1.

                 zie ook http://zaanstad.pictura-dp.nl/index.php?mrx_mod=result&mrx_offset=3991&option=com_memorix.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1879, volgt XIr.

2.              Maria Debora Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1882, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Wageningen 53 Jaar op 1 dec 1936 Aktenummer: 143,

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 dec 1915 akte38 met

                 Marie Johan Uven van, zn. van Albert Uven van  en Johanna Wilhelmina Koorevaar, geb. te Gouda in 1878, Hoogleraar.

                 m.kohlen@ziggo.nl.
                Ik ben op zoek naar informatie over een koperen plaqette met de naam Maria Debora Geertruida van Uven Duyvis erop.
                Zo kwam ik terecht op de stamboom van Arent van Gelder.
                Deze plaquette is al jaren in mijn bezit.Hij is destijds gevonden tussen rommel in de tuin van fam.Muller Mevr.van der Meystraat in Geulle(limburg).Er lag nog een zelfde exemplaar.
                Graag zou ik te weten willen komen waarom er twee dezelfde zijn,en hoe ze in Geulle terecht kwamen.Ik zou het geweldig vinden als u mij hierover informatie zou kunnen verstrekken.
                Foto bijgevoegd
.

3.              Lide Duijvis Zij is geëmigreerd in de 20 iger jaren naar Marokko en heeft daar een dochter geadopteerd. Zij is nooit getrouwd.

4.              Guda Erica Gerharda Duijvis,

           tr. in 1936 met

                Albert Egges Giffen van de grondlegger van de archeologie in Nederland en hoogleraar in Groningen.

5.              Gre Duijvis, huisarts in Amersfoort,

        tr. met

                 Spaander

6.              Alida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1880, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rabat [Marokko] Leeftijd: 64 op 4 dec 1944 Aktenummer: 17.

 

Xj.             Jacob Teeuwisz Duijvis, zn. van Teewis / Teunis Duijvis en Debora Geertruida Verkade (IXr), geb. in 1854, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1883,

                  Genoot particulier onderwijs.te Zaandijk, Mainz en Londen.

                  Hij was van 1872 af werkzaam bij  .H. Koekcbakker, commissionnair in effecten.te Wormerveer en in 1875 ten kantore van de fa. Insinger & Co. te Amsterdam. D.

                  is pres.-comm. der Hollandsohc.Draad- en Kabelfabriek. In 1880 richtte D. een.eigen zaak op onder den naam de Waal Duyvis & Co.

                  Nadat de firmanaam in 1.918 gewijzigd was in J. Duyvis &.Zn, werden de zaken sinds l Jan. 1937 voortgezet onder.den naam J. Duyvis & Zoon's Koffie- en Productenhandel.N.V. -

                  Hij is officier in de orde van Oranie-Nassau. -.Hij bezocht vele landen van Europa, voornamelijk voor.zaken. - Koninginneweg 174, Amsterdam.

         tr. (resp. ongeveer 29 en 27 jaar oud) te Blokzijl op 19 jul 1883 Aktenummer: 4 met

                  Eva Loos, dr. van Jan Loos (houthandelaar) en Johanna Cornelia Gelder van,  geb. op 21 feb 1856, ovl. (67 jaar oud) op 28 jan 1924.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan. Teewis Duijvis, geb. te Amsterdam op 5 jun 1884, dir. N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, :Bg.:ingenieur;

            tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Geneve [Zwitserland] Amsterdam 24-11-1911 op 18 aug 1911 Aktenummer: reg.1A;fol.42 met

                 Mathilde Emile Courvoisier, dr. van Paul César Emile Courvoisier en Mathilde Henriette Bernouilli, geb. te Chaux de Fonds [Zwitserland] op 22 jun 1889.

2.              Debora Geertruida Duijvis, geb. op 17 feb 1886, kunstgraveuse.

3.              Hugo Jacob Duijvis, geb. te Amsterdam op 16 jun 1890, volgt XIs.

4.              Johanna Cornelia Duijvis, geb. op 28 jan 1892.

 

Xk.           Pieter Mattheus Duijvis, zn. van Teewis / Teunis Duijvis en Debora Geertruida Verkade  (IXr), geb. in 1857, Fabrikant Technicus,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Borne op 30 aug 1889 Aktenummer: 23 met

                 Jacoba Carolina Cleeff van, dr. van Willem Cleeff van en Grietje Bussemaker, geb. te Borne in 1865.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margreet Geertruida Duijvis, geb. te Zaandijk in 1893,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 15 nov 1918 Aktenummer: 20 met

                 Heinrich Friedrich Julius Keip, zn. van Carl Otto Oscar Keip (fabrikant) en Annegien Gezina Baaren, geb. te Groningen in 1891, koopman.

2.              Willemina Louiza Elizabeth Duijvis, geb. te Zaandijk in 1898, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Hengelo Leeftijd: 36 op 1 mei 1934 Aktenummer: 95,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 15 jul 1920 Aktenummer: 19 met

                 Albert Carel Meijling, zn. van Herman Meijling en Johanna Jacomina Cleeff van, geb. te Borne in 1890, bierbrouwer.

 

Xl.             Cornelis Adrianus Duijvis, zn. van Teewis / Teunis Duijvis en Debora Geertruida Verkade (IXr), geb. te Koog aan de Zaan op 29 okt 1859, medicine docter en arts,

                 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1896,

            tr. (resp. 36 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1896 Aktenummer: 138 met

                  Wilhelmina Schaardenburg, dr. van Jan Gerrit Schaardenburg en Jannigje Rolloos, geb. te Dordrecht in 1876.

                 Not bij Cornelis en Wilhelmina     18-12-1931 van Amsterdam

                 5-1-1932 naar Indonesie  woonde 1898 Adres: wijk N, nummer 151 Vlissingen.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Duijvis, geb. te Vlissingen op 9 mei 1897 aktenummer 253 Adres: wijk N, nummer 151,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Vlissingen op 4 sep 1923 Aktenummer 126 met

                Dr Willem Ernest Sprenger, zn. van Constantijn Assuenus Sprenger en Ernestina Wilhelmina Lambrechtsen, geb. te Kloetinge in 1896, Arts.

2.              Debora Duijvis, geb. te Vlissingen op 10 mei 1899 aktenummer : 264,

           tr. (32 jaar oud) op 18 dec 1931 met

                   J Floos

 

Xm.          Maria Duijvis, dr. van Jacob Duyvis en Pietronella Leonarda Verkade (IXs), geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857,

                 ovl. (62 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 62 op 16 nov 1919 Aktenummer: 1370,

             tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 9 nov 1880 Aktenummer: 428 met

                 Jentje Wijbrandi, zn. van Klaas Wijbrandi en Atje Folkerdina Gorter geb. te Leeuwarden in 1855, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 82 op 8 dec 1937 Aktenummer: 1558.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alida Folkerdina Wijbrandi, geb. te Leeuwarden in 1882,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 24 mei 1909 Aktenummer: 274 met

                  Pieter Johannes Lagro, zn. van Willem Lagro en Fenna Mulder, geb. te Groningen in 1884.

