Het gevaar van de processierups voor dieren

 

 De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder die in Nederland vooral in Noord-Brabant en Limburg, en soms in Gelderland, voorkomt. In Vlaanderen komt de rups overal voor.                                         

                                                                                  

 

Het is een bladvretende rups die, zoals de naam al zegt, vooral op eiken voorkomt. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge eikenbladen te voorschijn komen. De rups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en landgoederen in bosrijke omgeving.

(Hiernaast ziet u een nest rupsen)

 

 

De oorzaak van het gevaar

De brandharen van de rups vormen een gevaar voor mens en dier. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen.

De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de

brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met mens en dier.

 
De haren verschijnen half mei tot eind juni op de rupsen. De brandharen blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten aanwezig, die aan de stammen en dikke takken hangen. Jaren later kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. (hiernaast ziet u de brandharen op de rups.)

Ziekteverschijnselen door de processierups

Vooral bij honden en paarden zijn klachten gezien door de brandharen van deze rups. Er ontstaat zwelling en roodheid van de lippen en het slijmvlies in de bek. De tong kan gaan zwellen en er kunnen blaren ontstaan. De dieren krijgen veel jeuk, gaan speekselen en kunnen moeite met slikken krijgen. Vaak raken ook de ogen ontstoken. Daarnaast kunnen ze diarree en koorts krijgen. Huidklachten zoals rode bultjes met jeuk bij mensen zijn zeldzaam door de vacht bij dieren.

Paarden (en koeien) lopen het gevaar als ze grazen in de buurt van eikenbomen of met brandharen besmet hooi of maaisel krijgen.

Niet aangelijnde honden die spelenderwijs nesten in hun bek nemen kunnen gevaar lopen. Bij katten wordt het zelden gezien omdat deze dieren niet zo snel een nest in hun bekje zullen nemen.

De verschijnselen ontstaan vaak acuut tot hooguit binnen enkele uren.

Het is belangrijk als u enkele van bovenstaande verschijnselen bij uw huisdier ziet en het komt mogelijk door de processierups de bek meteen te spoelen om de brandharen te verwijderen. Draag hierbij handschoenen zodat u zelf geen irritatie op uw huid krijgt. Neem contact op met de kliniek zodat er een injectie kan worden gegeven tegen de allergische reactie opdat de verschijnselen zo snel mogelijk verdwijnen en niet erger gaan worden.

 

 

W W W. D I E R E N K L I N I E K E C H T . NL