excel support & development
• amsterdam
• the netherlands
• contact me


Home·Downloads·Addins·About
Nederlands

Voorbeelden

Op de site vindt u ook een aantal voorbeelden van mijn applicaties. Onder meer de Formula Translator, een gratis invoegtoepassing waarmee internationale gebruikers formules en functies makkelijk kunnen uitwisselen en vertalen.

Ga verder...

English

Examples

On this site you'll find some examples of my applications, including the Formula Translator, een free addin which allows international users to easily exchange and translate formulas and functions.

More and download..