HomepageGenealogie Berkhout

Genealogie Berkhout

I-a Jacob Gerbrandsz Berkhoudt met:
N.N.
1) Cornelis Jacobs Gerbrantsz Berkhoudt
, volgt: II-a
Gehuwd ± 1625 met:
Neeltje Cornelisdr, ovl. ± 1671 te Vlaardingen

II-a Cornelis Jacobs Gerbrantsz Berkhoudt, ovl. 03-1667, zoon van Jacob Gerbrandsz Berkhoudt en N.N.
Gehuwd ± 1625 met:
Neeltje Cornelisdr, ovl. ± 1671 te Vlaardingen
1) Cornelis Cornelisz Berkhout, volgt: III-a
Gehuwd voor 26 jul 1662 te Rhoon met:
Maertje Arendsdr Ackersdijck, geb. ± 1625, ovl. 16-05-1668/26-04-1683 te Rhoon
vermoedelijk afkomstig uit Overschie

III-a Cornelis Cornelisz Berkhout, geb. ± 1625 te Rhoon, ovl. na 26 apr 1683 te Rhoon, zoon van Cornelis Jacobs Gerbrantsz Berkhoudt en Neeltje Cornelisdr
Gehuwd voor 26 jul 1662 te Rhoon met:
Maertje Arendsdr Ackersdijck, geb. ± 1625, ovl. 16-05-1668/26-04-1683 te Rhoon
vermoedelijk afkomstig uit Overschie

1) Arij (Arent) Cornelisz Berkhout, volgt: IV-a
Gehuwd voor 22 sep 1686 te Rhoon met:
Trijntie Gerrits van Leeuwen, geb. te Rijswijk, ovl. 10 jul 1728 te Spijkenisse
2) Jan Cornelisz Berkhout
Gehuwd op 25-05-1689 te Rotterdam met Ariaentje Hendricks Groenendijck, geboren ca. 1662 te P oortugaal, overleden op 01-10-1732 te Poortugaal, begraven te Rhoon, dochter van Hendrick Leenderts Welhouck (Groenendijck) en Lidewey Bastiaensd Loosje (Loosge).

IV-a Arij (Arent) Cornelisz Berkhout, ovl. 4 okt 1713 te Spijkenisse, zoon van Cornelis Cornelisz Berkhout en Maertje Arendsdr Ackersdijck
bouwman

Gehuwd voor 22 sep 1686 te Rhoon met:
Trijntie Gerrits van Leeuwen, geb. te Rijswijk, ovl. 10 jul 1728 te Spijkenisse
van Rijswijk.
22-5-1728 Trijntje Gerrits van Leeuwen eerst weduwe van Arij Cornelis Berkhout en nu gehuwd met Jan Philips Vermaat
13-11-1728 Accoord door schout en schepenen van Spijkenisse tot openbare verkoop door Jan Philipsz Vermaat, weduwnaar van Trijntje Gerrits van Leeuwen, Cornelis en Gerrit Berkhout voor zich en als voogden over de minderjarige kinderen van Arij Isaakse Por. Zij verklaren dat Jan Vermaat is gehuwd geweest met de moeder van de Berkhouten en dat zij huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van onroerende goederen hadden gemaakt.
Trijntje heeft tot enige erfgenamen benoemd de Berkhouten en de kinderen van Arij Por. Jan Vermaat krijgt een kindsdeel.

1) Kornelis Ariens Berkhout, volgt: V-a
Gehuwd 27 okt 1715 te Spijkenisse met:
Grietje Jans Smit(s)kam(p), ged. 21 okt 1691 te Spijkenisse, beroep(en): herbergierster
doopgetuige was Geertie van Leeuwen

2) Gerrit Ariensz Berkhout, volgt: V-b
Gehuwd 13 mei 1716 te Spijkenisse met:
Ariaantje Dirks van der Hoek

V-a Kornelis Ariens Berkhout, geb. 22 sep 1686 te Spijkenisse, ged. 27 okt 1715 te Spijkenisse, beroep(en): herbergier, zoon van Arij (Arent) Cornelisz Berkhout en Trijntie Gerrits van Leeuwen
Herbergier te Spijkenisse. In zijn herberg had in 1730 een schermutseling plaats tussen Spijk enissers en een Geervlieter genaamd Cornelis van Meteren.
24-6-1717 Cornelis Berkhout schuld aan Trijntje Pieters, weduwe van Joost Joosten Goudswaard , van f 350,-.
Hypotheek op 2 gemet 197 roe aan de Spijkenisserhoek tot hem gekomen uit de boedel van zijn vader Arij Cornelis Berkhout. Afgelost 24-12-1748.
16-12-1717 Cornelis Bastiaans Naijerboer ruitlt met Cornelis Ariens Berkhout, te weten aan Berkhout, een stuk land in Braband aan de Bree(den)weg
3 gemet 94 roe.
6-7-1718 Cornelis Berkhout verkoopt Johan van 't Hoff 3 gemet 94 roe in Braband aan de Breeden weg, bij de koper in huur, in gebruik voor F 283,15.
21-12-1718 Cornelis Berkhout verkoop Jan van 't hof een stuk weiland aan de Spijkenisserhoek van 2 gemet 191 roe voor f 353,15.
9-4-1723 Cornelis Berkhout heeft een huis tussen de Achterweg en de Voorstraat.
5-2-1772 Cornelis Berkhout verkoopt Jan Berkhout, Meester timmerman, een huis, schuur en erf met smidswinkel en het gereedschap aan de westzijde van de Voorstraat, West en Noord de Achterweg, Zuid Cornelis van Rij, het huis wordende genaamd de Valk (= herberg tegenover het Noordeinde) op no. 47, belast met 7 stuivers per jaar t.b.v. de kerk, alsmede 5 gemet 127 roe in Nieuw Hongerland, tussen de Oude- en Nieuw Hongerlandsedijk.
idem een schuldbrief van F 900,- met hypotheek op het gekochte t.b.v. Cornelis Berkhout.
21-10-1773 Cornelis Berkhout verkoopt zoon Dirk Berkhout 5 gemet 104 roe in Oud-Hongerland.
idem een schuldbrief van f 700,- met hypotheek op het gekochte.

Gehuwd 27 okt 1715 te Spijkenisse met:
Grietje Jans Smit(s)kam(p), ged. 21 okt 1691 te Spijkenisse, beroep(en): herbergierster
doopgetuige was Geertie van Leeuwen

1) Marietje Berkhout, ged. 5 apr 1716 te Spijkenisse
2) Arie Berkhout, ged. 13 jun 1717 te Spijkenisse
3) Jan Berkhout, volgt: VI-a
Gehuwd 18 mei 1748 te Spijkenisse met:
Geertruij van Bokhoven

4) Catharina Berkhout, ged. 17 dec 1719 te Spijkenisse
5) Johannes Berkhout, ged. 22 feb 1721 te Spijkenisse
6) Catharina Berkhout, ged. 5 mrt 1724 te Spijkenisse
7) Maartje Berkhout, ged. 4 nov 1725 te Spijkenisse
8) Dirk Berkhout, volgt: VI-b
Gehuwd 27 nov 1757 te Spijkenisse met:
Jacomijntje van der Waal, ged. 25 mei 1737 te Geervliet, ovl. 30 dec 1829 te Spijkenisse
dochter van Jan Cornelis van der Waal en Magteltje Egberts Schuddebeurs, overleden in huis nr . 116.
trouwt in de klasse van 3 gulden.

9) Lijntje Berkhout, ged. 24 jul 1729 te Spijkenisse
10) Jannetje Berkhout, ged. 14 jan 1731 te Spijkenisse
11) Maarten Berkhout, ged. 10 mei 1733 te Spijkenisse

V-b Gerrit Ariensz Berkhout, ovl. 1770 te Zwartewaal, zoon van Arij (Arent) Cornelisz Berkhout en Trijntie Gerrits van Leeuwen
gerechtsbode te Spijkenisse.
20-11-1727 bij Notaris Cornelis van Ysendoorn: Jan Philips Vermaat wonende Spijkenisse stelt zich borg voor Gerrit Berkhout en diens vrouw Ariaantje van der Hoek wonende Zwartewaal t.b.v. Laurens van Oosten en Kornelis van Oosten impostmeesters van de binnen gebrouwen bieren, wijnen, brandewijn en gedistilleerd water en dat voor de voldoening van 200 gld welke het voorszegde echtpaar aan de impostmeesters schuldig was. Getuigen Pieter Poorterman en Hendrik Mentzij .
11-3-1729 bij notaris Pieter Ploos van Amstel: Compareren Jan Philips Vermaat wonend te Spijkenisse, eerder weduwnaar van Trijntje Hoogwerf en laatst van Trijntje Gerrits van Leeuwen enerzijds, en Kornelis Ariens Berkhout te Spijkenisse en Gerrit Ariens Berkhout te Zwartewaal voor zich en als voogden over het minderjarig nagelaten kind van hun zuster Maartje Berkhout uit huwelijk met Arie Por, samen mede-erfgenamen van genoemde Trijntje Gerrits van Leeuwen anderzijds. Eerste comparant had met Trijntje Gerrits huwelijksvoorwaarden opgesteld tov notaris Steven Suelen te Oud-Beijerland, waarbij gemeenschap van goederen werd uitgesloten. De man bracht een huis, paarden en ander vee aan. Winsten staande huwelijk gemaakt zouden gemeenschappelijk zijn. Er zijn nu zoveel schulden dat beide partijen besloten hebben tot publieke verkoop van de boedel. Zij komen overeen de kwestie van verdeling ter arbitrage voor te leggen aan Jacobus Braat, koopman, en Pieter Bax, raad en vroedschap te Brielle.
19-11-1720 bij notaris Pieter Ploos van Amstel: Gerrit Berkhout te Zwartewaal bekent aan Laurens van Oosten en Kornelis van Oosten, impostmeesters te Brielle, een schuld van f 320, wegens impost van bier, gedistilleerd en wijn en draagt daartoe een aantal (opgesomde) meubilaire goederen over, die hij voorlopig in zijn bezit mag houden. Getuige Johannes Schrijver.

