Klaas Jaspersz  Reijne van Krommenie

 

 

 

                                                                        Met gegevens van http://iagenweb.org/lyon/famhist/reijne/reijne.htm

 

                                               en uit het Tijdschrift ,,Krommenieer Kroniek "  van de Vereniging Historisch Genootschap Crommenie

 

                                               Verders aangevuld met Gen-Lias en Archief Haarlem

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Parenteel van Klaas Jaspersz Reijne.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Klaas Jaspersz Reijne, geb. circa 1719, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Krommenie op 19 jul 1755

                  Aangever Cornelis van der Hoven. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4,

                 Not bij Klaas.
Claes Jasperszn Reijne was veehouder te Krommenie, Heilegeweg.
Hij was namens Crommenie heemraad van de Assendelver Zee-dijk in de jaren 1731-1733, zoals blijkt uit de, Handvesten

                 ende Privilegien mitsgaders Keuren en Ordonnantien van Assendelft "van 1768.
Pag 322 en 329.
Dijkgraaf en heemraden wilden verhoging van de vacatiegelden voor hun inspectiereizen langs de Zeedijk, maar de gecommitteerde

                 Raden van de Staten van Holland en West-Vrieslandt willen niet verder gaan dan een kleine verhoging voor de dijkgraaf

                 waardoor deze vacatiegelden gelijk werden aan die van het bestuur van de St Aegtendijk.

          

         tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 6 mrt 1739 Claas f 6 impost,

                 De acte van Huwelijkse voorwaarden tussen Claes Jasperszn Reijne jonkman wonende tot Crommenie, en Aagt Huijberts,

                 jongedochter wonende tot Koedijk, werd op 28 febr 1739 te Alkmaar gepasseerd werd ten overstaan van Notaris Thodorus Heijmenberger.

                 De bruid werd bijgestaan door haar oom en voogd Gerrit Bouwenszn Slommer.

                  met

                 Aagje Huiberts., dr. van Huijbert Bouwenszn Slommer en Ariaantje Poulus Doets, geb. te Koedijk in 1719 -,

                 ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Krommenie op 24 nov 1768 Aangifte door Jacob Cruijt. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.

                

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jasper Reijne, geb. te Krommenie op 2 mrt 1740, ovl. (41 jaar oud) te Krommenie op 11 jan 1782, volgt IIa.

2.              Huijbert Claas Reijne, geb. te Krommenie op 5 apr 1742, ovl. (56 jaar oud) te Krommenie op 6 mei 1798, volgt IIb.

3.              Gerrit Claasz Reijne, geb. circa 1745, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krommenie op 25 mei 1745.

4.              Guurtje Claas Reijne, geb. te Krommenie op 2 sep 1746 i, ovl. (één dag oud) te Krommenie op 3 sep 1746  is aangifte datum

                 de aangifte door de vader gedaan, begr. begraven in de kerk (kosten f6,-, kerk f 2,- ).

5.              Guurtje Claas Reijne Jongedochter, geb. te Krommenie op 18 nov 1747, ovl. (55 jaar oud) te Krommenie op 8 aug 1803,

                  Guurtje Reijne was, Buitenmoeder "van de Doopsgezinde Gemeente Krommenie (1801)..

          tr. (resp. 47 en ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 25 jan 1795 met

                 Albert Bakker, geb. in 1775.

                 Albert is een weduwnaar te Koog.

                6.              Gerrit Claasz Reijne, geb. in 1753, ovl. (minder dan één jaar oud) te Krommenie op 24 apr 1753 is aangiftedatum

                                  door de vader gedaan, begr. Gerrit Claesin de kerk begraven (kosten f 6,- kerk f 2,- ).

 

 

Generatie II

 

 

 

IIa.            Jasper Reijne, zn. van Klaas Jaspersz Reijne (I)en Aagje Huiberts, geb. te Krommenie op 2 mrt 1740, DG, Veehouder te Krommenie aan de Heiligeweg,

                 ovl. (41 jaar oud) te Krommenie op 11 jan 1782, begr. te Krommenie op 15 jan 1782,

            tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Krommenie op 26 apr 1772 met

                 Dieuwertje Kaper, dr. van Jacob Kaper en Niesje Baartse, geb. te Krommeniedijk op 28 mrt 1748, NH, ovl. (55 jaar oud) te Krommenie op 2 mei 1803

                 kwam om het leven door verdrinking,

                 (Dieuwertje

           tr. (minstens 33 jaar oud) (2) na 1782 met

                  Dirk Joosten Heekelxe "Heekel:Dirk".).

                 Not bij Huwelijk Dieuwertje Kaper hertrouwde met Dirk Joosten Heekel volgens een testament van 29 maart 1783.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Klaas Jaspersz Reijne, geb. te Krommenie op 3 mei 1773, volgt IIIa.

2.              Jacob Jas[erszn Reijne, ovl. te Krommenie op 5 jun 1777, begr. In de klasse begraven f3,- kerk f2,-.

3.              Jasper Reijne, geb. te Krommenie op 29 jul 1782, ovl. (38 dagen oud) te Krommenie op 5 sep 1782.

 

IIb.            Huijbert Claas Reijne, zn. van Klaas Jaspersz Reijne (I)en Aagje Huiberts , geb. te Krommenie op 5 apr 1742, DG, veehouder,

                ovl. (56 jaar oud) te Krommenie op 6 mei 1798, begr. te Krommenie op 8 mei 1798,

                 Not bij Huijbert.
Was veehouder te Krommenie aan de Heiligeweg, later op de boerderij van zijn vrouw in de Noorderkerkbuurt ( later de Noorderhoofdstraat ).
Hij tekende, voor de waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Krommenie p[ 6 augustus 1788, het eertse contract der Noordhollandse Doopsgezinde Gemeenten ( voorloper Rijper Societeit ).
Hierbij werd overeengekomen dat bij opheffing van een van deze gemeenten alle bezittingen zouden worden overgedragen aan de overigen.
volgt IIIb
.

          tr. (resp. 43 en ongeveer 37 jaar oud) te Krommenie op 22 jan 1786

                ( voor schout en schepenen op het Rechthuijs te Crommenie met

                Maartje Jans Linden van der, dr. van Jan Janszn Linden van der en Antje Willems, geb. te Warmenhuizen circa 1749,

                ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Krommenie op 6 mrt 1816,

                (Maartje

          tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Krommenie op 5 sep 1773 met

                 Adriaan Pieters Gorter),

                 (Maartje

          tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 41 jaar oud) (2) op 28 apr 1799 met

                 Simon Ramak, zn. van Pieter Ramak en Trijntje Poolman).  Simon is weduwnaar van Eefje Schouten.

                

              

               

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Klaas Huijbertsz Reijne, geb. te Krommenie op 5 nov 1787, volgt IIIb.

