De geschiedenis van de Akerslootse familie KROM    

 

4.   HOE DE FAMILIE AAN DE KOST KWAM 

In dit hoofdstuk ga ik in op de beroepen die de mannen uit de familie uitgeoefend hebben. Daar Akersloot eeuwenlang een agrarische gemeenschap is geweest, is het ook logisch dat velen van hen in de landbouw werkzaam waren. De eerste generaties Krommen waren dan ook allen boeren. Later zijn veel Krommen als timmerman werkzaam geweest. Een enkele Krom deed nog iets anders voor de kost.

 

 

 

Startpagina                                                         Verder