Gehuwd 13 mei 1716 te Spijkenisse met:
Ariaantje Dirks van der Hoek
1) Ari Gerrits Berkhout, volgt: VI-c
Gehuwd 9 okt 1746 te Heenvliet met:
Abraatje (van der) Mo(o)l

2) Maertje Gerrits Berkhout, ged. 13 okt 1721 te Spijkenisse
3) Ary Gerrits Berkhout, ged. 28 feb 1723 te Spijkenisse
4) Trijntje (Catharina) Berkhout, geb. 1724
Het is niet zeker dat zij een dochter is van deze ouders. Een doop is niet gevonden en er wordt in 1736 nog een kind Katryna gedoopt uit dit huwelijk.
Zij trouwt 17-5-1744 te Spijkenisse en Zwartewaal met Willem Droogsteen, zoon van Frans Franse Droogsteen en Cornelia Willems van Dobbe.

5) Dirk Gerrits Berkhout, volgt: VI-d
Gehuwd 7 jun 1750 te Zwartewaal met:
Judik van Eik

6) Jan Gerrits Berkhout, ged. 10 dec 1730 te Zwartewaal
7) Geertruy Gerrits Berkhout, ged. 3 mei 1733 te Zwartewaal
8) Kataryna Berkhout, ged. 9 dec 1736 te Zwartewaal
9) Kornelis Berkhout, ged. 18 aug 1738 te Zwartewaal

VI-a Jan Berkhout, ged. 9 okt 1718 te Spijkenisse, zoon van Kornelis Ariens Berkhout en Grietje Jans Smit(s)kam(p)
Gehuwd 18 mei 1748 te Spijkenisse met:
Geertruij van Bokhoven
1) Grietje Berkhout, ged. 16 feb 1749 te Spijkenisse
2) Jan Berkhout, ged. 5 jul 1750 te Spijkenisse
3) Knelis Berkhout, ged. 29 aug 1751 te Spijkenisse
4) Dirk Berkhout, volgt: VII-a
Gehuwd 4 mei 1780 te Spijkenisse met:
Aagje van Bokkum

5) Grietje Berkhout, ged. 25 aug 1754 te Spijkenisse
6) Anna Berkhout, ged. 28 nov 1756 te Spijkenisse
7) Arij Berkhout, ged. 25 mrt 1759 te Spijkenisse
8) Lijntje Berkhout, ged. 29 jun 1760 te Spijkenisse met:
Arij Dijkgraaf

9) Arij Berkhout, ged. 29 nov 1761 te Spijkenisse
10) Aart Berkhout, ged. 3 jul 1763 te Spijkenisse
11) Ari Berkhout, ged. 28 okt 1764 te Spijkenisse
12) Trijntje Berkhout, ged. 21 dec 1766 te Spijkenisse
13) Aard Berkhout, ged. 13 mei 1770 te Spijkenisse

VI-b Dirk Berkhout, ged. 22 jun 1727 te Spijkenisse, zoon van Kornelis Ariens Berkhout en Grietje Jans Smit(s)kam(p)
doopgetuigen waren Annetje de Krik en Ariaantje Dirks van der Hoek.
Smid te Spijkenisse.

Gehuwd 27 nov 1757 te Spijkenisse met:
Jacomijntje van der Waal, ged. 25 mei 1737 te Geervliet, ovl. 30 dec 1829 te Spijkenisse
dochter van Jan Cornelis van der Waal en Magteltje Egberts Schuddebeurs, overleden in huis nr. 116.
trouwt in de klasse van 3 gulden.

1) Magteltje Berkhout, geb. 2 apr 1758 te Spijkenisse
2) Grietje Berkhout, ged. 25 dec 1759 te Spijkenisse, ovl. 18 apr 1831 te Spijkenisse
overleden in huis nr. 77
met:
Aart Velgersdijk

3) Jan Berkhout, ged. 30 aug 1762 te Spijkenisse, ovl. 26 nov 1845 te Spijkenisse
bouwman.
27-4-1802: Mutueel testament van Jan Dirks Berkhout en Alida van Schagen echtelieden wonende Spijkenisse, gegoed beneden de 8000 gld. Langstlevende kinderen opvoeden tot mondigen dage of eerder huwelijk. Ouders testateur leven nog. Als testateur kinderloos mocht komen te hertrouwen is deze gehouden aan de broers of zusters van de testatrice uit te keren al haar kleren en lijfsieraden alsmede 800 gld en als testatrice kinderloos hertrouwt moet zij aan zijn broers en zusters uitkeren zijn kleren en lijfsierad en alsmede 800 gld. Langstlevende voogd of voogdes en naast deze hun broeder en zwager Pieter van Schagen en Kornelis Berkhout en seclusie van de weeskamer. Getuige Hendrik van Adrichem .
19-5-1830: Jan Berkhout, bouwman en veearts te Spijkenisse, bekent aan Pieter van Andel, notaris te Brielle, een schuld van f 600. Hij verleent hypotheek op een huis etc. op de Voorstraat te Spijkenisse aan het Kaaislop op nr. 34 en een perceel land in de polder Braband op nr. 60, belend w. de Bredeweg, z. en o. land van Kornelis van der Hoek, n. de boomgaard van Pieter van Wijngaarden.
6-7-1832: Jan Berkhout, veearts te Spijkenisse, bekent aan Stefanus Bodde, burgemeester van en wonend te Abbenbroek, een schuld van f 300. Hij verleent hypotheek op een huis etc.in Spijkenisse aan de Achterweg op nr. 116. Belending: o. de Achterweg, w. comparant, n. de Vierambachtenboezem, z. de Achterweg. Verder nog op twee boomgaarden met een tuin aldaaraan de westzijde van de woning.
3-3-1837: Inventaris van de nalatenschap van Jacomijntje de Jong, huisvrouw van Jan Saarloos , bouwman in huis nr. 1 onder Biert. 1825 (notaris Los) land in Fikkershil, gekocht van Jan Berkhout, veearts te Spijkenisse en diens huisvrouw Alida van Schagen.

Trouwt met:
Alida van Schagen, ovl. 5 feb 1826 te Spijkenisse
weduwe van Dirk van Bokkum, dochter van Cornelis van Schagen en Pietertje van Driel

4) Lientje of Leijntje Berkhout, ged. 10 jun 1765 te Spijkenisse
5) Cornelis Berkhout, volgt: VII-b
Gehuwd 3 jun 1798 te Spijkenisse met:
Adriana van Oudheusden, geb. 30 nov 1766 te Spijkenisse, ovl. 11 apr 1823 te Spijkenisse
6) Neeltje Berkhout, ged. 5 mei 1770 te Spijkenisse, ovl. 4 okt 1847 te Hekelingen met:
Hendrik Hordijk, ovl. 3 sep 1833 te Hekelingen
zoon van Jan Pietersz Hordijk en Geertruij Rolloff

7) Arij Berkhout, geb. 27 sep 1772 te Spijkenisse
8) Arij Berkhout, volgt: VII-c
Gehuwd 23 mrt 1815 te Spijkenisse met:
Leuntje Weij, geb. 6 mrt 1795 te Schiedam, ovl. 9 feb 1863 te Spijkenisse
dochter van Leendert Weij en Maartje Bol

9) Catharina Berkhout, geb. 29 jan 1777 te Spijkenisse, ged. 29 jun 1777 te Spijkenisse

VI-c Ari Gerrits Berkhout, ged. 23 mei 1717 te Spijkenisse, zoon van Gerrit Ariensz Berkhout en Ariaantje Dirks van der Hoek
Gehuwd 9 okt 1746 te Heenvliet met:
Abraatje (van der) Mo(o)l
1) Gerrit Berkhout, volgt: VII-d
Gehuwd 10 sep 1773 te Zwartewaal met:
Dina Smeerdijk

2) Jannetje Berkhout, ged. 15 mei 1749 te Zwartewaal
3) Jacob Berkhout, ged. 12 dec 1751 te Zwartewaal
4) Ariaentje Berkhout, ged. 26 jan 1755 te Zwartewaal
5) Jacob Berkhout, ged. 19 nov 1758 te Zwartewaal