2.              Antje Reijne, geb. te Krommenie op 17 mrt 1791, ovl. (3 jaar oud) te Krommenie op 8 sep 1794.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Klaas Jaspersz Reijne, zn. van Jasper Reijne (IIa)(Veehouder te Krommenie aan de Heiligeweg) en Dieuwertje Kaper, geb. te Krommenie op 3 mei 1773,

                 veehouder aan de Heiligeweg in Krommenie,   

                  Not bij Klaas.
Voogden over de minderjarige Klaas Jasperszn Reijne waren Simon Kaper en Huibert Klaas Reijne
.

           tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Krommenie op 24 apr 1796 met

                 Neeltje Leguit, dr. van Jan Leguit en Fokel Slingers, ged. NH te Krommenie op 18 okt 1773, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Krommenie op 7 jan 1803.

              

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jasper Reijne, ged. te Krommenie op 20 dec 1796, volgt IVa.

2.              Jan Reijne, ged. te Krommenie op 20 dec 1796, ovl. (ongeveer 6 dagen oud) te Krommenie op 26 dec 1796.

3.              Jan Reijne, geb. op 15 okt 1799, ovl. (55 jaar oud) te Marken‑Binnen op 17 jan 1855, volgt IVb.

4.              Fokeltje Reijne, geb. in jan 1803, ovl. (33 dagen oud) te Krommenie op 2 feb 1803,  in de klasse begraven.

                 Not bij Fokeltje

                 Het is waarschijnlijk dat Fokeltje Reijne een kind is geweest van Neeltje Leguit en dat de

                 moeder kort na de geboorte is overleden en het kind een maand later.

 

                 Klaas Jaspersz Reijne,

           tr. (resp. 31 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Krommenie op 5 feb 1805 met

                Lijsbeth Schipper, dr. van Pieter Hendrikszn Schipper en Hillegond Jans Krom, ged. NH te Heiloo op 19 apr 1772, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 5 okt 1826.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Dieuwertje Reijne, ged. te Krommenie op 10 okt 1805, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Krommenie op 15 nov 1821.

2.              Pieter Reijne, ged. te Krommenie op 26 okt 1806, ovl. (ongeveer 34 dagen oud) te Krommenie op 29 nov 1806.

3.              Hillegond Reijne, ged. te Krommenie op 17 nov 1807.

4.              Pieter Reijne, geb. te Krommenie in 1810, arbeider,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Krommenie op 1 sep 1831 Aktenummer: 8 met

                Trijntje Hos, dr. van Baart Hos (veehouder) en Aaftje Linden van der, geb. te Assendelft in 1805, dienstbaar.

5.              Guurtje Reijne, ged. te Krommenie op 10 aug 1811.

6.              Dirk Reijne, geb. te Krommenie op 18 dec 1813, ovl. (69 jaar oud) te Uitgeest op 28 dec 1882, volgt IVc.

 

IIIb.            Klaas Huijbertsz (Klaas) Reijne, zn. van Huijbert Claas Reijne (IIb)(veehouder) en Maartje Jans Linden van der, geb. te Krommenie op 5 nov 1787,

                  veehouder,  

                 Notitie bij Klaas weesvader van de doopsgezinde wezen in de jaren 1810-1811, Not bij Klaas.
Voogden over Klaas Huijberts Reijne waren oom Albert Bakker en neef Klaas Jasperszn Reijne
.

           tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Krommenie op 20 aug 1809 met

                 Jannetje Noordenburg, dr. van Jan Noordenburg en Aagje Bak, geb. te Krommenie op 12 okt 1788.

              

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Huijbert Klaasz Reijne, geb. te Krommenie op 1 jul 1810, ovl. (71 jaar oud) te Krommenie op 4 mei 1882, volgt IVd.

2.              Jan Reijne, geb. te Krommenie in 1813, volgt IVe.

3.              Hendrik Reijne, geb. te Krommenie in 1818, volgt IVf.

4.              Dirk Reijne, geb. te Krommenie in 1826, volgt IVg.

5.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1828, volgt IVh.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Jasper Reijne, zn. van Klaas Jaspersz Reijne (IIIa)(veehouder aan de Heiligeweg in Krommenie) en Neeltje Leguit, ged. te Krommenie op 20 dec 1796,

                  Veehouder te Krommenie aan de Heiligeweg,

            tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 8 sep 1822 Aktenummer: 14 met

                 Immetje Al, dr. van Klaas Jansz Al en Antje Smit, geb. te Jisp in 1797.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Klaas Reijne, ged. te Krommenie op 2 okt 1824, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Krommenie op 23 jun 1862, volgt Va.

2.              Antje Reijne, geb. te Krommenie in 1827, spinster,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Krommenie op 17 aug 1856 Aktenummer: 10 met

                Jacob Sman, zn. van Klaas Sman en Guurtje Sluijs , geb. te Krommenie in 1830, wever.

3.              Pieter Reijne, ged. te Krommenie op 6 jul 1829, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Krommenie op 16 okt 1829.

4.              Pieter Reijne, ged. te Krommenie op 20 jan 1831, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Krommenie op 22 nov 1849.

5.              Neeltje Reijne, geb. te Krommenie in 1832, spinster,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Krommenie op 20 nov 1853 Aktenummer: 34 met

                 Klaas Luijting, zn. van Hendrik Luijting en Antje Wouda (spinster), geb. te Krommenie in 1827, wever.

 

IVb.           Jan Reijne, zn. van Klaas Jaspersz Reijne (IIIa)(veehouder aan de Heiligeweg in Krommenie) en Neeltje Leguit, geb. op 15 okt 1799,

                 veehouder, ovl. (55 jaar oud) te Marken‑Binnen op 17 jan 1855,

            tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Krommenie op 25 mrt 1824 Aktenummer: 6 met

                 Barbara Zee van der, dr. van Heere Douwes Zee van der en Hiltje Jacobs Bootsma, geb. te Ijlst op 9 mrt 1805, Dienstbaar,

                 ovl. (75 jaar oud) te Marken‑Binnen op 19 feb 1881.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltje Reijne, geb. te Krommenie in 1825, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Assendelft op 17 jul 1894, volgt Vb.

2.              Klaas Reijne, geb. in 1828, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Uitgeest op 23 dec 1893, volgt Vc.

3.              Hillegond Reijne, geb. te Krommenie op 19 dec 1831, volgt Vd.

 

IVc.           Dirk Reijne, zn. van Klaas Jaspersz Reijne (IIIa)(veehouder aan de Heiligeweg in Krommenie) en Lijsbeth Schipper,

                 geb. te Krommenie op 18 dec 1813, arbeider, ovl. (69 jaar oud) te Uitgeest 70 jaar oud op 28 dec 1882,

           tr. (resp. 18 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Krommenie op 11 nov 1832 Aktenummer: 13 met

                 Antje Muijs, dr. van Maarten Muijs (arbeider) en Geertje Berkhout, geb. te Krommenie in 1812.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lijsbeth, Reijne, geb. te Krommenie op 22 dec 1835,

          tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Ilpendam op 3 mrt 1864 Aktenummer: 3 met Hein

                 Hardebol, zn. van Cornelis Hardebol en Jannetje Ruiter de, geb. te Purmerland op 25 sep 1838,

                 ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 23 sep 1919.

