Honig   Honigh    Symon      

 

                                    

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Symon Honigh,

        tr. met

                 N N

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Symonsz. Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1585, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Koog aan de Zaan in 1620, volgt IIa.

2.              Jacob Symonsz Honigh, volgt IIb.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Jan Symonsz. Honigh, zn. van Symon Honigh (I)en N N, geb. te Koog aan de Zaan in 1585, Bedrijfsleider/eigenaar van een molen

                 Woonde te Koog a/d Zaan tegenover het Koger Oudspad, verwierf aldaar op 30-07 -1620 de helft in een papiermolen.

                 (Voor 700 carolus guldens gekocht van Jan Pietersz wonende op de Saendijck.

                 De andere helft was eigendom van Adriaan Pietersz. van de Ley te Zaandijk.

                Deze molen was de eerste papiermolen op de Koog en werd genoemd de Kooger Oud en later de jonge Zwaan.

                (Bron- In de Gulden Bijenkorf- Honigh bldz.5-6),

                ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Koog aan de Zaan in 1620,

          tr. met

                Hilgonda Leunen, geb. in 1590, Hilgonda Leunen.

                 De naam Hiltie Leunen komt, enigzins verbasterd voor in een "kaartboek van de Westzijde van de Zaan",

                 opgemeten en getekend in het jaar 1635. (Bron aanwezig in Zaanlandsche Oudheidkundige Verzmaling Honigh.)

                 Het perceel, genummerd No.166 en groot 18 roeden, met de naam Letien Leunen ligt ongeveer tegenover het Kooger Oudspad..

                 Pand 24-06-1620 gekocht voor 700 carolus guldens van Jan Pietersz. door haar man,

                 ovl. (minstens 49 jaar oud) te Koog aan de Zaan na 10 feb 1639.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Alias Cornelis Jansz Cortrijck Jansz. Honigh, geb. te Zaandijk in 1610,

                  ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Koog aan de Zaan in nov 1668, volgt IIIa.

 

IIb.            Jacob Symonsz Honigh, zn. van Symon Honigh (I)en N N,

           tr. met

                N N

                 Nog niet gevonden maar Jacob Symnz. Lutges, wonende op't Calff, die land bezat in de nabijheid van.
de papiermolen de Kooger Oud en o.a. op 06-04-1624 een pad van 4 voeten breed overdoet aan Adriaan Pietersz. van der Ley
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Symon Jacobsz Honigh, ovl. te Oostzaandam in 1596, volgt IIIb.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Cornelis Alias Cornelis Jansz Cortrijck Jansz. Honigh, zn. van Jan Symonsz. Honigh (IIa)en Hilgonda Leunen,

                 geb. te Zaandijk in 1610, Papiermaker

               

                 Hij kocht in 1637 een huis te Zaandijk. Kreeg in 1645 windrecht voor een volmolen te Zaandijk,

                 was papiermaker te Koog a/d Zaan, heemraad Enge Wormer, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Koog aan de Zaan in nov 1668 (ongeveer 58 jaar oud),

        tr. met

                Grietje Sijmons Prins, geb. te Zaandijk in 1615, ovl. (minstens 55 jaar oud) te Zaandijk na 9 dec 1670 (minstens 55 jaar oud).

                 Grietje Sijmons Prins, dr. van Symon Willemsz Prins en Niesje Jacobsdr, geb. te Zaandijk circa 1615.
ovl. (minstens 55 jaar oud) te Zaandijk na 9 dec 1670
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan Cornelisz Honigh Alias, ovl. voor 1670,

         tr. met

                  Lijsje Symons Verveen Alias, geb. te Oostzaandam.

2.              Symon Cornelisz Honigh, geb. in 1640, volgt IVa.

3.              Jacob Cornelisz. Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1648, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Zaandijk op 25 jan 1709, volgt IVb.

4.              Adriaan Cornelisz. Honigh, geb. in 1650, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Zaandam op 8 mei 1692, volgt IVc.

 

IIIb.            Symon Jacobsz Honigh, zn. van Jacob Symonsz Honigh (IIb)en N N, Koopvaardijschipper,

                 ovl. te Oostzaandam in 1596,

              Hij was op 13-02-1658 62 jaar oud in 1596.
Woonde in de Noord nabij de Valdeur, zijn huis getaxeerd op fl.2000.

              Hij had acht kinderen en bewees hen in 19-08-1657 hun moederlijk erfdeel.

              Zij had in totaal 8 kinderen met haar man.

             De tak schijnt in de mannelijke lijn uitgestorven te zijn.

             Het is ook met het oog op de voornaam Symon aan te nemen dat deze Zaandamsche familie, hoewel zij Hervormd was,

             dezelfde is als de DG op Koog..
Bron Uit den Gouden Bijenkorf blz.8
.

          tr.(1) met

                Trijntje Willems Schilder

 

                

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan Symonsz, Honigh, geb. in 1632, Stuurman, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1657.

                 In een notaris akte van 04-06-1657 staat hij ingeschreven als stuurman, 25 jaar oud.

2.              Gerrit Symonsz Honigh, ovl. te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 15 nov 1710, begr. te Westzaandam/Zaandijk N.H. Westzijder Kerk.

                 Op zijn grafzerk voerde hij een wapenschild waarin een gekroond vat, met in het midden de letters HV (Honig Vat ?).

                 Gerrit Symonsz. Honigh [3105].

                 Voerde samen met de weduwe van broer Claes de zaken met de molens de Bijenkorf en het Honigvat. Gerrit was gecommiteerde van de Olyslagerij en was deze molen een oliemolen.

3.              Claes Symonsz Honigh, ovl. te Oost Zaandam op 21 mrt 1693.

                 Claes Symonsz. Honigh

                 Kerkmeester van de Hervormde kerk te Oost-Zaandam, en schonk als zodanig met andere personen een glasraam in dit gebouw.(bron Zaanlandsche Jaarboek 1934 blz.171) Had ook deel in een Pelmolen de Bijenkorf.

4.              Jacob Symonsz Honigh

                 Werkzaam op het schip van zijn vader het "Honichvat". Vaartuig was 100 voet lang, 22 voet breed en 11.5 voet diep, en droeg 6 stuks kanon, gootelingen genoemd. (bron Prot. notaris Arent Neeff te Oost-Zaandam.).

 

                 Symon Jacobsz Honigh,

           tr.(2) met

                 Pietertien Gerrits             

 

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Symon Cornelisz Honigh, zn. van Cornelis Alias Cornelis Jansz Cortrijck Jansz. Honigh (IIIa)en Grietje Sijmons Prins,

                 geb. in 1640,

              Papiermaker.
Werkte met de molen "de Wever" aan het Guytspad.
Hij verkocht deze molen op.
11 -01-1674 aan een consortium die de molen ombouwde tot een witpapiermolen met als directeur

              Pieter Gerritsz. van der Ley,

              ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1675.

           tr.(1) met

                 Maritje Jans Gijsen Alias

                

               

 

                 Symon Cornelisz Honigh,

          tr.(2) met

                Jannetje Pietersdr Piets, geb. op 28 okt 1646.

                 tr.(2) met.
 

 

                 Symon Cornelisz Honigh,

           tr.(3) met

                 Anna Jacobsdr Kop, geb. in 1640.

                

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Cornelis Symonsz Honigh, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaandam op 24 dec 1725, volgt Va.

2.              Symon Symonsz Honingh, ovl. Oud 54 jaar op 9 jan 1662 begraven in de oosterkerk te Zaandam.

                 graf 131,

          tr. met

                 Nel Jans, geb. in 1607, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 18 nov 1671

3.              Klaas Symonsz Honingh, geb. in 1688, kerkmeester alhier, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) op 21 mrt 1693 oud 45 jaar en 5 weken.

 

IVb.           Jacob Cornelisz. Honig, zn. van Cornelis Alias Cornelis Jansz Cortrijck Jansz. Honigh (IIIa)en Grietje Sijmons Prins,

                  geb. te Koog aan de Zaan in 1648, Jacob Cornelisz. Honig

                 Heemraad en schepen Enge Wormer.

                 ged. DG diaken DG Koog/Zaandijk,

                 Papiermaker Directeur traankokerij, boekhouder reder walvisvaart,

 

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Zaandijk op 25 jan 1709,

            tr. (resp. ongeveer 20 en 19 jaar oud) te Zaandam op 26 feb 1668 met

                  Maretje Meynderts Meyn dr. van Meyndert Arentsz. Meyn en Aagje Jans Gijsen, geb. te Zaandam op 3 nov 1648,

                  ovl. (47 jaar oud) te Zaandam op 26 apr 1696.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hillegond Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 16 okt 1668, ovl. (45 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 18 feb 1714 waarschijnlijk,

           tr. (25 jaar oud) op 10 okt 1694 met

                 Symon Jansz Kuyper, zn. van Jan Jacobsz. Kuyper en Neeltje Willemsdr, geb. te Koog aan de Zaan waarschijnlijk,

                 Koopman, olieslager met "het Jonge Big

                 parlementsheer van...

                 Buitenvader bij de Doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk,

                 ovl. te Koog aan de Zaan op 6 sep 1716.

2.              Grietje Jacobs Honig, geb. te Zaandijk op 16 mei 1671, ovl. (21 jaar oud) te Zaandijk op 31 dec 1692.

3.              Cornelis Jacobsz. Honig, geb. te Zaandijk op 16 okt 1677, ovl. (18 dagen oud) te Zaandijk op 3 nov 1677.

4.              Neeltje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 21 mei 1680, ovl. (60 jaar oud) te Purmerend op 7 jul 1740,

                 begr. te Purmerend op 10 jul 1740,

          tr. (20 jaar oud) (1) te Purmerend op 2 jan 1701 met

                 Pieter Pietersz Ley van der, zn. van Pieter Adriaensz. Ley van der  en Grietje Hendricks Stock, DG Diaken van de Waterlandse kerk,

                 Koopman

                 (Zeepzieder te Purmerend), ovl. te Purmerend op 16 mei 1717.

          tr. (2) te Purmerend, getuigen: (getuige: (getuige: Juffr. Jacoba van Erp)), Ontvanger van de Gemeene Landsmiddelen te Purmerend

                 Burgemeester en Raad van Purmerend met

                 Cornelis Johannesz Neck van, zn. van Johannes Neck van en Margaretha Roghs Jacobsdr geb. te Purmerend op 21 jan 1683,

                 Ontvanger van de gemene Landsmiddelen te Purmerend, Burgemeester en Raad Aldaar,

                 ovl. (57 jaar oud) te Purmerend op 20 feb 1740, begr. te Purmerend op 23 feb 1740,

                 (Cornelis

             tr.(2) met

                  Immetje Baars)

5.              Cornelis Jacobsz Honig, geb. te Zaandijk op 16 jun 1683, ovl. (71 jaar oud) te Zaandijk op 23 mei 1755, volgt Vb.

6.              Jan Jacobsz. Honig, geb. te Zaandijk op 25 mei 1688, ovl. (68 jaar oud) te Zaandijk op 13 mrt 1757, volgt Vc.

 

IVc.           Adriaan Cornelisz. Honigh, zn. van Cornelis Alias Cornelis Jansz Cortrijck Jansz. Honigh (IIIa)en Grietje Sijmons Prins,

                  geb. in 1650, Papiermaker, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Zaandam op 8 mei 1692, begr. op 11 mei 1692,

                 Adriaan werkt samen met zijn broer Jacob met de molens de vergulde Bijkorf en de Gans te Zaandijk en de Bijkorf alias Bel te Wormerveer.

                 Hij was bovendien boekhouder van reederijen van de walvisvaart.

                 In de twee eerst genoemde molens werd eertijds grauw en basterd, in de laatste blauw papier gemaakt doch in 1674

                 werd de Vergulde Bijkorf ingericht tot de fabriek van witpapier.

              

                 Getrouwd ten huize van de bruid door de Schout Adriaen van de Graeff. Huwelijks kontrakt gepasseerd voor

                 notaris H.Y.Spaen te Zaandijk op 08-02-1678 waarbij voor C.J.Honigh als getuigen zijn broer,

                 Jacob C.Honigh optrad en voor de bruid haar vader Cornelis A.van der Ley..

                 Grietje Adriaans (Ariaens) Honigh.

                 Op 09-07-1692 maakt Grietje voor notaris H.Y.Spaen haar testament.

                 Zij woont te Zaandijk (Saendijck) en is dan tussen 13 en 14 jaar oud.

                 Tot haar erfgenamen benoemt zij haar halfbroeder en zusters en haar grootouders Cornelis Adriaensz. van der Ley en Trijn Jacobs Kop.

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Zaandam op 13 feb 1678 met

                 Grietje Cornelisz Ley van der, dr. van Cornelis Ley van der en Trijntje Jacobs Kop, geb. in 1658, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op 28 okt 1680,

                  begr. op 30 okt 1680.

                

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Grietje Adriaansz Honigh, geb. op 25 jan 1679 Woensdag 04:00, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) in 1695.

 

                 Adriaan Cornelisz. Honigh,

            tr. (resp. ongeveer 35 en 29 jaar oud) (2) te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 11 nov 1685 met

                 Wijntje Lucasdr, geb. te Zaandam op 3 sep 1656, ovl. (41 jaar oud) te Zaandam op 8 apr 1698,

                 (Wijntje

            tr.(2) met

                 Dirck Sijmonsz. Moeriaen).

              

               

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Adriaansz. Honigh, geb. te Zaandijk op 29 apr 1687, ovl. (2 jaar oud) op 4 mei 1689.

2.              Trijntje Adriaansdr Honigh, geb. in 1691, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1766.

3.              Cornelis Adriaansz. Honigh, geb. te Zaandijk op 4 nov 1689, ovl. (75 jaar oud) te Zaandijk op 10 feb 1765, volgt Vd.

 

Generatie V

 

 

Va.            Cornelis Symonsz Honigh, zn. van Symon Cornelisz Honigh (IVa)en Anna Jacobsdr Kop, geb. in 1671,

                  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaandam op 24 dec 1725,

             tr.(1) met

                  Trijntje Maartensdr Kop, geb. in 1673, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 8 mrt 1703.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Maarten Cornelisz Honigh, geb. te Zaandijk in 1701, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Zaandijk op 9 nov 1747, volgt VIa.

 

                 Cornelis Symonsz Honigh,

            tr.(2) met

                 Guurtje Jansdr Kraaijer, geb. in 1671, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Zaandijk op 22 mei 1716.

         

 

                 Cornelis Symonsz Honigh,

          tr.(3) met

                  Eefje Lourens Ruth, geb. circa 1671, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 7 jun 1755.

             

 

 

Vb.            Cornelis Jacobsz Honig, zn. van Jacob Cornelisz. Honig (IVb)en Maretje Meynderts Meyn geb. te Zaandijk op 16 jun 1683,

                  (Koopman & papier fabrikant te Zaandijk)

                 DG Diaken van de DGG van Koog en Zaandijk, buitenvader van het DG weeshuis ald,

                 Koopman & papier fabrikant te Zaandijk

                 Hij was eigenaar van twee molens (de Veenboer en de witpapiermolen het Herderskind), en tot 1720 reder op de walvisvaart.

                Omdat zijn zoon Jacob in het bedrijf meewerkte kon de firma naam C&J Honig blijven,

                ovl. (71 jaar oud) te Zaandijk op 23 mei 1755,

           tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 28 feb 1706 met

                Stijntje Claes Caescoper, dr. van Claes Arisz. Caescoper en Trijntje Gerrits, geb. te Koog aan de Zaan op 2 dec 1683,

                 DG Buitenmoeder van het Doopsgezinde weeshuis van Koog en Zaandijk, ovl. (43 jaar oud) te Zaandijk op 5 feb 1727.

                 Zie ned Patriciaat !!!???.

            

                

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jacob Cornelisz. Honig, geb. te Zaandijk op 1 jun 1707, Koopman Papierfabrikeur firma C.J.Honig,

                 Hij bleef ongehuwd doch bewoonde zijn vaders huis. Hij wees tot zijn opvolgers zijn neven Cornelis en Arend Breet,

                 zoons uit het huwelijk van zijn zuster Maartje met Jacob Breet,

                 ovl. (62 jaar oud) te Zaandijk op 13 mei 1770.

2.              Claas (Klaas) Cornelisz. Honig, geb. te Zaandijk op 19 nov 1709, Koopman, peller, olieslager, ovl. te Zaandijk,

           tr. (22 jaar oud) te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 2 nov 1732 met

                 Aafje Jacobs Leen, dr. van Jacob Jacobs Leen en Trijn Dirksdr, geb. te Oostzaandam,

                 Hij woonde ten zuiden van zijn broer Jacob. zijn huwelijk bleef kinderloos,

                 ovl. te Zaandijk op 24 mei 1774.

3.              Trijntje Cornelisdochter Honig, geb. te Zaandijk op 26 sep 1711, ovl. (34 jaar oud) te Zaandijk op 4 jul 1746, volgt VIb.

4.              Maartje (Cornelis) Honig, geb. te Zaandijk op 13 nov 1713, DG Diacones bij de DG. gem. Koog en Zaandijk,

                 buiten moeder van het DG. weeshuis ald., ovl. (65 jaar oud) te Zaandijk op 3 nov 1779,

            tr. (22 jaar oud) (1) te Zaandijk op 28 okt 1736 met

                 Jacob Arentsz. Breet, zn. van Arent Cornelisz. Breet en Grietje Jacobs Fols, geb. te Zaandijk, Olieslager,

                 ovl. te Zaandijk op 19 sep 1748.

           tr. (39 jaar oud) (2) te Zaandijk op 4 mei 1753 met

                 Isaac Poel van der, zn. van Adriaan Poel van der en Amelia Schell,

                  (Isaac

           tr.(2) met

                 Ariaantje Nieuwenhuys).

5.              Cornelis Cornelisz Honig, geb. te Zaandijk op 28 aug 1715, Koopman te Zaandijk

                 Hij is eerst verbonden geweest aan de papierfabrikatie van zijn vader maar was later meer geïnteresseerd in de

                 olieslagerij van zijn zwager Jacob Breet.

                 Hij verwierf bekendheid als koopman in allerhande goederen.

                 Hij werd op latere leeftijd in een proces van afpersing gewikkeld en op aanraden van zijn advocaat is hij uitgeweken naar Sonsbeek (1771),

                 Op zijn fraaie zerk is vermeld: In den Jaaren 1774 / den 22 April is in den / ouderdom van 51 Jaaren / 7 Maanden & 25 Daagen / overleden /    

                 Cornelis Cornelisz. Honig / gebooren tot Zaandijk / en den 28 April onder / deeze steen begraven / met bepaaling van 50 / Jaaren

                 onaangeroerd te moetn blijven / leggen.",

                 Hij woonde in een huis, even benoorden de tegenwoordige lakfabriek (1952).

                 Dit perceel had vroeger (voordat het een winkel werd) een aardige stenen voorgevel met ramen in het midden

                en aan weerskanten een deur met venster-pilasters,

              ovl. (58 jaar oud) te Sonsbeck [Duitsland] op 22 apr 1774, begr. te Sonsbeck [Duitsland] op 28 apr 1774,

        tr. met

              Grietje Gijsberts Elsland van

6.              Gerrit Caescoper Honigszoon Honig, geb. te Zaandijk op 13 sep 1718, ovl. (60 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 okt 1778, volgt VIc.

7.              Jacob Arentsz. Honig, geb. te Zaandijk, Olieslager, ovl. te Zaandijk op 19 sep 1748.

 

                 Cornelis Jacobsz Honig,

           tr. (resp. 43 en ongeveer 47 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 23 feb 1727 met

                 Antje Jaspers Visser, dr. van Jasper Pietersz. Visser en Gerbreg Cornelis Haen, geb. in 1680,

                 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zaandijk op 18 mei 1742,

                 (Antje

             tr.(2) met

                 Jan Harmensz. Volmer).

           

 

Vc.            Jan Jacobsz. Honig, zn. van Jacob Cornelisz. Honig (IVb)en Maretje Meynderts Meyn, geb. te Zaandijk op 25 mei 1688,

                  Papierfabrikeur met de Molens 'de vergulde Bijkorf ' te Zaandijk en "de Eendracht " te Wormer

                 Reder Walvisvaart

                 Heemraad Enge Wormer

                 Diaken doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk,

                 ovl. (68 jaar oud) te Zaandijk op 13 mrt 1757, begr. te Zaandijk op 14 mrt 1757,

            tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te De Koog op 17 nov 1709 met

                 Trijntje Claesdr Caescoper, dr. van Claes Arisz Caescoper en Trijntje Gerrits Stock, geb. te Koog aan de Zaan op 10 jun 1689,

                  ovl. (74 jaar oud) te Zaandijk op 28 jun 1763.

                 DG Buitenmoeder van het DG weeshuis te Koog a/d Zaan.
    Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren van wie drie zijn gehuwd
.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Maritje Jansdr. Honig, geb. te Zaandijk op 12 mrt 1711, ovl. (41 jaar oud) te Zaandijk op 4 feb 1753,

             tr. (23 jaar oud) (1) te Zaandijk op 23 mei 1734 met

                 Jan Pietersz Koopman, zn. van Pieter Lubbertsz Koopman en Trijntje Jansdr Piets,

                  Papierfabrikant te Zaandijk met de Molen 'de Eendracht " te Wormer

                 Olieslager met de "Wachter ' te Oostzaandam, ovl. te Zaandijk op 15 aug 1736.

                 Gevonden door Nora Oltman.

         tr. (31 jaar oud) (2) te Zaandijk op 21 okt 1742 met

                 Dirk Dirrksz Volger, zn. van Dirk Willemsz Volger en Sijtje Claesdr Klamp, geb. te Westzaandam,

                 houtkoper te Westzaandam, ovl. te Westzaandam op 16 apr 1743.

                 Dag Jaap.
Ik heb een 4e kind gevonden n.l. Maritje Jansdr. Honig, geboren 13-03-1711 in Zaandijk, overleden 04-02-1753 in Zaandijk, gehuwd met 1. Jan Koopman, 2. Dirk Volger.
We zullen t.z.t. de 5 andere kinderen voor je opzoeken
.

         tr. (resp. 32 en 45 jaar oud) (3) te Westzaandam op 20 jan 1744 met

             Claas Albertsz Cleyndert, zn. van Albert Claasz Cleyndert en Trijntje Sybouts geb. te Oostzaandam op 15 dec 1698,

              koopman, peller en olieslager te Zaandijk, ovl. (80 jaar oud) te Westzaandam op 27 dec 1778,

              (Claas

         tr.(2) met

             Claesje Adriaansdr Pel,

             (Claas

        tr. (65 jaar oud) (3) te Westzaandam op 1 apr 1764 met

             Guurtje Pietersdr Kuyper).

2.              Jacob Jansz. Honig, geb. te Zaandijk op 24 okt 1712, ovl. (67 jaar oud) te Zaandijk op 11 okt 1780, volgt VId.

3.              Klaas Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 23 dec 1714, ovl. (8 jaar oud) te Zaandijk op 21 jan 1723.

4.              Cornelis Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 10 aug 1716, ovl. (één dag oud) te Zaandijk op 11 aug 1716.

5.              Aris Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 10 aug 1716, ovl. (2 dagen oud) te Zaandijk op 12 aug 1716.

                 tweeling met Cornelis.

6.              Trijntje Jansdr. Honig, geb. te Zaandijk op 4 aug 1717, ovl. (63 jaar oud) te Beverwijk op 19 mei 1781, volgt VIe.

7.              Doodgeb. kind Honig, geb. te Zaandijk op 27 mrt 1721.

8.              Klaas Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 5 aug 1724, ovl. (4 jaar oud) te Zaandijk op 18 okt 1728.

9.              Gerrit Jansz. Honig, geb. te Zaandijk op 13 nov 1726, ovl. (9 jaar oud) te Zaandijk op 21 dec 1735.

 

Vd.            Cornelis Adriaansz. Honigh, zn. van Adriaan Cornelisz. Honigh (IVc)en Wijntje Lucasdr, geb. te Zaandijk op 4 nov 1689,

                  ovl. (75 jaar oud) te Zaandijk op 10 feb 1765,

               tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (1) op 21 feb 1712 met

                  Neeltje Gerritsdr Wittebrood, dr. van Gerrit Jacobszoon Wittebrood en Trijntje Walighs, geb. te Wormerveer op 19 jan 1689,

                 ovl. (28 jaar oud) te Zaandijk op 20 jan 1717.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaan Cornelisz. Honigh, geb. te Zaandijk op 16 feb 1713, ovl. (81 jaar oud) te Zaandijk op 11 jan 1795, volgt VIf.

2.              Gerrit Corneliszoon Honigh, geb. in 1714, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1788.

 

                 Cornelis Adriaansz. Honigh,

           tr.(2) 3-2-1719 westzaandam impost  ieder fl 15,-  met

                 Duifje Gerritsdochter Vis, dr. van Gerrit Corneliszoon Vis en Aaltje Walighs, geb. te Wormerveer Zaanstad op 21 dec 1686,

                  ovl. (54 jaar oud) te Zaandam op 25 mei 1741.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Aaltje Honigh, geb. te Zaandijk op 26 jan 1720, ovl. (9 jaar oud) te Zaandijk op 24 okt 1729.

2.              Wijntje Honigh, geb. in 1721, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1750.

3.              Trijntje Honigh, geb. en ovl. in 1723, ovl. ongeveer 365 dagen.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Maarten Cornelisz Honigh zn. van Cornelis Symonsz Honigh (Va)en Trijntje Maartensdr Kop, geb. te Zaandijk in 1701,

                 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Zaandijk op 9 nov 1747,

               tr. met

                 Grietje Gerritsdr Best, geb. in 1705, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 17 mei 1764.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Maartensz Honigh, geb. te Zaandijk in 1730, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Zaandijk in 1782, volgt VIIa.

 

VIb.           Trijntje Cornelisdochter Honig (VIb), dr. van Cornelis Jacobsz Honig  (Vb)en Stijntje Claes Caescoper geb. te Zaandijk op 26 sep 1711,

                  ovl. (34 jaar oud) te Zaandijk op 4 jul 1746,

              tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Zaandijk op 27 okt 1737 met

                   Adriaan Cornelisz. Honigh, zn. van Cornelis Adriaansz. Honigh (Vd)en Neeltje Gerritsdr Wittebrood (zie VIf).

                 volgt VId.

 

VIc.           Gerrit Caescoper Honigszoon Honig, zn. van Cornelis Jacobsz Honig (Vb)en Stijntje Claes Caescoper,

                  geb. te Zaandijk op 13 sep 1718, DG Diaken DGG, ovl. (60 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 okt 1778,

                 Bij de Afkorting D G moet waarschijnlijk Doops Gezind gelezen worden.
    Koopman, Oliefabrikant Reder walvisvaart, overman brandcontract oliemolens en olieslagerij parlementsheer(1749).

                 Hij had 12 molens in beheer.
    Bijgezet in het graf nr.104 van de Kooger kerk. Op de grafzerk staat: "Hier is begraven Trijntje Klaas Kuyper de

                 Huysvrouw van Gerrit Kaaskoper Honig Zoon. Is in de Heere gerust den 20 januaris 1749 oud zynde 30 jaen 3 maanden en 10 dagen".


   ( In een cirkel een wapenschild met een bijkorf zonder gaten).


   "Noch hier Begraven Gerrit Kaaskooper Honig Zoon is in den Heere gerust den 26 October Ao. 1778 oud zijnde

                60 jaren 1 maand en 13 dagen op zaterdag 31 okt 1778.
   DG Diaken DGG 1749-1778.
   Parlementsheer te de Koog. 1749-. Hij werd erfgenaam en opvolger van zijn peetoom Gerrit Claes Caescoper (1685-1749) GDP nr. 2545..
   Zie verder In "den Gulden Bijenkorf" van Honig. blz.17 ev. Na de dood van zijn peetoom in 1749 trok hij in zijn huis in de Dubbele Buurt.
   Zijn weesmeesters waren waren geweest Claas van der Ley en Claas Cornelisz. Louwe
.

                 DG Buiten moeder van het DGG Weeshuis.

            tr. met

                  Trijntje Claas Kuyper, dr. van Claes Jacobsz. Kuyper en Neeltje Jans Backer, geb. te Koog aan de Zaan op 10 okt 1718,

                  ovl. (30 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 20 jan 1749.

                

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Claas Gerritsz. Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 jul 1745, ovl. (67 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 apr 1813, volgt VIIb.

2.              Stijntje Gerrits Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 26 apr 1742, ovl. (65 jaar oud) te Zaandijk op 1 dec 1807,

            tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 8 jun 1766 met

                 Jan Aggesz. Kool, zn. van Agge Roskam Kool (Azijnmaker te Beverwijk.) en Trijntje Jansdr. Honig (VIe), geb. te Beverwijk op 16 nov 1742,

                  (Jan

           tr. (resp. 7 en 29 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 29 mei 1750 met

                 Maartje Pietersdr. Ongelaar, dr. van Pieter Jansz, Ongelaar en Antje Abrahams Elsland).

 

                 In graf nr.123 in de Kooger Kerk. Op haar zerk zou hebben gestaan Lijd, Mijd en Strijd. De zerk is nooit gevonden.
op zaterdag 5 dec 1807.
Haar man plaatste de volgende advertentie: "Heden morgen overleed tot Mijne Innerlijke Droefheyt.
Na langsaam verval van Levenskrachten, Mijne waarde huysvrouw STYNTJE HONIG in den ouderdom van 65 jaren en ruym 7 maanden.

              Ik hoop bij deezen verbreeking van onsen ruym 41 Jaren Echt vertroosting te vinden in den Godsdienst van onsen Heere Jesus Christus.
Men verschone mij van Condoleantie Brieven. Zaandijk 1 December 1807. Jan Kool".
DG Hij was een zeer ijverig collegiant en predikte meermalen te Rijnsburg en heeft daar ook meerdere personen door onderdompeling

             gedoopt, DG Hij was een zeer ijverig collegiant en predikte meermalen te Rijnsburg en heeft daar ook meerdere personen door

             onderdompeling gedoopt.
Papier fabrikeur te Zaandijk.

             Heeft zich gespecialiseerd in het vervaardigen in het maken van hoog kwaliteit witpapier en velijn papier (een engelse vinding),

 

             ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk op 26 mrt 1816.

 

VId.           Jacob Jansz. Honig, zn. van Jan Jacobsz. Honig (Vc)en Trijntje Claesdr Caescoper, geb. te Zaandijk op 24 okt 1712,

                  ovl. (67 jaar oud) te Zaandijk op 11 okt 1780,

                 DG Diaken der DGG van Koog en Zaandijk.
   Witpapierfabrikant.
   Werkte met de molens de Vergulde Bijenkorf en de Eendracht, overman van het brandcontract van papiermolens c.a. aan de Zaan
.

             tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) op 22 sep 1737 met

                   Lijsbeth Cornelis Blaauw, dr. van Cornelis Gerritsz Blaauw en Elsje Jacobs Hooft, geb. te Westzaan op 19 jul 1711,

                   ovl. (42 jaar oud) te Zaandijk op 17 feb 1754.

               

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jan Jacobsz Honig, geb. te Zaandijk op 13 jul 1738, ovl. (67 jaar oud) te Zaandijk op 22 jun 1806, volgt VIIc.

2.              Elsje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 7 mei 1740, ovl. (60 jaar oud) te Zaandijk op 31 mei 1800,

            tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) (1) te Zaandijk op 10 nov 1765 met

                  Pieter Jacobzoon (Jacobsz) Briel, zn. van Jacob Willemsz Briel  en Guurtje Pietersdr Witters, geb. te Wormerveer op 21 aug 1733,

                  Papierfabrikant te Wormerveer, ovl. (42 jaar oud) te Wormerveer op 20 okt 1775,

                  (Pieter

           tr.(1) met

                  Anna Dirksdochter Blaauw).

           tr. (resp. 37 en 41 jaar oud) (2) te Zaandijk op 8 jun 1777 met

                 Huyg Pietersz Best, zn. van Pieter Jansz Best en Neltje Huygensdr Jong de, geb. te Zaandijk op 16 okt 1735,

                 Mr Zeilmaker te Zaandijk.

                 weduwnaar van Grietje Lourensdr Kee.

3.              Trijntje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 26 aug 1741, ovl. (1 jaar oud) te Zaandijk op 31 dec 1742.

4.              Trijntje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 3 jul 1743, ovl. (56 jaar oud) te Zaandijk op 22 dec 1799,

           tr. (resp. 29 en 40 jaar oud) te Zaandijk op 28 mrt 1773 met

                Jan Jansz Boeke, zn. van Jan Jansz Boeke en Neeltje Willemsdr Bakker, geb. te Zaandijk op 2 feb 1733,

                Olieslager te Zaandijk met de molens "de Wachter " "de Kater ' en de "Roggebloem " te oostzaandam en de 'de Kieft ",

                ovl. (81 jaar oud) te Zaandijk op 9 nov 1814.

5.              Cornelis Jacobsz. Honig, geb. te Zaandijk op 25 jan 1745, ovl. (72 jaar oud) te Zaandijk op 15 apr 1817, volgt VIId.

6.              Maartje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 18 jan 1747, ovl. (1 jaar oud) te Zaandijk op 7 sep 1748.

7.              Guurtje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 10 apr 1748, ovl. (3 jaar oud) te Zaandijk op 6 nov 1751.

8.              Maartje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 11 jun 1750, ovl. (1 jaar oud) te Zaandijk op 15 sep 1751.

 

                 Jacob Jansz. Honig,

             tr. (beiden 43 jaar oud) (2) te Westzaandam op 21 dec 1755 met

                 Aafje Teewisdr Vingerling, dr. van Teewis Cornelisz Vingerling en Trijntje Simonsdr Bording, geb. te Zaandam op 13 sep 1712,

                 ovl. (58 jaar oud) te Zaandijk op 30 mei 1771,

                 (Aafje

             tr.(2) met

                 Gijsbert Pietersz Klamp).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maartje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 15 feb 1758, ovl. (18 jaar oud) te Zaandijk op 13 nov 1776.

 

                 Jacob Jansz. Honig,

             tr. (resp. 59 en 55 jaar oud) (3) te Zaandijk op 18 okt 1772 met

                 Jannetje Jansdr Smit, geb. te Oostzaandam op 23 feb 1717, ovl. (66 jaar oud) te Zaandijk in apr 1783.

               

 

VIe.           Trijntje Jansdr. Honig, dr. van Jan Jacobsz. Honig (Vc)en Trijntje Claesdr Caescoper, geb. te Zaandijk op 4 aug 1717,

                  ovl. (63 jaar oud) te Beverwijk op 19 mei 1781,

            tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Zaandijk op 4 nov 1736 met

                   Agge Roskam Kool, zn. van Pieter Jacobusz Kool en Anna Aggesdr Roskam, geb. te Amsterdam op 16 okt 1714,

                  Azijnmaker te Beverwijk. Rijnsburger Collegiant, ovl. (74 jaar oud) te Beverwijk op 23 mrt 1789.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Aggesz. Kool, geb. te Beverwijk op 16 nov 1742,

          tr. (1) met

              Stijntje Gerrits Honig, dr. van Gerrit Caescoper Honigszoon Honig  (VIc)en Trijntje Claas Kuyper

        , tr. (2) met

              Maartje Pietersdr. Ongelaar, dr. van Pieter Jansz, Ongelaar en Antje Abrahams Elsland,

              geb. te Koog aan de Zaan op 20 okt 1720, ovl. (74 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 sep 1795,

              begr. te Koog aan de Zaan op 29 sep 1795 (zie VIc). .

 

VIf.            Adriaan Cornelisz. Honigh, zn. van Cornelis Adriaansz. Honigh (Vd)en Neeltje Gerritsdr Wittebrood,

                  geb. te Zaandijk op 16 feb 1713, ovl. (81 jaar oud) te Zaandijk op 11 jan 1795,

            tr. (1) met

                 Trijntje Cornelisdochter Honig (zie VIb).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Honigh, geb. te Zaandijk op 24 jun 1746, ovl. (12 dagen oud) te Zaandijk op 6 jul 1746 (12 dagen oud).

              

 

                 Adriaan Cornelisz. Honigh,

            tr. (36 jaar oud) (2) te Wormerveer op 2 mrt 1749 met

                 Claartje Jans Schenk, geb. te Wormerveer Zaanstad op 2 mrt 1749.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis Adriaanzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 23 okt 1750, ovl. (10 maanden oud) te Zaandijk op 3 sep 1751 (315 dagen oud).

2.              Neeltje Honigh, geb. in 1753, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1755.

 

                 Adriaan Cornelisz. Honigh,

           tr. (resp. 44 en 27 jaar oud) (3) te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 10 jul 1757 met

                 Guurtje Klaasdr. Sante(n) van, dr. van Klaas Gerritsz Sante van en Trijntje Michiels Bruijnvis.,

                  geb. te Westzaandam op 22 nov 1729, ged. te Westzaandam op 16 jan 1750 Doopsgezind.

 

 

 

                         Goedenavond, ik zag op Ebay een lepel te koop staan met de namen van twee personen die ook op de

                         parenteel staan, namelijk van A. Honigh (Adriaan Cornelisz. Honigh, getrouwd in 1757 met

                         Guurtje Klaasdr. Sante van) en G. van Sante (zie bijlage)

 

 

                                                       

 

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Neeltje Honigh, geb. in 1758, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1810.

2.              Cornelis Adriaanzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 27 okt 1760, ovl. (52 jaar oud) te Zaandijk op 15 feb 1813, volgt VIIe.

3.              Klaas Honigh, geb. in 1762, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1805.

4.              Trijntje Honigh, geb. en ovl. in 1765, ovl. (ongeveer 365 dagen oud).

5.              Trijntje Honigh, geb. in 1766.

6.              Jan Honigh, geb. in 1766, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) in 1767.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Gerrit Maartensz Honigh, zn. van Maarten Cornelisz Honigh (VIa)en Grietje Gerritsdr Best, geb. te Zaandijk in 1730,

                 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Zaandijk in 1782,

           tr. met

                 Jannetje Willemsdr Ayer, geb. in 1728, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Schermerhorn op 3 okt 1792.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Honigh, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Schermerhorn op 26 feb 1827, volgt VIIIa.

 

VIIb.          Claas Gerritsz. Honig, zn. van Gerrit Caescoper Honigszoon Honig (VIc)en Trijntje Claas Kuyper,

                  geb. te Koog aan de Zaan op 22 jul 1745, Koopman Oliefabrikant en reder in de walvisvaart. (op de Koog)

                  President college van gecommitteerden brandcontract oliemolens en olieslagerij,

                  ovl. (67 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 apr 1813,

              tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) te Zaandijk op 10 mei 1767 met

                  Machteltje Cornelis Appel, dr. van Cornelis Simonsz. Appel en Marijtje Jacobs Speciaal, geb. te Wormer op 1 dec 1748,

                  ovl. (60 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 15 mei 1809, begr. te Koog aan de Zaan op 18 mei 1809.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerrit Claesz. Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 8 jun 1770, ovl. (38 jaar oud) op 5 mei 1809,

         tr. (beiden 20 jaar oud) (1) te Zaandijk op 15 aug 1790 met

             Hij moet volgens de familie-overlevering een levenslustige man zijn geweest, die van 's werelds geneugten wist te profiteren.
Hij was liefhebber van vissen en jagen o.a. op waterwild in het Oostzijder veld en een minnaar van paarden.
Er wordt verhaald dat hij in een dolle bui met zijn twee grote Friesche paarden de keuken binnen kwam.
Werkzaam in het bedrijf van zijn vader, ovl. te Koog aan de Zaan.
Werd begraven in graf nr. 106 "drie diep en zijn vorige vrouw Lysje er uyt genomen en op hem gezet"

De jonge vrouw overleed na een benauwdheid in het ademhalen.
begr. vermoedelijk te Koog aan de Zaan [NH] Graf nr. 106.

                 Lijsbeth Cornelisdr. Honig, dr. van Cornelis Jacobsz. Honig (VIId)en Moertje Jansdr. Ongelaar,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 9 aug 1770, begr. te Koog aan de Zaan op 4 nov 1793.

                

              "Een lijkstatie van 170 paar menschen getuigde van de grote belangstelling in dit treurige sterfgeval".

     otr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 18 okt 1795 met

                 Jannetje Zondag, dr. van Roelof Zondag en Antje Pieters, geb. te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 10 mrt 1773,

                  Dienstmaagd van Gerrit, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1856.

             

                 Dit huwelijk liep niet goed. Jannetje had een verhouding met de schoolmeester Warnaars die uit Assendelft afkomstig was.

                Uit het dagboek van de schoolmaitres Helena van Boven-Pergu leest men"1 november (1803) is meester

                Warnaar van Sijn huys gehaalt van het volle geregt en is naa het Weeshuys gebragt en daar is hy afgeset om sijn slegte daaden."

                 De gevangenneming door den Baljuw van Bloys wordt ook gemeld in het journaal van Claas Gerritsz. Honig. (de vader van Gerrit )

 

2.              Marijtje Claas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 feb 1772, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 22 dec 1850,

            tr. (resp. 41 en ongeveer 49 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 18 aug 1813 met Geneesheer te Westzaanda

                Pieter Wilhelmusz Bruynen, geb. te Asten in 1764, ged. te Asten op 6 feb 1764,

                ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Amsterdam op 12 sep 1833,

                (Pieter

           tr.(2) met

               Maria Stam).

3.              Cornelis Claas Claasz Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 21 okt 1773, ovl. (71 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 apr 1845, volgt VIIIb.

4.              Neeltje Claas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 3 jan 1778, ovl. (11 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 jul 1789.

5.              Stijntje Claas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 19 feb 1779, ovl. (18 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 5 jun 1797.

6.              Trijntje Honig, geb. te De Koog op 15 dec 1774, ovl. (48 jaar oud) te De Koog op 12 feb 1823,

           tr. (beiden 22 jaar oud) te De Koog op 27 aug 1797 met Koopman en fabrikant.

                 M Evert Smit, zn. van Cornelis Cornelisz Smit  en Trijntje Everts Jager, geb. te De Koog op 27 sep 1774,

                 Koopman en fabrikant. Maire 1811-1817, Schout 1817-1825, Burgemeester 1825 tot zijn dood, alles van Koog a/d Zaan,

                 ovl. (68 jaar oud) te De Koog op 14 feb 1843.

 

VIIc.          Jan Jacobsz Honig, zn. van Jacob Jansz. Honig (VId)en Lijsbeth Cornelis Blaauw, geb. te Zaandijk op 13 jul 1738,

                  Koopman, Papierfabrikeur te Zaandijk met de molens "de Vergulde Bijkorf "en de "Wever "

                  Diaken Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk -+ 1795,

                  ovl. (67 jaar oud) te Zaandijk op 22 jun 1806,

           tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (1) te Westzaandam op 1 okt 1758 met

                 Maartje Klaasdr Nen, dr. van Klaas Jacobsz Nen en Aagje Claadr Louwe, geb. te Westzaandam op 1 nov 1736,

                 ovl. (60 jaar oud) te Zaandijk op 16 sep 1797.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Lysbeth Jansdr Honig, geb. te Zaandijk op 5 jan 1760, ovl. (2 jaar oud) te Zaandijk op 1 aug 1762.

