Nieuwe Wegmarkeringen

Essentiële Herkenbaarheidkenmerken.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem wordt verwacht. Een van de maatregelen uit het Startprogramma Duurzaam Veilig die hier aan tegemoet komt, is het categoriseren van wegen en het per categorie weg opstellen van unieke kenmerken, de zogenaamde Essentiële Herkenbaarheidkenmerken.

Erftoegangswegen = 60 km wegen

De maximumsnelheid op deze weg is maximaal 60 km/uur.
Zoals u gewend bent wordt dit met borden of cijfers op het wegdek aangegeven.

60 km weg
Voorbeeld van 60 km weg
Maximumsnelheid = 60 km/u
Onderbroken kantstrepen
Geen middenstreep
Fietsers op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad

60 km weg
60 km met fietsstrook
Maximumsnelheid = 60 km/u
Onderbroken kantstrepen
Rode stroken aan de zijkanten met fietssymbool erop
Geen middenstreep
Fietsers rijden op de fietsstrook
Fietsers op die strook mogen niet gehinderd worden

Gebiedsontsluitingswegen = 80 km wegen

De maximumsnelheid op deze weg is maximaal 80 km/uur.
Zoals u gewend bent wordt dit met borden aangegeven.
Rijdt u op een weg met een dubbele middenstreep, dan mag u er maximaal 80 km/uur.

80 km weg
80 km weg inhalen verboden
Maximumsnelheid = 80 km/u
Onderbroken kantstrepen
Doorgetrokken middenstrepen
Inhalen verboden

80 km weg
80 km weg inhalen toegestaan
Maximumsnelheid = 80 km/u
Onderbroken kantstrepen
Onderbroken middenstrepen
Inhalen = toegestaan in veilige situaties.
Uitzondering op inhalen=toegestaan zijn mogelijk.
Voorbeeld bord F1 inhaalverbod +OB 101 Landbouw

Stroomwegen = 100 km wegen

autoweg
De maximumsnelheid op deze weg is maximaal 100 km/uur.
Zoals gewend wordt dit met borden aangegeven.
Rijdt u op een weg met dubbele middenstreep met groene vulling,
dan weet u dat de maximumsnelheid er 100 km/uur is.
Tenzij een verkeersbord een lagere snelheid aangeeft.

60 km weg
100 km weg inhalen verboden
Maximum snelheid = 100 km/u
Doorgetrokken kantstrepen
Doorgetrokken middenstrepen
Inhalen = verboden
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier 100 km/u mag

60 km weg
100 km weg inhalen toegestaan
Maximum snelheid = 100 km/u
Doorgetrokken kantstrepen
Onderbroken middenstrepen
Inhalen = toegestaan in veilige situaties
Groene vulling in het midden benadrukt dat je hier 100 km/u mag