Arie Leenderts Lagerburgh

                        

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Arie Lagerburgh,

                 één zoon:

1.              Leendert Ariensz Lagerburgh, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Leendert Ariensz Lagerburgh, zn. van Arie Lagerburgh (I),

          tr. te Wassenaar

                 Gerechtelijk trouwen Leendert Arijensz Lagerburch 29 04 1646 uijt Haech Ambacht op 29 apr 1646

                 Hallo Jaap

                 Loosduinen viel b.v half onder Monsterambacht, dus mijn gebied, en voor

                 de andere helft onder Haech Ambacht, waar ook Eikenduinen in lag.

                 Haech Ambacht lag wel onder de jurisdictie van Den Haag

                 al deze kreten kom ik in mijn huwelijkse bijlagen regelmatig tegen.

                 de ambachten waren de buitengebieden met

                 Jabie Cornelisdr Meulen.Van der

  

              

                 http://alsemgeest.hele.nl/familygroup.php?familyID=F1962&tree=Alsemgeest.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Leendertsz Lagerburgh, ovl. in 1730, volgt IIIa.

2.              Arijen Mogelijke Zoon Leendersz Lagerburgh, geb. circa 1648, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Wassenaar op 25 sep 1727, volgt IIIb.

3.              Agatha Lagerburgh, ged. te Wassenaar op 10 sep 1660.

 

                 Hallo Jaap

                 R.K. dopen Wassenaar boek 5 zou die doop moeten bevatten.

                 bedenk wel dat daar weinig of geen achternamen worden genoemd.

                 Ik zie in de transcriptie wel:

                 gedoopt Agatha vader Leendert Ariens moeder Jaabie 10 09 1660

                 boek 5 blz 72

                 ik zie geen Arie

                 dit boek begint in 1641

                 WASSENAAR

                 *Originelen berusten bij het GA.Wassenaar volgens mij staan kopiën in het NA

                 groet Peter.

 

4.              Jan Leenderse Lagerberg, geb. jongeman woond Veur,

           tr. te Wassenaar op 2 nov 1738 met

                 Aaltje Jacobs Kamp, geb. jongedochter van Wassenaar, betoog afg.

   

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Jacob Leendertsz Lagerburgh woonplaats 1711 Koudekerk, zn. van Leendert Ariensz Lagerburgh (II)en Jabie Cornelisdr Meulen.Van der,

                   beroep bleeker, ovl. in 1730, begr. te Woerden op 29 dec 1730 in de kerk van Woerden,

           tr. (1) te Woerden voor 1695 met

                  Gougje Hendriks Wiltenburg

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrik Jacobsz Lagerburg, geb. circa 1695, volgt IVa.

2.              Jaapje Jacobsz Lagerburg.

3.              Jan Jacobsz Lagerburg

4.              Bastiaen Lagerburg, begr. op 9 okt 1698.

5.              Claasje Lagerburg, begr. op 9 okt 1698.

 

                 Jacob Leendertsz Lagerburgh woonplaats 1711 Koudekerk,

            tr. (2) te Woerden op 12 mei 1703 met

                 Wilhelmina / Willemijntje Dirks Schalkwijk

 

                 ONA Woerden, inv.nr. 8580/52 dd. 08-12-1707 Barbara Hendriks Wiltenburg, Rietveld,

                 testateur, voogdijsteller, huwelijkspartner, en Luijt Jansz Verdouw, Rietveld, huwelijkspartner, voogd.
Hendrik Jacobsz Lagerburg, bloedverwant, erfgenaam.
Jaapje Jacobs Lagerburg, erfgenaam, bloedverwant.
Jan Jacobsz Lagerburg, bloedverwant, erfgenaam.
Jacob Lagerburg, bloedverwant.
Leuntje Leendertsz Lagerburg, huwelijkspartner.
En neven en nichten Wiltenburg.
(nog niet geraadpleegd).


ONA Woerden inv.nr. 8592/12 dd. 05-04-1719 Barbara Hendriks Wiltenburg, Rietveld, testateur huwelijkspartner.
Hendrik Jacobsz Lagerburg erfgenaam.
Jaapje Jacobsz Lagerburg erfgenaam.
En neven en nichten Wiltenburg.
(nog niet geraadpleegd).


ONA Woerden, inv.nr. 8593/53 dd. 07-11-1720 Barbara Hendriks Wiltenburg, Rietveld, testateur, huwelijkspartner.
Hendrik Jacobsz Lagerburg erfgenaam.
Jaapje Jacobsz Lagerburg erfgenaam.
Jan Jacobsz Lagerburg erfgenaam.
En neven en nichten Wiltenburg en Ruisch (naam moeder Barbara H. Wiltenburg).
(nog niet geraadpleegd).


ONA Woerden, inv.nr. 8595/28 dd. 10-03-1722 Barbara Wiltenburg, erflater, geldgever;

             Hendrik Jacobsz Lagerburg, Rietveld, erfgenaam, verkoper; en Cornelis van Bersingen, kerkmeester Lutherse kerk, Woerden, koper.
Barbara testeerde op 8-11-1720. Deze akte betreft transport van een obligatie t.w.v. 600 gulden ten laste van het gemene

             land van Holland en West-Friesland d.d. 1-5-1709. Het is geen gift, de obligatie is verkocht.


ONA Woerden inv.nr. 8595/51 dd. 23-08-1722, Barbara Hendriks Wiltenburg, bloedverwant, erflater;

             Hendrik Jacobsz Lagerburg, Rietveld, erfgenaam; Cornelis Gerritsz Ruijsch, voogd; Jan Claasz Kats, Zegveld, voogd.
Hendrik Jacobsz Lagerburgh legt een verklaring af m.b.t. de nalatenschap van zijn moeije Barbara.

             Hij is universeel erfgenaam. Direct na haar overlijden is hij met instemming van zijn voogden naar het sterfhuis gekomen en

             heeft de bouwerij waargenomen. In februari 1721 is hij getrouwd. Hij heeft zijn voogden gevraagd niet de administratie te laten vastleggen,

            dat zou hem op kosten jagen. Hij verklaart de boedel in tact gelaten te hebben.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacoba Lagerburg, ged. te Woerden op 10 okt 1705.

2.              Cornelia Lagerburg, ged. te Woerden op 31 aug 1715.

3.              Claas Lagerburg, ged. te Woerden op 1 jan 1723.

4.              Willem Lagerburgh, ged. te Woerden op 19 dec 1724.

 

                 Jacob Leendertsz Lagerburgh woonplaats 1711 Koudekerk,

            tr. (3) te Woerden op 11 dec 1726 met

                 Niesje Gerrits Peek.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Annigje Lagerburg, ged. te Woerden op 14 mei 1728.

2.              Wilhelmus Lagerburgh, ged. te Woerden op 4 apr 1730.

 

IIIb.            Arijen Mogelijke Zoon Leendersz Lagerburgh, zn. van Leendert Ariensz Lagerburgh (II)en Jabie Cornelisdr Meulen.Van der,

                   geb. circa 1648, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Wassenaar op 25 sep 1727, begr. te Wassenaar op 26 sep 1727,

            tr. Gerechtelijk trouwen Arijen Leenderts Lagerberch 17 05 1672, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 33 jaar oud) te Wassenaar op 16 mei 1672 met

                  Lijsbeth Jacobsdr Noortover, ged. te Wassenaar op 3 apr 1639 in, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 6 apr 1679 ten hoogste 40 jaar oud.

              .

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Ariens Lagerbergh, geb. in 1674.

2.              Agnes Arijsen Lagerbergh, geb. te Wassenaar op 22 sep 1675, ovl. (61 jaar oud) te Wassenaar op 15 apr 1737, volgt IVb.