 

                 Dirk Reijne,

            tr. (resp. 23 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Krommenie op 2 jul 1837 Aktenummer: 19 met

                 Guurtje Toon, dr. van Barend Toon en Trijntje Viskooper, geb. te Graft in 1806, dienstbaar.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Trijntje Reijne, geb. in 1838, dienstbode,

         tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) te Uitgeest op 5 jan 1868 Aktenummer: 1 met

                 Cornelis Schippers, zn. van Willem Schippers (dagloner) en Lopje Kit, geb. in 1844.

                 familienaam vader van de bruidegom ook Schipper.

2.              Aagje Reijne, geb. in 1844,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 36 jaar oud) te Uitgeest op 1 feb 1874 Aktenummer: 1 met

                 Jan Kramer, zn. van Nn Nn en Trijntje Kramer (huishoudster), geb. in 1838, boerenknecht.

 

                 Dirk Reijne,

           tr.(3) met

                 Kaatje Boer de

 

 

IVd.           Huijbert Klaasz Reijne, zn. van Klaas Huijbertsz Reijne (IIIb)(veehouder) en Jannetje Noordenburg, geb. te Krommenie op 1 jul 1810, veehouder,

                 ovl. (71 jaar oud) te Krommenie op 4 mei 1882,

          tr. (beiden 19 jaar oud) te Krommenie op 17 jan 1830 met

                 Aagje Leguijt, dr. van Pieter Leguijt en Antje Molenaa, geb. te Krommenie op 19 mei 1810.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Pieter Reijne, geb. te Krommenie in 1832, volgt Ve.

2.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1837, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zwolle op 27 okt 1917, volgt Vf.

3.              Jan Huibertsz Reijne, geb. te Krommenie in 1838, volgt Vg.

4.              Dirk Reijne, geb. in 1845, landman,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Uitgeest op 10 mei 1868 met

                 Antje Twuijver van, dr. van Gerrit Twuijver van en Siewtje Meijer, geb. in 1846.

 

 

IVe.           Jan Reijne, zn. van Klaas Huijbertsz Reijne (IIIb)(veehouder) en Jannetje Noordenburg, geb. te Krommenie in 1813, veehouder,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Assendelft op 20 apr 1834 Aktenummer: 3 met

                 Aaltje IJff, dr. van Gerrit Pieterszoon IJff (veehouder) en Jannetje Jongejans, geb. te Assendelft in 1814.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Gerrit Reijne, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1837, volgt Vh.

2.              Dirk Reijne, geb. te Krommenie in 1845, volgt Vi.

3.              Klaas Reijne, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1835, volgt Vj.

4.              Jannetje Reijne, geb. te Krommenie in 1840, volgt Vk.

 

IVf.            Hendrik Reijne, zn. van Klaas Huijbertsz Reijne (IIIb)(veehouder) en Jannetje Noordenburg, geb. te Krommenie in 1818, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Assendelft op 24 mrt 1839 Aktenummer: 6 met

                 Maartje IJff, dr. van Gerrit Pieterszoon IJff (veehouder) en Jannetje Jongejans, geb. te Assendelft in 1820.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1842, volgt Vl.

2.              Jannetje Reijne, geb. te Krommenie in 1849,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 5 mei 1867 Aktenummer: 8 met

                 Roelof Kraij, zn. van Pieter Kraij  (koopman) en Katharina Heijmering, geb. te Wormer in 1847, koopman.

3.              Hendrik Reijne, geb. te Krommenie in 1861, veehouder,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 20 mrt 1879 Aktenummer: 12 met

                 Jannetje Slooten, dr. van Jacob Slooten (veehouder) en Dieuwertje Krijgsman, geb. te Graft in 1859. .

 

                 Hendrik Reijne,

            tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Krommenie op 15 jun 1862 Aktenummer: 12 met

                 Trijntje Renses, dr. van Jan Renses en Guurtje Groot, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1824.

                 Notitie bij Trijntje weduwe van Jacobus Pauw.

             

 

IVg.           Dirk Reijne, zn. van Klaas Huijbertsz Reijne (IIIb)(veehouder) en Jannetje Noordenburg, geb. te Krommenie in 1826, landman,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Schermerhorn op 15 jan 1854 Aktenummer: 1 met

                 Aagje Hart , dr. van Cornelis Hart (landman) en Guurtje Kalis, geb. te Schermerhorn in 1831.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jannetje Reijne, geb. te Beemster in 1855,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Beemster op 26 apr 1874 Aktenummer: 21 met

                 Ariën Kooij, zn. van Jan Kooij  (veehouder landman) en Emelia Henriëtte Garderen van, geb. te Beemster in 1854, boerenbedrijf.

2.              Guurtje Reijne, geb. te Beemster in 1856,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Beemster op 9 mei 1880 Aktenummer: 33 met

                 Simon Couwenhoven, zn. van Simon Couwenhoven  (veehouder) en Trijntje Huisman, geb. te Beemster in 1860, veehouder.

3.              Aaltje Reijne, geb. te Beemster in 1857, veehoudster,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Beemster op 29 nov 1877 Aktenummer: 39 met

                Jan Schagen, zn. van Klaas Schagen (veehouder) en Wolmet Kramer, geb. te Beemster in 1858, boerenbedrijf.

           tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (2) te Wognum op 3 mrt 1886 Aktenummer: 1 met

                 Klaas Slagter, zn. van Klaas Slagter (veehouder) en Grietje Winkel, geb. te Wognum in 1857, landman.

                 Klaas is weduwnaar van Geertje Houter.

4.              Cornelis Reijne, geb. te Beemster in 1863, landman,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud) te Wijdewormer op 27 apr 1892 Aktenummer: 4 met

                 Dieuwertje Franzen, dr. van Pieter Franzen (veehouder) en Dieuwertje Kwantes, geb. te Wijdewormer in 1857.

5.              Maartje Reijne, geb. te Beemster in 1864,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Wijdewormer op 25 okt 1885 Aktenummer: 4 met

                 Pieter Kwantes, zn. van Jan Antonie Kwantes (veehouder) en Neeltje Koomen, geb. te Wijdewormer in 1863, boerenbedrijf.

6.              Aaltje Reijne, geb. te Beemster in 1857, Aaltje is weduwe van Klaas Slagter.

          tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 46 jaar oud) te Spanbroek op 27 apr 1893 Aktenummer: 8, (gesch. op 14 apr 1921) met

                 Pieter Hoefnagel, zn. van Cornelis Hoefnagel en Trijntje Smit, geb. te Spanbroek in 1847, landman.

                 Pieter is weduwnaar vanCornelia Smit.

                  

IVh.           Klaas Reijne, zn. van Klaas Huijbertsz Reijne  (IIIb)(veehouder) en Jannetje Noordenburg, geb. te Krommenie in 1828, veehouder,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Assendelft op 27 apr 1851 Aktenummer: 16 met

                 Jannetje IJff, dr. van Cornelis IJff (Veehouder) en Trijntje IJff  geb. te Assendelft in 1827.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jannetje Reijne, geb. te Krommenie in 1852,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 27 apr 1873 Aktenummer: 4 met

                 Klaas Boer de, zn. van Cornelis Boer de  (veehouder) en Cornelia IJff, geb. te Assendelft in 1853, veehouder.

