Pieter Dirckszn

 

 

 

                                          Voor reakties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

 

 

                                 Terug naar de Hoofdpagina 

 

 

                                 http://members.chello.nl/j.zwart13/

 

 

 

                               Parenteel van Pieter Dircksz.

 

Generatie I

 

 

I.               Pieter Dircksz, geb. in 1455 60 jr oud in 1515; 75 jaar in 1531,

               

                 ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Ijsselmonde in 1533,

            tr. met

                een Dochter van Driel , dr. van Cornelis Dircksz Driel van en N. N., geb. te Ijsselmonde in 1460,

      

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Pietersz den Ouden Alias Neel Dircks (Van I ), geb. in 1485, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Oost‑IJsselmonde Z.H. in 1555, volgt IIa.

2.              Lijsbeth Pietersdr, geb. te Ijsselmonde in 1485, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Barendrecht in 1574, volgt IIb.

3.              Cornelis Pieters ( de Jonge ), geb. in 1495, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) te Ridderkerk voor 9 dec 1544, volgt IIc.

4.              Lenaert Pietersz, geb. circa 1499, ovl. te Barendrecht, volgt IId.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Cornelis Pietersz den Ouden Alias Neel Dircks (Van I ) volgens IIa, zn. van Pieter Dircksz (I)en Dochter Driel van,

                geb. in 1485 geschat, Waarsman (1521-1529), 1532-1548) en hoogheemraad (1530-1554) van de vier polders van West-IJsselmonde

                en heemraad van Oost-IJsselmond ( tot 1553),

                ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Oost‑IJsselmonde Z.H. in 1555,

           tr. met

                 Soetje Jansdr, dr. van Lodewijck Aertsz Ghiessen van en Soetke Wijt Willemsdr,

                 geb. in 1500, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Oost‑IJsselmonde Z.H. in 1561.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Claes Driel van Alias Claes Eenoog, geb. in 1520, ovl. te Rotterdam, volgt IIIa.

2.              Lodewijck Cornelisz, geb. te Ijsselmonde in 1525, volgt IIIb.

3.              Dirck Cornelisz, geb. in 1530, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Oost‑Barendrecht op 8 jan 1598, volgt IIIc.

4.              N.N. Cornelis Pietersdochter

         tr. met

                 Cornelis Willemsz

                  

5.              Mariken Cornelisdr

           tr. wellicht gehuwd met

                 Cornelis Pietersz Alias Wagemacker de Oude, Heemraad van Oost-IJsselmonde (1563-1596),

                 Vermeld te IJsselmonde 1557,1562

 

 

IIb.            Lijsbeth Pietersdr, dr. van Pieter Dircksz (I)en Dochter Driel van, geb. te Ijsselmonde in 1485 geschat, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Barendrecht in 1574,

          tr. met

                Hendrick Aertsz, zn. van Aert Heinensz en Niesje N.N., geb. in 1486 oud 63 jr in 1549,

            

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jan Hendricksz, geb. in 1510,

                 ovl. (ongeveer 33 jaar oud) in 1543.

2.              Dirck Hendricksz Driel van, geb. in 1514, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Poortugaal op 15 feb 1585, volgt IIId.

3.              Neeltje Hendricksdr, geb. in 1515, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te West‑IJsselmonde op 13 aug 1584,

          tr. met

                  Dirck Florisz Verschoor, zn. van Florijs Diericxz Verschoor, geb. in 1510, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1571..

4.              Cleijs /Claes Hendricksz Driel van, geb. in 1515, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Strijen in 1590, volgt IIIe.

5.              Aert Hendricksz Driel van, geb. in 1520, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Poortugaal op 12 jun 1596, volgt IIIf.

6.              Cornelis Hendrick Aertsz volgt IVd, geb. in 1525,

                 ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Barendrecht in 1573,

       getr tussen 1557 en 1561 met

                 Ariaentje Ariensdr, dr. van Adraen Goessensz, geb. in 1535, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 14 feb 1612,

 

IIc.            Cornelis Pieters ( de Jonge ) volgt IIb, zn. van Pieter Dircksz (I)en Dochter Driel van, geb. in 1495

                ovl. (hoogstens 49 jaar oud) te Ridderkerk voor 9 dec 1544,

            tr. met

                 Neeltje Adriaen Willemsdr, dr. van Adriaen Willemsz, geb. in 1500, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) te Ridderkerk voor 9 dec 1544.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Cornelisz volgt IIId, geb. in 1525, ovl. (minstens 19 jaar oud) na 1544,

          tr. met

                 Beatrix Gerritsdr, geb. in 1505.

                 Het huwelijk is wellicht ongeldig.

2.              (D)ingen (Dingeman, Ingnacius) Cornelisz, geb. in 1525, ovl. (minstens 51 jaar oud) te Rotterdam na mei 1576, volgt IIIg.

3.              Claesje Cornelisdr, geb. in 1525 geschat, ovl. te Rotterdam vermoedelijk overl tussen 24-10-1555 en 1557.

                 haar weeskind vermeld in 1560/1561.

 

 

IId.            Lenaert Pietersz volgt IIc, zn. van Pieter Dircksz (I)en Dochter Driel van, geb. circa 1499 oud 50 jr in 1549,

                en van Barendrecht (1559), ovl. te Barendrecht overl tussen 1560/1561,

           tr. met

                 Adriaentje N.N.  ovl. te Oost‑Barendrecht in 1566.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Adriaen Lenaerts, geb. in 1530, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Ijsselmonde circa 1557, volgt IIIh.

2.              Neeltje Lenaers.

                 vermeld 1561.

3.              Pieter Lenaerts                

                 vermeld 1561.

4.              Lenaert Lenaerts

                 vermeld 1561.

5.              Cornelis Lenaerts In 1566 pachter van land in Oost-en West-Barendrecht van zijn neef Claes Cornelisz, van Driel tot Rotterdam.

                 vermeld 1561.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Claes Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog volgt IIIa, zn. van Cornelis Pietersz den Ouden Alias Neel Dircks (Van I )

                (IIa)en Soetje Jansdr , geb. in 1520, Handelaar in rogge en koren te Rotterdam,

                ovl. te Rotterdam overl 6 Sept en 16 Okt 1578,

            tr. (hoogstens 31 jaar oud) (1) voor 15 apr 1551 met

                 Maritge Dircksdr (Groenhout), dr. van Dirck Barentsz (Groenhout) Alias Dirck Dircksz en Margriet Adriaensdr,

                 ovl. te Rotterdam op 26 jun 1566.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Claesje Claesdr Driel van, geb. in 1550, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1602,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) op 17 mei 1577 met

                 Gerrit Claesz Bout den zn. van Claes Pietersz Bout den en Pleuntje Jacobsdr Schilperoort,

                 geb. te Delfshaven Z.H. in 1555,

                  (Gerrit

           tr. (ongeveer 47 jaar oud) (2) te Rotterdam op 17 nov 1602 met

                 Maritge Cornelisdr).

                 wonende aan het Oppert WZ, later aan de Hoogstraat.

2.              Neeltje Claesdr Driel van, geb. in 1555, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Rotterdam op 3 feb 1597,

           tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 7 okt 1577 met

                 Doe Sijmonsz Pape van Brouwershaven, landbezitter, Kapitein der Schutterij, Gasthuismeester (1598-1599),

                 schepen (1607), vroedschap (1608-1610) en tresorier (1609 ) van Rotterdam,

                 ovl. te Rotterdam in aug 1610, (Doe tr. (2) te Rotterdam op 19 feb 1585 met

                 Maritge Adiaensdr (Cleywegh)).

                 wonende aan de Kleiweg OZ (1603-1609) en een huis aan het Oppert (1603). .

3.              Cornelia Claesdr Driel van, geb. in 1555, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 1640, volgt IVa.

4.              Niesje Claesdr Driel van, geb. in 1560, ovl. (minstens 60 jaar oud) te Rotterdam na 1 dec 1620,

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 22 jan 1584 met

                 Adriaen Pietersz Tromper, zn. van Pieter Adriaensz Tromper en Trijntje Damensdr Nydeck van,

                 Olieslager, eigenaar van een huis aan de Botersloot OZ, kamerwaarder van rotterdam. .

 

 

                 Claes Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog

          tr. (hoogstens 51 jaar oud) (2) voor 1571 met

                 Catharina Gijsbertsdr Back, dr. van Mr.Gijsbrecht Adamsz Back, begr. te Rotterdam begr tussen eind Mei en 10 Sept 1574.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maritge Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 16 apr 1597,

                 begr. begr in Grote Kerk,

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) op 14 mei 1593 met

                 Joris Joosten Vlaming de, geb. in 1566, schippper )1593, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 18 aug 1619,

                 (Joris

          tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) op 22 feb 1598 met

                 Menschie Jansdr Schagen van).

2.              Aeltje Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Rotterdam op 6 okt 1624, begr. begr in de Grote Kerk.

3.              Trijntje (Catharina) Claesdr Driel van, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 5 feb 1605,

          tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Rotterdam op 22 feb 1604 met

                 Sarach Jansz Hairwijck, zn. van Mr.Jan Saren en Jannitgen Adriaensdr, Apotheker,

                 schepen (1626-1627,1629-1630,1633-1634) en vroedschap (1632-1642) te Rotterdam,

                 ovl. te Rotterdam op 14 jul 1641,

                 (Sarach

          tr. (2) te Rotterdam op 13 apr 1627 met

                 Aefgen Jacobsdr Roos),

                 (Sarach

         tr. (3) te Rotterdam op 24 feb 1632 met

                 Aeltje Adriaensdr Driel van).

                 wonende in "het Hert" aan de Hoogstraat ZZ.

4.              Cornelis Claesz Driel van geb. te Rotterdam in 1572, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rotterdam op 17 aug 1636, volgt IVb.

 

                 Claes Cornelisz Driel van Alias Claes Eenoog

           tr. (ongeveer 58 jaar oud) (3) in 1578 met

                 Neeltge Jorisdr, ovl. te Rotterdam vermoedelijk op 30 jun 1595,            

           

                  (Neeltge

          tr.(2) met

                 Cornelis Croeff).

    

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adam Claesz Driel van, geb. te Rotterdam in 1576 (geadopt.),

IIIb.           Lodewijck Cornelisz, zn. van Cornelis Pietersz den Ouden Alias Neel Dircks (Van I ) (IIa)en Soetje Jansdr,

                geb. te Ijsselmonde in 1525 geschat, Schepen van de group (1578-1592)Heemraad van oud-beijerland wegens Cromstrijen,

                Striemond en de Group (1588-1590),

                 Lodewijck, ovl. overl tussen 18 nov 1590 en 1593 in de Group onder Westmaas,

           tr. met

                Adriana Jansdr, geb. in 1530, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in nov 1604, begr. te Oud‑Beijerland op 30 nov 1604.

                

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Sebastiaen Lodewijcksz Driel van, geb. in 1550, volgt IVc.