3.              Maria Arijsen Lagerbergh, geb. in 1675.

4.              Leendert Arisse Lagerburg, geb. jongeman van Wassenaar, betoog afgegeven in 1677,

          tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Wassenaar op 29 mei 1707 met

                 Maria Joppen Veen, geb. jongedochter woond 't Hoff van Delft.

               

          

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Hendrik Jacobsz Lagerburg, zn. van Jacob Leendertsz Lagerburgh (IIIa)en Gougje Hendriks Wiltenburg, geb. circa 1695, otr. op 12 feb 1721,

           tr. (resp. ongeveer 26 en 25 jaar oud) te Woerden op 2 mrt 1721 met

                 Baartje / Beertje Jacobs Vliet van, dr. van Jacob Dircks Vliet van en Adriaentie Gerrits Sael., geb. te Zegveld op 23 feb 1696,

                 ovl. (74 jaar oud) te Zegveld op 19 dec 1770.

 

                 Kinderen werden ook als Lagerberg gedoopt !!!!.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Gerrit Ruijs / Ruijser Hendriksz, Lagerburg, ged. te Woerden op 10 dec 1721 Doopboek Woerden No 6 pag 166,

         otr. (beiden ongeveer 36 jaar oud) op 19 jan 1758 met

                Leijntje Jong de, ged. te Bodegraven op 9 feb 1721 Vermoedelijk,

                ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Woerden op 14 nov 1782.

2.              Jacobus Hendriksz, Lagerburg, geb. te Woerden op 1 mrt 1724.

3.              Gougje Hendriks, Lagerburg, ged. te Woerden op 28 okt 1725, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Zegveld op 22 jun 1763,

           tr. (resp. ongeveer 24 en 43 jaar oud) te Zegveld op 27 okt 1750 met

                 Dirk Abrahams, Vliet van, zn. van Abraham Dircks Vliet van en Pietertje Pieters Boerefijn., geb. te Zegveld op 18 sep 1707,

                 (Dirk

          tr. (25 jaar oud) (1) te Zegveld op 26 apr 1733 met

                  Marigje Martens Wijkerlaan).

                 (verhuist naar Zegveld).

4.              Jacoba Hendriks, Lagerburg, ged. te Woerden op 26 aug 1727.

5.              Jacobus Hendriksz, Lagerburg, geb. te Woerden op 21 okt 1731.

6.              Jacob Hendricksz Lagerburg, geb. te Rietveld op 2 okt 1735, ovl. (62 jaar oud) te Kamerik op 27 aug 1798, volgt Va.

7.              Cornelis Ruijs Lagerburg, geb. in 1750, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Harmelen op 9 jul 1828, volgt Vb.

 

IVb.           Agnes Arijsen Lagerbergh, dr. van Arijen Leendersz Lagerburgh (IIIb)en Lijsbeth Jacobsdr Noortover,

                  geb. te Wassenaar jongedochter woond Wassenaar 14 II 81v.op 22 sep 1675, ovl. (61 jaar oud) te Wassenaar op 15 apr 1737,

             tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Wassenaar op 1 mei 1696 met

                  Adrianus Dirksz Conijnenburch, geb. te Wassenaar jongeman woond Wassenaar circa 1675, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Wassenaar op 2 apr 1723.

 

            http://www.loogman.uwstamboomonline.nl/passie/sites/stamboom_gezin.php?pid=6170993&taal=in&kid=2306&fotos=1&weergave=&generaties=

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Dirck Arisz Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 7 jan 1698, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar op 28 sep 1775,

          tr. met

                 Maria Cornelisdr. Goemans, geb. te Veur in 1698. .

2.              Mees (Mies) Arisz Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 1 apr 1700,

         tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Wassenaar op 26 apr 1722 met

                 Marijke Dircksdr. Santvliet van, dr. van Dirck Cornelisz. Keijser Santvliet van en Marij Cornelisdr Bol van der, ged. te Wassenaar op 22 sep 1697.

3.              Leendert Arisz. Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 5 mrt 1702,

         tr. (21 jaar oud) te Wassenaar op 4 apr 1723 met

                 Magtelt Cornelisdr Crul van der

4.              Catharina Arisdr Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 17 feb 1706.

5.              Josephus Arisz. Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 13 dec 1712.

6.              Marijtje ((Maria)) Arisdr Knijnenburg, geb. te Wassenaar op 28 mei 1718, ovl. (16 jaar oud) te Wassenaar op 30 jul 1734.

 

Generatie V

 

 

Va.            Jacob Hendricksz Lagerburg, zn. van Hendrik Jacobsz Lagerburg (IVa)en Baartje / Beertje Jacobs Vliet van, geb. te Rietveld op 2 okt 1735

                 (verhuist naar Kamerik), ovl. (62 jaar oud) te Kamerik op 27 aug 1798,

            tr. (23 jaar oud) te Kamerik op 12 nov 1758  met

                 Neeltje Kruijswijk, geb. te Noorden

                 Dit ligt bij Nieuwkoop en valt waarschijnlijk onder het archief in Alphen a/d Rijn, ovl. te Kamerik op 15 apr 1802.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jan Lagerburg, ged. te Kamerik op 16 sep 1759.

2.              Hendrik Lagerburg, ged. te Kamerik op 26 apr 1761.

3.              Anna Lagerburg, ged. te Kamerik op 11 jul 1762.

4.              Beertje Lagerburg, ged. te Kamerik op 22 jan 1764, ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Kamerik op 27 dec 1764.

5.              Beertje Lagerburg, ged. te Kamerik op 31 mrt 1765

6.              Hendrik Lagerburg, ged. te Kamerik op 17 aug 1766, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Kamerik op 2 sep 1840,

          tr. met

                 Jannigje Wit de

7.              Hendrik Lagerburg, geb. in 1769, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 1 sep 1840, volgt VIa.

8.              Anthoni Lagerburg, ged. te Kamerik op 2 apr 1769.

9.              Anthonie Lagerburg, geb. in 1770, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Vinkeveen op 16 jan 1839, volgt VIb.

 

Vb.            Cornelis Ruijs Lagerburg, zn. van Hendrik Jacobsz Lagerburg (IVa)en Baartje / Beertje Jacobs Vliet van, is foutief moet zijn  Cornelis Ruijs Lagerburg en Sijtje de Jong.

                  geb. in 1750, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Harmelen Leeftijd: 78 op 9 jul 1828 Aktenummer: 17

        tr. (resp. ongeveer 32 en 21 jaar oud) te Kamerik op 13 jan 1782 met

                 Agatha (Aagje) Haan de, geb. te Kamerik op 20 jan 20-1-1760 Kamerik , ovl. (85 jaar oud) te Harmelen dochter van Cornelis Pietersz de Haan en Hilligje Jans van Vliet

                Bij de eerst volgende update word dat veranderd / gewijzigt

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Lagerburg, geb. te Kockengen in 29-8-1791 harmelen, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Harmelen op 24 jun 1845 Aktenummer: 21,

         tr. met

                 Helena Ridder de.

                 Cornelis Lagerburg (geb. 1791 in Kockengen, overleden 24-06-1845 in Harmelen).

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Hendrik Lagerburg, zn. van Jacob Hendricksz Lagerburg (Va)en Neeltje Kruijswijk, geb. in 1769,

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 1 sep 1840 akte 22,

          tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 29 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 20 apr 1820 akte 2 met

                Jannigje Wit de, dr. van Willem Wit de en Jannigje Boer, geb. te Kamerik in 1791,

                ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken 49 jr oud op 16 dec 1837 akte 19.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jannigje of Jannetje Lagerburg, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 3 mrt 1822, ovl. (55 jaar oud) te Kamerik op 21 okt 1877, volgt VIIa.

2.              Willemijntje Lagerburg, geb. te Kamerik op 2 mrt 1827, ovl. (44 jaar oud) te Kamerik op 7 mrt 1871, volgt VIIb.