 

Xn.           Ericus Gerhardus Duijvis, zn. van Jacob Duyvis en Pietronella Leonarda Verkade  (IXs), geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861,

                 ovl. (71 jaar oud) te De Bilt Leeftijd: 71 op 22 feb 1932 Aktenummer: 9,

          tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Utrecht op 31 jul 1889 met

                 Henriette Louise Raabe, dr. van Adam Hendrik Raabe en Christiana Henriette Marth, geb. te Utrecht op 22 aug 1863, ovl. (73 jaar oud) te Amersfoort Leeftijd: 73

                 Wonende te De Bilt. Uittreksel uit het overl.register der Gem.Amersfoort op 11 dec 1936 Aktenummer: 168.

                 Duijvis Raabe.
                 Badgast op woensdag 11 september 1901 Domburg.
                 Dhr en mevr. Duijvis Raabe.
                 Woonplaats (residence) : Utrecht.
                 Land (country) : Nederland.
                 Aantal personen (number of persons) : 2.
                 Datum aankomst (date of arrival) : 11-09-1901.
                 Logeeradres (stay) : Dorp.
                 Bron:
                 Badgasten in Domburg 1883-1921.
                 Archief:
                 Domburgs Badnieuws inventarisnummer [toegevoegd: 1 december 2004].
                 Zeeuws Archief: Badgasten opgenomen in het Domburgs Badnieuws 1883-1921
..

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Christiana Henriette Duijvis, geb. te Utrecht in 1885,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 17 nov 1908 Aktenummer: 724 met

                  Willem George Theodor Hendrik Sorgen van, zn. van Willem George Frederik Adriaan Sorgen van en Johanna Catharina Raqay, geb. te Utrecht in 1881.

2.              Jacob Duijvis, geb. te Utrecht in 1887,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 18 sep 1917 Aktenummer: 793 met

                 Maria Catharina Brink van den, dr. van Dirk Frederik Brink van den en Pieternella Klarenbeek, geb. te Utrecht in 1890.

3.              Erica Louise Duijvis, geb. te Utrecht in 1890,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Zeist op 12 okt 1915 Aktenummer: 74 met

                 Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, zn. van Henrie Cornelis Adriaan Hooft Hasselaar (notaris) en Jeanne Charlotte Overduijn, geb. te Zeist in 1887.

4.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Utrecht in 1895,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht op 15 jun 1920 Aktenummer: 531 met

                 Catharina Koert, dr. van Daniël Koert en Geertruida Elizabeth Ort, geb. te Utrecht in 1897.

5.              Jan Spekham Duijvis, geb. te Utrecht in 1901,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Amersfoort op 22 feb 1928 Aktenummer: 31 met

                  Gezina Suzanna Cornelia Hoeve van der, dr. van Maarten Hoeve van der en Petronella Margaretha Gezina Nehadennia Van Wijk Wijk, geb. te Wilnis in 1905.

 

Xo.           Jan Jacob Duyvis zn. van Jacob Duyvis en Pietronella Leonarda Verkade (IXs), geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862.

                 Fabrikant tarwestijfsel. President commissaris NV Zuivelmij de Kroon. Deelgenoot in de firma's Duyvis & Co. te Utrecht en Jacob Duyvis te Koog aan de Zaan,

                 ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940,

           tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 mei 1887 Akte 11 met

                Catharina Hendrika Honig, dr. van Hendrik Klaasz. Honig (koopman en oliefabriekant) en Trijntje Honigh, geb. te Koog aan de Zaan op 15 okt 1864,

                 ovl. (54 jaar oud) te Heemstede op 1 jun 1919.

                 Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.              Catharina Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888, ovl. te Bussum, volgt XIt.

2.              Petronella Leonarda (Leentje) Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968, volgt XIu.

3.              Hendrika (Riek) Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984, volgt XIv.

4.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Blaricum in 1944,

          tr. te Heemstede met

                 Rinze Spijksma

                     Huw werd ontbonden.

5.              Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bentveld in 1980.

 

Xp.           Geertruida Petronella Leonarda Duijvis, dr. van Jacob Duyvis en Pietronella Leonarda Verkade (IXs), geb. te Koog aan de Zaan in 1868,

           tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) te Utrecht op 26 jun 1892 Aktenummer: 322 met haar neef

                Everard Christiaan Cornelis Dekker zn. van Jan Janszn Dekker (Stoomhoutzager en houthandelaar) en Aaltje Spekham Duyvis, geb. te Westzaan op 17 mrt 1863, Houthandelaar.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Dekker, geb. te Westzaan op 16 jun 1892, semi-arts,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Sappemeer op 26 jul 1917 Aktenummer: 25 met

                Jeanette Christine Maathuis, dr. van Cornelis Jan Maathuis (houthandelaar) en Remina Lucretia Gaaikema, geb. te Sappemeer in 1894.

2.              Leonardo Dekker, geb. te Westzaan op 10 aug 1894, ovl. (19 jaar oud) te Bloemendaal op 21 jun 1914.

3.              Alida Dekker, geb. op 18 jan 1901.

 

Xq.           Ericus Gerhardus Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade (IXt) en Eduarda Thalia Koning, geb. te Zaandam op 18 sep 1868,

                 dir. NV Verkade's Fabr, lid Gem.-raad en wethouder ald, daarna dir. Ned. gist en Spiritusfabr. te Delft,

                 ovl. (58 jaar oud) te 's‑Graveland op 29 aug 1927,

            tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 4 feb 1892 met zijn achternicht

                 Henriette Johanna Catharina Gelder van, dr. van Lambertus Jacobus Gelder van en Lubina Aurelia Endtsz, geb. te Amsterdam op 4 okt 1870,

                  ovl. (79 jaar oud) te Hilversum op 2 jun 1950.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Eduadia / Eduarda Thalia Verkade, geb. te Zaandam op 16 dec 1892,

            tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Delft op 12 apr 1917 met

                 Ir Willem Braat, zn. van Hendrik Dr. Braat en Grada Johanna Hendrika Thieme, geb. te Willem 1 Semarang, Ned Indie [Indonesië] op 28 sep 1891,

                 werktuigk. ing, exportmanager Willem Smit & Co's Transformatorenfabr. NV te Nijmegen.

2.              Ericus Gerhardus Verkadexe "Verkade:Ericus Gerhardus *1896", geb. te Zaandam op 18 mrt 1896, Wichelroedelooper.

3.              Titia Verkade, geb. te Zaandam op 23 jan 1899,

            tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te 's‑Gravendeel op 15 apr 1922 met

                 Cornelis Bruynzeel, dr. van Cornelis Bruynzeel en Antoinette Lels, geb. te Rotterdam op 19 feb 1900 akte nr. 1833.dir Bruynzeel's Deurenfabr. NV.

