De geschiedenis van de Akerslootse familie KROM    

                                                                                                                               

 
                                                                                

 

 

INHOUDSOPGAVE

 
 

1. Inleiding

2. De geschiedenis van Akersloot
3.  De oudste gegevens
4.  Hoe de familie aan de kost kwam
       4.1  De boeren
       4.2  De timmermannen
       4.3  De overigen
5.  Hoe de weduwen zich staande hielden
6.  De affaire Neeltje Krom - Pieter Dral
7.  Het zwarte schaap van de familie
8.  De regentenlijst
9.  De Gewapende Burgermacht
10. De Engels - Russische inval
11. De Nationale Militie
12. Muziek als hobby
13. Opmerkelijke naamgenoten
14. Ditjes en datjes
15. De genealogie van de familie Krom
16. Slotwoord
     

 

 

1.   INLEIDING

 

Dit is het begin van de geschiedenis van 8 generaties Krom. Inmiddels zijn er ook al heel wat Krommen die behoren bij de negende, de tiende, de elfde, de twaalfde, en misschien ook wel bij de dertiende generatie. "De geschiedenis van de Akerslootse familie Krom" beperkt zich (nu nog) tot de eerste 8 generaties.

De achtste generatie bestaat uit de kinderen van Arie Krom (1854-1904). Vier zonen van hem zijn volwassen geworden, zijn gehuwd, en hebben zich vervolgens "voortgeplant". Deze vier zijn: Dirk (1881-1963, die na zijn huwelijk naar Uitgeest vertrok), Jaap (1887-1984), Jan (1890-1980) en Wijnand (1896-1963).

Op de foto hieronder (genomen in 1960) is de achtste generatie van de familie Krom nog compleet. Van links naar rechts zien we Jaap, Jan, Dirk, Wijnand en hun zus Grietje. Nu zijn alle Krommen van de achtste generatie overleden. 

Hun kinderen zijn de negende generatie, en daarvan zijn er op dit moment nog slechts 2 in leven (Grietje van Wijnand en Jo van Jan).

Hun kleinkinderen zijn de tiende generatie, hun achterkleinkinderen de elfde, hun achterachterkleinkinderen de twaalfde en hun achterachterachterkleinkinderen de dertiende generatie van de Akerslootse familie Krom. Speciaal voor hen, maar uiteraard ook voor alle andere belangstellenden, is deze geschiedenis geschreven.       

Ooit hoop ik nog een start te maken met de beschrijving van de laatste generaties, te beginnen met de negende. Maar wanneer, dat is nog een vraag.

Veel plezier met de geschiedenis van de Akerslootse familie Krom.

 

Gerard Krom

 

 

 

 

 

 

Startpagina                                                         Verder