2.              Marigje Lodewijcksdr, geb. in 1555, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 17 nov 1609,

            tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) circa 1578 met

                  Pieter Adriaensdr Modelaer, ovl. te Mijnsheerenland in 1588.

            tr.(2) met

                 Cornelis Lenertsz Moselaer, ovl. te Mijnsheerenland overl 1606/1607.

3.              Machtelt Lodewijcksz, geb. in 1560,

           tr. (hoogstens 30 jaar oud) voor 18 nov 1590 met

                 vermoedelijk  Cornelis Adriaensz Burger Alias Cornelis Adriaen Dircksz , zn. van Cornelis Willemsz Schoor van der

                 (schepen van Cromstrijen), ovl. voor 7 jan 1624,

                 (Cornelis

           tr.(2) met

                 Lijntje Hendricksdr).woont Westmaas.

4.              Cornelia Lodewijcksdr, geb. in 1565 wellicht in de group onder Westmaas,

            tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1590 met

                 Arijen Ingensz Ouden den, zn. van Ingen Orbertsz en Heiltje Cornelisdr, schepen van de Group (1578-1606)

                 heemraad van Westmaas-Nieuwland(1585-1605) en van Cronstrijen (1600-1603),

                 ovl. overl tussen 3-9-1605 en 10-6-1606 in de Group,

                 (Arijen

           tr.(1) met

                 Bastiaentge Dircksdr),

                 (Arijen

           tr.(2) met Leentge Adriaensdr).

5.              Soetje Lodewijcksdr, geb. in 1565 wellicht in de group onder Westmaas,

           otr. (ongeveer 28 jaar oud) te Ridderkerk op 22 nov 1593 met

                 Willem Lenertsz Alias Willem Goossens, zn. van Lenart Willems ( Goossens ? ) "van Rijerkerkck, ovl. te Ridderkerk op 7 okt 1607.

6.              Jan Lodewijcksz Driel van, geb. in 1570, volgt IVd.

7.              Ploen Lodewijcksz, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Nieuw‑Beijerland in 1619, volgt IVe.

8.              Maetje Lodewijcksdr, geb. in 1575 wellicht in de group onder Westmaas, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Ooltgensplaat in 1611,

         tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 33 jaar oud) circa 1594 met

                 Dirck Arens Jans Proje van, geb. in 1561, landbouwer in Den Bommel

                 Gezworene van de polders Den Bommel en de

                 Uitslag (1591-1637), de Tille (1594,1608 ) de Bommelse Molenpolder (1615-1620), dijkgraaf van de Bommelse Molenpolder (1620-1637),

                 schepen van St, Adolphsland (1606-1637), Kerkfabriekmaaster van Ooltgensplaat (1609), begr. te Ooltgensplaat rek bet 14-3-1641,

                 (Dirck Arens

         tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Ooltgensplaat op 26 jul 1587 1e gebod met

                 Neeltge Arens),

                 (Dirck Arens

         tr. (ongeveer 51 jaar oud) (3) te Ooltgensplaat op 11 jun 1612 met

                 Leentge Hendricksdr),

                 (Dirck Arens

         tr. (ongeveer 66 jaar oud) (4) te Oude Tonge op 19 sep 1627 met

                 Leentje Leenderts Vogel de),

                 (Dirck Arens

         tr. (hoogstens 75 jaar oud) (5) voor 1 nov 1636 met

                 Neesje Marcelis Putten van).

                 weduwe van Philip Yemans.

                 weduwe van Sijmen Christiaans van der Stel.

9.              Jopje Lodewijcksdr, geb. in 1575 wellicht in de group onder Westmaas,

        tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 40 jaar oud) circa 1595 met

                 Lenert Willems zn. van Willem Lenertsz en Neeltje Lenertsz, geb. in 1555, landbouwer in de Thille,

                 schepen van St Adolphsland,

                 (Lenert

         tr. (ongeveer 66 jaar oud) (2) te Ooltgensplaat op 22 apr 1621 Huw Voorwaarden met

                  Neeltge Bastiaensdr).

 

 

IIIc.           Dirck Cornelisz volgt IIIc, zn. van Cornelis Pietersz den Ouden Alias Neel Dircks (Van I ) (IIa)en Soetje Jansdr,

                 geb. vermoedelijk te IJsselmonde in 1530 geschat, Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Oost‑Barendrecht op 8 jan 1598,

           tr. met

                 Maritge Hermansdr, dr. van Herman Willems en Maritge Adriaensdr Vijessen, geb. te Ridderkerk in 1540, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 20 mei 1609.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Neeltje Dircksdr, geb. in 1565,

           tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) in 1595 met

                 Laurens Adraen Aertsz, zn. van Adriaen Aertsz, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te West‑IJsselmonde circa 1634.

2.              Soetge Dircksdr, geb. in 1570,

          tr. met

                 Jacob Gerritsz

3.              Herman Dircksz (Opden Dijck), geb. te Barendrecht in 1570, volgt IVf.

4.              Cornelis Dircksz, geb. in 1575.woonde 17-6-1603 Heinenoord.

5.              Adriaen Dirksz, geb. in 1575, ovl. te Oost‑Barendrecht, volgt IVg.

6.              Leentge Dircksdr, geb. te Barendrecht in 1580, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Mijnsheerenland op 23 mrt 1630,

           tr. met

                 Arij Joosten, zn. van Joost Cornelis Joosten en Gijsken Schalcken, geb. te Mijnsheerenland,

                 ovl. te Mijnsheerenland op 7 mei 1627.

7.              Heijtltge Dircksdr, geb. in 1585.

 

IIId.           Dirck Hendricksz Driel van volgt IVa, zn. van Hendrick Aertsz en Lijsbeth Pietersdr (IIb), geb. in 1514 oud 62 jaar in 1576,

                oud 71 jaar in 1585, schepen van Poortugaal, heemraad van het gemeneland van Poortugaal,

                ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Poortugaal op 15 feb 1585,

         tr. (1) mogelijk met

                Lijsbeth Willemsdr, dr. van Willem Pietersz.

            

 

                 Dirck Hendricksz Driel van

           tr. (2) mogelijk huwelijk met

                 Emmetge Doensdr, dr. van Doen Cornelisz Houwer den en Dirckge Huijgensdr, ged. te Hoogvliet in 1525.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Pieter Dircksz Weijde van der, geb. in 1547, volgt IVh.

2.              Hendrick Dircksz Driel van, geb. op 28 dec 1551, ovl. (81 jaar oud) te Poortugaal op 19 aug 1633.

3.              Doen Dircksz Driel van, geb. in 1555, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam op 24 feb 1613, volgt IVi.

4.              Dirck Dircksz Driel van geb. in 1560, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1622, volgt IVj.

5.              Lijsbeth Dircks, geb. in 1565,vermeld 1588 te pernis..

           tr. met

                 N. N.

 6.             Lenert Dircksz Driel van, geb. in 1565, begr. te Delft op 29 mrt 1637 Oude Kerk.

                 vermeld 1588,1592; in 1639 genoemd als erfgenaam van zijn overleden broer Hendrick Dircksz van Driel.

7.              Johan Dircksz Driel, geb. in 1570, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Dordrecht op 20 jan 1654, volgt IVk.

 

 

IIIe.           Cleijs /Claes Hendricksz Driel van volgt IVb, zn. van Hendrick Aertsz en Lijsbeth Pietersdr (IIb), geb. in 1515,

                Vermeld als schepen van Strijen (1553-1583) en heemraad van de polder Oudeland van Strijen (1581-1588)

                 Heemraad van het Oudelands op 25 april 1588, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Strijen in 1590,

            tr. met

                 Emmeken Cornelisdr, dr. van Cornelis Jansz en Adriana Jan Meijnertsdr, geb. in 1520.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Claesz Driel van, geb. in 1546, ovl. te Cromstrijen, volgt IVl.

2.              Hendrick Claesz Driel van, geb. te Strijen in 1550, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1586, volgt IVm.

3.              Adriaen Claesz Driel van, geb. in 1560, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 12 apr 1617, volgt IVn.

4.              Jan Claesz Driel van, geb. in 1565, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Strijen op 5 mrt 1611, volgt IVo.

5.              Thonis Mogelijke Claesz Driel van

6.              Dochter Driel van,

        tr. met

                 Adriaen Dancckerts

             

 

 

IIIf.            Aert Hendricksz Driel van, zn. van Hendrick Aertsz en Lijsbeth Pietersdr (IIb), geb. in 1520,

               Dijkgraaf en Schout van Poortugaal, vgls zijn grafzerk 44 jaar

                 In 1561 geneomd als heemraad van Albrandsward,

                 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Poortugaal op 12 jun 1596,

         tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) in 1558 met

                 Geertruijd Adriaensdr, dr. van Adriaen Beijnensz, geb. in 1530,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Poortugaal op 25 dec 1598.

                 Komt voor in de geslachtsboom van Doen Beijensz.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Cornelis Aerts Driel van, geb. te Poortugaal in 1560 oud 56 jaar in 1616, schepen van Poortugaal (1598-1638) en Roozand (1634)

                 ---------------------------------------

                 Aktesoort testament

                 Datum 02/10/1640

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 152

                 Aktenummer/Blz. 207/284

                 Notaris Adriaan Kieboom

                 --------------------------------

                 Cornelis Aertsz van Driel, wonende in Portugael, prelegateert aan zijn zuster Neeltgen Aertsdr een stuk land aan de Hoffwech,

                 een stuk land bij de Dicke molen, aan zijn zuster Elisabeth Aertsdr een stuk land in Albrantsweert,

                 een stuk land aan de Langewech, aan zijn zuster Adriaentge Aertsdr een stuk land aan de Molewech bij de Kerckwech,

                 en aan Hillitge Huygen, dochter van Maertge Aertsdr, zijn nicht, een stuk bij Ockers Heultge genaamd de Pitte,

                 een stuk in de Weert op de Santel, een stuk op het Kijfftlant, verder aan Aert Heyndricxz Groenendijck,

                 zoon van zijn broer Heyndrick Aertsz stukken land. Zijn erfgenamen, elk voor 1/5 deel, zijn Neeltgen Aertsdr,

                 Elisabeth Aertsdr, Ariaentge Aertsdr, Hillitge Huijgen en Aert Heyndricxz Groenendijck,

                 ovl. overl tussen 2 okt 1640 en 1644.

                 woonde binnen het dorp Poortugaal.

2.              Lijsbeth Aerts Driel van, geb. te Poortugaal in 1565, ovl. overl tussen 2-10-1640 en 1652,

          tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Poortugaal op 19 jun 1586 met

                 Cornelis Claesz Kettingh, zn. van Claes Cornelisz Kettingh, geb. te Poortugaal, ovl. in 1639.

3.              Maertje Aerts Driel van, geb. in 1569 omtrent 61 jr oud in 1630, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 2 okt 1640,

         tr. (ongeveer 17 jaar oud) te Poortugaal op 14 mei 1586 met

                 Huijg Jacobsz, dr. van Jacob N.N. en Maertge Willemsdr, bouwman, leenman van land onder Poortugaal van de

                 hofstede Spangen, ovl. overl tussen 1642 en 27-8-1643.

                 wonende bij de kerk te Poortugaal.