VI-d Dirk Gerrits Berkhout, ged. 23 jun 1726 te Zwartewaal, zoon van Gerrit Ariensz Berkhout en Ariaantje Dirks van der Hoek
Gehuwd 7 jun 1750 te Zwartewaal met:
Judik van Eik
1) Ariaentje Berkhout, ged. 14 nov 1751 te Zwartewaal, ovl. 18 apr 1815 te Heenvliet met:
Arij Allerliefste

2) Rokus Berkhout, volgt: VII-e
Gehuwd 2 nov 1783 te Zwartewaal met:
Johanna Kasteleijn

3) Gerrit Berkhout, volgt: VII-f
Gehuwd 4 jul 1784 te Zwartewaal met:
Sara Luyendijk, ovl. 25 mrt 1825 te Zwartewaal

VII-a Dirk Berkhout, ged. 18 mrt 1753 te Spijkenisse, zoon van Jan Berkhout en Geertruij van Bokhoven
Gehuwd 4 mei 1780 te Spijkenisse met:
Aagje van Bokkum
1) Geertruy Berkhout, ged. 26 okt 1783 te Spijkenisse

VII-b Cornelis Berkhout, geb. 8 nov 1767 te Spijkenisse, ovl. 2 mrt 1832 te Spijkenisse, beroep(en): maitre cordonier, zoon van Dirk Berkhout en Jacomijntje van der Waal
meester schoenmaker (1811), overleden in huis nr. 17

Gehuwd 3 jun 1798 te Spijkenisse met:
Adriana van Oudheusden, geb. 30 nov 1766 te Spijkenisse, ovl. 11 apr 1823 te Spijkenisse
Testament van Ariaantje van der Wel, laatst weduwe van Huibrecht van Oudheusden, wonend te Heenvliet in huis nr. 55. Haar zilveren beugeltas, enig ander zilverwerk, een ladenkast en een peluw met kussens legateert zij aan haar kleindochter Betje van Oudheusden. Deze is een dochter van haar aangehuwde zoon Jacobus van Oudheusden, wagenmaker, uit huwelijk met Neeltje den Belder, wonend te Spijkenisse, huis nr. 106. Aan haar zuster Klasina van der Wel, huisvrouw van Kornelis van Kempen te Heenvliet, legateert zij f 50. Universeel erfgenaam van de helft van de boedel zijn voor gelijke delen: - genoemde Jacobus van Oudheusden - haar aangehuwde dochter Adriana van Oudheusden, huisvrouw van Kornelis Berkhout, schoenmaker te Spijkenisse en van de wederhelft: - de kinderen van haar zuster Maria van der Wel en Teunis van Deventer, beiden overleden, gewoond hebbende in De Lier - kind of kinderen van wijlen haar broer Piet er van der Wel, in leven arbeider te Maassluis, uit huwelijk met Neeltje Kuipers - haar broer Klaas van der Wel, arbeider te Maassluis - kind of kinderen van haar broer Hendrik van der Wel, in leven arbeider te Maassluis, uit huwelijk met Jannetje Jans, wier familienaam testatrice niet kent. Executeur is Jacobus van Oudheusden voornoemd, waarvoor zij hem f 150 legate erft.
In marge: overleden 21-2-1821.

1) Dirk Berkhout, volgt: VIII-a
Gehuwd 20 feb 1819 te Spijkenisse met:
Maria Gabije, geb. 30 aug 1796 te Zwartewaal, ged. 4 sep 1796 te Zwartewaal
dochter van Jan Gabij en Johanna Labij

2) Huijbregt Berkhout, geb. 8 apr 1801 te Spijkenisse, ged. 13 apr 1801 te Spijkenisse, ovl. 28 jun 1814 te Spijkenisse

VII-c Arij Berkhout, ged. 26 jun 1774 te Spijkenisse, ovl. 7 okt 1848 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Jacomijntje van der Waal
Bouwman, melkboer aan de Hartelsedijk, had een onecht kind bij Magdalena van der Linden genaamd Wilmtje, ged. 28-2-1802 te Spijkenisse.
Overleden in huis nr. 168.

Gehuwd 23 mrt 1815 te Spijkenisse met:
Leuntje Weij, geb. 6 mrt 1795 te Schiedam, ovl. 9 feb 1863 te Spijkenisse
dochter van Leendert Weij en Maartje Bol

1) Catrijna Willemina Berkhout, geb. 8 aug 1815 te Spijkenisse, ovl. 30 apr 1874 te Spijkenisse met:
Gijsbertus Strik, ovl. 31 mrt 1889 te Rozenburg
zoon van Philippus Strik en Johanna de Groot, overleden in een huis aan de Dwarsweg B 91 te Rozenburg

2) Maartje Berkhout, geb. 30 jul 1817 te Spijkenisse, ovl. 6 mrt 1862 te Spijkenisse
Zij bezat land op de Welplaat, waar haar man het boerenbedrijf uitoefende.

Gehuwd 22 nov 1839 te Spijkenisse met:
Arij Groeneveld
zoon van Klaas Groeneveld en Maria van Vaalen

3) Dirk Berkhout, geb. 20 feb 1820 te Spijkenisse, ovl. 18 aug 1827 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 116

4) Leendert Berkhout, volgt: VIII-b
Gehuwd 6 mei 1852 te Spijkenisse met:
Dingena van Pelt, geb. 3 feb 1839 te Spijkenisse, ovl. 20 jun 1908 te Spijkenisse
dochter van Corstiaan van Pelt en Adriana Barendregt

5) Dirkje Berkhout, geb. 24 apr 1831 te Spijkenisse, ovl. 6 okt 1860 te Spijkenisse
Gehuwd 10 jul 1852 te Spijkenisse met:
Maarten van Buuren
zoon van Paulus van Buuren en Antje van den Beukel

6) Jacomina Berkhout, geb. 3 feb 1834 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 130

7) Cornelis Berkhout, geb. 3 apr 1835 te Spijkenisse, ovl. 26 apr 1867 te Spijkenisse

VII-d Gerrit Berkhout, ged. 16 apr 1747 te Zwartewaal, zoon van Ari Gerrits Berkhout en Abraatje (van der) Mo(o)l
Gehuwd 10 sep 1773 te Zwartewaal met:
Dina Smeerdijk
1) Geertje Berkhout, geb. 17 nov 1773 te Zwartewaal, ged. 21 nov 1773 te Zwartewaal
2) Arij Berkhout, geb. 6 sep 1775 te Zwartewaal, ged. 10 sep 1775 te Zwartewaal
3) Ariaantje Berkhout, geb. 21 okt 1776 te Zwartewaal, ged. 27 okt 1776 te Zwartewaal
4) Jan Gerritszn Berkhout, volgt: VIII-c
Gehuwd 1 apr 1805 te Vierpolders met:
Pietertje Geijlvoet, ovl. 15 okt 1850 te Vierpolders
dochter van Arij Geijlvoet en Cornelia Willems Swaanswijk

5) Ary Berkhout, geb. 23 nov 1780 te Zwartewaal, ged. 26 nov 1780 te Zwartewaal
6) Jacoba Berkhout, geb. 8 dec 1782 te Zwartewaal, ged. 11 dec 1782 te Zwartewaal
7) Abraham Berkhout, volgt: VIII-d met:
Geertruij Jacobs Beijer, ovl. 24 apr 1854 te Abbenbroek
weduwe van Jacob Plasje.

VII-e Rokus Berkhout, ged. 9 jan 1757 te Zwartewaal, zoon van Dirk Gerrits Berkhout en Judik van Eik
Gehuwd 2 nov 1783 te Zwartewaal met:
Johanna Kasteleijn
1) Dirk Berkhout, volgt: VIII-e
Gehuwd 5 mrt 1803 te Zwartewaal met:
Elijsabet Verschoor

2) Leentjen Berkhout, geb. 17 sep 1786 te Zwartewaal, ged. 24 sep 1786 te Zwartewaal
Gehuwd 27 dec 1807 met:
Willem Verschoor
zoon van Cornelis Verschoor en Nelletje Poldervaart

3) Bastiaan Berkhout, volgt: VIII-f
Gehuwd 15 mrt 1813 te Zwartewaal met:
Elisabeth Meuldijk
dochter van Frans Meuldijk en Jacoba Visser

VII-f Gerrit Berkhout, ged. 29 jun 1766 te Zwartewaal, ovl. 29 nov 1829 te Zwartewaal, zoon van Dirk Gerrits Berkhout en Judik van Eik
Gehuwd 4 jul 1784 te Zwartewaal met:
Sara Luyendijk, ovl. 25 mrt 1825 te Zwartewaal
1) Judik Berkhout, geb. 26 okt 1784 te Zwartewaal, ged. 31 okt 1784 te Zwartewaal, ovl. 12 feb 1834 te Zwartewaal met:
Jan van Beek, ovl. 28 nov 1858 te Zwartewaal
zoon van Teunis van Beek en Jacoba Kruijne

