Mr Dirck Adriaensz Pater.

 

 

 

 

 

 

Generatie I

 

 

I.               Mr Dirck Adriaensz Pater, geb. te Loosdrecht Denkelijk in 1550, begr. te Amsterdam op 30 aug 1633,

            tr.(1) met

                 Pieterge Woutersdr Ploos, geb. van Loosdrecht.

 

                 Not bij Pieterge : wier nalatenschap hij 10-6-1587 ten behoeve van zijne twee kinderen voor Weesmeesteren van Loosdrecht bewees.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Wouter Dircksz Ploos / Ploys, geb. in 1577, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1615, volgt IIa.

 

 

                 Mr Dirck Adriaensz Pater,

           tr.(2) met

                Elisabeth Elbertsdr Pater, geb. te Naarden, ovl. te Amsterdam op 19 feb 1624 N K.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jacob Dircksdr Brouwer Alias Eenhoorn, ged. op 14 jun 1592,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op 28 apr 1619 met

                 Lijsbeth Hendricksdr Servaes, dr. van Hendrick Servaes en Aeltgen Jansdr Huydecoper, geb. in 1597.

 

                 Not bij Jacob ; was in 1624 brouwer in de Haarlemmerstraat bij de Eenhoornsluis, was in 1624 brouwer in de, in de Eenhoorn ";

                 hij werd daarna benoemd tot Substituut-Schout extraordinaris 1635 ; ordinaris 1637.

        tr. (ongeveer 46 jaar oud) (2) op 26 apr 1639 met

                 Jacomijntje Andriesdr, geb. te Zwolle.

                 Not bij Jacomijntje ; is wed van Harpart Gillisz eerder wed van Adriaen Goyverts.

           tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 48 jaar oud) (3) op 8 mrt 1644 met

                 Alida Daecken van, geb. in 1596.

                 Not bij Alida ; wed van Lucas van Uffelen, koopman op de Keizersgracht.

2.              Albert Dircksz Pater, ged. te Amsterdam op 10 feb 1602, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Amsterdam op 7 mrt 1659, volgt IIb.

3.              Cornelis Dircksz Abba, geb. in 1604, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 8 feb 1673, volgt IIc.

4.              Aeltgen Dirksdr Pater,

            tr. met

                 Jan Wael                

 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Wouter Dircksz Ploos / Ploys , zn. van Mr Dirck Adriaensz Pater  (I)en Pieterge Woutersdr Ploos, geb. in 1577,

                 Not bij Wouter ; Stierf als fiscaal op het Fort Nassau in Guinea voor 1615, na in zijn jonge jaren te Amsterdam discipel van

                 Jan Gijsbertsz, Notaris geweest te zijn ;

                 hij heeft blijkens de bewoordingen van zijn vaders testament :, hem zeer qualick gegouverneert " en,

                 hem ten huwelycken state begeven.. tegen wil en danck van hem Testateur.

                 ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1615,

            tr. (beiden minstens 27 jaar oud) te Amsterdam na 31 jan 1604 met

                 Anna Willemsdr, dr. van Willem Hendricksz, geb. in 1577.

                

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Pieter Wouters Ploos, geb. in 1605, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor 1652,

                 Not bij Pieter ; was, Lakenkoper en bierschschooyer 'op den Nieuwendijk in 1637 op de Heerenmarkt.

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) (1) op 14 jan 1631 met

                 Weyntge Pietersdr Karsseboom, dr. van Pieter Jacobsz Karsseboom  en Weyntge Jacobsdr Karsseboom, geb. in 1613.

           tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) op 11 okt 1633 met

                 Giertge Hendriksdr Roest, dr. van Hendrik Frederikse Roest en Baertge Pietersdr

           tr. (3) tr te Edam, na 6-6-1637 te Amsterdam gedane aant. der ondertr met

                 Aecht Simonsdr

                 van Edam.

2.              Adriaen Woutersz Ploos / Ploys, geb. in 1608, Lakenkoper Waardijn der Lakenen en Tarrameester 1652-1658,

                 ovl. (52 jaar oud) kort voor sep 1660.