4.              Hendrick Aertsz Groenendijck, geb. te Poortugaal in 1570, volgt IVp.

5.              Neeltje Aerts Driel van, geb. in 1571, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Poortugaal op 6 aug 1653, volgt IVq.

6.              Adriaentje Aerts Driel van, geb. te Poortugaal in 1575, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Poortugaal op 10 okt 1652,

           tr. (resp. ongeveer 74 en ongeveer 75 jaar oud) te Poortugaal op 14 apr 1649 met

                 Cornelis Pietersz Vermaet, zn. van Mr. Pieter Cornelisz Vermaet en Maritge Cornelisdr, geb. in 1574, baljuw, schout,

                 en dijkgraaf van Albrandswaard, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Poortugaal op 19 apr 1649,

                 (Cornelis

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) te Poortugaal op 11 mei 1603 met

                 Janneke Pietersdr).

 

 

 

IIIg.           (D)ingen (Dingeman, Ingnacius) Cornelisz , zn. van Cornelis Pieters ( de Jonge ) (IIc)en Neeltje Adriaen Willemsdr,

                geb. in 1525, ovl. (minstens 51 jaar oud) te Rotterdam na mei 1576,

           tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) in 1547 met

                 Grietje Pietersdr Brouwer, dr. van Pieter Willemsz Brouwer en Hillegond Claesdr, geb. te Rotterdam in 1522,

                 ovl. te Rotterdam Begr tussen 26 Sept en 3 Okt 1574.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Allard Ingensz Driel van, geb. in 1550, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 3 dec 1583,

              tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Emden [Duitsland] in 1583 met

                 Echijsel Harmansdr, ovl. te Emden [Duitsland] op 24 mrt 1588 en 24-5-1589. .

2.              Cornelis Ingensz Driel van, geb. te Rotterdam in 1550, volgt IVr.

3.              Hillegond Ingensdr Driel van, geb. in 1555, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 4 jun 1593, volgt IVs.

4.              Neeltje Ingensdr Driel van, geb. in 1560, ovl. overl 13-2-1587 en 24-3-1588.

 

IIIh.           Adriaen Lenaerts, zn. van Lenaert Pietersz (IId)en Adriaentje N.N., geb. in 1530 geschat,

                ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Ijsselmonde vermoedelijk circa 1557,

            tr. met

                N. N.

 

 

                          Kinderen  (Nog vermeld in 1577).

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Cornelia Claesdr Driel van, dr. van Claes Driel van Alias Claes Eenoog (IIIa)en Maritge Dircksdr (Groenhout),

                geb. in 1555, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor 1640

          tr. met

                 Hendrick Danielsz Neck van, zn. van Daniel Hendricksz Neck van en Dirckje Adriaensdr Zoelen van van der Leck,

                 Aktesoort              boedelscheiding

                 Datum                    17/04/1640

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         145

                 Aktenummer/Blz.             230/477

                 Notaris                   Arnout Wagensvelt

                 -----------------------------

                 Verdeling van de goederen van Henrick Danielsz van Neck

                 en zijn echtgenote Cornelia Claesdr van Driel, beiden overleden, tussen hun dochters

                 1) Maertgen Henricx van Neck

                 2) Abraham van Rande, echtgenoot van Lijsbeth Henricx van Neck, en hun kleindochters,

                 3a) Cornelis van Dam, burgemeester van Goereede, echtgenoot van Aeltgen Verhaven, en

                 3b) Willem Crijger, raet en vroetschap, echtgenoot van Clara Verhaven, beiden dochters van Maertgen Henricx van Neck, zaliger,

                 die een dochter was van Henrick Danielsz van Neck en Cornelia Claesdr van Driel,

                 3c) Andries Helerius, apothecaris te Amsterdam, echtgenoot van Lijsbeth Teunisdr Fiool, die een dochter is van Dirckgen Henricx van Neck,

                 zaliger, ook een dochter van Henrick Danielsz van Neck en Cornelia Claesdr van Driel.

                 Verder worden genoemd Gijsbrecht Claessen en Gerrit Hedden, tuynder, ovl. circa 1640.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Maertgen Henricx Neck van.

2.              Lijsbeth Henricx Neck van, begr. te Rotterdam op 8 jun 1653,

         tr. met

                 Abraham Rande van

3.              Dirckgen Henricx Neck van

 

 

 

IVb.          Cornelis Claesz Driel van  zn. van Claes Driel van Alias Claes Eenoog  (IIIa)en Catharina Gijsbertsdr Back,

                geb. te Rotterdam in 1572, Koopman te Rotterdam Hoochheemraet van Schielant out burghemeester deser stede,halsheer van Bleisick

                 ----------------------------------------

                 Vgls Dig R dam

                 Aktesoort insinuatie Datum 04/12/1632 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 149 Aktenummer/Blz. 393/683

                 Notaris Adriaan Kieboom

                 Datum akte: 13-12-1632?

                 Op verzoek van Aelbrecht van Jonckholt en Barthelmeus van den Brouck gaat de notaris naar Hendrick Verdoncq,

                 Cornelis Claesz van Driel, de weduwe van Claes Cornelisz Hagenaer en de burgemeester alhier en vraagt hen

                 of zij willen betalen volgens de akte van cautie die hierna volgt.

                 De antwoorden waren:

                 - van Verdoncq: dat het hem niet aanging;

                 - van de burgemeester: dat zij een besluit zouden nemen op de dagvaarding;

                 - van Van Driel: dat het geld klaar lag;

                 - van de weduwe: dat zij binnen 14 dagen zou betalen.

                 De akte van cautie luidt:

                 Op 22-11-1632 compareerden voor mij:

                 - Johan Henricxsz, notaris te Middelburch;

                 - Abraham van Roosbeke, coopman te Middelburch, die zich borg stelt voor:

                 1- Aelbrecht van Jonckholt, man van Maria de Hoge;

                 2 -Barthelemeus van den Broucke, man van Catarina de Hooge;

                 beiden dochters van Lambrecht de Hooge.

                 3- de weduwe van Adriaen Antonisz te Middelburch.

                 Hij stelt zich borg t.b.v.:

                 - Cornelis Claesz van Driel, oud-burgemeester te Rotterdam;

                 - de regenten van het Gasthuys te Rotterdam;

                 - de weduwe van Claes Cornelisz Hagenaer;

                 - Hendrick Verdonck;

                 allen erfgenamen van Daniel Verdonck, om terug te betalen de gelden die Jonckholt en Van den Broucke

                 moeten ontvangen van de verkochte goederen van Lambrecht de Hooge, maar dat door de Hoge Raad ongedaan gemaakt

                 is op 24-03-1632, te betalen door Van Driel c.s

                 --------------------------

                 Aktesoort insinuatie Datum 24/02/1632 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 149 Aktenummer/Blz. 76/157

                 Notaris Adriaan Kieboom

                 Op verzoek van Aelbert van Jonckholt man van Maria de Hooch en van Bartholomeus van den Broeck man van Catalina de Hooch

                 begeeft de notaris zich naar Cornelis Claesz van Driel, oud burgemeester en het stadsbestuur die optreden namens de regenten van

                 het Gasthuys, naar Hendrick Verdoncq erfgenaam van zijn vader Davidt Verdonck en Aeffgen of Iefge Jansen, laatst weduwe van

                 Antonis van Valckenburch en voordien weduwe van Claes Cornelisz Hagenaer.

                 De Hoge Raad heeft op 29-07-1631 852 gld en 96 gld aan interest toegewezen aan de twee eerst genoemden.

                 Het stadsbestuur maakt nog een reserve t.a.v. Meynsge Muylwijck, weduwe van mr. Cornelis Smout.

                 Iefge Jans antwoordt dat zij een oude vrouw is, en dat de kinderen van Lambert de Hooch de zaak met iemand

                 die namens haar optreedt, moeten regelen.

                 ----------------

                 Aktesoort               machtiging of procuratie

                 Datum                    31/01/1632

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         164

                 Aktenummer/Blz.             64/92

                 Notaris                   Nicolaas Vogel Adriaansz

                 Hendrick Verdonck, sijdelaeckenkooper, machtigt Gerard Vinck, procureur te 's-Gravenhage om met de burgemeesters, die optreden namens

                 het Gasthuis, en met Cornelis Claesz van Driel, oud-burgemeester aldaar en de weduwe van Claes Cornelisz den Hagenaer,

                 allen crediteuren van de nalatenschap van wijlen Lambrecht Adriaensz de Hooch, hun belangen te behartigen tegen de gemachtigden

                 van de weduwe van Adriaen Antonisz en Hubrecht Balis, voogden over de kinderen van Maertgen Anthonisdr de Jonge en voorn. De Hooch.

                 ------------------------

                 Aktesoort               koop en verkoop

                 Datum                    12/04/1633

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         244

                 Aktenummer/Blz.             45/97

                 Notaris                   Jacob Duyfhuysen jr

                 Selijken Bastiaensdr verkoopt met last van Cornelis Adriaensz Goetkint, haar man uit de Wolffoppenpolder te Hillegonsberch, per procuratie van

                12-10-1632 voor deze notaris en met goedkeuring van de leenheren van den huyse van Assendelft, aan Cornelis Claesz van Driel,

                 vroetschap en vredemaker een margen lants zijnde een halve meer in de Brasemmermeer waarvan de westkant gelegen is in

                  Ommoorden in het ambacht Hillegonsberch. Belendingen: oost: hun predicant; noord: Jan Ariensz, zuid: Phillips Commersz. Koopsom: 425 gulden.

                 ------------------------

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    29/05/1628

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         143

                 Aktenummer/Blz.             286/542

                 Notaris                   Arnout Wagensvelt

                 De notaris begeeft zich met de ambachtsbewaarder van Cool, Schoonderloo en Beuckelsdijck en met

                 Willem Jansz en Pieter Foppen, schepenen van Beuckelsdijck en Blommersdijck, naar de Cingelkaede in Cool om

                 de pompen in ogenschouw te nemen die door de kade liggen:

                 - de houten pomp naar de tuin van Cornelis Claesz van Driel;

                 - de looden pomp naar de tuin van Dirck Jansz Pesser;

                 - nog een pomp naar de bleickerie van Henrick Jansz, bleicker;

                 - een pomp naar de bleickerije van Laurus Pietersz, bleicker.

                 N.B. Pomp in de betekenis van koker.

                 -------------------------------------

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    27/08/1649

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         172

                 Aktenummer/Blz.             9/15

                 Notaris                   Nicolaas Vogel Adriaansz

                 Cornelis Cornelisz Dortsman, oud 50 jaar verklaart op verzoek van Jannetgen Jansz 't Hooft weduwe van Cornelis Claesz van Driel,

                 in zijn leven lid van de Staten Genraal oud burgemeester en hoogeheemraidt van Schieland, dat van Driel ± 14 à 15 jaar geleden

                 in het ambacht van Blommersdijk 8 tuinen heeft aangelegd.