2.              Aagje Jansdr Honig, geb. te Zaandijk op 5 jun 1762, ovl. (44 jaar oud) te Zaandijk op 23 jan 1807,

            tr. (beiden 22 jaar oud) te Zaandijk op 12 sep 1784 met

                 Jan Adriaansz Vleuten van, zn. van Adriaan Samuelsz Vleuten van en Guurtje Nanningsdr Hoogendorp,

                 geb. te Zaandijk op 25 jan 1762,

             Koopman, papierfabrikeur te Zaandijk met de Molen " het Fortuin " te Zaandijk, Maire Aldaar,

             Voorzitter van de Mij. Tot Nut van het Algemeen Afd Koog en Zaandijk,

             Diaken Doopsgezinde gemeente van koog en Zaandijk -+ 1808,

            ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk op 23 feb 1835.

3.              Jacob Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 11 jun 1765, ovl. (82 jaar oud) te Zaandijk op 31 jan 1848, volgt VIIIc.

4.              Klaas Jansz Honig, geb. te Zaandijk op 6 jul 1769, ovl. (62 jaar oud) te Purmerend op 18 mrt 1832, volgt VIIId.

 

                 Jan Jacobsz Honig,

             tr. (resp. 61 en 53 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 16 feb 1800 met

                 Aagje Hendriksdr Vries de, dr. van Hendrik Cornelisz Vries de en Grietje Pietersdr Breet, geb. te Koog aan de Zaan op 2 jun 1746,

                 ovl. (77 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 aug 1823,

                (Aagje

           tr.(2) met

                Jacob Jacobsz Breet).

              

 

VIId.          Cornelis Jacobsz. (Cornelis Jacobsz) Honig, zn. van Jacob Jansz. Honig (VId)en Lijsbeth Cornelis Blaauw,

                 geb. te Zaandijk op 25 jan 1745, Papier Fabriquer ter Fa Jacob Honig & Zoonen met "de Weever 'te Zaandijk,

                 ovl. (72 jaar oud) te Zaandijk op 15 apr 1817,

             tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 jul 1768 met

                Moertje Jansdr. Ongelaar, dr. van Jan Pietersz Ongelaar en Trijntje Jansdr Potas, geb. te Koog aan de Zaan op 31 jan 1749,

               ovl. (81 jaar oud) te Zaandijk op 1 apr 1830.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jacob Honig, geb. te Zaandijk op 30 jun 1769, ovl. (17 dagen oud) te Zaandijk op 17 jul 1769.

2.              Lijsbeth Cornelisdr. Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 9 aug 1770, begr. te Koog aan de Zaan op 4 nov 1793,

         tr. met

                 Gerrit Claesz. Honig, zn. van Claas Gerritsz. Honig (VIIb)en Machteltje Cornelis Appel.

3.              Jan Csz Honig, geb. te Zaandijk op 20 jan 1773, ovl. (75 jaar oud) te Zaandijk op 15 jun 1848, volgt VIIIe.

4.              Trijntje Honig, geb. te Zaandijk op 20 mrt 1775, ovl. (62 jaar oud) te Zaandam op 10 feb 1838, volgt VIIIf.

5.              Jacob Honig, geb. te Zaandijk op 27 mrt 1778, ovl. (6 jaar oud) te Zaandijk op 14 nov 1784.

6.              Pieter Honig, geb. te Zaandijk op 5 apr 1782, ovl. (59 jaar oud) te Epe op 23 jan 1842, volgt VIIIg.

7.              Jacob Cornelisz Honig, geb. te Zaandijk op 11 mei 1786, ovl. (39 jaar oud) te Zaandijk op 3 sep 1825, volgt VIIIh.

 

VIIe.          Cornelis Adriaanzoon Honigh, zn. van Adriaan Cornelisz. Honigh (VIf)en Guurtje Klaasdr. Sante(n) van,

                 geb. te Zaandijk op 27 okt 1760, ovl. (52 jaar oud) te Zaandijk op 15 feb 1813,

             tr. (beiden 21 jaar oud) te Wormerveer Zaanstad op 21 jul 1782 met

                 Geertje Pietersdochter Briel dr. van Pieter Jacobzoon Briel en Anna Dirksdochter Blaauw,

                 geb. te Wormerveer op 20 nov 1760, ovl. (52 jaar oud) te Zaandijk op 16 sep 1813.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Adriaan Corneliszoon Honigh, geb. te Zaandijk op 3 jun 1783, ovl. (74 jaar oud) te Zaandijk op 9 aug 1857, volgt VIIIi.

2.              Pieter Cornelisz Honigh, geb. in 1786, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1846, volgt VIIIj.

3.              Guurtje Honigh, geb. in 1788, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) in 1791.

4.              Anna Honigh, geb. te Zaandijk op 2 jan 1790, ovl. (57 jaar oud) te Zaandam op 20 mrt 1847, volgt VIIIk.

5.              Klaas Corneliszoon Honigh, geb. te Zaandijk in 1792, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) in 1820, volgt VIIIl.

6.              Dirk Corneliszoon Honigh, geb. te Zaandijk op 1 feb 1794, begr. te Zaandijk op 5 dec 1851, volgt VIIIm.

7.              Jacob Cornelisz Honigh, geb. te Zaandijk circa 1798, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1836, volgt VIIIn.

8.              Guurtje Honigh, geb. in 1800, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1874.

9.              Aaltje Honigh, geb. in 1804, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) in 1813.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Jan Honigh, zn. van Gerrit Maartensz Honigh (VIIa)en Jannetje Willemsdr Ayer, geb. in 1755,

                  Hij was kastelein in het Heerenhuis ( Wijdewormer- Oost-Zaandam),

 

 

 

 

                                      

 

                                     Heerenhuis te Wijde Wormer, vlakbij ,, Het Kalf "

 

 

                  ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Schermerhorn op 26 feb 1827,

           kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) te Zaandijk op 10 mrt 1780 met

                  Guurtje Volder, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) circa 1781.

            

 

                 Jan Honigh,

            tr. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) (2) op 30 nov 1781 met

                  Antje Gerritsdr Slot, dr. van Gerrit Slot en Marijtje Hoofd, geb. te Schermerhorn op 8 jul 1758, ovl. (32 jaar oud) te Schermerhorn op 19 apr 1791.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Slot Honigh, geb. te Schermerhorn op 25 nov 1784, ovl. (87 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 okt 1872, volgt IXa.

 

                 Jan Honigh,

           kerk.huw. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 54 jaar oud) (3) te Schermerhorn op 27 mei 1804 met

                 Maartje Valens/Vale, geb. te Schermerhorn in 1750, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Schermerhorn op 28 jun 1834.

              

 

VIIIb.         Cornelis Claas Claasz Honig, zn. van Claas Gerritsz. Honig (VIIb)en Machteltje Cornelis Appel,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 21 okt 1773, ged. te Koog aan de Zaan,

                 DGG Koog en Zaandijk. Assessor, diaken DGG in 1793,

                 Olieslager Erft van zijn vader 21 oliemolens. Reder ter walvisvangst. President (1815)

                 brandcontract oliemolens en olieslagerij, lid Municipale Raad,

                ovl. (71 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 apr 1845, begr. te Koog aan de Zaan op 13 apr 1845,

           otr. te Zaandijk op 12 aug 1793, kerk.huw. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Zaandijk op 25 aug 1793 met

                 Aagtje Breet of Breed, dr. van Cornelis Jacobsz. Breed  en Grietje Klaas Nen, geb. op 19 mei 1772, ovl. (58 jaar oud) op 17 sep 1830

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Macheltje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 30 apr 1797, ovl. (30 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 24 feb 1828,

          tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 jun 1817 met

                 Jacobus Albertsz. Kluyver, zn. van Albert Jacobszn. Kluyver  en Annetje Wit de, geb. te Koog aan de Zaan op 31 jan 1795,

                  Koopman en oliefabrikant, ovl. (47 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 20 jan 1843

2.              Grietje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 jan 1800, ovl. (17 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 jul 1817.

3.              Neeltje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 7 nov 1802, ovl. (57 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 13 dec 1859,

           tr. (beiden 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 sep 1823 met

                 Hendrik Baas, zn. van Klaas Hendriksz. Baas  en Maartje Klaasdr. Groot, geb. te Koog aan de Zaan op 16 dec 1802,

                 Houtkoper en zager en oliefabrikant, ovl. (67 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 1 okt 1870.

4.              Klaas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jun 1805, ovl. (82 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 11 jul 1887, volgt IXb.

5.              Cornelis Cornelis Honig(h), geb. te Koog aan de Zaan op 23 jul 1807, volgt IXc.

6.              Gerrit Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 okt 1810, ovl. (10 dagen oud) te Koog aan de Zaan op 20 okt 1810 ovl. (10 dagen oud).

7.              Gerrit Cornelisz. Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 8 sep 1817, ovl. (25 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 apr 1843, volgt IXd.

 

VIIIc.         Jacob Jansz Honig, zn. van Jan Jacobsz Honig (VIIc)en Maartje Klaasdr Nen geb. te Zaandijk op 11 jun 1765,

                 Papierfabrikeur ter Fa Jacob Honig & Zoonen met "de Wever "en 'de vergulde Bijkorf ",

                  na !837 Diaken Doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk ( -+ 1806),

                 ovl. (82 jaar oud) te Zaandijk ? op 31 jan 1848,

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 16 aug 1789 met

                  Guurtje Jansdr Haremaker, dr. van Jan  Haremaker  en Trijntje Veen, geb. te Koog aan de Zaan op 25 sep 1765,

                  ovl. (47 jaar oud) te Zaandijk op 11 dec 1812.

            

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maartje Jacobsdr Honig, geb. te Zaandijk op 12 jul 1790, ovl. (7 weken oud) te Zaandijk op 1 sep 1790.

2.              Jan Jacobszoon Honig, geb. te Zaandijk in 1792, volgt IXe.

3.              Maartje Honig, geb. te Zaandijk op 8 mei 1802, ovl. (64 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 aug 1866, volgt IXf.

 

VIIId.         Klaas Jansz Honig, zn. van Jan Jacobsz Honig (VIIc)en Maartje Klaasdr Nen, geb. te Zaandijk op 6 jul 1769, Leraar

                 Doopsgezind Predikant laatst te Purmerend, ovl. (62 jaar oud) te Purmerend op 18 mrt 1832,

            tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Westzaan op 13 dec 1795 met

                 Petronella Valter, dr. van Gerbrand Valter en Maria Houttuyn, geb. te Hoorn op 1 jul 1774,

                  ovl. (63 jaar oud) te Purmerend op 7 apr 1838.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maartje Honig, geb. te Purmerend op 27 dec 1796.

2.              Maria Honig, geb. te Purmerend op 24 jan 1799, ovl. (62 jaar oud) te Zaandam op 29 apr 1861, volgt IXg.

3.              Lijsje Honig, geb. te Purmerend op 7 mrt 1801, ovl. (63 jaar oud) te Krommenie op 25 mrt 1864, volgt IXh.

4.              Anna Valter Honig, geb. te Purmerend op 30 mrt 1803, ovl. (69 jaar oud) te Krommenie op 26 mrt 1873, volgt IXi.

5.              Jan Honig, geb. te Purmerend op 6 jan 1806, ovl. (6 jaar oud) te Purmerend op 11 jan 1812.

6.              Aagje Honig, geb. te Purmerend op 2 okt 1811, ovl. (80 jaar oud) te Purmerend op 1 mrt 1892, volgt IXj.

 

VIIIe.         Jan Csz Honig, zn. van Cornelis Jacobsz. Honig (VIId)en Moertje Jansdr. Ongelaar, geb. te Zaandijk op 20 jan 1773,

                 koopman Papierfabriquer te Zaandijk eerst ter Fa Jacob Honig & Zoonen

                 Vanaf 1837 ter Fa Jan Honig & Comp,

                 ovl. (75 jaar oud) te Zaandijk op 15 jun 1848,

            tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 18 sep 1795 met

                 Neeltje Jansdr Haremaker, dr. van Jan  Haremaker en Trijntje Veen, geb. te Koog aan de Zaan op 29 mrt 1769,

                 ovl. (34 jaar oud) te Zaandijk op 17 dec 1803.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Moertje Honig, geb. te Zaandijk op 9 aug 1797, ovl. (73 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 15 jun 1871, volgt IXk.

2.              Trijntje Honig, geb. te Zaandijk op 25 okt 1798, ovl. (33 dagen oud) te Zaandijk op 27 nov 1798.

3.              Jan Honig, geb. te Zaandijk op 23 mei 1800, ovl. (14 jaar oud) te Zaandijk op 5 jan 1815.

4.              Cornelis Honig, geb. te Zaandijk op 7 dec 1803, ovl. (13 dagen oud) te Zaandijk op 20 dec 1803.

5.              Trijntje Honig, geb. te Zaandijk op 6 jun 1801, ovl. (78 jaar oud) te Zaandijk op 26 okt 1879, volgt IXl.

 

                 Jan Csz Honig,

            tr. (resp. 40 en 30 jaar oud) (2) te Zaandijk (te Koog aan de Zaan) op 26 mei 1813 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Lourens Leegwater (Haaremaker), dr. van Louwus Leegwater  en Aafje Ouwerijk,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 25 jan 1783, ovl. (52 jaar oud) te Zaandijk op 5 jan 1836.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Cornelis Honig, geb. te Zaandijk op 22 mrt 1814, ovl. (7 maanden oud) te Zaandijk op 26 okt 1814.

2.              Lourens Honig, geb. te Zaandijk op 22 mrt 1814, ovl. (2 dagen oud) te Zaandijk op 24 mrt 1814.

3.              Cornelis Honig, geb. te Zaandijk op 20 jul 1817, ovl. (76 jaar oud) te Zaandijk op 12 jun 1894, volgt IXm.

 

VIIIf.          Trijntje Honig, dr. van Cornelis Jacobsz. Honig (VIId)en Moertje Jansdr. Ongelaar, geb. te Zaandijk op 20 mrt 1775,

                 ovl. (62 jaar oud) te Zaandam op 10 feb 1838,

             tr. (resp. 4 en 9 jaar oud) (1) te Zaandijk op 18 sep 1779 met

                 Cornelis Jansz Haremaker, zn. van Jan Haremaker en Trijntje Veen geb. te Koog aan de Zaan op 12 sep 1770,

                 Koopman en Olieslager op de Koog, ovl. (29 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 14 nov 1799

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lijsje Haremaker, geb. te Koog aan de Zaan op 23 apr 1799, volgt IXn.

 

                 Trijntje Honig,

          tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 3 mrt 1805 met

                 Simon Claasz Jut, zn. van Claas Gerritsz Jut  en Maartje Simonsdr Out, geb. te Oostzaan op 2 sep 1769,

                 koopman, Olieslager enStijfselfabrikant te West-zaandam, ovl. (44 jaar oud) te Zaandam op 22 jan 1814,

                 (Simon

           tr.(2) met

                 Aafje Dekker).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maartje Jut, geb. te Zaandam in 1806,

           tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Zaandam op 21 nov 1832 Aktenummer: 62 met

                Allert Lange de, zn. van Adriaan Lange de  en Dina Diesen van, geb. te Westzaan in 1806, koopman.

 

VIIIg.         Pieter Honig, zn. van Cornelis Jacobsz. Honig (VIId)en Moertje Jansdr. Ongelaar, geb. te Zaandijk op 5 apr 1782,

                 Koopman en Olielager en handelaar te Oost-Zaandam ter Fa Pieter Peeyt & Comp,

                 ovl. (59 jaar oud) te Epe op 23 jan 1842 Aktenummer: 16,

          tr. (resp. 20 en ongeveer 20 jaar oud) te Oostzaandam op 23 mei 1802 met

                 Aagje Cornelisdr Korff, dr. van Cornelis Pietersz Korff en Barbertje Claasdr Taan, geb. te Oostzaandam in 1782,

                 ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 28 sep 1832.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Pietersz Honig, geb. te Oostzaandam op 30 jan 1804, ovl. (73 jaar oud) te Zaandam op 16 mrt 1877, volgt IXo.

2.              Pieter Junior Honig, geb. te Oostzaandam op 25 jun 1806, Commisionair te Amsterdam, ovl. (50 jaar oud) te Amsterdam op 9 dec 1856,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 22 mei 1834 met

                 Petronella Johanna Hanewinkel, dr. van Pieter Hanewinkel en Johanna Margaretha Noseman,

                 geb. in 1808,

                 (Petronella Johanna

          tr.(2) met

                 Hendrik Anthony Catharinus Sweerts),

                 (Petronella Johanna

          tr.(3) met

                 Jong De).

3.              Barbertje Honig, geb. te Oostzaandam op 29 mei 1806, ovl. (23 dagen oud) te Oostzaandam op 21 jun 1806.

 

VIIIh.         Jacob Cornelisz Honig Zich noemende OOK Jacob Cornelis Honig Ongelaar, zn. van Cornelis Jacobsz. Honig (VIId)en Moertje Jansdr. Ongelaar

                 geb. te Zaandijk op 11 mei 1786, kadastermedewerker;

                 Advocaat te Zaandam en Zwolle Medeoprichter van de vrijmetselaarsloge "anna Paulowna "te Zaandam,

                 ovl. (39 jaar oud) te Zaandijk op 3 sep 1825,

           tr. (resp. 31 en 18 jaar oud) te Hellendoorn op 23 apr 1818 Aktenummer: 5 met

                 Matthea Bernardina Catharina Gevelaer, dr. van Mattheus Gevelaer  en Maria Oudendijk, geb. te Zwolle op 15 dec 1799,

                 ovl. (71 jaar oud) te Rijswijk op 11 mrt 1871.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Cornelia Wilhelmiena Honig, geb. te Zwolle in 1821, volgt IXp.

 

VIIIi.           Adriaan Corneliszoon Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh (VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel,

                  geb. te Zaandijk op 3 jun 1783, Papierfabrikeur, ovl. (74 jaar oud) te Zaandijk op 9 aug 1857,

                  Erft oliemolen de Meeuw van vader, vanaf 1823 tot 1855 Eigenaar van Oliemolen de Meeuw in Jisp,

                 gerfd van vader van echtgenote.

                 ovl. (56 jaar oud) te Zaandijk op 24 okt 1838.

             tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Zaandijk op 5 aug 1804 met

                  Geertje Couwenhoven, dr. van Willem Janzoon Couwenhoven  en Trijntje Cornelisdochter Bettellen, geb. te Jisp op 29 jan 1782,

                  

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Honigh.

2.              Cornelis Adriaanzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 13 sep 1805, ovl. (76 jaar oud) te Zaandijk op 28 okt 1881, volgt IXq.

3.              Willem Adriaansz. Honigh, geb. in 1809, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1871, volgt IXr.

4.              Geertje Honigh, geb. in 1815, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Zaandijk in 1887, volgt IXs.

 

VIIIj.           Pieter Cornelisz Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh (VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel, geb. in 1786, Fabrikeur,

                  ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1846,

           tr. met

                 Maartje Klaasdr Haremaker, dr. van Klaas Haremaker  en Grietje Verheul. geb. in 1786, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1855.

 

 

                

 

 

 

                                    

 

                                    Klaas Haremaker & Comp  foto genomen op de Zaanse Schans

 

                 Zonder 'haren' kon een molen geen olie persen. 'Haren' waren matjes van gevlochten paardehaar,

                 die met spekveters in een leren omslag waren genaaid.

                 Tussen de haren matjes werden veekoeken geperst, waarbij de lijn- of raapzaadolie door het vlechtwerk droop.

                 Elke oliemolen had vier 'haren' in bedrijf, die, ondanks de grote hitte en druk tijdens het olie 'slaan', elk ongeveer een jaar

                 zonder reparatie meekonden.

                 Zeker is dat de harenmakerij al in 1673 bestond.

                 Dit blijkt uit een rekening voor geleverde haren aan molen 'De Zoeker'.

                 Deze vond men tijdens de restauratie, toen men een paar oude kisten met een schat aan boekhoud-kundige gegevens ontdekte.

                 Omstreeks 1930 werden de werkzaamheden in de harenmakerij gestaakt.

                 De met geheimzinnigheid omgeven vakkennis verdween met de laatste vakman Jan Jonker; niemand weet meer precies

                 hoe een haar werd gemaakt.

                 Een nieuw soort haren is na veel experimenteren door een Blindeninstituut bij Laren vervaardigd van sisalvezel en nylon.

                 Deze worden thans gebruikt in molen 'De Zoeker'.

                 De Harenmakerij stond aan de Hoogstraat bij de noordelijke grens van Koog aan de Zaan.

                 Het woonhuis, gebouwd in 1743 met materialen afkomstig van een oud huis, is jarenlang bewoond geweest door het geslacht

                 Haremaker, die zijn naam aan het uitgeoefende beroep ontleende.

                 De vroegere werkplaats van het pand, waarop de naam van Klaas Haremaker nog prijkt, is nu studeerkamer van de huidige bewoner.

                 Het woonhuis is rond 1800 verbouwd, hier en daar is de Empire-stijl duidelijk te onderscheiden.

                 Van buiten ontdekt men die stijl in de drie schuiframen in de voorgevel.

                 Binnen herkent men de Empire-invloed vooral in de kleine kamer, waarvan de wanden behangen zijn.

                Onder een getoogd plafond wordt de blauw en wit geschilderde woonkamer gedomineerd door een mangaankleurige smuiger.
   en door een mooi betimmerde wand met een kroonlijst alsmede de pilasters en de deuren van een porseleinkast
.

 

 

                  De drie onderstaande staande foto,s staan op deze site 

                                 http://www.wazamar.org/ 

 

                                                                   

 

                                                           

 

      tr. met

              Maartje Klaasdr Haremaker, dr. van Klaas Haremaker en Grietje Verheul. geb. in 1786, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1855.

 

 

 

               

                                                          

 

 

 

 

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Geertje Honigh, geb. te Zaandijk op 27 jun 1808, ovl. (63 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 mei 1872, volgt IXr.

2.              Grietje Honigh, geb. te Zaandijk in 1811, volgt IXs.

3.              Klaas Pieterz Honigh, geb. te Zaandijk in 1814, Koopman,

            tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Zaandijk op 28 aug 1836 Akte 15 met

                  Marijtje Pietersd Groen, dr. van Pieter Groen en Duifje Maij, geb. te Zaandijk in 1814.

 

 

 

 

VIIIk.          Anna Honigh (Honig), dr. van Cornelis Adriaanzoon Honigh (VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel, geb. te Zaandijk op 2 jan 1790,

                  ovl. (57 jaar oud) te Zaandam op 20 mrt 1847,

             tr. (beiden 21 jaar oud) te Zaandijk op 17 feb 1811 met

                  Pieter Pieterszoon Corver , zn. van Pieter Pieterszoon Corver  en Grietje Jacobsdochter Kruyt, geb. te Westzaandam/Zaandijk N.H. op 16 jan 1790, ovl. (42 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14 jul 1832.

                 Anna Honig.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertje Corver, geb. te Zaandam circa 1822,

           tr. (ongeveer 7 jaar oud) te Zaandam op 21 mrt 1829 met haar neef

                Jogchem Jacobzoon Honigh, zn. van Jacob Cornelisz Honigh (VIIIn)en Grietje Hoogerwerf (dienstmeid boekhandelares),

                 geb. te Zijpe op 21 mrt 1829, Boekhandelaar.

                 beroep(en): boekhandelaar, Adres Schagerbrug 21 mrt 1829.

 

VIIIl.           Klaas Corneliszoon Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh  (VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel, geb. te Zaandijk in 1792,

                  ovl. (ongeveer 28 jaar oud) in 1820,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 19 dec 1813 Akte 17 met

                  Aaltje Donker, dr. van Meindert Donker (notaris) en Duifje Louis Mol, geb. te Wormer in 1788.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Geertje Honigh , geb. te Zaandijk in 1820,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 9 mrt 1845 Akte 4 met

                 Christiaan Johannes Kok, zn. van Jan Frederik Kok en Catharina Maris Jacobs, geb. te Amsterdam in 1818, Schoenmaker..

2.              Cornelis Honigh, geb. te Zaandijk in 1814, volgt IXw.

 

VIIIm.        Dirk Corneliszoon Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh(VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel, geb. te Zaandijk op 1 feb 1794,

                 begr. te Zaandijk op 5 dec 1851,

           tr. (resp. 28 en 18 jaar oud) op 20 mrt 1822 met

                 Maria Margaretha Bork van, dr. van Pieter Bork van en Cornelia Werner, geb. te Haarlem op 2 apr 1803, ovl. (33 jaar oud) te Zaandijk op 12 feb 1837.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Cornelis Dirkzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 1 nov 1823, ovl. (31 jaar oud) op 11 jan 1855, volgt IXx.

2.              Cornelia Dirksdochter Honigh, geb. te Zaandijk op 30 jan 1826, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven op 13 feb 1896, volgt IXy.

3.              Geertje Honigh, geb. in 1829, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1899.

4.              Margaretha Honigh, geb. in 1830.

5.              Guurtje Honigh, geb. in 1833, volgt IXz.

 

VIIIn.         Jacob Cornelisz Honigh, zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh (VIIe)en Geertje Pietersdochter Briel, geb. te Zaandijk circa 1798,

                 boekhandelaar, landman, Adres Oudesluis 1820, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1836,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Wieringerwaard op 11 okt 1818 Aktenummer: 13 met

                 Grietje Hoogerwerf, dr. van Jochem Hoogerwerf en Aaltje Broers, geb. te Wieringerwaard in 1797,

                 dienstmeid boekhandelares Adres Oudesluis 1820, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1853.

                 Veel aanvullende gegevens zijn van.


http://genea.pedete.net/zijpe/
.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Geertje Honigh, geb. te Zijpe op 17 okt 1820, Adres Oudesluis 17 okt 1820, Adres Oudesluis 19 sep 1825, ovl. (4 jaar oud) te Zijpe op 19 sep 1825.

2.              Aaltje Jacobsdochter Honigh, geb. te Zijpe N.H. op 23 jan 1823, ovl. (38 jaar oud) te Schagen op 6 dec 1861, volgt IXaa.

3.              Guurtje Honigh, geb. te Zijpe N.H. op 16 okt 1824, Adres Oudesluis 16 okt 1824,

          tr. (resp. 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Zijpe N.H. op 30 aug 1857 Akte 32 met

                 Jan Roggeveen, zn. van Dirk Roggeveen en Cornelia Smit, geb. te Schagen in 1832, Winkelier.

4.              Cornelis Jacobzoon Honigh, geb. te Schagerburg op 14 mei 1827, ovl. (39 jaar oud) te Den Burg op 10 jul 1866, volgt IXab.

5.              Geertje Honigh, geb. te Zijpe op 14 mei 1827, Adres Schagerbrug 14 mei 1827,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Zijpe N.H. op 31 okt 1852 Akte 31,

                  getuige: getuige Cornelis Honigh, getuige Jogchem Honigh, getuige Cornelis Vader, getuige Jan Keizer met

                  Christiaan Welcker, zn. van Johan Adam Wilhelm Welcker en Trijntje Jansdochter Keuken, geb. te Den Helder in 1827, timmerman,

                 woonplaats(en): Zijpe,

                 (Christiaan

           tr.(2) met

                 Sophia Leeuw de.

6.              Jogchem Jacobzoon Honigh, geb. te Zijpe op 21 mrt 1829, Boekhandelaar.

                  Adres Schagerbrug 21 mrt 1829,

          tr. met zijn nicht

                  Geertje Corver, dr. van Pieter Pieterszoon Corver en Anna Honigh (VIIIk).

7.              Anna Jacobsdochter Honigh, geb. te Zijpe N.H. op 4 feb 1831, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Alkmaar in 1900, volgt IXac.

8.              Adriaan Jacobzoon Honigh, geb. te Schagerburg op 2 okt 1832, ovl. (34 jaar oud) te Zijpe N‑H op 22 mei 1867, volgt IXad.

9.              Trijntje Honigh, geb. te Zijpe N.H. op 4 jun 1834,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Zijpe N.H. op 25 apr 1857 Akte 7 met

                  Hendrik Steenman, zn. van Hendrik Steenman en Maijke Diest van, geb. te Den Helder in 1831, Metselaar. 

 

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Gerrit Slot Honigh, zn. van Jan Honigh(VIIIa)en Antje Gerritsdr Slot, geb. te Schermerhorn op 25 nov 1784, kastelein

                 verhuurder van rijtuigen Faktor, ovl. (87 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 okt 1872,

          kerk.huw. (beiden 20 jaar oud) te Schermerhorn op 19 mei 1805 met

                  Anna Dirksdr Verver/Verwer, dr. van Dirk Laurensz Verwer en Guurtje Dirksdr. Prins., geb. te De Rijp op 16 jan 1785,

                  ovl. (69 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 mei 1854.

 

                 de meeste kinderen zijn van Jan Ridderinkhof afkomstig.

 

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Jan Honigh, geb. in 1806, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1870, volgt Xa.

2.              Guurtje Honigh, geb. in 1808, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1875, volgt Xb.

3.              Antje Honigh, geb. te Schermerhorn in 1809, volgt Xc.

4.              Marijtje Honigh, geb. te Wijde Wormer N.H op 28 nov 1811, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1861, volgt Xd.

5.              Trijntje Honigh, geb. te Wijde Wormer N.H in 1813, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) in 1832,

           tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) te Wijde Wormer N.H op 2 jun 1831 Aktenummer: 1 met

                 Pieter Huisman, zn. van Gerrit Huisman en Trijntje Boekel geb. te Zaandam in 1813, korendrager.

6.              Jannetje Honigh, geb. in 1815, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) in 1849, volgt Xe.

7.              Dirk Honigh geb. te Wijdewormer op 13 feb 1817, ovl. (48 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 13 jun 1865, volgt Xf.

8.              Gerrit Honigh, geb. en ovl. in 1818, ovl. * † 11 maanden oud.

9.              Willem Honigh, geb. te Wijdewormer in 1820, volgt Xg.

10.            Klaas Honigh, geb. in 1821, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) in 1822.

11.            Klaas Honigh, geb. te Wijdewormer in 1824, volgt Xh.

12.            Lourens Honigh geb. in 1827.

13.            Geertruida Honigh, geb. en ovl. in 1829, ovl. 11 Maanden oud.

 

IXb.           Klaas Honig, zn. van Cornelis Claas Claasz Honig  (VIIIb)en Aagtje Breet of Breed,

                  geb. te Koog aan de Zaan op 15 jun 1805, DG Diaken DGG te Koog en Zaandijk,

                 Koopman en Olieslager Erft van zijn vader 9 oliemolens, lid van de Fa. Claas Honig & Zoon.

                 Gecomm. van het brandcontract van oliemolens en olieslagerij aan de Zaan,

                 ovl. (82 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 11 jul 1887,

          tr. (resp. 31 en 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 apr 1837 met

                 Antje Kaat, dr. van Hendrik Dirksz. Kaat  en Antje Cornelisdr. Joon geb. te Zaandijk op 25 mrt 1817,

                  DG Buiten moeder van het DGG Weeshuis te Koog a/d Zaan en Zaandijk,

                  ovl. (47 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 feb 1865.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Claas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 jan 1838, ovl. (9 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 31 aug 1847.

2.              Hendrik Klaasz. Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 8 jan 1840, volgt Xi.

3.              Gerrit Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 13 jan 1843, ovl. (41 jaar oud) te Beemster op 23 okt 1884,

          tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Purmerend op 7 mrt 1872 met

                 Lijsbeth Koning, dr. van Pieter Koning  en Sientje Preiber, geb. te Purmerland op 18 apr 1848, ovl. (30 jaar oud) te Beemster op 10 jun 1878.

                 Woonde op "De Grote Bijenkorf' in de Beemster. .

4.              Klaas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 24 apr 1844, ovl. (43 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 mei 1887, volgt Xj.

5.              Meindert Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1846, volgt Xk.

6.              Aagje Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1853,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 jul 1873 Aktenummer: 12 met

                 Remmert Adriaan Laan, zn. van Adriaan Laan (koopman) en Elisabeth Avis geb. te Wormerveer in 1846,

                 oliefabriekant oliefabriekant.

 

IXc.           Cornelis Cornelis Honig(h) (Honig) (IXc), zn. van Cornelis Claas Claasz Honig  (VIIIb)en Aagtje Breet of Breed,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 23 jul 1807, Fabrikant Veehouder Oliefabrikant

                 Kantoorbediende,Voogd van de Klaas Cornelisz Honig: toeziens voogd van de Pieter Honig.

           tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) te Zaandijk op 19 nov 1826 Akte 17 met

                Geertje Honigh, dr. van Pieter Cornelisz Honigh  (VIIIj)(Fabrikeur) en Maartje Klaasdr Haremaker (zie IXt).

                

 

IXd.           Gerrit Cornelisz. Honig, zn. van Cornelis Claas Claasz Honig (VIIIb)en Aagtje Breet of Breed geb. te Koog aan de Zaan op 8 sep 1817,

                  Koopman en oliefabrikant, ovl. (25 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 apr 1843,

             tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 apr 1837 met

                  Guurtje Jacobs Kop, dr. van Jacob Jansz. Kop en Aagje Pietersdr. Swart, geb. te Zaandijk op 12 dec 1816,

                  ovl. (25 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 apr 1842.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Aagje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 nov 1838, ovl. (15 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 6 okt 1854.

 

IXe.           Jan Jacobszoon Honig, zn. van Jacob Jansz Honig (VIIIc)en Guurtje Jansdr Haremaker , geb. te Zaandijk in 1792,

                   Koopman kantoorbediende,

             tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Zaandijk op 19 jul 1815 Aktenummer: 13 met

                  Antje Manglis Vermeulen , dr. van Manis Vermeulen en Guurtje Cornelisdr Nanning , geb. te Wormerveer op 5 mei 1792,

                  ovl. (57 jaar oud) te Zaandijk op 19 jun 1849.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jacob Jansz Jr Honig, geb. te Zaandijk in 1816, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaandijk op 14 nov 1870, volgt Xv.

2.              Manglis Honig, geb. te Zaandijk op 18 aug 1818, ovl. (63 jaar oud) te Scherpenzeel op 18 jul 1882, volgt Xw.

3.              Jan Honig, geb. te Zaandijk op 9 apr 1821, ovl. (49 jaar oud) te Zaandijk op 28 mrt 1871, volgt Xx.

4.              Guurtje Jansdr Honig, geb. te Zaandijk op 5 aug 1824, ovl. (81 jaar oud) te Doorn op 2 mei 1906 Aktenummer: 14,

            tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 20 jan 1853 met

                  Dr Jan Jacobsz Hartog, zn. van Jacob Janszoon Hartog  en Cornelia Bek , geb. te Westzaan op 14 aug 1829,

                  Dr h c Theologie R U Utrecht

                 Doopsgezind Predikant, laatst te Utrecht

                 leraar bij de Doopsgezinde gemeente te Joure.

5.              Hendrik Honig, geb. te Zaandijk op 2 feb 1827, ovl. (36 jaar oud) te Alkmaar op 2 feb 1863, volgt Xy.

 

 

 

IXf.            Maartje Honig, dr. van Jacob Jansz Honig (VIIIc)en Guurtje Jansdr Haremaker , geb. te Zaandijk op 8 mei 1802,

                 ovl. (64 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 aug 1866,

            tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zaandijk op 23 jun 1824 Akte 5 met

                Jan Spekham Duyvis , zn. van Teeuwis Teewisz Duijvis (Koopman) en Aagje Adriaansd Kuijper, geb. te Oostzaandam op 1 jun 1800,

                 Koopman en Olieslager te Koog aan de Zaan, Wethouder 1851-1858 Burgemeester 1858-+,

                 ovl. (62 jaar oud) te Oostzaandam op 4 aug 1862,

                 (Jan

          tr.(2) met

                 Maartje Baas).

 

 

                 http://web.inter.nl.net/hcc/Rj.koning/verkade.htm#Michiel%20Pietersz.

 


Op 27 december 1855 besloten 30 kooplieden tot de oprichting van het Assurantiecontract voor de herbouw van

             Afgebrande Oliemolens, waarin 58 molens met een verzekerde waarde van 300.000 gulden werden ondergebracht.
Gewone dubbele oliemolens werden voor ƒ 6000,– in de verzekering opgenomen en molens met meerdere oliewerken

             voor ƒ 7500,–. De deelnemers vonden de verzekering noodzakelijk, omdat het Olieslagerscontract met gelimiteerde

             bedragen werkte, die niet meer toereikend waren om nieuwe molens te bouwen als er één afbrandde.
De voormannen van dit contract waren Jan Dekker Gerbrandsz uit Westzaan, de Koger burgemeester

             Jan Spekham Duyvis en zijn Zaandijker collega Dirk Vis. Hoewel in dit contract stoomoliefabrieken niet

             konden worden verzekerd, was er wel een speciale voorziening opgenomen in het reglement met betrekking tot dit soort nieuwe bedrijven.
Eigenaren van verbrande molens moesten binnen twee maanden aan het bestuur van de verzekering bekend maken

             of er tot herbouw werd overgegaan.

             Zij hadden dan wel het recht een ”door stoom gedreven molen op te stellen, hoezeer deze laatste soort niet in

             dit contract wordt opgenomen.” 5.
De saamhorigheid onder de olieslagers was dus groot en drie jaar na de bouw van

             De Liefde was men er kennelijk al van overtuigd, dat dit soort bedrijven de toekomst had.

             Eigenlijk stond die vooruitstrevendheid in schril contrast met het feit dat voor 1872 uitsluitend

             De Tijd zou worden gebouwd. Pas in dat jaar werden de oliemolens De Engel in Wormerveer en

             De Vrede in West-Knollendam verbouwd tot stoomoliefabrieken.
Binnen het Olieslagerscontract was de discussie over dit onderwerp al in de vergadering van de gecommitteerden van 14 april 1859

             door Jan van Wessem op gang gebracht. Hij vroeg toen voor het eerst ”of stoomoliemolens verzekerd konden worden in het contract.”

             Dat bleek niet het geval, maar sinds die dag kwam de vraag herhaaldelijk terug.
Totdat Jan Laan op 6 juni 1863 een verzoek indiende om de stoomfabriek De Tijd in het contract te verzekeren.6.
De Wormerveerse directeur van Wessanen & Laan was één van de gecommitteerden en een invloedrijk industrieel.

             Er werd besloten een commissie in hetleven te roepen, die moest onderzoeken hoe brandgevaarlijk stoomfabrieken waren.
In deze commissie werden de gecommitteerden Cornelis Korff, Willem Honig, Adriaan Houttuyn en Teeuwis Duyvis gekozen.

             Zij stelden een lijvig rapport op, waarin zij tot de conclusie kwamen dat de fabriek De Tijd

             niet brandgevaarlijker was dan een windmolen en dus verzekerd kon worden. Het had wel alles bij elkaar twee jaar geduurd!.


http://duizendzaansemolens.nl/html/master_detail.php?Id=46.


oliemolen in Assendelft op een onbekende locatie.
Omschrijving: De windbrief voor de oliemolen De Jonge Big werd op 30 mei 1675 verstrekt aan Cornelis Maartsz uit Zaandijk,

             maar de molen was omstreeks 1 november 1674 al begonnen met malen op zijn standplaats aan de Sluissloot.

             Daarvoor stond hij blijkens een aantekening in de windbrief in Assendelft als hennepkoeksmolen.

            Het was dus een oliemolen met een enkel oliewerk. In Zaandijk werd de molen waarschijnlijk als pelmolen ingericht,

            zoals uit latere verzekeringscontracten blijkt. Bovendien was

            De Jonge Big op 26 mei 1694 in handen van Simon Jansz Kuijper en werd hij op 26 augustus 1703 tegen brand verzekerd door

            Pieter Claasz Mock, die ook de familienaam Kuijper gebruikte. De Kuijper's waren pellers en verfmalers.

            In 1726 werd Jacob Kuijper, een broer van Mock, als eigenaar gemeld, waarbij aangetekend werd dat

           De Jonge Big pelmolen was. Maar op 8 januari 1733 schreef Pieter Lubertsz Koopman de molen in,

           in het Olieslagerscontract.

           Deze Zaandijker olieslager werkte ook met De Wachter aan de Kalverringdijk in Oostzaandam, De Engel en Het Vool in Wormerveer.

           Zijn zoon Jan was ook actief in dit bedrijf en volgde later zijn vader op.

           Op 24 juli 1753 was Jan Heertje Volder eigenaar.

           Hij had De Jonge Big geërfd uit de nalatenschap van Lubbert Koopman en werd op zijn beurt in

           1768 opgevolgd door Hero Volder, die de molen toen verzekerde.

           In januari 1777 vond een veiling plaats, waarbij Claas Aalsmeer uit Zaandam het plok haalde met een bod van f. 6000,-,

           maar bij afslag hielden de eigenaren de molen op op f. 1000,-, zodat hij niet verkocht werd.

           Vijf maanden later verzekerde Jan Haremaker uit Koog De Jonge Big in het Olieslagerscontract voor f. 3750,-,

           zodat hij de molen via een onderhandse koop had verworven.

           Haremaker bleef 29 jaar eigenaar, maar op 24 maart 1806 was de molen in bezit van Jan Nan & Co.

           Jan Nan was een grote olieslager uit Zaandijk, die getrouwd was met Maritje, een telg uit het befaamde Zaandijker

           koopmansgeslacht Van der Ley.

           Zo kwam de molen twee jaar later, na zijn overlijden,

           in bezit van zijn schoonzoon Hajo Houttuyn, die met Claasje van der Ley was getrouwd.

           Zijn olieslagersbedrijf dreef hij tot 1824 samen met Klaas de Jager uit Zaandijk.

           In 1855 werd De Jonge Big verkocht aan de Koger burgemeester Jan Spekham Duyvis en in 1863

           kwam Adriaan Houttuyn als eigenaar voor in het verzekeringscontract van de olieslagers.

           De molen kwam op traditionele wijze aan zijn einde.

           Op 19 november 1923 brak er brand uit en ging De Jonge Big definitief door de knieën.

 

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, geb. te Zaandam op 7 apr 1825, ovl. (50 jaar oud) te Zaandam op 14 jun 1875, volgt Xz.

2.              Guurtje Duyvis, geb. te Zaandam in 1827, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Haarlem op 25 jan 1898, volgt Xaa.

3.              Aagtje Spekham Duyvis , geb. te Zaandam op 29 dec 1828, ovl. (1 jaar oud) te Zaandam op 13 okt 1830.

4.              Aagje Duijvis, geb. te Zaandam op 26 dec 1830, ovl. (72 jaar oud) te Wormerveer op 31 jan 1903,

            tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 aug 1853 Akte 12 met

                 Adrianus Houttuijn, zn. van Jan Houttuijn  en Antje Bruin de , geb. te Zaandijk op 9 jan 1830,

                 ovl. (51 jaar oud) te Zaandijk op 12 jun 1881.

5.              Jacob Duyvis, geb. te Zaandam op 19 nov 1832, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 24 apr 1908, volgt Xab.