2) Maggeltjen Berkhout, geb. 7 okt 1786 te Zwartewaal, ged. 15 okt 1786 te Zwartewaal
3) Maggeltjen Berkhout, geb. 6 dec 1787 te Zwartewaal, ged. 9 dec 1787 te Zwartewaal
4) Maggeltje Berkhout, geb. 25 mrt 1789 te Zwartewaal, ged. 29 mrt 1789 te Zwartewaal
5) Dirk Berkhout, geb. 24 sep 1791 te Zwartewaal, ged. 2 okt 1791 te Zwartewaal, ovl. 18 mei 1842 te Heenvliet
6) Gerrebrand Berkhout, volgt: VIII-g
Gehuwd 8 nov 1820 te Oostvoorne met:
Reina Timmermans, ovl. 10 mei 1867 te Oostvoorne
dochter van Reinier Timmerman en Meinsje Oostdijk

7) Jakob Berkhout, volgt: VIII-h
Gehuwd 10 jul 1828 te Zwartewaal met:
Margrietje Swartveld
dochter van Willem Zwartveld en Dionijsia Haasdijk

VIII-a Dirk Berkhout, geb. 17 mrt 1799 te Spijkenisse, ovl. 1 nov 1864 te Spijkenisse, beroep(en): melkboer, zoon van Cornelis Berkhout en Adriana van Oudheusden
schoenmakersknecht (1820), melkboer te Spijkenisse

Gehuwd 20 feb 1819 te Spijkenisse met:
Maria Gabije, geb. 30 aug 1796 te Zwartewaal, ged. 4 sep 1796 te Zwartewaal
dochter van Jan Gabij en Johanna Labij

1) Huibrecht Berkhout, volgt: IX-a
Gehuwd 31 dec 1845 te Abbenbroek met:
Adriaantje Struis, geb. 25 feb 1826 te Abbenbroek
dochter van Cornelis Struis en Neeltje Beukelman

2) Kornelis Berkhout, volgt: IX-b
Gehuwd 26 aug 1841 te Pernis met:
Neeltje van Vliet, geb. 29 mrt 1823 te Pernis, ovl. 11 aug 1895 te Pernis
werkbode (1841), overleden 's avonds om 8 uur in huis nr. 81 te Pernis, oud 73 jaar.
getuigen bij het huwelijk waren Pieter de Raadt, 43 jaar, bouwman, Johannes Noordijk, 55 jaa r, arbeider, Arie Struijk, 36 jaar, varensgezel en Gerardus Roovers, 68 jaar , veldwachter.

3) Johanna Berkhout, geb. 26 sep 1822 te Spijkenisse, ovl. 20 jun 1854 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 17, overleden in huis nr. 120

Gehuwd 14 dec 1842 te Spijkenisse met:
Bastiaan Groen
zoon van Arij Groen en Crelia den Oude

4) Adrianus Berkhout, geb. 21 mei 1824 te Spijkenisse, ovl. 22 apr 1826 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 17

5) Adrianus Berkhout, volgt: IX-c
Gehuwd 15 mei 1852 te Spijkenisse met:
Trijntje Mastenbroek, ovl. 19 sep 1892 te Spijkenisse
dochter van Laurens Mastenbroek en Hendriksje Buitendijk, trouwt 3-4-1880 met Dirk van Bennekum.

6) Jan Berkhout, volgt: IX-d
Gehuwd 26 jun 1852 te Spijkenisse met:
Nelia van Dijk, geb. 6 aug 1820 te Spijkenisse, ovl. 21 jun 1888 te Spijkenisse
dochter van Teunis van Dijk en Krijna van Wijngaarden

7) Jacobus Berkhout, volgt: IX-e
Gehuwd 1 apr 1850 te Spijkenisse met:
Hendrika van Dijk, geb. 8 dec 1827 te Spijkenisse, ovl. 8 mei 1880 te Spijkenisse
dochter van Teunis van Dijk en Krijna van Wijngaarden

8) Adriana Berkhout, geb. 12 feb 1833 te Spijkenisse, ovl. 29 dec 1908 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 17.
Tr. Pieter de Koning, tr. 2e Huibert Bijl.

Gehuwd 1 mei 1852 te Spijkenisse met:
Pieter de Koning
zoon van Jacob de Koning en Jacoba Wilhelmina Vos

9) Aartje Berkhout, geb. 10 jul 1836 te Spijkenisse, ovl. 17 jan 1903 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 116

Gehuwd 4 apr 1857 te Spijkenisse met:
Arie de Koning, geb. 18 apr 1831 te Spijkenisse, ovl. 1 dec 1903 te Spijkenisse
zoon van Jacob de Koning en Jacoba Wilhelmina Vos

10) Margaretha Berkhout, geb. 19 apr 1840 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 116.

Gehuwd 19 jan 1867 te Spijkenisse met:
Theodoor Engelen
zoon van Bernardus Engelbertus Engelen en Anna Catharina Dammers

VIII-b Leendert Berkhout, geb. 4 nov 1822 te Spijkenisse, ovl. 28 aug 1915 te Spijkenisse, zoon van Arij Berkhout en Leuntje Weij
geboren in huis nr. 121, bouwknecht, bouwman (1899), melkboer aan de Hartelsedijk.

Gehuwd 6 mei 1852 te Spijkenisse met:
Dingena van Pelt, geb. 3 feb 1839 te Spijkenisse, ovl. 20 jun 1908 te Spijkenisse
dochter van Corstiaan van Pelt en Adriana Barendregt


De boerderij van "kleine Leen" Berkhout aan de Hartelsedijk te Spijkenisse.

1) Aria Jacoba Berkhout, geb. 23 sep 1852 te Spijkenisse, ovl. 9 jan 1879 te Spijkenisse
geboren in huis nr.136

Gehuwd 5 feb 1874 te Spijkenisse met:
Laurens van der Meer
zoon van Hendrik van der Meer en Jannetje Rosmolen

2) Leuntje Berkhout, geb. 8 jan 1854 te Spijkenisse, ovl. 3 mrt 1927 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 136

Gehuwd 3 mei 1873 te Spijkenisse met:
Leendert Zevenbergen, geb. 9 feb 1846 te Spijkenisse, ovl. 3 mrt 1929 te Spijkenisse
wagenmaker aan de Voorstraat, zoon van Jacob Zevenbergen, bouwman en Klaasje van den Ban

3) Arie Berkhout, volgt: IX-f
Gehuwd 10 okt 1889 te Nieuwenhoorn met:
Arentje Lieve, geb. 2 apr 1862 te Nieuwenhoorn, ovl. 13 apr 1931 te Rozenburg
dochter van Dirk Lieve en Aagje van den Ban

4) Adriana Berkhout, geb. 24 sep 1858 te Spijkenisse, ovl. 28 jun 1878 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 154

5) Corstiaan Berkhout, volgt: IX-g
Gehuwd 4 mei 1899 te Geervliet met:
Maria de Baan, geb. 20 dec 1867 te Geervliet, ovl. 16 jul 1942 te Abbenbroek
dochter van Huibrecht de Baan, vlasboer, melkboer en Neeltje Hordijk

6) Maartje Dirkje Berkhout, geb. 2 apr 1862 te Spijkenisse
Gehuwd 23 dec 1880 te Spijkenisse met:
Johannes van Vliet
zoon van Leendert van Vliet en Maria Vermeij

7) Lammertje Berkhout, geb. 12 jan 1865 te Spijkenisse, ovl. 16 mrt 1945 te Spijkenisse
Gehuwd 30 apr 1890 te Spijkenisse met:
Cornelis van der Meer, geb. 6 aug 1865 te Spijkenisse, ovl. 3 jan 1935 te Spijkenisse
dochter van Hendrik van der Meer, melkboer en Jannetje Rosmolen

8) Dirkje Berkhout, geb. 25 mrt 1867 te Spijkenisse, ovl. 16 mei 1878 te Spijkenisse
9) Cornelis Berkhout, volgt: IX-h
Gehuwd 7 apr 1898 te Nieuwenhoorn met:
Pietertje Hoogvliet, geb. 19 okt 1870 te Nieuwenhoorn, ovl. 24 jan 1944 te Spijkenisse
dochter van Willem Hoogvliet, landbouwer te Nieuwenhoorn en Aagje van den Ban

10) Marinus Berkhout, volgt: IX-i
Gehuwd 3 mei 1899 te Spijkenisse met:
Adriaantje Mol, geb. 15 aug 1874 te Hekelingen, ovl. 7 dec 1948 te Spijkenisse
dochter van Johannes Marinus Mol, arbeider en Grietje Velgersdijk

11) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 11 jul 1872 te Spijkenisse, ovl. 11 jul 1872 te Spijkenisse
12) Jacob Berkhout, geb. 22 sep 1874 te Spijkenisse
13) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 9 jun 1878 te Spijkenisse

VIII-c Jan Gerritszn Berkhout, geb. 6 aug 1778 te Zwartewaal, ged. 9 aug 1778 te Zwartewaal, ovl. 24 nov 1844 te Vierpolders, zoon van Gerrit Berkhout en Dina Smeerdijk
arbeider

Gehuwd 1 apr 1805 te Vierpolders met:
Pietertje Geijlvoet, ovl. 15 okt 1850 te Vierpolders
dochter van Arij Geijlvoet en Cornelia Willems Swaanswijk