4.              Jan Willibrord Verkade, geb. te Zaandam op 20 apr 1902, dir. Kon. Verkade Fabr. NV.

 

Xr.            Arnold Hendrik Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade (IXt) en Eduarda Thalia Koning, geb. te Zaandam op 26 jun 1872,

                  dir. Kon. Verkade Fabr. NV en lid Gem.-raad ald, ovl. (80 jaar oud) te Zaandam op 16 aug 1952

            tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Zaandam op 5 mei 1898 met

                  Margaretha Maria Honig, dr. van Jacobus Honig en Hendrika Keg geb. te Koog aan de Zaan op 26 sep 1876.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Frans Verkade, geb. te Zaandam op 26 aug 1904, Dir Kon. Verkade Fabr. NV

2.              Jacobus Verkade, geb. op 29 mrt 1906, ovl. (102 jaar oud) op 27 jun 2008, volgt XIw.

3.              Arnold Hendrik Verkade, geb. te Zaandam op 22 jun 1909, volgt XIx.

 

Xs.            Johan Anton Eduard Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade (IXt) en Eduarda Thalia Koning, geb. te Zaandam op 5 apr 1875, dir. Kon. Verkade Fabr. NV,

                  voorz. Kamer van Kooph. en Fabr. voor Zaanland, voorz. Ver. van Ned. werkgevers,

             tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Zaandam op 12 sep 1901 met

                 Anna Margaretha Stadt van der, dr. van Pieter Anthonie Stadt van der en Maria Catharina Prins, geb. te Koog aan de Zaan op 22 okt 1875.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Catharina Verkade, geb. te Zaandam op 30 jan 1903, volgt XIy.

2.              Tom Verkade, geb. te Zaandam op 24 aug 1905, volgt XIz.

3.              Margaretha Adriana Verkade, geb. te Zaandam op 16 aug 1908.

4.              Erica Eduarda Verkade, geb. te Zaandam op 6 jun 1911, ovl. te Koog aan de Zaan.

5.              Anna Margaretha Verkade, geb. op 21 apr 1919, tuinbouwdeskundige, ovl. te Baarn.

 

Xt.            Eduard Rutger Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade (IXt) en Eduarda Thalia Koning, geb. te Amsterdam op 15 jun 1878,

                 toneelspeler / Direkteur 16/6/1922 Londen K V de Haghetspelers,

           tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te Hengelo op 28 sep 1902 Aktenummer: reg.1;fol.30v, (gesch. te Amsterdam op 22 apr 1910) met

                Johanna Wulfften Palthe van, dr. van Dirk Willem Wulfften Palthe van en Willemine Jalink, geb. op 25 aug 1880.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Mr. Verkade, geb. te Amsterdam op 15 jun 1905, volgt XIaa.

 

                 Eduard Rutger Verkade,

            tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (2) te Amsterdam op 21 mei 1910 Aktenummer: reg.3C;fol.15v, (gesch. te Amsterdam op 24 jan 1919) met

                Maria Magdalena Muller dr. van Carl Johann Heinrich Muller (fabrikant) en Adriana Wilhelmina Groot de, geb. te Utrecht op 3 nov 1883, Toneelspeelster,

                ovl. (35 jaar oud) te Rotterdam op 18 apr 1919 omgekomen bij de ondergang van de s.s. De Amstel, op weg van Christiania (Oslo) naar Rotterdam 18 april 1919.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Carola Eduarda Verkade, geb. te Amsterdam op 10 sep 1910,

            tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (1) te Utrecht op 24 nov 1931, (gesch. te Utrecht op 17 aug 1945) met

                 Egbert Cate ten, dr. van Hendrik Egbertus Cate ten en Wilhelmina Christina Catharina Wulfften Palthe van, geb. te Almelo op 9 jul 1904.

          tr. (resp. 36 en 39 jaar oud) (2) te Amsterdam op 5 nov 1946 met

                Albertus Hubertus Francot, zn. van Paulus Hubertus Joannes Francot en Maria Elisabeth Meeuwissen, geb. te Weert op 22 jan 1907, Journalist.

2.              Rutger Eric Verkade, geb. te Amsterdam op 6 sep 1912, volgt XIab.

 

                 Maria Magdalena Muller, dr. van Carl Johann Heinrich Muller (fabrikant) en Adriana Wilhelmina Groot de,

            tr. (2) met

                 Francois Emile Vlielander Hein

 

                 Eduard Rutger Verkade,

           tr. (resp. 44 en 34 jaar oud) (3) te 's‑Gravendeel op 4 jul 1922, (gesch. te 's‑Gravenhage op 2 dec 1933) met

                 Marie Cramer, geb. te Soekaboemi (Ned. Indie ) [Indonesië] op 10 okt 1887, Tekenares en Schilderes.

 

                 Eduard Rutger Verkade,

            tr. (resp. 57 en 29 jaar oud) (4) te Naarden op 23 nov 1935 met

                 Eline Francoise Cartier Dissel van, dr. van Maurits Cornelis Dissel van en Annie Marie IJzerman, geb. te Breda op 6 jan 1906, soc. geogr. doct.

               

 

Xu.           Ericus Gerhardus Verkade zn. van Dr Pieter Verkade (IXu) (medicinae doctor) en Maartje Stadt van de, geb. te Hoorn op 9 okt 1860, empl. Zuid-Afr. Spoorweg Mij,

                ovl. (74 jaar oud) te Alkmaar op 5 aug 1935,

            tr. (resp. 19 en 15 jaar oud) te Gieken op 28 okt 1879 met

                Anna Adriana Vleugels, dr. van Hendrik Vleugels en Tannetje Zwemer, geb. te Ellewoutsdijk op 26 jan 1864, ovl. (72 jaar oud) te Houthem op 26 sep 1936.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Jong Overleden Dochter Verkade.

 

Xv.           Cornelis Pieter Verkade, zn. van Dr Pieter Verkade (IXu) (medicinae doctor) en Maartje Stadt van de, geb. te Harlingen op 19 mrt 1864,

                 dir. NV Latenstein's Stijfselfabriek te Nijmegen, ovl. (70 jaar oud) te Haarlem op 17 apr 1934,

            tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Zaandam op 24 apr 1890 Akte 30 met

                  Johanna Liwijn, dr. van Eduard Liwijn en Johanna Spiers, geb. te Zaandam op 16 jan 1866, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht op 2 jun 1943.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Eduard Verkade, geb. te Zaandam op 21 mei 1891, volgt XIac.

2.              Johanna Maria Verkade, geb. te Zaandam op 9 jan 1897, ovl. (18 jaar oud) te Zaandam op 17 apr 1915.

 

Xw.           Pieter Verkade, zn. van Dr Pieter Verkade (IXu) (medicinae doctor) en Maartje Stadt van de, geb. te Harlingen op 7 mei 1866, loodscommissaris te Den Helder,

                 Adjunct-commissaris bij het loodswezwn, ovl. (50 jaar oud) te Den Helder op 7 aug 1916,

            tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Hoogkarspel op 29 apr 1895 Akte 4 met

                 Elisabeth Koster, dr. van Klaas Koster en Aaltje Jong de, geb. te Hauwert op 29 feb 1868, ovl. (68 jaar oud) te Alkmaar op 6 dec 1936.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Doodgeb. dochter Verkade, geb. te Hellevoetsluis op 6 jan 1901 Aktenummer: 2.

2.              Maria Alida Verkade, geb. te Hellevoetsluis op 8 apr 1903,

             tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 17 mei 1927 met

                 Ir. Henrikus Gerardus Poortman, zn. van Kornelis Johannes Poortman en Elisabeth Maria Steeden van, geb. te Nieuw Helvoet, Hellevloetsluis Z.H. op 27 dec 1898,

                civ. ing, ing. Provinc. Waterstaat van Midden Java, res. 1e luit. inf. KNIL.