                 De achterste 3 tuinen heeft hij gekocht met daarbij het recht van overpad over de laan waaraan de tuinen liggen.

                 Een van deze drie tuinen heeft hij (Dortsman) verkocht aan zijn zwager Gerrit Cornelisz de Vries met dezelfde rechten van overpad.

                 De laan en hagen zijn nooit zijn eigendom geweest. Hij heeft zijn twee tuinen verkocht aan Cornelis van Nieukercken,

                 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rotterdam op 17 aug 1636 oud 64 jaar,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 22 jun 1597 met

                 Jannetje Jansdr 't Hooft, dr. van Jan Willemsz Thooft en Niesken Gijsbertsdr, geb. in 1575, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 23 sep 1652 77 jr oud.

 

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Mr.Johan Driel van, geb. in 1607, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam op 19 apr 1656, volgt Va.

 

 

IVc.          Sebastiaen Lodewijcksz Driel van, zn. van Lodewijck Cornelisz (IIIb)en Adriana Jansdr, geb. in 1550, ovl. Overl tussen 1617 / 1617,

          tr. met

                 Maertgen Gerritsdr, dr. van Gerrit Engelsz en Daentje Claesdr Driel, geb. te Mijnsheerenland in 1555,

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Oud‑Beijerland in 1627.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerrit Bastiaensz Driel van, geb. in 1580, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1619,

            tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Nieuwe Tonge op 9 nov 1603 met

                 Janneke Marinusdr van Sint Annaland,

                 (Janneke

           tr.(2) met

                  Pieter Jansz).

                 aanvankelijk wonende te Westmaas bij de " Blauwe Steen ' 1608.

           tr. (ongeveer 39 jaar oud) (2) te Oude Tonge op 30 jun 1619 met

                 Geertruijd Cornelisdr, ovl. te Oud‑Beijerland overl 16-2-1648,

                 (Geertruijd

          tr.(2) met Adriaen Cornelisz).

2.              Jan Bastiaensz Driel van, geb. in 1585, schepen van Piershil, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op 3 aug 1626,

          tr.(1) met

                 Maertje Ariensdr Hasemoer

          tr. (ongeveer 33 jaar oud) (2) te Piershil op 4 aug 1618 met

                 Lijsbeth Huijbertsdr Sangers, dr. van Huijbrecht Jansz Sangers en Wijntje Adriaensdr Tol

                 geb. te Zwijndrecht, ovl. op 24 apr 1650,

                 (Lijsbeth

          tr. (2) te Zwijndrecht op 21 feb 1610 met

                 Schalck Stevensz),

                 (Lijsbeth

          tr.(3) met

                 Engel Cornelisz Trouw).

3.              A(d)riaen Bastiaensz Driel van Eigenaar van land in het Westmaase Nieuwland (1610)

                 later vermeld als landbouwer in De Tille bij den Bommel,

                 begr. te Den Bommel in 1647 begr de rek betaald 27-12-1647,

          tr.(1) met

                 Maria Huijgen, begr. in 1638 begr rek betaald 29-1-1638.woonde 1622 te Goidschalckoord.
Testeerde later te Delft als " huijsman wonende Sommelsdijk (1643)

          tr. (2) te Sommelsdijk op 24 jun 1642 met

                 Martijntje Maertensdr Mortier weduwe van St.Maartensleer in Vlaanderen.

4.              Daentje Bastiaensdr Driel van  j.d. van Heinenoord,

          tr. te Heinenoord op 3 mei 1620 met

                 Cornelis Adriaensz Yeskoot  j.m. van Kijfhoek, wonende Dubbeldam (1620),

                 zn. van Adriaen Cornelisz Jeiskoot en Adriaentge Cornelisdr schepen van Dubbeldam (1538)

 

 

IVd.          Jan Lodewijcksz Driel van, zn. van Lodewijck Cornelisz (IIIb)en Adriana Jansdr geb. in 1570,

            tr. (beiden hoogstens 25 jaar oud) voor 8 jun 1595 met

                 Neeltje Adriaensdr Smoor, dr. van Adriaen Willemsz Smoor en Stijntje Maertens,

                geb. te Piershil in 1570, begr. te Ooltgensplaat in 1632 begr rek betaald 15-6-1632.

                 minderjarig in 1588.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Lodewijck Jansz Driel van, geb. in 1600, ovl. overl tussen 10-4 en 8-9-1635,

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) in 1624 met

                 Lijsbeth Laurensdr Schoor van der, dr. van Laurens Cornelisz Schoor van der en Sijtge Hendricksdr,

                 schout van Cromstreijnen, begr. begr 1629 / 1631`in de kerk van Klaaswaal.

         tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) in 1632 met

                 Neeltje Michielsdr Ruijswegh

                 (Neeltje

         tr.(2) met

                 Jacob Adriaensz Schoor van der).

2.              Arijen Jansz Driel van Alias Arijen Jansz. Smoorr, geb. in 1601, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 28 mei 1647,

         tr. met

                 Annetje Moertensz Recht de, dr. van Maerten Bastiaensz Recht de en Geertruijt Cornelisdr, geb. in 1603,

                 ovl. overl tussen 8-1628 en 6-1629.

3.              Maerten Jansz Driel van schepen (1635), koopman(1639), schout (1645-1651) en dijkgraaf te Ooltgensplaat

                 ------------------------------------

                 Aktesoort machtiging of procuratie

                 Datum 01/07/1641

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 170

                 Aktenummer/Blz. 52/81

                 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

                 Hugo Roon, coopman, machtigt Maerten Jansz van Driel, coopman wonende in Sinct Adolphslandt genaamd Ooltgensplate,

                om namens hem voor schepenen van Ooltgenplate over te dragen aan Herman van Weel, stadthouder van de Ruard en Bailliu van Putte,

                een schuld ten laste van Willem Bouwensz van Warmont, wonende in 't Oudelant van Ooltgensplate, groot 150 gulden welk

                bedrag Warmont aan comparant schuldig is krachtens een uitspraak van wijlen schepen Willem van der Graeff gepasseerd

                op 06-11-1640 t.o.v. notaris Nicolaes Vogel.

                 ---------------------------------

                 Aktesoort schuldbekentenis

                 Datum 15/06/1643

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 176

                 Aktenummer/Blz. 110/146

                 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

                 ---------------------------------

                 Maerten Jansz van Driel, coopman, wonend in Adolphslant anders genaamd Ooltgensplaedt gelegen op het eiland

                 Overflacque, bekent 400 gld. schuldig te zijn aan Petronella van der Cloes, weduwe van Harman van Weel, stadhouder

                 van de heer Ruard, bailliu en hoochdijckgraeff van het land van Putte, voor de ene helft en Joannes van Weel,

                 notaris en procureur, als voogd van zijn zuster Abigel van Weel, voor de andere helft.

                 NB: De akte is doorgehaald en geannuleerd op 25-11-1643,

 

            tr. te Ooltgensplaat op 15 jun 1631 1e gebod voor het Gerecht met

                 Annetje Aertsdr, dr. van Aert Hendricksz Duffelaer en Susanna Ruthsdr Mol .

4.              Maertje Jansdr Driel van, geb. in 1604,

5.              Adriaentje Jansdr Driel van

              

 

IVe.          Ploen Lodewijcksz  zn. van Lodewijck Cornelisz (IIIb)en Adriana Jansdr, geb. in 1570, schepen van Nieuw-Beijerland (1594-1603),

                 en heemraad (1600-1613) en dijkgraaf (116-1619) van de polder Nieuw-Beijerland,

                 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Nieuw‑Beijerland in 1619,

           tr. (hoogstens 30 jaar oud) voor 1600 met

                 N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Lodewijck Pleunen Driel van, heemraad van Groot Zuid- Beijerland(1632-1652), ovl. te Nieuw‑Beijerland op 18 sep 1652,

           tr. te Piershil op 26 nov 1623 voor het gerecht met

                 Neeltje Willemsdr  j.d. van Piershil, dr. van Willem Jansz  en Elisabeth Leendertsdr, ovl. te Nieuw‑Beijerland  tussen 15-3-1656 en 4-9-1657.

2.              Jannetje Pleunen Driel van, ovl. op 31 aug 1646,

           tr. op 24 nov 1625 met

                 Leendert Jansz Braber den Alias van Sorghe, ovl. vermoedelijk te Dordrecht op 24 mei 1645.

3.              Soetje Pleunen Driel van j.d. van Nieuw-Beijerland (1624), ovl. op 30 mrt 1629,

          tr. te Nieuw‑Beijerland op 30 jun 1624 met

                 Arijaen Arijaensen j.m. van Hijnenoord (1624),

                 (Arijaen

           tr. (2) te Heinenoord op 1 dec 1630 met

                 Marike Cornelisdr).Won op Goidschalckoort.

4.              Pieter Pleunen Driel van, geb. in 1610, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 27 aug 1648.

 

IVf.           Herman Dircksz (Opden Dijck), zn. van Dirck Cornelisz (IIIc)(Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse) en Maritge Hermansdr,

                geb. te Barendrecht in 1570, Pachter van land in de polder West-Maas-Nieuwland, ovl. overl tussen 19 Sept 1619 en 23 juni 1620,

          tr. (ongeveer 26 jaar oud) in 1596 met

                Mariken Cornelis Huijgensdr, dr. van Cornelis Huijgen en Kunger Cornelisdr, ovl. op 10 nov 1627,

                (Mariken Cornelis

          tr.(1) met Aert Leendertsz Wael van der),

                 (Mariken Cornelis

          tr.(2) met

                 Willem Sebastiaensz Kettingh, zn. van Bastiaen Lenertsz Kettingh).

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Dirck Hermansz van Dijck, geb. te Mijnsheerenland in 1597, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Mijnsheerenland op 28 mrt 1649,

           tr. met

                 Fijtge Woutersdr, dr. van Wouter Pleunen en Marichje Laurusdr, geb. in 1605,

                 ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Mijnsheerenland op 5 apr 1646,

                (Fijtge

          tr.(1) met

                 Thonis Bastiaensz Stougje).

2.              Aert Hermansz Wael van der, geb. te Mijnsheerenland,

          tr. met

                 Maritge Jacobsdr Wael van der, dr. van Jacob Matthijsz en Trijntje Cornelisdr Hoogendijck, geb. in 1609.

 

 

 

IVg.          Adriaen Dirksz, zn. van Dirck Cornelisz  (IIIc)(Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse) en Maritge Hermansdr, geb. in 1575,

                ovl. te Oost‑Barendrecht wellicht overl tussen 1646 en 1652,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op 21 apr 1603 met

                Adriaentge Cornelisdr Block geb. in 1580, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 11 dec 1616.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Dirck Adriaen Dircksz, ovl. op 15 jan 1656,

         tr. te Barendrecht op 8 mei 1633 met

                 Neeltge Maertgens

                 (Neeltge

         tr.(1) met Gijsbert Cornelisz).