1) Dina Berkhout, geb. 27 jul 1805 te Vierpolders, ged. 28 jul 1805 te Vierpolders
Gehuwd 5 okt 1836 te Vierpolders met:
Dirk van Dijk
zoon van Jan van Dijk en Leentje Beijer

2) Arie Berkhout, geb. 17 nov 1806 te Vierpolders, ged. 25 nov 1806 te Vierpolders
3) Arie Berkhout, geb. 13 mrt 1809 te Vierpolders, ged. 19 mrt 1809 te Vierpolders, ovl. 19 mrt 1828 te Vierpolders
4) Cornelia Berkhout, geb. 23 jan 1812 te Vierpolders, ged. 24 jan 1812 te Vierpolders
Gehuwd 25 mei 1838 te Nieuwenhoorn met:
Arij Went
zoon van Jan Went en Pleuntje Steijl

5) Gerrit Berkhout, geb. 12 jul 1814 te Zwartewaal, ovl. 15 aug 1845 te Vierpolders
6) Cornelis Berkhout, volgt: IX-j
Gehuwd 4 mei 1843 te Vierpolders met:
Lena Andeweg
dochter van Herman Andeweg en Aaltje Blaak

7) Geertje Berkhout, geb. 17 nov 1819 te Vierpolders, ovl. 23 apr 1823 te Vierpolders
8) Abraham Berkhout, geb. 24 apr 1822 te Vierpolders, ovl. 6 mei 1823 te Vierpolders
9) Geertje Berkhout, geb. 20 sep 1824 te Vierpolders
10) Maria Berkhout, geb. 17 jun 1827 te Vierpolders

VIII-d Abraham Berkhout, geb. 28 sep 1785 te Zwartewaal, ged. 2 okt 1785 te Zwartewaal, ovl. 5 mrt 1848 te Oudenhoorn, zoon van Gerrit Berkhout en Dina Smeerdijk met:
Geertruij Jacobs Beijer, ovl. 24 apr 1854 te Abbenbroek
weduwe van Jacob Plasje.

1) Dina Berkhout, volgt: IX-k met:
N.N.

VIII-e Dirk Berkhout, ged. 1 aug 1784 te Zwartewaal, zoon van Rokus Berkhout en Johanna Kasteleijn
Gehuwd 5 mrt 1803 te Zwartewaal met:
Elijsabet Verschoor
1) Johanna Berkhout, geb. 6 jun 1803 te Zwartewaal, ged. 12 jun 1803 te Zwartewaal, ovl. 19 nov 1829 te Zwartewaal
Gehuwd 3 mei 1826 te Zwartewaal met:
Johannes van Eijk
zoon van Jan Arijszn van Eijk en Francijntje Hollaar

2) Nelletje Berkhout, geb. 12 mrt 1805 te Zwartewaal, ged. 24 mrt 1805 te Zwartewaal
3) Cornelia Berkhout, geb. 24 nov 1806 te Zwartewaal, ged. 30 nov 1806 te Zwartewaal
4) Leentje Berkhout, geb. 5 mei 1808 te Zwartewaal, ged. 8 mei 1808 te Zwartewaal
Gehuwd 14 feb 1836 te Zwartewaal met:
Kornelis Dijkshoorn
zoon van Johannis Dijkshoorn en Hendrika Visser

VIII-f Bastiaan Berkhout, geb. 19 aug 1791 te Zwartewaal, ged. 21 aug 1791 te Zwartewaal, zoon van Rokus Berkhout en Johanna Kasteleijn
visser

Gehuwd 15 mrt 1813 te Zwartewaal met:
Elisabeth Meuldijk
dochter van Frans Meuldijk en Jacoba Visser

1) Johanna Berkhout, geb. 28 sep 1813 te Zwartewaal, ovl. 7 feb 1814 te Zwartewaal
2) Rokus Berkhout, volgt: IX-l
Gehuwd 24 apr 1839 te Zwartewaal met:
Kommerina van Beek
dochter van Pieter van Beek en Francijnrje Kruine

3) Johanna Berkhout, geb. 11 jul 1818 te Zwartewaal
Gehuwd 5 jan 1839 te Zwartewaal met:
Abraham Punt
zoon van Nicolaas Punt en Johanna Barbara Vernie

4) Frans Berkhout, geb. 31 aug 1820 te Zwartewaal
5) Leentje Berkhout, geb. 30 jul 1823 te Zwartewaal
Gehuwd 25 nov 1850 te Zwartewaal met:
Aart Zwartveld Meuldijk
zoon van Pieter Meuldijk en Maartje Zwartveld

6) Jacoba Berkhout, geb. 9 jun 1825 te Zwartewaal
Gehuwd 20 jul 1850 te Zwartewaal met:
Frans Kwak
zoon van Abram Kwak en Neeltje vn Strijen

7) Dirkje Berkhout, geb. 15 okt 1826 te Zwartewaal
Gehuwd 4 jun 1853 te Zwartewaal met:
Willem Zwartveld
zoon van Bouwen Zwartveld en Pieternella Nieuwstraten

8) Jannetje Berkhout, geb. 25 jul 1829 te Zwartewaal
Gehuwd 25 jun 1852 te Zwartewaal met:
Dirk Post
zoon van Pieter Post en Catharina Wilhelmina van Breda

9) Jacob Berkhout, geb. 4 jan 1832 te Zwartewaal
Gehuwd 4 jun 1853 te Zwartewaal met:
Annetje van Krimpen
dochter van Bastiaan van Krimpen en Maria Bouwman

10) Leendert Berkhout, geb. 14 nov 1834 te Zwartewaal
11) Johannis Berkhout, geb. 3 okt 1837 te Zwartewaal, ovl. 8 mei 1839 te Zwartewaal

VIII-g Gerrebrand Berkhout, geb. 18 jul 1794 te Zwartewaal, ged. 19 jul 1794 te Zwartewaal, ovl. 4 apr 1833 te Oostvoorne, zoon van Gerrit Berkhout en Sara Luyendijk
bouwknecht, timmermansknecht
overleden: gevonden om 19.00 uur op zolder en hangende met een strop aan de kapbint !

Gehuwd 8 nov 1820 te Oostvoorne met:
Reina Timmermans, ovl. 10 mei 1867 te Oostvoorne
dochter van Reinier Timmerman en Meinsje Oostdijk

1) Meijnsje Berkhout, geb. 11 jun 1821 te Oostvoorne, ovl. 18 okt 1822 te Oostvoorne
2) Sara Berkhout, geb. 3 jun 1822 te Oostvoorne
Gehuwd 27 apr 1848 te Oostvoorne met:
Arij Lugtenburg
zoon van Pieter Lugtenburg en Cornelia Lugtenburg

3) Mijnsje Berkhout, geb. 10 aug 1823 te Oostvoorne
Gehuwd 26 okt 1853 te Oostvoorne met:
Hendrik Groeneveld
zoon van Adrianus Groeneveld en Zoetje van der Linden

4) Gerrit Berkhout, geb. 27 jan 1825 te Oostvoorne, ovl. 20 apr 1827 te Oostvoorne
5) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 7 jan 1826 te Oostvoorne, ovl. 7 jan 1826 te Oostvoorne
6) Rijnier Berkhout, geb. 23 feb 1827 te Oostvoorne

VIII-h Jakob Berkhout, geb. 18 dec 1804 te Zwartewaal, ged. 30 dec 1804 te Zwartewaal, zoon van Gerrit Berkhout en Sara Luyendijk
zeilmaker te Zwartewaal

Gehuwd 10 jul 1828 te Zwartewaal met:
Margrietje Swartveld
dochter van Willem Zwartveld en Dionijsia Haasdijk

1) doodgeboren dochter Berkhout, geb. 3 aug 1828 te Zwartewaal, ovl. 3 aug 1828 te Zwartewaal
2) doodgeboren dochter Berkhout, geb. 13 okt 1829 te Zwartewaal, ovl. 13 okt 1829 te Zwartewaal

IX-a Huibrecht Berkhout, geb. 21 sep 1819 te Spijkenisse, ovl. 19 nov 1895 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Maria Gabije
geboren in huis nr. 17, bouwknecht.