3.              Willem Lagerburg, geb. te Kamerik op 26 sep 1825 Aktenummer: 27, ovl. (één maand oud) te Kamerik‑Houtdijken op 21 nov 1825 akte 18.

4.              Jacobus Lagerburg, geb. te Kamerik Aktenummer: 6 op 3 mrt 1821 niet getr, ovl. (70 jaar oud) te Kamerik 70 jr oud op 10 jan 1892 akte 3.

5.              Neeltje Lagerburg, geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 27 okt 1823, ovl. (73 jaar oud) te Kamerik op 7 dec 1896, volgt VIIc.

6.              Willem Lagerburg, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 21 sep 1831 Aktenummer: 22, ovl. (77 jaar oud) te Kamerik 77 jr oud op 29 nov 1908 akte 33.

 

VIb.           Anthonie Lagerburg, zn. van Jacob Hendricksz Lagerburg (Va)en Neeltje Kruijswijk, geb. in 1770,

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Vinkeveen op 16 jan 1839 akte 1,

           tr. met

                 Margaretha (Margrietje Grietje) Wijk van, dr. van Pieter Wijk van en Cornelia Staveren,

                geb. in 1775, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 66 jr oud op 22 okt 1842 akte 66.

 

                 Op de Akten van de kinderen staat of Anthonie of Anthony.

                 Een en dezelfde vrouw met verschillende namen, of het het zijn 2 verschillende vrouwen.
er staan op de akten van de kinderen allemaal verschillende voornamen en Achternamen
.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Anna Lagerburg, geb. te Wilnis in 1798, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Wilnis op 27 jun 1866, volgt VIId.

2.              Cornelia Lagerburg, geb. te Wilnis in 1800, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 4 dec 1870, volgt VIIe.

3.              Neeltje Lagerburg, geb. te Wilnis in 1801, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Wilnis op 23 jun 1855, volgt VIIf.

4.              Pietje Lagerburg, geb. te Wilnis in 1802, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Ruwiel op 18 apr 1834, volgt VIIg.

5.              Jacobus Lagerbu(e)rg, geb. te Wilnis in 1809, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wilnis op 3 sep 1890, volgt VIIh.

6.              Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug, geb. te Vreeswijk op 16 jun 1811, ovl. (47 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 29 okt 1858, volgt VIIi.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Jannigje of Jannetje Lagerburg, dr. van Hendrik Lagerburg (VIa)en Jannigje Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 3 mrt 1822 Aktenummer: 5,

                  ovl. (55 jaar oud) te Kamerik 55 jr oud op 21 okt 1877 akte 35,

             tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 24 jun 1847 akte 1 met

                 Aart Pak, zn. van Pieter Pak en Pietertje Ennis, geb. te Kamerik in 1822, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Kamerik 73 jr oud op 25 mei 1895 akte 17.

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Hendrik Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 okt 1847 akte 7,

          tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Wilnis op 8 mei 1879 akte 9 met

                Cornelia Timmer, dr. van Cornelis Timmer en Maria Boelen, geb. te Wilnis in 1851 akte 9. .

2.              Jannigje Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 4 dec 1848 akte 12, ovl. (3 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 3 mnd oud op 21 mrt 1849 akte 3.

3.              Pieter Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 18 feb 1850 akte 3, ovl. (4 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 4 mnd oud op 22 jun 1850 akte 11.

4.              Pieter Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 15 sep 1851 akte 12, ovl. (62 jaar oud) te Kamerik 62 jr oud op 22 feb 1914 akte 4,

           tr. (resp. 43 en ongeveer 31 jaar oud) te Benschop  Utr op 1 nov 1894 akte 11 met

                 Cornelia Snoek, dr. van Jan Snoek en Aagje Hogendoorn, geb. te Benschop  Utr in 1863.

5.              Jannigje Pak, geb. te Kamerik op 5 dec 1853 akte 20, ovl. (8 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 8 mnd oud op 6 aug 1854 akte 10.

6.              Aart Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 23 feb 1855 akte 1.

7.              Jan Pak, geb. in 1855, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Kamerik 75 jr oud op 14 jul 1930 akte 13.

8.              Jacobus Pak, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 15 jul 1856 akte 9, ovl. (10 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 10 mnd oud op 22 mei 1857 akte 7.

9.              Jacobus Pak, geb. te Kamerik op 29 mrt 1859 Aktenummer: 17, ovl. (50 jaar oud) te Kamerik 50 jr oud op 25 feb 1910 akte 3,

           tr. (resp. 33 en ongeveer 20 jaar oud) te Kamerik op 27 okt 1892 akte 6 met

                  Anna Zaalxe "Zaal:Anna *1872", dr. van Dirk Zaalxe "Zaal:Dirk" en Marrigje Spijkerxe "Spijker:Marrigje", geb. te Waarder in 1872. Uit dit huwelijk geen kinderen.

10.            Jannigje Pak geb. te Kamerik op 25 aug 1860 Aktenummer: 33, ovl. (60 jaar oud) te Kamerik 60 jr oud op 1 mrt 1921 akte 8.

11.            Pietertje Pak geb. te Kamerik op 6 apr 1862 Aktenummer: 14, ovl. (37 jaar oud) te Kamerik 37 jr oud op 11 aug 1899 akte 28,

          tr. (resp. 35 en ongeveer 34 jaar oud) te Kamerik op 19 nov 1897 akte 13 met

                 Nico Keizer, zn. van Wouter Elias Keizer en Cornelia Jacoba Rietveld, geb. te Kamerik in 1863.

 

VIIb.          Willemijntje Lagerburg, dr. van Hendrik Lagerburg  (VIa)en Jannigje Wit de, geb. te Kamerik op 2 mrt 1827 Aktenummer: 5,

                  ovl. (44 jaar oud) te Kamerik 44 jr oud op 7 mrt 1871 akte 25,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 38 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde op 3 mrt 1853 akte 1 met

                  Jan Hogendoorn, zn. van Hagen Hogendoorn  en Neeltje Giesen van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde in 1815.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hage Hogendoorn, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 5 nov 1853 akte 17, ovl. (4 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde 18 wk oud op 10 mrt 1854 akte 2.

2.              Jannigje Hogendoorn, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 29 sep 1856 akte 16, ovl. (64 jaar oud) te Kamerik 65 jr oud op 1 feb 1921 akte 3,

          tr. (resp. 18 en ongeveer 20 jaar oud) te Kamerik op 18 mrt 1875 akte 1 met

                 Izaak Vegten van, zn. van Jan Vegten van en Cornelia Neut van der, geb. te Waarder in 1855.

 

VIIc.          Neeltje Lagerburg, dr. van Hendrik Lagerburg (VIa)en Jannigje Wit de, geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 27 okt 1823 Aktenummer: 26,

                 ovl. (73 jaar oud) te Kamerik 73 jr oud op 7 dec 1896 akte 40,

             tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) te Kamerik‑Houtdijken op 28 nov 1851 akte 3 met

                 Arie Wit de, zn. van Klaas Wit de en Elisabeth Bogerd Uit den, geb. te Kamerik‑Houtdijken in 1819,

                 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Kamerik 72 jr oud op 4 jan 1892 akte 1.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jannigje (Jannetje) Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 10 jan 1853 akte 2, ovl. (74 jaar oud) te Kamerik 74 jr oud op 28 mei 1927 akte 12,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) te Kamerik op 20 apr 1876 akte 11 met

                 Pieter Lange de, zn. van Teunis Lange de en Marigje Erkel, geb. te Kamerik in 1844.

2.              Klaas Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 17 jan 1854 akte 2, ovl. (79 jaar oud) te Kamerik 79 jr oud op 8 nov 1933 akte 18.

