Nieuw.
Onder Extra info naar Kleding bestellen en mijn HRM.

CCV examenhuis

Op de CBR-site mijn.ccvexamenhuis.nl kunt u bekijken welke CCV-examens u heeft behaald, welke diploma's en certificaten in uw bezit zijn en uw behaalde nascholingsuren.

Meer info over de nascholing code 95 vind je op www.cbr.nl/10474.pp

Roetfilter

De werking van het roetfilter wordt door het motormanagement systeem geregisseerd. Dit betekent dat het roetfilter optimaal ingezet kan worden en tijdens de levensduur zelfs (deels) gereinigd. De door het filter opgevangen roetdeeltjes, zorgen ervoor dat de werking van het filter vermindert, er blijft steeds minder ruimte voor de uitlaatgassen om te passeren.

Het motormanagement systeem zorgt ervoor dat deze roetdeeltjes worden verbrand. Dit noemt men regeneren en gebeurt telkens tussen de 300 en 1000 kilometer. Dit kan gepaard gaan met witte rook uit de uitlaat. De volgende filmpjes geven de mogelijke methodes van regenereren bij bepaalde bedrijfsomstandigheden weer.

Als het eerste filmpje is afgespeeld kan je onder in het beeld nog meer selecteren.

eXTReMe Tracker