Gehuwd 31 dec 1845 te Abbenbroek met:
Adriaantje Struis, geb. 25 feb 1826 te Abbenbroek
dochter van Cornelis Struis en Neeltje Beukelman

1) Dirk Berkhout, geb. 26 jan 1849 te Abbenbroek, ovl. 17 mei 1871 te Spijkenisse
2) Cornelis Philippus Berkhout, volgt: X-a
Gehuwd 15 apr 1871 te Spijkenisse met:
Geertrui van der Meijden
dochter van Adrianus van der Meijden en Arendje Luijendijk

3) Maria Berkhout, geb. 25 jul 1852 te Spijkenisse, ovl. 1 okt 1854 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 52

4) Maria Berkhout, geb. 28 dec 1855 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 52

5) Philippus Berkhout, volgt: X-b met:
Magcheltje van den Engel

6) Jacobus Berkhout, geb. 5 mrt 1862 te Spijkenisse, ovl. 30 mrt 1862 te Spijkenisse
7) Neeltje Berkhout, geb. 31 mrt 1864 te Spijkenisse, ovl. 13 mei 1871 te Spijkenisse
8) Johanna Berkhout, geb. 27 jul 1866 te Spijkenisse
Gehuwd 27 mrt 1886 te Spijkenisse met:
Burginus van Bodegom
zoon van Jakob van Bodegom en Adriana Villerius

IX-b Kornelis Berkhout, geb. 23 okt 1820 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Maria Gabije
bouwknecht te Pernis, wonende te Spijkenisse (1841), arbeider, wonende te Hoogvliet (1855)

Gehuwd 26 aug 1841 te Pernis met:
Neeltje van Vliet, geb. 29 mrt 1823 te Pernis, ovl. 11 aug 1895 te Pernis
werkbode (1841), overleden 's avonds om 8 uur in huis nr. 81 te Pernis, oud 73 jaar.
getuigen bij het huwelijk waren Pieter de Raadt, 43 jaar, bouwman, Johannes Noordijk, 55 jaar , arbeider, Arie Struijk, 36 jaar, varensgezel en Gerardus roovers, 68 jaar , veldwachter.

1) Dirk Berkhout, geb. 13 dec 1841 te Pernis
2) Adrianus Berkhout, geb. 24 dec 1842 te Pernis
arbeider

Gehuwd 28 apr 1869 te Pernis met:
Trijntje Noordzij, geb. 18 aug 1844 te Pernis
dochter van Willem Noordzij en Willempje Koster

3) Marinus Berkhout, geb. 6 apr 1844 te Pernis, ovl. 6 mei 1844 te Pernis
4) Marinus Berkhout, geb. 10 jul 1845 te Pernis, ovl. 10 jul 1845 te Pernis
5) Maria Berkhout, geb. 5 aug 1847 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 150

6) Jan Berkhout, geb. 1 feb 1849 te Spijkenisse, ovl. 16 mrt 1849 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 150

7) Jannetje Berkhout, geb. 14 okt 1850 te Pernis
8) Margaretha Berkhout, geb. 10 mrt 1852 te Hoogvliet, ovl. 26 aug 1852 te Hoogvliet
9) Pieter Berkhout, volgt: X-c
Gehuwd 27 apr 1877 te Pernis met:
Neeltje Huiberdina van der Steen, geb. 30 jun 1855 te Pernis, ovl. 9 jan 1928 te Pernis
dochter van Arij van der Steen en Adriaantje Voorbergen

10) Johannis Berkhout, volgt: X-d
Gehuwd 4 okt 1878 te Pernis met:
Paulina Bijl, geb. 8 mei 1858 te Pernis, ovl. 12 nov 1919 te Pernis
11) Palonia Berkhout, geb. 26 aug 1856 te Hoogvliet

12) Johanna Berkhout, geb. 25 mrt 1858 te Hoogvliet, ovl. 28 jun 1858 te Hoogvliet
13) Johanna Berkhout, geb. 29 okt 1859 te Hoogvliet
14) Cornelis Berkhout, geb. 21 apr 1861 te Hoogvliet, ovl. 3 dec 1930 te Rotterdam
Gehuwd 20 mrt 1885 te Hoogvliet met:
Pietertje Olijrhook, geb. 30 jun 1860 te Pernis, ovl. 12 feb 1922 te Rotterdam
dochter van Cornelis Olierook en Catharian Pors

15) Jan Berkhout, volgt: X-e
Gehuwd 8 okt 1891 te Pernis met:
Lijntje van der Steen, geb. 5 aug 1865 te Pernis
dochter van Gerrit-Jan van der Steen en Jannetje de Winter

16) doodgeboren dochter Berkhout, geb. 10 dec 1863 te Hoogvliet

IX-c Adrianus Berkhout, geb. 27 dec 1826 te Spijkenisse, ovl. 6 aug 1864 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Maria Gabije
arbeider

Gehuwd 15 mei 1852 te Spijkenisse met:
Trijntje Mastenbroek, ovl. 19 sep 1892 te Spijkenisse
dochter van Laurens Mastenbroek en Hendriksje Buitendijk, trouwt 3-4-1880 met Dirk van Bennekum.

1) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 24 feb 1853 te Spijkenisse, ovl. 24 feb 1853 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 89

2) Hendriksje Berkhout, geb. 25 mrt 1854 te Spijkenisse, ovl. 13 aug 1920 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 89

Gehuwd 16 mei 1885 te Spijkenisse met:
Willem Groen
zoon van Bastiaan Groen en Lijsbeth de Knegt

3) Dirk Berkhout, volgt: X-f met:
Adriana Boot

4) Laurens Berkhout, geb. 19 jun 1858 te Spijkenisse, ovl. 15 aug 1858 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 89

5) Laurens Berkhout, geb. 18 dec 1859 te Spijkenisse, ovl. 3 mrt 1863 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 89

6) Marinus Berkhout, volgt: X-g
Gehuwd 22 nov 1883 te Hoogvliet met:
Jannetje van den Engel
dochter van Pieter van den Engel en Geest Verheij. Zij hertrouwd 30-9-1887 te Hoogvliet met Cornelis van der Stoep

7) Adrianus Berkhout, volgt: X-h met:
Anna van der Star, ovl. 11 aug 1905 te Spijkenisse
dochter van Cornelis van der Star en Teuntje de Bruin

IX-d Jan Berkhout, geb. 11 jul 1828 te Spijkenisse, ovl. 3 mrt 1883 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Maria Gabije
tr. 26-6-1852 te Spijkenisse met Nelia van Dijk, dochter van Teunis van Dijk en Krijna van Wijngaarden.

Gehuwd 26 jun 1852 te Spijkenisse met:
Nelia van Dijk, geb. 6 aug 1820 te Spijkenisse, ovl. 21 jun 1888 te Spijkenisse
dochter van Teunis van Dijk en Krijna van Wijngaarden

1) Krijna Berkhout, geb. 5 jul 1853 te Spijkenisse, ovl. 22 mei 1869 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 66

2) Dirk Berkhout, volgt: X-i
Gehuwd 30 jul 1880 te Spijkenisse met:
Aria Kindermans
dochter van Arie Thomasse Kindermand en Hendriksje Korendijker

3) Teunis Berkhout, volgt: X-j met:
Cornelia Mookhoek, ovl. 28 aug 1941 te Delft
dochter van Willem Mookhoek en Geertrui Mookhoek

IX-e Jacobus Berkhout, geb. 17 sep 1830 te Spijkenisse, ovl. 27 mei 1895 te Spijkenisse, zoon van Dirk Berkhout en Maria Gabije
Vlasbaas, tr. 15-12-1882 te Hekelingen met Angenietje den Ouden (oud 54 jaar) , dochter van Leendert den Ouden en Tona van Loene.

Gehuwd 1 apr 1850 te Spijkenisse met:
Hendrika van Dijk, geb. 8 dec 1827 te Spijkenisse, ovl. 8 mei 1880 te Spijkenisse
dochter van Teunis van Dijk en Krijna van Wijngaarden

1) Krijna Berkhout, geb. 7 okt 1851 te Spijkenisse, ovl. 19 apr 1852 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 16

2) Dirk Berkhout, volgt: X-k met:
Lena Koppenol

3) Teunis Berkhout, volgt: X-l
Gehuwd 29 jan 1881 te Spijkenisse met:
Hendrika Maria Mol, geb. 5 apr 1862 te Spijkenisse, ovl. 24 sep 1884 te Spijkenisse
dochter van Pieter Mol en Elizabeth Roodbol

4) Krijna Berkhout, geb. 28 feb 1857 te Spijkenisse, ovl. 2 mei 1857 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 91

5) Krijna Berkhout, geb. 17 apr 1858 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 91

6) Johanna Berkhout, geb. 26 okt 1859 te Spijkenisse, ovl. 23 mrt 1862 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 91

7) Arie Berkhout, geb. 17 mei 1861 te Spijkenisse, ovl. 19 mrt 1862 te Spijkenisse
8) Arie Berkhout, volgt: X-m
Gehuwd 6 okt 1883 te Spijkenisse met:
Aria Luijten
dochter van Jan Luijten en Johanna Maria van Bodegom

9) Adriana Berkhout, geb. 13 sep 1864 te Spijkenisse, ovl. 2 mei 1865 te Spijkenisse
10) Johanna Adriana Berkhout, geb. 10 jun 1866 te Spijkenisse
Gehuwd 13 jan 1883 te Spijkenisse met:
Willem van der Linden
zoon van Jacob van der Linden en Maartje de Gelder

11) Nelia Berkhout, geb. 10 nov 1869 te Spijkenisse, ovl. 13 jan 1873 te Spijkenisse
12) Maria Berkhout, geb. ± 1850
Gehuwd 24 nov 1877 te Spijkenisse met:
Dirk Holleman
zoon van Dirk Holleman en Willempje Veldhoen

IX-e Jacobus Berkhout
Gehuwd 15 dec 1882 te Hekelingen met:
Angenietje den Ouden
dochter van Leendert den Ouden en Tona van Loene

IX-f Arie Berkhout, geb. 22 jun 1856 te Spijkenisse, ovl. 8 jan 1942 te Rozenburg, zoon van Leendert Berkhout en Dingena van Pelt
geboren in huis nr. 136, landbouwer op de Veerheuvel in Rozenburg.