3.              Hendrik Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 18 dec 1854 akte 14, ovl. (82 jaar oud) te Kamerik 82 jr oud op 8 nov 1937 akte 17.

4.              Willem Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 7 mrt 1856 akte 6, ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde 1 jr oud op 24 mrt 1857 akte 1.

5.              Willem Wit de, geb. te Kamerik‑Houtdijken op 14 jun 1857 akte 8, ovl. (83 jaar oud) te Kamerik 83 jr oud op 6 aug 1940 akte 13.

6.              Gerrit Wit de, geb. te Kamerik niet gehuwd op 18 nov 1858 Aktenummer: 48, ovl. (64 jaar oud) te Kamerik 64 jr oud op 4 feb 1923 akte 2.

7.              Jan Wit de, geb. te Kamerik op 7 jun 1860 Aktenummer: 20,

          tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Kamerik op 4 sep 1891 akte 9 met

                 Geertruida Johanna Veer van der, dr. van Elbert Veer van der en Klazina Dijk van, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1867.

8.              Elisabeth Wit de, geb. te Kamerik op 23 mei 1863 Aktenummer: 23, ovl. (1 jaar oud) te Kamerik 1 jr oud op 29 jan 1865 akte 5, 9 feb 1866 akte 4.

 

VIId.          Anna Lagerburg, dr. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Wilnis in 1798,

                  ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 68 op 27 jun 1866 Aktenummer: 77,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Vinkeveen op 26 aug 1826 akte 10 met

                  Cornelis Burger, zn. van Joost Burger en Neeltje Kruisbair of Kruisheer of Kruishaar, geb. te Ter Aar in 1797,

                  ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Wilnis op 29 jun 1866 Aktenummer: 78.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Neeltje Burger, geb. te Oudhuizen op 4 dec 1826 Aktenummer: 9, ovl. (36 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 37 op 29 okt 1863 Aktenummer: 44,

           tr. met

                 Lodewijk Eijk van

2.              Marregrietje Burger, geb. te Oudhuizen op 8 apr 1828 Aktenummer: 5, ovl. (29 jaar oud) te Oudhuizen Utr op 13 sep 1857 Aktenummer: 12,

          tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Oudhuizen Utr op 21 apr 1854 akte 3 met

                 Gerrit Eijk, zn. van Pieter Eijk en Maggeltje Merloo, geb. te Noorden in 1824.

3.              Joosje Burger, geb. te Oudhuizen op 5 feb 1830 Aktenummer: 1, ovl. (3 jaar oud) te Oudhuizen Utr Leeftijd: 3 op 26 nov 1833 Aktenummer: 21.

4.              Beertje Burger, geb. te Oudhuizen op 20 jun 1831 Aktenummer: 10, ovl. (3 jaar oud) te Oudhuizen Leeftijd: 3 op 24 jun 1834 Aktenummer: 6.

5.              Antonie Burger, geb. te Oudhuizen op 7 mei 1833 Aktenummer: 6, ovl. (31 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 31 op 20 dec 1864 Aktenummer: 63,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Lexmond op 9 mrt 1860 Aktenummer: 2 met

                 Alida Reijnders, dr. van Albertus Reijnders en Jenneke Endemans, geb. te Soest in 1832.

6.              Joosje Burger, geb. te Oudhuizen op 31 aug 1840 Aktenummer: 8, ovl. (29 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 29 op 27 okt 1869 Aktenummer: 51,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) te Wilnis op 18 sep 1863 Aktenummer: 22 met

                Klaas Kruid, zn. van Cornelis Kruid en Klara Nederstigt, geb. in 1831.

 

VIIe.          Cornelia Lagerburg, dr. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Wilnis in 1800,

                  ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 70 jr oud op 4 dec 1870 akte 75,

             tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Vinkeveen op 28 jan 1824 akte 1 met

                  Evert Rossum, zn. van Aart Rossum en Marritje Jong de , geb. te Vinkeveen in 1795,

                  ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 52 jr oud op 11 nov 1846 akte 77.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Marritje Rossum , geb. te Vinkeveen op 8 apr 1825 Akte 13, ovl. (18 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 19 jr oud op 7 apr 1844 akte 29.

2.              Margrietje Rossum, geb. te Vinkeveen op 31 okt 1827 Akte 32, Dienstbode, ovl. (30 jaar oud) te Mijdrecht 30 jr oud op 31 okt 1857 akte 124.

                 Ongehuwd

                 er is ook / nog een aangifte van Margrietje v Rossum

                 ook 31-10-1857

                 met akte no 83

                 ook 30 jr oud

                 in Vinkeveen en Waversveen !!!.

3.              Wilhelmina Rossum, geb. te Vinkeveen op 17 jun 1829 Akte 20, ovl. (30 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 7 okt 1859.

4.              Aaltje Rossum geb. te Vinkeveen en Waverveen op 6 mrt 1833 Akte 7,

          tr. (resp. 33 en ongeveer 43 jaar oud) te Ouder‑Amstel op 23 mei 1866 akte 9 met

                 Willem Meij van der, geb. te Breukelen St Pieter Utr in 1823.

5.              Aart Rossum, geb. te Vinkeveen op 21 okt 1838 Akte 50, ovl. (28 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 28 jr oud op 13 mei 1867 akte 42.

 

VIIf.           Neeltje Lagerburg, dr. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Wilnis in 1801,

                  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 54 op 23 jun 1855 Aktenummer: 29,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Waverveen op 4 mei 1823 akte 5 met

                  Dirk Blanken, zn. van Jacob Blanken en Margje Hogendoorn, geb. in 1794, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Waverveen op 2 feb 1826,

                  (Dirk

          tr.(2) met

                  Krijntje Piet.).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marretje Blanken , geb. te Waverveen Oudhuizen Utr [,] op 1 jul 1825 Akte 14,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Oudhuizen Utr op 19 apr 1850 akte 1 met

                Pieter Bekkum van, zn. van Johannis Bekkum van en Cornelia Wageningen van, geb. te Harmelen in 1828.

          tr. (resp. 45 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Aalsmeer op 19 jan 1871 akte 3 met

                Hendrik Sterk, zn. van Gijsbert Sterk en Jenneke Schaap, geb. te Vuren in 1827,

                (Hendrik

          tr.(2) met

                Wilhelmina Es van).

 

                 Neeltje Lagerburg,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Vinkeveen op 23 apr 1831 akte 6 met

                 Dirk Kleebeuker, zn. van Hendrik Kleebeuker en Lijsje Hogendoorn, geb. te Vinkeveen in 1796,

                 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Vinkeveen 36 jr oud op 5 nov 1833 akte 26.

           

 

                 Neeltje Lagerburg,

            tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 39 jaar oud) (3) te Aalsmeer op 30 nov 1834 akte 19 met

                 Willem Been, zn. van Pieter Been en Trijntje Willems Kooij, geb. te Aalsmeer in 1795, Teelman,

                 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oudhuizen Utr op 16 jun 1849 Aktenummer: 16,

                 (Willem

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Aalsmeer op 19 apr 1818 met

                 Jannetje Piet, dr. van Cornelis Piet en Neeltje Heeren).

            

 

VIIg.          Pietje Lagerburg, dr. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Wilnis in 1802,

                  ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Ruwiel op 18 apr 1834,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Ruwiel op 1 nov 1833 akte 5 met

                  Jan Reu de, zn. van Jeremias Reu de en Johanna Hoeting, geb. te Ter Aar in 1804.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Reu de, geb. te Loenen in 1822,

           tr. (resp. ongeveer 51 en 52 jaar oud) (1) te Nieuwer‑Amstel op 29 okt 1873 Aktenummer: 68 met

                 Cornelis Griffioen, zn. van Hendrik Griffioen en Lijntje / Lyntje Lagerburg, geb. te Wilnis op 31 jul 1821 Akte 26, watermolenaar,

                 (Cornelis

           tr.(2) met

                  Leentje Verheul).

           tr.(2) met

                  Bernardus Koelman

 

VIIh.          Jacobus Lagerbu(e)rg, zn. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Wilnis in 1809,

                  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 81 op 3 sep 1890 Aktenummer: 28,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Vinkeveen op 30 mei 1835 met

                  Elizabeth Lankeren van en Lonkeren ?, dr. van Govert Lankeren van en Maria Veen van,

                   geb. te Uithoorn in 1814, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 75 op 15 jul 1887 Aktenummer: 26.