2.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1855,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Krommenie op 25 apr 1878 Aktenummer: 3 met

                 Trijntje Vleeshakker, dr. van Frederik Vleeshakker en Dieuwertje Klok (veehoudster), geb. te Wormer in 1859.

3.              Cornelis Reijne, geb. te Krommenie in 1865, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Krommenie op 22 apr 1888 Aktenummer: 4, kerk.huw. 22-04-1888 met

                 Maartje Jongejans, dr. van Jan Jongejans (veehouder) en Guurtje Kleijne, geb. te Assendelft in 1867.

 

Generatie V

 

 

Va.            Klaas Reijne, zn. van Jasper Reijne (IVa)(Veehouder te Krommenie aan de Heiligeweg) en Immetje Al, ged. te Krommenie op 2 okt 1824,

                  wever, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Krommenie op 23 jun 1862,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Krommenie op 1 mei 1853 Aktenummer: 12 met

                Guurtje Luijting, dr. van Hendrik Luijting en Antje Wouda, geb. te Krommenie in 1824, spinster.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jasper Reijne, geb. te Krommenie op 28 mei 1854, ovl. (46 jaar oud) te Krommenie op 3 feb 1901, volgt VIa.

2.              Henderika Reijne, geb. te Krommenie op 26 mei 1859.

 

Vb.            Neeltje Reijne, dr. van Jan Reijne  (IVb)(veehouder) en Barbara Zee van der  (Dienstbaar), geb. te Krommenie in 1825,

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Assendelft op 17 jul 1894,

           tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 26 jaar oud) te Uitgeest op 22 okt 1843 Aktenummer: 13 met

                 Pieter Mantel, zn. van Teunis Mantel (landbouwer) en Alida Kalverboer, geb. te Wormer in 1817, boerenknecht ,

                 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Assendelft op 26 feb 1885

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Teunis Mantel, geb. te Uitgeest op 25 mrt 1844.

 

Vc.            Klaas Reijne, zn. van Jan Reijne (IVb)(veehouder) en Barbara Zee van der (Dienstbaar), geb. in 1828, landman,

                 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Uitgeest 65 jaar oud op 23 dec 1893,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Uitgeest op 30 apr 1854 Aktenummer: 8 met

                 Maartje Dik, dr. van Louwris Dik  (landman) en Antje Duijt, geb. in 1833.

         

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Antje Reijne, geb. in 1857,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Uitgeest op 30 apr 1879 Aktenummer: 10 met

                 Maarten Jong de, zn. van Simon Jong de (veehouder) en Grietje Heer de, geb. in 1853, landman.

2.              Jan Reijne, geb. te Krommenie op 10 dec 1860, ovl. (75 jaar oud) te Heerhugowaard op 7 jan 1936, volgt VIb.

3.              Barbara Reijne, geb. in 1863,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Uitgeest op 23 jul 1882 Aktenummer: 21 met

                 Hendrik Kromhout, zn. van Jan Kromhout  (veehouder) en Neeltje Eenhoorn, geb. in 1860, arbeider.

4.              Neeltje Reijne, geb. in 1866, volgt VIc.

5.              Lourens Reijne, geb. te Uitgeest op 26 jun 1868, landman,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Uitgeest op 11 nov 1894 Aktenummer: 22 met

                 Sanna Bakker, dr. van Cornelis Bakker  (landman) en Grietje Olie, geb. te Akersloot in 1868.

 

 

Vd.            Hillegond Reijne, dr. van Jan Reijne  (IVb)(veehouder) en Barbara Zee van der (Dienstbaar), geb. te Krommenie op 19 dec 1831,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Uitgeest op 13 aug 1854 Aktenummer: 14 met

                 Wijbrand Willemsz Groot, zn. van Willem Groot (landman) en Guurtje Heijnis, geb. in 1832, boerenknecht.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jan Groot, geb. te Uitgeest op 12 feb 1855.

2.              Barbara Groot, geb. te Uitgeest op 21 dec 1856, ovl. (1 jaar oud) te Markenbinnen op 8 jan 1858.

3.              Willem Groot, geb. te Uitgeest op 6 feb 1859, ovl. (5 maanden oud) te Markenbinnen 24 wkn op 23 jul 1859.

4.              Barbertje Groot geb. te Uitgeest op 25 jul 1860.

5.              Klaas Groot, geb. te Uitgeest in 1875,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Zuid‑ en Noord‑Schermer op 4 mei 1902 met

                 Wilhelmina Heinis, dr. van Klaas Heinis  en Neeltje Stekelbos, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1880

 

 

Ve.            Pieter Reijne, zn. van Huijbert Klaasz Reijne  (IVd)(veehouder) en Aagje Leguijt , geb. te Krommenie in 1832, landman veehoudersknecht;,

          tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Krommenie op 23 apr 1854 Aktenummer: 5 met

                Geertje Krijgsman, dr. van Jan Krijgsman (veehouder) en Guurtje Muntjewerf, geb. te Krommenie in 1830.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Huibert Reijne, geb. te Krommenie in 1855, volgt VId.

2.              Guurtje Reijne, geb. te Krommenie in 1857, volgt VIe.

3.              Jan Reijne, geb. in 1859, volgt VIf.

4.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1873, uitgever, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Avereest Leeftijd: 81 op 27 okt 1917 Aktenummer: 106,

           tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 2 jun 1898 Aktenummer: 16 met

                  Maria Rebekka Laleijne de, dr. van Jan Hendrik Laleijne de (kok) en Maria Rebekka Lodewijk, geb. te Amsterdam in 1873.

5.              Dirk Pietersz Reijne, geb. te Krommenie in 1875, volgt VIg.

 

 

Vf.             Klaas Reijne, zn. van Huijbert Klaasz Reijne (IVd)(veehouder) en Aagje Leguijt, geb. te Krommenie in 1837,

                 ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Zwolle Leeftijd: 81 op 27 okt 1917 Aktenummer: 106 Aangiftedatum: 31-10-1917,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Meppel op 20 apr 1867 Aktenummer: 20 met

                 Geesje Meijboom, dr. van Harm Jans Meijboom en Femmigje Tuin, geb. te Meppel in 1840,

                  ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Avereest Leeftijd: 81 op 25 apr 1921 Aktenummer: 37.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Huibert Reijne, geb. te Krommenie in 1874, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Avereest op 4 jul 1947, volgt VIh.

2.              Femmina Reijne, geb. te Krommenie in 1876, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Heerde 57 jaar op 31 aug 1932 Aktenummer: 67,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Avereest op 9 apr 1897 Aktenummer: 6 met

                 Antonie Franciscus Bouman, zn. van Koeno Uden Heijkes Bouman (landbouwer) en Andreetta Catharina Hakkert, geb. te Zwolle in 1874, klerk.