6.              Jan Spekham, geb. te Koog aan de Zaan op 23 mei 1838, ovl. (89 jaar oud) te Batavia op 11 nov 1927, volgt Xac.

7.              Neeltje Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 29 jan 1841, ovl. (28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 sep 1869.

8.              Aaltje Spekham Duyvis, geb. op 23 okt 1846, volgt Xad.

 

 

IXg.           Maria Honig , dr. van Klaas Jansz Honig  (VIIId)en Petronella Valter , geb. te Purmerend op 24 jan 1799,

                 ovl. (62 jaar oud) te Zaandam op 29 apr 1861,

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te De Rijp op 25 mei 1823 Aktenummer: 10 met

                 Dr Adolph Koning de, zn. van Dr Izaäk Koning de  en Geertruijda Jacoba Jongh de,

                 geb. te Purmerend op 26 sep 1799, Med. Et. Art. Obstr. Dr te de Rijp, ovl. (30 jaar oud) te De Rijp op 27 sep 1829.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Petronella Koning de, geb. te De Rijp in 1826,

           tr. te Zaandam in 37 Aktenummer: 37 met

                 Pieter Endt  zn. van Willem Endt  en Catharina Noome , geb. te Zaandam in 1827, apotheker.

 

 

IXh.           Lijsje Honig, dr. van Klaas Jansz Honig  (VIIId)en Petronella Valter , geb. te Purmerend op 7 mrt 1801,

                 ovl. (63 jaar oud) te Krommenie op 25 mrt 1864,

            tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Krommenie op 10 mei 1827 Aktenummer: 4 met

                  Cornelis Dz Avis , zn. van Dingenum Cornelisz Avis  en Aafje Dirksdr Crok Ook Krok, geb. te Westzaan op 9 okt 1797,

                   Papierfabriquer, Wijn en Steenkolenhandelaar, assuradeur ter Zaand. Assurantie Compagnie en Makelaar te Krommenie,

                   ovl. (68 jaar oud) te Krommenie op 25 mrt 1866,

                   (Cornelis

             tr.(2) met

                 Jacoba Beering).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Frederik Johannes Avis , geb. te Krommenie in 1835, assurantie-agent,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Krommenie op 4 okt 1866 Aktenummer: 20 met

                 Maartje Avis, dr. van Pieter Dingnumszoon Avis en Aaltje Hens , geb. te Westzaan in 1837.

2.              Klasina Avis , geb. te Krommenie in 1828,

          tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 1 jun 1853 Aktenummer: 17 met

                 Gerrit Orden Van Donker , zn. van Dirk Donker en Maria Alida Orden van, geb. te Zaandam in 1828, houtzager.

3.              Aafje Avis, geb. te Krommenie in 1831, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 80 op 20 jan 1911 Aktenummer: 2,

          tr. met

                 Jacob Dekker

 

                 Cornelis Dz Avis, zn. van Dingenum Cornelisz Avis en Aafje Dirksdr Crok Ook Krok,

            tr. (2) met

                 Jacoba Beering

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Dingnum Avis, geb. te Krommenie in 1823, koopman

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Krommenie op 12 jul 1846 Aktenummer: 20 met

                 Alida Catharina Eden van, dr. van Jan Eden van  (zeildoekfabrikant 18-11-1847) en Sijbreg Jong de

                  geb. te Krommenie in 1820 (1823),

                   (Alida Catharina

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Krommenie op 12 jul 1846 Aktenummer: 20 met

                  Pieter Dingnum Avis, zn. van Cornelis Avis (koopman;) en Jacoba Beering.

 

IXi.            Anna Valter Honig , dr. van Klaas Jansz Honig  (VIIId)en Petronella Valter, geb. te Purmerend op 30 mrt 1803,

                 ovl. (69 jaar oud) te Krommenie op 26 mrt 1873,

           tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Purmerend op 22 okt 1823 Aktenummer: 25 met

                 Ds Jan Walig , zn. van Cornelis Jansz Walig  en Antje Hendriksdr Aalsmeer , geb. te Zaandam op 20 apr 1797,

                 Doopsgezind Predikant te Krommenie 1821-1864, ovl. (72 jaar oud) te Krommenie op 25 mei 1869.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Walig , geb. te Krommenie in 1825, volgt Xae.

2.              Petronella Walig , geb. te Krommenie in 1826, volgt Xaf.

3.              Klaas Walig , geb. te Krommenie in 1831, volgt Xag.

 

IXj.            Aagje Honig , dr. van Klaas Jansz Honig  (VIIId)en Petronella Valter , geb. te Purmerend op 2 okt 1811,

                 ovl. (80 jaar oud) te Purmerend op 1 mrt 1892,

           tr. (resp. 19 en 30 jaar oud) te Purmerend op 2 jul 1831 Aktenummer: 4 met

                 Dr Frederik Johannes Onnen , zn. van Jan Gerard Onnen  en Anna Hermina Nibbrig, geb. te Utrecht op 15 dec 1800, Stadsdokter

                 Med Geneesheer Te Purmerend

                 President van de Spaarbank,

                 ovl. (71 jaar oud) te Purmerend op 23 okt 1872.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Petronella Christina Onnen , geb. te Purmerend in 1834,

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 45 jaar oud) te Purmerend op 4 jun 1868 Aktenummer: 27 met

                Pieter Mager , zn. van Jan Mager  en Grietje Winter de , geb. te Hoorn in 1823, architect.

2.              Petronella Klasina Onnen , geb. te Purmerend in 1835, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Arnhem oud 84 jaar op 16 feb 1920 Aktenummer: 164,

         tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Purmerend op 10 nov 1870 Aktenummer: 39 met

                 Bartus Wilhelmus Hartong Ark van , zn. van Henrie Hartong Ark van  en Geertruida De Haas de,

                 geb. te Tiel in 1839, apotheker

 

IXk.           Moertje Honig , dr. van Jan Csz Honig  (VIIIe)en Neeltje Jansdr Haremaker geb. te Zaandijk op 9 aug 1797 (1798), ovl. (73 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 15 jun 1871,

 

                   

 

 

 

             tr. (resp. 19 en ongeveer 21 jaar oud) te Zaandijk op 4 jun 1817 Aktenummer: 7 met

                    Simon Pietersz Dekker , zn. van Pieter Dekker  en Grietje Onderwater, geb. te Koog aan de Zaan in 1796,

                    fabrikant/koopman kantoorbediende kantoorbediende.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Dekker , geb. te Koog aan de Zaan in 1818, fabrikant/koopman,

           tr.(1) met

                 Guurtje Vries de

          tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Zaandam op 6 aug 1856 Aktenummer: 54 met

                 Debora Maria Vries de  dr. van Cornelis Vries de  (koopman) en Neeltje Gelder van , geb. te Zaandam in 1819.

 

 

IXl.            Trijntje Honig , dr. van Jan Csz Honig (VIIIe)en Neeltje Jansdr Haremaker , geb. te Zaandijk op 6 jun 1801,

                  ovl. (78 jaar oud) te Zaandijk op 26 okt 1879,

             tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Zaandijk op 3 jul 1825 Aktenummer: 10 met

                  Klaas Jong de , zn. van Jan Cornelisz Jong de  en Trijntje Dekker, geb. te Westzaan op 3 aug 1802,

                  koopman en fabrikeur;papierhandelaar met zijn schoonvader ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk,

                 ovl. (65 jaar oud) te Vreeland op 3 jun 1868.

             

                

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Trijntje Jong de geb. te Zaandijk op 18 sep 1839, ovl. (58 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 20 feb 1898, volgt Xah.

 

 

IXm.          Cornelis Honig , zn. van Jan Csz Honig  (VIIIe)en Neeltje Lourens Leegwater  geb. te Zaandijk op 20 jul 1817

                  (, oliefabrikant Papierfabrikeur en handelaar ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk,

                 eerst met de molen 'de Jonge Zwaan ' te Koog aan de Zaan

                 Later met 'het Fortuin " te Zaandijk,

                 ovl. (76 jaar oud) te Zaandijk op 12 jun 1894,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Zaandijk op 14 jul 1839 Kate 13 Aktenummer: 13 met

                 Maartje Jacobsdr Kop, dr. van Jacob Jansz. Kop  en Aagje Pietersdr. Swart, geb. te Zaandijk in 1818 (18 sep 1817),

                 ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 22 mrt 1843.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Corneliszoon Honig, geb. te Zaandijk op 17 apr 1840, ovl. (85 jaar oud) te Zaandijk op 23 nov 1925, volgt Xai.

2.              Jacob Honig , geb. te Zaandijk op 14 aug 1841, ovl. (21 jaar oud) te Zaandijk op 18 apr 1863.

3.              Neeltje Honig geb. te Zaandijk op 18 nov 1842, ovl. (5 maanden oud) te Zaandijk op 18 apr 1843.

 

                 Cornelis Honig,

            tr. (resp. 43 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Zaandijk op 21 mrt 1861 Aktenummer: 1 met

                 Eefje Gerritsdr Bakker, dr. van Gerrit Bakker  en Aafje Bruijn  geb. te Zaandijk in 1833 (18 nov 1832),

                 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Zaandijk op 4 jan 1915.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerrit Honig , geb. te Zaandijk op 2 feb 1862, ovl. (11 maanden oud) te Zaandijk op 4 jan 1863.

2.              Gerrit Honig , geb. te Zaandijk op 19 feb 1864, ovl. (82 jaar oud) te Twello op 2 jan 1947, volgt Xaj.

3.              Jacob Honig , geb. te Zaandijk op 26 mrt 1865, ovl. (88 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 dec 1953, volgt Xak.

4.              Cornelis Honig , geb. te Zaandijk op 18 jul 1867, ovl. (63 jaar oud) te Zaandijk op 5 feb 1931, volgt Xal.

5.              Neeltje Honig  geb. op 13 jul 1869, ovl. (17 jaar oud) te Zaandijk op 19 feb 1887.

6.              Abraham Honig , geb. te Zaandijk op 13 feb 1874, Papierhandelaar ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk,

                  ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk op 1 mei 1947,

          tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 aug 1909 met

                 Neeline Margaretha Boer de, dr. van Jacob Hendricksz Boer de  en Dina Boer den ,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 3 sep 1875, ovl. (49 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 okt 1924.

 

IXn.           Lijsje Haremaker , dr. van Cornelis Jansz Haremaker  en Trijntje Honig  (VIIIf), geb. te Koog aan de Zaan op 23 apr 1799,

          tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Zaandam op 20 sep 1820 Aktenummer: 84 met

                  Klaas Dekker  zn. van Pieter Dekker  en Grietje Onderwater , geb. te Koog aan de Zaan op 19 mrt 1797, koopman : commissionair.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Trijntje Dekker, geb. te Zaandam in 1819,

           tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) te Zaandam op 26 okt 1843 Aktenummer: 68 met

                  Dirk Jan Kiesbrink  zn. van Albert Kiesbrink (logementhouder) en Geesje Oevermans,

                  geb. te Zwolle in 1819, Koopman.

          tr. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Haarlemmermeer op 17 jul 1873 Aktenummer: 61 met

                 Johannis Leonardus Moer van der, zn. van Lambertus Moer van der  en Digna Groot de, geb. te Colijnsplaat in 1823, notaris

2.              Jan Dekker, geb. te Zaandam in 1828, Wijnhadelaar te Zaandam, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Epse (Gorssel) op 16 jun 1880 oud 51 jaar

                 Aktenummer: 68,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Zutphen op 16 jun 1853 Aktenummer: 54 met

                  Henrietta Catharina Nuij, dr. van Theodorus Nuij  (wijnhandelaar) en Willemina Johanna Worp van der geb. te Zutphen in 1831.

 

IXo.           Cornelis Pietersz Honig , zn. van Pieter Honig  (VIIIg)en Aagje Cornelisdr Korff  geb. te Oostzaandam op 30 jan 1804, grutter te zaandam

                 Sergeant Mobiele Geldersche Schutterij te Elburg, ovl. (73 jaar oud) te Zaandam oud 73 jaar op 16 mrt 1877 Aktenummer: 49,

             tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Elburg op 30 jun 1836 Aktenummer: 6 met

                  Metjen Maaten van der   dr. van Klaas Maaten van der  en Nn Zwart , geb. te Elburg op 15 dec 1812, Particuliere,

                  ovl. (75 jaar oud) te Elburg op 18 feb 1888 Aktenummer: 10.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Metjen Maria Honig , geb. te Zaandam op 10 mrt 1848, ovl. (64 jaar oud) te Schiedam op 14 jul 1912,

          tr. (resp. 36 en ongeveer 28 jaar oud) te Zaandam op 25 sep 1884 Aktenummer: 92 met

                 Reinier Jacobus Gerardus Bakhoven, zn. van Jean Antoine Bakhoven  en Johanna Henrietta Grootveld van ,

                 geb. te Werkendam in 1856, telegrafist, ovl. te Oestgeest.

2.              Aagje Honig , geb. te Zaandam op 9 sep 1838, ovl. (76 jaar oud) te Zaandam op 1 jan 1915,

         tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zaandam op 17 apr 1861 Aktenummer: 19 met

                 Weijer Poel, zn. van Jan Poel  en Catharina Tenckinck  geb. te Zaandam op 11 apr 1837, koopman

                 Makelaar en Commisionair in effecten ter Fa Klaas Vis Jansz te Zaandam,

                  ovl. (71 jaar oud) te Zaandam op 15 mrt 1909.

3.              Hendrika Honig  geb. te Zaandam op 27 dec 1839, ovl. (87 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 19 dec 1927,

          tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Zaandam op 9 aug 1860 Aktenummer: 71 met

                 Gerardus Voorst van , zn. van Dirk Voorst van en Marijtje Exter van , geb. te Zaandam op 28 mrt 1835, fabrikant.

4.              Pieter Honig , geb. te Zaandam op 15 okt 1841, ovl. te Amsterdam.

5.              Klaas Honig , geb. te Zaandam op 11 nov 1842, ovl. (54 jaar oud) te Meppel op 10 feb 1897, volgt Xam.

6.              Cornelia Honig , geb. te Zaandam op 5 mrt 1845, ovl. (2 jaar oud) te Zaandam op 26 jun 1847.

7.              Cornelis Honig , geb. te Zaandam op 18 dec 1850, Boekhouder te Amsterdam, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 14 feb 1913,

           tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 dec 1885 met

                  Elisabeth Antonia Dorth van , dr. van Antonius Alphonsus Dorth van  en Elisabeth Neyssel  geb. te Amsterdam op 12 aug 1859,

                  ovl. (54 jaar oud) te Oosterbeek op 26 mei 1914.

8.              Jacob Jan Honig, geb. te Zaandam op 5 okt 1852, ovl. (73 jaar oud) te Groningen op 7 dec 1925, volgt Xan.

 

IXp.           Maria Cornelia Wilhelmiena  Honig, dr. van Jacob Cornelisz Honig  (VIIIh)en Matthea Bernardina Catharina Gevelaer

                , geb. te Zwolle in 1821,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Hasselt op 5 jun 1839 Aktenummer: 1 met

                  Paulus Kriek , zn. van Adrianus Kriek  en Anna Han , geb. te Ouder‑Amstel (te Ouderamstel) in 1814 (24 aug 1813),

                 koopman; Vervener te Hasselt en omgeving, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam op 7 aug 1874,

               

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joseph Leonard Jacques Kriek, geb. te Amsterdam in 1863,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) te Hontenisse op 14 jun 1890 Aktenummer: 22 met

                 Anna Catharina Dalie de, dr. van Johannes Dalie de  en Maria Anna Koolegem geb. te Hontenisse in 1856.

 

IXq.           Cornelis Adriaanzoon Honigh , zn. van Adriaan Corneliszoon Honigh (VIIIi)(Papierfabrikeur) en Geertje Couwenhoven,

                  geb. te Zaandijk op 13 sep 1805, kantoorbediende; Koopman, Makelaar, ovl. (76 jaar oud) te Zaandijk op 28 okt 1881,

             tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Jisp op 8 aug 1830 Aktenummer: 4 met

                  Grietje Maria Wildschut, dr. van Adrianus Wildschut   en Jannetje Sterk, geb. te Jisp op 2 dec 1804, ovl. (30 jaar oud) te Zaandijk op 11 apr 1835.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Geertje Cornelisdochter Honigh, geb. in 1830.

2.              Adriaan Honigh , geb. te Zaandijk in 1833, volgt Xao.

3.              Jannetje Cornelisdochter Honigh , geb. in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1900, volgt Xap.

4.              Cornelis Corneliszoon Honigh geb. te Zaandijk op 12 dec 1834, ovl. (57 jaar oud) te Brummen op 16 nov 1892.

 

                 Cornelis Adriaanzoon Honigh

           tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) (2) te Zaandijk op 17 nov 1839 Akte 22 met

                Duifje Neck van, dr. van Willem Jan Neck van en Liesbeth / Lysbeth / Elisabeth Meindertsdochter Donker

                geb. te Zaandijk op 28 sep 1807, ovl. (70 jaar oud) te Zaandijk op 23 nov 1877.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Kind Honigh, (doodgeb.).

2.              Elisabeth Honigh, geb. te Zaandijk op 15 sep 1840, ovl. (één dag oud) te Zaandijk op 16 sep 1840.

3.              Willem Corneliszoon Honigh, geb. te Zaandijk in 1842, volgt Xaq.

4.              Jan Corneliszoon Honigh, geb. te Zaandijk op 10 dec 1842, ovl. (57 jaar oud) te Wormerveer op 27 jun 1900, volgt Xar.

5.              Meindert Honigh, geb. in 1845, fabrikant, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1902.

6.              Elisabeth Honigh, geb. te Zaandijk op 13 jun 1847, ovl. (61 jaar oud) te Wormerveer Zaanstad op 2 okt 1908.

 

IXr.            Willem Adriaansz. Honigh , zn. van Adriaan Corneliszoon Honigh  (VIIIi)(Papierfabrikeur) en Geertje Couwenhoven,

                 geb. in 1809, oliefabrikant Koopman, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1871, begr. te Zaandijk,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandijk op 16 sep 1832 Aktenummer: 16 met

                Maartje Jacobsdr Breet , dr. van Jacob Breet en Grietje Jager de , geb. te Zaandijk in 1808, Verveneresse en landbouweresse.

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Trijntje Honigh, geb. te Zaandijk in 1838, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 21 okt 1911, volgt Xas.

2.              Aagje Willemsdochter Honigh geb. te Zaandijk op 12 aug 1840, ovl. (60 jaar oud) te Zaandijk op 4 mrt 1901, volgt Xat.

3.              Wilhelmina Johanna Willemsdr Honigh, geb. te Zaandijk op 24 dec 1850, ovl. (72 jaar oud) te Loosduinen op 15 jul 1923, volgt Xau.

4.              Maartje Honigh, geb. te Zaandijk in 1843, volgt Xav.

 

IXs.           Geertje Honigh , dr. van Adriaan Corneliszoon Honigh  (VIIIi)(Papierfabrikeur) en Geertje Couwenhoven , geb. in 1815,

                  ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Zaandijk in 1887,

            tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Zaandijk op 28 jul 1844 Akte 12 met

                 Gerrit Jacobzoon Vis , zn. van Jacob Vis  en Aaltje Bergen van , geb. in 1818, Koopman en Fabrikant, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1882.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Adriaan Vis , geb. te Zaandijk in 1847,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 23 sep 1875 Akte 17 met

                 Adriana Eelaart van den , dr. van Ary Eelaart van den  (onderwijzer) en Vrouwtje Neck van,

                 geb. te Noord‑Scharwoude in 1845.

2.              Aaltje Vis , geb. te Zaandijk in 1845,

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 28 jaar oud) te Zaandijk op 16 okt 1879 Akte 24 met

                 Hendrik Jan Daal van, zn. van Arnoldus Daal van  en Margaretha Waa van der , geb. te Amersfoort in 1851,

                 Metselaar en Aannemer.

 

IXt.            Geertje Honigh , dr. van Pieter Cornelisz Honigh  (VIIIj)(Fabrikeur) en Maartje Klaasdr Haremaker ,

                  geb. te Zaandijk op 27 jun 1808, ovl. (63 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 mei 1872,

             tr. met

                  Cornelis Cornelis Honig(h)

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Cornelis Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 2 dec 1828, ovl. (40 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 jul 1869, volgt Xl.

2.              Maartje Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 5 jun 1830, ovl. (4 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 nov 1834.

3.              Pieter Honig  geb. te Koog aan de Zaan op 15 okt 1831, volgt Xm.

4.              Aagje Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 27 jun 1833, ovl. (70 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 mei 1904, volgt Xn.

5.              Maartje Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 9 jan 1835, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 14 okt 1913, volgt Xo.

6.              Machteltje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 9 jun 1837, ovl. (58 jaar oud) te Overveen Bloemendaal

                 58 Jaar op 12 feb 1896 Nummer 26,

           tr. (beiden 21 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 jul 1858 Akte 8 met

                 Cornelis Gerritsz Smit, zn. van Gerrit Smit  en Grietje Stadt van der , geb. te Koog aan de Zaan op 20 feb 1837,

                 Koopman en oliefabrikant, ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal ( Overveen ) 56 Jaar op 1 feb 1895 Nummer 16.

7.              Klaas Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 15 apr 1839, begr. te Koog aan de Zaan op 18 feb 1900, volgt Xp.

8.              Gerrit Cornelisz Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 2 apr 1841, ovl. (71 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 jul 1912, volgt Xq.

9.              Jacobus Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 5 apr 1843, ovl. (76 jaar oud) te Zaandam op 12 sep 1919, volgt Xr.

10.            Hendrik Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 31 jul 1845, ovl. (64 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 jun 1910, volgt Xs.

11.            Neeltje Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 8 aug 1848, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 15 sep 1933, volgt Xt.

12.            Adriaan Cornelisz Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 17 aug 1851, ovl. (79 jaar oud) te Overveen op 4 feb 1931, volgt Xu.

 

 

IXu.           Grietje Honigh , dr. van Pieter Cornelisz Honigh  (VIIIj)(Fabrikeur) en Maartje Klaasdr Haremaker , geb. te Zaandijk in 1811,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandijk op 22 jun 1834 akte 11 met

                 Cornelis Baas , zn. van Klaas Baas en Maartje Groot , geb. te Koog aan de Zaan in 1810, Houtkoper.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Pieter Baas , geb. te Koog aan de Zaan in 1838, landbouwer, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Ede oud 25 jaar op 25 aug 1863 Aktenummer: 145.

2.              Klaas Baas, geb. te Koog aan de Zaan in 1841, veehouder;,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Beemster op 18 mei 1873 Aktenummer: 30 met

                Theodora Snoeck , dr. van Matthijs Dirk Snoeck  (veehouder) en Neeltje Lakeman, geb. te Beemster in 1846.

3.              Cornelia Baas , geb. te Koog aan de Zaan in 1849,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Edam op 1 mei 1873 Aktenummer: 12 met

                Jan Graaff de , dr. van Michiel Christiaan Graaff de  en Johanna Appel, geb. te Purmerend in 1850, wijnhandelaar.

 

 

IXv.           Klaas Pieterz Honigh , zn. van Pieter Cornelisz Honigh  (VIIIj)(Fabrikeur) en Maartje Klaasdr Haremaker,

                 geb. te Zaandijk in 1814, Koopman Kantoorbediende,

           tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Zaandijk op 28 aug 1836 Akte 15 met

                Marijtje Pietersd Groen  dr. van Pieter Groen en Duifje Maij  geb. te Zaandijk in 1814.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Pieter Honigh , geb. te Zaandijk in 1838, volgt Xaw.

2.              Klaas Honigh , geb. te Zaandijk in 1839, volgt Xax.

3.              Gerrit Honigh , geb. te Koog aan de Zaan in 1841, volgt Xay.

4.              Jan Honigh , geb. te Koog aan de Zaan in 1843, volgt Xaz.

5.              Cornelis Honigh , geb. te Koog aan de Zaan in 1846, volgt Xba.

6.              Maartje Honigh , geb. te Koog aan de Zaan in 1852,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 33 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 18 okt 1883 Aktenummer: 15 met

                 Jacob Dekker , zn. van Pieter Dekker  (schipper) en Alida Flentrop, geb. te Koog aan de Zaan in 1850, schipper,

                 (Jacob

           tr.(2) met

                Grietje Veen).

 

IXw.          Cornelis Honigh , zn. van Klaas Corneliszoon Honigh  (VIIIl)en Aaltje Donker , geb. te Zaandijk in 1814, Grutter,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Uitgeest op 20 nov 1836 met

                 Anna Biesterbos , dr. van Klaas Biesterbos  en Maartje Burgwal van den geb. te Uitgeest in 1817, Grutster.

                      gegevens van.

 

               

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Klaas Honigh , geb. te Assendelft in 1839, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Schoten op 31 okt 1893, volgt Xbb.

2.              Cornelis Honigh, geb. te Assendelft in 1843, volgt Xbc.

 

 

IXx.           Cornelis Dirkzoon Honigh, zn. van Dirk Corneliszoon Honigh (VIIIm)en Maria Margaretha Bork van  geb. te Zaandijk op 1 nov 1823,

                 ovl. (31 jaar oud) op 11 jan 1855,

             tr. (24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 mei 1848 met

                  Anna Titia Veen van , dr. van Jan Hz Veen van  en Sjoukje Ennema  geb. te Koog aan de Zaan, ovl. te Wormerveer Zaanstad op 5 dec 1900.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Maria Margaretha Honigh , geb. te Zaandijk in 1849,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Zaandijk op 19 sep 1878 Akte 16 met

                 Johannes Hemricus Content  zn. van Meijer Content  en Aida Elisabeth Snijder , geb. te Zaandam in 1852,

                  Reizend Agent. .

2.              Sjoukje Honigh, geb. in 1851, ovl. (ongeveer 366 dagen oud) in 1852.

 

IXy.           Cornelia Dirksdochter Honigh , dr. van Dirk Corneliszoon Honigh (VIIIm)en Maria Margaretha Bork van,

                 geb. te Zaandijk op 30 jan 1826, ovl. (70 jaar oud) te Eindhoven op 13 feb 1896,

            tr. (resp. 29 en 45 jaar oud) te Oudshoorn op 7 nov 1855 Aktenummer: 15 met

                 Cornelis Nicolaas Graaff , zn. van Nicolaas Graaff  en Antje Vromans , geb. te Koedijk op 25 aug 1810,

                  ovl. (77 jaar oud) te Haarlem op 7 feb 1888,

                   (Cornelis Nicolaas

           tr.(2) met

                   Anna Elizabeth Willemina Cornelia Sanderson).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria Margaretha Graaff , geb. te Oudshoorn Gemeente Woubrugge op 22 jul 1856.

2.              Cornelia Graaff , geb. te Oudshoorn Woubrugge op 11 okt 1857.

3.              Cornelis Nicolaas Graaff , geb. te Oudshoorn Woubrugge op 17 sep 1859.

4.              Anna Catolina Graaff , geb. te Oudshoorn Woubrugge op 13 aug 1862.

5.              Dirk Adriaan Graaff , geb. te Oudshoorn Woubrugge op 13 aug 1862.

6.              Anna Catolina Graaff , geb. te Oudshoorn Woubrugge op 19 sep 1863.

7.              Geertrude Margaretha Graaff, geb. te Oudshoorn Woubrugge op 3 feb 1865.

 

IXz.           Guurtje Honigh , dr. van Dirk Corneliszoon Honigh  (VIIIm)en Maria Margaretha Bork van, geb. in 1833,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Oudshoorn op 26 dec 1861 Aktenummer: 27 met

                  Eduard Fierman Samuël Jongeneel , zn. van Johannes Pieter Jongeneel  en Johanna Meerburg, geb. te Sas van Gent in 1832.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Johanna Petronella Jongeneel, geb. te Leidschendam‑Voorburg, ovl. te Leidschendam‑Voorburg Leeftijd: 75 op 19 jun 1938 Aktenummer: 176.

2.              Maria Margaretha Jongeneel geb. te Zuidscharwoude in 1863,

           tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 32 jaar oud) te Haarlem op 12 apr 1900 met

                 John Eduard George Lagerweij, zn. van Willem Jacob Lagerweij en Emma Kempen van geb. te Woudenberg in 1868,

                  candidaat notaris.

 

 

IXaa.         Aaltje Jacobsdochter Honigh, dr. van Jacob Cornelisz Honigh (VIIIn)en Grietje Hoogerwerf (dienstmeid boekhandelares),

                  geb. te Zijpe N.H. (te Oude Sluis Gem Zijpe) op 23 jan 1823, Adres Oudesluis 23 jan 1823,

                  ovl. (38 jaar oud) te Schagen op 6 dec 1861,

          tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zijpe N.H. op 15 feb 1845 Akte 4,

                  getuige: Dirk Fijnhaar,

                  getuige Arie Cornelisz Waiboer,

                 getuige Abraham Peetoom,

                 getuige  Pieter Voorthuijsen

 

                  met

                 Jan Adam Welcker, zn. van Johan Adam Wilhelm Welcker  en Trijntje Jansdochter Keuken, geb. te Den Helder op 22 jul 1820, Verver,

                  ovl. (29 jaar oud) te Callantsoog op 31 mei 1850.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob Welcher, geb. te Callantsoog in 1846,

          tr. (resp. ongeveer 10 en ongeveer 39 jaar oud) (1) te Schagen op 3 jul 1856 met

                 Willem Roggeveen , geb. te Schagen in 1817, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Schagen op 10 mrt 1881.

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Broek op Langedijk op 8 aug 1869 met

                 Guurtje Brouwer, geb. te Petten in 1844.

2.              Grietje Welcher, geb. te Zijpe N.H. in 1851,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Zijpe N.H. op 14 jun 1874 Akte 37 met

                 Adriaan Stadt van de, zn. van Adriaan Stadt van de en Neeltje Smit, geb. te Zaandam in 1845.

 

 

IXab.         Cornelis Jacobzoon Honigh, zn. van Jacob Cornelisz Honigh  (VIIIn)en Grietje Hoogerwerf (dienstmeid boekhandelares),

                  geb. te Schagerburg Bij Schagen op 14 mei 1827, boekhandelaar, ovl. (39 jaar oud) te Den Burg Texel op 10 jul 1866,

            tr. te Den Burg Texel met

                 Jannetje Pietersdochter List

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Honigh, geb. in 1854.

2.              Pieter Honigh, geb. in 1855.

3.              Klazina Honigh, geb. in 1855, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1857.

 

 

 

IXac.         Anna Jacobsdochter Honigh, dr. van Jacob Cornelisz Honigh  (VIIIn)en Grietje Hoogerwerf (dienstmeid boekhandelares),

                 geb. te Zijpe N.H. (te Schagerbrug) op 4 feb 1831, WinkeliersterAdres Schagerbrug 4 feb 1831,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Alkmaar in 1900,

             tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) te Zijpe N‑H op 14 mei 1853 Akte 35,

                  getuige Cornelis Honigh, getuige Jogchem Honigh, getuige Willem Ambuul, getuige Pieter Hoep met

                  Jan Hendrikzoon Keyzer  zn. van Hendrik Keyzer en Grietje Smit  geb. te Zijpe N.H. op 18 nov 1824,

                   Winkelknecht / Landman  boekhandelaarsknecht, winkelknecht, Adres het Zand,

                  ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1876.

 

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Grietje Keizer / Keyzer, geb. te Zijpe N.H. in 1854,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Zijpe N.H. op 26 nov 1876 Akte 43 met

                 Cornelis Bodegraven , zn. van Jacob Bodegraven  en Antje Hoep , geb. te Zijpe N.H. in 1850, Smidsknecht.

2.              Anna Keyzer, geb. te Zijpe N‑H in 1856.

3.              Henderika Keyzer / Keizer  geb. te Zijpe N.H. in 1859,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Zijpe N.H. op 11 sep 1880 Akte 19 met

                 Hendrik Willem Pruijssen , zn. van Claudius Johannes Pruijssen  en Catharina Maria Krans Siewers,

                 geb. te Zijpe N.H. in 1856, Winkelier, vermist.

4.              Aatje Keyzer, geb. te Zijpe N.H. in 1866, Modiste,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Zijpe N.H. op 24 jun 1894 akte 28 met

                 Pieter Klok, zn. van Pieter Klok  en Bregtje Timmerman, geb. te Zijpe N.H. in 1868, Klerk Secretarie.

 

                 Anna Jacobsdochter Honigh,

             tr. (resp. 45 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Zijpe N.H. op 15 apr 1876 Akte 8 met

                 Jan Kooij , zn. van Klaas Kooij en Antj Schram, geb. te Zijpe N.H. in 1841,

                 (Jan

           tr.(2) met

                 Guurtje Hofdijk).

                

 

 

IXad.         Adriaan Jacobzoon Honigh, zn. van Jacob Cornelisz Honigh (VIIIn)en Grietje Hoogerwerf (dienstmeid boekhandelares),

                  geb. te Schagerburg op 2 okt 1832, Landman, ovl. (34 jaar oud) te Zijpe N‑H op 22 mei 1867,

            tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Schagerburg op 26 apr 1856 Akte 20 met

                  Aaltje Graaf de, dr. van Cornelis Graaf de  en Stijntje Winder, geb. te Sint Maarten N.H. op 29 sep 1828, Dienstmeid,

                  ovl. (73 jaar oud) te Oude Sluis Gem Zijpe op 5 apr 1902.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Honigh, geb. in 1858, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1933..

2.              Christina Adriaansdochter Honigh, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) in 1864.

3.              Cornelis Adriaanzoon Honigh, geb. te Zijpe N‑H op 8 feb 1863, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Zaandam in 1950,

           tr. te Zaandam met

                 Aagje Nijntjes, dr. van Daniël Arendzoon Nijntjes en Grietje Pekelharing, geb. te Zaandam op 29 apr 1864,

                 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Zaandam in 1939.

4.              Christina Adriaansdochter Honigh, geb. te Zijpe N‑H op 22 feb 1866, ovl. (42 jaar oud) te Zaandam op 21 apr 1908,

          tr. (beiden 23 jaar oud) te Zaandam op 19 sep 1889 met

                 Daniël Nijntjes, zn. van Daniël Arendzoon Nijntjes en Grietje Pekelharing, geb. te Zaandam op 18 dec 1865,

                 ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 25 feb 1911.

 

 

 

Generatie X

 

 

 

 

Xa.            Jan Honigh, zn. van Gerrit Slot Honigh  (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer  geb. in 1806, herbergier en veehouder

                  ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1870,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Wijdewormer op 28 apr 1833 met

                  Maartje Visser, dr. van Jan Visser en Niesje Pronk geb. te Ilpendam in 1805, vroedvrouw.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Anna Honigh , geb. te Alkmaar in 1834, volgt XIa.

2.              Niesje Honigh , geb. te Wormer in 1836, broodbakster,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Schermerhorn op 24 mei 1857 Aktenummer: 6 met

                 Arie Kluft , zn. van Klaas Kluft  en Geertje Burger, geb. te Schermerhorn in 1832, broodbakker;.

            tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Schermerhorn op 25 mrt 1870 Aktenummer: 3 met

                 Ebbo Dekema  zn. van Jan Dekema en Grietje Groot , geb. te Buiksloot in 1839, veehouder

                 (Ebbo

           tr.(2) met

                  Trijntje Wagenaar).

3.              Jan Honigh, geb. te Wijde Wormer N.H in 1839, boerenbedrijf,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 15 jaar oud) te Beemster op 24 apr 1864 Aktenummer: 14 met

                  Neeltje Ruijter, dr. van Maarten Ruijter en Wilhelmina Hendrika Wedepool, geb. te Beemster in 1849.

4.              Gerrit Honigh, geb. te Wijde Wormer N.H in 1845, volgt XIb.

 

Xb.            Guurtje Honigh, dr. van Gerrit Slot Honigh  (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. in 1808, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1875,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Wijdewormer op 10 jun 1830 Aktenummer: 6 met

                   Klaas Groot, zn. van Jacob Groot en Maartje Burger geb. te Winkel in 1804, timmerman;.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maartje Groot, geb. te Oude Niedorp Niedorp in 1833,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Purmerend op 21 aug 1853 Aktenummer: 26 met

                  Jan Haan, zn. van Klaas Haan en Maartje Winkelaar, geb. te Beemster in 1829, timmerman

 

 

Xc.            Antje Honigh, dr. van Gerrit Slot Honigh  (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. te Schermerhorn in 1809,

            tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Wijdewormer op 4 mei 1845 Aktenummer: 6 met

                 Klaas Helmich , zn. van Jan Helmich  en Dieuwertje Eikenboom , geb. te Nieuwendam in 1810, stalhouder,

                 (Klaas

           tr.(2) met

                Lidia Steinfort van).

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              1 Kind Helmich.

 

                 Antje Honigh,

            tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 56 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan op 18 nov 1860 Aktenummer: 23 met

                 Jacob Roo de, zn. van Gerrit Roo de en Lijsbeth Jongewaart, geb. te Zaandam in 1804, olieslagersknecht,

                (Jacob

            tr.(2) met

                Aafje Hameka).

                 .

 

 

Xd.            Marijtje Honigh, dr. van Gerrit Slot Honigh (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. te Wijde Wormer N.H op 28 nov 1811,

                  ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1861,

           tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) te Purmerend op 19 sep 1830 Aktenummer: 14 met

                 Gerrit Struving Ook Struwing, zn. van Jan Struwing en Willemina Spijkers geb. te Purmerend op 19 nov 1804, arbeider.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Naatje Struving, geb. te Zaandam in 1831, Dienstbode,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 86 jaar oud) (1) te Purmerend op 1 aug 1857 Aktenummer: 29 met

                 Claas Pietersz. Oud, zn. van Pieter Gerritz. Oud en Neeltje Klomp, geb. te Monnickendam in 1771,

                 (Claas

          tr.(2) met

                 Jannetje Lijn van der).

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Purmerend op 20 feb 1859 Aktenummer: 4 met

                  Simon Klok, zn. van Dirk Klok en Jaapje Eijpema, geb. te Zaandam in 1814,

                 (Simon

          tr.(2) met

                Johanna Dorothea Kooring).

         tr. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 66 jaar oud) (3) te Purmerend op 29 jun 1884 Aktenummer: 33 met

                Jacobus Johannes Carspers, zn. van David Carspers en Margaretha Johanna Louisa Schup,

                 geb. te Alkmaar in 1818, warmoezier

                 (Jacobus Johannes

         tr.(2) met

               Jannetje Genis).

2.              Gerrit Struwing, geb. te Purmerend in 1833, schuitenjager; Vlotter,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Purmerend op 28 mrt 1863 Aktenummer: 4 met

                 Neeltje Bakker, dr. van Lammert Bakker en Willempje Schipper, geb. te Beemster in 1839.

                 grootouders bruidegom vermeld.

         tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Purmerend op 3 mei 1868 Aktenummer: 15 met

                 Antje Meilof, dr. van Albert Meilof en Jantje Lange de, geb. te Blokzijl in 1840.

3.              Trijntje Struving, geb. te Purmerend in 1836,

         tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Beemster op 11 aug 1861 Aktenummer: 28 met

                 Jan Molenaar, zn. van Pieter Molenaar en Antje Beets geb. te Beemster in 1836, metselaar;. .

4.              Elisabeth Struving, geb. te Purmerend in 1845,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te De Rijp op 20 nov 1870 Aktenummer: 21 met

                 Arie Sluis van, zn. van Jacobus Henricus Sluis van  en Cornelia Kemp, geb. te De Rijp in 1847, inlands kramer.

 

 

 

Xe.            Jannetje Honigh, dr. van Gerrit Slot Honigh (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. in 1815, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) in 1849,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Wijdewormer op 30 apr 1837 Aktenummer: 2 met

                  Cornelis Huig, zn. van Jacob Huig en Jannetje Gorter, geb. te Koog aan de Zaan in 1816, zaaddrager.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Huig, geb. te Koog aan de Zaan in 1839,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Westzaan op 14 mei 1865 Aktenummer: 7 met

                 Aaltje Kalf , dr. van Klaas Kalf en Duifje Eijkel, geb. te Westzaan in 1843, dienstbode.

 

 

Xf.             Dirk Honigh, zn. van Gerrit Slot Honigh (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. te Wijdewormer (te Wijde Wormer N.H) op 13 feb 1817,

                  ovl. (48 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 13 jun 1865,

             tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 apr 1840 met

                  Aagtje (Aagje) Swart  (Zwart), geb. te Nauwerna op 9 jun 1819, ovl. (39 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 mei 1859.

 

                 Uit dit huwelijk 6 zonen:

1.              Gerrit Honigh, geb. te Koog aan de Zaan op 27 dec 1840, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1889, volgt XIc.

2.              Hendrik Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1843, bakkersknecht,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 39 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 1 nov 1868 Aktenummer: 16 met

                 Maartje Hagemann , dr. van Johann Wilhelm Hagemann  en Catharina Elsebein Hagemann, geb. te Koog aan de Zaan in 1829.

3.              Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1848, brievenbesteller,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Zaandam op 13 apr 1873 Aktenummer: 23 met

                 Neeltje Huisman, dr. van Gerrit Huisman en Guurtje Groot, geb. te Zaandam in 1853.

4.              Willem Honig , geb. in 1855, Timmerman, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Velp op 18 sep 1927 Aktenummer: 233,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Beusichem op 21 mei 1884 Aktenummer: 5 met

                 Sandrina Petronella Peinert, dr. van Bernhard Arnold Peinert  en Adriana Wilhelmina Artz, geb. te Zoelmond in 1858.

5.              Jan Honig geb. te Koog aan de Zaan in 1845, Peldersknecht,

          tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Zaandijk op 12 feb 1871 Aktenummer: 1 met

                 Jannetje Starreveld, dr. van Arie Starreveld en Trijntje Buijsman, geb. te Zaandijk in 1845. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Maarten Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1853, smidsknecht,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 11 mei 1879 Aktenummer: 5 met

                 Trijntje Kelder, dr. van Klaas Corneliszoon Corneliszoon Kelder en Trijntje Abbestee, geb. te Zaandijk in 1854.

 

Xg.            Willem Honigh, zn. van Gerrit Slot Honigh (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. te Wijdewormer in 1820, Veehouder en Koetsier,

             tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Zaandijk op 9 apr 1846 Aktenummer: 5 met

                  Christina Steenmeijer, dr. van Harmen Steenmeijer en Trijntje Roos geb. te Zaandam in 1814, dienstmeid.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Trijntje Honig, geb. te Zaandijk in 1853,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandam op 7 mei 1878 Aktenummer: 40 met

                 Jacob Kraaij, zn. van Gerrit Kraaij  en Geertje Hoorn, geb. te Zaandam in 1851, Veehouder.

2.              Gerrit Honigh, geb. te Zaandijk in 1848, volgt XId.

 

Xh.            Klaas Honigh, zn. van Gerrit Slot Honigh  (IXa)en Anna Dirksdr Verver/Verwer, geb. te Wijdewormer in 1824, Koetsier en tapper.voerman

            tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 31 aug 1845 Aktenummer: 11 met

                  Anna Kopper, dr. van Pieter Kopper en Harmijntje Heijnis, geb. te Koog aan de Zaan in 1824.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerrit Honigh, geb. te Wijde Wormer N.H in 1846, volgt XIe.