                 Erkenning : Anthonie, aangegeven te Vinkeveen op 1-5-1834.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Anthonie Lagerburg, geb. in 1834, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Vinkeveen 1 jr oud op 28 okt 1835 akte 28.

2.              Maria Lagerburg, geb. in 1837, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 58 op 30 nov 1895 Aktenummer: 44.

3.              Pietje Lagerbu(e)rg, geb. in 1838, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Vinkeveen 2 jr oud op 5 jul 1840 akte 31.

4.              Margrietje en of Grietje Ook Margaretha Lagerburg, geb. te Vinkeveen in 1840,

                 ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 31 dec 1891, volgt VIIIa.

5.              Antonie Lagerburg, geb. te Vinkeveen in 1842, volgt VIIIb.

 

VIIi.           Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug, zn. van Anthonie Lagerburg (VIb)en Margaretha Wijk van, geb. te Vreeswijk op 16 jun 1811 Akte 12, GE,

                  ovl. (47 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 47 jr oud op 29 okt 1858 akte 90,

            tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Vinkeveen op 23 apr 1831 akte 7 met

                  Neeltje Burger, dr. van Joost Burger en Neeltje Kruisbair of Kruisheer of Kruishaar, geb. te Vinkeveen in 1811, GE,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 71 op 8 aug 1882 Aktenummer: 43.

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Joostje Lagerburg, geb. te Vinkeveen op 5 jul 1832, ovl. (33 jaar oud) te Wilnis op 4 jul 1866, volgt VIIIc.

2.              Grietje Lagerburg, geb. te Vinkeveen op 13 aug 1834, volgt VIIId.

3.              Anthonie Lagerburg Ook Lagerbrug, geb. te Vinkeveen op 24 mei 1836 Akte 24, ovl. (2 jaar oud) te Vinkeveen 1 Jaar oud op 25 dec 1838 akte 68.

4.              Neeltje Lagerburg, geb. te Vinkeveen op 25 sep 1838 Akte 43, ovl. (10 maanden oud) te Vinkeveen Leeftijd 9 maanden op 19 aug 1839 Aktenummer: 25.

5.              Anthonie Lagerburg, geb. te Vinkeveen op 24 jul 1837 Akte 24, GE.

6.              Klaas Lagerburg, geb. te Oudhuizen op 25 sep 1841 Aktenummer: 14, ovl. (17 dagen oud) te Oudhuizen 3 weken oud op 12 okt 1841 Aktenummer: 11.

7.              Pieter Lagerburg, geb. te Oudhuizen op 15 jul 1843 Aktenummer: 8, ovl. (12 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 13 jaar oud op 18 mei 1856 akte 27.

8.              Neeltje Lagerburg, geb. te Oudhuizen op 12 apr 1845, ovl. (30 jaar oud) te Wilnis op 3 nov 1875, volgt VIIIe.

9.              Jacob Lagerburg, geb. te Oudhuizen op 16 jun 1847 Aktenummer: 10, ovl. (5 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 5 Jaar oud op 20 mei 1853.

10.            Teunis Lagerburg, geb. in 1849, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 0 jr oud op 1 sep 1849 akte 142.

11.            Teunis Lagerburg, geb. te Vinkeveen in 1851,

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 42 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 16 okt 1885 akte 18 met

                 Niesje Koning de, dr. van Jacob Koning de en Willemijntje Zoetbroot, geb. te Vinkeveen in 1843,

                  ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Wilnis op 13 aug 1905 Aktenummer: 38.

12.            Jacob Lagerburg, geb. in 1854, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 6 Maanden op 22 jul 1854 akte 45.

13.            Anthonie Lagerburg, geb. te Vinkeveen op 12 aug 1840 Akte Akte 30.

14.            Anthonie Lagerburg, geb. te Vinkeveen in 1841, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Wilnis op 5 jun 1865, volgt VIIIf.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Margrietje en of Grietje Ook Margaretha Lagerburg, dr. van Jacobus Lagerbu(e)rg (VIIh)en Elizabeth Lankeren van en Lonkeren ???

                  geb. te Vinkeveen in 1840, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 51 jr oud op 31 dec 1891 akte 1

                 op overl. akte staat Margaretha,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 12 jan 1860 akte 2 met

                 Casper Ook Kasper Bosland, zn. van Cornelis Bosland en Agatha Boereboom, geb. te Waverveen in 1835,

                 ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 69 jr oud op 24 okt 1902 akte 52.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Kornelis Bosland, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1862, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 53 jr oud op 2 aug 1914 akte 49,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 6 jan 1888 akte 1 met

                 Johanna Catharina Breuren, dr. van Willem Breuren en Johanna Rijk de, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1863.

2.              Jacobus Bosland, geb. te Wilnis in 1867,

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 31 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 18 okt 1901 akte 24 met

                 Anna Bijleveld, dr. van Gijsbertus Bijleveld  en Maria Woerden, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1870. .

3.              Elizabeth Bosland, geb. in 1862, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 2 mnd oud op 6 okt 1862 akte 52.

4.              Jacobus Bosland, geb. in 1862, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 5 mnd oud op 13 jan 1863 akte 1.

5.              Jacobus Bosland, geb. in 1864, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 10 dgn oud op 18 jan 1864 akte 5.

6.              Doodgeb. dochter Bosland, geb. te Vinkeveen en Waverveen op 19 okt 1865.

7.              Alida Bosland, geb. in 1869, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 3 wk oud op 2 feb 1869 akte 11.

8.              Theodora Bosland, geb. in 1870, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 2 wk oud op 4 nov 1870 akte 69.

9.              Theodorus Bosland, geb. in 1875, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 5 mnd oud op 2 jun 1875 akte 45.

10.            Petrus Bosland geb. in 1872, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 2 wk oud op 14 okt 1872 akte 91.

 

VIIIb.         Antonie Lagerburg, zn. van Jacobus Lagerbu(e)rg (VIIh)en Elizabeth Lankeren van en Lonkeren ?,

                   geb. te Vinkeveen in 1842,

               tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Mijdrecht op 8 jun 1867 akte 18 met

                   Johanna of Antje ?? Spijker, dr. van Wilhelmus Spijker en Petronella Rijnbeek, geb. te Mijdrecht in 1844.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Willem Lagerburg, geb. te Mijdrecht op 25 mrt 1868, volgt IXa.

2.              Antonie Lagerburg, geb. te Uithoorn in 1871,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 29 mei 1901 akte 23 met

                Castharina Cligge dr. van Martinus Cligge en Maria Johanna Stokkel, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1877.

3.              Pieternella Lagerburg, geb. te Nieuwer‑Amstel op 2 nov 1873, volgt IXb.

4.              Margaretha Lagerburg, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1881, volgt IXc.

5.              Antonia Lagerburg, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1882,

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 33 jaar oud) te Mijdrecht op 4 aug 1916 akte 127 met

                 Johan Doorn van, zn. van Johanna Doorn van, geb. te Amsterdam in 1883,

                (Johan

          tr.(2) met

                 Wilhelmina Laan van der.).