3.              Aagtje Reijne, geb. te Krommenie in 1877,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Avereest Huwelijk met de handschoen op 15 okt 1903 Aktenummer: 54 met

                 Hendrik IJff, zn. van Pieter IJff (landbouwer) en Maartje Reijne, geb. te Zaandijk in 1879, geemploijeerde.

4.              Harmen Reijne, geb. te Haarlemmermeer in 1866, landbouwer, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Avereest Leeftijd: 57 op 27 mrt 1925 Aktenummer: 26,

         tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 24 jaar oud) te Nieuwleusen op 30 apr 1914 Aktenummer: 8 met

                 Femmigje Timmerman, dr. van Albert Timmerman (landbouwer) en Derkje Kolk van der, geb. te Nieuwleusen in 1890. .

 

Vg.            Jan Huibertsz Reijne, zn. van Huijbert Klaasz Reijne (IVd)(veehouder) en Aagje Leguijt, geb. te Krommenie in 1838, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 27 apr 1862 Aktenummer: 6 met

                  Hermijntje Schoenmaker, dr. van Pieter Schoenmaker (veehouder) en Neeltje Koning , geb. te Wormer in 1842.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Huijbert Reijne, geb. te Krommenie op 24 mei 1865, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1944, volgt VIi.

2.              D Reijne

 

Vh.            Gerrit Reijne, zn. van Jan Reijne (IVe)(veehouder) en Aaltje IJff, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1837,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Schermerhorn op 28 apr 1861 Aktenummer: 4 met

                 Neeltje Hart, dr. van Cornelis Hart (landman) en Guurtje Kalis, geb. te Schermerhorn in 1843.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Cornelis Reijne, geb. te Beemster in 1863, veehouder boerenbedrijf,

           tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Beemster op 15 apr 1888 Aktenummer: 10, kerk.huw. 15-04-1888 met

                Jannetje Knip , dr. van Pieter Knip (veehouder) en Aagje Jongens, geb. te Beemster in 1863.

2.              Jan Reijne, geb. te Beemster in 1866, boerenbedrijf,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Beemster op 23 apr 1893 Aktenummer: 19 met

                 Pietertje Franzen, dr. van Pieter Franzen (veehouder) en Dieuwertje Kwantes, geb. te Wijde Wormer N.H in 1872.

3.              Pieter Reijne, geb. te Beemster op 1 sep 1867, ovl. (89 jaar oud) te Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, [Verenigde Staten] op 15 nov 1956, volgt VIk.

 

                 Gerrit Reijne

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Beemster op 9 nov 1871 Aktenummer: 39 met

                 Trijntje Doets, geb. te Beemster in 1842.

 

 

Vi.             Dirk Reijne, zn. van Jan Reijne (IVe)(veehouder) en Aaltje IJff, geb. te Krommenie in 1845, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Assendelft op 26 apr 1868 Aktenummer: 8 met

                 Immetje IJff, dr. van Cornelis Floriszoon IJff (veehouder) en Grietje Jongejans, geb. te Assendelft in 1846.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Aaltje Reijne, geb. te Krommenie in 1871,

          tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Krommenie op 20 apr 1890 Aktenummer: 5 met

                 Klaas Booij, zn. van Jan Booij (veehouder) en Jannetje Waagmeester, geb. te Krommenie in 1868, veehouder. .

2.              Jan Reijne, geb. te Krommenie in 1874, landman,

          tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Assendelft op 2 mei 1897 Aktenummer: 15 met

                  Aagje Jongejans, dr. van Bastiaan Jongejans en Neeltje Kaaij  (veehoudster), geb. te Assendelft in 1874.

3.              Grietje Reijne, geb. te Krommenie in 1876,

          tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Krommenie op 26 apr 1896 Aktenummer: 12 met

                 Simon Waal, zn. van Fredrik Waal  (veehouder) en Jannetje Waagmeester, geb. te Wormerveer in 1876, veehouder.

4.              Maartje Reijne geb. te Krommenie in 1881,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Krommenie op 10 jul 1902 Aktenummer: 17 met

                 Jan Lodewijk Groot, zn. van Jan Groot en Antje Plas, geb. te Edam in 1879, handelsreiziger.

5.              Jannetje Reijne, geb. te Limmen in 1886, veehouder,

         tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Krommenie op 26 apr 1908 Aktenummer: 9 met

                 Jacob Reijne, dr. van Cornelia Bus en Jan Reijne (VIf)(landman;), geb. te Limmen in 1886, veehouder.

 

 

Vj.             Klaas Reijne, zn. van Jan Reijne  (IVe)(veehouder) en Aaltje IJff, geb. te Zuid‑ en Noord‑Schermer in 1835, veehoudersknecht,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Krommenie op 29 mrt 1857 Aktenummer: 3 met

                Trijntje Hart, dr. van Cornelis Hart  (veehouder) en Guurtje Kalis geb. te Schermerhorn in 1836.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Guurtje Reijne, geb. te Beemster in 1866,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Oterleek op 25 mrt 1886 Aktenummer: 3 met

                 Klaas Raat, zn. van Klaas Raat  en Aaltje Akkerman, geb. te Heerhugowaard in 1864.

 

 

                 Klaas Reijne,

           tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Oterleek op 20 jan 1870 Aktenummer: 1 met

                Trijntje Doets, dr. van Dirk Paulusz. Doets en Lijsbeth Stijns, geb. te Jisp in 1842.

                 Not bij Tijntje , weduwe van Jan Visser.

         

 

Vk.            Jannetje Reijne, dr. van Jan Reijne (IVe)(veehouder) en Aaltje IJff, geb. te Krommenie in 1840,

            tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Krommenie op 15 apr 1860 Aktenummer: 2 met

                 Dirk Kuijper Planteijdt, zn. van Cornelis Kuijper Planteijdt (scheepsreder) en Diewertje Kuijper, geb. te Egmond aan Zee in 1838,

                  veehouder, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Egmond aan Zee Uitgeest ?? 57 jaar oud op 12 apr 1895.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Dieuwertje Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 9 mrt 1861.

2.              Aaltje Kuijper Planteijdt geb. te Uitgeest op 8 nov 1862.

3.              Cornelis Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 17 nov 1864 Opmerkingen geboorte akte geeft aan mannelijk geslacht,

                  overlijden geeft aan vrouwelijk, ovl. (1 jaar oud) te Uitgeest op 22 mrt 1866, begr. 17 mnd.

4.              Cornelis Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 18 jan 1867, ovl. (4 dagen oud) te Uitgeest 5 dgn op 22 jan 1867.

5.              Sieuwertje Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 8 jan 1868.

6.              Cornelis Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 14 nov 1870.

7.              Jan Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 4 okt 1874.

8.              Jannetje Kuijper Planteijdt, geb. te Uitgeest op 10 dec 1876.

 

Vl.             Klaas Reijne, zn. van Hendrik Reijne (IVf)(veehouder) en Maartje IJff , geb. te Krommenie in 1842, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Assendelft op 5 dec 1861 Aktenummer: 32 met

                  Guurtje Kleijne, dr. van Pieter Kleijne (veehouder) en Trijntje Jongejans, geb. te Assendelft in 1841.