2.              Pieter Honigh, geb. te Zaandam in 1848, koetsier,

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Beverwijk op 13 nov 1873 Aktenummer: 33 met

                Jannetje Groot de, dr. van Maarten Groot de en Antje Visser, geb. te Beverwijk in 1851.

3.              Anna Honigh, geb. te Westzaan in 1850, volgt XIf.

4.              Herremijntje Honig, geb. te Westzaan in 1853, Dienstbode,

          tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Beverwijk op 7 aug 1879 Aktenummer: 17 met

                Jakob Vos de, zn. van Pieter Vos de  en Margaretha Geertruida Wilden van der, geb. te Warmond in 1853, metselaar.

5.              Grietje Honig, geb. te Westzaan in 1860,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 84 jaar oud) te Beverwijk op 1 mrt 1883 Aktenummer: 3 met

                 Jan Winden van der, zn. van Gerardus Winden van der en Ibeltje Los, geb. te Beverwijk in 1799, schipper.

6.              Dirk Honig, geb. te Westzaan in 1864, volgt XIg.

 

                 Klaas Honigh,

           tr. (resp. ongeveer 77 en ongeveer 67 jaar oud) (2) te Haarlem op 25 sep 1901 Nummer 387 met

                 Anna Elizabeth Zutphen van, geb. te Amsterdam in 1834,

                 (Anna Elizabeth

           tr.(2) met

                David Hendrik Zielschot).

                

 

Xi.             Hendrik Klaasz. Honig (Xi), zn. van Klaas Honig (IXb)en Antje Kaat, geb. te Koog aan de Zaan op 8 jan 1840,

                  Fabrikant Koopman en stoomolieslager. Werkzaam in de firma Claas Honig & Zoon te Koog a/d Zaan,

                  Lid gemeente 1876 tot zijn dood, van de gemeente Koog a/d Zaan,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandijk op 6 jun 1861 Akte 14 met

                Trijntje Honigh, dr. van Willem Adriaansz. Honigh (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet (zie Xas).

 

Xj.             Klaas Honig, zn. van Klaas Honig  (IXb)en Antje Kaat , geb. te Koog aan de Zaan op 24 apr 1844,

                 ovl. (43 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 mei 1887

          tr. (beiden 21 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 nov 1865 met

                 Macheltje Kluyver, dr. van Albert Jacobusz. Kluyver en Grietje Stuurman, geb. te Koog aan de Zaan op 16 mei 1844,

                 ovl. (84 jaar oud) te Haarlem op 24 mrt 1929.

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Klaas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 5 okt 1866, Koopman en oliefabrikant, ovl. (69 jaar oud) te Alkmaar op 5 mrt 1936,

             tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 7 jun 1894 met

                Geertje Honig, dr. van Hendrik Honig (Xs)en Maartje Goede de, geb. te Beemster op 25 sep 1873, ovl. (65 jaar oud) te Alkmaar op 24 feb 1939.

                 (zn. van Xc).

2.              Grietje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 23 nov 1867, ovl. (39 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 apr 1907, volgt XIj.

3.              Antje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 26 mrt 1870, ovl. (23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 okt 1893.

4.              Anna Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 20 dec 1873, ovl. (62 jaar oud) te Ermelo op 8 mei 1936.

5.              Albert Honig geb. te Koog aan de Zaan op 20 sep 1876, ovl. (65 jaar oud) te Ermelo op 14 mrt 1942.

6.              Cornelis Claes Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 4 mrt 1878,

                  Houthandelaar Oprichter N.V. Houthandel v/h G. Honig Cz. te Koog aan de Zaan, administrateur oliefabriek,

                 ovl. (73 jaar oud) te Beverwijk op 14 nov 1951,

            tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Rotterdam op 19 jul 1906 met

                 Cornelia Ollefen van, dr. van Willem Frederik Daniel Ollefen van en Elizabeth Bochove van,

                 geb. te Rotterdam op 3 jul 1885 Opmerkingen akte nr. 3169, ovl. (90 jaar oud) te Beverwijk op 20 jul 1975.

                

 

Xk.            Meindert Honig, zn. van Klaas Honig (IXb)en Antje Kaat, geb. te Koog aan de Zaan in 1846, Stijfselfabrikant,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 jul 1868 Aktenummer: 10 met

                 Neeltje Smit, dr. van Evert Smit en Grietje Dekker, geb. te Koog aan de Zaan in 1847.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Grietje Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1869, volgt XIk.

2.              Klaas Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1872, stijfselfabrikant,

             tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Wormerveer op 30 mrt 1899 Aktenummer: 12 met

                 Maria Agatha Laan, dr. van Cornelis Laan en Moertje Dekker, geb. te Wormerveer in 1874.

3.              Anna Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1874,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 mei 1896 Aktenummer: 8 met

                  Jacob Goot van der, zn. van Anne Goot van der en Elsien Calcar van, geb. te Muntendam in 1873, kassier.

4.              Eva Catharina Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1874,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 nov 1899 Aktenummer: 14 met

                 Jacobus Zeper, zn. van Pier Zeper en Geertrui Margaretha Huidekoper", geb. te Hoogezand in 1871, summerai bij de registratie

                 Het beroep staat verkeerd gespeld, moet zijn surnumerair

                 Het beroep was surnumerair, afgeleid van het Franse surnuméraire, dat 'boven het gewone aantal' betekent.

                 Een surnumerair is een persoon die bij sommige dienstvakken boven het eigenlijke getal van ambtenaren te

                 werk wordt gesteld en die, als hij aan de eisen voldoet, in aanmerking komt voor een aanstelling als ambtenaar.

 

 

Xl.             Cornelis Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 2 dec 1828,

                  Koopman en oliefabrikant, ovl. (40 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 jul 1869,

             tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Westzaan op 6 jul 1851 Akte 10 met

                 Jeannette Cornelia (Jannetje) Peereboom dr. van Pieter Peereboom en Neeltje Avis, geb. te Westzaan op 12 nov 1830,

                  ovl. (49 jaar oud) te Haarlem op 1 mei 1880.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Geertruida Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 7 okt 1856, ovl. (30 jaar oud) te St. Leonards On Sea [Groot Brittanië] op 7 aug 1887,

           tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Haarlem op 5 apr 1879 Nummer 52 met

                 Dr Simon Jager de, zn. van Evert Simonszoon Jager de en Pietje Hofker, geb. op 25 jan 1856,

                 artsMed. dr. Leiden1879, geneesheer te Zaandijk, te Leiden (1879),

                 ovl. (67 jaar oud) te Paterson [Verenigde Staten] in aug 1923.

 

Xm.          Pieter Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh  (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 15 okt 1831 (1832),

                 Commisionair Koopman en oliefabrikant, buitenlands agent (1879),

           tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 jul 1854 met

                 Antje Spaans , dr. van Rens Spaans  (Grutter) en Antje Duijvis geb. te Koog aan de Zaan op 18 feb 1830,

                 ovl. (79 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 25 jun 1909.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Rens Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 mei 1862, volgt XIl.

2.              Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 4 jul 1855, begr. te Heiloo op 22 mrt 1919, volgt XIm.

3.              Antje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 aug 1859,

           tr. (resp. 51 en 71 jaar oud) te Heiloo op 24 nov 1910 met

                 Johannes Broecke van den, zn. van Abraham Broecke van den en Maatje Rietveld Loeff,

                 geb. te Middelburg op 10 jan 1839, Med. dr. Leiden 1865, art. obstet. dr.ald. 1867, geneesheer, laatst. te Westzaan,

                 (Johannes

           tr.(2) met

                Adriana Juliana Danckaerts).

4.              Geertruida Cornelia Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 mrt 1864, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 29 aug 1942,

           tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 aug 1889 met

                 Jan Roelof Rieu du, zn. van Mr Lodewijk Casper Rieu du  en Rudolphina Boerlage geb. te Uithoorn op 11 sep 1860,

                  Firmant Du Rieu & Co, kassier en commissionair in effecten te Haarlem,

                  ovl. (47 jaar oud) te Schoten [België] op 10 okt 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Cornelia Agatha Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 8 apr 1871, ovl. (70 jaar oud) te Arnhem op 24 nov 1941.

 

Xn.            Aagje Honig, dr. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 27 jun 1833,

                 ovl. (70 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 30 mei 1904,

            tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 23 aug 1855 Akte 10 met

                 Albert Lange de, zn. van Jan Lange de en Annetje Kluijver , geb. te Westzaan in apr 1832,

                 Koopman en fabrikant, houtkoper, ovl. (51 jaar oud) te Westzaan op 12 feb 1884.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertruida Lange de, geb. te Westzaan in 1860,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Westzaan op 3 nov 1881 Aktenummer: 16 met

                 Hendrik Schutte, zn. van Gerhard Schutte  en Hillegonda Magdalena Wentz, geb. te Amsterdam in 1858, fabrikant.

 

 

Xo.            Maartje Honig, dr. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 9 jan 1835,

                  ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 14 okt 1913,

             tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 apr 1857 met

                  Cornelis Jacobszoon Avis, zn. van Jacob Cornelisz Avis  en Antje Jong de, geb. te Westzaan op 16 mrt 1833.

                  Koopman en fabrikant, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam op 26 nov 1888.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob Avis, geb. te Westzaan in 1858, Koopman,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Westzaan op 21 jun 1888 akte 13 met

                 Maria Agathe Dekker, dr. van Jan Janszn Dekker (Stoomhoutzager en houthandelaar) en Aaltje Spekham Duyvis

                (Xad), geb. te Westzaan in 1866.

2.              Anna Maria Agatha Avis, geb. te Westzaan in 1867,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Haarlem op 10 sep 1891 Nummer 268 met

                Albert Friedrich Schulte-Bunert zn. van Bernhard Schulte-Bunert en Anna Gerdruta Baumeister,

                geb. te Drevenack [Duitsland] Nordrhein-Westfalen in 1864.

 

 

Xp.            Klaas Honig (Xp), zn. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh  (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 15 apr 1839,

                  Koopman en Fabrikant, begr. te Koog aan de Zaan op 18 feb 1900,

             tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Zaandijk op 27 jul 1862 akte 11 met

                 Trijntje Jong de, dr. van Klaas Jong de

                 (koopman en fabrikeur;papierhandelaar met zijn schoonvader ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk)

                 (IXl) (zie Xah).

 

Xq.            Gerrit Cornelisz Honig , zn. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 2 apr 1841,

                  Houtkoper en houtzager, ovl. (71 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 jul 1912,

              tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Westzaan op 19 okt 1865 Akte 17 met

                  Elisabeth Lange de , dr. van Pieter Adriaansz Lange de en Duifje Jager de, geb. te Westzaan op 18 jul 1839.

     

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Geertruida Honig , geb. te Koog aan de Zaan in 1867,

            tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 aug 1899 met

                 Pieter Sijbrand Keijser, zn. van Cornelis Pietrszn Keijser  en Martje Kuiper geb. te Koog aan de Zaan op 3 aug 1899,

                 Procuratiehouder.

2.              Nelly Adriana Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 23 mrt 1874, ovl. (87 jaar oud) te Baarn op 22 nov 1961, volgt XIo.

 

Xr.            Jacobus Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 5 apr 1843,

                  Koopman en oliefabrikant, ovl. (76 jaar oud) te Zaandam op 12 sep 1919,

           tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Zaandam op 15 jul 1869 Akte 67 met

                  Hendrika Keg , dr. van Pieter (Piet) Keg en Antje (Anna) Orden van, geb. te Zaandam op 26 mei 1848,

                  ovl. (76 jaar oud) te Zaandam op 1 nov 1924.

              

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Margaretha Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 26 sep 1876, volgt XIp.

2.              N.N. Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1870.

3.              Anna Geertruida Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1871, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wormerveer op 7 aug 1952, volgt XIq.

4.              Cornelia Petronella Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1874, otr. Akte 38,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandam op 6 mei 1902 met

                  Jelte Nicolaas Leij van der, zn. van Pieter Hendrik Leij van der en Jacoba Huygens geb. te Koog aan de Zaan in 1875, Commies Secretarie

                 Kantonrechter te Hilversum 1926-1942

 

Xs.            Hendrik Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h) (IXc)en Geertje Honigh  (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 31 jul 1845,

                 (Koopman en oliefabrikant, eigenaar en exploitant boerenhofstedeDe Kleine Bijenkorf in de Beemster),

                 ovl. (64 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 jun 1910,

             tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Beemster op 19 dec 1869 met

                 Maartje Goede de, dr. van Simon Goede de en Neeltje Kroon, geb. te Beemster op 8 feb 1850, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht op 11 mei 1932.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Cornelis Honig, geb. te Beemster op 12 feb 1871, ovl. (41 jaar oud) te Beemster op 20 feb 1912, volgt XIr.

2.              Simon Honig, geb. te Beemster op 4 sep 1872, ovl. (57 jaar oud) te Beemster op 29 sep 1929, volgt XIs.

3.              Geertje Honig, geb. te Beemster op 25 sep 1873, ovl. (65 jaar oud) te Alkmaar op 24 feb 1939,

           tr. met

                 Klaas Honig, zn. van Klaas Honig  (Xj)en Macheltje Kluyver.

4.              Hendrik Honig, geb. te Beemster op 14 sep 1878, werkzaam in het onderwijs te Kaapstad, ovl. (32 jaar oud) te Kaapstad [R.S.A.] op 2 mei 1911.

5.              Johan Honig, geb. te Beemster op 14 okt 1879, Kassier Nederl.Spoorwegen te Utrecht,

                 ovl. (87 jaar oud) te Purmerend op 17 nov 1966,

           tr. (beiden 40 jaar oud) te Doorn op 22 sep 1920 met

                Bermuda Gerarda Maanen van, dr. van Gerrit Maanen van  en Hermijnia Ottonia Beek Van

                geb. te Doorwerth op 26 apr 1880, ovl. (61 jaar oud) te Wageningen op 8 dec 1941.

6.              Eduard Honig, geb. te Beemster op 26 mrt 1881, ovl. (15 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 22 mrt 1897.

7.              Neeltje Honig, geb. te Beemster op 7 sep 1883. Assistent-apotheker, ovl. (72 jaar oud) te Zeist op 13 jun 1956.

8.              Maartje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 20 jun 1892. Particulier verpleegster, ovl. (79 jaar oud) te Doorn op 20 sep 1971.

 

Xt.             Neeltje Honig, dr. van Cornelis Cornelis Honig(h)  (IXc)en Geertje Honigh  (IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 8 aug 1848,

                  ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 15 sep 1933,

             tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 4 aug 1870 met

                  August Frederik Gerbrand Avis , zn. van Jacob Cornelisz Avis  en Antje Jong de, geb. te Westzaan op 29 dec 1846,

                  Patentoliefabrikant te Zaandam (1870), ovl. (64 jaar oud) te Zaandam op 23 sep 1911.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gerard Karel Avis, geb. te Zaandam in 1873,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 25 aug 1904 met

                 Maria Theodora Lambert, dr. van Hendrik Lambert  en Adriana Maria Sere, geb. te Rotterdam in 1878.

2.              Albert Avis, geb. te Zaandam in 1882, koopman,

          tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam op 15 mei 1923 Aktenummer: reg.2C;fol.12 met

                 Margaretha Johanna Lunstroth, dr. van Willem Lunstroth en Maria Elisabeth Vies van der, geb. te Amsterdam in 1889.

 

 

 

Xu.            Adriaan Cornelisz Honig, zn. van Cornelis Cornelis Honig(h) (IXc)en Geertje Honigh(IXt), geb. te Koog aan de Zaan op 17 aug 1851,

                  Koopman en fabrikant in olie, cacao, enz. oprichter en directeur N.V. Oliefabrieken Het Hart en De Zwaan v/h Adriaan Honig te Zaandam,

                 oprichter N.V. Stoomolieslagerij De Phoenix te Bodegraven,

                 lid gemeenteraad van Koog aan de Zaan, later van Heemstede,

                 ovl. (79 jaar oud) te Overveen Bloemendaal op 4 feb 1931 Nummer 16,

             tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 17 jul 1873 Akte 13 met

                 Aagje Kluiver / Kluyver, dr. van Albert Jacobusz. Kluyver  en Grietje Stuurman, geb. te Koog aan de Zaan op 9 apr 1853,

                  ovl. (87 jaar oud) te Overveen op 18 okt 1940.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Adriaan Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 12 feb 1877,

                  Directeur N.V. Oliefabrieken Het Hart en De Zwaan Adriaan Honig, directeur N.V. Stoomolieslagerij De Phoenix te Bodegraven,

                 Cornelis Adriaan Honig

                 (R.O.N.), begr. te Overveen op 15 feb 1941,

           tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18 jun 1901 met

                 Berendina Dussen van der, dr. van Ds Anne Eli Dussen van der en Johanna Jacoba Capel,

                 geb. te Harmelen op 18 mrt 1876, ovl. (52 jaar oud) te Haarlem op 26 mei 1928.

           tr. (resp. 52 en 34 jaar oud) (2) te Bloemendaal op 19 feb 1929 met

                 Henriette Barbara Mostert, dr. van Johann Wilhelm Mostert en Charlotte Meijer,

                 geb. te Keulen [Duitsland] op 14 jun 1894, ovl. (90 jaar oud) te Groesbeek op 15 jan 1985. .

2.              Albertine Margaretha Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 28 dec 1878, ovl. (81 jaar oud) te Overveen op 25 sep 1960.

3.              Albert Jacobus Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 27 jul 1880, ovl. (77 jaar oud) te Overveen op 25 mei 1958, volgt XIt.

4.              Adriaan Nicolaas Honigvolgt Xk.

 

 

Xv.            Jacob Jansz Jr (Janszoon) junior Honig, zn. van Jan Jacobszoon Honig (IXe)en Antje Manglis Vermeulen, geb. te Zaandijk in 1816,

                  Papierfabrikant Makelaar commisionair, Assuradeur, Wethouder en Burgemeester van Zaandijk 1867 -+

                 Historicus en Geschiedschrijver, Romancier,

                 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaandijk op 14 nov 1870,

            tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 19 jul 1840 Aktenummer: 10 met

                 Aagje Kerbert , dr. van Jacobus Johannes Coenraadsz  en Lijsje Vleuten van geb. te Koog aan de Zaan op 18 sep 1817,

                  ovl. (29 jaar oud) te Zaandijk op 20 nov 1846.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Antje Honig, geb. te Zaandijk op 27 apr 1841, ovl. (61 jaar oud) te Haarlem op 20 apr 1903, volgt XIu.

2.              Jacobus Johannes Honig, geb. te Zaandijk op 10 nov 1842, ovl. (80 jaar oud) te Zaandijk op 23 sep 1923, volgt XIv.

3.              Jan Jacobsz Honig, geb. te Zaandijk op 12 jun 1845, ovl. (2 jaar oud) te Zaandijk op 4 mei 1848.

 

                 Jacob Jansz Jr (Janszoon) junior Honig,

            tr. (resp. ongeveer 34 en 27 jaar oud) (2) te Amsterdam op 23 mei 1850 met

                Jacoba Wilhelmina Reeken von, dr. van Christiaan Gerhard Reeken von en Evertje Bos,

                 geb. te Amsterdam op 24 jun 1822, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 8 mei 1851.

                

 

 

                 Jacob Jansz Jr (Janszoon) junior Honig,

            tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 22 jaar oud) (3) te Zaandijk op 24 mei 1855 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Mulder, dr. van Gerrit Mulder  en Aagje Brandenburg , geb. te Zaandijk in 1833, Schrijfster jeugdherinneringen,

                  ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zaandijk op 28 nov 1912.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Jan Jacobz Honig, geb. te Zaandijk op 18 mrt 1856, ovl. (1 jaar oud) te Zaandijk op 21 aug 1857.

2.              Agatha Jacoba Honig, geb. te Zaandijk op 26 jun 1857, ovl. (5 jaar oud) te Zaandijk op 26 jan 1863.

3.              Johanna Jacoba Honig, geb. te Zaandijk op 19 nov 1858, ovl. (4 jaar oud) te Zaandijk op 13 okt 1863.

4.              Jan Jacob Honig, geb. te Zaandijk in 1861, volgt XIw.

5.              Gerrit Jan Honig, geb. te Zaandijk op 24 nov 1864, ovl. (90 jaar oud) te Zaandijk op 22 aug 1955, volgt XIx.

6.              Willem Maurits Honig, geb. te Zaandijk op 18 jul 1867, ovl. (7 maanden oud) te Zaandijk op 13 mrt 1868.

7.              Willem Maurits Honig, geb. te Zaandijk op 7 mei 1869, ovl. (5 maanden oud) te Zaandijk op 6 nov 1869.

8.              Jacoba Cornelia Agatha Honig, geb. te Zaandijk op 2 dec 1870, ovl. (1 jaar oud) te Zaandijk op 19 mrt 1872.

 

Xw.           Manglis Honig, zn. van Jan Jacobszoon Honig  (IXe)en Antje Manglis Vermeulen, geb. te Zaandijk op 18 aug 1818,

                 koopman en fabrikant en Peller te Zaandijk, ovl. (63 jaar oud) te Scherpenzeel op 18 jul 1882,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Zaandijk op 19 mei 1844 Aktenummer: 9 met

                 Mientje Neck van, dr. van Willem Jan Neck van  en Liesbeth / Lysbeth / Elisabeth Meindertsdochter Donker,

                 geb. te Zaandijk op 1 aug 1817, ovl. (54 jaar oud) te Zaandijk op 25 mrt 1872.

                .

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Antje Honig, geb. te Zaandijk op 8 mrt 1845, ovl. (2 maanden oud) te Zaandijk op 27 mei 1845.

2.              Antje Honig, geb. te Zaandijk op 21 nov 1846,

            tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 27 sep 1877 Aktenummer: 16 met

                 Willem Veen van der, zn. van Petrus Willem Veen van der en Trijntje Zoutman, geb. te Leeuwarden in 1849.

                 Nadere informatie         beroep bg.: onderwijzer

3.              Elisabeth Honig, geb. te Zaandijk op 25 sep 1848, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1909,

            tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) te Sloten op 27 sep 1882 Aktenummer: 43 met

                 Simon Cornelis Bakhuizen, zn. van Willem Bakhuizen  en Maria Sneijders , geb. te Nieuwer‑Amstel op 26 sep 1836, veehouder,

                 (Simon Cornelis

           tr.(1) met Femmetje Bogaard van den).

4.              Jan Honig, geb. te Zaandijk op 5 okt 1851, Dealer in Groceries and confectionary te Vidalia,

                  ovl. (71 jaar oud) te Zaandijk op 26 jan 1923,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) te Vidalia [Verenigde Staten] op 16 mei 1882 met

                 Josephine Barbara Schiele, geb. U S A circa 15 feb 1856, ovl. (ongeveer 56 jaar oud)

                  te Vidalia [Verenigde Staten] op 10 mrt 1912. .

5.              Willem Jan Honig, geb. te Zaandijk op 14 nov 1854, ovl. (31 jaar oud) te Rotterdam op 22 dec 1885, volgt XIy.

6.              Guurtje Honig, geb. te Zaandijk op 16 feb 1857, ovl. (84 jaar oud) te Heelsum Op Gen-Lias staat vermeld Renkum ????

                 oud 83 jaar; op 16 jul 1941 Aktenummer: 181,

          tr. (beiden 39 jaar oud) te Zaandijk op 13 mei 1896 Aktenummer: 4 met

                 Johannes Cornelis Haspels, zn. van Willem Gerrit Haspels en Jenneke Wentink, geb. te Nijmegen op 19 jun 1856, Koopman

                 Eigenaar damesmodezaak te Nijmegen, ovl. (48 jaar oud) te Nijmegen op 28 jun 1904.

 

 

Xx.            Jan Honig, zn. van Jan Jacobszoon Honig  (IXe)en Antje Manglis Vermeulen geb. te Zaandijk op 9 apr 1821, Mr Broodbakker,

                  ovl. (49 jaar oud) te Zaandijk op 28 mrt 1871,

               tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Westzaan op 19 jul 1846 Aktenummer: 10 met

                  Hillegonda Buys , dr. van Albert Buijs  (koopman houtkoper) en Maria Donker, geb. te Westzaan op 3 jun 1822, broodbakster,

                  ovl. (59 jaar oud) te Westzaan op 25 feb 1882.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 27 mei 1847, ovl. (54 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 17 mrt 1902, volgt XIz.

2.              Albert Honig geb. te Koog aan de Zaan op 9 dec 1848, ovl. (1 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 apr 1850. volgy Xf.

3.              Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1850, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 jul 1887,

            tr. (resp. ongeveer 37 en 36 jaar oud) te Zaandijk op 7 apr 1887 Aktenummer: 7 met

                 Klaas Cornelisz Breet, zn. van Cornelis Klaaszoon Breet en Neeltje Gerbrandsdr Bakker,

                 geb. te Zaandijk op 16 jul 1850, koopman en papierhandelaar te Zaandijk, ovl. (59 jaar oud) te Hilversum op 18 mrt 1910,

                 (Klaas

            tr. (resp. 39 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Zaandijk op 8 aug 1889 met

                  Henriette Elisabeth Gijsberti Hodenpijl).

4.              Albert Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 3 apr 1853, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 29 jan 1913, volgt XIaa.

5.              Jacob Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 14 apr 1855, ovl. (52 jaar oud) te Krommenie op 18 jan 1908, volgt XIab.

6.              Meindert Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 24 apr 1857, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 1915, volgt XIac.

 

 

Xy.            Hendrik Honig, zn. van Jan Jacobszoon Honig (IXe)en Antje Manglis Vermeulen, geb. te Zaandijk op 2 feb 1827,

                  winkelier / Kruidenier te Alkmaar, ovl. (36 jaar oud) te Alkmaar op 2 feb 1863,

            tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Westzaan op 18 mei 1851 Aktenummer: 6 met

                 Duifje Buijs, dr. van Albert Buijs (koopman houtkoper) en Maria Donker, geb. te Westzaan op 26 jan 1826,

                 ovl. (41 jaar oud) te Westzaan op 14 aug 1867.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Antje Honig , geb. te Alkmaar op 17 aug 1852, ovl. (51 jaar oud) te Utrecht op 2 okt 1903,

           tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Westzaan op 7 okt 1886 met

                 Hugo Rutger Schutte , zn. van Wilem Schutte en Johaanna Geus , geb. te Nederhorst den Berg op 11 dec 1855,

                 ovl. (76 jaar oud) te Utrecht op 10 mei 1932.

2.              Albert Honig, geb. te Alkmaar op 4 mrt 1854, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 28 apr 1915, volgt XIad.

3.              Jan Honig, geb. te Alkmaar op 24 sep 1856, ovl. (94 jaar oud) te Leersum op 19 okt 1950, volgt XIae.

4.              Maria Honig, geb. te Alkmaar op 24 aug 1861, Onderwijzeres, schrijfster van Jeugd en meisjesboeken,

                 ovl. (77 jaar oud) te Velp oud 77 jaar; op 29 jan 1939 Aktenummer: 29,

            tr. (resp. 46 en 54 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1907 met

                 Pieter Belkum , zn. van Annee Marius Belkum van  en Catharina Van Der Werff van der,

                 geb. te Leeuwarden op 28 dec 1852 Aktenummer: A 782, Uitgever te Zuphen met Schilleman, later alleen, daarna te Velp,

                 ovl. (88 jaar oud) te Velp op 28 feb 1941 Aktenummer: 95,

                 (Pieter

             tr. (24 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 15 mei 1877 Aktenummer: 67, (gesch. te Zutphen op 3 jul 1907) met

                 Akke Tulp).

                 Was weduwnaar.

                 Nadere informatie Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zutphen d.d. 3 juli 1907.

 

 

Xz.            Teewis Duijvis (Duyvis), zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig (IXf), geb. te Zaandam op 7 apr 1825,

                  koopman, gerstpeller en olieslager te Koog aan de Zaan, ovl. (50 jaar oud) te Zaandam op 14 jun 1875,

              tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Zaandijk op 25 jun 1848 Akte 8 met

                  Duijfje Donker, dr. van Dirk Donker  (burgemeester van Zaandijk) en Grietje Gelder van, geb. te Zaandijk in 1828,

                  ovl. (ongeveer 21 jaar oud) op 17 okt 1849.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Dirk Donker Duijvis, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1915, volgt XIaf.

 

 

                 Hallo,

                 Bij het zoeken naar informatie over mijn voorouders kwam ik op uw website terecht.

                 Dank u voor de informatie die u heeft staan, maar ik heb een kleine aanvulling bij het parenteel van Teewis Duyvis.

                Onder IIIa staat geen kind vermeld uit het huwelijk van Teewis Duyvis en Dujfje Donker,

                er is echter wel een zoon geboren, mijn overgrootvader Jan Dirk Donker Duyvis (1849-1915).

                 Uit het huwelijk tussen Teewis Duyvis en zijn tweede vrouw Debora Geertruida Verkade zijn 7 kinderen bekend:

                 Erikus Gerhardus(1852-1878) Jacob(1854-1883) Jan Spekham(1855-1892) Pieter Mattheus(1857-1889)

                 Cornelis Adrianus(1859-1896) Geertruide Debora(1862-1893) Maria(1864-1868)

                 Op de foto zijn te zien T. Duyvis en D.G. Verkade zittend, J.D. Donker Duyvis staand achter

                 zijn vader, en verder alle kinderen uit het tweede huwelijk behalve Maria.

 

                 Met vriendelijk groeten,

                 Geert Donker Duyvis.

 

 

 

                                 

 

 

 

                 Teewis Duijvis (Duyvis),

             tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (2) te Zaandam op 18 sep 1851 akte 110 met

                 Debora Geertruida Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade en Geertruida Gelder van,

                 geb. te Vlaardingen op 28 mrt 1828, ovl. (76 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 nov 1904.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1853, volgt XIag.

2.              Jacob Duijvis, geb. in 1854, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1883.

3.              Jan Spekham Duijvis, geb. in 1855, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1892.

                 is ongehuwd overleden.

4.              Pieter Mattheus Duijvis, geb. in 1857, volgt XIah.

5.              Cornelis Adrianus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1859 (1860), ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1896,

          tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 20 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1896 Aktenummer: 138 met

                 Wilhelmina Schaardenburg, dr. van Jan Gerrit Schaardenburg en Jannigje Rolloos, geb. te Dordrecht in 1876.

6.              Geertruida Debora Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1863,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 sep 1893 Akte 13 met

                Jan Martinus Vis, zn. van Jacob Pietersz Vis en Clasina Maria Kuijper, geb. te Zaandijk in 1856, Fabrikant.

7.              Maria Duijvis, geb. in 1864, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) in 1868.

 

 

 

Xaa.          Guurtje Duyvis, dr. van Jan Spekham Duyvis  en Maartje Honig (IXf), geb. te Zaandam in 1827,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Haarlem op 25 jan 1898,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 17 mei 1849 akte 7 met

                  Christiaan Gerhard Reeken van, zn. van Christiaan Gerhard Reeken van en Evertje Bos, geb. te Amsterdam in 1825, Rijks veearts.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Everdina Christina Reeken van, geb. te Monnickendam op 12 aug 1850,

                  ovl. (1 jaar oud) te Monnickendam Leeftijd: 1 op 21 mei 1852 Aktenummer: 36.

 

 

Xab.          Jacob Duyvis , zn. van Jan Spekham Duyvis  en Maartje Honig  (IXf), geb. te Zaandam op 19 nov 1832,

                   koopman, gerstpeller, stijfselfabrikant en burgemr te Koog aan de Zaan, later lid Gem.-raad van Utrecht,

                   lid Tweede Kamer der St.-Gen, lid Prov.-St. van Utrecht,

                   ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 24 apr 1908,

            tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Zaandam op 2 aug 1855 akte 54 met

                  Pietronella Leonarda Verkade, dr. van Ericus Gerhardus Verkade en Geertruida Gelder van,

                  geb. te Vlaardingen op 30 jun 1832, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 12 jul 1893.

 

 

                                      Zie ook http://members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_leendert_pietersz_.htm

 

 

 

                 DUYVIS, Jacob Brieven over socialisme aan een werkman. Koog aan de Zaan, P. Out. 1884,

                 Eerste druk. 20 x 13 cm. Brochure in briefvorm van de progressieve Zaanse (later Utrechtse) fabrieksdirecteur

                Jacob Duyvis (1832-1908).

                 Eerste en enige druk. Bruin pakpapier geplakt op orig. papieren omslag.

                 Met kritische notities in potlood door een 19de-eeuwse socialistische lezer.

                 Ook met een moderne bibliografische notitie in balpen.
   € 25.


Aanvullingen resp verbeteringen op het ontwerp-Parenteel van TEEUWIS DUYVIS per generatie.
Ontleend ; deels aan het in mijn bezit zijnde stamboek der Familie van Gelder, bevattende het voor- en

              nageslacht van Pieter Smidt van Gelder.
Uitgave L.J. Veen-Uitgever -Amsterdam 1899.
Gedrukt bij Joh Enschede en Zn te Haarlem in 150 genummerde exemplaren 9 het mijne is nr 57.
Deels aan door mijn moeder ( Hendrika Prins-Duijvis ) mij nagelaten gegevevens,waarbij een gedeelte van een brief uit 1905

             gericht aan...? luidende.
Tewis Duijvis, mijn grootvader, was verwant aan Jelis Spekham en toen mijn vader geboren werd,

             wist Jelis Spekham mijn grootvader, dat kind den naam Jelis Spekham Duijvis te geven.
Van de 7 kinderen van mijn vader kreeg eerst het 5 de, nl. Aaltje den naam Spekham erbij en heette alzo Aaltje Spekham Duijvis.
Na haar is mijn broer Jan geboren die weer als Jan Spekham is ingeschreven.
Na hen is mijn zuster Neeltje ter wereld gekomen, bij welke naam niet is gevoegd.
De zoon van mijn broeder Jan is overleden, de 2 kinderen ( Jan en Anna ) heeft hij den naam Spekham niet gegeven.
Die naam zou dus uitgestorven zijn, indien mijn zoon, Ericus Gerhardus, in zijn 7 de kijnd, een zoon,

              die niet weer had doen herleven en met den naam van Jan Spekham Duijvis had doen inschrijven.
UTRECHT 13 Nov 1905.
w.g. Jacob Duijvis
.

 

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857, ovl. (62 jaar oud) te Groningen op 16 nov 1919, volgt XIai.

2.              Ericus Gerhardus Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861, volgt XIaj.

3.              Jan Jacob Duyvis geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862, ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940, volgt XIak.

4.              Geertruida Petronella Leonarda Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1868, volgt XIal.

 

Xac.          Jan Spekham, zn. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig (IXf), geb. te Koog aan de Zaan op 23 mei 1838,

                  ovl. (89 jaar oud) te Batavia op 11 nov 1927,

             tr. te Amsterdam met

                  Everdina Maria Elisabeth Gelster van, geb. op 29 okt 1840, ovl. (45 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 7 sep 1886.

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Hendrik Duijvis Duyvis , geb. te Koog aan de Zaan in 1865,

                  ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Benschop Leeftijd: 59 op 22 dec 1923 Aktenummer: 24,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht op 29 okt 1889 Aktenummer: 452 met

                  Elisabeth Maria Arkel van, dr. van Antonie Ewoud Arkel van en Margaretha Bernardina Pieck, geb. te 's‑Gravenzande in 1863.

2.              Anna Maria Catharina Duijvis Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1866,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Wormerveer op 18 apr 1894 Akte 11 met

                  Dirk Blok, zn. van Leendert Blok en Maartje Buijs geb. te Wormerveer in 1868, Arts.

 

 

 

Xad.          Aaltje Spekham Duyvis (Spekham), dr. van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig  (IXf), geb. op 23 okt 1846,

              tr. met

                  Jan Janszn Dekker, geb. te Westzaan op 5 mei 1831, Stoomhoutzager en houthandelaar, ovl. (56 jaar oud) op 29 mei 1887.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Everard Christiaan Cornelis Dekker, geb. te Westzaan op 17 mrt 1863, volgt XIam.

2.              Maria Agathe Dekker, geb. te Westzaan in 1866,

            tr. met

                 Jacob Avis, zn. van Cornelis Jacobszoon Avis en Maartje Honig (Xo).

 

Xae.          Cornelis Walig , zn. van Ds Jan Walig  en Anna Valter Honig  (IXi), geb. te Krommenie in 1825, burgemeester/secretaris

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) te Krommenie op 25 jun 1857 Aktenummer: 13 met

                  Cornelia Catharina Kuijper , dr. van Johannes Hendrikszoon Kuijper (Koekbakker / predikant ?)

                  en Lijsbeth Van Vliet Oosterhoorn, geb. te Krommenie in 1828.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Walig, geb. te Krommenie in 1861, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Bloemendaal op 18 okt 1943, volgt XIan.

 

Xaf.           Petronella Walig, dr. van Ds Jan Walig  en Anna Valter Honig (IXi), geb. te Krommenie in 1826,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 34 jaar oud) te Krommenie op 11 okt 1848 Aktenummer: 22 met

                 Jan Janszoon Eden van, zn. van Jan Eden van (zeildoekfabrikant 18-11-1847) en Sijbreg Jong de,

                 geb. te Krommenie in 1814,

                 gemeente-ontvanger geemployeerde zeildoekfabriek; Fabrikant,

                 (Jan

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Krommenie op 29 nov 1835 Aktenummer: 24 met

                 Maaike Van Leijden van, dr. van Cornelis Leijden van  (koopman) en Maartje Groot).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Klaas Eden van , geb. te Krommenie in 1855,

           tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) te Haarlem op 2 aug 1888 met

                 Johanna Maria Steenman , dr. van Jan Steenman  en Maria Catrina Heins , geb. te Haarlem in 1866.

2.              Johanna Petronella Eden van, geb. te Krommenie in 1856,

           tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Haarlem op 10 feb 1881 met

                 Adriaan Blaauw , zn. van Klaas Blaauw  en Maartje Scharn , geb. te Graft in 1856, Predikant.

3.              Pieter Hendrik Eden van , geb. te Krommenie in 1862, arts,

           tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Haarlem op 11 nov 1886, (gesch. te Amsterdam op 22 apr 1927) met

                 Maria Ingerman, dr. van Cornelis Ingerman en Anna Clara Wakerman, geb. te Amsterdam in 1901.

 

 

                 Jan Janszoon Eden van, zn. van Jan Eden van (zeildoekfabrikant 18-11-1847) en Sijbreg Jong de,

            tr. (1) met

                  Maaike Van Leijden van, dr. van Cornelis Leijden van  (koopman) en Maartje Groot, geb. te Krommenie in 1804.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Sijbreg Eden / Ede van , geb. te Krommenie in 1839,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Krommenie op 24 sep 1862 Aktenummer: 21 met

                  Willem Cornelis Kaars Sijpesteijn , zn. van Willem Sijpesteijn ook Kaars Sijpesteijn en Cornelia Verhagen,

                  geb. te Krommenie in 1840, bloemkweeker Landbouwer.

                  Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Xag.          Klaas Walig , zn. van Ds Jan Walig  en Anna Valter Honig  (IXi), geb. te Krommenie in 1831, stuurman,

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 15 jan 1863 Aktenummer: 1 met

                  Trijntje Jong de , dr. van Gabbe Jong de  en Teetje Carst , geb. te Nieuwendam in 1838.

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Walig , geb. te Nieuwendam in 1869, onderwijzer,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Krommenie op 26 jul 1900 Aktenummer: 15 met

                  Petronella Maria Smit , dr. van Andries Gerritszoon Smit  en Carolina Wilhelmina Louiza Zwart geb. te Zaandijk in 1867.

           tr. (2) te Krommenie Aktenummer: 23 met

                  Hillegonda Leguijt , dr. van Jacob Leguijt  en Barbara Christina Fleumer, geb. te Krommenie in 1873.

2.              Pieter Walig, geb. te Krommenie in 1875, onderwijzer,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Krommenie op 1 jul 1903 Aktenummer: 13 met

                 Neeltje Anna Groot, dr. van Pieter Groot (koopman) en Guurtje Reijne, geb. te Krommenie in 1880

 

Xah.          Trijntje Jong de , dr. van Klaas Jong de(koopman en fabrikeur;papierhandelaar met zijn schoonvader ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk)

                  en Trijntje Honig (IXl), geb. te Zaandijk op 18 sep 1839, ovl. (58 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 20 feb 1898,

             tr. met

                  Klaas Honig (zie Xp).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Geertruida Cornelia Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 2 mrt 1864, ovl. (60 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 dec 1924.

2.              Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 7 apr 1866, Tabaksplanter in Deli (Sumatra's Oostkust),

                 ovl. (77 jaar oud) te Zaandam op 13 okt 1943.

3.              Nicolaas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 31 okt 1867, ovl. (76 jaar oud) te Laren op 2 jan 1944, volgt XIn.

4.              Catharina Agatha Honig geb. te Koog aan de Zaan op 18 dec 1869, ovl. (78 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 nov 1948.

5.              Agatha Elizabet Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 13 okt 1874, ovl. (2 maanden oud) te Koog aan de Zaan op 12 jan 1875.

6.              Agatha Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 12 apr 1877, ovl. (86 jaar oud) te Gorssel Heide op 19 dec 1963,

            tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 25 jul 1901 met

                 Jan Pouwels Coelingh, zn. van Jan Hendrik Coelingh  en Berendina Johanna Harmina Beerentsen

                  geb. te Deventer op 4 mei 1871, Koopman en fabrikant, ovl. (52 jaar oud) te Deventer op 16 mei 1923.

            tr. (resp. 47 en 55 jaar oud) (2) te Deventer op 25 nov 1924 met

                  Gerrit Kappelle  zn. van Derk Willem Kappelle  en Gerritje Kleinbentink, geb. te Deventer op 19 jun 1869,

                  Koopman en fabrikant, ovl. (67 jaar oud) te Deventer op 1 okt 1936,

                  (Gerrit

           tr.(2) met Aleida Geertruida Wesselina Wilhelmina Gantvoort).

 

 

 

Xai.           Jan Corneliszoon Honig  (Xai), zn. van Cornelis Honig (IXm)en Maartje Jacobsdr Kop , geb. te Zaandijk op 17 apr 1840,

                  Fabriekant en Koopman papierfabrikant met de molen " het Fortuin en handelaar ter Fa Jan Honig & Comp te Zaandijk,

                  ovl. (85 jaar oud) te Zaandijk op 23 nov 1925,

              tr. (beiden 24 jaar oud) te Zaandijk op 25 aug 1864 Aktenummer: 12 met

                 Aagje Willemsdochter Honigh , dr. van Willem Adriaansz. Honigh  (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet (zie Xat).

 

 

Xaj.           Gerrit Honig , zn. van Cornelis Honig  (IXm)en Eefje Gerritsdr Bakker , geb. te Zaandijk op 19 feb 1864,

                  administrateur van suikerondernemingen op Java,

                  ovl. (82 jaar oud) te Twello op 2 jan 1947,

            tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) (1) te Tegal [Ned] op 15 nov 1892 met

                 Juliette Augustine Evers , dr. van Frederik Hendrik Evers en Louise Francisca Struby

                  geb. te Djokjakarta [Indonesië] op 23 sep 1872, ovl. (82 jaar oud) te Twello op 19 mrt 1955.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Cornelis Honig , geb. te Tegal [Ned] op 17 mei 1895,

                 Planter bosprodukten eigen landgoed Lampong Sumatra, ovl. (48 jaar oud) te Palembang [Indonesië] op 14 nov 1943.