2.              Cornelis Adriaen Dircksz(1652), ovl. overl tussen 21-6-1669 en n12-8-1678.

3.              Leendert Adriaen Dircksz ovl. overl tussen 5-5-1670 en 20-1-1679,

         tr. met Emmetje Poulus ovl. te West‑IJsselmonde voor 20 jan 1679.

4.              Harman Adriaensz, ged. te Barendrecht op 28 sep 1608, ovl. jong overleden.

5.              Grietge Adriaens, ged. te Barendrecht op 4 dec 1611.

 

                 Adriaen Dirksz

           otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Barendrecht op 4 nov 1618 met

                 Neeltge Somonsdr Ghiessen van der dr. van Sijmon Cornelisz Ghiessen van der  en Grietken Aertsdr,

                 geb. in 1590, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Oost‑Barendrecht op 5 jun 1660.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltge Adriaens, ged. te Barendrecht op 27 jul 1624.

2.              Simon Adriaensz Alias van de Giesse ged. te Barendrecht op 18 okt 1629,

                 ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1 feb 1679,

           tr. (ongeveer 29 jaar oud) op 29 jun 1659 met

                 Neeltje Cornelisdr

3.              Soetje Adriaens, geb. te Barendrecht,

          tr. (Japhet ongeveer 39 jaar oud) te Ridderkerk op 9 feb 1659 met

                Japhet Hendricksz Velt in 't, zn. van Hendrick Jansz Velt in "t  en Grietje Lenertsdr,

                geb. te Ijsselmonde in 1620,

               (Japhet

           tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Ridderkerk op 16 dec 1646 met

                Lijntje Dircksdr Verduijn).

 

 

IVh.          Pieter Dircksz Weijde van der , zn. van Dirck Hendricksz Driel van  (IIId)en Emmetge Doensdr,

                geb. in 1547 oud ca, 65 jaar in 1611 en ca. 68 jaar in 1615, Waarsman (1587,1589) en heemraad van het gemeneland van Poortugaal (1615)

                schepen van Hoogvliet (1606..1615), ovl. overl tussen 9 febr 1615 en 16 nov 1616 vermoedelijk te Hoogvliet,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) in 1570 met

                Maritge Willemsdr, dr. van Willem Gabrielsz en Neeltje Cornelisdr, geb. in 1546 oud 60 jaar in 1606, ovl. overl na 9 nov 1617.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Floris Pietersz Weijde van der, geb. te Hoogvliet vermoedelijk in 1570, schepen van Nieuw-Beijerland (1615),

                 heemraad van de polder Nieuw-Beijerland (1621-1625), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1626,

           tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Poortugaal op 10 feb 1608 met

                 Haesje Cornelisdr Roobol, dr. van Cornelis Leendertsz Roobol den Oude en Lijsbeth Cornelisdr

                geb. te Oud‑Beijerland, ovl. na 1648,

                 (Haesje

           tr. (2) in 1625 met

                 Bastiaen Warreboutsz (Wel van der )).

2.              Willem Pietersz Weijde van der geb. in 1575, schepen van Poortugaal (1615), ovl. (minstens 62 jaar oud) na 3 apr 1637,

           tr.(1) met

                 NN.

           tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) te Poortugaal op 5 sep 1619 met

                 Neeltje Cornelisdr

 

IVi.            Doen Dircksz Driel van, zn. van Dirck Hendricksz Driel van  (IIId)en Emmetge Doensdr geb. in 1555,

                ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam op 24 feb 1613,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 35 jaar oud) (1) in 1575 met

                 Maartje Lambrechtsdr, dr. van Lambrecht Jansz Verstoup en Liedewij Doenen geb. in 1540, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 13 jun 1580.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Lambrecht Doens Driel van volgt Vb.

2.              Annetje Doens Driel van, ovl. op 10 mei 1634.

 

                 Doen Dircksz Driel van,

           tr.(2) met

                 N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Willem Doens Driel van, ovl. te Rotterdam in 1651.

2.              Emmetje Doens Driel van, ovl. te Rotterdam op 1 jun 1649

 

                  Overledene Emmetje Doenen van Driel

                 weduwe van Jan Harmens van den Heuvel

                 Plaats Rotterdam

                 Datum begraven 06-06-1649,

                 begr. te Rotterdam op 6 jun 1649,

            tr. met

                 Jan Harmansz Heuvel van der geb. wonend: In De Lombertstraet, korenkoper te Rotterdam,

                  ovl. te Rotterdam op 26 jan 1638,

                 (Jan

             otr. (2) te Rotterdam op 22 jul 1649, tr. te Rotterdam op 8 aug 1649 met

                Baertgen Claes).

 

                 Overledene Baertje Claessen.
Huisvrouw van Jan Harmans van den Heuvel.
Plaats Rotterdam.
Datum begraven 07-06-1654
.

 

IVj.            Dirck Dircksz Driel van, zn. van Dirck Hendricksz Driel van  (IIId)en Emmetge Doensdr,

                 geb. in 1560 of 1565, Armmeester (1598) en schepen (1598) van poortugaal en schepen (1618) van Langebakkersoord

                 ------------------------------------

                 17/07/1651

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         155

                 Aktenummer/Blz.             76/116

                 Notaris                   Adriaan Kieboom

                 Willem Doensz van Driel voor hemzelf en Jan Jacobsz Palm als voogd over het nagelaten weeskind van Doen Jansz van den Heuvel,

                 Jan Jansz van den Heuvel en Tielman Verdonck, gehuwd met Jannitge van den Heuvel, allen erfgenamen van Emmitge Doenen,

                  weduwe van Jan Hermansz van den Heuvel, machtigen Leendert Cornelisz de Groot.

                 Hij moet namens hen verschijnen voor schout en schepenen van Portugael en daar overdracht doen aan Bastiaen Dircxz van Driel van

                 land gelegen overmaes in Portugael.

                 Het land grenst ten zuiden aan de Varleweg, ten westen aan Raes Claesz, ten noorden aan de gemeenlandse

                 wetering en ten oosten aan Jacob Arijensz Portugael in Strien en Hendrick Dircxz van Driel.

                 ---------------------------, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1622,

        tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Poortugaal op 20 mei 1592 met

                 Adriana Bastiaensdr Verweel, dr. van Bastiaen Ariaen Andriesz en Beatrix Ingensdr, geb. te Strijen,

 

                 Aktesoort             schuldbekentenis

                 Datum                    19/05/1634

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         150

                 Aktenummer/Blz.             146/234

                 Notaris                   Adriaan Kieboom

                 ---------------------------

                 Adriaentge Bastiaensdr, weduwe van Dirck Dircxsz van Driel uit Portugael bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Maritgen Ariensdr,

                  wonende in het huis het Roode Meer,

                 begr. te Poortugaal op 4 mrt 1658.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 

1.              Jannetje Ook Emmetge Dircksz Driel van, ged. te Poortugaal op 17 okt 1593,

                 ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 4 mei 1639,

             tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1614 met

                 Jan Cornelisz Geus de Alias van Dreil Alias de Wercker, ovl. op 4 mei 1639,

                 (Jan

            tr.(1) met

                 Ingetje Bastiaens).

2.              Dirck Driel van, ged. te Poortugaal op 19 feb 1595, ovl. jong overleden.

3.              Hendrick Dircksz Driel van, geb. in 1596,

                 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 13 mrt 1648,

                 Dig arch Schiedam,

                 Driel, Heijndrick Dircxz. van Ende Neeltgen Lenertsdr. Welhouck, echtelieden, wonende in Pernis, maken hun testament,

                 in dato 1 Sept.1646 (mutueel).

                 O.N.A. inv. no. : 741 blz. : 471 In leven echtgenoot van Neeltge Leenders Welhouck, weduwe, wonende onder Pernis,

                 toekomende Bruid van Jan Jansz. Comejan, Jongman, wonende opde Hijde inden Lande van Overmaes,

                 zie aldaar, in dato 13 Maart 1648. O.N.A. inv. no. : 757 blz. : 675

            tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) in 1643 met

                 Neeltje Leendertsz Welhouck, dr. van Leendert Pietersz Welhouck en Hilletje Huijge ged. te Poortugaal in 1618,

                 ovl. overl tussen 1669 en 17-6-1676,

                 (Neeltje

            tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Schiedam op 13 mrt 1648 Huw voorwaarden met

                 Jan Jansz Comejan Alias Vrijlandt.).

4.              Maritge (Maertge) Dircksz Driel van) , ged. te Poortugaal op 23 nov 1597, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Hoogvliet in 1669,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) te Poortugaal op 11 jul 1621 met

                 Jan Claesz Koijer, zn. van Claes Jansz Koijer en Magdalena Aertsdr, geb. te Hoogvliet, ged. te Poortugaal op 19 jul 1589,

                 schout (1638) en schepen (1630) van Hoogvliet, schepen van Langebakkersoord (1634),

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 15 jul 1646,

                 (Jan

              tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Poortugaal in sep 1614 met

                 Trijntje Bastiaensdr).

5.              Heijltge Dircks Driel van, ged. te Poortugaal op 17 sep 1600, begr. te Poortugaal op 2 okt 1656,

          tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Poortugaal op 18 okt 1627 met

                 Leendert Cornelisz Groot de j.g. van Poortugaal, ovl. te Poortugaal op 11 okt 1680.

         tr.(2) met

                 Ingetje Jacobs

6.              Bastiana Dircksz Driel van, ged. te Poortugaal op 28 apr 1602,

          otr. (ongeveer 27 jaar oud) te Poortugaal in 1630 met

                 Joris Sentenj.g. van Hoogvliet, zn. van Vincent Jacobsz en Ariaantje Claesse.

7.              Lijsbet Dircksz Driel van, ged. te Poortugaal op 25 apr 1604,

           tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Maasdam op 22 jul 1633 met

                 Jacob Adriaens j.g. van Maasdam.

8.              Kniertge Dircks Driel van, ged. te Poortugaal op 9 apr 1606, ovl. te Poortugaal overl tussen 22-3-1662 en 28-6-1664.

9.              Bastiaen Dircks Driel van, ged. te Poortugaal op 13 mei 1607, schepen van Langebakkersoord 1639/1641,

                 schepen van Roozand, heemraad van Roozand en Vrijland, hoogheemraad van Poortugaal,

                 schout van Hoogvliet 1641-1667, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Poortugaal op 14 mrt 1668,

          tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 44 jaar oud) (1) te Poortugaal in okt 1635 met

                 Pleuntje Arijens, dr. van Adriaen Hendricksz Drogendijck en Maritge Hendriks, geb. te Hoogvliet,

                 ged. te Poortugaal op 7 aug 1591,

                 (Pleuntje

          tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) te Poortugaal op 12 jun 1622 met

                 Arij Claesz Koijer).

          tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Poortugaal op 2 jul 1645 met

                 Geertje Leendertsdr Welhouck, dr. van Leendert Pietersz Welhouck en Hilletje Huijge, ged. te Poortugaal op 23 feb 1620,

                 begr. te Poortugaal op 6 aug 1674,

                 (Geertje

          tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) te Poortugaal op 19 jan 1670 met

                 Jacobus Driel). .