 

Generatie XI

 

 

XIa.          Pieter Marius Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. te Kethel op 3 mrt 1904 

                 (getuige: Leendert Paulus Rijkevorsel 71 jaar timmerman Pieter de Ruiter 53 jaar Waagmeester beiden wonende alhier),

             tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Nootdorp op 12 apr 1933 met

                 Willemina Post, dr. van Arie Post en Gerrigje Bak, geb. te Nootdorp op 13 jul 1907.

                 Zie de familie Post    http://members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_janper_generatie.htm

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Pieter Marius Verkade, geb. op 11 mei 1935, volgt XIIa.

2.              Arie.M Verkade, geb. op 18 jan 1937, volgt XIIb.

3.              Cornelis Verkade, geb. op 3 jun 1939, volgt XIIc.

4.              Gerard Wilhelminus Verkade, geb. op 22 jun 1946, volgt XIId.

5.              Wilhelmina Verkade, ovl. op 25 mei 1950.

                 5. overleden.

 

XIb.          Christiaan Jacobus Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade  (Xa), geb. te Schiedam op 17 feb 1906 

                (getuige: Johannes de Wit 27 jaar timmerman Pieter de Ruiter 25 jaat waagmeester  beiden wonen alhier),

           tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Schipluiden op 29 sep 1934 Aktenummer: 17 met

                 Maria Dijkshoorn, dr. van Pieter Dijkshoorn en Maria Bouwmeester, geb. op 11 feb 1907.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Pieter Verkade, geb. op 22 dec 1935.

2.              Pieter Leendert Verkade, geb. op 15 okt 1937, volgt XIIe.

3.              Maria Verkade, geb. op 22 feb 1940,

           tr. (22 jaar oud) op 5 sep 1962 met

                 Jan Poot

4.              Cornelia Verkade, geb. op 28 jun 1942,

           tr. (22 jaar oud) op 21 okt 1964 met

                 Piet Eijk van

5.              Christiaan Jacobus Verkade, geb. op 2 mrt 1944, volgt XIIf.

6.              Jacoba Adriana Verkade, geb. op 5 sep 1945,

            tr. (26 jaar oud) op 26 jan 1972 met

                 Dick Wolterman

7.              Johanna Petronella Verkade, geb. op 16 nov 1947,

           tr. (22 jaar oud) op 15 mei 1970 met

                  Dick Poot

8.              Maartje Verkade, geb. op 16 nov 1947,

            tr. met

                 Joop Toorn van

 

XIc.          Cornelis Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. te Schiedam op 26 mei 1907,

                 ovl. (89 jaar oud) op 8 feb 1997,

             tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Schipluiden op 13 mei 1936 Aktenummer: 18 met

                  Jacoba Johanna Dijkxhoorn, dr. van Marinus Dijkxhoorn en Heintje Boode de, geb. te Hof van Delft te Delft Z.H. in 1910.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Cornelis (Kees) Verkade, geb. op 11 dec 1947, volgt XIIg.

2.              Cornelia Verkade, geb. op 26 mrt 1938,

            tr. (25 jaar oud) op 31 okt 1963 met

                Gerrit Jan Polhuijs

3.              Hendrika Verkade, geb. op 28 aug 1939,

            tr. (25 jaar oud) op 16 okt 1964 met

                 Willem Henry Pflug

4.              Jacoba Johanna Verkade, geb. op 18 aug 1941,

            tr. (24 jaar oud) op 30 sep 1965 met

                  Willem Adrianus Cornelis Winter de

5.              Pieter Marius Verkade, geb. op 19 mei 1943, volgt XIIh.

6.              Rina Maria Verkade, geb. op 22 sep 1946,

            tr. (21 jaar oud) op 12 jun 1968 met

                  Evert Donker van de

7.              Marinus Verkade, geb. op 13 aug 1955, ovl. (17 jaar oud) op 3 dec 1972.

 

XId.          Johan Friedrich Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. op 22 okt 1908,

           tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) op 13 sep 1938 met

                 Adriana Vlugt van de, geb. op 18 jul 1914.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Cornelia Verkade, geb. op 7 aug 1939,

            tr. (21 jaar oud) op 27 jul 1961 met

                  Joseph Stolk

2.              Neeltje Adriana Verkade, geb. op 17 mrt 1946,

             tr. (22 jaar oud) op 14 feb 1969 met

                 Bastiaan Duffelen

3.              Adriana Verkade, geb. op 10 dec 1948,

             tr. (21 jaar oud) op 25 jun 1970 met

                   Kornelia Brandwijk

 

XIe.          Arie Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. op 8 jul 1911,

          tr. (resp. 25 en 10 jaar oud) op 29 okt 1936 met

                 Cornelia Zonneveld

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Verkade, geb. op 23 jul 1947.

2.              Cornelia Maria Verkade, geb. op 21 jan 1953.

3.              Arie Verkade, geb. op 25 jan 1953.

4.              Marianna Verkade, geb. op 10 jun 1950.

 

XIf.           Gerard Arend Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. op 1 mei 1919,

             tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) op 30 jan 1946 met

                 Madeleine Margaretha Neeltje Vlies van der, geb. op 23 jan 1921.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Cornelia Verkade, geb. op 9 aug 1948.

2.              Margaretha Grietje Verkade, geb. op 24 sep 1960.

 

XIg.          Paulus Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (Xe) (Melkverkoper) en Cornelia Verkade (Xa), geb. op 16 jan 1921,

            tr. (beiden 24 jaar oud) op 2 mei 1945 met

                Maria Dijkshoorn, geb. op 2 feb 1921.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Pieter Marius Verkade, geb. op 9 okt 1945, volgt XIIi.

2.              Marinus Verkade, geb. op 15 sep 1947, volgt XIIj.

3.              Paulus Verkade geb. te Schiedam op 19 jul 1949, volgt XIIk.

4.              Nicolaas Verkade, geb. op 4 sep 1951.

5.              Cornelis Verkade geb. op 11 jan 1953, volgt XIIl.

6.              Doodgeb. dochter Verkade, geb. in feb 1959.

7.              Jacob Adriaan Verkade, geb. op 27 feb 1960.

8.              Albert Cornelis Verkade geb. op 4 mrt 1962.

 

XIh.          Johan Christiaan Verkade, zn. van Cornelis Verkade (Xc) (Bouwknecht / Veehouder aan den Rotterdamschedijk No 4 Schiedam) en Maria Berg van den,

                 geb. te Schiedam op 14 aug 1902 Dirk baron 63 jaar zonder beroep  Daniel Krommenhoek 60 jaar Graanfactorsbediende,

           tr. (beiden 24 jaar oud) op 7 apr 1927 met

                 Maria Dijkshoorn geb. op 28 feb 1903, ovl. (71 jaar oud) op 30 jun 1974.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Verkade, geb. op 15 feb 1928,

          tr. (26 jaar oud) op 24 mrt 1954 met

                Phillippus Weerheim

2.              Neeltje Verkade, geb. op 25 mrt 1930,

            tr. (26 jaar oud) op 4 apr 1956 met

                 Jan Filleken

3.              Cornelis Verkade, geb. te Rotterdam op 21 jun 1934, volgt XIIm.

4.              Johanna Christina Verkade, geb. op 20 okt 1935,

            tr. (27 jaar oud) op 7 nov 1962 met

                  Hendrikus Dekker

 

XIi.            Pieter Verkade, zn. van Arie Verkade (Xd) en Jannetje Rodenburg geb. op 4 dec 1911, ovl. (63 jaar oud) op 19 feb 1975

          tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 32 jaar oud) (1) in 1952 met

                Arnolda Magdalena Francisca Quartel, geb. op 22 sep 1919, ovl. (44 jaar oud) op 5 mei 1964.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Arie Verkade geb. op 9 jan 1953.