2.              Frederik Hendrik Honig, geb. te Tegal Ind op 6 sep 1896,

                 werkzaaam suikercultuur Dir Hotel Toegoe Djokjakarta Gemeenteambtenaar.

3.              Geertruida Juliette Honig, geb. te Tegal  Ind  op 19 feb 1899, ovl. (69 jaar oud) te Deventer op 4 feb 1969.

4.              Jan Honig, geb. te Tegal [Ned] op 5 aug 1900, ovl. (66 jaar oud) te Deventer op 7 nov 1966, volgt XIap.

5.              Louis Emile Honig, geb. te Tegal  Ind  op 26 okt 1906, ovl. (72 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 14 jul 1979, volgt XIaq.

 

 

                   Hallo Jacob,

                   Hierbij de beloofde in gescande foto’s. Van mijn overgrootouders Gerrit en Julie heb ik wel meer foto’s, maar de bijgevoegde is leuk

                   omdat het een trouwfoto van ze betreft, met een 50 jarig huwelijksfoto ernaast.

                   Ik heb ook een foto van Juliette Evers op 17 jarige leeftijd erbij gedaan omdat deze een typische foto is uit die tijd.

                   Dat ze hier 17 jaar is weet ik omdat ze op de achterkant van deze foto in het Frans geschreven heeft dat die voor haar neef is met als datum 1889.

                   Verder een foto van de vader van Gerrit, Cornelis en zijn tweede vrouw Eefje Bakker.

                   Ik heb de achterkant van een van de foto’s hiervan ook in gescand.

 

                    Met vriendelijke groet,

                   Ilma Massink

 

 

                                                                           

 

 

                        Betovergrootvader Cornelis Honig                                                                        Betovergrootmoeder Eefje Bakker

 

 

 

                                                          

 

 

                                                                                                     Huwelijksfoto overgrootouders Honig

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                       Juliette Evers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gerrit Honig,

             met

                 Javaanse Mevrouw

.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Cornelisz Honig, geb. te Tegal [Ned] op 16 jun 1891, Planter op een suikerplantage oost-Java,

                 ovl. (53 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 23 apr 1945,

         tr. (beiden 33 jaar oud) te Santpoort‑Noord op 15 dec 1924 met

                 Debora Johanna Duyvis dr. van Pieter Mattheus Duyvis en Carolina Cleeff  geb. te Zaandijk op 30 dec 1890,

                  ovl. (40 jaar oud) te Modjokerto [Indonesië] op 25 jun 1931.

 

Xak.          Jacob Honig , zn. van Cornelis Honig  (IXm)en Eefje Gerritsdr Bakker , geb. te Zaandijk op 26 mrt 1865,

                  Papierhandelaar ter Fa Riems & Honig te 's Gravenhage, ovl. (88 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 dec 1953,

             tr. (beiden 30 jaar oud) te Zaandam op 15 aug 1895 Aktenummer: 122 met

                  Maartje Akkerman , dr. van Isaak Akkerman  en Antje Dongen van den, geb. te Zaandam op 20 mrt 1865,

                  ovl. (78 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 14 jun 1943.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 20 jun 1896.

2.              Eva Anna Maria Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 20 jun 1896, ovl. (67 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 27 jun 1963,

            tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 28 feb 1922, (gesch. op 12 mei 1954) met

                 Ir Willem Nicolaas Vliet van, zn. van Willem Nicolaas Vliet van  en Johanna Lucia Catharina Dan van,

                 geb. te Amsterdam op 12 apr 1898, Civiel Ingenieur, ovl. (82 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 20 mei 1980,

                  (Willem Nicolaas

           tr.(2) met

                 Wilhelmina Helena Paulina Maria Stuyvenberg).

3.              Cornelis Jacob Honig , geb. te 's‑Gravenhage op 2 mei 1900, Papierhandelaar ter Fa Riem & Honig te 's Gravenhage,

           tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 5 okt 1928 met

                 Cornelia Janke Dokkum, dr. van Thomaan Karst Dokkum en Aagje Dekker geb. te Sneek op 12 feb 1904

                Opvolger van haar man in de direktie van Riem & Honig, ovl. (57 jaar oud) te Wassenaar op 13 mei 1961.

4.              Anna Maria Jacoba Honig , geb. te 's‑Gravenhage op 27 dec 1902, Piano onderwijzeres te 's Gravenhage,

                 ovl. (76 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 25 okt 1979,

          tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 19 dec 1934 met

                 Leonard Anthony Emil Schade van Westrum, zn. van Leonard Arnold Schade van Westrum  en Leonore Emma Agnes Margaretha Schuler

                 geb. te Berlin‑Zehlendorf [Duitsland] op 22 feb 1901, Assuradeur, ovl. (76 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 29 okt 1977.

 

 

Xal.           Cornelis Honig , zn. van Cornelis Honig  (IXm)en Eefje Gerritsdr Bakker, geb. te Zaandijk op 18 jul 1867, Smid

                 Uitvinder van de "Honi(n)gkar 'toen een verbrandingsmotor, ovl. (63 jaar oud) te Zaandijk op 5 feb 1931,

             tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zaandijk op 16 mei 1895 Aktenummer: 8 met

                 Cornelia Dil , dr. van Dirk Dil en Dieuwetje Hopman , geb. te Koog aan de Zaan op 13 jul 1869, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk op 20 jan 1943.

 

                 Zie.
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2018%20art%20%2006.html
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Eva Honig , geb. te Zaandijk op 27 feb 1896, ovl. (85 jaar oud) te Wormerveer op 21 apr 1981,

           tr. (beiden 31 jaar oud) te Zaandijk op 14 apr 1927 met

                 Jan Cornelisz Aten , zn. van Cornelis Jansz Aten  (XIaw)en Sara Boekenoogen , geb. te Wormerveer op 17 jan 1896,

                  Makelaar in onroerend goed, assuraantien en effecten te Wormerveer ter Fa Cornelis Aten,

                 ovl. (83 jaar oud) te Haarlem op 27 jun 1979,

                 (Jan

              tr.(2) met

                 Eva Mabel Harwood).

2.              Deborah Neletta Honig , geb. te Zaandijk op 23 mei 1898, ovl. (79 jaar oud) te Zaandijk op 23 feb 1978, volgt XIar.

3.              Cornelis Honig , geb. te Zaandijk op 3 aug 1907, ovl. (35 jaar oud) te Haroekoe op 16 jun 1943, volgt XIas.

4.              Dirk Cornelisz Honig , geb. te Zaandijk op 14 nov 1909, Officier te Koopvaardij,

                  ovl. (32 jaar oud) in mrt 1942 In de Indische Oceaan bij de torpedering van de "Rooseboom "begin maart 1942,

          tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Wormerveer op 13 jul 1939 met

                  Suzanna Aten , dr. van Pieter Aten  en Suzanna Aafjes , geb. te Wormerveer op 13 jul 1916,

                  ovl. (25 jaar oud) in mrt 1942 In de Indische Oceaan bij de torpedering van de "Rooseboom ".

 

 

Xam.        Klaas Honig, zn. van Cornelis Pietersz Honig (IXo)en Metjen Maaten van der , geb. te Zaandam op 11 nov 1842, cargadoor

                 conducteur

                 Hoofdconducteur bij de Spoorwegen,

                  ovl. (54 jaar oud) te Meppel op 10 feb 1897 Aktenummer: 24,

        tr. (resp. 28 en 37 jaar oud) (1) te Groningen op 8 apr 1871 08-04-1871 met

                 Anna Rasker, dr. van Gerardus Freerks Rasker en Eefke Amsing  geb. te Groningen op 20 nov 1833, kastelein.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Metje Maria Honig, geb. te Groningen op 19 jun 1871, ovl. (11 jaar oud) te Zwolle Leeftijd: 11 op 10 mrt 1883 Inventarisnr: 1883

                

 

                 Klaas Honig,

             tr. (resp. 41 en 40 jaar oud) (2) te Meppel op 1 dec 1883 Aktenummer: 76 met

                 Grietje Wolters , dr. van Jan Wolters  en Aaltje Meijering , geb. te Beilen op 22 aug 1843,

                 ovl. (68 jaar oud) te Meppel op 8 nov 1911 Aktenummer: 128

                 geboortepl: Beilen; geboortedatum: beroep overl.: zonder;,

                  (Grietje

              tr.(2) met

               Theodorus Geskes.).

               

 

 

Xan.          Jacob Jan Honig, zn. van Cornelis Pietersz Honig (IXo)en Metjen Maaten van der, geb. te Zaandam op 5 okt 1852, adjunctcommies

                 Opzichter Provinciale Waterstaat te Groningen,

                 ovl. (73 jaar oud) te Groningen op 7 dec 1925,

           tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Sappemeer op 2 sep 1885 Aktenummer: 23 met

                Swaantje Lofvers, dr. van Otto Pieter Hendrik Lofvers en Anna Jonker geb. te Sappemeer op 21 okt 1857, ovl. (78 jaar oud) te Groningen op 28 mrt 1936.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis Honig, geb. te Groningen op 18 jun 1886, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo op 17 jun 1949, volgt XIat.

2.              Anna Honig, geb. te Groningen op 29 jun 1887, ovl. (83 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1971.

 

 

Xao.          Adriaan Honigh , zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh  (IXq)en Grietje Maria Wildschut, geb. te Zaandijk in 1833,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Zaandijk voogd van de bruid Cornelis Klaaszoon Breet

                 toeziend voogd van de bruid Jan Dekker Gerbrandszoon op 8 jul 1858 Aktenummer: 8 met

                Clasina Dekker, dr. van Cornelis Gerbrandsz Dekker en Maartje Houttuijn, geb. te Westzaan in 1838.

          

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maria Honigh, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1928.

2.              Cornelis Adriaanzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 3 dec 1860, ovl. (63 jaar oud) te Haarlem op 7 okt 1924.

3.              Margaretha Maria Honigh, geb. in 1862, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1916, volgt XIau.

4.              Gerard Willem Adriaanzoon Honigh, geb. te Zaandijk op 26 aug 1865, ovl. (63 jaar oud) te Lawang op 30 dec 1928, volgt XIav.

5.              Cornelia Johanna Adriaansdochter Honigh, geb. te Zaandijk op 1 nov 1867, ovl. (77 jaar oud) te Haarlem op 29 jul 1945.

6.              Clasina Adriana Adriaansdochter Honigh, geb. te Zaandijk op 22 jun 1871.

              

 

Xap.          Jannetje Cornelisdochter Honigh  dr. van Cornelis Adriaanzoon Honigh  (IXq)en Grietje Maria Wildschut,

                  geb. in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1900,

             tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Zaandijk op 24 okt 1861 Aktenummer: 28 met

                  Jan Aten, zn. van Barend Aten  (grutter) en Guurtje Laan, geb. te Krommenie in 1832, pelder.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Jansz Aten, geb. te Wormerveer in 1868, volgt XIaw.

 

Xaq.          Willem Corneliszoon Honigh  zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh (IXq)en Duifje Neck van  geb. te Zaandijk in 1842,

                   Boekhandelaar en Makelaar commissionair,

             tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 17 aug 1876 Aktenummer: 19 met

                  Maartje Wit de , dr. van Pieter Wit de en Maartje Buijs, geb. te Koog aan de Zaan in 1852.

                 weduwnaar van Maartje de Wit; voogd van de bruid Willem Frederik Walch; toeziend voogd

                 van de bruid Gerrit Meijer; grootouders bruid vermeld.

                

 

                 Willem Corneliszoon Honigh ,

             tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Zaandijk op 5 mei 1881 Akte 4 met

                 Wilhelmina Frederica Louisa Reuth van, dr. van Victor Johannes Antonius Perus Reuth van en Anna Maria Meijer

                 geb. te Prinsenhage is een gedeelte van Breda in 1861.

             
grootouders bruid zijn vermeld op de akte
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Freja Honigh, geb. te Wormerveer op 1 aug 1883 staat op de grafsteen, ovl. (17 jaar oud) te Schiermonnikoog 17 Jaren Oud

                 Op de Grafsteen staat dat ze overleden is op 8-8-1900 op 8 aug 1900 Aktenummer: A 11

                 beroep vader: boekhandelaar.

 

 

 

 

 

                                                              

 

                 Geachte J. Zwart,

                 Laat ik om te beginnen mezelf even voorstellen. Mijn naam is Hilbert de Vries, ik woon op Schiermonnikoog en

                 ben o.a. redacteur van het Cultuurhistorisch tijdschrift ''t Heer en Feer', van de gelijknamige vereniging.

                 Het tijdschrift komt drie maal per jaar uit plus een themanummer.

                 Dit themanummer loopt meestal parallel aan een tentoonstelling.

                 Nu is er op het ogenblik een tentoonstelling (in het Bezoekerscentrum) over het Badhotel en zijn opvolger

                 het Strandhotel hier op het eiland. Het Badhotel is gebouwd in 1887 en door de zee verzwolgen in de jaren 20

                 van de vorige eeuw: door o.a verstuiving van de duinen en het oprukken van de Noordzee.

                 In 1903 schreef de Leeuwarder Courant in een artikel hierover en vermeldde

                 (in verband met de veranderende situatie op het strand) dat de zee voor een paar jaar reeds een offer had geëist.

                 Dat moet dus omstreeks 1900 zijn geweest.

                 Laat nu een aantal weken geleden een grafsteentje te voorschijn komen op het kerkhof hier uit 1900 van een zeventienjarig meisje.

                 Toen ik de steen zag, ben ik gaan zoeken in websites en vond dat dit meisje, overleden -

                 volgens de gegevens op de steen - op 8 augustus, op 14 augustus 1900 overleden gevonden was op het strand bij paal 4.

                 Dat was dus, vrij zeker, het offer waarvan sprake was in het artikeltje in de krant.

                 En waarom schrijf ik u dit nu?

                 Het meisje was Freja Honigh, dochter van Willem Cornelis Honigh en Wilhelmina Frederika Louisa van Reuth.

                 In de parenteel van Symon Honigh staat haar vader onder nummer IXn.

                 Misschien zijn deze gegevens wel interessant voor u!

                 Met vriendelijke groet,

                 Hilbert G. de Vries

                 Reeweg 10

                 9166 PX Schiermonnikoog

                 e: hgdv@hetnet.nl

                 t: 0519 531 344

 

 

                 Volgens Gen-Lias

                 Bron       Burgerlijke stand - Overlijden

                 Archieflocatie    Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

                 Algemeen         Toegangnr: 30-30

                 Inventarisnr: 3015

                 Gemeente: Schiermonnikoog

                 Soort akte: Overlijdensakte

                 Aktenummer: A 11

                 Aangiftedatum: 14-08-1900

                 Overledene       Freja Honigh

                 Geslacht: V

                 Overlijdensdatum: 14-08-1900

                 Vader    Willem Cornelis Honigh

                 Moeder Wilhelmina Frederika Louisa van Reuth

                 Partner

                 Nadere informatie         Leeftijd: 17 jaar

                 elders overleden; geboortepl: Wormerveer; beroep vader: boekhandelaar.

 

 

 

                 

2.              Marius Honigh, geb. te Groningen in 1895, werktuigkundige,

             tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Groningen op 29 mei 1922 Aktenummer: 345 met

                 Martje Olthof, dr. van Evert Olthof  en Jantje Meinardi, geb. te Markelo in 1897.

 

 

 

Xar.          Jan Corneliszoon Honigh , zn. van Cornelis Adriaanzoon Honigh  (IXq)en Duifje Neck van , geb. te Zaandijk op 10 dec 1842, houtkoper

                 Kantoorbediende, ovl. (57 jaar oud) te Wormerveer op 27 jun 1900,

            tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandijk op 24 mrt 1870 Aktenummer: 2 met

                 Maria Cornelia Vis dr. van Jacob Vis  en Cornelia Maria Gelder van, geb. te Zaandijk in 1846.

 

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Cornelia Maria Honigh , geb. te Westzaan op 3 aug 1871, ovl. (64 jaar oud) te Asuncion [Paraguay] op 6 jun 1936,

           tr. (resp. 28 en 35 jaar oud) te Wormerveer op 28 dec 1899 Akte 61 met

                 Jonkheer Eduard Charles Meijer , zn. van Louis Daniel Meijer  en Suzanne Gerardina Hennequin,

                 geb. te Breda op 1 jun 1864, Hoofdadministrateur rubberestat

                 Tabaksplanter, ovl. (53 jaar oud) te Breda op 24 jun 1917.

 

 

 

Xas.          Trijntje Honigh , dr. van Willem Adriaansz. Honigh  (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet

                  geb. te Zaandijk in 1838, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 21 okt 1911,

              tr. met

                   Hendrik Klaasz. Honig (zie Xi).

 

 

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Maria Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 2 mrt 1862, ovl. (37 jaar oud) te Bloemendaal op 13 jun 1899 37 jaar Akte Nummer 84.

2.              Anna Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 12 jun 1863, ovl. (34 jaar oud) te Bloemendaal 34 jaar op 21 okt 1897 Bloemendaal.

3.              Catharina Hendrika Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1865, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Heemstede op 1 jun 1919, volgt XIh.

4.              Klaas Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1868, begr. te Amsterdam op 3 mrt 1926, volgt XIi.

5.              Willem Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 14 sep 1869, ovl. (18 jaar oud) te Amsterdam op 20 okt 1887.

6.              Hendrik Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 11 jul 1871, ovl. (20 jaar oud) te Amsterdam op 25 mrt 1892.

7.              Gerardus Meinardus Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 aug 1873, ovl. (7 weken oud) te Koog aan de Zaan op 10 okt 1873.

8.              Johannes Jacobus Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1874 (22 aug 1873), Houthandelaar Houtkoper te Breda,

                 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1915,

            tr. (resp. ongeveer 23 en 20 jaar oud) te Assendelft op 29 jul 1897 met

                  Aagje Jong de , dr. van Simon Jong de  en Aagje Peereboom, geb. te Assendelft op 16 apr 1877,

                  ovl. (88 jaar oud) te Ede op 25 nov 1965.

9.              Geertruida Agatha Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 6 apr 1877, ovl. (65 jaar oud) te Bennebroek 65 jaar op 2 nov 1942 Nummer 78.

10.            Cornelis Gerardus Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 5 mrt 1879, Commissionair in olie,

                  ovl. (52 jaar oud) te Heemstede 52 jr op 27 jul 1931 Nummer 84,

           tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1907, (gesch. te Amsterdam op 7 dec 1915) met

                 Wyerdina Vuure van , dr. van Nicolaas Johannes Vuure van  en Anna Petronella Lieshout van,

                 geb. te Alkmaar op 25 aug 1886, ovl. (84 jaar oud) te Alkmaar op 1 jul 1971,

                 (Wyerdina

          tr. (30 jaar oud) (2) te  New York [Verenigde Staten] op 16 jan 1917 met

                 Pieter Best.).

11.            Margaretha Maria Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 13 okt 1880, ovl. (4 maanden oud) te Koog aan de Zaan op 18 feb 1881.

 

 

Xat.           Aagje Willemsdochter Honigh, dr. van Willem Adriaansz. Honigh  (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet,

                  geb. te Zaandijk op 12 aug 1840, ovl. (60 jaar oud) te Zaandijk op 4 mrt 1901,

           tr. met

                 Jan Corneliszoon Honig (zie Xai).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Maartje Honig, geb. te Zaandijk op 13 jul 1865,

                  Regentes van de Doopsgezinde Jahanna Elisabeth Stichting te koog aan de zaan 1894,

                 ovl. (78 jaar oud) te Zaandijk op 13 apr 1944,

            tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Zaandijk op 1 sep 1887 Aktenummer: 21 met

                 Teuns Crok, zn. van Jan Teunisz Crok  en Neeltje Dirksdr Vis , geb. te Koog aan de Zaan op 12 aug 1860,

                  Reizend kantoorbediende

                 Olieslager en Handelaar ter Fa Teunis Crok te koog aan de Zaan met de molen, later stoomfabriek 'de Wachter "te Zaandam,

                 ovl. (61 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 jun 1922.

2.              Aagje Honig, geb. te Zaandijk op 22 aug 1866, ovl. (90 jaar oud) te Zaandijk op 1 dec 1956, volgt XIao.

3.              Willem Honig, geb. te Zaandijk op 14 dec 1868, Papierfabrikeur en handelaar ter Fa Jan Honog & Comp,

                  ovl. (21 jaar oud) te Zaandijk op 24 feb 1890.

4.              Johanna Cornelia Honig, geb. te Zaandijk op 22 apr 1871, ovl. (5 maanden oud) te Zaandijk op 1 okt 1871.

5.              Johanna Honig geb. te Zaandijk op 7 dec 1872, ovl. (19 jaar oud) te Zaandijk op 13 apr 1892.

6.              Cornelia Honig, geb. te Zaandijk op 27 mrt 1881, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk op 21 jan 1955.

 

 

 

Xau.          Wilhelmina Johanna Willemsdr Honigh, dr. van Willem Adriaansz. Honigh  (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet,

                  geb. te Zaandijk op 24 dec 1850, ovl. (72 jaar oud) te Loosduinen oud 72 jaar op 15 jul 1923 Aktenummer: 125,

               tr.(1) met

                 Jan Cornelis Veur van der landmeter.

                 .

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Wilhelminus Marius Marius) Veur van der, geb. te 's‑Gravenhage op 20 okt 1879, arts

                 ovl. (88 jaar oud) te Leiden op 7 feb 1968,

           tr. (resp. 29 en ongeveer 25 jaar oud) te Wijk aan Zee en Duin N.H. op 13 mei 1909 Aktenummer: 7 met

                Johanna Guldemond, dr. van Arie Guldemond  en Henrietta Dam van geb. te 's‑Gravenhage in 1884.

                 Erk. 1 kind.

2.              Marius Willem Gerard Veur van der, geb. te 's‑Gravenhage op 27 sep 1883, ovl. (70 jaar oud) te Ermelo op 13 mei 1954,

          tr. (resp. 36 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 16 okt 1919 Aktenummer: 981 met

                Anna Adriana Wijk van, dr. van Jacob Cornelis Wijk van  en Jenneke Carolina Jacoba Kruijf

                geb. te Woerden in 1892.

3.              Wilhelmina Johanna Veur van der geb. te 's‑Gravenhage op 23 jul 1889, ovl. (87 jaar oud) te Deventer op 8 sep 1976.

4.              Carolinus Jan Jacobus Veur van der, geb. te 's‑Gravenhage op 4 jun 1891, ovl. (77 jaar oud) te Laren op 6 okt 1968.

 

                 Wilhelmina Johanna Willemsdr Honigh

          , tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Zaandijk op 25 mei 1876 Aktenummer: 8 met

                 Jan Cornelis Meer van der, zn. van Johannes Catrinus Meer van der en Wilhelmina Andel van den, geb. te Beusichem in 1850.

              

 

 

Xav.          Maartje Honigh , dr. van Willem Adriaansz. Honigh  (IXr)(oliefabrikant Koopman) en Maartje Jacobsdr Breet,

                  geb. te Zaandijk in 1843,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Zaandijk op 4 sep 1873 Akte 17 met

                 Hendrik Oever ten, zn. van Johannes Oever ten en Roelofje Brusting geb. te Hoogeveen in 1848, Landmeter bij het Kadaster.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Rudolfina Oever ten, geb. te Brielle op 22 aug 1874 Aktenummer: 93.

2.              Willem Oever ten, geb. te Brielle op 3 okt 1876 Aktenummer: 123.

 

 

 

Xaw.         Pieter Honigh, zn. van Klaas Pieterz Honigh  (IXv)(Koopman Kantoorbediende) en Marijtje Pietersd Groen,

                  geb. te Zaandijk in 1838, boerenbedrijf,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Beemster op 22 apr 1860 Aktenummer: 4 met

                  Aaltje Visser , dr. van Cornelis Dirksz. Visser (Veehouder) en Geertje Tuin, geb. te Beemster in 1839.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Geertje Honigh , geb. te Ilpendam in 1861,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Ilpendam op 23 apr 1882 Aktenummer: 6 met

                 Jan Edel , zn. van Jan Edel  en Lijsbeth Benjamin  (boerin), geb. te Beemster in 1853, landman.

2.              Cornelis Honigh , geb. te Ilpendam in 1864, broodbakker,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Muiden op 22 aug 1895 Aktenummer: 11 met

                 Cornelia Kilian , dr. van Jan Kilian  (smid) en Evelina Geertruida Fenenga , geb. te Muiden in 1873.

3.              Marinus Honigh , geb. te Ilpendam in 1872, landman

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) te Broek in Waterland op 8 mei 1902 Aktenummer: 2 met

                 Antje Gijsbertha Schieveen , dr. van Paulus Schieveen  (veehouder) en Maria Scherpenzeel van,

                 geb. te Maartensdijk in 1877.

 

Xax.          Klaas Honigh , zn. van Klaas Pieterz Honigh  (IXv)(Koopman Kantoorbediende) en Marijtje Pietersd Groen

                  geb. te Zaandijk in 1839, gruttersknecht Koster,

            tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 6 nov 1870 Aktenummer: 16 met

                 Gijsbertje Veldhuijsen, dr. van Jacob Veldhuijsen (rijksveldwachter) en Gijsbertje Zijst van, geb. te Vuursche in 1847.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1874, bloemist,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Hilversum op 16 aug 1899 Aktenummer: 80 met

                 Neeltje Becker , dr. van David Johan Hendrik Becker  (schoenmaker) en Anna Jacoba Kruijff de, geb. te Zeist in 1879.

2.              Gijsbertje Honigh , geb. te Koog aan de Zaan in 1872, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Barneveld oud 65 jaar;

                 op 8 aug 1938 Aktenummer: 78,

          tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 46 jaar oud) te Hilversum op 17 dec 1913 Aktenummer: 209 met

                 Jan Erve van 't , zn. van Evert Erve van 't  en Grietje Spitse , geb. te Zwolle in 1867, boekhouder,

                 (Jan

           tr.(2) met

                 Anna E. J. Ruisch Dugteren van).

 

 

 

Xay.          Gerrit Honigh , zn. van Klaas Pieterz Honigh  (IXv)(Koopman Kantoorbediende) en Marijtje Pietersd Groen,

                  geb. te Koog aan de Zaan in 1841, landbouwer,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Monnickendam op 6 okt 1864 Aktenummer: 18 met

                  Maria Mourik / Mouwerik van, dr. van Huibert Mouwerik van (kastelein) en Aaltje Oostindie, geb. te Koog aan de Zaan in 1846.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hubertus Honigh , geb. te Haarlemmermeer in 1867, bloemist,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) te Zaandam op 17 jun 1888 Aktenummer: 54 met

                 Grietje Sante van , dr. van Gerrit Sante van  (winkelier houtzager) en Maria Keet (dienstbode),

                 geb. te Zaandam in 1859.

 

 

 

Xaz.          Jan Honigh , zn. van Klaas Pieterz Honigh  (IXv)(Koopman Kantoorbediende) en Marijtje Pietersd Groen

                  geb. te Koog aan de Zaan in 1843, molenmaker,

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 31 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 jun 1875 Aktenummer: 5 met

                   Cornelia Jager de , dr. van Jan Corneliszoon Jager de  (Koffiehuishouder) en Cornelia Graaf de, geb. te Westzaan in 1844.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter Cornelis Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1886, kantoorbediende,

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) te Zaandijk op 7 jun 1917 Aktenummer: 11 met

                 Louiza Lefferman, dr. van Albert Lefferman (pakhuisknecht) en Antje Boer de geb. te Zaandijk in 1889.

2.              Jan Honigh geb. te Koog aan de Zaan in 1878, sergeant torpedomaker bij de Koninklijke Marine,

           tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 16 nov 1911 Aktenummer: reg.5H;fol.23 met

                 Gerardina Minderaa, dr. van Christiaan Minderaa  (Werkman) en Catharina Henriëtta Gerardina Teeseling van

               , geb. te Amsterdam in 1890.

              

 

Xba.          Cornelis Honigh, zn. van Klaas Pieterz Honigh  (IXv)(Koopman Kantoorbediende) en Marijtje Pietersd Groen,

                  geb. te Koog aan de Zaan in 1846, leraar HBS,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 21 aug 1873 Aktenummer: 95 met

                  Anna Maria Magdalena Louise Eijkman, dr. van Christiaan Eijkman  (hoofdonderwijzer) en Johanna Alida Pool geb. te Druten in 1850.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Christiaan Honigh, geb. te Wageningen in 1874, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Wageningen 71 Jaar oud volgens Gen Lias

                 Maar dat kan niet kloppen, want dan ligt zijn geb jaar ver voor trouwen van zijn ouders op 25 mrt 1878 Op 25 maart 1876 trof hen een zware slag. Hun zoontje Christiaan overleed, nog geen vier jaar oud. ".

 

 

                 Cornelis Honigh

                 1845-1896, Leraar, Bibliothecaris en Schrijver Cornelis Honigh werd op 29 oktober 1845 geboren te Koog aan de Zaan, hij overleed op 4 april 1896 te Spoolde (gemeente Zwollerkerspel). Hij was een zoon van de kantoorbediende Klaas Honigh en Marijtje Groen. Op 21 augustus 1873 trouwde hij te Zaandam met Anna Maria Magdalena Louise Eijkman. Zij kregen een zoon en een dochter. De zoon overleed in 1876, nog geen vier jaar oud.

                 Cornelis Honigh. (foto: Universiteitsbibliotheek Wageningen)Cornelis bracht zijn jeugd door in het ouderlijk huis aan de Langendijk in Koog aan de Zaan. Hij was de vijfde in een gezin van zeven kinderen (vier broers boven hem en twee zusters onder hem). In de jaren 1864 tot 1866 legde hij verschillende examens af ten behoeve van het lager onderwijs, tevens behaalde hij het Middelbaar Onderwijs-examen Nederlands. In 1876 volgde nog het Middelbaar Onderwijs-diploma Hoogduits. In april 1864 werd hij benoemd tot hulponderwijzer aan de school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) aan de oostzijde van Zaandam. Later was hij verbonden aan een soortgelijke school aan de westzijde van Zaandam. Deze laatste school stond onder leiding van zijn latere schoonvader Christiaan Eijkman. Dat men tevreden was over zijn prestaties blijkt uit een rapport aan de schoolcommissie van Zaandam over een bezoek aan de school van Eijkman op 12 april 1870: "Met uitstekend genoegen waren wij getuigen van het onderwijs in de aardrijkskunde, dat aan de hoogste klasse gegeven werd door de hulponderwijzer C. Honig. Dit onderwijs was niet slechts helder en degelijk, maar ook, door dusdanige herinnering aan historische bijzonderheden, in de hoogste mate onderhoudend en boeiend." Tijdens zijn Zaandamse periode bleef hij bij zijn ouders in Koog aan de Zaan wonen. Hier bleken ook zijn literaire aanleg en ambities. In 1867 verscheen zijn eerste gedicht in de Christelijke Volksalmanak. Hij publiceerde ook proza in tijdschriften als Nederland. In 1871 verscheen zijn eerste dichtbundel Mijne Lente (Arnhem) met gedichten over het lief en leed van een jongeling. Soms hebben ze een licht-erotische ondertoon: De schalk verschalkt Toen Amor 't hart mij wondde, Schonk mij dat looze wicht Een overkostbre gave, Onwetend in mijn schicht. De rieten pijlschacht nam ik En groefde een spleetje er in, En daarop blaas ik rustig Nu 't liedje van de Min. De bundel werd goed ontvangen en alom geprezen.

                 In juni 1871 vertrok Honigh naar Amsterdam, waar hij als eerste hulponderwijzer aangesteld werd aan de openbare school voor Gewoon en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs voor jongens, de Coornhertschool aan de Prinsengracht bij de Weesperstraat. Hier bleef hij maar kort, want half november 1872 kon hij als leraar Nederlands en Hoogduits beginnen aan de Hogere Burger School (HBS) te Wageningen. Korte tijd nadat Honigh eraan verbonden was geraakt, begon de Wageningse gemeentelijke (driejarige) HBS belangrijke ontwikkelingen door te maken. In 1873 werd deze omgevormd tot een gemeentelijke Landbouwschool, waarop, naast de driejarige HBS, een landbouwopleiding van twee jaar, na twee jaar HBS ontstond. In 1876 werd de school omgezet in de Rijkslandbouwschool met, naast een driejarige HBS, twee landbouwopleidingen: een driejarige landbouwopleiding volgend op lager onderwijs en een tweejarige (vanaf 1879 driejarige) landbouwopleiding na de driejarige HBS. In een aantal stappen ontwikkelde deze opleiding zich tot de Landbouwhogeschool (1918), thans Landbouwuniversiteit. Behalve met lesgeven in Nederlands en Duits werd Honigh ook al snel belast met het beheer van de bibliotheek. Hij kan dan in feite ook als grondlegger van de huidige Wageningse Universiteitsbibliotheek beschouwd worden.

                 Nadat hij in februari 1877 in de Commissie voor de Bibliotheek benoemd werd, verscheen reeds in mei van dat jaar van zijn hand de eerste Catalogus van de Bibliotheek der Rijkslandbouwschool te Wageningen met ruim 1.200 titelbeschrijvingen. Uit het reglement op de bibliotheek blijkt dat de bibliothecaris `op bepaalde tijden zitting tot afgifte en ontvangst van boeken' hield. Leraren genoten bij het uitlenen prioriteit, echter als leraren `met het oog op de studie, daarin geen bezwaar maken', konden ook leerlingen boeken uit de bibliotheek ontvangen. Met ingang van 1 mei 1885 kreeg hij ook formeel een aanstelling als (deeltijds)bibliothecaris.

                 De Rijkslandbouwschool vond zijn huisvesting in het statige `Bassecour' dat nog tot 1990 dienst deed als hoofdgebouw van de universiteit. Ter gelegenheid van de officiële opening van dit gebouw op 11 september 1877 schreef Honigh een twaalf pagina's tellend dichtwerk onder de titel De Landbouw, Feestzang.

                 Inmiddels was Honigh op 21 augustus 1873 te Zaandam getrouwd met Anna Maria Magdalena Eijkman. Op 11 juli 1874 werd hun zoon Christiaan geboren, op 27 februari 1876 hun dochter Johanna Alida. Op 25 maart 1876 trof hen een zware slag. Hun zoontje Christiaan overleed, nog geen vier jaar oud. Om die reden volgt op Mijne Lente een dichtbundel onder de titel Geen Zomer (Haarlem 1880). Ten minste de eerste veertig gedichten van deze bundel hebben betrekking op het overlijden van Christiaan. Eén ervan is: De eerste nacht Het had geregend heel den dag, Het had gesneeuwd bij tusschenpoozen, Maart handhaafde, als hij lang niet plag, Zijn naam van wispeltuur'gen boozen. En toen het tegen d'avond liep, Stak stormwind op met schrikbre vlagen. Klein zusje, dat al rustig sliep, Moest schreiend 't bed weer uitgedragen. In 't eind beving de slaap haar weer En zochten we ook de legerstede, Maar legden wij het hoofd al neêr, De smart volgde ons ook daar, de wreede! Lang hebben 't stormen wij gehoord, De regen kletterde op de ruiten, Wij spraken geen van beide een woord: Hij rustte d'eersten nacht daar buiten. In zijn Wageningse periode verschenen van zijn hand enkele boekjes voor kinderen en verschillende bloemlezingen uit de Nederlandse letterkunde, zoals Van eigen bodem. Leerboek voor lagere en middelbare scholen (Amsterdam 1883), samen met G.J. Vos, en de zesdelige Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren (Groningen 1892-1896), een voltooiing van het werk van G. Penon. Tijdens een studie Zweeds en Noors maakte hij een reis door Scandinavië. Het resulteerde onder meer in de tweedelige Door Noorwegen, Reisschetsen (Groningen 1886-1887). Honigh vertaalde ook uit het Engels, Noors, Zweeds en Frans. Van 1881 tot 1892 maakte hij deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift De Gids. Hij schreef in een groot aantal bladen, zoals Eigen Haard en de Katholieke Illustratie. Honigh was lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Provinciaal Utrechts Genootschap.

                 In 1891 verscheen opnieuw van zijn hand een bibliotheekcatalogus van de Rijkslandbouwschool. Dit keer fraai goud-op-snee uitgegeven. De bibliotheek omvatte inmiddels 5.956 titels.

                 Na bijna 23 jaar in Wageningen werkzaam te zijn geweest verliet Honigh in augustus 1895 de landbouwstad om per 1 september directeur te worden van de Rijks-HBS te Zwolle. Deze functie zou hij niet lang bekleden. Zijn einde kwam onverwacht. Op vrijdag 3 april 1896 had zijn echtgenote tijdens een wandeling in de buurt van het Katerveer een broche verloren. De volgende dag klom Honigh op zijn vélocipède om in de buurt navraag te doen en te zoeken. Daarbij is hij tijdens het afdalen van een heuvel vermoedelijk de macht over het stuur kwijt geraakt, in een vijver terechtgekomen en verdronken. Eerst de volgende dag werd hij gevonden. Z'n horloge was op kwart over twaalf blijven staan. Op 8 april werd hij te Wageningen begraven bij zijn zoontje Christiaan op de begraafplaats aan de Arnhemseweg (thans Generaal Foulkesweg). In de jaren '70 werd deze begraafplaats geruimd om plaats te maken voor het Jan-Kopshuis, de hoofdvestiging van de Universiteitsbibliotheek waarvoor hij de kiel legde. In het Jan-Kopshuis hangt zijn portret als eerste in de rij der bibliothecarissen.

                 LiteratuurP.A.M. Boele van Hensbroek, `Levensbericht van C. Honigh', in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1896-1897, Leiden 1897, 278-281 NNBW IV, 769-770 BronnenGA Zaandam, Archief van de schoolcommissie RAG, Archief Rijkslandbouwschool A.J. Lever

                 Uit: Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 1, Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Redactie: drs P.W. van Wissing, drs R.M. Kemperink, dr J.A.E. Kuys en E. Pelzers. Verloren Hilversum, 1998, pagina's 53-55.

2.              Johanna Alida Honigh, geb. te Wageningen in 1877, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Wageningen Leeftijd: 64 op 25 feb 1941 Aktenummer: 123.

 

 

 

Xbb.          Klaas Honigh , zn. van Cornelis Honigh  (IXw)(Grutter) en Anna Biesterbos  (Grutster), geb. te Assendelft ?? in 1839, Melkverkoper,

                  ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Schoten 54 jaar op 31 okt 1893,

            tr. met

                  Engeltje IJff

             

                 Van http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Trijntje Honigh, geb. te Assendelft in 1866, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Utrecht op 2 jul 1922, volgt XIax.

2.              Anna Honigh, geb. te Assendelft in 1865,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Assendelft op 18 mei 1889 Aktenummer: 17 met

                 Jan Van 't Veer van, zn. van Gerrit 't Veer van  (arbeider;) en Trijntje Poel, geb. te Assendelft in 1862, arbeider;.

3.              Cornelis Honigh, geb. te Assendelft in 1869, broodbakker,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandam op 24 jul 1892 Aktenummer: 68 met

                 Trijntje Blok, dr. van Dirk Blok  en Adriaantje Pel, geb. te Koog aan de Zaan in 1868.

 

 

Xbc.          Cornelis Honigh , zn. van Cornelis Honigh  (IXw)(Grutter) en Anna Biesterbos(Grutster), geb. te Assendelft in 1843

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) te Assendelft op 14 aug 1875 Aktenummer: 23 met

                  Saartje Veenis, dr. van Aldert Veenis (schoenmaker) en Saartje Schoone, geb. te Assendelft in 1845.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Honigh, geb. te Amsterdam in 1879,

            tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam op 1 aug 1912 Aktenummer: reg.5E;fol.48v met

                 Antoon Beerlage, zn. van Johann Heinrich Beerlage (Melkslijter) en Agatha Ruiter de, geb. te Sneek in 1878, werkman,

                 (Antoon

           tr.(2) met

                Maria Sinkeldam)..

2.              Cornelis Honigh, geb. te Amsterdam in 1882, volgt XIay.

3.              Aldert Honigh, geb. te Amsterdam in 1885, melkslijter,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam op 12 jan 1911 Aktenummer: reg.4;fol.14v met

                 Hendrika Lunstroo, dr. van Johan Hendrik Lunstroo en Hendrika Wilmink, geb. te Amsterdam in 1879.  

 

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Anna Honigh , dr. van Jan Honigh  (Xa)en Maartje Visser , geb. te Alkmaar in 1834,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Schermerhorn op 29 jan 1854 Aktenummer: 3 met

                 Johannes Moerbeek, zn. van Hendrik Moerbeek en Maria Pijper, geb. te Alkmaar in 1831, timmerman.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Hendrik Jacobus Moerbeek, geb. te Schermerhorn in 1856, timmerman,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Schermerhorn op 10 mrt 1878 Aktenummer: 7 met

                Sijtje Jong de, dr. van Dirk Jong de en Trijntje Goet , geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1857.

2.              Jan Moerbeek, geb. te Schermerhorn in 1857, timmerman

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Schermerhorn op 6 nov 1887 Aktenummer: 8 met

               Maartje Leijen van , dr. van Fredrik Leijen van en Grietje Dubbeld  geb. te De Rijp in 1863, dienstmaagd.

3.              Gerrit Moerbeek , geb. te Schermerhorn in 1860, smid

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Schermerhorn op 24 apr 1881 Schermerhorn met

              Aaltje Gerrits  dr. van Cornelis Gerrits en Maike Plas geb. te Beemster in 1855.

4.            Maarten Moerbeek, geb. te Schermerhorn in 1865, kleermaker,

         tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Zuid‑ en Noord‑Schermer op 9 sep 1894 Aktenummer: 9 met

             Aaltje Kieft, dr. van Dirk Kieftxe "Kieft:Dirk" en Trijntje Vlaanderen, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1865.

5.              Marinus Moerbeek , geb. te Schermerhorn in 1867, arbeider,

        tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Zuid‑ en Noord‑Schermer op 9 apr 1891 Aktenummer: 3 met

                Trijntje Schram , dr. van Pieter Schram  en Maartje Schuitemake , geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1864.

6.              Maartje Moerbeek , geb. te Schermerhorn in 1868,

        tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Schermerhorn op 20 apr 1890 Aktenummer: 3 met

                 Willem Kluft, zn. van Jacob Kluft en Grietje Krijgsman geb. te Kwadijk in 1862, tuinder.

7.              Cornelis Moerbeek , geb. te Schermerhorn in 1870, broodbakker

         tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Avenhorn op 9 jun 1895 Aktenummer: 12 met

               Ida Nieuwenhuizen , dr. van Jan Nieuwenhuizen  en Zwaantje Belkom geb. te Avenhorn in 1867.