10.            Niesge Dircksz Driel van, ged. te Poortugaal op 2 mei 1610, begr. te Poortugaal op 7 nov 1661.

                 ongehuwd.

11.            Neeltge Dircksz Driel van, geb. in 1610,

         otr. te Poortugaal op 22 apr 1629, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Heinenoord op 20 mei 1629 met

                 Pieter Sijmons Velt in 't zn. van Simon Jansz Velt in 't en Leentge Bastiaensdr, geb. te West‑Barendrecht,

                 (Pieter

           tr.(1) met

                 Aegie Bastiaensdr).

12.            Doen Dircksz Driel van, ged. te Poortugaal op 22 sep 1613, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 19 mrt 1645

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Poortugaal op 7 feb 1638 met

                Lijsbet Bouwens Roobol, dr. van Boudewijn Cornelisz Roobol en Trijntge Ariens. .

 

 

IVk.          Johan Dircksz Driel, zn. van Dirck Hendricksz Driel van  (IIId)en Emmetge Doensdr , geb. in 1570 ca. 75 jaar ouid in 1645,

                ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Dordrecht op 20 jan 1654,

            otr. op 13 okt 1595, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Dordrecht in 1596 met

                 Sijtgen (Lucia) Goossensdr Schilperoort , dr. van Goossen Adriaensz  en Apolonia Jacobsdr Besemer,

                 geb. te Ridderkerk in 1570, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Dordrecht op 25 feb 1657.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Emmerantia Jans Driel, geb. te Dordrecht op 19 dec 1598, ovl. (61 jaar oud) te Dordrecht op 19 mei 1660, volgt Vc.

 

IVl.            Cornelis Claesz Driel van, zn. van Cleijs /Claes Hendricksz Driel van (IIIe)en Emmeken Cornelisdr, geb. in 1546 oud 58 jaar in 1605,

                 schout van Oud- en nieuw-Cromstrijen, "geseijt Claeswael "(1591-1612), heemraad aan de Zuidzijde van het Westmaas- nieuwland (1593-1612),

                 de Numansgorzen (1601) en Cromstrijen (1603),

                 ovl. te Cromstrijen overl tussen 4 nov 1612 en 20 mei 1613,

           tr.(1) met

                 N.N. Jansdr Meijde van der

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Cornelisz Driel van, geb. in 1575, Heilige Geestmeester van Cromstrijen (1607), begr. te Klaaswaal begr 1629/1631 in de kerk van Klaaswaal,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) in 1600 met

                 Hilletje Lenaerts, dr. van Leendert Claes Huigensz  en N. N., ovl. op 7 mei 1613,

                 (Hilletje

           tr. (2) te Klaaswaal op 27 jul 1631 met

                 Jacob Lenertsz Visser).

2.              Cornelis Cornelisz Driel van, geb. in 1581, Schepen van Cromstrijen (1616-1622), ovl. overl, tussen 27-11-1624 en 15-5-1625,

          tr. met

                 Kuynera Bastiaensdr, dr. van Sebastiaen Jacobsz en Lijntje Pieter Cors Pietersdr ovl. na apr 1639.

3.              Ariaentje Cornelisdr Driel van,

          tr. met

                 Isaeck Joosten Neve de, ovl. op 23 feb 1651.

 

 

                 Cornelis Claesz Driel van,

           tr.(2) met

                 Ingetje Cornelisdr, ovl. voor 3 apr 1622,

                 (Ingetje

          tr. (2) circa 1613 gehuwd 1613 of 1614 met

                  Aldert Jansz Boer den Alias Aelbert Jan Elants).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cleys Cornelisz Driel van, schepen van Cromstrijen (1630), ovl. overl dec 1634 / jan 1635,

           tr. (Pietertje ongeveer 25 jaar oud) te Ridderkerk op 9 jan 1628 met

                 Pietertje Adriaens Fonckert dr. van Adriaen Adriaensz Fonckert en Pietertje Bastiaendr, ged. te Ridderkerk op 17 feb 1602,

                 (Pietertje

           tr. (ongeveer 17 jaar oud) (1) te Ridderkerk op 9 jun 1619 met

                Cornelis Willemsz Stoeije),

                (Pietertje

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) (2) te Ridderkerk op 19 nov 1626 met

                Arien Pieter Woutersz),

                (Pietertje

          tr. (minstens 32 jaar oud) (4) na 1635 met

                Arien Joosten Vermaes).

                 minderjarig op 21-11-1617.

 

 

IVm.         Hendrick Claesz Driel van, zn. van Cleijs /Claes Hendricksz Driel van (IIIe)en Emmeken Cornelisdr, geb. te Strijen in 1550,

                ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1586,

           tr. met

                N. N.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaen Hendricksz Driel van geb. in 1575, Huisman buiten Dordrecht, ovl. overl tussen 3-9-1627 en 1629 te Dordrecht,

         tr. met

                Teuntje Cornelisdr ovl. na 1629.

2.              Cornelis Hendricksz Driel van, geb. in 1580, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Strijen op 29 jul 1623,

         tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1610 met

                 IJchje Pietersdr Aertmans, dr. van Pieter Aertman

 

 

IVn.          Adriaen Claesz Driel van, zn. van Cleijs /Claes Hendricksz Driel van  (IIIe)en Emmeken Cornelisdr,

                geb. in 1560,

                ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 12 apr 1617,

           tr. met

                 Pleuntgen Arijnsdr, ovl. te Strijen op 24 jul 1627.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Hendrick Adriaensz Driel van, geb. in 1585 40 jaar oud in 1625, dijkgraaf in de Nieuwe Klem (1652-1653)

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Strijen in 1654 verdronken in de Oude Haven,

           tr. (hoogstens 30 jaar oud) voor 14 jun 1615 met

                 Adriaentge Pietersdr Spruijt, dr. van Pieter Corsz Spruijt en Jorisje Woutersdr

2.              Emmetje Adriaensdr Driel van, geb. in 1585, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op 27 nov 1608,

           tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1605 met

                 Cors Pietersz Spruit, zn. van Pieter Corsz Spruijt  en Jorisje Woutersdr ovl. op 14 jun 1630.

3.              Cleijs Adriaensz Driel van, geb. in 1587 69 jaar oud in 1656, Heemraad van het Oudeland van Strijen (1623-52_),

                 schepen van Strijen (1629-1652), dijkgraaf van de Oude Klem, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Strijen in 1657,

           tr.(1) met

                 Marijke Adriaensdr, ovl. op 19 dec 1620.

           tr.(2) met Maritge Anthonisdr  dr. van Anthonis Bastiaensz Verweel ovl. op 2 nov 1654.

4.              Maritge Adriaensdr Driel van, geb. in 1590, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 14 jun 1630,

           tr. met

                 Engelbrecht Cornelisz Trouwe ovl. op 14 jun 1630.

 

 

IVo.          Jan Claesz Driel van, zn. van Cleijs /Claes Hendricksz Driel van (IIIe)en Emmeken Cornelisdr, geb. in 1565,

                ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Strijen op 5 mrt 1611,

         tr. (ongeveer 32 jaar oud) in 1597 met

                 Maritge Jansdr

                 (Maritge

            otr. (2) te Ridderkerk op 7 jun 1615 met

                 Jop Everts).

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Ariaentje Jansdr Driel van, geb. in 1598.

2.              Annetge Jansdr Driel van, geb. in 1600.

3.              Claes Jansz Driel van, geb. in 1601,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Rotterdam op 5 apr 1626 Bruidegom Claes Janssoon van Driel, jongeman

                 Bruid Merritgen Ariens, weduwe van Job Jobsoon

                 Plaats Rotterdam

                 Datum trouwen 06-06-1626

                 Datum ondertrouw 05-04-1626

                 Opmerkingen Datum is fictief. Trouwdatum staat niet vermeld in de akte

                 met

                 Marijtje Ariensdr

                 (Marijtje

           tr.(2) met

                 Fop Foppensz Driel van).

                 weduwe van Fop Foppensz, van Driel.

          otr. (2) te Rotterdam op 8 feb 1637, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam op 24 feb 1637

                 Bruidegom Claes Jansse van Driel, weduwnaar van

                 Bruid Maertge Koene, weduwe van Mees Jansse

                 Plaats Rotterdam

                 Datum trouwen 24-02-1637

                 Datum ondertrouw 08-02-1637 met

                 Maertje Koene

                 weduwe van Mees Jansse.

4.              Lijsbeth Jansdr Driel van, geb. in 1606,

            tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Rotterdam op 18 dec 1640 met

                 Herman Barents Vooght de j.m. van Bremen. .

5.              Jan Jansz Driel van, geb. in 1607, Schipper (1638-1655), koopman in granen (1662)te Strijen

                 ---------------------------

                 Aktesoort testament

                 Datum 29/04/1646

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 228

                 Aktenummer/Blz. 52/141

                 Notaris Jacob Duyfhuysen jr

                 Jan Jansz van Driel, varende man en zijn vrouw Grietgen Jeuriaens wonende aan de oostzijde

                  van de Bierhaven benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.

                 Bij vooroverlijden van Jan Jansz legateert hij 300 gulden aan zijn moeder Maertgen Jansdr.

                 Hij legateert zijn bijbel aan Antonis Baltensz, veerschipper op Amsterdam.

                 Grietgen legateert 300 gulden aan haar ouders.

                 -----------------------------------------

                 Aktesoort schuldbekentenis

                 Datum 16/04/1647

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 208

                 Aktenummer/Blz. 186/331

                 Notaris Jacob Duyfhuysen jr

                 Jan Wisselaer, geboren te Antwerpen, die als matroos met het schip

                 'Nieu Rotterdam, naar Oostindien zal gaan, bekent een schuld van 200 gld. te hebben aan Jan Jans van Driel,

                  wonend op de Melckmerckt, ter zake van kostgeld.

                 Hij machtigt Jan Jans van Driel en diens vrouw Grietge Jeuriaensdr om dit geld bij de Oostindische Compagnie

                 te innen en benoemt hen tot zijn erfgenamen,

            tr. (ongeveer 31 jaar oud) (1) te Zwijndrecht op 28 feb 1638 met

                 Adriaentje Hendricksz van Dordrecht.

                 weduwe van Claes Ariens Molenaer.

          tr. (ongeveer 34 jaar oud) (2) te Rotterdam op 10 sep 1641 met

                 Grietje Jurriaans.

                 weduwe van Engel Francken.

6.              Ariaentje Jansdr Driel van, geb. in 1610, Driel,

                 Ariaentge Jans van Huisvrouw van Claes Meesz. van den Raet, en halve zuster van Engeltge Joppen, jongedochter,

                 wonende binnen Schiedam,zie aldaar, in dato 15 September 1650. O.N.A. inv. no. : 758 blz. :

                 657 Huisvrouw van Claes Meesz. van den Raet, en halve zuster van wijlen Engeltge Joppen,

                 bejaarde dochter, overleden binnen Schiedam, zie inventaris van dezelve, in dato 18 September 1650.