      

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Pieter Reijne, geb. te Krommenie in 1863, volgt VIl.

2.              Gerrit Reijne, geb. te Krommenie in 1870, veehouder,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 19 jaar oud) te Krommenie op 30 apr 1891 Aktenummer: 9 met

                 Antje Jongejans, dr. van Dirk Jongejans (landman) en Barbara Bakker, geb. te Uitgeest in 1872.

3.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie in 1874, veehouder,

         tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Krommenie op 26 apr 1896 Aktenummer: 13 met

                  Geertje Lith van, dr. van Cornelis Lith van  (veehouder) en Lijsabeth Ven, geb. te Krommenie in 1877..

4.              Maartje (Maartje,) Reijne, geb. te Krommenie (te Assendelft) in 1883, landman,

          tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar oud) te Assendelft op 21 jul 1901 met

                 Bastiaan Kleijn, zn. van Gerrit Kleijn en Neeltje Kleijne, geb. te Assendelft in 1882.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Jasper Reijne, zn. van Klaas Reijne (Va)(wever) en Guurtje Luijting (spinster), geb. te Krommenie op 28 mei 1854, DG, fabrieksarbeider,

                 ovl. (46 jaar oud) te Krommenie op 3 feb 1901,

           tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Krommenie op 11 mei 1884 Aktenummer: 13 met

                 Maria Zwart, dr. van Jan Zwart  (arbeider) en Hillegonda Jacoba Zanen van, geb. te Assendelft op 28 mrt 1860, ovl. (80 jaar oud) te Alkmaar op 16 jul 1940.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Klaas Reijne, geb. te Krommenie op 22 feb 1885, ovl. (13 jaar oud) te Krommenie op 14 mrt 1898.

2.              Hillegonda Reijne, geb. te Krommenie op 8 sep 1886, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar op 23 mei 1966, volgt VIIa.

3.              Henderika Reijne, geb. te Krommenie op 27 feb 1888, ovl. (69 jaar oud) te Krommenie op 2 sep 1957, volgt VIIb.

4.              Jan Reijne, geb. te Krommenie op 20 apr 1890, ovl. (76 jaar oud) te Sappemeer op 31 jan 1967, volgt VIIc.

5.              Dirk Reijne, geb. te Krommenie op 7 aug 1892.

 

VIb.           Jan Reijne, zn. van Klaas Reijne (Vc)(landman) en Maartje Dik, geb. te Krommenie op 10 dec 1860, landman veehouder,

                 ovl. (75 jaar oud) te Heerhugowaard op 7 jan 1936,

            tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Uitgeest op 17 apr 1891 Aktenummer: 11 met

                 Trijntje Korver, dr. van Dirk Korver (arbeider) en Kaatje Bak geb. te Uitgeest op 27 jun 1867, ovl. (73 jaar oud) te Sijbekarspel op 3 okt 1940.

                 .

                 Het gezin verhuisde met drie kinderen in 1913 van Krommenie naar Heerhugowaard.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk / Dick Reijne, geb. te Krommenie op 29 mrt 1900, McMinnville Yamhill County Oregon, ovl. te Portland Oregon [Verenigde Staten],

          tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Portland Oregon [Verenigde Staten] op 28 aug 1924 met

                 Klaasje / Clara Faber, dr. van Meindert Tjallings / charles Faber en Antje Telgenhof., geb. op 13 jun 1902.

                 Dirk Reyne emigreerde in 1921 naar Amerika; aankomst Ellis Island 2 april 1921.
Hij woonde toen in Heerhugowaard. Hij reisde met het schip "Rotterdam".
Tjalling Lykles Faber en Baukje Baukes van Dijk zijn in Menaldumadeel getrouwd op 7 november 1864.

                 In 1886 emigreren zij met hun kinderen Helena (1861), Jitske (1869), Geertje (1873), Meindert (1875) en Arjen (1867) naar Amerika;

                 zij reisden met het schip "Leerdam" en hun aankomst op Ellis Island was op 17 november 1886.

 

VIc.           Neeltje Reijne, dr. van Klaas Reijne (Vc)(landman) en Maartje Dik, geb. in 1866,

            tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Uitgeest op 29 apr 1888 Aktenummer: 6 met

                 Johan August Grimmx, zn. van Jan Pieter Grimm  (veehouder) en Antje Koppen geb. in 1866, verver.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Klaas Grimm, geb. te Uitgeest op 7 sep 1898.

 

VId.           Huibert Reijne, zn. van Pieter Reijne  (Ve)(landman veehoudersknecht;) en Geertje Krijgsman, geb. te Krommenie in 1855, landman,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Akersloot op 27 apr 1879 Aktenummer: 3 met

                Aaltje Vermeulen, dr. van Albert Vermeulen (rijtuigmaker) en Aartje Aarsen Asses geb. te Akersloot in 1854.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Pieter Reijne, geb. te Krommenie op 3 mei 1881 (1882), veehouder, ovl. (87 jaar oud) te Beemster op 30 dec 1968,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Wormerveer Aktenummer: 11 op 23 apr 1903 met

                 Antje Waal, dr. van Pieter Waal en Jannetje Bus, geb. te Wormerveer in 1878.

2.              Aartje Reijne, geb. te Krommenie in 1885,

            tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Krommenie op 25 aug 1904 Aktenummer: 21 met

                 Pieter Mantel, zn. van Dirk Mantel (veehouder) en Antje Leguijt, geb. te Krommenie in 1882, veehoudersknecht.

3.              Antje Reijne, geb. te Krommenie in 1888,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Krommenie op 10 apr 1910 Aktenummer: 6 met

                 Jan Oortwijn zn. van Willem Oortwijn (broodbakker) en Barbertje Groot  geb. te Uitgeest in 1887, timmerman.

4.              Geertje Reijne, geb. te Krommenie in 1892,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Krommenie op 27 apr 1916 Aktenummer: 11 met

                 Willem Oortwijn zn. van Willem Oortwijn (broodbakker) en Barbertje Groot geb. te Uitgeest in 1890, veehouder.

.

 

VIe.           Guurtje Reijne, dr. van Pieter Reijne (Ve)(landman veehoudersknecht;) en Geertje Krijgsman, geb. te Krommenie in 1857,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Krommenie op 6 okt 1878 Aktenummer: 31 met

                 Pieter Groot, zn. van Jan Groot(koopman;) en Neeltje Voogt, geb. te Wormer in 1855, koopman.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Neeltje Anna Groot, geb. te Krommenie in 1880,

          tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 34 jaar oud) te Krommenie op 1 jul 1909 Aktenummer: 13 met

                 Pieter Walig, zn. van Klaas Jans Walig (stuurman) en Trijntje Jong de, geb. te Krommenie in 1875, onderwijzer.