8.              Johannes Moerbeek , geb. te Schermerhorn in 1864, timmerman

         tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) te Schermerhorn op 20 apr 1890 Aktenummer: 2 met

                Aagje Koelemeij, dr. van Pieter Koelemeij  en Maartje Nierop, geb. te Ursem in 1872.

 

 

 

XIb.           Gerrit Honigh, zn. van Jan Honigh  (Xa)en Maartje Visser , geb. te Wijde Wormer N.H in 1845, Landman,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Schermerhorn op 26 feb 1871 Aktenummer: 7 met

                 Trijntje Pijper , dr. van Klaas Pijper Landmanen Jannetje Stammes, geb. te Oudorp in 1847.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Klaas Honig, geb. te Schermerhorn in 1876, schippersknecht

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandam op 8 jun 1902 Aktenummer: 65 met

                 Elisabeth Servaas, dr. van Cornelis Servaas  en Grietje Ratelband , geb. te Koog aan de Zaan in 1878.

2.              Jan Honig, geb. te Schermerhorn in 1883, barbier

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Schermerhorn op 24 jun 1906 Aktenummer: 7 met

                Trijntje Benjamin, dr. van Teunis Benjamin en Maartje Vet, geb. te Schermerhorn in 1879.

 

 

 

XIc.           Gerrit Honigh  zn. van Dirk Honigh (Xf)en Aagtje Swart , geb. te Koog aan de Zaan op 27 dec 1840, timmermansknecht

                 ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1889,

           tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 16 okt 1864 Aktenummer: 21 met

                 Jannetje Smit , dr. van Cornelis Smit  en Neeltje Woud , geb. te Koog aan de Zaan op 30 mei 1842,

                 ovl. (56 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 15 okt 1898.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aagje Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1865,

           tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 mrt 1890 Aktenummer: 1 met

                 Willem Stam zn. van Dirk Stam en Grietje Stad, geb. te Zaandijk in 1865, timmerman;.

2.              Cornelis Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1867, timmerman,

          tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 14 jun 1891 Aktenummer: 10 met

                 Aagje Nieuwenhuizen, dr. van Jan Nieuwenhuizen en Dieuwertje Pekelharing geb. te Zaandam in 1867.

3.              Dirk Honigh, geb. te Koog aan de Zaan op 3 sep 1870, ovl. (66 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 nov 1936, volgt XIIa.

4.              Jan Honigh, geb. te Koog aan de Zaan in 1878, drogist,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 sep 1907 Aktenummer: 21 met

                 Grietje IJkelx, dr. van Jan IJkel en Aagje Schenk, geb. te Zaandijk in 1887.

5.              Willem Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1881, volgt XIIb.

6.              Gerrit Honigh geb. te Koog aan de Zaan in 1873, Bakker,

         tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 6 mei 1897 Aktenummer: 8 met

                 Neeltje Huisman, dr. van Frederik Gerrit Huisman en Grietje Janneman, geb. te Koog aan de Zaan in 1873.

7.              Hendrik Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1887, koetsier,

        tr. (resp. ongeveer 14 en ongeveer 24 jaar oud) te Wormerveer op 23 jun 1901 Aktenummer: 20 met

                 Maria Hartog, dr. van Egge Hartog en Trijntje Pot, geb. te Wormerveer in 1877

 

 

 

XId.           Gerrit Honigh, zn. van Willem Honigh (Xg)en Christina Steenmeijer, geb. te Zaandijk in 1848, tuinman veehouder,

            tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Zaandam op 26 aug 1877 Aktenummer: 76 met

                  Aagje Schenk, dr. van Johannes Schenk en Hermina Beets geb. te Zaandam in 1855, dienstbode.

                

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Johannes Honigh, geb. te Zaandam in 1880, houtzager,

           tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 2 mei 1903 Aktenummer: 2 met

                 Johanna Komen, dr. van Gerrit Komen en Geesje Mulders, geb. te Diever in 1880.

2.              Herman Honigh, geb. te Zaandam in 1881, landman,

          tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Zaandam op 29 apr 1903 Aktenummer: 54 met

                 Maartje Berge van , dr. van Pieter Berge van  en Magdalena Elsabein Beckmann, geb. te Zaandam in 1979.

3.              Hermina Honigh, geb. te Zaandam in 1882,

         tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Zaandijk op 3 mrt 1904 Aktenummer: 3 met

                 Cornelis Steijn, zn. van Willem Steijn  en Jacoba Waagmeester geb. te Zaandam in 1882, bakker;.

                 voogd van de bruid Jacob Kraaij; toeziend voogd van de bruid Pieter Schenk.

4.              Christina Honigh, geb. te Zaandam in 1884,

        tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) te Zaandam op 14 mei 1914 Aktenummer: 98 met

                 Jan Kok, zn. van IJsbrand Kok en Kaatje Hooft , geb. te Zaandam in 1877, sloper.

5.              Geertje Honigh, geb. te Zaandam in 1887,

        tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Westzaan op 25 aug 1910 Aktenummer: 22 met

                Jan Oortwijn, zn. van Jacob Oortwijn en Aagje Kat geb. te Westzaan in 1880, handelsreiziger

6.              Trijntje Honigh, geb. te Zaandam in 1888,

        tr. (resp. ongeveer 29 en 28 jaar oud) te Zaandam op 26 sep 1917 Aktenummer: 201 met

                 Casper Hendrik Convent, zn. van Johannes Marinus Friedhelm Convent en Dirkje Elisabeth Bahre,

                  geb. te Rotterdam op 17 mrt 1889 Opmerkingen akte nr. 1462.

 

                 Gerrit Honigh,

              tr. (beiden ongeveer 47 jaar oud) (2) te Zaandam op 3 dec 1895 Aktenummer: 188 met

                 Marijtje Pierick ten, dr. van Gerrit Pierick ten  en Jannetje Siffels, geb. te Zaandijk in 1848.

              

 

XIe.           Gerrit Honigh, zn. van Klaas Honigh  (Xh)en Anna Kopper , geb. te Wijde Wormer N.H in 1846, schoenmaker,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 8 mei 1870 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Kuijk, dr. van Klaas Kuijk en Marritje Vas, geb. te Zaandam in 1843, dienstbode.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Klaas Honig geb. te Koog aan de Zaan in 1871, volgt XIIc.

 

XIf.            Anna Honigh, dr. van Klaas Honigh (Xh)en Anna Kopper, geb. te Westzaan in 1850, dienstbode,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Beverwijk op 12 nov 1874 Aktenummer: 30 met

                 Johannes Smit, zn. van Jan Smit en Engeltje Bosman, geb. te Westzaan in 1849, arbeider.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Engeltje Smit, geb. te Beverwijk in 1878,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Beverwijk op 23 mei 1901 Nummer 12 met

                 Hendrik Schuller, zn. van Huibert Schuller en Adriana Fioole, geb. te Zevenbergen in 1875. .

 

 

XIg.           Dirk Honig, zn. van Klaas Honigh  (Xh)en Anna Kopper, geb. te Westzaan in 1864, koperslager,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Beverwijk op 3 mrt 1887 Aktenummer: 7 met

                  Catharina Graaff de, dr. van Cornelis Graaff de en Catharina Bouwman, geb. te Haarlem in 1866.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Honig, geb 1891 Beverwijk

          tr. met Aktenummer: 60    30-09-1920 Beverwijk

                 Piet Liefhebber geb 1888 Barsingerhorn

2.              Cornelis Honig geb. op 17 feb 1889, ovl. (36 jaar oud) op 5 okt 1925, volgt XIId.

3.              Cato Honig

4.              Klaas Honig, geb. op 3 mrt 1891, ovl. (64 jaar oud) te Beverwijk op 15 feb 1956 Duinrust,

           tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (1) op 4 dec 1918 met

                 Margaretha Outenaar, geb. op 18 apr 1881, ovl. (44 jaar oud) te Beverwijk op 20 jul 1925 Duinrust.

          tr.(2) met

                Catrina Blom geb. op 23 mrt 1908.

5.              Mijntje Honig

6.              Dirk Honig geb. op 24 feb 1901, ovl. (65 jaar oud) op 11 jul 1966, volgt XIIe.

7.              Jacoba Honig, geb. op 31 jan 1905, ovl. (71 jaar oud) op 27 nov 1976,

           tr. met

                 Niek Groot de

 

XIh.           Catharina Hendrika Honig (XIh), dr. van Hendrik Klaasz. Honig (Xi)en Trijntje Honigh (Xas), geb. te Koog aan de Zaan in 1865,

                 ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Heemstede op 1 jun 1919,

              tr. (resp. ongeveer 22 en 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 mei 1887 Akte 11 met

                Jan Jacob Duyvis, zn. van Jacob Duyvis (Xab)en Pietronella Leonarda Verkade (zie XIak).

 

 

XIi.            Klaas Honig, zn. van Hendrik Klaasz. Honig  (Xi)en Trijntje Honigh  (Xas), geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1868,

                 Koopman, olie en chocoladefabrikant te Zaandam, begr. te Amsterdam op 3 mrt 1926,

             tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandijk op 17 sep 1891 Aktenummer: 9 met

                 Catharina Margaretha Donker, dr. van Pieter Donker (houtzager houtkoper) en Aaltje Vis, geb. te Zaandijk in 1868,

                ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Haarlem op 10 jan 1945.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hendrik Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 22 jul 1892, Mede-direkteur NV N.Hollandse Margarinefabriek,

                 ovl. (47 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 nov 1939,

            tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 2 okt 1923 Aktenummer: reg.2G;fol.9 met

                 Clementine Marie Hubertine Hermans, dr. van Jan Theodoor Hubert Hermans (Arts) en Hillegonda Francisca Herpen vanx

                 geb. te Amsterdam op 23 mei 1900, ovl. (84 jaar oud) te Alkmaar op 14 jan 1985,

                 (Clementine Marie Hubertine

            tr. (ongeveer 46 jaar oud) (2) te Koog aan de Zaan in 1947 met

                  Laurentius Josephus Ragetli). .

2.              Alida Catharina Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 29 aug 1893.

3.              Catharina Margaretha Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 10 dec 1894.

4.              Margaretha Johanna Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1899,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 5 jun 1919 met

                 André Latenstein van Voorst, zn. van Dirk Latenstein van Voorst en Gertrude Jeanne Marie Portanier,

                 geb. te Westzaan in 1888.

 

 

 

XIj.            Grietje Honig  (XIj), dr. van Klaas Honig (Xj)en Macheltje Kluyver  geb. te Koog aan de Zaan op 23 nov 1867,

                 ovl. (39 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 apr 1907,

             tr. (resp. 31 en 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 13 jul 1899 Aktenummer: 7 met

                  Rens Honig zn. van Pieter Honig (Xm)en Antje Spaans (zie XIl).

 

 

XIk.           Grietje Honig, dr. van Meindert Honig (Xk)en Neeltje Smit , geb. te Koog aan de Zaan in 1869,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 26 sep 1889 Aktenummer: 19 met

                 Herman Dirkzwager , zn. van Maarten Dirkzwager en Maria Ronde de , geb. te Maassluis in 1861, reeder,

                 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Maassluis Leeftijd: 49 op 27 jul 1910 Aktenummer: 58.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Nellij Dirkzwager , geb. te Maassluis op 12 sep 1890 Aktenummer: 196.

2.              Maria Dirkzwager , geb. te Maassluis op 4 nov 1891 Aktenummer: 226,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Maassluis op 19 feb 1919 Aktenummer: 5 met

                 Adrianus Jillardus Emilius Ferf , zn. van Petrus Boele Jacobus Ferf  (burgemeester van Westzaan) en Cornelia Laan,

                geb. te Koog aan de Zaan in 1886.

3.              Maarten Dirkzwager, geb. te Maassluis op 9 nov 1893 Aktenummer: 256,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Maassluis op 26 mrt 1919 Aktenummer: 10 met

                 Jansje Waiboer , dr. van Dirk Waiboer  en Teetje Bakker , geb. te Maassluis in 1897.

 

 

XIl.            Rens Honig , zn. van Pieter Honig  (Xm)en Antje Spaans  geb. te Koog aan de Zaan op 10 mei 1862,

                 procuratiehouder,

          tr. (1) met

                Grietje Honig (zie XIj).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Machteld Anna Cornelia Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 30 sep 1900, ovl. (69 jaar oud) te Arnhem op 3 jul 1970,

           tr. (resp. 29 en 41 jaar oud) te Renkum op 23 dec 1929 met

                 Martinus Jan Ruijchaver , zn. van Martinus Jan Marie Ruijchaver en Sara Rossem van,

                 geb. te Rotterdam op 30 okt 1888 Akte No 5501,

                 Ambtenaar Binnenlands Bestuur Ned.-Indië 1914- laatst. resident van Djambi

                 (Palembang) 1936-1939, ovl. (76 jaar oud) te Renkum op 2 apr 1965. .

2.              Anne Jan Cornelis Honig, geb. en ovl. te Koog aan de Zaan op 18 aug 1908.

 

                 Rens Honig

           tr. (resp. 49 en 29 jaar oud) (2) te Tiel op 11 apr 1912 met

                 Maria Catharina Antbonetta Soutendijk , dr. van Aris Adrianus Gerardus Jacobus Soutendijk en Jacoba Munro,

                 geb. te Tiel op 20 aug 1882, ovl. (87 jaar oud) te Doorwerth op 27 dec 1969.

             

 

 

XIm.          Cornelis Honig, zn. van Pieter Honig  (Xm)en Antje Spaans , geb. te Koog aan de Zaan op 4 jul 1855,

                  Procuratiehouder firma De Lange & Zoonen, houthandelaars te Westzaan Handelsreiziger te Zaandam (1910),

                  begr. te Heiloo op 22 mrt 1919,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Koog aan de Zaan in 1883 met

                 Johanna Catharina Leijden van , dr. van Jan Leijden van en Antje Schots , geb. te Medemblik op 25 aug 1857,

                 ovl. (72 jaar oud) te Overveen op 18 feb 1930.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Antje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 16 dec 1883, begr. te Westzaan op 17 sep 1890.

2.              Johanna Cornelia Honig, geb. te Westzaan op 1 apr 1887, ovl. (96 jaar oud) te Deventer op 28 mrt 1984,

           tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Westzaan op 9 jun 1910 met

                 Pieter Jong de  zn. van Gerbrand Jong de en Willemina Schuit , geb. te Westzaan op 25 nov 1884,

                 Koopman en papierfabrikant te Westzaan, ovl. (31 jaar oud) te Westzaan op 21 mrt 1916.

           tr. (resp. 71 en 77 jaar oud) (2) te Amsterdam op 1 mei 1958 met

                Jacob Marinus Hamer de, zn. van Jan Gerard Hamer de en Johanna Geerardina Kakebeeke

                geb. te Goes op 5 mrt 1881, Directeur handelsonderneming,

                ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 29 nov 1961,

                (Jacob Marinus

            tr.(2) met

                Elisabeth Beatrice Vink)

3.              Antje Honig, geb. te Westzaan op 5 mrt 1893, ovl. (91 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 3 dec 1984,

          tr. te Koog aan de Zaan 4 sept 19?? met

                 Klaas Boer de, zn. van Jan Boer de  en Anna Jacoba Elisabeth Best , geb. te Koog aan de Zaan op 13 mrt 1883,

                 Handelaar in zakken, ovl. (88 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 28 feb 1972.

 

 

XIn.           Nicolaas Honig , zn. van Klaas Honig  (Xp)en Trijntje Jong de  (Xah), geb. te Koog aan de Zaan op 31 okt 1867,

                  Arts huisarts te Benschop, ovl. (76 jaar oud) te Laren op 2 jan 1944,

             tr. (33 jaar oud) te Veendam op 23 mei 1901 met

                  Bertha Catharina Duintjer  dr. van Albert Duintjer  en Martje Bruggen van, geb. te Veendam, ovl. te Laren op 18 jan 1943.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Martje Catharina Honig , geb. te Benschop  Utr op 6 aug 1907,

                  ovl. (86 jaar oud) te Laren op 4 mrt 1994,

          tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1934, (gesch. te Amsterdam op 12 sep 1945) met

                 Pieter Adrianus Keeman , zn. van Johannes Adrianus Keeman en Alida Roosje Weg van de,

                 geb. te Dordrecht op 7 jun 1909, Arts huisarts te Laren (N.-H.),

                 (Pieter Adrianus

          tr. (37 jaar oud) (2) te Laren op 3 apr 1947, (gesch. op 19 apr 1963) met

                 Geertruida Maria Hoek van den),

                 (Pieter Adrianus

          tr. (53 jaar oud) (3) te Laren op 10 mei 1963 met

                 Manon Clementine Vorstman),

                 (Pieter Adrianus

           tr. (65 jaar oud) (4) te Laren op 7 jun 1974 met

                 Liesbeth Mulder).

 

XIo.           Nelly Adriana Honig, dr. van Gerrit Cornelisz Honig (Xq)en Elisabeth Lange de , geb. te Koog aan de Zaan op 23 mrt 1874,

                 ovl. (87 jaar oud) te Baarn op 22 nov 1961,

             tr. (beiden 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 8 dec 1898 met

                  Hendrik Cornelis Lely van der , zn. van Jacob Martinus Lely van der en Wilhelmina Clasina Louisa Smit,

                  geb. te Maassluis op 16 sep 1874,

                 Touwfabrikant directeur N.V. Van der Lely's touwfabrieken -1922, directeur

                 S.A. Corderies et Ficelleries Le Lis te Hamme (Oost-Vlaanderen)

                 1922-t, mede-oprichter en commissaris N.V. Neder]. Kabelfabriek

                 te Delft,

                 ovl. (73 jaar oud) te Hamme [België] op 11 nov 1947.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jacob Martinus Honig, geb. te Maassluis op 27 sep 1899 Aktenummer: 187.

2.              Gerrit Lely van der geb. te Maassluis op 9 mrt 1901 Aktenummer: 52.

 

 

XIp.           Margaretha Maria Honig , dr. van Jacobus Honig  (Xr)en Hendrika Kegxe "Keg:Hendrika *1848",

                  geb. te Koog aan de Zaan op 26 sep 1876,

             tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Zaandam op 5 mei 1898 met

                  Arnold Hendrik Verkade, zn. van Ericus Gerhardus Verkade  en Eduarda Thalia Koning , geb. te Zaandam op 26 jun 1872,

                  dir. Kon. Verkade Fabr. NV en lid Gem.-raad ald, ovl. (80 jaar oud) te Zaandam op 16 aug 1952.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Frans Verkade geb. te Zaandam op 26 aug 1904, Dir Kon. Verkade Fabr. N>V>.

2.              Jacobus Verkade , geb. op 29 mrt 1906, ovl. (102 jaar oud) op 27 jun 2008, volgt XIIi.

3.              Arnold Hendrik Verkade, geb. te Zaandam op 22 jun 1909, volgt XIIj.

 

 

XIq.           Anna Geertruida Honig  dr. van Jacobus Honig (Xr)en Hendrika Keg , geb. te Koog aan de Zaan in 1871,

                 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wormerveer op 7 aug 1952,

             tr. (resp. ongeveer 23 en 25 jaar oud) te Zaandam op 5 apr 1894 akte 21 met

                 Johan Willem Dekker , zn. van Jan Alexander Dekker  en Maria Cornelia Kaars Sijpesteijn,

                 geb. te Wormerveer op 6 feb 1869, Koopman, olie- en zeepfabrikant firmant firma Jan Dekker,

                  ovl. (80 jaar oud) te Wormerveer op 5 jun 1949.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Robbert Ernst Dekker geb. te Wormerveer in 1903, Fabrikant,

             tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1927

                 Aktenummer: reg.4B;fol.3v, (gesch. te Haarlem op 13 aug 1941) met

                 Johanna Antonia Groot de, dr. van N.N. en Teuntje Groot de geb. te Amsterdam in 1901.

 

XIr.            Cornelis Honig , zn. van Hendrik Honig  (Xs)en Maartje Goede de, geb. te Beemster op 12 feb 1871,

                  Koopman in granen en peulvruchten, ovl. (41 jaar oud) te Beemster op 20 feb 1912,

             tr. (32 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 16 jul 1903 met

                  Elisabeth Zwart , dr. van Christoffel Zwart en Dieuwertje Groot de , geb. te Koog aan de Zaan, ovl. te Koog aan de Zaan op 30 apr 1954.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hendrik Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 1 apr 1904,

                  Werkzaam bij de firma Keyser & Co, commissionairs in effecten te Amsterdam,

                  ovl. (66 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 5 jul 1970.

2.              Christine Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 17 jul 1905,

           tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 jul 1928 met

                 Meiert Johan Grootes zn. van Meiert Gerbrand Grootes  en Alida Margaretha Goot van der,

                 geb. te Westzaan op 11 mei 1904, Koopman en cacaofabrikant D&M Grootes Gebr. teWestzaan,

                 ovl. te Alkmaar.

3.              Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 31 okt 1906, ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar op 17 dec 1965, volgt XIIk.

4.              Johan Eduard Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 7 nov 1910, ovl. (83 jaar oud) te Zaandam op 26 dec 1993, volgt XIIl.

 

 

XIs.           Simon Honig , zn. van Hendrik Honig  (Xs)en Maartje Goede de , geb. te Beemster op 4 sep 1872,

                 Landbouwer op De Kleine Bijenkorf in de Beemster, ovl. (57 jaar oud) te Beemster op 29 sep 1929,

           tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Beemster op 15 apr 1897 met

                 Antje Kooy , dr. van Ariën Kooy  en Jannetje Beets , geb. te Beemster op 23 mrt 1875, ovl. (54 jaar oud) te Beemster op 29 sep 1929.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marie Honig , geb. te Beemster op 2 feb 1898, ovl. (84 jaar oud) te Beemster op 12 jan 1983,

           tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Beemster op 24 apr 1919 met

                 Pieter Kwadijk , zn. van Cornelis Kwadijk  en Grietje Kooij , geb. te Beemster op 22 mrt 1897, Veehouder,

                 ovl. (43 jaar oud) te Beemster op 7 mrt 1941.

 

XIt.            Albert Jacobus Honig, zn. van Adriaan Cornelisz Honig  (Xu)en Aagje Kluiver / Kluyver,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 27 jul 1880,

                  Directeur N.V. Cacaofabriek v/h Adriaan Honig lid Prov.

                 Staten van Noord-Holland 1934- 1941,

                 ovl. (77 jaar oud) te Overveen op 25 mei 1958,

           tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Heemstede op 4 jul 1907 met

                 Elizabeth Jacoba Lennep van, dr. van Gerard Louis Lennep van  en Anna Sophia Christina Kreye,

                 geb. te Nieuwer‑Amstel op 25 nov 1883, ovl. (89 jaar oud) te Haarlem op 1 dec 1972.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Adriaan Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 3 sep 1908, Directeur N.V. Oliefabrieken Het Hart en De Zwaan,

                 ovl. (85 jaar oud) te Nijmegen op 28 jul 1994,

            tr. te Haarlem op 12 dec 194 met

                 Wilhelmina Christina Hart, dr. van Pieter Hart  en Mietje Grapendaal geb. te Amsterdam op 8 feb 1911,

                 ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 21 jul 1975,

                 (Wilhelmina Christina

           tr.(2) met

                 Adriaan Cornelis Wieringen van)

2.              Anna Sophia Christina Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 14 feb 1910,

           tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Haarlem op 5 sep 1933 met

                 Michaël Georges Léon Dhoste, zn. van Michael Charles Camille Dhoste en Marguerite Nancy Ardouin,

                 geb. te Rochefort Sur Mer [Frankrijk] op 8 jul 1908, Chef de bataillon des troupes de marine,

                 ovl. (85 jaar oud) te Nice [Frankrijk] op 28 mei 1994.

3.              Albert Jacobus Honig volgt XIj.

4.              Elisabeth Jacoba Honig geb. te Koog aan de Zaan op 23 dec 1916,

           tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Haarlem op 6 dec 1946 met

                 Frederik Herbert Maw, zn. van Sidney Raymond Maw en Mary Euphemia Pearce ,

                 geb. te Madely [Groot Brittanië] op 24 feb 1915, Tegelfabrikant,

                ovl. (68 jaar oud) te Shrewsbury [Groot Brittanië] op 24 mei 1983. .

5.              Anne Louis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 27 feb 1919, ovl. (10 jaar oud) te Haarlem op 25 jul 1929.

6.              Willem Frederik Honig

 

 

XIu.           Antje Honig, dr. van Jacob Jansz Jr Honig  (Xv)en Aagje Kerbert , geb. te Zaandijk op 27 apr 1841,

                 ovl. (61 jaar oud) te Haarlem op 20 apr 1903,

            tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Zaandijk op 9 jun 1864 Aktenummer: 10 met

                 Dirk Teunisz Crok  zn. van Theunis / Teunis Crok  en Trijntje Brandenburg, geb. te Koog aan de Zaan op 21 jul 1835,

                  Oliefabrikant en koopman te Koog a d Zaan, ovl. (64 jaar oud) te Haarlem op 6 dec 1899.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Agatha Cornelia Crok, geb. te Koog aan de Zaan op 18 okt 1865, volgt XIIm.

2.              Trijntje Crok, geb. te Koog aan de Zaan in 1868, volgt XIIn.

 

 

XIv.           Jacobus Johannes Honig, zn. van Jacob Jansz Jr Honig  (Xv)en Aagje Kerbert, geb. te Zaandijk op 10 nov 1842,

                  makelaar, Assuradeur, wethouder te Zaandijk, Schenker van de Ouddheidkundige verzameling van zijn vader

                  ( thans in zaans Museum), Voorzitter van de " vereniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche

                  Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz Junior 'te Zaandam, R.O.N,

                  ovl. (80 jaar oud) te Zaandijk op 23 sep 1923,

            tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Zaandijk op 9 mrt 1871 Aktenummer: 2 met

                 Trijntje Pietersdr Couwenhoven, dr. van Pieter Couwenhoven en Titia Gerrits Mulder,

                 geb. te Zaandijk op 6 okt 1847, ovl. (83 jaar oud) te Zaandijk op 18 mrt 1931.

        

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jacob Honig, geb. te Zaandijk op 21 mrt 1872, ovl. (2 jaar oud) te Zaandijk op 4 mrt 1875.

2.              Titia Agatha Honig, geb. te Zaandijk op 24 jul 1873, ovl. (80 jaar oud) te Zaandijk op 12 jan 1954, volgt XIIo.

3.              Pieter Jacobus Johannes Honig, geb. te Zaandijk op 27 dec 1874, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 6 okt 1939, volgt XIIp.

4.              Jacob Honig  geb. te Zaandijk op 16 jun 1876, ovl. (2 jaar oud) te Zaandijk op 6 apr 1879.

5.              Coenraad Honig, geb. te Zaandijk op 14 dec 1877, ovl. (58 jaar oud) te Zaandijk op 26 mrt 1936, volgt XIIq.

6.              Agatha Cornelia Honig, geb. te Zaandijk op 9 mei 1879, ovl. (82 jaar oud) te Zaandijk op 23 okt 1961,

           tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) te Zaandijk op 6 jul 1905 met

                 Mr Johan Herman Verheus, zn. van Joost Verheus  en Marijtje Snieder,

                geb. te Monnickendam op 16 apr 1870, Notaris te Epe, ovl. (88 jaar oud) te Epe op 28 jun 1958.

7.              Frederik Hendrik Honig, geb. te Zaandijk op 1 dec 1880, ovl. (62 jaar oud) te Palembang [Indonesië] op 21 nov 1943, volgt XIIr.

8.              Anna Maria Honig, geb. te Zaandijk op 27 jun 1882, ovl. (93 jaar oud) te Heemstede op 29 aug 1975,

           tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Zaandijk op 6 jul 1907 met

                Charles Marie Reinders Folmer , zn. van Herman Christiaan Reinders Folmer  en Maria Eleonora Billroth

                geb. te Haarlemmermeer op 1 mrt 1879, Landbouwer in de Haarlemmermeer, ovl. (83 jaar oud) te Heemstede op 26 mei 1962.

9.              Catharina Honig, geb. te Zaandijk op 11 jan 1889, ovl. (85 jaar oud) te Zutphen op 2 apr 1974,

         tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Zaandijk op 16 aug 1911 met

                 Daniel Jovius Koopmans, zn. van Jan Koopmans en Alida Christiana Hanekamp Van Harinxma

                 geb. te Tietjerksteradeel op 10 apr 1887, Meelfabrikant te Leeuwarden,

                 ovl. (83 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 10 dec 1970.

 

 

XIw.          Jan Jacob Honig , zn. van Jacob Jansz Jr Honig (Xv)en Neeltje Mulder , geb. te Zaandijk in 1861,Overl Zierikzee dd. 18-03-1938

             tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 35 jaar oud) te Zierikzee op 7 jul 1893 Aktenummer: 26 met

                 Catharina Johanna Bal, dr. van Johannes Bal  en Janna Woutrina Was, geb. te Zierikzee in 1858   Overl Zierikzee dd. 22-05-1949  

 

 

 

              

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Catharina Johanna Cornelia Honig, geb. te Zierikzee op 18 feb 1899, ovl. (77 jaar oud) te Meerssen op 14 feb 1977,

          tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) te Zierikzee op 3 jun 1920 Aktenummer: 32 met

                 Honore Alphonse Joseph Pieters, zn. van Honore Pieters  en Maria Clementina Louisa Oldenhoven van,

                 geb. te Schiedam op 10 dec 1886, Chemicus, Hoofdingenieur der Staatsmijnen,

                 ovl. (86 jaar oud) te Heerlen op 3 mrt 1973. .

2.              Jacob Honig , geb. te Zierikzee op 26 aug 1901, ovl. (59 jaar oud) te Zierikzee op 31 mrt 1961, volgt XIIs.

3.              Gerrit Jan Honig, geb. te Zierikzee op 21 mei 1903, ovl. (81 jaar oud) te Zierikzee op 11 jan 1985, volgt XIIt.

 

 

XIx.           Gerrit Jan Honig  (XIx), zn. van Jacob Jansz Jr Honig  (Xv)en Neeltje Mulder , geb. te Zaandijk op 24 nov 1864,

                 Kantoorbediende vgls Gen Lias

                 Mededirekteur Genealogisch- Heraldisch Bureau Vorsterman van Oijen ( 1877-1888 )

                 Boekhandelaar Uitgever Fa P Out Koog aan de Zaan, Genealoog en Historicus te Zaandijk

                 Conservator en Bibliothecaris van de Zaanlandse Oudheidskamer te Zaandijk ( 1892-1953 )

                 diaken en secretaris van de kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk

                 Voorzitter Rijper Societeit,

                 ovl. (90 jaar oud) te Zaandijk op 22 aug 1955,

            tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zaandijk op 4 aug 1892 akte 9 met

                 Aagje Honig dr. van Jan Corneliszoon Honig (Xai)en Aagje Willemsdochter Honigh (Xat) (zie XIao).

                

 

XIy.           Willem Jan Honig  zn. van Manglis Honig  (Xw)en Mientje Neck van , geb. te Zaandijk op 14 nov 1854,

                 ovl. (31 jaar oud) te Rotterdam op 22 dec 1885,

           tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Rotterdam op 31 mrt 1881 akte nr. 274 met

                 Anna Wilhelmina Maria Sophie Chavonnes Vrugt de , dr. van Willem Pasques Chavonnes Vrugt de en Clasina Johanna Voerman,

                 geb. te 's‑Gravenhage op 20 jan 1852.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Jan Honig , geb. te Rotterdam op 5 feb 1883 akte nr. 676, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam op 4 jun 1883 akte nr. 2199.

2.              Wilhelmina Henriette Elizabeth Honig , geb. te Rotterdam op 17 okt 1884 akte nr. 5130.

3.              Willem Jan Honig, geb. te Amsterdam op 7 mei 1886, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam op 29 mei 1889.

 

XIz.           Ds Jan Honig, zn. van Jan Honig (Xx)(Mr Broodbakker) en Hillegonda Buys (broodbakster),

                 geb. te Koog aan de Zaan op 27 mei 1847, Doopsgezind predikant te Warga en Balk,

                 ovl. (54 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 17 mrt 1902,

            tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Zaandijk op 3 mei 1872 Aktenummer: 3 met

                 Aagje Jansdr Haremaker, dr. van Jan Cornelisz Haremaker en Trijntje Kop, geb. te Koog aan de Zaan op 31 jan 1850,

                 ovl. (64 jaar oud) te Apeldoorn oud 64 jaar op 24 aug 1914 Aktenummer: 346.

                 grootouders bruid vermeld.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Catharina Hillegonda Honig, geb. te Poppingawier op 20 apr 1873, ovl. (81 jaar oud) te Zaandijk op 16 dec 1954,

           tr. (beiden 28 jaar oud) te Balk op 20 feb 1902 met

                 Aart Schipper , zn. van Jacob Schipper  en Grietje Aartsdr Verlaan, geb. te Zaandijk op 20 nov 1873,

                 Procuratiehouder Oliefabrieken T.Duyvis Jz te koog aan de zaan,

                 ovl. (84 jaar oud) te Zaandijk op 10 apr 1958.

2.              Jan Honig geb. te Poppingawier op 2 jul 1874, ovl. (81 jaar oud) te Los Angeles [Verenigde Staten] op 5 aug 1955, volgt XIIv.

3.              Cornelis Albertus Honig, geb. te Baarderadeel op 5 sep 1875 Aktenummer: A 149, boekhouder, ovl. (70 jaar oud) te Barneveld op 9 mrt 1946.

4.              Hillegonda Maria Honig, geb. te Baarderadeel op 12 mei 1877 Aktenummer: A 87,

                 ovl. (78 jaar oud) te Haarlem op 27 nov 1955,

          tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Apeldoorn op 8 nov 1906, (gesch. op 23 apr 1930) met

                 Geert Stapensea, zn. van Pieter Klazes Stapensea en Jintje Geerts Vellinga, geb. te Menaldum op 13 nov 1877, Architekt,

                 ovl. (71 jaar oud) te Haarlem op 31 dec 1948.

5.              Jakob Honig, geb. te Gaasterland Balk op 25 mei 1880 Aktenummer: A 97, Bloemist en Bloemkweker te Apeldoorn,

                  ovl. (82 jaar oud) te Zwolle op 9 apr 1963,

         tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) te Apeldoorn op 6 sep 1917 Aktenummer: 228 met

                 Jannetje Johanna Boogerd, dr. van Leendert Boogerd  en Kornelia Hoeke,

                 geb. te Hoogeveen op 13 jun 1886, ovl. (72 jaar oud) te Apeldoorn op 25 jun 1958.

6.              Pieter Jacobus Honig geb. te Gaasterland op 15 okt 1881, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 10 jul 1961, volgt XIIw.

 

 

XIaa.         Albert Honig, zn. van Jan Honig  (Xx)(Mr Broodbakker) en Hillegonda Buys (broodbakster), geb. te Koog aan de Zaan op 3 apr 1853,

                 Houtkoper in Finland voor de Houthandel Jan Dekker, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 29 jan 1913,

             tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 dec 1878 met

                 Guurtje Dekker, dr. van Gerbrand Cornelisz Dekker en Neeltje Klaasdr Breet, geb. te Westzaan op 17 mei 1855,

                ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam op 18 dec 1910.

                

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Nelly Gretha Honig, geb. te Helsingor [Denemarken] op 26 okt 1879,

                 Kunstschilderes en Illustratrice, Organiste bij de Vrije Gemeente,

                 ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 7 apr 1945.

2.              Hillegonda Maria Honig, geb. te Helsingor [Denemarken] op 17 okt 1880, ovl. (1 jaar oud) te Helsingor [Denemarken] op 6 nov 1881.

3.              Johan Albert Honig, geb. op 27 jan 1882, ovl. (8 maanden oud) te Helsingor [Denemarken] op 17 okt 1882.

4.              Maria Catharina Honig, geb. te Helsingor [Denemarken] op 16 okt 1884,

                 Pianolerares-Onderwijzeres te Amsterdam

                 Organiste bij de vrije Gemeente, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1945.

5.              Alma Roza Honig, geb. te Amsterdam op 19 jun 1889, Piano-Onderwijzeres te Amsterdam,

                 ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 7 mei 1960.

 

XIab.         Jacob Honig, zn. van Jan Honig (Xx)(Mr Broodbakker) en Hillegonda Buys (broodbakster),

                  geb. te Koog aan de Zaan op 14 apr 1855, bakker te Krommenie, ovl. (52 jaar oud) te Krommenie op 18 jan 1908,

             tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) te Wormerveer op 20 okt 1892 Aktenummer: 33 met

                  Johanna Pette, dr. van Jan Pette en Antje Blok, geb. te Wormerveer op 9 feb 1862, ovl. (51 jaar oud) te Krommenie op 20 nov 1913.

                

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hillegonda Johanna Honig, geb. te Krommenie op 18 aug 1893,

                 Hoofdverpleegster in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam,

                 ovl. (88 jaar oud) te Krommenie op 23 aug 1981.

2.              Jan Jacob Honig, geb. te Krommenie op 23 okt 1894, Verpakker, ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam op 23 sep 1928,

            tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 9 jun 1927 Aktenummer: reg.5C;fol.14v met

                  Antje Ommen, dr. van Jacobus Ommen (Huisschilder) en Antje Crol, geb. te Amsterdam op 4 dec 1898,

                  ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 9 mrt 1974,

                  (Antje

          tr.(2) met

                  Wilhelmus Hendricus Theodorus Tromp,)

                   (Antje

         tr.(3) met

                   Willem Lambertus Heidema).

3.              Meindert Honig, geb. te Krommenie op 20 feb 1896,

                  handelsreiziger / Vertegenwoordiger bij Chokoladefabriek Pette te Wormerveer,

                  ovl. (41 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 41 op 26 aug 1937 Aktenummer: 1162,

          tr. (resp. 35 en 33 jaar oud) te Krommenie op 2 jul 1931 met

                  Grietje Bas, dr. van Jan Jansz Bas en Neeltje Pietersdr Booij geb. te Krommenie op 4 aug 1897,

                   ovl. (76 jaar oud) te Zaandam op 12 okt 1973.

4.              Hendrik Honig, geb. te Krommenie op 3 nov 1897, ovl. (94 jaar oud) te Krommenie op 18 nov 1991, volgt XIIx.

5.              Jacob Honig, geb. te Krommenie op 29 nov 1904, Werktuigkundige, Beroepsmilitair

                 Brandmeester te Rotterdam

                 ( R O N ), ovl. (81 jaar oud) te Loon op Zand op 18 feb 1986,

         tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Utrecht op 4 feb 1932 met

                 Johanna Hendrika Zondag, dr. van Rutgerus Zondag en Maria Johanna Neger,

                  geb. te Utrecht op 14 feb 1909, ovl. (76 jaar oud) te Loon op Zand op 6 feb 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIac.         Meindert Honig, zn. van Jan Honig (Xx)(Mr Broodbakker) en Hillegonda Buys (broodbakster),

                  geb. te Koog aan de Zaan op 24 apr 1857, kantoorbediende, Houtkoper en consul in Finland

                 Procuratiehouder Houthandel de Wit te Utrecht   Sigarenhandelaar te Amsterdam,

                 ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 12 mei 1915,

             tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) (1) te Koog aan de Zaan op 8 aug 1889 Aktenummer: 11 met

                 Maria Out, dr. van Pieter Out en Alida Petronella Maria Brandenburg geb. te Koog aan de Zaan op 27 feb 1865,

                 ovl. (33 jaar oud) te Utrecht op 13 okt 1898.

          

 

                 Meindert Honig,

             tr. (resp. 44 en 30 jaar oud) (2) te Utrecht op 15 aug 1901 Aktenummer: 503 met

                Jacoba Hess, dr. van Pieter Justinusz Hess en Charlotta Cornelia Vetter, geb. te Utrecht op 4 apr 1871,

                ovl. (92 jaar oud) te Rijswijk op 23 mei 1963.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Meindert Honig, geb. te Utrecht op 19 jun 1902, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 13 dec 1959, volgt XIIy.

2.              Pieter Honig, geb. te Utrecht op 6 sep 1903, volgt XIIz.

3.              Charlotte Cornelia Hillegonda Honig, geb. te Utrecht op 12 jun 1906, Verpleegster ( zw. kr ),

                 ovl. (90 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 dec 1996,

          tr. (resp. 38 en 45 jaar oud) (1) te 's‑Gravenhage op 5 jun 1945, (gesch. op 19 nov 1949) met

                Werner Bernard Rosenbaum, zn. van Sigmund Rosenbaum en Julie Rodental, geb. te Hagen [Duitsland] op 6 jan 1900,

                 overhemdenfabrikant,

                 (Werner Bernard

          tr.(2) met

               Johanna Holtsstein).

           tr. (resp. 49 en 50 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 23 nov 1955, (gesch. op 5 feb 1971) met

               Thomas Volmer, zn. van Ruurt Volmer en Alida Purmer , geb. op 2 dec 1904,

                Sportfotograaf laatst te Doetichem, ovl. (73 jaar oud) te Doetinchem op 26 mrt 1978,

                 (Thomas

           tr.(2) met

                 Catharina Hoesman).

4.              Jacoba Maria Frederika Honig, geb. te Utrecht op 18 okt 1907,

                  Ambtenaar ten Departemente van Sociale Zaken te 's Gravenhage,

                  ovl. (91 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 15 sep 1999.

5.              Hillegonda Honig, geb. te Utrecht op 25 mei 1909, Verpleegster, ovl. (87 jaar oud) te Arnhem op 26 jul 1996,

           tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 jul 1948, (gesch. te 's‑Gravenhage op 22 sep 1962) met

                 Hindrik Gottlieb Johann Dietzel, zn. van Johann Ludwig Gottlieb Dietzel en Christina Hindrika Molen van der,

                  geb. te Treebeek op 23 jul 1923, Accountant K L M

                 Financieel Dir Bohama, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 25 mrt 2003.

6.              Frederika Adalberta Cornelia Honig, geb. te Utrecht op 18 okt 1910, Verkoopster,

                 ovl. (82 jaar oud) te Zoetermeer op 30 aug 1993,

          tr. (beiden 24 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 24 apr 1935 met

                Jochem  Jan Roos de, zn. van Sjoerd Jan Georg Roos de en Hendrikje Bruinewoud, geb. op 29 mei 1910,

                Politieambtenaar te 's Gravenhage, ovl. (55 jaar oud) te Wassenaar op 15 mei 1966.

 

 

XIad.         Albert Honig, zn. van Hendrik Honig (Xy)(winkelier / Kruidenier te Alkmaar) en Duifje Buijs, geb. te Alkmaar op 4 mrt 1854,

                  Militair Apotheker te Amsterdam, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 28 apr 1915,

             tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Utrecht op 8 dec 1881 met

                  Lena Wilhelmina Capelle van, dr. van Willem Capelle van en Cornelia Gijsbertha Grondijs,

                 geb. te Utrecht op 6 apr 1855, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 17 apr 1945.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Duifje Cornelia Anna Maria Honig, geb. te Amsterdam op 18 sep 1882,

                 Onderwijzeres en hoofd en hoofd ener school te Amsterdam, ovl. (82 jaar oud) te Velp op 19 jan 1965.