                 O.N.A. inv. no. : 770 blz. : 563,

                 begr. te Schiedam op 9 feb 1675,

           tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Rotterdam op 23 mei 1645 met

                 Claes Meesz Raedt van den j.m. van Scheveningen, grootschipper, ovl. na 9 feb 1675. .

 

IVp.          Hendrick Aertsz Groenendijck, zn. van Aert Hendricksz Driel van (IIIf)en Geertruijd Adriaensdr, geb. te Poortugaal in 1570,

                ovl. overl 1 juni 1626 en 1631,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) te Poortugaal op 31 mrt 1602 1e gebod met

                Haesge Adriaensdr Hoogendijck, dr. van Adriaen Hendricksz Hoogendijck (heemraad van Rhoon) en Hilletje Adriaensdr Fonckert,

                geb. te Rhoon in 1580, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1644.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Aert Hendricksz Groenendijck, ged. te Poortugaal op 25 sep 1605, rentmeester van de geestelijke goederen in het graafschap Culemborg (1638),

                 ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 29 jul 1644,

            otr. te Delft op 19 mei 1633, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Delft op 29 mei 1633

                 Bruidegom Aert Heyndrickszn Groenendijck, jongeman, afkomstig uit Poortegael

                 Bruid Barbara Bylants, jongedochter

                 Plaats Delft

                 Datum trouwen 29-05-1633

                 Datum ondertrouw 19-05-1633 met

                 Barbara Bijland

                 woont poortugaal 1644.

 

IVq.          Neeltje Aerts Driel van, dr. van Aert Hendricksz Driel van  (IIIf)en Geertruijd Adriaensdr , geb. in 1571 Oud omtrent 62 jaar in 1633,

                ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Poortugaal op 6 aug 1653, begr. te Poortugaal "op het choor " van de kerk aldaar,

             tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Poortugaal op 28 sep 1597 met

                Johan of Jan Doensz, zn. van Doen Willemsz en Maertgen Maertensdr, geb. te Poortugaal,

                ovl. te Poortugaal op 3 sep 1604, begr. begr in het graf van zijn ouders in de kerk van Poortugaal.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Doen Jansz Hoogewerf, geb. op 10 sep 1598, ged. te Poortugaal op 8 nov 1598, wijnkoper, schepen (1629-1639)

                 en heemraad (1667, 1676-1678) van Poortugaal, begr. te Poortugaal op 11 sep 1679,

           tr. (1) rond 1618 / 1619 met

                 Lydia Claesdr Spruijt, dr. van Claes Bastiaensz Spruijt en Magdalena Claesdr Driel van, ged. te Poortugaal op 20 jun 1603,

                 ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Poortugaal in 1626.

           tr. (30 jaar oud) (2) te Poortugaal op 6 mei 1629 met

                 Aegje Jacobsdr Rooijen van, dr. van Jacob Cornelisz Rooijen van  en Trijntje Pouwelsdr, begr. te Poortugaal op 22 jan 1672.

2.              Geertruijd Jansdr Hoogewerf, ged. te Poortugaal op 17 mei 1600,

           tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Poortugaal op 18 jul 1621 met

                 Cornelis Jansz Raedt de, zn. van Jan Pietersz Raedt de en Neeltje Willemsdr, geb. te Rhoon, ovl. Overl 1655 / 1656.

3.              Maria Jansdr, ged. te Poortugaal op 19 mei 1602, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 25 sep 1677,

          tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam op 24 mrt 1626 met

                 Pieter Hendricksz Goutswaert, geb. te Middelharnis, Lakenkoper te Rotterdam, vroedschap,

                 thesaurier, boonheer, gedeputeerde ter dagvaart. kerkmeester, raad en burgemeester, gasthuismeester van rotterdam,

                 ovl. op 29 apr 1645,

                 (Pieter

           tr.(2) met

                  Elisabeth Balde).

           tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14 aug 1646 met

                 Adriaen Jacobsz Rooijen van  zn. van Jacob Cornelisz Rooijen van  en Trijntje Pouwelsdr,

                 dijkgraaf van Groot Zuid-Beijerland en de eendrachtspolder.

4.              Aert Jansz Driel van, geb. op 22 jun 1604, begr. te Poortugaal op 7 jan 1679, volgt Vd.

 

 

 

                 Neeltje Aerts Driel van volgt VI,

           tr. (resp. ongeveer 34 en 26 jaar oud) (2) te Poortugaal op 13 sep 1605 met

                 Willem Hendricksz Hoogewerf  zn. van Hendrick Willemsz Hoogerwerf, geb. te Barendrecht in jan 1579, Bouwman op de hofstede "de Hoggerwerf ",

                 schepen 1607 en schout 1614-58 van Poortugaal en heemraad van het Roosand 1634, ovl. (79 jaar oud) te Poortugaal op 15 mei 1658.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Ariaentgen Willemsdr Hoogewerf, ged. te Poortugaal op 30 okt 1606, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 25 feb 1689,

                 begr. te Rotterdam op 28 feb 1689 Grote Kerk,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Poortugaal op 17 dec 1627 met

                 Pieter Adriaensz Hoogendijck, zn. van Adriaen Hendricksz Hoogendijck (heemraad van Rhoon) en Hilletje Adriaensdr Fonckert,

                 geb. te Rhoon in 1604, Koopman te Rotterdam, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 1 jan 1653,

                 begr. te Rotterdam op 12 jan 1653 Grote Kerk

2.              Jannetgen Willemsdr Hoogewerf, ged. te Poortugaal op 14 aug 1608, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 13 mrt 1686,

                 begr. te Poortugaal op 18 mrt 1686,

           tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Poortugaal op 1 okt 1634 met

                 Bastiaen Andriesz Verweel j.g. van Strijen, zn. van Andries Bastiaensz Verweel en Neeltje Jan Joostendr,

                 bouwman, schepen van Poortugaal 1656-1660, ovl. op 13 feb 1669, begr. te Poortugaal op 18 feb 1669.

3.              Hendrick Willemsz Hoogewerf, ged. te Poortugaal op 16 mei 1610, bouwman op een hofstede aan de Welhoeksedijk te Poortugaal,

                 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Poortugaal in mei 1653,

            otr. te Poortugaal op 14 jun 1637, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Strijen op 5 jul 1637 met

                 Beatrix Andriesse Verweel van der Wael j.d. uit Strijen, dr. van Andries Bastiaensz Verweel en Neeltje Jan Joostendr,

                 ovl. te Poortugaal op 15 aug 1698 Impost.

4.              Pieter Willemsz Hoogewerf, ged. te Poortugaal op 20 okt 1613, ovl. jong overleden.

 

 

 

IVr.           Cornelis Ingensz Driel van, zn. van (D)ingen (Dingeman, Ingnacius) Cornelisz (IIIg)en Grietje Pietersdr Brouwer,

                geb. te Rotterdam in 1550, vermeld als "poorter van Leiden, ovl. overl tussen 1592 en 4 juni 1593,

           tr. (beiden ongeveer 34 jaar oud) te Dordrecht op 4 nov 1584 met

                Ägatha Jansdr Schellaerts afkomstig van Dordrecht of Woudrichem, geb. in 1550, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 12 jun 1608,

                (Ägatha

           tr.(1) met

                 Gerrit Adriaensz Nispen).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Grietgen Cornelis Driel van woont te Almkerk, ged. te Dordrecht op 10 apr 1585, ovl. overl tussen 28-1-1657 en 17-6-1667,

           tr. (hoogstens 23 jaar oud) voor 12 jul 1608 met

                 Dingeman Jansz Loeff, ovl. te Almkerk en Uitwijk in jan 1685.

                 vertichting vond plaats op 4 mrt 1594.

 

IVs.           Hillegond Ingensdr Driel van, dr. van (D)ingen (Dingeman, Ingnacius) Cornelisz (IIIg)en Grietje Pietersdr Brouwer,

                 geb. in 1555, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 4 jun 1593,

          tr. met

                 Pieter Cornelisz Mol, zn. van Cornelis Ariensz en Maritgen Willemsdr, Brouwer te Rotterdam, ovl. circa 1585

.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Ingen Pietersz Driel, geb. te Rotterdam in 1580.vermeld 1607.

2.              Grietgen Pietersdr onmondig in 1607, afrekening weesboedel 1628.

 

 

Generatie V

 

 

Va.           Mr.Johan Driel van, zn. van Cornelis Claesz Driel van  (IVb)en Jannetje Jansdr 't Hooft, geb. in 1607,

                Advocaat te Rotterdam en brouwer in "de Roode Leeuw "aldaar, schepen van Rotterdam (1642-1643), 1647-1648 ),

                leenman van Voorne (1649), zegelde met een wapen,

                ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam op 19 apr 1656 49 jr oud,

          otr. te Rotterdam op 21 mrt 1627, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam op 6 apr 1627

                 Bruidegom      Johan van Driel, jongeman

                 Bruid          Maria van Duijn, jongedochter

                 Plaats         Rotterdam

                 Datum trouwen     06-04-1627

                 Datum ondertrouw            21-03-1627

                 Opmerkingen        Johan van Driel was advocaet en doctor in de beijde rechten met

                 Maria Duijn van der, dr. van Johan Allartsz Duijn van der  en Ingetje Adriaensdr, ovl. te Rotterdam op 16 jan 1657.

 

                 Huibrecht van der Bie en Grietje Hermans, echtelieden te Oostvoorne, verklaren ten verzoeke van Leendert Pieters

                 duinmeier aldaar dat zij drie jaar eerder op een nacht zijn wakker geklopt door Isaak van Walcheren, kleermaker,

                 om dadelijk in de Toelast te komen bij mr. Johan van Driel, die een deel van de grafelijke duinen wilde verpachten.

                 Van Driel zou gezegd hebben dat hij requirant niet wilde omdat hij woorden met hem had gehad.

                 Comparant zou de pacht kunnen krijgen van land dat nu in huur is bij Huig Naters, Kornelis Kornelis Dekker in Oosterland

                 en Kommer Leenderts in Strype met nog drie koeien toe.
Aktedatum.
02/09/1655.
Aard van de akte.
depositie.
Naam notaris.
Jan de Bruyne.
Toegangsnummer.
110 Notarissen.
Inventarisnummer 1013
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Annetje Driel van, ged. te Rotterdam op 13 nov 1627, volgt VIa.

2.              Aldert Driel van, ged. te Rotterdam op 16 mrt 1629, volgt VIb.

3.              Heijldtge Jans Driel van, ged. te Rotterdam op 24 jun 1633 (getuige: Getuige Adriaen Smotsius N.n. Vijscael).

 

Vb.           Lambrecht Doens Driel van, zn. van Doen Dircksz Driel van (IVi)en Maartje Lambrechtsdr,

          tr. met

                N. N.

 

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              Driel van                

                 3 Kinderen van Driel

                 Maertje, Annetje en Dirck,

 

                  Volgens de Geslachtsboom Doen Beijensz.