Gehuwd 10 okt 1889 te Nieuwenhoorn met:
Arentje Lieve, geb. 2 apr 1862 te Nieuwenhoorn, ovl. 13 apr 1931 te Rozenburg
dochter van Dirk Lieve en Aagje van den Ban

1) Aagje Dingena Berkhout, geb. 15 mrt 1890 te Spijkenisse, ovl. 15 mei 1890 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 218

2) Leendert Berkhout, volgt: X-n
Gehuwd 8 mei 1918 te Rozenburg met:
Jacomijntje Groeneveld, geb. 3 nov 1889 te Rozenburg, ovl. 16 jun 1959 te Rotterdam
dochter van Arie Groeneveld en Elisabeth Huisman

3) Aagje Dingena Berkhout, geb. 7 mei 1895 te Rozenburg
trouwt met Petrus Jacob Barendregt, koopman in granen en kunstmest, zoon van Nicolaas Barendregt en Neeltje van der Poel.

IX-g Corstiaan Berkhout, geb. 19 feb 1860 te Spijkenisse, ovl. 25 dec 1940 te Abbenbroek, zoon van Leendert Berkhout en Dingena van Pelt
landbouwer aan de Oudelandsedijk in Abbenbroek

Gehuwd 4 mei 1899 te Geervliet met:
Maria de Baan, geb. 20 dec 1867 te Geervliet, ovl. 16 jul 1942 te Abbenbroek
dochter van Huibrecht de Baan, vlasboer, melkboer en Neeltje Hordijk

1) Neeltje Dingena Berkhout, geb. 14 mrt 1900 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 218

2) Dingena Neeltje Berkhout, volgt: X-o met:
N.N.

3) Leendert Berkhout, volgt: X-p
Gehuwd 27 apr 1939 te Abbenbroek met:
Jasperina Ingetje den Ouden, geb. 11 jun 1911 te Abbenbroek, ovl. 23 okt 1991 te Abbenbroek
dochter van Meindert den Ouden en Neeltje Diephout.

4) Huibertje Berkhout, geb. 1908 te Rozenburg, ovl. 28 apr 1969 te Vierpolders met:
Andries Dirk Langestraat, geb. 27 nov 1906 te Vierpolders, ovl. 21 mei 1991 te Hellevoetsluis
landbouwer, zoon van Jan Langestraat, landbouwer en Arendje Poldervaart.

IX-h Cornelis Berkhout, geb. 7 apr 1869 te Spijkenisse, ovl. 19 mrt 1956 te Spijkenisse, zoon van Leendert Berkhout en Dingena van Pelt
veekoopman, landbouwer aan de Hartelsedijk.

Gehuwd 7 apr 1898 te Nieuwenhoorn met:
Pietertje Hoogvliet, geb. 19 okt 1870 te Nieuwenhoorn, ovl. 24 jan 1944 te Spijkenisse
dochter van Willem Hoogvliet, landbouwer te Nieuwenhoorn en Aagje van den Ban.Boerderij van Cornelis Berkhout aan de Hartelsedijk te Spijkenisse.

1) Dingena Aagje Berkhout, geb. 22 jun 1899 te Spijkenisse, ovl. 6 mei 1924 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 221

2) Aagje Dingena Berkhout, geb. 11 dec 1901 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 221

Gehuwd 1 aug 1929 te Spijkenisse met:
Willem Sterrenberg, geb. 19 apr 1897 te Oud-Beijerland, ovl. 19 apr 1950 te Piershil
landbouwer te Piershil, zoon van Pieter Sterrenberg, landbouwer en Marthina van Dijk.

3) Leendert Willem Berkhout, volgt: X-q
Gehuwd 26 jun 1930 te Zuidland met:
Lijntje Noordermeer, geb. 30 nov 1907 te Nieuwenhoorn, ovl. 13 mrt 2000 te Oud-Beijerland
dochter van Hugo Noordermeer, landbouwer en Neeltje Qualm.

4) Willy Berkhout, geb. 16 nov 1907 te Spijkenisse, ovl. 10 okt 1996 te Simonshaven
Gehuwd 22 mrt 1934 te Spijkenisse met:
Dirk Maarten van der Linde, geb. 30 jun 1905 te Simonshaven, ovl. 1 mrt 1978 te Simonshaven
Landbouwer te Simonshaven, zoon van Johannes van der Linde, landbouwer en Coenelia Klazina van der Linde.

IX-i Marinus Berkhout, geb. 14 jul 1871 te Spijkenisse, ovl. 29 dec 1938 te Spijkenisse, zoon van Leendert Berkhout en Dingena van Pelt
veekoopman, landbouwer aan de Hartelsedijk.

Gehuwd 3 mei 1899 te Spijkenisse met:
Adriaantje Mol, geb. 15 aug 1874 te Hekelingen, ovl. 7 dec 1948 te Spijkenisse
dochter van Johannes Marinus Mol, arbeider en Grietje Velgersdijk

1) Leendert Johannes Berkhout, volgt: X-r
Gehuwd 3 mei 1924 te Piershil met:
Geertrui Sterrenberg, geb. 10 apr 1902 te Piershil, ovl. 8 nov 1988 te Oud-Beijerland
dochter van Pieter Sterrenberg, landbouwer te Piershil en Marthina van Dijk.

2) Johannes Leendert Berkhout, geb. 19 aug 1900 te Spijkenisse, ovl. 25 mei 1909 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 218

3) Dingena Berkhout, geb. 20 jul 1901 te Spijkenisse
Geboren in huis nr. 218

4) Cornelis Berkhout, volgt: X-s met:
Willemijn Vogelaar, geb. 31 okt 1906 te Dinteloord, ovl. 24 nov 1987 te Bergen op Zoom

5) Arie Berkhout, geb. 6 apr 1907 te Spijkenisse, ovl. 30 dec 1935 te Spijkenisse
6) Johanna Grietje Berkhout, geb. 25 nov 1912 te Spijkenisse, ovl. 3 okt 1998 te Nijmegen

IX-j Cornelis Berkhout, geb. 26 aug 1816 te Zwartewaal, zoon van Jan Gerritszn Berkhout en Pietertje Geijlvoet
arbeider

Gehuwd 4 mei 1843 te Vierpolders met:
Lena Andeweg
dochter van Herman Andeweg en Aaltje Blaak

1) Aaltje Berkhout, geb. 14 apr 1844 te Vierpolders, ovl. 28 feb 1845 te Vierpolders
2) Pietertje Berkhout, geb. 27 feb 1845 te Vierpolders
3) Jan Berkhout, geb. 22 aug 1847 te Vierpolders
4) Herman Berkhout, geb. 11 jul 1849 te Vierpolders
5) Dijna Berkhout, geb. 17 feb 1852 te Vierpolders, ovl. 9 okt 1852 te Vierpolders

IX-k Dina Berkhout, geb. 30 aug 1811 te Oostvoorne, dochter van Abraham Berkhout en Geertruij Jacobs Beijer met:
N.N.
1) Geertrui Berkhout, geb. 31 mrt 1833 te Oudenhoorn
2) Abraham Berkhout, volgt: X-t
Gehuwd 26 apr 1861 te Heenvliet met:
Jannetje Breederland, geb. 24 aug 1839 te Heenvliet, ovl. 9 mrt 1912 te Heenvliet
dochter van Johannes Breederland en Elizabeth van Aart

IX-k Dina Berkhout
Gehuwd 5 mei 1839 te Zuidland met:
Arie Spuidijk
zoon van Maarten Spuidijk en Neeltje Cornelis Barendregt

IX-l Rokus Berkhout, geb. 25 mei 1815 te Zwartewaal, zoon van Bastiaan Berkhout en Elisabeth Meuldijk
Visser te Zwartewaal

Gehuwd 24 apr 1839 te Zwartewaal met:
Kommerina van Beek
dochter van Pieter van Beek en Francijnrje Kruine

1) Bastiaan Berkhout, geb. 23 dec 1839 te Zwartewaal
2) Pieter Berkhout, geb. 8 apr 1842 te Zwartewaal
3) Elisabeth Berkhout, geb. 3 aug 1845 te Zwartewaal
4) Francina Berkhout, geb. 17 nov 1847 te Zwartewaal, ovl. 1 jan 1848 te Zwartewaal
5) Jacoba Berkhout, geb. 17 nov 1847 te Zwartewaal, ovl. 2 jan 1848 te Zwartewaal
6) Frans Berkhout, geb. 21 jul 1850 te Zwartewaal, ovl. 21 apr 1851 te Zwartewaal
7) Jacoba Berkhout, geb. 9 jul 1852 te Zwartewaal

X-a Cornelis Philippus Berkhout, geb. 28 mei 1850 te Spijkenisse, ovl. 23 mei 1871 te Spijkenisse, zoon van Huibrecht Berkhout en Adriaantje Struis
geboren in huis nr. 111