2.              Willem Hendrik Honig geb. te Amsterdam op 12 okt 1885, ovl. (61 jaar oud) te Warnsveld op 6 apr 1947.

 

XIae.         Jan Honig, zn. van Hendrik Honig  (Xy)(winkelier / Kruidenier te Alkmaar) en Duifje Buijs, geb. te Alkmaar op 24 sep 1856,

                  Beroepsmilitair ( R O N met de Zwaarden ), ovl. (94 jaar oud) te Leersum op 19 okt 1950,

             tr. (beiden 36 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 19 apr 1893 met

                  Jannetje Kret, dr. van Jan Kret  en Elisabeth Catharina Philippo, geb. te Leiderdorp op 28 mrt 1857, ovl. (84 jaar oud) te Leersum in aug 1941.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jannetje Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 8 jul 1888, ovl. (82 jaar oud) te Woerden op 28 nov 1970,

            tr. (resp. 27 en 40 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 1 dec 1915 met

                 Andres Bischof, geb. te Amsterdam op 21 okt 1875, Auto en rijwielhersteller te Leersum,

                 ovl. (57 jaar oud) te Leersum op 26 nov 1932.

2.              Sophia Honig geb. te 's‑Gravenhage op 1 apr 1891, Hulp in de Huishouding, ovl. (81 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 27 jan 1973.

3.              Hendrik Jan Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 5 feb 1894, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 17 apr 1964, volgt XIIaa.

4.              Marie Anna Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 14 feb 1896, ovl. (93 jaar oud) te Haarlem op 28 mei 1989,

           tr. (beiden 29 jaar oud) te Haarlem op 30 apr 1925 met

                 Hendrik Casper Luitingh, zn. van Arnold Jan Luitingh en Maria Mathilda Budeker, geb. te Haarlem op 17 jan 1896,

                 Kantoorschrijver bij "de Nederlanden van 1845 " te Haarlem, ovl. (80 jaar oud) te Haarlem op 12 okt 1976. .

5.              Duifje Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 21 mei 1899, ovl. (91 jaar oud) te Geleen op 11 feb 1991,

          tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Venlo op 19 sep 1927 met

                 Johannes Nicolaas Pieter Meyer, zn. van Adriaan Lowijs Meyer en Johanna Catharina Maria Janssen,

                 geb. te Venlo op 14 mrt 1898, Ass. Stationsdienst N S te Simpelveld, ovl. (86 jaar oud) te Stein op 16 apr 1984.

 

XIaf.          Jan Dirk Donker Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Xz)en Duijfje Donker, geb. in 1849

                   De zoon van Duifje Donker werd bij zijn geboorte ingeschreven als Jan Duijvis,

                   welke naam bij Koninklijk Besluit eerst veranderd is in Jan Dirk Duijvis,

                   daarna in Jan Dirk Donker Duijvis,

                   Jan Dirk Donker Duijvis vertrok in 1874 als Ingenieur 2 de Klasse van het Stoomwezen naar Oost-Indie en werd

                  daar vervolgens Ingenieur 1 ste Klasse, Hoofdingenieur en Inspecteur van de Spoorwegdiensten en het

                  Stoomwezen met de standplaatsen Semarang, Soerabaja en Batavia.
     In 1894 naar Holland terug gekomen, bleef hij O.I. Ambtenaar met verlof tot het eind van 1896

                   toen hij op verzoek eervol werd ontslagen uit 's Lands dienst.
      Met 1-11897 werd hij secretaris van bovengenoemde maatschappijen
.

 

 

                  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1915,

            tr. (resp. ongeveer 32 en 28 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 2 mrt 1881 met

                  Antoinetta Amalia Benthem van den Berg, geb. te Zaltbommel op 19 jun 1852.

                

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Theodorus Mattheus Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 26 nov 1883, ovl. (7 maanden oud) te  Batavia [Indonesië] op 21 jul 1884.

2.              Antoinetta Adriana Deborah Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 21 feb 1885.

3.              Jan Adriaan Donker Duijvis, geb. te  Batavia [Indonesië] op 28 nov 1887.

4.              Meindert Eduard Donker Duijvis, geb. te Semarang Ned Ind op 8 feb 1889.

5.              Frits Donker Duijvis, geb. te Semarang Ned Ind op 30 apr 1894.

 

 

XIag.         Ericus Gerhardus Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Xz)en Debora Geertruida Verkade,

                 geb. te Koog aan de Zaan in 1853, Koopman,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Zaandam op 11 jul 1878 Akte 90 met

                 Guurtje Stadt van de, dr. van Jan Stadt van de  en Alida Mats, geb. te Zaandam in 1855.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Teewis Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1879, Industrieel,

           tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Wormerveer op 8 mei 1913 Akte 18 met

                 Maria Jacoba Cornelia Boekenoogen dr. van Hendrik Boekenoogen  en Jacoba Cornelia Vis

2.              Maria Debora Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan in 1882,

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 37 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 29 dec 1915 akte38 met

                 Marie Johan Uven van, zn. van Albert Uven van  en Johanna Wilhelmina Koorevaar, geb. te Gouda in 1878, Hoogleraar.

 

XIah.         Pieter Mattheus Duijvis, zn. van Teewis Duijvis (Xz)en Debora Geertruida Verkade, geb. in 1857,

                  Fabrikant Technicus,

            tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Borne op 30 aug 1889 Aktenummer: 23 met

                Jacoba Carolina Cleeff van, dr. van Willem Cleeff van  en Grietje Bussemaker, geb. te Borne in 1865.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margreet Geertruida Duijvis, geb. te Zaandijk in 1893,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 15 nov 1918 Aktenummer: 20 met

                 Heinrich Friedrich Julius Keip, zn. van Carl Otto Oscar Keip  (fabrikant) en Annegien Gezina Baaren,

                 geb. te Groningen in 1891, koopman.

2.              Willemina Louiza Elizabeth Duijvis, geb. te Zaandijk in 1898,

                 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Hengelo Leeftijd: 36 op 1 mei 1934 Aktenummer: 95,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 15 jul 1920 Aktenummer: 19 met

                 Albert Carel Meijling zn. van Herman Meijling en Johanna Jacomina Cleeff van, geb. te Borne in 1890, bierbrouwer.

 

 

XIai.          Maria Duijvis, dr. van Jacob Duyvis  (Xab)en Pietronella Leonarda Verkade , geb. te Koog aan de Zaan op 15 jan 1857,

                 ovl. (62 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 62 op 16 nov 1919 Aktenummer: 1370,

           tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 9 nov 1880 Aktenummer: 428 met

                 Jentje Wijbrandi , zn. van Klaas Wijbrandi en Atje Folkerdina Gorter, geb. te Leeuwarden in 1855,

                 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Groningen Leeftijd: 82 op 8 dec 1937 Aktenummer: 1558.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alida Folkerdina Wijbrandi, geb. te Leeuwarden in 1882,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 24 mei 1909 Aktenummer: 274 met

                 Pieter Johannes Lagro, zn. van Willem Lagro  en Fenna Mulder , geb. te Groningen in 1884.

 

 

XIaj.          Ericus Gerhardus Duijvis , zn. van Jacob Duyvis (Xab)en Pietronella Leonarda Verkade ,

                 geb. te Koog aan de Zaan op 12 jan 1861,

              tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Utrecht op 31 jul 1889 met

                 Henriette Louise Rasba, geb. op 22 aug 1863.

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              7 Kinderen Duyvis.

 

 

XIak.         Jan Jacob Duyvis, zn. van Jacob Duyvis  (Xab)en Pietronella Leonarda Verkade ,

                  geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1862.

                  Fabrikant tarwestijfsel. President commissaris NV Zuivelmij de Kroon. Deelgenoot in de firma's Duyvis & Co. te Utrecht

                  en Jacob Duyvis te Koog aan de Zaan,

                  ovl. (77 jaar oud) te Heemstede op 20 apr 1940,

            tr. met

                 Catharina Hendrika Honig  (zie XIh).

 

                 Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.              Catharina Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888, ovl. te Bussum, volgt XIIf.

2.              Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis, geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968, volgt XIIg.

3.              Hendrika (Riek) Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984, volgt XIIh.

4.              Maria Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Blaricum in 1944,

            tr. te Heemstede met

                 Rinze Spijksma

                 Huw werd ontbonden.

5.              Geertruida Duijvis, geb. te Koog aan de Zaan op 16 jul 1901, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Bentveld in 1980.

 

 

                Zie ook  http://members.chello.nl/j.zwart13/genealogie_van_teewis_duyvis_per.htm

 

 

XIal.          Geertruida Petronella Leonarda Duijvis (XIal), dr. van Jacob Duyvis  (Xab)en Pietronella Leonarda Verkade,

                 geb. te Koog aan de Zaan in 1868,

              tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) te Utrecht op 26 jun 1892 Aktenummer: 322 met haar neef

                 Everard Christiaan Cornelis Dekker, zn. van Jan Janszn Dekker (Stoomhoutzager en houthandelaar)

                 en Aaltje Spekham Duyvis (Xad) (zie XIam).

 

 

XIam.        Everard Christiaan Cornelis Dekker, zn. van Jan Janszn Dekker  (Stoomhoutzager en houthandelaar) en Aaltje Spekham Duyvis (Xad),

                 geb. te Westzaan op 17 mrt 1863, Houthandelaar,

           tr. met zijn nicht

                 Geertruida Petronella Leonarda Duijvis (zie XIal).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Dekker, geb. te Westzaan op 16 jun 1892, semi-arts,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Sappemeer op 26 jul 1917 Aktenummer: 25 met

                 Jeanette Christine Maathuis, dr. van Cornelis Jan Maathuis  (houthandelaar) en Remina Lucretia Gaaikema,

                 geb. te Sappemeer in 1894.

2.              Leonardo Dekker, geb. te Westzaan op 10 aug 1894, ovl. (19 jaar oud) te Bloemendaal op 21 jun 1914.

3.              Alida Dekker, geb. op 18 jan 1901.

 

 

XIan.         Mr Jan Walig, zn. van Cornelis Walig  (Xae)en Cornelia Catharina Kuijper, geb. te Krommenie in 1861, kantoorbediende Notaris,

                 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Bloemendaal 83 jaar oud op 18 okt 1943,

             tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 9 sep 1886 Aktenummer: 15 met

                 Maria Schaap, dr. van Lourens Schaap (fabrikant) en Jacoba Schots, geb. te Krommenie in 1861,

                 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Beverwijk 85 jaar oud op 30 jan 1946.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelia Catharina Jacoba Walig, geb. te Krommenie in 1887,

         tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Zaandijk op 9 nov 1915 Aktenummer: 27 met

                Johan Gesine Graaff de  zn. van Johannes Adrianus Graaff de (notaris) en Maartje Molen van der,

                geb. te Edam in 1887, arts.

2.              Maria Johanna Walig geb. te Krommenie in 1890,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Zaandijk op 21 aug 1912 Aktenummer: 22 met

                Willem Jan Schoute, zn. van Cornelis Schoute  en Trijntje Stolp, geb. te Wormerveer in 1885,

                chocoladefabrikant;.

3.              Laura Walig, geb. te Krommenie in 1892, volgt XIIab.

4.              Cornelis Jansz Walig, geb. te Krommenie op 11 mei 1895, ovl. (78 jaar oud) te Zaandijk op 15 nov 1973, volgt XIIac.

 

 

XIao.         Aagje Honig, dr. van Jan Corneliszoon Honig (Xai)en Aagje Willemsdochter Honigh (Xat),

                  geb. te Zaandijk op 22 aug 1866

                  ovl. (90 jaar oud) te Zaandijk op 1 dec 1956,

              tr. met

                  Gerrit Jan Honig (zie XIx).

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jacob Agathus Jan Cornelis Honig, geb. te Zaandijk op 9 jul 1893,

                  Boekhandelaar Bedrijfsleider Modelboerderij "de Hoflanden" te Heemskerk,

                  kunstschilder te Zaandijk en Bredevoort, ovl. (98 jaar oud) te Aalten op 19 dec 1991.

2.              Agatha Maria Cornelia Honig , geb. te Zaandijk op 18 mei 1895, ovl. (83 jaar oud) te Schoorl op 18 sep 1978,

            tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Zaandijk op 15 aug 1917 met

                 Gerbrand Vis , zn. van Gerbrand Hajosz Vis  en Adriana Joostdr Dekker, geb. op 1 aug 1891,

                 Dir Zuivel Mij 'de Kroon "v h Gerbrand Vis Hz & Co ( 1917-+) Lid gemeenteraad Zaandijk 1935,

                 ovl. (71 jaar oud) te Dordrecht op 10 mrt 1963

3.              Cornelia Welmoet Honig, geb. te Zaandijk op 19 mrt 1897, ovl. (één maand oud) te Zaandijk op 16 mei 1897.

4.              Jan Willem Honig, geb. te Zaandijk op 2 jan 1899, ovl. (68 jaar oud) te Zaandijk op 1 mei 1967, volgt XIIu.

5.              Cornelia Welmoet Honig, geb. te Zaandijk op 25 sep 1900, ovl. (68 jaar oud) te Zaandam op 23 mei 1969,

            tr. (resp. 26 en 39 jaar oud) te Zaandijk op 18 aug 1927 met

                  Jacob Vis , zn. van Cornelis Jacobsz Vis  en Jacoba Maria Dekker  geb. te Zaandijk op 1 jun 1888,

                  Lid Fa Cornelis Vis & Zn, Hoofdingeland Polder Westzaan, ovl. (40 jaar oud) te Zaandijk op 11 jul 1928.

6.              Johanna Jacoba Honig  geb. te Zaandijk op 11 nov 1904, ovl. (85 jaar oud) te Amersfoort op 25 mei 1990,

           tr. (resp. 24 en 36 jaar oud) te  Batavia op 18 mei 1929 met

                 Christiaan Johan Grootes, zn. van Christiaan Meiertsz Grootes  en Geertje Willemsdr Tip geb. te Westzaan op 17 okt 1892,

                  Gezagvoerder fer grote Handelsvaart ( K v oorlogsherinneringskruis met 3 Gespen ),

                  ovl. (71 jaar oud) te Utrecht op 7 nov 1963.

 

 

XIap.         Jan Honig , zn. van Gerrit Honig (Xaj)en Juliette Augustine Evers, geb. te Tegal [Ned] op 5 aug 1900,

                 Chemiker Planter Suikerondernemingen Midden Java Gemeente ambtenaar Deventer,

                 ovl. (66 jaar oud) te Deventer op 7 nov 1966,

            tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Deventer op 5 feb 1925 Aktenummer: 22 met

                Gertrude Pannen , dr. van Johann Heinrich Pannen  en Elisabeth Nüsser geb. te Neuss [Duitsland] op 18 jul 1902.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gerard Honig, geb. te Tegal [Ned] op 22 okt 1925, volgt XIIad.

2.              Maud Honig, geb. te Djokjakarta [Indonesië] op 1 feb 1929,

            tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Deventer op 11 jul 1955 met

                  Riekelt Hettema, zn. van Riekelt Hettema  en Elisabeth Rottiers geb. te Deventer op 17 jan 1930,

                   Dir Woningbouwvereniging Samenwerking stichting Goba te Raalte.

 

 

XIaq.         Louis Emile Honig , zn. van Gerrit Honig  (Xaj)en Juliette Augustine Evers, geb. te Tegal [Ned] op 26 okt 1906,

                  Papierhandelaar ter Fa Riem & Honig te Rijswijk, ovl. (72 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 14 jul 1979,

             tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 29 mei 1941 met

                 Theodora Christina Terken, dr. van Johannes Hendricus Terken  en Christina Hendrika Petronella Bogman,

                 geb. te 's‑Gravenhage op 19 nov 1912, ovl. (73 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 8 jun 1986.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Johannes Gerrit Honig, geb. te 's Gravenambacht op 26 apr 1947, winkelier in kruiden.

2.              Jacob Abraham Cornelis Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 20 nov 1948, volgt XIIae.

3.              Frederik Jan Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 13 nov 1952, volgt XIIaf.

 

 

XIar.          Deborah Neletta Honig, dr. van Cornelis Honig  (Xal)en Cornelia Dil , geb. te Zaandijk op 23 mei 1898,

                  ovl. (79 jaar oud) te Zaandijk op 23 feb 1978,

              tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Zaandijk op 26 sep 1924 met

                  Mr Cornelis Jansz Walig  zn. van Mr Jan Walig (XIan)(kantoorbediende Notaris) en Maria Schaap (zie XIIac).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dr Jan Cornelisz Waligh , geb. te Zaandijk op 16 sep 1925, Arts,

          tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) te Zaandijk op 17 jan 1962, (gesch. te Zaanstad op 8 dec 1987) met zijn nicht

                Pauline Honig , dr. van Cornelis Honig  (XIas)en Jeanne Pauline Woesik van , geb. te Soerabaja [Indonesië] op 19 mei 1936.

 

XIas.         Cornelis Honig , zn. van Cornelis Honig  (Xal)en Cornelia Dil , geb. te Zaandijk op 3 aug 1907, Vertegenwoordiger,

                  ovl. (35 jaar oud) te Haroekoe op 16 jun 1943,

               tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Soerabaja [Indonesië] op 8 nov 1934 met

                 Jeanne Pauline Woesik van , dr. van Gustaaf Adriaan Pieter Woesik van en Boewang,

                 geb. te Soerabaja [Indonesië] op 12 aug 1906, ovl. (88 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 8 apr 1995.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Pauline Honig , geb. te Soerabaja [Indonesië] op 19 mei 1936,

           tr. met haar neef

                 Dr Jan Cornelisz Waligh , zn. van Mr Cornelis Jansz Walig  (XIIac)en Deborah Neletta Honig (XIar).

2.              Debora Eva Honig, geb. te Soerabaja [Indonesië] op 27 jul 1937.

 

 

 

XIat.          Cornelis Honig , zn. van Jacob Jan Honig  (Xan)en Swaantje Lofvers , geb. te Groningen op 18 jun 1886,

                  Prokuratiehouder N V Stoomspinnerijen en weverijen v/h/ S J Spanjaard te Borne,

                  ovl. (62 jaar oud) te Hengelo op 17 jun 1949 Aktenummer: 228,

              tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Almelo op 23 apr 1914 Aktenummer: 228 met

                  Henriette Nijland, dr. van Albertus Nijland en Hendriana Meijer, geb. te Almelo op 31 aug 1888, ovl. (77 jaar oud) te Hengelo op 1 aug 1966.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob Jan Honig, geb. te Borne op 26 jan 1920, ovl. (33 jaar oud) te Hengelo op 29 apr 1953, volgt XIIag.

2.              Nenriette Jeanne Honig, geb. te Hengelo op 7 okt 1924, Secretaresse Medische Staf Ziekenhuis Almelo,

           tr. (resp. 50 en 67 jaar oud) te Hengelo op 4 feb 1975 met

                 Pieter Rodenhuis, zn. van Barend Rodenhuis en Dora Anne Naria Walrave, geb. te Weesp op 1 mei 1907,

                 Dierenarts te Hengelo, ovl. (76 jaar oud) te Hengelo op 26 apr 1984,

                 (Pieter

             tr.(2) met

                 Elisabeth Huisman).

 

 

XIau.         Margaretha Maria Honigh, dr. van Adriaan Honigh (Xao)en Clasina Dekker, geb. in 1862, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1916,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Zaandijk op 28 aug 1884 Akte 15 met

                 Jan Dekker, zn. van Gerbrand Janszoon Dekker  en Grietje Smit, geb. te Westzaan in 1855, Koopman.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerard Adriaan Dekker, geb. te Baarn op 5 sep 1885.

 

XIav.         Gerard Willem Adriaanzoon Honigh, zn. van Adriaan Honigh (Xao)en Clasina Dekker, geb. te Zaandijk op 26 aug 1865,

                  Beroep Kapitein in Nederlands Indië Opleiding: Militaire Academie

                 Vertrok rond 1886 naar Nederlands Indië en vocht daar in de Atjeh-oorlog,

                 ovl. (63 jaar oud) te Lawang op 30 dec 1928,

            tr. met

                 Caroline Louise (Cary) Linden van der , dr. van Linden van der en Louisa Christina Veld In't , geb. te Padang op 15 feb 1866,

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1942.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerard Willem (Oom Yard) Honigh, ovl. te Rijswijk op 28 aug 1976, volgt XIIah.

2.              Charles Adriaan Honigh, geb. te Ternate in 1890, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Borne op 7 aug 1964, volgt XIIai.

3.              Margaretha Maria Louisa (Margot) Honig, geb. te Ambon [Ned] op 28 aug 1891, ovl. (53 jaar oud) te Lawang [ned] op 16 apr 1945, volgt XIIaj.

4.              Adriaan Gerardzoon Honigh, geb. op 31 dec 1898, ovl. (45 jaar oud) te Rangoon [Burma]

                  Overleden in krijgsgevangenkamp, begr. in 1944 begr. in 1944 Herbegraven ereveld Menteng Pulp Bron oorlogs gravenstichting.

                

 

XIaw.        Cornelis Jansz Aten , zn. van Jan Aten  en Jannetje Cornelisdochter Honigh  (Xap), geb. te Wormerveer in 1868, Makelaar,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Wormerveer op 11 apr 1895 akte 11 Aktenummer: 11 met

                 Sara Boekenoogen, dr. van Lucas Frederik Boekenoogen en Agatha Maria Gelder van, geb. te Wormerveer in 1870.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Cornelisz Aten, geb. te Wormerveer op 17 jan 1896,

                  Makelaar in onroerend goed, assuraantien en effecten te Wormerveer ter Fa Cornelis Aten,

                  ovl. (83 jaar oud) te Haarlem op 27 jun 1979,

            tr. (1) met

                  Eva Honig, dr. van Cornelis Honig (Xal)en Cornelia Dil.

            tr. (2) met

                  Eva Mabel Harwood (zie Xal).

 

 

XIax.         Trijntje Honigh, dr. van Klaas Honigh (Xbb)(Melkverkoper) en Engeltje IJff, geb. te Assendelft in 1866,

                  ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 56 op 2 jul 1922 Aktenummer: 1175,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Krommenie op 3 jul 1892 Aktenummer: 13 met

                 Jan Koster, zn. van Reijer Koster (melkboer) en Maartje Ooms, geb. te Krommenie in 1861, boerenarbeider :melkslijter.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Engelina Koster, geb. te Amsterdam in 1895,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1918 Aktenummer: reg.4F;fol.17 met

                Henricus Christoffer Luxwolda, zn. van Roelof Luxwolda (assistent der posterijen) en Lambertha Mekel,

                 geb. te Zwolle in 1892, commies.

2.              Maartje Koster, geb. te Krommenie in 1893,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 15 mei 1919 Aktenummer: reg.4C;fol.33v met

                 Gerrit Fredrik Israël, dr. van Johan Hendrik Israël (stationschef) en Antonia Hendrika Zuuk van,

                  geb. te Haaksbergen in 1891, commies bij een spoorwegmaatschappij

3.              Anna Koster, geb. te Amsterdam in 1901,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 11 sep 1924 Aktenummer: reg.3F;fol.9 met

                Gerrit Nottelman, zn. van Jacob Nottelman (magazijnbediende) en Johanna Brandt, geb. te Amsterdam in 1902,

                  kantoorbediende.

 

 

 

XIay.         Cornelis Honigh, zn. van Cornelis Honigh (Xbc)(grutter) en Saartje Veenis, geb. te Amsterdam in 1882, boekhandelaar,

              tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 12 apr 1922 Aktenummer: reg.2B;fol.17v met

                 Jacoba Moolhuijsen, dr. van Piet Moolhuijsen en Maartje Hoogerduijn geb. te Den Helder in 1880.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Ellen Honigh, geb. te Watergraafsmeer in 1908,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam op 4 mrt 1931 Aktenummer: reg.7A;fol.2 met

                 Johannes Arnoldus Klein, zn. van Johannes Arnoldus Klein (gymnastiekonderwijzer) en Antoinetta Johanna Petronella Blom

               ,geb. te Amsterdam in 1904, werktuigkundig ingenieur.

 

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Dirk Honigh, zn. van Gerrit Honigh  (XIc)en Jannetje Smit , geb. te Koog aan de Zaan op 3 sep 1870, manufacturier,

                 ovl. (66 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 19 nov 1936,

             tr. (beiden 25 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 6 aug 1896 Aktenummer: 13 met

                  Maria Smit, dr. van Pieter Smit en Trijntje Roos, geb. te Koog aan de Zaan op 15 jun 1871,

                  ovl. (83 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 24 nov 1954.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Honigh, geb. te Koog aan de Zaan op 13 jul 1897,

            tr. met

                 Gerarda Anna Schipper, geb. te Zaandijk op 25 dec 1897. .

 

 

 

XIIb.          Willem Honig, zn. van Gerrit Honigh (XIc)en Jannetje Smit geb. te Koog aan de Zaan in 1881, timmerman,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Zaandam op 16 aug 1905 Aktenummer: 142 met

                  Heintje Swart, dr. van Pieter Swart en Trijntje Doets, geb. te Oosthuizen in 1883.

           

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Honig, geb. te Koog aan de Zaan in 1907, kantoorbediende,

           tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam op 6 aug 1930 Aktenummer: reg.6D;fol.50v met

                 Jannetje Gerarda Doorn van, dr. van Johannes Jacobus Doorn van (adjunct-commies Raad van Arbeid) en Martina Elizabeth Mos

                  geb. te 's‑Gravenhage in 1907

 

 

XIIc.          Klaas Honig (Honigh), zn. van Gerrit Honigh  (XIe)(schoenmaker) en Neeltje Kuijk, geb. te Koog aan de Zaan in 1871, schoenmaker,

             tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandam op 24 okt 1897 Aktenummer: 205 met

                 Helena Onrust dr. van Jan Onrust (koopman) en Margrietje Scheerman geb. te Oostzaan in 1873.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Neeltje Honig, geb. te Zaandam in 1899,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1928 Aktenummer: reg.3C;fol.41 met

                Jan Groen, zn. van Hendrik Groen  (fouragehandelaar) en Anna Maria Jonker , geb. te Zaandam in 1893, procuratiehouder.

2.              Jan Honig / Honigh  (Honigh), geb. te Zaandam in 1901, kantoorbediende,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam op 27 okt 1926 Aktenummer: reg.2F;fol.37 met

                 Trijntje Geertruida Schellingerhoudt, dr. van Pieter Cornelis Schellingerhoudt  (groentehandelaar) en Mina Schellingerhout,

                 geb. te Zaandam in 1903.

 

XIId.          Cornelis Honig, zn. van Dirk Honig (XIg)en Catharina Graaff de, geb. op 17 feb 1889, ovl. (36 jaar oud) op 5 okt 1925,

            tr. (beiden 24 jaar oud) op 29 mei 1913 met

                 Agatha Vries de geb. op 23 jul 1888, ovl. (83 jaar oud) op 26 jul 1971.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Dirk Honig, geb. te Beverwijk op 20 jul 1914, ovl. (78 jaar oud) op 2 okt 1992, volgt XIIIa.

2.              Ton Honig, volgt XIIIb.

 

XIIe.          Dirk Honig, zn. van Dirk Honig (XIg)en Catharina Graaff de, geb. op 24 feb 1901, ovl. (65 jaar oud) op 11 jul 1966,

           tr. met

                 Grietje Pietertje Boot geb. op 27 jun 1901, ovl. (85 jaar oud) op 23 nov 1986.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Dirk Honig, geb. te Beverwijk op 12 apr 1930, ovl. (67 jaar oud) te Wijk aan Zee op 13 jan 1998, volgt XIIIc.

2.              Loes Honig, volgt XIIId.

3.              Cor Honig, volgt XIIIe.

 

 

 

XIIf.           Catharina Duyvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (XIak)en Catharina Hendrika Honig (XIh), geb. te Koog aan de Zaan op 3 mei 1888,

                 ovl. te Bussum,

            tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Zaandam Met de Handschoen Getrouwd op 20 jan 1916 akte 8 met

                 Pieter Breeman, zn. van Jan Breeman en Aaltje Hoogeveen, geb. te Amsterdam op 20 jan 1884, Hoofdboekhouder,

                 ovl. (61 jaar oud) te Bussum op 12 sep 1945.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Jacob Breeman, geb. te Paree Ned Indie op 21 okt 1916, volgt XIIIf.

 

XIIg.          Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis, dr. van Jan Jacob Duyvis (XIak)en Catharina Hendrika Honig (XIh),

                  geb. te Koog aan de Zaan op 28 mrt 1890, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Vlaardingen in 1968,

             tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Heemstede op 6 jul 1920 met

                 Hermanus Vreedenburgh, geb. te Woerden op 20 apr 1887, kunstschilder, ovl. (68 jaar oud) te Bergen op 26 mrt 1956.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Herman Vreedenburgh, geb. te Haarlem op 19 mei 1921, volgt XIIIg.

 

XIIh.          Hendrika (Riek) (Hendrieka) Duijvis, dr. van Jan Jacob Duyvis  (XIak)en Catharina Hendrika Honig (XIh), geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1892,

                 ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Haarlem circa 1984,

            tr. (resp. 34 en 39 jaar oud) op 27 sep 1927 met

                  Ir Huibert Nicolaas Prins, geb. te Amsterdam op 9 apr 1888, S.i.Hoofdingenieur bij de SMN,

                  ovl. (51 jaar oud) te Overveen op 30 mei 1939.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marijke Prins, geb. te Overveen op 8 jul 1933, volgt XIIIh.

 

 

 

XIIi.           Jacobus Verkade, zn. van Arnold Hendrik Verkade  en Margaretha Maria Honig  (XIp), geb. op 29 mrt 1906,

                 dir. Kon. Verkade Fabr. NV, ovl. (102 jaar oud) op 27 jun 2008,

          tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Zaltbommel op 5 mrt 1930 met

                 Amalia Louisa Geertruida Knipscheer, dr. van Frederik Samuel Ds. Knipscheer  en Geertruida Diederika Linden van der

                geb. te Avenhorn op 6 sep 1905.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Geertruida Diederika Verkade, geb. te Zaandam op 25 apr 1931.

2.              Margaretha Maria Verkade, geb. te Zaandam op 10 nov 1932.

3.              Jacobus Verkade, geb. te Zaandam op 18 feb 1935.

4.              Frans Verkade geb. te Zaandam op 1 mei 1939.

 

 

XIIj.           Arnold Hendrik Verkade zn. van Arnold Hendrik Verkade  en Margaretha Maria Honig (XIp), geb. te Zaandam op 22 jun 1909,

                 dir. Kon. Verkade Fabr. NV,

            tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Zaandam op 23 aug 1932 met

                 Alida Simonsz, dr. van Huibert Jan Simonsz  (procuratiehouder) en Cornelis Jacoba Paulina Helena Avis,

                 geb. te Zaandam op 17 jul 1912.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Arnold Verkade geb. te Zaandam op 6 jun 1933.

2.              Helena Verkade, geb. te Zaandam op 7 jul 1934.

3.              Eduarda Thalia Verkade, geb. te Zaandam op 10 dec 1939.

 

 

XIIk.          Cornelis Honig, zn. van Cornelis Honig (XIr)en Elisabeth Zwart, geb. te Koog aan de Zaan op 31 okt 1906, Veehouder,

                 ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar op 17 dec 1965,

           tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Beemster op 24 apr 1940 met

                Maartje Scheringa, dr. van Dirk Scheringa en Niesje Schoenmaker  geb. te Beemster op 21 nov 1911,

                ovl. (73 jaar oud) te Alkmaar op 28 feb 1985.

          

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cornelis Dirk Honig, geb. te Oterleek op 10 jan 1942, volgt XIIIi.

2.              Dirk Honig, geb. te Oterleek op 15 feb 1946, volgt XIIIj.

 

XIIl.           Johan Eduard Honig, zn. van Cornelis Honig (XIr)en Elisabeth Zwart  geb. te Koog aan de Zaan op 7 nov 1910,

                 directeur van de Zaanlandse Olieraffinadrij. Assistent bedrijfsleider (1939), machinist koopvaardij,

                 ovl. (83 jaar oud) te Zaandam op 26 dec 1993,

             tr. (29 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 21 nov 1939 met

                 Seitje Johanna Woudt , dr. van Klaas Woudt en Jannetje Schuddeboom , geb. te Koog aan de Zaan, ovl. te Zaanstad op 10 jun 1985.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Klaas Cornelis Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 20 mei 1941, volgt XIIIk.

2.              Cornelis Hendrik Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 22 okt 1943, volgt XIIIl.

3.              Johan Eduard Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 28 sep 1948, volgt XIIIm.

 

 

XIIm.         Agatha Cornelia Crok, dr. van Dirk Teunisz Crok en Antje Honig (XIu), geb. te Koog aan de Zaan op 18 okt 1865,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 12 mei 1892 Aktenummer: 8 met

                 Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn, zn. van Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn (Direkteur Linoleum fabrieken Krommenie)

                 en Maartje Vis, geb. te Krommenie in 1865, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Bloemendaal 73 jr oud op 10 jan 1934.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Dirk Kaars Kaars Sijpesteijn geb. te Krommenie in 1894, Advocaat en Procureur,

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Maartensdijk op 29 okt 1939 Aktenummer: 72,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Haarlem op 10 sep 1918 met

                 Maria Elisabeth Cnoop Koopmans, dr. van Wopco Cnoop Koopmans en Petronella Alida Wolterbeek,

                 geb. te Haarlem in 1893.

2.              Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn Jr, geb. te Krommenie in 1897, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Vught op 19 feb 1943, volgt XIIIn.

 

XIIn.          Trijntje Crok dr. van Dirk Teunisz Crok en Antje Honig  (XIu), geb. te Koog aan de Zaan in 1868,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 5 sep 1889 Aktenummer: 17 met

                 Jan Cornelis Laan , zn. van Jan Jacob Laan  (koopman) en Aaltje Vis , geb. te Wormerveer in 1865, koopman.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Anna Agatha Laan, geb. te Wormerveer in 1891,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Bloemendaal op 9 mrt 1916 Aktenummer: 5 met

                Johan Hendrik Wijsman, zn. van Johan Hendrik Wijsman en Cornelia Maria Alberda , geb. te Amsterdam in 1890.

 

 

XIIo.          Titia Agatha Honig , dr. van Jacobus Johannes Honig  (XIv)en Trijntje Pietersdr Couwenhoven ,

                  geb. te Zaandijk op 24 jul 1873, ovl. (80 jaar oud) te Zaandijk op 12 jan 1954,

             tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Zaandijk op 30 okt 1902 met

                 Jakob Cornelis (Jacob Cornelis) Vis, zn. van Jacob Cornelisz Vis  en Aaltje Jacobsdr Vis 

                 geb. te Zaandijk op 7 nov 1870,

                 Employee KNSM te Amsterdam, lid Firma burlage & Schumacher Transportverzekeringen, medeoprichter en Direkteur N V MIj

                 voor Scheepsverband 1911-1918, Procuratiehouder Firma Seeuw & Co. Cargadoors en expediteurs,

                direkteur N V Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Lid Gemeenteraad en wethouder van Zaandijk,

              ovl. (72 jaar oud) te Zaandijk op 21 mrt 1943.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Vis, geb. te Zaandijk op 2 nov 1904,

                  Volontair N V Purperhoedenveem, Direkteur N V Zaanlandse Scheeepsbouwmaatschappij 1936-1967

                 Lid Staatscommisie (situatie Ned Scheepsbouw ),

                 ovl. (82 jaar oud) te Zaandam op 8 nov 1986,

             tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Zaandijk op 26 mei 1932 met zijn nicht

                 Anna Catharina Honig, dr. van Coenraad Honig  (XIIq)en Cornelia Engelina Jager de,

                 geb. te Zaandijk op 25 nov 1906.

 

 

XIIp.          Med Dr Pieter Jacobus Johannes Honig, zn. van Jacobus Johannes Honig  (XIv)en Trijntje Pietersdr Couwenhoven

                  geb. te Zaandijk op 27 dec 1874, Med dr Huisarts te Zaandijk, Strijen en Nieuwendam,

                  keuringsarts van de gemeente Amsterdam, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 6 okt 1939,

            tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Nieuwendam op 6 mrt 1901 met

                  Adriana Maria Cornelia Cleyndert, dr. van Jan Klaasz Cleyndert  en Maria Louise Engeleke,

                  geb. te Nieuwendam op 17 aug 1873, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 6 mei 1946.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Louise Maria Honig, geb. te Strijen op 3 nov 1903, Med Analiste, ovl. (46 jaar oud) te Amsterdam op 25 apr 1950.

2.              Dr Catharina Honig , geb. te Nieuwendam op 13 jul 1905, Apotheker te 's Gravenhage,

                 ovl. (89 jaar oud) te Nieuwendam op 7 mrt 1995.

3.              Jacobus Johannes Honig , geb. te Nieuwendam op 13 sep 1907, Kantoorbediende bij Werkspoor,

                 ovl. (65 jaar oud) te Den Helder op 17 jun 1973,

           tr. (resp. 53 en 51 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1961 met

                 Elisabeth Maria Heuvel van den dr. van Wijnand Anthonie Heuvel van den en Petronella Hensbergen van,

                 geb. te Amsterdam op 9 feb 1910, ovl. (84 jaar oud) te Den Helder op 5 aug 1994.

                 gesch van Jan Smit.

4.              Jan Piet Honig, geb. te Nieuwendam op 22 aug 1914, ovl. (85 jaar oud) te Mill op 18 dec 1999, volgt XIIIo.

 

 

 

XIIq.          Coenraad Honig, zn. van Jacobus Johannes Honig  (XIv)en Trijntje Pietersdr Couwenhoven,

                  geb. te Zaandijk op 14 dec 1877,

                  Makelaar ter Fa J.J. Honig, Direkteur Zaanlandse Assurantiencompagnie,

                  Voorzitter Zaanlandse oudheidskundige Vereniging Jacob Honig Janszoon Junior,

                  ovl. (58 jaar oud) te Zaandijk op 26 mrt 1936,

            tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 10 aug 1905 Aktenummer: 19 met

                  Cornelia Engelina Jager de, dr. van Jan Jansz Jager de  en Antje Woerdeman, geb. te Koog aan de Zaan op 11 sep 1878,

                   ovl. (84 jaar oud) te Zaandijk op 5 mei 1963.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Anna Catharina Honig  geb. te Zaandijk op 25 nov 1906,

          tr. met haar neef

                 Jacob Vis zn. van Jakob Cornelis Vis  en Titia Agatha Honig  (XIIo).

2.              Catharina Cornelia Honig , geb. te Zaandijk op 13 apr 1910, ovl. (91 jaar oud) te Haarlem op 20 mrt 2002,

          tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Zaandijk op 2 mrt 1933 met

                  Willem Constantinus Bellen van, zn. van Jacobus Bellen van en Berthe Maria Wingerden ,

                  geb. te Terneuzen op 13 nov 1903, Fabrikant van rubberwaren,

                  ovl. (79 jaar oud) te Heemstede op 1 dec 1982.

3.              Jan Coenraad Honig, geb. te Zaandijk op 9 jan 1916, ovl. (80 jaar oud) te Ede op 3 okt 1996, volgt XIIIp.

 

 

XIIr.           Frederik Hendrik Honig, zn. van Jacobus Johannes Honig (XIv)en Trijntje Pietersdr Couwenhoven , geb. te Zaandijk op 1 dec 1880,

                  Koopman en Meelmolenaar te Zaandam, daarna Koopman te Padang ( NOI ),

                  ovl. (62 jaar oud) te Palembang [Indonesië] op 21 nov 1943,

           tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Zaandijk op 23 dec 1909 met

                 Elizabeth Cornelia Blaauw de, dr. van Abraham Lodewijk Blaauw de en Hendrika Alberdina Dormolen,

                 geb. te 's‑Hertogenbosch op 23 okt 1883, Apotheker te Amsterdam, ovl. (73 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 13 dec 1956.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Johannes Honig, geb. te Amsterdam op 21 jan 1911, ovl. (82 jaar oud) te Eindhoven op 28 dec 1993, volgt XIIIq.

 

 

XIIs.          Jacob Honig, zn. van Jan Jacob Honig  (XIw)en Catharina Johanna Bal  geb. te Zierikzee op 26 aug 1901

                , chef Buizenfabrieken in het buitenland bij Philips Eindhoven, ovl. (59 jaar oud) te  Eindhoven  op 31 mrt 1961,

             tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Noordwelle op 3 jun 1927 met

                  Neeltje Kwaak dr. van Levinus Kwaak  en Pieternella Maria Hollander den,

                 geb. te Eindhoven op 9 jul 1903, ovl. (85 jaar oud) te Eindhoven op 22 apr 1989.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Ir Jan Jacob Honig, geb. te Eindhoven op 10 apr 1940, Chem Ir bij D A F Eindhoven.

 

 

XIIt.           Gerrit Jan Honig, zn. van Jan Jacob Honig  (XIw)en Catharina Johanna Bal , geb. te Zierikzee op 21 mei 1903,

                  leraar philips Bedrijfsschool Eindhoven, ovl. (81 jaar oud) te  Eindhoven op 11 jan 1985,

           tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Zierikzee op 30 nov 1928, (gesch. te Zierikzee op 15 jun 1945) met

                  Maria Schopenhauer  dr. van Wolter Schopenhauer en Sophia Cappelhof , geb. te Amsterdam op 16 jun 1904,

                  ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 29 jun 1980,

                  (Maria

          tr.(2) met

                  Marius Jonkers).

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Alfred Rudolf Honig, geb. te Eindhoven op 20 feb 1930, volgt XIIIr.

2.              Sophia Alberdina Johanna Honig , geb. te Eindhoven op 5 jul 1931, Telefoniste bij het C B R te Den Haag,

         tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Eindhoven op 8 okt 1954 met

                 Martinus Lambertus Hendrikus Snuverink, geb. te Enschede op 25 nov 1927, Construkteur.

3.              Jan Jacob Honig, geb. te Eindhoven op 1 apr 1937, volgt XIIIs.

4.              Robert George Honig, geb. te Eindhoven op 3 dec 1942, volgt XIIIt.

 

 

                 Gerrit Jan Honig,

            tr. (resp. 47 en 27 jaar oud) (2) te Eindhoven op 6 jul 1950 met

                  Mirjam Winter dr. van Carl Winter  en Berta Baum geb. te Dusseldorf [Duitsland] op 17 aug 1922.

               

 

XIIu.          Jan Willem Honig, zn. van Gerrit Jan Honig  (XIx)en Aagje Honig (XIao), geb. te Zaandijk op 2 jan 1899,

                  Kantoorboek- en boekhandelaar uitgever te koog aan de Zaan onder de naam P Out N V, Drukker te Zaandijk

                  N v Elektrische Drukkerij P Out, Conservator Zaans Molenmuseum, Conservator Zaanlandsche oudheidskamer,

                  diaken Doopsgezinde Gemeente van koog en Zaandijk, Voorzitter Rijper Societeit,

                  ovl. (68 jaar oud) te Zaandijk op 1 mei 1967,

             tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 8 aug 1929 met

                  Alida Maria Bakker , dr. van Simon Jansz Bakker  en Dieuwertje Lammertsdr Vriend , geb. te Zaandijk op 29 apr 1908,

                  ovl. (92 jaar oud) te Vorden op 8 apr 2001.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Gerrit Jan Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1930, volgt XIIIu.