6.              Cornelis Lagerburg, geb. te Vinkeveen in 1886, Grondwerker,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Nieuwer‑Amstel op 20 jan 1909 akte 3 met

                Johanna Boelrijk, dr. van Johannes Boelrijk en Gerarda Geilswijk van, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1888,

                ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 31 jr oud op 9 okt 1918 akte 55.

          tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te De Rijp op 11 jun 1921 Akte No 7 met

                Johanna Catharina Greuter, dr. van Hendrik Greuter en Ariaantje Wolf de, geb. te Beemster in 1880,

                (Johanna Catharina

         tr.(2) met

                 Hendrik Nicolaas Johannes Jansen).

7.              Matheus Antonius Splinter, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1898, volgt IXd.

8.              Elisabeth Spijker, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1875, volgt IXe.

 

VIIIc.         Joostje Lagerburg, dr. van Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug (VIIi)en Neeltje Burger, geb. te Vinkeveen op 5 jul 1832 Akte 30,

                   ovl. (33 jaar oud) te Wilnis op 4 jul 1866 Aktenummer: 90,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Oudhuizen Utr op 26 apr 1854 akte 4 met

                   Cornelis Haak, zn. van Dirk Haak en Joanna Baner, geb. te Waverveen in 1829.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jannetje Haak, geb. te Oudhuizen op 21 nov 1853 Aktenummer: 18.

2.              Neeltje Haak, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1856,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 5 mrt 1880 akte 2 met

                Joseph Reenen, zn. van Ernst Reenen en Gijsbertha Kooten van, geb. te Breukelen ‑Nijenrode in 1857.

3.              Dirk Haak, geb. in 1857, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 5 mnd oud op 24 aug 1857 akte 58.

4.              Dirk Haak, geb. in 1858, ovl. (minder dan één jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen 6 mnd oud op 24 nov 1858 akte 98.

5.              Johanna Haak, geb. in jul 1861, ovl. (32 dagen oud) te Vinkeveen en Waverveen 3 wk oud op 1 aug 1861 akte 64.

6.              Antonia Haak, geb. te Wilnis in jul 1865, ovl. (7 weken oud) te Wilnis op 21 aug 1865.

7.              Teuntje Haak, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1868,

          tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) te Wilnis op 4 mrt 1887 Akte 4 met

                 Willem Ee van, zn. van N.N. en Jansje Ee van, geb. te Huizen in 1861.

 

VIIId.         Grietje Lagerburg, dr. van Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug  (VIIi)en Neeltje Burger, geb. te Vinkeveen op 13 aug 1834 Akte 27,

              tr. (resp. 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 10 feb 1859 akte 6 met

                   Hendrik Cromwijk, zn. van Willem Cromwijk en Stijntje Gijsen, geb. te Vinkeveen in 1828.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Willem Cromwijk, geb. te Wilnis op 25 jan 1862 Aktenummer: 7.

2.              Stijntje Cromwijk, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Wilnis Oud eenentwintig maanden op 23 nov 1860 Aktenummer: 60.

 

VIIIe.         Neeltje Lagerburg , dr. van Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug  (VIIi)en Neeltje Burger, geb. te Oudhuizen op 12 apr 1845 Aktenummer: 6,

                  ovl. (30 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 30 op 3 nov 1875 Aktenummer: 66,

             tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Wilnis op 3 sep 1875 akte 13 met

                  Cornelis Goedhart, zn. van Pieter Goedhart en Aagje Gogterom, geb. te Vleuten in 1850.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Aagje Goedhart, geb. te Wilnis in 1875,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Uithoorn op 25 nov 1898 akte 16 met

                Hendrik Oussoren, zn. van Harmen Oussoren  en Catharina Adriana Schoo geb. te Uithoorn in 1874.

 

VIIIf.          Anthonie Lagerburg , zn. van Teunis / Tamis Lagerburg / Lagerbrug  (VIIi)en Neeltje Burger, geb. te Vinkeveen in 1841, Arbeider,

                  ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 24 op 5 jun 1865 Aktenummer: 22,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Wilnis op 24 apr 1863 akte 7 met

                   Margaretha Ingen van, dr. van Hendrik Ingen van en Jannetje Splint , geb. te Wilnis in 1842, G,

                   (Margaretha

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Wilnis op 20 apr 1866 met

                   Klaas Leeuwen, zn. van Roelof Leeuwen en Neeltje Leeuwen van).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Teuntje Lagerburg, geb. Aktenummer: 8, ged. te Wilnis op 29 jan 1864, ovl. (ongeveer 10 maanden oud) te Wilnis Oud tien maanden op 30 nov 1864 Aktenummer: 61.

2.              Anthonie Lagerburg Ook Vermeld Als Lagerbrug, geb. te Wilnis op 29 sep 1865, ovl. (86 jaar oud) op 28 mrt 1952, volgt IXf.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Willem Lagerburg, zn. van Johanna of Antje ?? Spijker en Antonie Lagerburg  (VIIIb), geb. te Mijdrecht op 25 mrt 1868 Aktenummer: 42, Arbeider,

            tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 17 feb 1897 akte 3 met

                  Wilhelmina Dijk van, dr. van Cornelis Dijk van en Johanna Leeuwen van, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1868.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Anthonius Cornelis Lagerburg, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1903, melkbezorger,

           tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1929 Aktenummer: reg.5D;fol.3 met

                 Anna Margaretha Verseveld van, dr. van Hermanus Verseveld van  en Antje Groningen van,

                 geb. te Nieuwer‑Amstel in 1903,

                 (Anna Margaretha

          tr.(2) met

                 Cornelis Adriaan Sint.)

                 Is gescheiden van.

 

 

IXb.           Pieternella Lagerburg, dr. van Johanna of Antje ?? Spijker  en Antonie Lagerburg (VIIIb), geb. te Nieuwer‑Amstel op 2 nov 1873,

            tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 6 mei 1896 akte 89 met

                  Johannes Petrus Splinter, zn. van Matheus Splinter en Petronella Voorn, geb. te Zevenhoven op 17 dec 1869

                  adres            Alphen, wijk S nr. 140

                 kerk            RK

                 beroep       landbouwer

                 ingekomen 06-06-1900 Nieuwkoop

                 vertrokken  06-12-1901 Diemen

                 plaatsnaam           Alphen, ovl. (67 jaar oud) te Alphen a/d Rijn op 10 apr 1937 aangever       Johannes Petrus Splinter, 35 jaar, schilder.

                 naamJohannes Petrus Splinter.
partnerPieternella Lagerburg.
geboren17-12-1869 te Zevenhoven
.

                 adres         Alphen, wijk S nr. 140.
kerk            RK.
ingekomen 06-06-1900 Nieuwkoop.
vertrokken  06-12-1901 Diemen.
plaatsnaam           Alphen
.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Hillegonda Antonia Splinter, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1907,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Vreeland op 3 jun 1927 Aktenummer: 4,

            (gesch. te Utrecht op 17 sep 1930) met

                 Willem Geer van der, zn. van Adrianus Geer van der en Agatha Spengen van, geb. te Vreeland in 1900.

 

IXc.           Margaretha Lagerburg, dr. van Johanna of Antje ?? Spijker en Antonie Lagerburg (VIIIb), geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1881,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 35 jaar oud) te Ouder‑Amstel op 2 mei 1908 akte 8 met

                 Dominicus Blom, zn. van Willem Blom en Alida Maria Pieters, geb. te Ouder‑Amstel in 1873.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Johanna Blom, geb. te Vinkeveen en Waverveen in 1910,

           tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) te Vinkeveen en Waverveen op 7 sep 1928 Aktenummer: 25 met

                 Hendrikus Johannes Petrus Antonius Gerardus Dijk van, zn. van Petrus Dijk van en Barendina Teunissen,

                 geb. te Nieuwer‑Amstel in 1904.

