De geschiedenis van de Akerslootse familie KROM    

 

3.   DE OUDSTE GEGEVENS  

De oudste gegevens die in de archiefstukken met betrekking tot de familie Krom te vinden zijn betreffen Dirk Janse (of Dirk Jansz). In het trouwboek van de katholieke kerk staat geschreven dat op 6 februari van het jaar 1695 ene Dirk Janse in het huwelijk treedt met Trijn Jacobs. De getuigen bij dit huwelijk zijn Gerret Klaese en Klaes Dirkse. Hieronder volgt een copie van dit fragment. Het is niet uit het originele exemplaar, maar uit een exemplaar dat ooit door een medewerker van het Regionale Archief is overgeschreven.   

 

Op dezelfde dag trouwen tevens Teunis Janse en Bregje Dirkx. De getuigen bij dit huwelijk zijn Jan Dirkse en Huyg Janse. Het zou best eens kunnen zijn dat beide bruidegoms, Dirk en Teunis, broers van elkaar zijn. Maar dit is niet zeker. Als we er even van uit gaan dat dit inderdaad het geval is, dan zou het ook zo kunnen zijn dat de getuige bij het huwelijk van Teunis en Bregje, Jan Dirkse, de vader van beide bruidegoms is. Maar ook dit is speculeren, ook dit is niet zeker. De vader van Dirk Janse heette in ieder geval Jan, immers: Dirk Janse staat voor: Dirk, de zoon van Jan. Aangezien de namen Jan en Dirk erg vaak in de familiegeschiedenis voorkomen, is de kans redelijk groot dat bovengenoemde Jan Dirkse inderdaad zijn vader was. 

Een ding is echter zeker: de geschiedenis van de Akersloter familie Krom begint bij ene Jan. Deze Jan zal 1640 geboren zijn, maar dit is tezamen met het feit dat hij een zoon had met de naam Dirk Janse dan ook meteen alles wat we van hem weten.  

 

Dirk Janse zal 1670 geboren zijn. Hij trouwt, zoals hierboven al vermeld, in 1695, en is waarschijnlijk tussen 1720 en 1723 gestorven. In 1696 wordt zijn dochter Maria (Maartje) geboren en in het jaar 1700 zijn zoon Jacobus (Jacob Dirkse). In het doopboek van de katholieke kerk staat bij de datum 7 oktober 1700 dat gedoopt is Jacobus, zoon van Dirk Janse Krom en Trijn Jacobs. De doopgetuige was Anne Jans. 

Dit is tegelijkertijd de eerste keer dat een persoon uit onze familie de achternaam Krom gebruikt. Het aannemen van een achternaam komt rond 1700 enigszins op gang. In het jaar 1700 waren er in de katholieke kerk 32 dopelingen. Bij 8 van de 32 (bij 1 van de 4 dus) werd de vader met een achternaam aangeduid.  De overigen hadden een zogenaamd patronymicum, een naam die gevormd is van de (voor)naam van de vader. Een voorbeeld hiervan is Jacob Dirkse, hetgeen dus betekent: Jacob, de zoon van Dirk.

De zoon van Dirk Janse, Jacob, is voor deze familiegeschiedenis ontzettend belangrijk geworden. Jacob Dirkse (1700-1766) trouwt in 1728 met Trijntje Jans Groen. Jacob en Trijntje krijgen maar liefst 15 kinderen. Zes ervan sterven als kind, maar de andere negen zorgen voor vele nakomelingen. Vanaf die tijd is de naam Krom een veel voorkomende naam in Akersloot (en omstreken).

Startpagina                                                         Verder