2.              Magdalena Francisca Verkade, geb. op 3 aug 1954.

 

                 Pieter Verkade,

          tr. (resp. 54 en 45 jaar oud) (2) op 2 mrt 1966 met

                Marina Martina Donge van, geb. op 22 dec 1920.

 

XIj.            Simon P C Verkade, zn. van Arie Verkade (Xd) en Jannetje Rodenburg, geb. op 31 jan 1914,

            tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) op 12 mei 1937 met

                 Hendrika Gerda Meer van de, geb. op 4 jun 1917.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Arie Verkade, geb. op 4 sep 1937, ovl. (1 jaar oud) op 17 jan 1939.

2.              Arie Leendert Verkade, geb. op 31 jan 1940, volgt XIIn.

3.              Peter Verkade, geb. op 27 mrt 1952,

            tr. (21 jaar oud) op 27 dec 1973 met

                 Yvonne Luckerhof

4.              Marianne Verkade, geb. op 25 okt 1953.

 

XIk.          Pieter Verkade, zn. van Teunis Verkade (Xf) en Jenneke Stek, geb. op 17 sep 1910,

             tr. (resp. 24 en één dag oud) (1) op 21 nov 1934 met

                Jacoba Johanna Christina Brouwer, geb. op 21 nov 1934.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Teunis Verkade, geb. te Rotterdam op 14 jul 1935, volgt XIIo.

2.              Johanna Jacoba Verkade, geb. op 14 sep 1941,

           tr. (18 jaar oud) op 23 dec 1959 met

                  Dingeman Berkenbosch

                 Pieter Verkade,

           tr. (54 jaar oud) (2) op 2 dec 1964 met

                 Maria Sondervan

 

XIl.            Jan Hendrik Verkade, zn. van Teunis Verkade (Xf) en Jenneke Stek, geb. op 21 mei 1913,

           tr. (resp. 36 en 33 jaar oud) op 24 aug 1949 met

                 Jannigje Adriana Vliet van, dr. van Leendert Vliet van en Teeuna Risp van, geb. te Rotterdam op 9 aug 1916.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Teunis Verkade, geb. op 29 okt 1950,

            tr. (25 jaar oud) op 1 sep 1976 met

                 Wilhelmina Maria Vaandrager

2.              Leendert Jan Verkade, geb. te Rotterdam op 20 jan 1953, volgt XIIp.

3.              Jan Hendrik Verkade, geb. te Rotterdam op 8 jan 1954, volgt XIIq.

4.              Jacob Verkade, geb. op 2 okt 1955,

            tr. (21 jaar oud) op 16 jun 1977 met

                 Adriana Balke

 

XIm.         Teunis Verkade, zn. van Teunis Verkade (Xf) en Jenneke Stek, geb. te Rotterdam op 28 aug 1917,

         tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 9 aug 1944 met

                Marina Catolina Staal, geb. op 28 aug 1919.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Teunis Verkade, geb. op 16 mei 1945, volgt XIIr.

2.              Bastiaan Verkade, geb. op 13 jun 1946.

3.              Pieter Wouter Verkade, geb. op 10 okt 1948, volgt XIIs.

4.              Jenneke Verkade, geb. op 14 dec 1950,

            tr. (21 jaar oud) op 20 apr 1972 met

               Bert Koenen

5.              Wouter Verkade, geb. op 8 jun 1954,

            tr. (23 jaar oud) op 11 nov 1977 met

                Gerda Bruijn de

6.              Jan Hendrik Verkade, geb. op 10 sep 1956.

 

XIn.          Cornelis Verkade, zn. van Teunis Verkade (Xf) en Jenneke Stek, geb. te Rotterdam op 9 jul 1919,

           tr. (26 jaar oud) op 26 jun 1946 met

                 Jannigje Maat

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Teunis Verkade, geb. te Rotterdam op 21 okt 1949, volgt XIIt.

2.              Bastiaan Verkade, geb. op 17 mei 1956, volgt XIIu.

 

XIo.          Paulus Verkade, zn. van Teunis Verkade(Xf) en Jenneke Stek, geb. op 23 jul 1924,

            tr. (25 jaar oud) op 10 aug 1949 met

                 Johanna Maria Verhoeve

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jenneke Verkade, geb. op 10 dec 1951.

2.              Cornelis Meyer Verkade, geb. op 16 apr 1955.

3.              Paulina Janna Verkade, geb. op 16 apr 1961.

4.              Johanna Maria Verkade, geb. op 11 aug 1968.

 

XIp.          Pieter Verkade, zn. van Paulus Verkade (Xg) en Neeltje Jong de, geb. op 28 jan 1920,

          tr. (26 jaar oud) op 23 okt 1946 met

                 Hanna Visser

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Neeltje Verkade, geb. op 10 okt 1951,

           tr. (19 jaar oud) op 14 mei 1971 met

                  John Krijnberg

2.              Jan Verkade, geb. op 24 okt 1955.

3.              Paulus Verkade, geb. op 23 sep 1960.

4.              Anthony Verkade, geb. op 7 apr 1962.

5.              Maria Verkade, geb. op 2 sep 1964.

 

XIq.          Jan Pieter Verkade, zn. van Paulus Verkade (Xg) en Neeltje Jong de, geb. op 14 nov 1921,

            tr. (34 jaar oud) op 4 okt 1956 met

                  Martina Goudriaan

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Marrigje Verkade, geb. op 15 sep 1957.

2.              Paulus Arie Verkade, geb. op 16 dec 1958.

3.              Neeltje Verkade, geb. op 18 mrt 1961.

4.              Frans Verkade, geb. op 17 jul 1962.

5.              Jannigje Adriana Verkade, geb. op 12 mrt 1964.

6.              Pieter Verkade, geb. op 16 mei 1965.

7.              Cornelis Martinus Verkade, geb. op 12 apr 1967.

 

XIr.           Teewis Duijvis zn. van Ericus Gerhardus Duijvis (Xi) (Koopman) en Guurtje Stadt van de, geb. te Koog aan de Zaan in 1879, Industrieel,

           tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Wormerveer op 8 mei 1913 Akte 18 met

                 Maria Jacoba Cornelia Boekenoogen, dr. van Hendrik Boekenoogen en Jacoba Cornelia Vis

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Guuk Duijvis

2.              Hank Duijvis

3.              Eric Duijvis

4.              Job Duijvis

5.              Ada Duijvis

6.              Jan Duijvis

7.              Ernestine Duijvis

8.              Joke Duijvis

9.              Debora. Duijvis

 

XIs.           Hugo Jacob Duijvis, zn. van Jacob Teeuwisz Duijvis(Xj) en Eva Loos, geb. te Amsterdam op 16 jun 1890, mededir. van (Ie N.V. van zijn vader,

            tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Baarn op 7 jun 1916 Aktenummer: 31, (gesch. te Baarn op 25 jun 1953) met

                 Elizabeth Henriette Thomas, dr. van Andreas Jacobus Arnoldus Thomas en Theodora Beuker, geb. te Renkum in 1896.