 

IXd.           Matheus Antonius Splinter, zn. van Johanna of Antje ?? Spijker  en Antonie Lagerburg (VIIIb), geb. te Nieuwer‑Amstel in 1898,

           tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) te Mijdrecht op 12 feb 1917 akte 2 met

                  Marta Brummer, dr. van Jan Brummer en Cornelia Scheppingen, geb. te Mijdrecht in 1898.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marta Cornelia Brummer, geb. te Amsterdam Erkend op 17 feb 1914.

 

IXe.           Elisabeth Spijker (Lagerburg), dr. van Johanna of Antje ?? Spijker en Antonie Lagerburg  (VIIIb), geb. te Nieuwer‑Amstel in 1875,

              tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 13 mei 1896 akte 91 met

                 Johannes Winters, zn. van Johannes Winters en Anna Kampen van, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1865, Landarbeider.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Winters, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1897,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Nieuwer‑Amstel op 15 mei 1918 akte 32 met

                 Johannes Hendricus Backer, zn. van Franciscus Johannes Backer en Maria Hendrika Rietveld, geb. te Ouder‑Amstel in 1895.

2.              Johanna Hendrika Winters, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1901,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 30 nov 1922 Aktenummer: reg.2L;fol.25v met

                  Adrianus Leonardus Kerste, zn. van Martinus Petrus Jacobus Kerste en Maria Brouwers, geb. te ’s‑Hertogenbosch in 1900, huisschilder.

 

IXf.            Anthonie Lagerburg Ook Vermeld Als Lagerbrug, zn. van Anthonie Lagerburg (VIIIf)(Arbeider) en Margaretha Ingen van

                  geb. te Wilnis op 29 sep 1865 kopie extract geboorteregister, N, ovl. (86 jaar oud) op 28 mrt 1952 86 jaar Oud

                 kopie rouwkaart,

             tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Tienhoven op 16 apr 1891 akte 1 met

                 Maria Garderen van, dr. van Adrianus Garderen van  en Magdalena Vliet van, geb. te Maarssen op 2 nov 1868, GE,

                 ovl. (84 jaar oud) te Edam op 8 aug 1953 84 jaar oud kopie rouwkaart.

                 Maarssen op 2 november 1868 kopie huwelijksakte.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             

2.              Anthonie Lagerburg, geb. te Culenburg op 24 mei 1893, ovl. (50 jaar oud) te Purmerend op 9 apr 1944, volgt Xa.

3.             

4.              Teunis Lagerburg, geb. op 13 mrt 1896, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Edam in 1979, volgt Xb.

5.             

6.              Margaretha Geertruida Lagerburg, geb. te Vreeswijk circa 1901, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Doorn op 10 mrt 1988, volgt Xc.

7.             

8.             

 

Generatie X

 

 

Xa.            Anthonie Lagerburg, zn. van Anthonie Lagerburg Ook Vermeld Als Lagerbrug (IXf)en Maria Garderen van, geb. te Culenburg op 24 mei 1893,

                

             tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Breukelen‑St.Pieters op 14 jun 1918 akte 7 met

                 Jacoba Timmer, dr. van Jan Timmer en Hilletje Dros, geb. te Breukelen‑St.Pieters op 10 nov 1890,

              

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              N.N. Lagerburg, geb. te Breukelen‑Nijenrode Geboren in het Schip

                 , Jacoba" gelegen in het Merwedekanaal op 23 mei 1920 (doodgeb.).

2.              Anthonie Lagerburg, geb. te Breukelen‑Nijenrode op 24 jun 1923, ovl. (81 jaar oud) te Purmerend op 30 mei 2005, volgt XIa.

3.             

4.              Teunis Lagerburg, geb. te Edam op 15 dec 1925, ovl. (1 jaar oud) te Edam akte 29 Edam,akte 2 Tienhoven op 19 mrt 1927 1 jr oud.

5.              .

6.              Adrianus Lagerburg, geb. op 20 mei 1928, ovl. (3 dagen oud) te Oosthuizen akte 6 op 23 mei 1928 3 mnd oud.

7.            

8.              Adrianus Lagerburg , geb. te Edam op 13 jun 1929, ovl. (10 maanden oud) te Edam akte 5 op 3 mei 1930 10 mnd oud.

9.             

10.           

11.          .

12.           

 

 

Xb.            Teunis Lagerburg, zn. van Anthonie Lagerburg Ook Vermeld Als Lagerbrug  (IXf)en Maria Garderen van,

                  geb. op 13 mrt 1896, GE, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Edam in 1979 83 jaaroud,

           tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Tienhoven op 29 jul 1920 akte 3 met zijn nicht

                 Elizabeth Garderen van, dr. van Abraham Garderen van en Eijtje Oudhof,

                 geb. te Tienhoven op 11 dec 1898, G, ovl. (69 jaar oud) te Edam op 11 mrt 1968.

                 Schipper.

 

                 Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.              Antoon Lagerburg, geb. te Vreeswijk op 14 sep 1921, ovl. (80 jaar oud) te Purmerend op 15 jan 2002, volgt XIb.

2.              Abraham (Bram) Lagerburg, geb. te Edam op 18 apr 1923, volgt XIc.

3.              Adriaan Lagerburg, geb. te Edam op 26 jul 1924, G, ovl. (23 jaar oud) te Edam op 9 mei 1948.

4.              IJda Lagerburg, geb. te Wageningen op 3 okt 1925, G, ovl. (72 jaar oud) te Hilversum op 7 okt 1997.

5.              Marie Lagerburg, geb. te Edam op 19 jan 1927, ged. G te Breukelen in 1927 Gedoopt in de Geref.kerk Breukelen,

                 over gekomen als dooplid op 22 Sept 1929, ovl. (28 jaar oud) te Edam op 30 jul 1955.

6.              Henk Lagerburg, geb. te Edam op 30 jun 1928, G, ovl. (57 jaar oud) te Huizen op 27 jan 1986.

7.              Gre Lagerburg, geb. te Warmenhuizen op 13 nov 1929, G, ovl. (71 jaar oud) te Almere op 6 feb 2001.

8.              Teunis Lagerburg, geb. te Schermerhorn op 28 mei 1931, ged. G te Edam op 14 jun 1931, ovl. (29 jaar oud) te Warnsveld op 19 feb 1961.

9.              Lies Lagerburg, geb. te Edam op 6 dec 1932, G, ovl. (30 jaar oud) te Bergen aan Zee op 13 mrt 1963.

10.            Lena Lagerburg, geb. te Edam op 27 jul 1934, ged. G te Edam op 9 sep 1934, ovl. (28 jaar oud) te Bergen aan Zee op 13 mrt 1963.

11.            Jacobus (Coos) Lagerburg, geb. te Edam op 20 mrt 1936, volgt XId.

12.            Arie Lagerburg, geb. te Edam op 23 nov 1937, volgt XIe.

13.            Klaasje Lagerburg, geb. te Edam op 1 feb 1939, ged. G te Edam op 19 feb 1939, ovl. (31 jaar oud) te Nieuwveen op 15 mei 1970.

14.            Leendert Lagerburg, geb. te Edam op 3 apr 1942, G.

15.            Nico Lagerburg, geb. te Edam op 3 feb 1944, ged. G te Edam op 27 feb 1944, ovl. (31 jaar oud) te Zwammerdam op 9 jan 1976.

 

Xc.           

           

Generatie XI

 

 

XIa.           Anthonie Lagerburg, zn. van Anthonie Lagerburg (Xa)en Jacoba Timmer , geb. te Breukelen‑Nijenrode op 24 jun 1923,

                  ovl. (81 jaar oud) te Purmerend op 30 mei 2005 81 jaar,

 

XIb.           Antoon Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg  (Xb)en Elizabeth Garderen van, geb. te Vreeswijk op 14 sep 1921,

                  ovl. (80 jaar oud) te Purmerend op 15 jan 2002,

             tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 19 dec 1945 met

                  Sijbrecht Boer de, geb. op 9 jan 1923.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Teunis Jan Cornelis ((Tom)) Lagerburg, geb. op 7 okt 1947, volgt XIIa.