 

 

VIf.            Jan Reijne, zn. van Pieter Reijne (Ve)(landman veehoudersknecht;) en Geertje Krijgsman, geb. in 1859, landman

          tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Uitgeest op 20 jan 1882 Aktenummer: 4 met

                Cornelia Bus, dr. van Jacob Bus (landman) en Antje Jongejans, geb. in 1862.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob Reijne, geb. te Limmen in 1886, veehouder,

           tr. met

                 Jannetje Reijne, zn. van Dirk Reijne (Vi)(veehouder) en Immetje IJff

2.              Pieter Reijne, geb. te Limmen in 1884, veehouder,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Wormer op 25 apr 1907 Aktenummer: 8 met

                 Klasina Bus, dr. van Pieter Bus (veehouder) en Grietje Smelik, geb. te Wormer in 1887.

 

 

VIg.           Dirk Pietersz Reijne, zn. van Pieter Reijne (Ve)(landman veehoudersknecht;) en Geertje Krijgsman , geb. te Krommenie in 1875, veehouder,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Krommenie op 24 apr 1898 Aktenummer: 8 met

                Johanna Pel, dr. van Jacob Pelxe "Pel:Jacob" (tuinder), geb. te Akersloot in 1873.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Geertje Reijne, geb. te Krommenie op 12 feb 1899,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Akersloot op 12 mei 1920 Aktenummer: 16 met

                 Albertus Klop, zn. van Willem Klop en Aaltje Vlaanderen geb. te Akersloot in 1896.

2.              Trijntje Reijne, geb. te Krommenie in 1900,

            tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Akersloot op 12 mei 1920 Aktenummer: 17 met

                 Maarten Hos, zn. van Klaas Hos (veehouder) en Aagje Besse, geb. te Akersloot in 1900, arbeider.

 

 

VIh.           Huibert Reijne, zn. van Klaas Reijne (Vf)en Geesje Meijboom , geb. te Krommenie in 1874, kaashandelaar,

                 ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Avereest Leeftijd: 73 op 4 jul 1947 Aktenummer: 83

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Avereest op 26 apr 1900 Aktenummer: 13 met

                 Jentje Nijhuis, dr. van Klaas Nijhuis en Jentje Brinkman (koopvrouw), geb. te Avereest in 1872, ovl. (ongeveer 70 jaar oud)

                 te Avereest Leeftijd: 70 op 9 dec 1942 Aktenummer: 98.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Klaas Reijne, geb. te Avereest in 1901, winkelier,

          tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Avereest op 1 mei 1924 Aktenummer: 20 met

                Jantina Kate ten, dr. van Geuchien Kate ten (landbouwer) en Maria Heilena Naarding, geb. te Ommen in 1901.

2.              Jentje Reijne, geb. te Avereest in 1903,

          tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Avereest op 30 mei 1924 Aktenummer: 35 met

                 Willem Alteveer, zn. van Jan Alteveer en Annigje Werkhorst , geb. te Avereest in 1898, Landbouwer.

 

 

VIi.            Huijbert Reijne, zn. van Jan Huibertsz Reijne (Vg)(veehouder) en Hermijntje Schoenmaker, geb. te Krommenie op 24 mei 1865,

                 meubelfabrikant, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1944,

            tr. (beiden 17 jaar oud) te Assendelft dispensatie art. 86 BW K.B op 12 nov 1882 Aktenummer: 31 met

                 Dieuwertje IJff, dr. van Cornelis IJff (veehouder) en Grietje Jongejans, geb. te Assendelft op 1 sep 1865.

 

                 Huibert was de grondlegger van de Fa Reijne en Zonen.
Zijn vader kocht in 1893 voor hem het Beurtschip, Krommenie " waarmee hij goederen vervoerde naar Purmerend, Alkmaar, Schagen en Amsterdam.
Voor de blikfabriek vervoerde hij bussen en trommels, verpakt in kratten.
In 1903 weigerde de Blik betaling van de emballage.
Hij zat dus met een schip vol hout en ging daarop in verloren uren gebruiksvoorwerpen van maken, zoals mangelbakken, schoenpoetsdozen en droogrekjes.
De verkoop liep goed.
Zuhb zoon Jan nam de beurtvaartdiensten over van zijn vader.
Vader Huibert ging nu nieuw hout in kopen om zijn houtwarenbedrijf uit te breiden.
In 1907 werd het schip de, Krommenie" verkocht aan Klinkhamer en Jan kwam bij zijn vader in de zaak.
Weer enkele jaren later deed zoon Cor zijn intrede in de zaak.
Weilanden ten westen van de Durgsloot werden gekocht in 1913, 1961, en 1962 voor uitbreiding van de fabriek en er kwam een brug over de

                 Bakkersloot bij de Lindelaan in 1962.
In 1919 namen Jan en Cor het bedrijf van hun vader over.
Inmiddels werden ook artikelen vcan derden betrokken, zo werd de zaak gedeeltelijk al een Handelsonderneming
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Reijne, geb. te Krommenie op 6 feb 1883,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Krommenie op 23 jul 1908 Aktenummer: 16 met

                 Geertruida Groot , dr. van Pieter Groot en Guurtje Reijne, geb. te Krommenie op 25 apr 1882.

2.              Cornelis (Cor) Reijne, geb. te Krommenie op 5 mei 1893, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1963, volgt VIId.

3.              Grietje Reijne, geb. te Assendelft op 12 jul 1886, ovl. (89 jaar oud) te Beverwijk op 8 jul 1976,

          tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Krommenie op 2 dec 1909 met

                 Pieter Jaapies, geb. te Wormerveer op 31 aug 1885, kantoorbediende, ovl. (77 jaar oud) te Beverwijk op 26 feb 1963.

 

VIj.            D Reijne, dr. van Jan Huibertsz Reijne (Vg)(veehouder) en Hermijntje Schoenmaker,

          tr. met

                Jan Pieter Avis, ovl. in 1959.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Herman Jan Avis

             tr. met

                 Kemper

                 Van de groothandel in speelgoed en gespecialiseerd in bouwdozen en hobbyartikelen merk Tamiya.

 

 

VIk.           Pieter Reijne, zn. van Gerrit Reijne (Vh)en Neeltje Hart  , geb. te Beemster op 1 sep 1867, boerenbedrijf koopman in kazen, ovl. (89 jaar oud) te Willmar, Kandiyohi County, Minnesota, [Verenigde Staten] op 15 nov 1956,

          tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Beemster op 23 apr 1893 Aktenummer: 20 met

                Geertje Schaap, dr. van Otto Schaap (landbouwer) en Jantje Kooij, geb. te Heerhugowaard op 19 feb 1873, ovl. (88 jaar oud) te Willmar, 

                Kandiyohi County, Minnesota, [Verenigde Staten] op 26 jun 1961.

          

                 Het gezin vestigde zich op 17 februari 1905 in Den Haag, komende van Haarlem (Haags bevolkingsregister 1895-1913, deel 178, folio 158).

                 Zij emigreren in 1907 naar Amerika. Pieter Reyne arriveert op 9 juli 1907 op Ellis Island bij New York, en Geertje en de kinderen arriveren op

                 4 november 1907 opEllis Island.