                 Directeur van J. Duyvis & Zn.'s.Koffie- en Productenhandel N. V. te Amsterdam.

                 Huw.ontbonden Arr.Rb.Amsterdam, ingeschr. 18-07-1953 Baarn.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Theodore, Duijvis, geb. op 3 apr 1918.

                 geb.

 

XIt.           Catharina Duyvisx, dr. van Jan Jacob Duyvis(Xo) en Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888, RE, ovl. te Bussum,

            tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Zaandam Met de Handschoen Getrouwd op 20 jan 1916 akte 8 met

                 Pieter Breeman, zn. van Jan Breeman en Aaltje Hoogeveen, geb. te Amsterdam op 20 jan 1884, NH, Hoofdboekhouder, ovl. (61 jaar oud) te Bussum op 12 sep 1945.

                 Not bij Pieter.14-6-21 van Rotterdam.7-11-1926 naar Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Jacob Breeman, geb. te Kediri [Indonesië] op 21 okt 1916, volgt XIIv.

 

XIu.          Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (Xo) en Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890,

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968,

           tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Heemstede op 6 jul 1920 met

                 Hermanus Vreedenburgh, geb. te Woerden op 20 apr 1887, kunstschilder, ovl. (68 jaar oud) te Bergen op 26 mrt 1956.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Herman Vreedenburgh, geb. te Haarlem op 19 mei 1921, volgt XIIw.

 

XIv.          Hendrika (Riek) (Hendrieka) Duijvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (Xo) en Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892,

                 ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984,

           tr. (resp. 34 en 39 jaar oud) op 27 sep 1927 met

                 Ir Huibert Nicolaas Prins, geb. te Amsterdam op 9 apr 1888, S.i.Hoofdingenieur bij de SMN, ovl. (51 jaar oud) te Overveen op 30 mei 1939.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marijke Prins, geb. te Overveen op 8 jul 1933, volgt XIIx.

 

XIw.          Jacobus Verkade zn. van Arnold Hendrik Verkade (Xr) en Margaretha Maria Honig geb. op 29 mrt 1906, dir. Kon. Verkade Fabr. NV,

                  ovl. (102 jaar oud) op 27 jun 2008,

 

                                                                         

 

 

             tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Zaltbommel op 5 mrt 1930 met

                  Amalia Louisa Geertruida Knipscheer dr. van Frederik Samuel Ds. Knipscheer en Geertruida Diederika Linden van der, geb. te Avenhorn op 6 sep 1905.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Geertruida Diederika Verkade, geb. te Zaandam op 25 apr 1931.

2.              Margaretha Maria Verkade, geb. te Zaandam op 10 nov 1932.

3.              Jacobus Verkade, geb. te Zaandam op 18 feb 1935.

4.              Frans Verkade, geb. te Zaandam op 1 mei 1939.

 

XIx.          Arnold Hendrik Verkade, zn. van Arnold Hendrik Verkade (Xr) en Margaretha Maria Honig, geb. te Zaandam op 22 jun 1909, dir. Kon. Verkade Fabr. NV,

          tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Zaandam op 23 aug 1932 met

                 Alida Simonsz dr. van Huibert Jan Simonsz (procuratiehouder) en Cornelis Jacoba Paulina Helena Avis, geb. te Zaandam op 17 jul 1912.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Arnold Verkade, geb. te Zaandam op 6 jun 1933.

2.              Helena Verkade, geb. te Zaandam op 7 jul 1934.

3.              Eduarda Thalia Verkade, geb. te Zaandam op 10 dec 1939.

 

XIy.          Maria Catharina Verkade, dr. van Johan Anton Eduard Verkade (Xs) en Anna Margaretha Stadt van der, geb. te Zaandam op 30 jan 1903,

            tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Zaandam op 20 okt 1927 met

                 Dominicus Mr. Aten, zn. van Remmert Aten en Helena Bertha Konijnenburg, geb. te Zaandam op 10 aug 1899, adv. en proc.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Marijke Aten, geb. te Amsterdam op 28 aug 1928,

           tr. (66 jaar oud) te Amsterdam op 5 mrt 1995 met

                 Cornelis Tutein Ir. Noltheniusx

2.              Do Aten

3.              Annie Aten

 

XIz.           Tom Verkade, zn. van Johan Anton Eduard Verkade (Xs) en Anna Margaretha Stadt van der, geb. te Zaandam op 24 aug 1905,

            tr. (resp. 33 en 34 jaar oud) (1) te Overveen op 1 dec 1938 met

                 Wilhelmina Johanna Mulder, dr. van Rudolf Jan Mulder en Christina Berendina Velden van geb. te Haarle op 8 nov 1904, ovl. (35 jaar oud) te Haarlem op 6 feb 1940.

 

                 Tom Verkade,

            tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 16 mei 1941 met

                 Cecile Piekema dr. van Frederik Piekema en Louise Jeannette Wildt de, geb. te Vlissingen op 31 jan 1915.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johan Anton Verkade, geb. te Zaandam op 11 feb 1942.

2.              Anna Louise Everdina Verkadex, geb. te Zaandam op 23 feb 1944.

3.              Frederik Erik Verkade geb. te Zaandam op 29 jan 1947.

 

XIaa.        Willem Mr. Verkade, zn. van Eduard Rutger Verkade (Xt) (toneelspeler / Direkteur 16/6/1922 Londen K V de Haghetspelers) 

                en Johanna Wulfften Palthe van geb. te Amsterdam op 15 jun 1905, oud-vertegenw. UNESCO,

         tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leiden op 12 dec 1931 met

                Anna Bruining, dr. van Johannes Bruining en Petronella Jacoba Lindo geb. te Leiden op 19 jan 1909.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Johanna Jacoba Verkade, geb. te Utrecht op 3 nov 1932.

2.              Ericus Gerardus Verkade, geb. te Utrecht op 7 okt 1934.

3.              Aafke Verkade, geb. te Amstelveen op 10 apr 1937.

4.              Elsjen Irene Verkade, geb. te Voorburg op 26 apr 1942.

5.              Dirk Willems Verkade, geb. te Oestgeest Zuid‑Holland op 23 mei 1944.

 

XIab.        Rutger Eric Verkade, zn. van Eduard Rutger Verkade (Xt) (toneelspeler / Direkteur 16/6/1922 Londen K V de Haghetspelers) en Maria Magdalena Muller

                 (Toneelspeelster), geb. te Amsterdam op 6 sep 1912,

           tr. (beiden 23 jaar oud) te Paddington, ( bij Londen ) op 17 jul 1936 met

                 Marie Guillemine Gerckens, dr. van Jean Gerckens en Marie Josephine Protin, geb. te Poulseur (Bij Luik( [België] op 12 mei 1913.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Richard John Verkade geb. te Haarlem op 16 okt 1939.