3.              Cornelis Woutersz Ploos, geb. in 1613.

 

IIb.            Albert Dircksz Pater, zn. van Mr Dirck Adriaensz Pater  (I)en Elisabeth Elbertsdr Pater, ged. te Amsterdam op 10 feb 1602 O.K,

                ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Amsterdam op 7 mrt 1659,

             tr. met

                Hilegonda Boogaert uit den, dr. van Augustijn Boogaert uit den en Maria Reael, ged. te Amsterdam op 2 jan 1607 N.K,

                begr. te Amsterdam op 4 dec 1677 N.K.

                 Not bij Albert ; R 1638 -- 1659.
Bewindh W Ind Comp 1645.
Regent Spinhuis 1654 ; kapt der Burgerij 1646 ( of vroeger), Colonel 1653 ; Overmans van den Handboogdoelen 1648.
Brouwer op de Singel bij de Molensteeg, in de Swaen
.

                 Notitie bij Hillegonda ;Werd in 1674 als wed aangeslagen voor een vermogen van F105.000.

 

 

                 http://home.medewerker.uva.nl/m.c.thart/bestanden/%27t%2520hart,%2520mutual%2520advantages%2520-%2520herzien5.doc&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMr%2BDirck%2B(Dirck)%2BPater,%2Bzn.%2Bvan%2BAlbert%2BPater%2Ben%2BHillegonda%2BBoogaert%26hl%3Dnl%26sa%3DX.

 


Van deze site.
Uiteraard zijn naaste verwanten zijn gevonden tussen de investerende publiek. Johannes' oudste zus Hillegond, op dat moment de

                 weduwe van de voormalige burgemeester Albert Pater, kocht een leven lijfrentes aan de aanzienlijke som van 11.500 gulden,

                 voornamelijk voor haar eigen kleinkinderen. Hun jongere broer Frans (5000 gulden) was een van de investeerders ook.

                 Een paar Uijttenbogaert de neefjes werden ontdekt: Frans Reael, Steven van der Hagen, Dirck de Lange, de kinderen van Hendrik Reael,

                 en zijn neef-by-huwelijk, de groothandelsmarkt Nicolaas Schuyt. Bij wijze van Johannes' vrouw Lucretia van Hoorn

                 (ze was overleden op het moment van de onderwerpen), een andere set van familiebanden werd vastgesteld.

                 Onder andere, haar nichtje en haar neef-by-huwelijk gekocht lijfrentes.

                 Maar over het geheel genomen, het aantal naaste familieleden was niet uitstekend, met name in vergelijking met de situatie in 1628

                 (zie tabel 3). Still, hun investeringen waren groot, en ligt ver boven het gemiddelde (zie tabel 7).
Van bijzonder belang was Uijttenbogaert's net onder de Remonstranten. Deze religieuze sekte was ontstaan na het conflict

                 (ca. 1605) tussen de theologie Hoogleraren Arminius (met voorstellen voor een soepelere calvinistische), en Gomarus

                 (ten gunste van een meer strikte, dogmatisch calvinisme ). 58

                 De Remonstranten had verloren strijd om de kerkelijke aangelegenheden zeker in 1618 met de Dordt Synode.
en de meeste leden van de politieke elite behoorde tot die kerk.

                Toch is in Amsterdam een groot deel van de lokale economische administratie voortgezet te worden gedomineerd door de Remonstranten. 59.
was niet alleen een lid van de Remonstrants gemeenschap, hij was heel prominent aanwezig is.
Zijn portret hing in de Remonstrants kerk van Amsterdam, naast de portretten van vier beroemde theologen. 60 A

                 familieband bestond ook: Arminius zelf was getrouwd met een nicht van de ontvanger Johan Reael. Furthermore, t.
Bovendien is de predikant volgende in Arminius' voetsporen was Johannes Wtenbogaert (1557-1644). 61

