De geschiedenis van de Akerslootse familie KROM    

 

16.   SLOTWOORD 

 

 

Zonder hulp van anderen zou deze studie niet tot stand zijn gekomen. Een woord van dank gaat daarom uit naar allen die mij hebben bijgestaan.

Uiteraard is deze studie niet “compleet”. Een aantal zaken zijn (helaas) niet meer te achterhalen, of zijn door mij misschien “over het hoofd gezien”. Heeft u aanvullingen, op- of aanmerkingen, vragen, of andere reacties, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.  

krom1@chello.nl

Gerard Krom

Ruysdaelkade 29

1816 BW Alkmaar

(zoon van Gerard van Jan van Arie van Dirk van Jan van Dirk van Jacob van Dirk van Jan Krom)

 

Startpagina homepage