De Genealogie Daselaar

De huidige generatie Daselaar, geboren tussen 1944 en 1950, is woonachtig in Hilversum. Ook Arnoldus Hendrikus en zijn ouders hebben een groot deel van hun leven in Hilversum gewoond. Voordien kwamen de generaties uit Baarn, van rond 1750 tot 1870. Daarvoor woonde men in Soest van rond 1700 tot 1750 en voordien in Stoutenburg op boerderij Daatselaar en weer daarvoor op erf 't Vliet.

De naam Daselaar is in de loop der eeuwen verbasterd. Oorzaak van die verbastering ligt vrijwel altijd in het feit dat arbeiders en boeren in vroegere eeuwen niet of nauwelijks konden schrijven en derhalve voor gemeente, gerecht of notaris hun naam opnoemden en die vervolgens verkeerd werd opgeschreven. Vele akten werden ondertekend met een kruis met aan diverse kanten haken om deze 'handtekening' te kunnen onderscheiden van 'handtekeningen' van andere ondertekenaars.
Via Daselaar, Dazelaar, Daatzelaar kom je op Daatselaar.
De naam Daatselaar is afkomstig van boerderij (erf) Daatselaar in Stoutenburg. Hier waren meerdere boerderijen Daatselaar, zoals Groot Daatselaar, Klein Daatselaar, Gasthuys Daatselaar en Ommerens Daatselaar.

klik om te vergroten {short description of image} kaart uit 1652

De naam Daatselaar is hoogst waarschijnlijk afkomstig van Davitslaar.
Dit 'goed' Davitslaar werd in 1119 door Diederick van Amersfoort geschonken aan zijn dochter Henrica en haar man Hugo Botter.
Jaren later wordt door een tak van hetzelfde geslacht het huis Stoutenburg gebouwd.
Aannemelijk is dat Davitslaar is verbasterd tot Daatselaar, beide in Stoutenburg.

De oudste gevonden akte van de genealogie Daselaar is een akte inzake erf 't Vliet uit 1566

{short description of image} {short description of image}

Hierin werd verklaard dat Reyer Aerts en Geerborch zijn huisvrouw gebruikers (pachters) waren van 't Vliet. Na het overlijden van Reyer Aerts trouwde Jan Thijmansz met Geerborch.
Claes Sijmonsz is nu gebruiker van 't Vliet.

Er zijn oude aktes gevonden (Sint Pieters gasthuis, Archief Amersfoort) over hoeve Daatselaer, maar niet bekend is of onze voorouders daar hebben gewoond.
 
De oudste akte is van 11 dec. 1326, woensdag na zente Lucijen dagha (= 17 dec.)
Evert van Stoutenborch beleent Jan Toetsen een halve hoeve land en tienden (een tiende gedeelte van de opbrengsten van gewassen etc.). 
De tweede akte is van 19 aug. 1559
Willem, Prins van Oranje, heer van IJsselstein en voogd van Philip van Nassau, beleent na de dood van Willem van Dorsen een halve hoeve land aan Cornelis Lijster van het Sint Pieters gasthuis te Amersfoort.