                 Hij kwam uit Utrecht stad, zoals Augustijn, de vader van onze Receiver Johannes.
. Het toeval is sterk en er is inderdaad een verre familie-relatie tussen de twee: de grote-grote grootvader van Johannes Wtenbogaert

                  was een broer voor de grote-grote-grote grootvader van de commies Augustijn. 62 Hoe het ook zij, tussen de commies Augustijn

                  en Wtenbogaert een zeer hartelijke relatie bestond. 63 De predikant werden zelfs de peetvader van onze

                 Johannes Uijttenbogaert, naast de ontvanger Johan Reael. And upon receiving his degree in 1632.
En bij het behalen van zijn graad in 1632, Johannes Uijttenbogaert ook gewijd aan scripties zijn Wtenbogaert 64.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Lijsbet Pater, ged. te Amsterdam op 13 apr 1627

                 doop 13 april 1627

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.393.

                 vader Elbert, Dirxsz Pater

                 moeder Hilgondt Uijtenbogaert.

2.              Maria Pater, ged. te Amsterdam op 19 mrt 1628

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.442.

3.              Maria Pater, ged. te Amsterdam op 18 feb 1629

                 doop 18 februari 1629

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 41 p.9.

4.              Anna Pater, ged. te Amsterdam op 10 mrt 1633

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 6 p.361.

5.              Anna Pater, ged. te Amsterdam op 21 jan 1635

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 41 p.359.

6.              Hillegonda Pater, ged. te Amsterdam op 10 jan 1638

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.63.

7.              Aeltje Pater, ged. te Amsterdam op 13 nov 1639

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.164.

8.              Hillegonda Pater, ged. te Amsterdam op 12 jan 1642

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.290.

9.              Dierck / Dirck Albertsz Pater, ged. te Amsterdam op 15 dec 1643,

                 ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 13 okt 1691, volgt III.

10.            Aeltje Pater, ged. te Amsterdam op 19 feb 1645

                 doop

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.447.

 

 

IIc.            Cornelis Dircksz Abba, zn. van Mr Dirck Adriaensz Pater  (I)en Elisabeth Elbertsdr Pater, geb. in 1604, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 8 feb 1673,   

                 Not bij Cornelis ; Testeerde 18-1-1602, stierf ongehuwd ; de scheiding zijner nagelaten goederen is gedagtekend 24-10-1604

                 Not bij Cornelis ; Brouwer op den Singel, in de Vijfhoeck ", ; Comm 1646 ; Regent Rasp-en Tuchthuis 1639 ;

              tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) op 22 nov 1626 met

                Sara Wiere, dr. van Bartholomeus Jansz Wiere en Clara Evertsdr, geb. in 1607.

             .

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Clara Abba,

            tr. met

                 Jan Lensen

 

 

Generatie III

 

 

III.              Mr Dierck / Dirck Albertsz (Dirck) Pater, zn. van Albert Dircksz Pater (IIb)en Hilegonda Boogaert uit den,

                 ged. te Amsterdam op 15 dec 1643

                  Religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.388

                 opm. Vader overleden,

                 Not bij Dirck ; R. 1685--1691.
Sch.1683.
Vaandrig der Burgerij 1667, Luit 1682, Kapt 1683 ; Commiss van 't Weesper Zandpad 1691.
Adcocaat, wooonde in de bocht van de Herengracht, over de Driekoningenstraat, in 't, huis van bartolotti
.

                 Advocaat en raad in de vroedschap van Amsterdam ( J. E. Elias,Advocaat

                 De vroedschap van Amsterdam 1575--- 1795, blz. 147. 148. 448---450, 607 en 608 )

                  Mr. Dirck Pater, advocaat, commissaris van het Weesper zandpad, raad in de Vroedschap van

                 Amsterdam, schepen van Amsterdam, kapitein der burgerij ald.

                 Aan de stille Vecht tusschen Weezup en de Uitermeersche schans, Herman Numan

                 (1744-1820), ca 1800 Collectie Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem

 

                  ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 13 okt 1691 N.K,

          otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1675 met

                 Elizabeth Heede van der , dr. van Jan Aertsz Heede van der  en Anna Pietersdr Hoorn van, ged. te Amsterdam op 22 okt 1654

                 Gedoopt Amsterdam ( Rem. aan Huis ) door een Remonstrantse leraar, begr. te Amsterdam op 1 jan 1694 Begraven ald ( NK )1.