2.              Jan Cornelis Teunis ((John)) Lagerburg, geb. te Edam op 8 jun 1950, volgt XIIb.

3.              Anthonie Lagerburg ((Arno)) Lagerburg geb. op 3 mrt 1956, ovl. (48 jaar oud) op 4 feb 2005, volgt XIIc.

 

XIc.           Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg  (Xb)en Elizabeth Garderen van , geb. te Edam op 18 apr 1923, G,

           tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Purmerend op 21 okt 1948 met

                 Gijsbertha Brunt, dr. van Jacobus Brunt (Bakker) en Gijsbertha Dommelen van, geb. te Purmerend op 27 jan 1929, G.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Elizabeth Lagerburg, geb. te Weesperkarspel , volgt XIId.

2.              Gijsbertha Lagerburg, geb. te Weesperkarspel , volgt XIIe.

3.              Abraham (Bram) Lagerburg, geb. te Purmerend, volgt XIIf.

4.              Bea Lagerburg, geb. te Purmerend , volgt XIIg.

5.              Joke Lagerburg

           tr. met

                  Bas Frelink

6.              Hetty Lagerburg

           met

                Henry Langeveld

 

XId.           Jacobus (Coos) Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg (Xb)en Elizabeth Garderen van, geb. te Edam op 20 mrt 1936, GE,

           tr. (resp. 33 en 18 jaar oud) op 4 sep 1969 met

                  Maria Petronella Klijnsma, geb. te Purmerend op 12 dec 1950.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Elske Boukje Gijsbertha Elisabeth Lagerburg, geb. te Amsterdam op 29 nov 1969, volgt XIIh.

2.              Klaas Johannes Lagerburg, geb. te Amsterdam op 22 jun 1972, volgt XIIi.

 

XIe.           Arie Lagerburg, zn. van Teunis Lagerburg  (Xb)en Elizabeth Garderen van , geb. te Edam op 23 nov 1937, GE,

            tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) te Edam op 16 dec 1965 met

                  Alida Tallina Klijnsma, geb. te Purmerend op 18 jul 1946.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Astrid Gijsbertha Lagerburg, geb. te Edam op 8 feb 1967,

           tr. op 3 mrt 3 met

                 Marcel Zuiver, geb. te Amsterdam op 21 apr 1965. .

2.              Monique Elisabeth Lagerburg, geb. te Purmerend op 4 jan 1969, volgt XIIj.

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Teunis Jan Cornelis ((Tom)) Lagerburg, zn. van Antoon Lagerburg (XIb)en Sijbrecht Boer de, geb. op 7 okt 1947,

          tr. met

                  Annie Hetjes, geb. op 26 dec 1948.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Selma Lagerburg, geb. op 14 jan 1972.

2.              Ilse Lagerburg , geb. op 30 jan 1975.

 

XIIb.          Jan Cornelis Teunis ((John)) Lagerburg , zn. van Antoon Lagerburg  (XIb)en Sijbrecht Boer de , geb. te Edam op 8 jun 1950,

             tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 12 dec 1973 met

                  Wilhelmina Maas, geb. op 8 jan 1951.

                 J.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Linda Lagerburg , geb. op 18 nov 1976.

2.              Anthonie(Toine) Lagerburg , geb. op 4 aug 1978,

            

 

 

XIIc.          Anthonie Lagerburg ((Arno)) Lagerburg, zn. van Antoon Lagerburg (XIb)en Sijbrecht Boer de,

                  geb. op 3 mrt 1956, ovl. (48 jaar oud) op 4 feb 2005,

            tr. met

                  Carla Bos

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Roy Lagerburg, geb. op 19 aug 1986.

2.              Nick Lagerburg, geb. op 24 okt 1988.

3.              Anouk Lagerburg, geb. op 11 okt 1992.

 

XIId.          Elizabeth Lagerburg , dr. van Abraham (Bram) Lagerburg  (XIc)en Gijsbertha Brunt geb. te Weesperkarspel

              tr.  te Purmerend  met

                  Jan Willem Jacob Kersloot, zn. van Jacob Kersloot  en Hendrika Venverloo, geb. te Amsterdam

                 Tweelingzuster van Gijsbertha.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Jessica Kersloot

2.              Patricia Kersloot

 

XIIe.          Gijsbertha Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg (XIc)en Gijsbertha Brunt, geb. te Weesperkarspel

              tr. met

                  Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart  en Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam , ged. G te Rotterdam.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cindy Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad , volgt XIIIa.

2.              Richard Zwart geb. te Wormerveer Zaanstad , volgt XIIIb.

 

               

 

XIIf.           Abraham (Bram) Lagerburg, zn. van Abraham (Bram) Lagerburg (XIc)en Gijsbertha Brunt, geb. te Purmerend

            tr.  te Leiden  met

                  Astrid Oostwouder, dr. van Dirk Oostwouder en Jansje Catharina Arnoldus, geb. te Leiden

                 Tweelingbroer van Bea.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Mark Lagerburg, geb. te Leiderdorp

2.              Tim Lagerburg, geb. te Leiderdorp

 

XIIg.          Bea Lagerburg dr. van Abraham (Bram) Lagerburg  (XIc)en Gijsbertha Brunt , geb. te Purmerend

             tr. met

                 Rene Wal van der, geb. Rotterdam

                 Tweelingzus van Bram.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mariska Wal van der, geb. te Purmerend

2.              Remco Wal van der geb. te Purmerend

 

XIIh.          Elske Boukje Gijsbertha Elisabeth Lagerburg, dr. van Jacobus (Coos) Lagerburg  (XId)en Maria Petronella Klijnsma,

                  geb. te Amsterdam op 29 nov 1969,

               tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 9 okt 1992 met

                  Willem Andries Leng de, geb. te Volendam op 7 jan 1963.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Rebecca Gijsbertha Anna-Maria Leng de, geb. te Purmerend op 15 aug 1995.

2.              Daniël Willem Andries Leng de, geb. te Purmerend op 7 dec 1999.

 

XIIi.           Klaas Johannes Lagerburg, zn. van Jacobus (Coos) Lagerburg (XId)en Maria Petronella Klijnsma geb. te Amsterdam op 22 jun 1972,

            tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 2 nov 1995 met

                 Marjan Geeske Velde van der, geb. te Weststellingwerf op 17 dec 1974.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Marjolein Eva Lagerburg, geb. te Purmerend op 6 jul 1997.

2.              Claudia Janke Corrie Lagerburg, geb. te Purmerend op 29 okt 1998.

3.              Annet Sandra Lagerburg geb. te Volendam op 5 feb 2002.

 

XIIj.           Monique Elisabeth Lagerburg, dr. van Arie Lagerburg  (XIe)en Alida Tallina Klijnsma,

                  geb. te Purmerend op 4 jan 1969,

               tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 23 jun 1989 met

                 Peter Baerts, geb. te Edam op 5 nov 1967.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Sjoerd Arie Baerts, geb. te Harderwijk op 21 mei 1999.

2.              Femmie Petronella Baerts, geb. te Lelystad op 20 apr 2004.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.         Cindy Zwart, dr. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburg (XIIe), geb. te Wormerveer 

                 één dochter:

1.              Britny Toepoel, geb. te Purmerend

 

XIIIb.         Richard Zwart, zn. van Jacob Zwart en Gijsbertha Lagerburg (XIIe), geb. te Wormerveer

              tr. met

                   Jannie Schop.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Tristan Zwart, geb. te Assen

 

 

 

                                           

                                            Voor  reacties mail naar   j.zwart13@chello.nl

 

                

                                                      Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/