2.              Dieuwertje Aagje Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 20 nov 1932,

            tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Zaandijk op 26 apr 1956 met

                Jacobus Gerardus Scholtens , zn. van Tjeert Scholtens  en Trijntje Elisabeth Kan  geb. te Krommenie op 26 feb 1930,

                 ex algemeen Direkteur Kappa Golfcarton te hoogeveen ( R O N ).

3.              Aagje Maartje Cornelia Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 21 jun 1938, Kantoorbediende, ovl. (45 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 5 jan 1984.

4.              Simon Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 2 aug 1942, ovl. (66 jaar oud) te Doesburg op 3 dec 2008, volgt XIIIv.

5.              Cornelia Welmoet Honig, geb. te Koog aan de Zaan op 11 nov 1951, Bankemployee.

 

 

XIIv.          Jan Honig, zn. van Ds Jan Honig  (XIz)(Doopsgezind predikant te Warga en Balk) en Aagje Jansdr Haremaker,

                 geb. te Poppingawier op 2 jul 1874, ovl. (81 jaar oud) te Los Angeles [Verenigde Staten] op 5 aug 1955,

             tr. te Los Angeles [Verenigde Staten] met

                 Carry Brown  dr. van Herman Brown  en Fen Schilling ,

                 geb. te Grand Rapids [Verenigde Staten] Michigan op 2 nov 1873, ovl. 29 Jan 1927 of 27 Jan 1936.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Hendrik Honig , geb. te Los Angeles [Verenigde Staten] op 28 jul 1904, ovl. (68 jaar oud) te Los Angeles [Verenigde Staten] op 15 okt 1972.

2.              Arthus Aga Honig, geb. te Los Angeles [Verenigde Staten] op 14 nov 1906, ovl. (72 jaar oud) te Pasadena [Verenigde Staten] op 4 aug 1979.

 

 

XIIw.         Pieter Jacobus Honig  zn. van Ds Jan Honig (XIz)

                 (Doopsgezind predikant te Warga en Balk) en Aagje Jansdr Haremaker,

                 geb. te Gaasterland op 15 okt 1881 Aktenummer: A 135,

                  Bouwkundige en leraar bouwkunde te Amsterdam, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 10 jul 1961,

          tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Amsterdam op 5 aug 1915 met

                 Antje Doetje Smits, dr. van Jacobus Johannes Smits en Antje Doetje Kramer, geb. te Nieuwer‑Amstel op 8 nov 1884,

                 ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 23 mei 1967.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Elize Honig, geb. te Amsterdam op 20 aug 1916,

            tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 1949 met

                 Cornelis Hogenkamp , zn. van Albertus Fredericus Hogenkamp  en Geertje Dekker,

                 geb. te Amsterdam op 19 feb 1918, Assistent Makelaar, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1976.

 

 

XIIx.          Hendrik Honig, zn. van Jacob Honig (XIab)en Johanna Pette , geb. te Krommenie op 3 nov 1897,

                 Chef Inpakafd Promena-Boon teWormerveer, ovl. (94 jaar oud) te Krommenie op 18 nov 1991,

             tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Wormerveer op 5 okt 1927 met

                Jannetje Bleeker  dr. van Wouter Bleeker  en Maartje Rem , geb. te Wormerveer op 16 okt 1902, ovl. (89 jaar oud) te Krommenie op 11 mei 1992.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Johanna Honig , geb. te Krommenie op 26 okt 1929, Med Analiste,

             tr. (33 jaar oud) te Krommenie op 1 dec 1962 met

                 Zacharias Siebren Doetjes  zn. van Rienk Doetjes  en Trijntje Salverda,

                 geb. te Huizum Gem Leeuwarderadaal, Elektrotechnisch Ingenieur.

 

 

XIIy.          Meindert Honig, zn. van Meindert Honig  (XIac)en Jacoba Hess , geb. te Utrecht op 19 jun 1902,

                 Hoofdcommies Raad van arbeid te Amsterdam, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 13 dec 1959,

            tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Sloterdijk op 3 dec 1931 Gemeente: Amsterdam

                 Soort akte: Huwelijksakte

                 Aktenummer: Sloterdijk;reg.S7;fol.6

                 Datum: 03-12-1931 met

                Charlotte Hess dr. van Pieter Hess  (super-intendant bij een petroleummaatschappij) en Wilhelmina Rosmalen van,

                geb. te Witwatersrand [R.S.A.] Transvaal

                 Johannesburg (Transvaal, Zuid-Afrika) op 29 jan 1900, ovl. (84 jaar oud) te Huizen op 28 mei 1984.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Meindert Honig geb. te Amsterdam op 18 aug 1933,

                  Docent Klassieke Talen, beedigd vertaler Engels, Direkteur Gooiland MAVO te Bussum 1976-1989,

          tr. (resp. 45 en 49 jaar oud) te Naarden op 21 sep 1978 met

                   Annechien Graaf de  dr. van Dirk Graaf de  en Anna Catharina Kesseler , geb. te Amsterdam op 29 aug 1929,

                 Tandarts assistente

                 Medewerksster RIAGG Bussum.

 

 

XIIz.          Pieter Honig , zn. van Meindert Honig  (XIac)en Jacoba Hess , geb. te Utrecht op 6 sep 1903,

                ovl. Venuzuela,

           tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Maracaibo [Venezuela] in 1935 met

                Suzanna Lanz

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Charlotte Honig, geb. op 17 jun 1936,

        tr. met

                 Frank)

2.              Pieter Honig geb. op 12 jun 1943.

 

 

XIIaa.        Hendrik Jan Honig , zn. van Jan Honig (XIae)en Jannetje Kret , geb. te 's‑Gravenhage op 5 feb 1894,

                 Technisch ambtenaar bij G E B te Den Haag, ovl. (70 jaar oud) te Delft op 17 apr 1964,

           tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 23 mei 1919 met

                 Helena Catharina Ludwina Gastelaars, dr. van Pieter Hendrik Theodoor Gastelaars en Theodora Stek van der,

                geb. te 's‑Gravenhage op 19 jun 1892, ovl. (87 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 2 mei 1980.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Helena Theodora Honig, geb. op 17 mrt 1920, Rijksmbtenaar, ovl. (61 jaar oud) te Rijswijk op 26 okt 1981.

 

 

XIIab.        Laura Walig dr. van Mr Jan Walig  (XIan)(kantoorbediende Notaris) en Maria Schaap, geb. te Krommenie in 1892,

             tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Zaandijk op 24 jun 1920 Aktenummer: 15 met

                 Abraham Johannes Feuerstein, zn. van Abraham Johannes Feuerstein  (notaris) en Francina Clarisse, geb. te Aardenburg in 1890, boekhouder.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Doodgeb. kind Feuerstein, geb. te Velsen op 11 mrt 1923.

2.              Doodgeb. kind Feuerstein, geb. te Velsen op 6 okt 1931.

 

XIIac.        Mr Cornelis Jansz Walig  (XIIac), zn. van Mr Jan Walig  (XIan)(kantoorbediende Notaris) en Maria Schaap,

                 geb. te Krommenie op 11 mei 1895, Notaris te Zaandijk 1938-1965, ovl. (78 jaar oud) te Zaandijk op 15 nov 1973,

              tr. met

                Deborah Neletta Honig (zie XIar).

 

 

XIIad.        Gerard Honig , zn. van Jan Honig (XIap)en Gertrude Pannen , geb. te Tegal [Ned] op 22 okt 1925,

                 Administrateur bij een scholengemeenschap,

             tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Diepenveen op 4 apr 1953 met

                Eleonora Sophie Roessingh van Iterson , dr. van Albert Roessingh van Iterson en Maria Elisabeth Erdbrink,

                geb. te Soekaboemi (Ned. Indie ) [Indonesië] op 23 nov 1926.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Robert Jan Albert Honig, geb. te Deventer op 3 jan 1956, Instrumentmaker.

2.              Frederik Wybo Honig, geb. te De Steeg op 19 nov 1961, Commercieel medewerker.

 

 

XIIae.        Jacob Abraham Cornelis Honig, zn. van Theodora Christina Terken  en Louis Emile Honig (XIaq), geb. te 's‑Gravenhage op 20 nov 1948, Verkoper,

              tr. (resp. 28 en 18 jaar oud) te Rijswijk op 4 okt 1977, (gesch. te Rijswijk op 25 apr 1986) met

                  Brigitte Lendenboer , dr. van Johannes Lendenboer  en Maria Donk geb. te Velp op 15 feb 1959.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Emiel Serge Honig , geb. te Dordrecht op 10 jan 1978.

2.              Remie Igor Honig, geb. te Dordrecht op 23 okt 1979.

 

 

XIIaf.         Frederik Jan Honig , zn. van Theodora Christina Terken  en Louis Emile Honig  (XIaq), geb. te 's‑Gravenhage op 13 nov 1952,

                 Coordinator werkplanning Luchtvaart, op de luchthaven Schiphol,

            tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Bandung [Indonesië] op 5 sep 1979, (gesch. in 1992) met

                 Nina Jonathan, dr. van Jacob Jonathan en Nanny N N, geb. te Bandung [Indonesië] op 6 sep 1955.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Claudia Honig, geb. te Haarlem op 3 mrt 1983.

 

                 Frederik Jan Honig,

             tr. (resp. 41 en 35 jaar oud) (2) te Haarlem op 10 dec 1993 met

                 Grace Hanser, dr. van Philip Friedrich Hanser en Theodora Meulenaar, geb. te Haarlem op 1 jun 1958, Detailhandelaar.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Joey Trumain Honig, geb. te Haarlem op 28 mrt 1993.

2.              Shannon Theodora Honig, geb. te Haarlem op 16 jul 1994.

 

 

XIIag.        Jacob Jan Honig , zn. van Cornelis Honig  (XIat)en Henriette Nijland , geb. te Borne op 26 jan 1920, Tech Tekenaar te Hengelo,

                  ovl. (33 jaar oud) te Hengelo op 29 apr 1953,

             tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) te Almelo op 27 jan 1950 met

                  Uilkje Slootstra, dr. van Jelle Slootstra en Jantje Singel van der, geb. te Weststellingwerf op 2 jun 1915, ovl. (67 jaar oud) te Hengelo op 7 sep 1982.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Honig, geb. te Hengelo op 27 apr 1953, ovl. (2 dagen oud) te Hengelo op 29 apr 1953.

2.              Henriette Honig, geb. te Hengelo op 3 jun 1954,

          tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Hengelo op 24 nov 1977 met

                 Robertus Wilhelmus Maria Emde, zn. van Johannes Willem Emde en Johanna Josephina Westerhof,

                 geb. te Hengelo op 6 jun 1953, Gemeente Ambtenaar te hengelo.

3.              Jansje Honig, geb. te Hengelo op 30 okt 1955, Cafehoudster,

          tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Hengelo op 19 aug 1976 met

                 Marcel Willem Jan Kolk, zn. van Cornelis Kolk en Niesje Mierlo van geb. te Hengelo op 30 mrt 1954.

 

 

XIIah.        Gerard Willem (Oom Yard) Honigh, zn. van Gerard Willem Adriaanzoon Honigh (XIav)en Caroline Louise (Cary) Linden van der

                 ovl. te Rijswijk op 28 aug 1976, begr. Beroep:Kapitein der Infanterie in Indonesië,

              tr. op 9 aug 1917, (gesch. op 22 dec 1962) met

                 Lucie Harthoorn , dr. van Tiemen Meskes Harthoorn  en Jeanne Alette Rosalie Hanozet.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerard Tiemen Honigh, geb. te 's‑Gravenhage op 11 dec 1917.

2.              Jeanne Cary Honigh, geb. te  Batavia Ned Indie op 10 aug 1921.

3.              Gerard Willem Honigh, geb. te Magelang Ned Indie op 2 jul 1923.

4.              Lucie Honigh, geb. te Magelang Ned Indie op 25 mei 1928.

 

 

XIIai.         Charles Adriaan Honigh, zn. van Gerard Willem Adriaanzoon Honigh  (XIav)en Caroline Louise (Cary) Linden van derx

                 geb. te Ternate Ned Indie in 1890, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Borne op 7 aug 1964,

             tr. met

                 Marie Gertrude Meijer , dr. van Jan Christiaan Meijer en Wilhelmina Huffenreuter geb. te Batavia Ned Indie op 10 jul 1893,

                 ovl. (54 jaar oud) te Vlaardingen op 30 jan 1948.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Carolien Wilhelmien Honigh , geb. te Pariaman op 29 jun 1915, ovl. (87 jaar oud) te Deventer op 1 jan 2003, volgt XIIIw.

2.              Christiaan Gerard Frederik Honigh, geb. te Batavia op 3 feb 1920, volgt XIIIx.

 

 

XIIaj.         Margaretha Maria Louisa (Margot) Honig (Honigh), dr. van Gerard Willem Adriaanzoon Honigh (XIav)en Caroline Louise (Cary) Linden van der

                 geb. te Ambon [Ned] Ternate op 28 aug 1891, ovl. (53 jaar oud) te Lawang [ned] ned Indie op 16 apr 1945,

            tr. (24 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 14 mrt 1916 met

                  André Sissingh

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hermannus Andries Sissingh, geb. te Tegal Ind op 25 dec 1916, ovl. (79 jaar oud) te Eelde op 4 jul 1996, volgt XIIIy.

 

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.         Dirk Honig , zn. van Cornelis Honig  (XIId)en Agatha Vries de , geb. te Beverwijk op 20 jul 1914,

                 ovl. (78 jaar oud) op 2 okt 1992,

           tr. met

                 Aafje Sint, geb. op 16 feb 1919.

                     Overleden  24 februari 2012.

 

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Cornelis Martinez (Cor) Honig, geb. op 11 dec 1943, volgt XIVa.

2.              Rob Dirk Honig, geb. op 6 sep 1947, volgt XIVb.

3.              George Honig  geb. op 16 jun 1949, volgt XIVc.

4.              Ton Honig , geb. op 26 mei 1945, volgt XIVd.

5.              André Louis Honig geb. op 12 feb 1951, volgt XIVe.

 

XIIIb.         Ton Honig , zn. van Cornelis Honig (XIId)en Agatha Vries de ,

            tr. met

                 Tini Nn

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Rene Honig volgt XIVf.

2.              Ati Honig volgt XIVg.

 

XIIIc.         Dirk Honig , zn. van Dirk Honig  (XIIe)en Grietje Pietertje Boot , geb. te Beverwijk op 12 apr 1930,

                 ovl. (67 jaar oud) te Wijk aan Zee op 13 jan 1998,

           tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Bloemendaal op 17 feb 1961 met

                 René Erica Haas de, geb. te Djogjakarta op 17 jun 1933.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Nanette Honig, geb. op 28 aug 1961.

2.              Onno Honig, geb. op 22 sep 1964, volgt XIVh.

3.              Robin Honig, geb. op 22 sep 1964, volgt XIVi.

 

XIIId.         Loes Honig, dr. van Dirk Honig  (XIIe)en Grietje Pietertje Boot,

            tr. met

                 Hans Weber

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pim Weber

2.              Danny Weber

 

XIIIe.         Cor Honig , zn. van Dirk Honig  (XIIe)en Grietje Pietertje Boot ,

           tr. met

                  Ria (Baafje) Vergunst

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Annemarie Honig volgt XIVj.

 

XIIIf.          Jan Jacob Breeman , zn. van Pieter Breeman (Hoofdboekhouder) en Catharina Duyvisxe "Duyvis:Catharina *1888" (XIIf),

                  geb. te Paree Ned Indie op 21 okt 1916,

             tr. met

                 Francisca (Cisca) Uden van, geb. te Bussum op 14 apr 1920.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Pieter Herman Breeman, geb. te Bussum op 27 jul 1947, ovl. (39 jaar oud) op 28 nov 1986.

2.              Marjanne Breeman, geb. te Bussum op 2 nov 1949, volgt XIVk.

 

XIIIg.         Herman Vreedenburgh zn. van Hermanus Vreedenburgh  (kunstschilder) en Petronella Leonarda (Leentje)) Duyvis (XIIg),

                 geb. te Haarlem op 19 mei 1921,

             tr. met

                 Sybrichje Leuveling Tjeenk, geb. te Geleen op 7 mei 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Erik Guustaaf Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 20 feb 1950.

2.              Frank Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 14 feb 1952.

3.              Rosemarie Vreedenburgh, geb. te Pijnacker op 17 sep 1956.

4.              Ninette Vreedenburgh, geb. te Vlaardingen op 25 mei 1957.

 

 

XIIIh.         Marijke Prins dr. van Ir Huibert Nicolaas Prins  (S.i.Hoofdingenieur bij de SMN) en Hendrika (Riek) Duijvis (XIIh),

                 geb. te Overveen op 8 jul 1933,

            tr. (resp. 29 en 38 jaar oud) te Heemstede op 20 dec 1962 met

                 Cornelis Franciscus Hoeffgen , geb. te Rotterdam op 4 aug 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Marion Hoeffgen, geb. te Rijswijk op 12 nov 1964, volgt XIVl.

2.              Mark Hoeffgen , geb. te Rijswijk op 2 apr 1967, volgt XIVm.

 

XIIIi.           Cornelis Dirk Honig , zn. van Cornelis Honig  (XIIk)en Maartje Scheringa , geb. te Oterleek op 10 jan 1942, Agrariër,

            tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Beemster op 18 feb 1970 met

                  Marianne Jannette Groot, dr. van Klaas Groot en Guurtje Jacoba Bakker geb. te Beemster op 27 sep 1949.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cornelis Honig , geb. te Alkmaar op 9 jun 1972.

2.              Nicolaas Honig geb. te Alkmaar op 29 aug 1975.

 

 

XIIIj.           Dirk Honig  zn. van Cornelis Honig (XIIk)en Maartje Scheringa , geb. te Oterleek op 15 feb 1946,

            tr. (beiden 22 jaar oud) te Ilpendam op 27 dec 1968 met

                  Cornelia Tromp , dr. van Jan Tromp  en Neeltje Waal de  geb. te Ilpendam op 24 dec 1946, Mededirecteur Honig Transport B.V.

                

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Cornelis Honig , geb. te Beemster op 11 okt 1969, Mededirecteur Honig Transport B.V.

2.              Johnny Honig , geb. te Beemster op 7 dec 1972, Mededirecteur Honig Transport B.V.

                

 

XIIIk.          Klaas Cornelis Honig , zn. van Johan Eduard Honig  (XIIl)(directeur van de Zaanlandse Olieraffinadrij.) en Seitje Johanna Woudt

                  geb. te Koog aan de Zaan op 20 mei 1941, machinist koopvaardij Directeur Zaanlandse Olieraffinaderij,

           tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 28 okt 1965 met

                  Carole Visser, dr. van Rens Visser  en Grietje Jacoba Gerritsen, geb. te Zaandam op 28 apr 1945.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Sascha Anina Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 27 feb 1967, Onderwijzeres.

2.              Leslie Edgar Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 22 jan 1969, Vertegenwoordiger.

3.              Wiek Kamiel Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 16 jun 1974.

 

XIIIl.           Cornelis Hendrik Honig , zn. van Johan Eduard Honig (XIIl)(directeur van de Zaanlandse Olieraffinadrij.) en Seitje Johanna Woudt

                  geb. te Koog aan de Zaan op 22 okt 1943, Elektromonteur,

           tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Koog aan de Zaan op 9 dec 1968 met

                  Lydia Marjon Kruijt , dr. van Gerrit Kruijt en Hilligje Steffhaan, geb. te Zaandam op 12 jul 1947.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Hendrik Honig , geb. te Zaandam op 27 mei 1969, Vertegenwoordiger.

2.              Michiel Sander Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 15 feb 1971, Werkvoorbereider.

3.              Ellen Miranda Honig, geb. te Zaanstad op 29 apr 1974.

 

 

XIIIm.        Johan Eduard Honig , zn. van Johan Eduard Honig  (XIIl)(directeur van de Zaanlandse Olieraffinadrij.) en Seitje Johanna Woudt

                  geb. te Koog aan de Zaan op 28 sep 1948, Leraar wis- en natuurkunde,

            sam. in nov 1981 met

                 Annemarie Warmerdam, geb. te Zaandam op 15 feb 1948.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Judith Esther Honig, geb. te Heemskerk op 29 sep 1981.

2.              Reinier Hugo Honig, geb. te Heemskerk op 28 okt 1983, Wielrenner.

 

 

XIIIn.         Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn Jr, zn. van Pieter Hendrik Kaars Sijpesteijn (Direkteur Linoleum fabrieken Krommenie) en Agatha Cornelia Crokx

                (XIIm), geb. te Krommenie in 1897, landeigenaar http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=1065

 

                 ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Vught 46 jaar op 19 feb 1943 Aktenummer: 921

                 Gem Apeldoorn,

         tr. (ongeveer 30 jaar oud) in 1927 met

                 Sylvia / Sijlvia Leontine Schoggers.

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              3 Kinderen  Kaars Sijpesteijn

 

XIIIo.         Jan Piet Honig, zn. van med dr Pieter Jacobus Johannes Honig  (XIIp)en Adriana Maria Cornelia Cleyndert ,

                  geb. te Nieuwendam op 22 aug 1914,

                   Hoofd Juridische Zaken Rijks Luchtvaart Dienst bij het Min. van Verkeer en Waterstaat O.O.N,

                  ovl. (85 jaar oud) te Mill op 18 dec 1999,

            tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 22 nov 1944 met

                  Gabrielle Haas de dr. van Johannes Hendrik Haas de en Johanna Maria Schuhmacher,

                  geb. te 's‑Hertogenbosch op 18 jan 1912, Meester Goud en Zilversmid, ovl. (90 jaar oud) te Mill op 9 jan 2003.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Johanna Maria Honig , geb. te Amsterdam op 12 mrt 1946, Coupeuse / Ontwerpster,

           tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 21 apr 1973 met

                  Leonard Alexander Harten, zn. van Mari Alexander Harten en Jacomijntje Made van der,

                  geb. te 's ‑Gravendeel op 13 jun 1943, Neuro-fysisch onderzoeker te Amsterdam.

2.              Maria Louise Honig, geb. te Amsterdam op 3 jul 1947, Beeldend Kunstenaar te Breukelen,

            tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Mill op 2 jun 1972 met

                 Rudolf Wielaard, zn. van Pieter Wielaard en Maria Hille, geb. te Rotterdam op 12 mei 1944, Neuroloog. .

3.              Gabrielle Honig, geb. te 's‑Gravenhage op 16 apr 1951, Fysiotherapeut,

           tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) te Mill op 8 aug 1981 met

                 Herman Mourik , zn. van Hendricus Petrus Maria Mourik  en Anna Maria Hendrika Damen,

                 geb. te Rotterdam op 9 dec 1947, Tolk / vertaler Frans.

 

 

 

XIIIp.         Jan Coenraad Honig zn. van Coenraad Honig (XIIq)en Cornelia Engelina Jager de ,

                 geb. te Zaandijk op 9 jan 1916, Assuradeur ( Zeven Provincien,

                 ovl. (80 jaar oud) te Ede op 3 okt 1996,

             tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Zaandam op 5 feb 1948 met

                  Helena Maria Vugt van, dr. van Christiaan Vught van en Elisabeth Korse , geb. te Zaandam op 18 jun 1924.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johan Louis Honig , geb. te Utrecht op 21 jun 1955, volgt XIVn.

2.              Jeannette Honig geb. te Utrecht op 15 jun 1959, Schoonheidsspecialiste.

 

 

XIIIq.         Jacobus Johannes Honig , zn. van Frederik Hendrik Honig  (XIIr)en Elizabeth Cornelia Blaauw de , geb. te Amsterdam op 21 jan 1911,

                  Kolonel der mariniers ( O O N met de zwaarden ) drager oorlogsherinneringskruis,

                  ovl. (82 jaar oud) te Eindhoven op 28 dec 1993,

               tr. (resp. 30 en 18 jaar oud) (1) te Curacao [Nederlandse Antillen] op 17 feb 1941 met

                  Runa Bartels Daal , dr. van Matthias Bartels Daal  en Elvina Margarita Leon,

                  geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 7 mei 1922 's Gravenha, ovl. (27 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 15 jan 1950.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Mayra Elisabeth Honig, geb. te Curacao [Nederlandse Antillen] op 31 dec 1941,

          tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Wassenaar op 9 sep 1964 met

                 Jan Trommel, zn. van Jaques Trommel  en Anna Jeanette Gaag van der,

                 geb. te Wassenaar op 23 dec 1938, Eigenaar van een Slagersbedrijf.

2.              Arno Frederik Honig , geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 1 jun 1943, volgt XIVo.

3.              Helma Marie Honig, geb. te Curacao [Nederlandse Antillen] op 6 apr 1945, Adm medewerker Shell,

          tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Bloemendaal op 20 dec 1965 met

                 Berend Adriaan Smalt , zn. van Maurits Gerard Smalt en Johanna Dormolen, geb. te 's‑Gravenhage op 4 apr 1939,

                 Central verkeersleider Gem Havendienst rotterdam.

 

                 Jacobus Johannes Honig,

            tr. (resp. 41 en 40 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 9 jan 1953 met

                  Annie Alexandrine Jut , dr. van Alexander Jut  en Tabita Anna Jaqueline Frieser,

                 geb. te Djokjakarta [Indonesië] op 7 mei 1912, ovl. (80 jaar oud) te Eindhoven op 20 apr 1993.

                

 

 

XIIIr.          Alfred Rudolf Honig , zn. van Gerrit Jan Honig  (XIIt)en Maria Schopenhauer , geb. te Eindhoven op 20 feb 1930,

                 Technisch Laborant, customerservice manager bij Philips Eindhoven,

            tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Eindhoven op 10 dec 1954 met

                 Grietje Fennechina Steenkamp, dr. van Jan Steenkamp  en Essina Froukina Koning, geb. te Winschoten op 16 mei 1923, secretaresse.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Rudolf Honig, geb. te Veldhoven op 14 aug 1958, volgt XIVp.

2.              Ingrid Essina Honig , geb. te Veldhoven op 11 jun 1963, volgt XIVq.

3.              Eleonore Honig, geb. te Meerveldhoven op 9 feb 1965, volgt XIVr.

 

 

XIIIs.         Jan Jacob Honig, zn. van Gerrit Jan Honig  (XIIt)en Maria Schopenhauer, geb. te Eindhoven op 1 apr 1937,

                 Tecn. Assistent, Instrumentmaker,

            tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Eindhoven op 27 jun 1963 met

                  Annie Hal van , dr. van Petrus Hal van  en Berendina Maria Kinnaer , geb. te Doetinchem op 2 sep 1940, Apothekerassistente / Drogiste.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Eric Roland Honig  geb. te Veldhoven op 2 mei 1967.

2.              Monique Yvette Honig , geb. te Veldhoven op 17 sep 1971.

 

XIIIt.          Robert George Honig, zn. van Gerrit Jan Honig  (XIIt)en Maria Schopenhauer, geb. te Eindhoven op 3 dec 1942, eigen Administratiekantoor,

         tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Haarlem op 4 dec 1969 met

                Joanne Klusman , dr. van Willem Frederik Klusman  en Johanna Bloemsma, geb. te Amsterdam op 13 jun 1950.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Michael Robert Honig , geb. te Amsterdam op 19 mei 1970.

2.              Sven Olaf Honig , geb. te Amsterdam op 9 feb 1973.

3.              Jorden David Honig , geb. te Hilversum op 19 jan 1975.

4.              Lars Fridjof Honig geb. te Hilversum op 22 jan 1982.

 

XIIIu.         Gerrit Jan Honig, zn. van Jan Willem Honig  (XIIu)en Alida Maria Bakker, geb. te Koog aan de Zaan op 2 okt 1930,

                 Dir P Out, Ambtenaar, Diaken Doopsgezinde Gemeente van koog en Zaandijk, Voorzitter van de Rijper Societeit,

            tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Zaandijk op 8 nov 1956 met

                 Elly Woudt , dr. van Klaas Willemsz Woudt en Elisabeth Zwart, geb. te Koog aan de Zaan op 30 mei 1933, Adj Dir Basisonderwijs.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Willem Honig , geb. te Koog aan de Zaan op 2 jun 1958, volgt XIVs.

2.              Elizabeth Honig  geb. te Koog aan de Zaan op 18 mrt 1960,

                 Consulente St Landelijke Patienten en Bewonersraden in de geestelijke gezondheidszorg ( Amsterdam ).

3.              Catharina Honig geb. te Koog aan de Zaan op 10 nov 1962,

            tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Zuilen op 4 dec 1996 met

                Jan Eric Leenes, zn. van Harm Willem Leenes  en Johanna Woudstra geb. te Groningen op 29 aug 1961,

                  Beleidsmedewerker en projectleider Politie Regio utrecht.

 

 

 

XIIIv.          Simon Honig , zn. van Jan Willem Honig  (XIIu)en Alida Maria Bakker , geb. te Koog aan de Zaan op 2 aug 1942,

                 Conservator Nederlands Openluchtmuseum, ovl. (66 jaar oud) te Doesburg op 3 dec 2008,

             tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Zaandijk op 30 nov 1966 met

                 Catharina Margaretha Kaal, dr. van Jacob Pietersz Kaal  en Trijntje Pietersz Bas, geb. op 4 jan 1945,

                 Verpleegkundige,

                  (Catharina Margaretha

         tr. (resp. 30 en ongeveer 61 jaar oud) (2) te Arnhem op 29 dec 1975 met

                 Jozef Adriaan Ferdinand Kanters),

                  (Catharina Margaretha

          tr. (34 jaar oud) (3) te Arnhem op 6 apr 1979 met

                  Onno Jan Binsbergen van

.).

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Anna Carolina Honig, geb. te Zaandam op 25 okt 1967, Verpleegkundige,

           tr. (29 jaar oud) te Heemskerk op 12 sep 1997 met

                Richard Bavel van, Computerdeskundige.

 

 

XIIIw.         Carolien Wilhelmien Honigh, dr. van Charles Adriaan Honigh  (XIIai)en Marie Gertrude Meijer,

                  geb. te Pariaman Ned Indie op 29 jun 1915, ovl. (87 jaar oud) te Deventer op 1 jan 2003,

            tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 2 nov 1938 met

                 Joseph Bernhard Oerthel. von , zn. van Friederich Wilhelm Oerthel von  en Mathilda Overzier geb. te Madioen ned Indie op 4 okt 1916, ovl. te Deventer.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

XIIIx.          Christiaan Gerard Frederik Honigh , zn. van Charles Adriaan Honigh  (XIIai)en Marie Gertrude Meijer,

                  geb. te Batavia Ned Indie op 3 feb 1920,

            tr. met

                 Johanna Egberdina Nijland, geb. te Holten op 10 apr 1922, ovl. (53 jaar oud) te De Steeg op 15 jul 1975.

            

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Lex Honigh geb. te Hengelo op 3 sep 1948, volgt XIVt.

2.              Harry Honigh, geb. te Hengelo op 24 aug 1951, volgt XIVu.

3.              Rob Honigh geb. te Hengelo op 17 mei 1957, volgt XIVv.

 

 

XIIIy.          Hermannus Andries Sissingh , zn. van André Sissingh  en Margaretha Maria Louisa (Margot) Honig(XIIaj),

                  geb. te Tegal [Ned] Ned Indie op 25 dec 1916, Landbouwkundig ingeneur, ovl. (79 jaar oud) te Eelde op 4 jul 1996,

           tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Utrecht op 9 jul 1942 met

                 Cornelia Johanna Nieuwenhuizen van, geb. te Utrecht op 1 nov 1914.

                 Dolf ging in 1936 naar Nederland huwde in Nederland en vertrok weer naar Ned Indie.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Anneke Sissingh

2.              Mieke Sissing.

 

 

Generatie XIV

 

 

 

XIVa.         Cornelis Martinez (Cor) Honig, zn. van Dirk Honig (XIIIa)en Aafje Sint  geb. op 11 dec 1943,

             tr. met

                   Th.H.M. Dankers, geb. op 3 jul 1944.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Niels Honig, geb. op 30 okt 1973.

2.              Marieke Louise Honig, geb. op 4 aug 1977,

            met

                 Ido Gonen, geb. op 13 apr 1978.

                

 

XIVb.         Rob Dirk Honig , zn. van Dirk Honig  (XIIIa)en Aafje Sint , geb. op 6 sep 1947,

               overleden op 3 februari 2012.

            met

                  Hester Tabak, geb. op 14 okt 1956.

          

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Christian Honig, geb. op 4 aug 1996.

 

                 Rob Dirk Honig,

           tr.(2) met

                 Marga Demmers, ovl. in 1985.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marloes Honig .geboren 14 april 1981

 

XIVc.         George Honig , zn. van Dirk Honig (XIIIa)en Aafje Sint , geb. op 16 jun 1949,

              tr. met

                   Erica Merz geb. op 23 nov 1953.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

 

               1              Paul Honig geb. op 3 jun 1978

   2            Rob Honig geb. op 22 sep 1981.

.

 

XIVd.         Ton Honig, zn. van Dirk Honig (XIIIa)en Aafje Sint, geb. op 26 mei 1945,

            tr.(1) met

                  Rita Wal van de, geb. op 5 apr 1946.

         

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Robert Dirk Honig, geb. op 10 mei 1969,

           tr. met

                 Annet Elshorst geb. op 22 feb 1968

 

                uit dat huwelijk 1 zoon

 

                1 Robert Honig

 

2.              Simone Alexandra Honig, geb. op 27 jul 1971

 .samenwonend met

                  John

                

 

                 Ton Honig,

              tr.(2) met

                  Willeke Treintje Leijen, geb. op 12 nov 1961.

 

 

XIVe.         André Louis Honig, zn. van Dirk Honig  (XIIIa)en Aafje Sint, geb. op 12 feb 1951,

            tr. met

                  Elizabeth Suzanna Maria (Elly) Kuilman, geb. op 13 apr 1951.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maarten Sebastiën Honig, geb. op 15 aug 1985.

2.              Sanne-Marije Honig, geb. op 11 aug 1978, volgt XVa.

3.              Arjen Honig, geb. op 22 jul 1975.

 

XIVf.          Rene Honig, zn. van Ton Honig  (XIIIb)en Tini Nnxe "Nn:Tini", ovl. (ovl. 39jr.),

              tr. met

                  Lyda Ruyter de

 

                 Uit dit huwelijk 2  kinderen

 

1.            Angelique Honig

 

2.                       Pascal Honig

 

 

XIVg.         Ati Honig, dr. van Ton Honig  (XIIIb)en Tini Nn,

              tr. met

                 Hans Wijss

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 

1.              Dominique Wijss.

2.              Gregory Wijss.

 

 

XIVh.         Onno Honig , zn. van Dirk Honig (XIIIc)en René Erica Haas de, geb. op 22 sep 1964,

             tr. (33 jaar oud) op 20 okt 1997 met

                  Manon Kuyk van

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Lotte Emma Honig, geb. op 30 okt 1998.

2.              Janneke Hillegonda Honig, geb. op 5 feb 2002.

 

 

XIVi.          Robin Honig, zn. van Dirk Honig  (XIIIc)en René Erica Haas de  , geb. op 22 sep 1964,

            tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 21 mrt 1991 met

                 Silvia Miranda Aland, geb. op 8 jul 1966.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Steyn Dirk Honigh, geb. op 21 mei 1999.

 

XIVj.          Annemarie Honig , dr. van Cor Honig (XIIIe)en Ria ((Baafje)) Vergunst

 

                 2 kinderen:

1.              Niels Honigh

2.              Tess Honigh

 

 

XIVk.         Marjanne Breeman  dr. van Francisca (Cisca) Uden van en Jan Jacob Breeman  (XIIIf), geb. te Bussum op 2 nov 1949,

             tr. te Naarden met

                 Henri Frederic Marequenie

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Henri Jean Cesar (Harold) Marequenie, geb. op 7 jul 1981.

2.              Alexander Marequenie, geb. op 1 aug 1983.

 

 

XIVl.          Marion Hoeffgen , dr. van Cornelis Franciscus Hoeffgen  en Marijke Prins  (XIIIh), geb. te Rijswijk ? op 12 nov 1964,

            sam. circa 1983 met

                 Maarten Burg ter, geb. op 20 jul 1963.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Joost Burg ter , geb. te Utrecht op 19 mei 1996.

 

XIVm.       Mark Hoeffgen  zn. van Cornelis Franciscus Hoeffgen  en Marijke Prins (XIIIh), geb. te Rijswijk ? op 2 apr 1967,

            tr. (beiden 28 jaar oud) op 15 dec 1995 met

                 Vivian Bruys, geb. op 20 mrt 1967.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Stan Hoerffgen, geb. te Bergen op Zoom op 16 apr 1998.

 

 

XIVn.         Johan Louis Honig , zn. van Jan Coenraad Honig  (XIIIp)en Helena Maria Vugt van, geb. te Utrecht op 21 jun 1955,

             tr. (20 jaar oud) (1) te Delft op 9 sep 1975, (gesch. in 1981) met

                   Diana Bruyn de geb. te Delft.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Karin Honig , geb. te Delft op 23 jul 1979.


                       tr. met

                                 Rick Wassenaar geb. 17 Jan 1976 te Heerhugowaard
 
                                  uit dit huwelijk:
                                 Nora Dagmar (Nora) Wassenaar  geb. 26 Dec2009 te Delft

 

2.              Niels Honig  geb. te Delft op 30 mrt 1981, volgt XVb.

 

                 Johan Louis Honig,

            tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (2) te Leiderdorp op 21 feb 1984 met

                 Ans Muyen van , dr. van Abraham Muyen van geb. te Leiderdorp op 8 nov 1960.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jean Marc Honig geb. te Gouda op 10 dec 1986.

 

XIVo.         Arno Frederik Honig , zn. van Jacobus Johannes Honig (XIIIq)en Runa Bartels Daal ,

                  geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 1 jun 1943,

                   President Direkteur Intergas B V te Coevorden,

             tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Zeist op 26 sep 1962 met

                  Olga Hendrika Wetering van de , dr. van Johan Adriaan Wetering van de  en Petronella Maria Loman, geb. te Driebergen op 30 aug 1942,

                   Creditmaneger.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Runa Petronella Yvonne Honig , geb. op 4 jan 1962, Advocaat.

2.              Johan Laurens Olivier Honig, geb. te Zeist op 18 jun 1970, Fiscaal Econoom.

 

 

XIVp.         Rudolf Honig , zn. van Alfred Rudolf Honig  (XIIIr)en Grietje Fennechina Steenkamp , geb. te Veldhoven op 14 aug 1958, Hoofdconstruteur,

             tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) te Eindhoven op 30 sep 1992 met

                  Adriana Martina Theodora Ginkel van , dr. van Antonius Hubertus Ginkel van  en Gertruda Theodora Henrica Fransman,

                  geb. te Eindhoven op 28 apr 1959, Administratief medewerkster.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Kevin Honig , geb. te Veldhoven op 28 sep 1993.

2.              Patrick Honig, geb. te Eindhoven op 7 aug 1995.

 

 

XIVq.         Ingrid Essina Honig  dr. van Alfred Rudolf Honig  (XIIIr)en Grietje Fennechina Steenkamp, geb. te Veldhoven op 11 jun 1963, secretaresse,

             tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Veldhoven op 6 aug 1985 met

                  Henk Nouwens , zn. van Godefridus Cornelis Nouwens  en Hendrika Agatha Wit de geb. te Veldhoven op 23 okt 1961, Afd Chef in Metaalindustrie.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Joris Nouwens , geb. op 10 nov 1993.

2.              Mariska Nouwens, geb. op 5 feb 1995.

 

 

XIVr.         Eleonore Honig , dr. van Alfred Rudolf Honig  (XIIIr)en Grietje Fennechina Steenkamp,

                 geb. te Meerveldhoven op 9 feb 1965,

             tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) te Baarle‑Nassau op 24 mei 1996 met

                 Bob Robert Jan Verster , zn. van Nn Verster  en Elisabeth Oostergo, geb. te 's‑Gravenhage op 5 mei 1963.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Fleur Liselot Verster, geb. te Tilburg op 30 jul 1998.

 

 

XIVs.         Dr Jan Willem Honig , zn. van Gerrit Jan Honig  (XIIIu)en Elly Woudt  geb. te Koog aan de Zaan op 2 jun 1958,

                   Phd ( University of Londen ) Senior Lecturer War Studies Kings College ( London ),

           tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (1) te St Helena [Verenigde Staten] Californie op 5 jun 1993, (gesch. op 17 jan 1996) met

                   Charlotte Savidge, dr. van William Savidge en Charlotte Nn, geb. op 16 nov 1965.

                

 

                 Dr Jan Willem Honig,

              tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (2) te Londen [Groot Brittanië] op 18 apr 1997 met

                Suzanne Rozario , dr. van Adrian John Rozario en Lena Bridget Mendes, geb. te Dacca [Bangladesh] op 12 feb 1962.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Christiane Adrienne Honig , geb. te Londen [Groot Brittanië] op 4 mrt 1998.

2.              Jacob Adriaan Honig, geb. te Londen [Groot Brittanië] op 6 jun 2001.

 

 

XIVt.          Lex Honigh , zn. van Christiaan Gerard Frederik Honigh  (XIIIx)en Johanna Egberdina Nijland,

                  geb. te Hengelo op 3 sep 1948,

              tr. met

                  Ans Leemreize.

                

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Joyce Honigh

2.              Terry Honigh

 

                  Lilian Joyce Honigh, geb. op 19 apr 1974,

           tr. met

                 Sofiane Semmar.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter Norah, geboren 19-4-2011

 

2.             Terence Christiaan (Terry) Honigh, zn. van Charles Alexander (Lex) Honigh en Johanna G.E. (Ans) Leemreize., geb. op 27 okt 1976.

                         tr. (1)met 

                                 Judith Vaessen

 

                        tr. (2) met

                                   Irene Houtsma geb. op 6 jun 1976.

 

                                 Uit dit huwelijk één dochter:

 

                             1.              Frederique Maria Honigh, geb. op 15 nov 2009.

 

                

 

 

XIVu.         Harry Honigh, zn. van Christiaan Gerard Frederik Honigh (XIIIx)en Johanna Egberdina Nijland,

                   geb. te Hengelo op 24 aug 1951,

           tr. met

                 Joke Kuipers, geb. op 27 sep 1953.

              

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jonathan Honigh, geb. te Hengelo op 22 jun 1977.

2.              Michael Honigh, geb. te Hengelo op 17 jul 1979.

3.              Hanneke Honigh, geb. te Hengelo op 30 dec 1981.

4.              Alisha Honigh, geb. te Dieren op 24 jan 1986.

5.              Benjamin Honigh, geb. te Dieren op 6 okt 1990.

 

XIVv.         Rob Honigh , zn. van Christiaan Gerard Frederik Honigh  (XIIIx)en Johanna Egberdina Nijland,

                  geb. te Hengelo op 17 mei 1957,