                

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Pater, ged. te Amsterdam op 24 nov 1676, volgt IVa.

2.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 25 dec 1677

                 doop

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.251.

3.              Maria Elionora Pater, ged. te Amsterdam op 29 jan 1680 bron 301 p.158.

                 kind Maria Elionora

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Steeden

                 doop 29 januari 1680

                 bron 301 p.158.

4.              Jan Pater, ged. te Amsterdam religie Hervormd op 22 jan 1681 bron 97 p.92 Zuider Kerk.

                 kind Jan

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Heeden

                 doop 22 januari 1681

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 97 p.92.

5.              Albartina Constantia Dirksdr Pater, ged. te Amsterdam op 29 jun 1683, volgt IVb.

6.              Albert Dirksz Pater, ged. te Amsterdam Hervomd Oude Kerk bron 12 p.21 op 12 aug 1685

                 Bron 12 P 21 religie Hervormd, Oude kerk.

7.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 13 jun 1687 Bron 301 P 188.

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Anna Elisabeth Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater  (III)en Elizabeth Heede van der,

                 ged. te Amsterdam op 24 nov 1676 bron 301 p.145,

              tr. met

                 Jan / Joan Marcelis

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jan Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 mei 1700

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.252.

                 vader Jan van Marcelis

                 moeder Anna Elisabeth Paeter de jonge.

2.              Cornelia Theodora Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 dec 1701

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 252 (folio 126v) nr. 2.

                 dochter Cornelia Theodora

                 vader Jan van Marzelis de jonge

                 moeder Anna Elisabet Pater.

3.              Dirck Marcelis, ged. op 25 feb 1703

                 pastor Adrianus van Wesel

                 doop

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 121 p. 431 (folio 215v) nr. 5, getuige: getuigen Willem Hendrick van Marselis

                 Elisabet van Tilt.

4.              Elisabet Leonora Marcelis, ged. te Amsterdam op 23 feb 1704

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 262 (folio 131v) nr. 1, getuige: getuige Leonora Hooft.

5.              Constantia Marcelis, ged. te Amsterdam pastor Joannes de Goede op 11 jun 1705

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3

                 doop 11 juni 1705

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3, getuige: getuigen juffrouw Joanna Constantia Hooft (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft

                 getuigen juffrouw Joanna Constantia Hoof (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft.

                 dochter Constantia

                 vader de heer Joan Marcelis

                 moeder juffrouw Anna Eliesabet Pater.

 

IVb.           Albartina Constantia Dirksdr Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater  (III)en Elizabeth Heede van der,

                 ged. te Amsterdam op 29 jun 1683 bron 301 p.188,

             tr. met

                 Jan Bosch van den, zn. van Jan Bosch van den  en Trintje Harkelis, ged. te Amsterdam op 15 sep 1693

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.188, Kapitein.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Dirk Jansz Bosch van den, ged. te Amsterdam op 5 aug 1714

                 Gedoopt Remonstrants aan huis, getuigen:

                 De Heer Hendrik Hooft

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van de Heer Pieter Reinst, schepen en Raad en ontvanger van Haarlem.

2.              Jacob Bosch van den, ged. op 7 aug 1716

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 496 (folio 248v) nr. 9, getuige: getuigen Thomas van den Bosch

                 Adrijana van den Bosch.

3.              Dirk Jan Bosch van denx, ged. te Amsterdam op 5 aug 1714

                  doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 317 (folio 159) nr. 7, getuigen: getuigen de heer Hendrik Hooft (3

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van (4

                 de heer Pieter Reinst Schepen, raad en ontvanger van Haarlem

                 pastor Gijsbertus Ostens.

 

                

                                                                            Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                               Terug naar de hoofdpagina   http://members.chello.nl/j.zwart13/