 

XIac.        Pieter Eduard Verkade, zn. van Cornelis Pieter Verkade (Xv) en Johanna Liwijn geb. te Zaandam op 21 mei 1891,

                 phil. nat. doct, hoogl. in de warenkennis, technologie en scheikunde der handelswaren

                 Ned. Econ. Hogeschool te Rotterdam, hoogl. org. scheik. en haar toepasingen Techn. Hogeschool te Delft,

          tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 26 jul 1923 met

                Anna Jacoba Sandbergen dr. van Cornelis Johannes Sandbergen en Maria Pieternella Toornvliet geb. te Rotterdam op 16 jun 1901.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Frans Verkade, geb. te Rotterdam op 24 aug 1932.

2.              Peter Verkade, geb. te Rotterdam op 29 mei 1936.

 

Generatie XII

 

 

XIIa.         Pieter Marius Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIa) en Willemina Post, geb. op 11 mei 1935,

            tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 18 dec 1963 met

                Willemijntje Labina Roubos, geb. op 10 feb 1941.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Marius Verkade, geb. op 24 mrt 1967.

 

XIIb.         Arie.M Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIa) en Willemina Post, geb. op 18 jan 1937,

             tr. (30 jaar oud) op 10 nov 1967 met

                 Nel Griffioen

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Johannes Pieter Verkade, geb. op 8 mei 1969.

2.              Martinus Willem Bastiaan Verkade, geb. op 1 dec 1972.

 

XIIc.         Cornelis Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIa) en Willemina Post, geb. op 3 jun 1939,

           tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 4 nov 1964 met

                 Nel Poot, geb. op 7 sep 1940.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marc Pieter Verkade geb. op 2 sep 1967, volgt XIIIa.

2.              Ellen Martine Verkade, geb. op 4 jan 1970.

 

XIId.         Gerard Wilhelminus Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIa) en Willemina Post, geb. op 22 jun 1946,

        tr. (23 jaar oud) op 5 sep 1969 met

                 Pieternella Mulschlegel

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Monique Aleida Verkade geb. op 27 jul 1972.

2.              Francine Louise Verkade, geb. op 9 sep 1976.

 

XIIe.         Pieter Leendert Verkade zn. van Christiaan Jacobus Verkade (XIb) en Maria Dijkshoorn, geb. op 15 okt 1937,

           tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) op 4 jun 1965 met

                  Anke Poot, geb. op 23 dec 1943.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Christiaan Verkade, geb. op 23 aug 1966.

2.              Maria Elisabeth Verkade, geb. op 8 jun 1969.

 

XIIf.          Christiaan Jacobus Verkade, zn. van Christiaan Jacobus Verkade (XIb) en Maria Dijkshoorn, geb. op 2 mrt 1944,

             tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 5 okt 1967 met

                  Bika Heest van, geb. op 28 dec 1946.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Eduard Christiaan Verkade, geb. op 1 mei 1970.

2.              Maria Adriana Verkade

 

XIIg.         Cornelis (Kees) Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIc) en Jacoba Johanna Dijkxhoorn, geb. op 11 dec 1947,

            tr. (beiden 25 jaar oud) op 14 dec 1972 met

                Ellen Louise Muijsson, geb. op 3 sep 1947.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mark Sebastiaan Alexander Verkade, geb. op 18 dec 1976.

2.              Mariska Suzanne Verkade, geb. op 4 sep 1980.

 

XIIh.         Pieter Marius Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIc) en Jacoba Johanna Dijkxhoorn, geb. op 19 mei 1943,

           tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op 28 apr 1966 met

                 Gerdina Johanna Mulder geb. op 6 jul 1946.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Jan Verkade, geb. op 8 mrt 1968.

 

XIIi.           Pieter Marius Verkade, zn. van Paulus Verkade (XIg) en Maria Dijkshoorn, geb. op 9 okt 1945,

           tr. (21 jaar oud) op 23 aug 1967 met

                  Cobi Lagerburg

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Poul Jeroen Verkade, geb. op 9 jun 1968, volgt XIIIb.

2.              Martijn Verkade, geb. op 29 mrt 1973, volgt XIIIc.

 

XIIj.           Marinus Verkade, zn. van Paulus Verkade (XIg) en Maria Dijkshoorn, geb. op 15 sep 1947

         tr. (25 jaar oud) op 14 dec 1972 met

                  Nel Kramer

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Cornelia Mariska Verkade geb. op 3 feb 1974.

2.              Esther Angelique Verkade, geb. op 7 feb 1978.

3.              Hanneke Marina Verkade geb. in 1980.

 

XIIk.         Paulus Verkade, zn. van Paulus Verkade (XIg) en Maria Dijkshoorn, geb. te Schiedam op 19 jul 1949,

           tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) op 25 apr 1974 met

                 Hendrika Adriana Aaftje Delft van, geb. te Wormerveer op 29 mei 1954.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Paulus Merk Verkade, geb. op 15 okt 1976, volgt XIIId.

2.              Wilhelmina Maria Verkade, geb. op 2 mei 1979, volgt XIIIe.

3.              Petronella Adriana Verkade, geb. op 17 nov 1984.

 

XIIl.           Cornelis Verkade, zn. van Paulus Verkade (XIg) en Maria Dijkshoorn, geb. op 11 jan 1953,

             tr. met

                 Marja Berg van den

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Menno Verkade geb. op 29 jan 1977,

          tr. met

                  Carmen Roet

2.              Stefan Verkade, geb. op 9 aug 1978, volgt XIIIf.

3.              Linda Verkade, geb. op 11 feb 1981, volgt XIIIg.

 

XIIm.        Cornelis Verkade, zn. van Johan Christiaan Verkade (XIh) en Maria Dijkshoorn, geb. te Rotterdam op 21 jun 1934,

           tr. met

                  Jacoba Bremmer, geb. op 12 sep 1933.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Johan Christiaan Verkade, geb. op 17 dec 1961.

2.              Jannigje Verkade, geb. op 24 jul 1966.

3.              Maria Verkade geb. op 24 feb 1969.

 

XIIn.         Arie Leendert Verkade zn. van Simon P C Verkade (XIj) en Hendrika Gerda Meer van de geb. op 31 jan 1940,

          tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 19 sep 1964 met

                Adriana Helena Stokdijk, geb. op 23 mrt 1942.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Francisca Alexandra Verkade, geb. op 27 feb 1965.

2.              Johanna Hendrika Verkade, geb. op 18 mei 1966.

 

XIIo.         Teunis Verkade zn. van Pieter Verkade (XIk) en Jacoba Johanna Christina Brouwer, geb. te Rotterdam op 14 jul 1935,

            tr. (29 jaar oud) op 28 okt 1964 met

                   Annie E Groenedijk

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Robert Verkade, geb. op 10 apr 1966.

2.              Sandra Verkade, geb. op 10 apr 1967.

3.              Andre Verkade, geb. op 23 feb 1969.

 

XIIp.         Leendert Jan Verkade, zn. van Jan Hendrik Verkade (XIl) en Jannigje Adriana Vliet van, geb. te Rotterdam op 20 jan 1953,

               tr. (21 jaar oud) op 30 jan 1974 met

                  Hendrika Hoogland

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marlinda Mercedes Verkade geb. op 24 jul 1974.