 

 

Vc.           Emmerantia Jans Driel, dr. van Johan Dircksz Driel (IVk)en Sijtgen (Lucia) Goossensdr Schilperoort,

                geb. te Dordrecht op 19 dec 1598, ovl. (61 jaar oud) te Dordrecht op 19 mei 1660, begr. in de Grote Kerk "in 't Vrouwencoor,  

              

          tr. (resp. 17 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op 7 feb 1616 met

                 Änthony Hugensz Repelaer, zn. van Hugo Anthonisz Repelaer en Margaretha Jansdr Brouwer,

                 geb. te Dordrecht in 1591, Brouwer in "De Sleutel "te Dordrecht, schepen (1634-1652), raad (1629-1652), burgemeester (1642-1644),

                 weesmeester (1640-1644) in Dordrecht, bewindvierder der oost= en Westindische Compagnie;

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Dordrecht op 21 okt 1652.

 

               

              

                 2 kinderen van onderstaande site.

 

                 http://www.rijerkerk.net/dat3974.htm.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Hugo Anthonysz Repelaer

2.              Dirck Anthonysz Repelaer

 

Vd.           Aert Jansz Driel van, zn. van Johan of Jan Doensz en Neeltje Aerts Driel van  (IVq), geb. op 22 jun 1604,

                ged. te Poortugaal op 4 jul 1604, Baljuw,schout en dijkgraaf van Albrandswaard (1651-1673),

                schepen van Rozand (1654), heemraad van Poortugaal (1673-1677)

                 -----------------------------------

                 Aktesoort               schuldbekentenis

                 Datum                    24/04/1646

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         207

                 Aktenummer/Blz.             282/420

                 Notaris                   Jacob Duyfhuysen jr

                 Aert Jansz van Driel, wonende te Poortugael, overmaas bekent 800 gulden schuldig te zijn aan Willem Jansz van Bergen, brandewijnbrander.

                 NB: De obligatie is gelost door Susanna Baelde, weduwe van de brandewijnbrander de dato 22 december 1665,

                 begr. te Poortugaal op 7 jan 1679,

           tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Poortugaal op 8 jun 1625 met

                 Neeltje Claesdr Spruijt, dr. van Claes Bastiaensz Spruijt en Magdalena Claesdr Driel van, ged. te Poortugaal op 17 jul 1601,

                 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Poortugaal in jan 1665.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

 

1.              Joannes Driel van Aktesoort schuldbekentenis

                 Datum 29/06/1655

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 231

                 Aktenummer/Blz. 6/10

                 Notaris Jacob Duyfhuysen jr

                 ---------------------------------------

                 Johan van Driel, doctor in de medicijnen op Maeslantsluys, als opnemer en zijn vader

                 Aert van Driel te Poortugael als borg, verklaren 1.000 gulden schuldig te zijn aan Suzanna Balde,

                 weduwe van Willem Jans van Bergen, t.z.v. geldlening.

                 "Portugalensis trans Mosam ", 20 jaar

                 Schreef zich in 1647 in als student medicijnen.

2.              Nicolaus Driel van,

                 O.N.A. inv. no.: 780 blz.: 183

                 Driel, Aert van zie Pieter Cornelisz. Kouwenhove, in dato 19 februari 1659 O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 271

                 Wonende in Poortugael, zie Mr. Nicolaes van Driel, Advocaet voor de Hove van Holland, wonende binnen Schiedam in dato 8 april 1659.

                 O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 317 Belending van land gelegen in Poortugael, zie Sebastiaen Spruijt, wonende tot Delft, in dato 9 juni 1659.

                 O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 365 Dijkgraef en Bailliu van Albrantwaert, en echtgenoot van Cornelia Spruijt, wonende in Poortugael,

                 zie aldaar, in dato 30 juli 1665. O.N.A. inv. no.: 762 blz.: 161.

                 Portugalensis Batavus ", 22 jaar

                 Begon in 1649 aan een studie rechten.

                 De laatste, Mr Nicolaus van Driel, was advocaat voor het hof van Holland (1652),

                 wonende te Delft (1655), later te Schiedam (1659), waar hij het tot burgemeester bracht (1673).

 

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Annetje Driel van, dr. van Mr.Johan Driel van (Va)en Maria Duijn van der, ged. te Rotterdam op 13 nov 1627

               (getuige: Getuige    

                Corneles Clase van Driel

                 Jan Duin

                 de Bestemoers

                 Opmerkingen        getuige 1+2 ; beijde de bestemoers),

          tr.(1) met

                 Cornelis Hartichvelt

                 Dopeling    Annetje.
Vader         N.n. van Driel De Jonge.
Moeder      Maria Duin.
Getuige      Corneles Clase van Driel.
Jan Duin.
de Bestemoers.
Plaats         Rotterdam.
Datum doop          13-11-1627
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Marija Hartichvelt, ged. te Rotterdam op 30 okt 1649

                 (getuige: Getuige Johan van Driel

                 Marija van der Duine

                 Aegge Hartichvelt).

                 Dopeling           Marija

                 Vader    Cornelis Hartichvelt

                 Moeder             Angenietge van Driel

                 Getuige             Johan van Driel

                 Marija van der Duine

                 Aegge Hartichvelt

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      30-10-1649.

2.              Heijltge Hartichvelt, ged. te Rotterdam op 19 feb 1651

                 (getuige: Getuige Wijllem Crijger).

                 Dopeling           Heijltge

                 Vader    Cornelijs Hartijchvelt

                 Moeder             Agatha van Driel

                 Getuige             Wijllem Crijger

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      19-02-1651.

 

                 Annetje Driel van,

           otr. (2) te Rotterdam op 1 jul 1657, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Rotterdam op 17 jul 1657 met

                 Jacob Fredericx Roch, geb. jongeman Rotterdam, schepen deser stede,

                 (Rotterdam, begr. te Rotterdam op 1 mrt 1665

                  Overledene   Jacob Fredericx Roch

                 Man van    Angenietje Jans van Driel.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maria Roch, ged. te Rotterdam op 22 apr 1658

                 (getuige: Getuige Heindrick Hudde

                 Jacob Roch

                 Aldert van Driel

                 Cornelia Roch

                 Anna Hudde

                 Opmerkingen Getuige 1: representerende dhr. Jacob Roch; getuige 2: van Amsterdam).

                 Dopeling           Maria

                 Vader    Jacob Roch

                 Moeder             Angenieta van Driel

                 Getuige             Heindrick Hudde

                 Jacob Roch

                 Aldert van Driel

                 Cornelia Roch

                 Anna Hudde

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      22-04-1658

                 Opmerkingen   Getuige 1: representerende dhr. Jacob Roch; getuige 2: van Amsterdam.

2.              Maria Roch, ged. te Rotterdam op 20 jan 1660 Getuige Aldert van Driel

                 Agatha Hertochvelt Cornelia Roch.

3.              Jacob Roch, ged. te Rotterdam op 11 mrt 1664

                 (getuige: Getuige Hendrick Hudde Jacob Jacobsse Roch Anna Roch Cornelia Roch).

 

                 Annetje Driel van,

           otr. (ongeveer 38 jaar oud) (3) te Rotterdam op 18 apr 1666 met

                 Leonard Naerdsen van, geb. jongeman Rotterdam, wonend: Wijnhaven.

                 Opmerkingen        vorige partner van de bruid: (oud Schepen).

                

 

VIb.          Aldert Driel van, zn. van Mr.Johan Driel van  (Va)en Maria Duijn van der, ged. te Rotterdam op 16 mrt 1629

                (getuige: Getuige      Jan Duin Andries Sorij Jannetge Jans Johanna Duin),

         otr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 38 jaar oud) te Rotterdam op 20 mei 1668 met

                 Adriana Ruijtenburgh van , dr. van Mr Wilhem Ruytenburgh Van(Ruytenburgh)  en Alida Jonckheyn,

                 ged. te Amsterdam op 10 jun 1629

         

                 Zie  http://members.chello.nl/j.zwart13/ruytenburgh.htm

 

                 kind  Adriana

                 vader         Wilhelm van Ruijtenburch

                 moeder      Aeltje Jonckheijns

                 doop           10 juni 1629

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           41 p.27, ovl. Leefde nog in December 1701,

                 (Adriana

          tr. (ongeveer 18 jaar oud) (1) te 's Hage op 14 mrt 1648 met

                 Willem Cornelisz Hartigvelt / Hartochtsveld , zn. van Cornelis Jansz Hartigvelt / Hartochtsveld en Agatha Cornelisdr Briel genaamd Welhouck).

 

                 Mr Willem Hartigsveld vroedschap alhier benoemt tot enig erfgenaam zijn vrouw Jacoba Teding Berghout doch deze moet aan

                 zijn moeder Adriana van Ruitenburg (Ruytenburgh) laatst weduwe van Allard van Driel- doch alleen als zijn vrouw niet zwanger

                 is- 10.000 gld uitkeren. Eventuele eerder geboren kinderen stelt hij in de legitime portie. Seclusie weeskamer.

                 Benoemt zijn vrouw tot voogdes. Getuigen Krijn Pijnakel en Hendrik Jans van Grol.
Aktedatum.
06/12/1679.
Aard van de akte.
testament.
Naam notaris.
Johan van Oortegem.
Toegangsnummer.
110 Notarissen.
Inventarisnummer1019
.

 

                 Bruidegom Allert van Driel, wonend: Leuvehaven,

                 Bruid Adriana van Ruijtenburgh, weduwe van Willem Hartochtsveld, wonend: Leuvehaven.

                 Plaats Rotterdam.

                 Datum ondertrouw 20-05-1668.

                 Opmerkingen Zie oorspronkelijke aantekening in het origineel.

                 Notitie bij Willem ;.
Raad en Schout van Rotterdam 1652, Burgemeester ald 1657; bewindvoerder O Ind Comp 1637
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Joan Driel van, ged. te Rotterdam op 26 apr 1669 (getuige: Getuige Leonaert van Naersen

                 Angenieta van Driel Alida Jonckheijn Pieter van Ruijtenburgh).

                 Opmerkingen   tweelingzuster van Maria Adriana; getuige 3: vrou van Vlaerdinge; getuige 4: heer van Vlaerdinge.

2.              Maria Adriana Driel van, geb. Dopeling Maria Adriana

                 Vader Allert van Driel

                 Moeder Adriana van Ruijtenburgh

                 Getuige Leonaert van Naersen

                 Angenieta van Driel

                 Alida Jonckheijn

                 Pieter van Ruijtenburgh

                 Plaats Rotterdam

                 Datum doop 26-04-1669, ged. te Rotterdam op 26 apr 1669 (getuige: Getuige Leonaert van Naersen

                 Angenieta van Driel

                 Alida Jonckheijn

                 Pieter van Ruijtenburgh

                 Opmerkingen tweelingzuster van joan; getuige 3: vrou van Vlaerdinge; getuige 4: heer van Vlaerdinge).

 

                

 

                                              Voor reakties mail naar j,zwart13@chello.nl

 

                                             Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/