                 Pieter reist met het schip de "Noordam" en Geertje en de kinderen met het schip de "Rijndam" (www.ellisisland.org).

                 Volgens de United States Federal Census 1930 woonden Pieter en Geertje in de township Doon, Lyon County, Iowa,

                 en in 1920 in de township Goodwin, Deuel County, South Dakota. In 1917 woonden zij in Bemis, Deuel County, South Dakota.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Engelina Margaretha Reijne, geb. te Amsterdam op 18 aug 1897, ovl. (20 jaar oud) te Sheldon, Iowa [Verenigde Staten] op 3 nov 1917,

          tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te  Bemis, Deuel County, South Dakota [Verenigde Staten] op 20 aug 1917 met

                 Gerrit Jacobus Roorda, zn. van Jacobus Tjerks Roorda en Anna Jantina Vreeningen van, geb. te Terwispel op 4 sep 1890,

                 timmerman aannemer, ovl. (86 jaar oud) te Groningen op 9 feb 1977, . Gerrit Roorda keert in 1919 terug naar Nederland.

                 (Gerrit Jacobus

          tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) (2) te Opsterland op 3 mei 1923 met

                 Pietertje Loopstra, dr. van Pieter Loopstra (timmerman en kastelein) en Hiske Leeuw.De).

                

 

VIl.            Pieter Reijne, zn. van Klaas Reijne (Vl)(veehouder) en Guurtje Kleijne, geb. te Krommenie in 1863, landbouwer,

          tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Krommenie op 28 apr 1887 Aktenummer: 7 met

                Elizabeth Slooten, dr. van Arie Slooten en Antje Brugman, geb. te Wormerveer in 1863.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Doodgeb. zoon Reijne, geb. te Uitgeest op 14 nov 1888.

2.              Adriaan Reijne  geb. te Uitgeest op 18 jun 1890.

3.              Guurtje Reijne geb. te Uitgeest op 19 jan 1894,

            tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Graft op 19 aug 1915 Aktenummer: 5 met

                 Simon Slooten, zn. van Gerrebrand Slooten (houthandelaar) en Lena Stipkes, geb. te Graft in 1893, koopman.

4.              Anna Grietje Reijne, geb. te Uitgeest op 1 jun 1895.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Hillegonda Reijne dr. van Jasper Reijne (VIa)(fabrieksarbeider) en Maria Zwart geb. te Krommenie op 8 sep 1886, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar op 23 mei 1966,

           tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Oterleek op 21 mei 1911 Aktenummer: 6 met

                Gerrit Vis, zn. van Dirk Vis en Aaltje Hoogenstein, geb. te Oterleek op 4 feb 1885, magazijnmeester, later reiziger en kruidenier,

                ovl. (81 jaar oud) te Alkmaar op 20 sep 1966.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Alida Vis, geb. te Alkmaar op 9 feb 1914, volgt VIIIa.

2.              Jasper Vis, geb. te Alkmaar op 23 jul 1921.

 

VIIb.          Henderika Reijne, dr. van Jasper Reijne (VIa)(fabrieksarbeider) en Maria Zwart, geb. te Krommenie op 27 feb 1888,

                 ovl. (69 jaar oud) te Krommenie op 2 sep 1957,

           tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Krommenie op 22 mrt 1908 Aktenummer: 7 met

                 Hubertus Luit van, zn. van Johannes Albertus Luit van  (fabrieksarbeider) en Margaretha Zoontjes, geb. te Uitgeest op 25 okt 1882, RK,

                 fabrieksarbeider, ovl. (75 jaar oud) te Krommenie op 23 nov 1957.

 

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Jasper Luit van, geb. te Krommenie op 24 jul 1908.

2.              Johannes Albertus Luit van, geb. te Krommenie op 16 jan 1913.

3.              Dirk Luit van, geb. te Krommenie op 29 dec 1915.

4.              Hubertus Luit van, geb. te Krommenie op 28 jun 1921, meubelmaker.

5.              Gerrit Luit van, geb. te Krommenie op 15 nov 1924.

 

VIIc.          Jan Reijne, zn. van Jasper Reijne (VIa)(fabrieksarbeider) en Maria Zwart geb. te Krommenie op 20 apr 1890, molenaar meelfabriek,

                 ovl. (76 jaar oud) te Sappemeer op 31 jan 1967,

            tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Wormer op 29 mei 1913 Aktenummer: 7 met

                 Grietje Roos, dr. van Jan Roos (visser) en Grietje Siekerman geb. te Wormer op 27 jun 1892, NH, dienstbode,

                 ovl. (82 jaar oud) te Hoogezand op 26 aug 1974.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jasper Reijne, geb. te Wormer op 27 feb 1914, ovl. (2 maanden oud) te Wormer op 2 mei 1914.

2.              Grietje Reijne geb. te Wormer op 27 feb 1914, ovl. (51 jaar oud) te Gieten op 10 mei 1965, volgt VIIIb.

3.              Jasper Reijne, geb. te Wormer op 7 mrt 1917.

4.              Jan Reijne, geb. te Sappemeer op 17 dec 1924.

 

VIId.          Cornelis (Cor) Reijne, zn. van Huijbert Reijne (VIi)(meubelfabrikant) en Dieuwertje IJff, geb. te Krommenie op 5 mei 1893, meubelfabrikant,

                 ovl. (ongeveer 69 jaar oud) in 1963,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Assendelft op 21 jun 1917 Aktenummer: 20 met

                 Trijntje Schipper, dr. van Jan Schipper (sluiswachter) en Grietje Groot., geb. te Westzaan in 1895.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Dochter Reijne,

            tr. met

                Joep Kroon

 

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Alida Vis, dr. van Gerrit Vis (magazijnmeester, later reiziger en kruidenier) en Hillegonda Reijne (VIIa), geb. te Alkmaar op 9 feb 1914,

          tr. te Alkmaar op 14 feb 1910 met

                Jacobus Kamp, geb. te Haarlem op 28 nov 1910, postbeambte in nederland in australie bedrijfsleider.

                 jacob en zijn gezin zijn in 1952 geemigreerd Australie en is Australier geworden.

                 Uit dit huwelijk één kind:

1.              5 Kinderen Kamp.

 

VIIIb.         Grietje Reijne, dr. van Jan Reijne (VIIc)(molenaar meelfabriek) en Grietje Roos (dienstbode), geb. te Wormer op 27 feb 1914,

                ovl. (51 jaar oud) te Gieten op 10 mei 1965,

            tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) te Gieten op 7 aug 1944 met

                Geert Lanting, zn. van Jan Lanting en Adriana Jantie Levinga, geb. te Slochteren op 2 nov 1909, ovl. (77 jaar oud) te Groningen op 18 jan 1987.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan Adriaan Lanting, geb. te Gieten op 17 aug 1945.

2.              Grietje Jannie Lanting, geb. te Gieten op 4 sep 1947.

 

 

                              

 

 

                                                                              Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                                  Terug naar de hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/