2.              Martijn Alexander Verkade, geb. op 4 sep 1975.

 

XIIq.         Jan Hendrik Verkade zn. van Jan Hendrik Verkade (XIl) en Jannigje Adriana Vliet van, geb. te Rotterdam op 8 jan 1954,

           tr. (20 jaar oud) op 13 feb 1974 met

                  Ineke Velde van

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Erik Jan Christiaan Verkade, geb. op 6 sep 1975.

2.              Edwin Adriaan Willem Verkade geb. op 18 mrt 1978.

 

XIIr.          Teunis Verkade, zn. van Teunis Verkade (XIm) en Marina Catolina Staal, geb. op 16 mei 1945,

            tr. (21 jaar oud) op 3 nov 1966 met

                Johanna Klarina Mulhoek

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Bianca Verkade, geb. op 28 mei 1967.

2.              Angelique Verkade, geb. op 16 apr 1970.

 

XIIs.          Pieter Wouter Verkade, zn. van Teunis Verkade (XIm) en Marina Catolina Staal, geb. op 10 okt 1948,

           tr. (24 jaar oud) op 22 dec 1972 met

                 Ria Hofstra

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Peter Verkade, geb. op 3 sep 1975.

2.              Laura Verkade, geb. op 2 jul 1978.

 

XIIt.          Teunis Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIn) en Jannigje Maat, geb. te Rotterdam op 21 okt 1949,

           tr. (21 jaar oud) op 9 jan 1971 met

                 Jos Batenburg

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Judith Verkade, geb. op 12 jun 1971.

2.              Esther Verkade, geb. op 30 nov 1972.

3.              Virginia Verkade, geb. op 27 feb 1975.

 

XIIu.         Bastiaan Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIn) en Jannigje Maat, geb. op 17 mei 1956,

           tr. (20 jaar oud) op 22 okt 1976 met

                Marry Leezer

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Marijn Verkade, geb. op 24 dec 1978.

2.              Tobias Verkade

 

XIIv.         Jan Jacob Breeman, zn. van Pieter Breeman(Hoofdboekhouder) en Catharina Duyvis (XIt), geb. te Kediri [Indonesië] op 21 okt 1916,

           tr. met

                  Francisca (Cisca) Uden van geb. te Bussum op 14 apr 1920.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Herman Breeman geb. te Bussum op 27 jul 1947, ovl. (39 jaar oud) op 28 nov 1986.

2.              Marjanne Breeman+, geb. te Bussum op 2 nov 1949, volgt XIIIh.

 

XIIw.         Herman Vreedenburgh, zn. van Hermanus Vreedenburgh (kunstschilder) en Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis (XIu), geb. te Haarlem op 19 mei 1921,

        tr. met

                 Sybrichje Leuveling Tjeenk geb. te Geleen op 7 mei 1924.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Erik Guustaaf Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 20 feb 1950.

2.              Frank Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 14 feb 1952.

3.              Rosemarie Vreedenburgh geb. te Pijnacker op 17 sep 1956.

4.              Ninette Vreedenburgh, geb. te Vlaardingen op 25 mei 1957.

 

XIIx.         Marijke Prins, dr. van Ir Huibert Nicolaas Prins (S.i.Hoofdingenieur bij de SMN) en Hendrika (Riek) Duijvis (XIv),

                 geb. te Overveen op 8 jul 1933

           tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) te Heemstede op 20 dec 1962 met

                 Cornelis Franciscus Hoeffgen, geb. te Rotterdam op 4 aug 1924.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marion Hoeffgen, geb. te Rijswijk op 12 nov 1964, volgt XIIIi.

2.              Mark Hoeffgen geb. te Rijswijk op 2 apr 1967, volgt XIIIj.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.        Marc Pieter Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIIc) en Nel Poot, geb. op 2 sep 1967,

            tr. (beiden 27 jaar oud) op 3 jun 1995 met

                   Sandra Vree de, geb. op 7 okt 1967.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Eline Verkade, geb. op 21 jul 1997.

2.              Daan Pieter Verkade geb. op 13 dec 2000.

 

XIIIb.        Poul Jeroen Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIIi) en Cobi Lagerburg, geb. op 9 jun 1968,

           tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 28 nov 1991 met

                 Sascha Leunis, geb. op 21 mei 1971.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Sabine Verkade, geb. op 25 sep 1997.

2.              Peter Verkade, geb. op 27 mrt 1996.

3.              Eva Verkade, geb. op 11 sep 1998.

 

XIIIc.        Martijn Verkade, zn. van Pieter Marius Verkade (XIIi) en Cobi Lagerburg, geb. op 29 mrt 1973,

          tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 20 feb 1997 met

                Tamara Tamis, geb. in jul 1974.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jochem Verkade, geb. op 24 jul 1998.

2.              Maxime Verkade, geb. op 19 mrt 2001.

 

XIIId.        Paulus Merk Verkade, zn. van Paulus Verkade (XIIk) en Hendrika Adriana Aaftje Delft van, geb. op 15 okt 1976,

           tr. met

                  Diana Brouwer geb. op 21 jan 1971.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Lindo Verkade geb. op 11 jun 2002.

2.              Britt Verkade geb. op 16 nov 2004.

 

XIIIe.        Wilhelmina Maria Verkade, dr. van Paulus Verkade(XIIk) en Hendrika Adriana Aaftje Delft van, geb. op 2 mei 1979,

            tr. met

                  David Groot de, geb. op 1 mrt 1977.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Mees Rokus Paul Groot de, geb. op 4 feb 2008 4 februari 2008.

 

XIIIf.         Stefan Verkade, zn. van Cornelis Verkade (XIIl) en Marja Berg van den, geb. op 9 aug 1978,

           tr. met

                 Marleen Pronk

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hugo Verkade, geb. op 30 okt 2007.

 

XIIIg.        Linda Verkade, dr. van Cornelis Verkade (XIIl) en Marja Berg van der, geb. op 11 feb 1981,

             tr. met

                  Lennard Kok

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Eva Kok, geb. op 20 jan 2007.

 

XIIIh.        Marjanne Breeman, dr. van Francisca (Cisca) Uden van en Jan Jacob Breeman (XIIv), geb. te Bussum op 2 nov 1949

            tr. te Naarden met

                 Henri Frederic Marequenie

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Henri Jean Cesar (Harold) Marequenie, geb. op 7 jul 1981.

2.              Alexander Marequenie, geb. op 1 aug 1983.

 

XIIIi.          Marion Hoeffgen, dr. van Cornelis Franciscus Hoeffgen en Marijke Prins (XIIx), geb. te Rijswijk ? op 12 nov 1964,

             sam. circa 1983 met

                 Maarten Burg ter geb. op 20 jul 1963.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joost Burg ter geb. te Utrecht op 19 mei 1996.

 

XIIIj.          Mark Hoeffgen, zn. van Cornelis Franciscus Hoeffgen en Marijke Prins (XIIx), geb. te Rijswijk ? op 2 apr 1967

            tr. (beiden 28 jaar oud) op 15 dec 1995 met

                  Vivian Bruys, geb. op 20 mrt 1967.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Stan Hoeffgen, geb. te Bergen op Zoom op 16 apr 1998.

 

                

 

                                                                          Voor reacties mail naar        j.zwart13@chello.nl

 

                                                                   Terug naar Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/