Gehuwd 15 apr 1871 te Spijkenisse met:
Geertrui van der Meijden
dochter van Adrianus van der Meijden en Arendje Luijendijk

1) Cornelis Philippus Berkhout, geb. 9 jan 1872 te Spijkenisse, ovl. 29 jan 1872 te Spijkenisse

X-b Philippus Berkhout, geb. 23 mrt 1859 te Spijkenisse, zoon van Huibrecht Berkhout en Adriaantje Struis
geboren in huis nr. 52
met:
Magcheltje van den Engel
1) Pieter Berkhout, geb. 19 jan 1890 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 142

2) Huibrecht Dirk Cornelis Berkhout, geb. 1 feb 1893 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 133

3) Geertruida Adriaantje Neeltje Berkhout, geb. 3 aug 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 21

X-c Pieter Berkhout, geb. 12 mei 1853 te Hoogvliet, zoon van Kornelis Berkhout en Neeltje van Vliet
gemeentelijk werkman, nachtwaker

Gehuwd 27 apr 1877 te Pernis met:
Neeltje Huiberdina van der Steen, geb. 30 jun 1855 te Pernis, ovl. 9 jan 1928 te Pernis
dochter van Arij van der Steen en Adriaantje Voorbergen

1) Neeltje Maria Berkhout, geb. 17 feb 1878 te Pernis, ovl. 17 feb 1946 te Pernis
trouwt 20-4-1899 te Pernis met Hendrik Koster, zoon van Leijgje Koster
foto: Neeltje Maria Berkhout

2) Adriaantje Berkhout, geb. 24 mrt 1879 te Pernis
3) Arie Berkhout, geb. 7 dec 1880 te Pernis
4) Maria Berkhout, geb. 25 feb 1882 te Pernis
trouwt 20-4-1905 te Pernis met Arend Verschoor, zoon van Huibrecht Verschoor en Maria Meijboom

5) Dirk Berkhout, geb. 26 mei 1888 te Pernis

X-d Johannis Berkhout, geb. 12 apr 1855 te Hoogvliet, ovl. 11 jan 1930 te Pernis, zoon van Kornelis Berkhout en Neeltje van Vliet
arbeider

Gehuwd 4 okt 1878 te Pernis met:
Paulina Bijl, geb. 8 mei 1858 te Pernis, ovl. 12 nov 1919 te Pernis
getuigen bij het huwelijk waren Adrianus Berkhout, 36 jaar, arbeider, Pieter Berkhout, 37 jaar, arbeider, beide broeders van de bruidegom, Maarten Bijl, 36 jaar, arbeider en Leendert Bij l, 33 jaar, arbeider, beiden broeders van de bruid.

1) Magdalena Berkhout, geb. 18 feb 1882 te Pernis, ovl. 11 okt 1966 te Pernis
Gehuwd 10 sep 1903 te Pernis met:
Arie Balde, geb. 12 apr 1882 te Pernis, ovl. 30 sep 1943 te Pernis, begr. te Pernis, beroep(en): winkelier
koopman, winkelier te Pernis. Zijn huwelijk met Magdalena Berkhout werd ontbonden in 1937, o p 8-9-1943 hertrouwden ze echter weer.
getuigen bij het huwelijk waren Willem Balde, kleermaker, broer van de bruidegom uit Puttershoek, Arie van Luijk, 54 jr. kuiper en oom van de bruidegom, Maarten Bijl, 62 jr., koopman en Pieter Berkhout, 50 jr., nachtwaker, beide ooms van de bruid.
Het huwelijk werd ontbonden 13-9-1937 maar zij hertrouwden 8-9-1943.

v.l.n.r. Rie balde, Suze van Eck, Lien Balde, Magdalena Balde-Berkhout bij de auto van de familie Balde.

2) Maria Wilhelmina Berkhout, geb. 4 nov 1893 te Pernis, ovl. 2 feb 1971 te Vlaardingen
tr. 26-8-1915 te Pernis met Leendert Molendijk

3) Paulus Berkhout

X-e Jan Berkhout, geb. 26 aug 1862 te Hoogvliet, zoon van Kornelis Berkhout en Neeltje van Vliet
Gehuwd 8 okt 1891 te Pernis met:
Lijntje van der Steen, geb. 5 aug 1865 te Pernis
dochter van Gerrit-Jan van der Steen en Jannetje de Winter

1) Gerrit Jan Berkhout, geb. ± 1894
Gehuwd 30 mei 1918 te Hoogvliet met:
Baaltje Voogt, geb. 12 jan 1896 te Hoogvliet
dochter van Frans Voogt en Maria Hordijk

X-f Dirk Berkhout, geb. 22 sep 1856 te Spijkenisse, zoon van Adrianus Berkhout en Trijntje Mastenbroek
geboren in huis nr. 89, bouwknecht
met:
Adriana Boot
1) Adrianus Berkhout, geb. 5 mrt 1887 te Spijkenisse, ovl. 13 jul 1887 te Spijkenisse
2) Adrianus Berkhout, geb. 8 apr 1888 te Spijkenisse, ovl. 10 jul 1888 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 211

3) Frans Berkhout, geb. 18 aug 1889 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 211

4) Trijntje Dirkje Berkhout, geb. 15 jan 1891 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 211

5) Adrianus Berkhout, geb. 13 jan 1892 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 211

6) Cornelis Berkhout, geb. 4 jan 1893 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

X-g Marinus Berkhout, geb. 30 aug 1862 te Spijkenisse, ovl. 23 mrt 1886 te Hoogvliet, zoon van Adrianus Berkhout en Trijntje Mastenbroek
Gehuwd 22 nov 1883 te Hoogvliet met:
Jannetje van den Engel
dochter van Pieter van den Engel en Geest Verheij. Zij hertrouwd 30-9-1887 te Hoogvliet met Cornelis van der Stoep

1) Maria Geertruida Berkhout, geb. 1887 te Hoogvliet
Gehuwd 9 mei 1906 te Rotterdam met:
Wiekert Levering, geb. 1887 te Charlois
zoon van Jacobus Levering en Trijntje Messemaker

X-h Adrianus Berkhout, geb. 18 nov 1864 te Spijkenisse, zoon van Adrianus Berkhout en Trijntje Mastenbroek met:
Anna van der Star, ovl. 11 aug 1905 te Spijkenisse
dochter van Cornelis van der Star en Teuntje de Bruin

1) Trijntje Teuntje Berkhout, geb. 30 jun 1893 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

2) Cornelis Adrianus Berkhout, geb. 29 nov 1894 te Spijkenisse, ovl. 21 jan 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 81

3) Teuntje Trijntje Berkhout, geb. 21 feb 1896 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 81

4) Hendriksje Berkhout, geb. 12 jun 1897 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 81

5) Cornelis Adrianus Berkhout, geb. 17 dec 1898 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 133

6) Mijna Berkhout, geb. 13 jul 1900 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 133

7) Adriana Berkhout, geb. 29 mrt 1902 te Spijkenisse, ovl. 22 mrt 1907 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 12
8) Jan Berkhout, geb. 5 jul 1903 te Spijkenisse, ovl. 27 dec 1981 te Wieringen
Gehuwd 14 apr 1926 te Rotterdam met:
Petronella Henderson, geb. 9 jun 1902 te Den Helder, ovl. 21 mei 2000 te Schagen


X-i Dirk Berkhout, geb. 10 jan 1855 te Spijkenisse, ovl. 5 nov 1900 te Spijkenisse, zoon van Jan Berkhout en Nelia van Dijk
geboren in huis nr. 66a, arbeider

Gehuwd 30 jul 1880 te Spijkenisse met:
Aria Kindermans
dochter van Arie Thomasse Kindermand en Hendriksje Korendijker

1) Nelia Krijna Berkhout, geb. 1 dec 1880 te Spijkenisse
2) Hendrika Jannetje Berkhout, geb. 23 jul 1882 te Spijkenisse
3) Jannetje Berkhout, geb. 14 dec 1887 te Spijkenisse, ovl. 22 dec 1888 te Spijkenisse
4) Jan Berkhout, geb. 31 mei 1890 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

X-j Teunis Berkhout, geb. 31 mrt 1857 te Spijkenisse, ovl. 14 sep 1902 te Spijkenisse, zoon van Jan Berkhout en Nelia van Dijk
geboren in huis nr. 66a, arbeider
met:
Cornelia Mookhoek, ovl. 28 aug 1941 te Delft
dochter van Willem Mookhoek en Geertrui Mookhoek

1) Jan Berkhout, geb. 21 jul 1893 te Spijkenisse
2) Geertje Berkhout, geb. 29 jan 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

3) Nelia Berkhout, geb. 25 sep 1896 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 177

4) Willem Berkhout, geb. 22 mei 1898 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 214

5) Krijn Berkhout, geb. 8 apr 1900 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 214

X-k Dirk Berkhout, geb. 24 mrt 1853 te Spijkenisse, zoon van Jacobus Berkhout en Hendrika van Dijk
brievenbesteller
met:
Lena Koppenol
1) Hendrika Jacoba Berkhout, geb. 21 mrt 1881 te Spijkenisse

X-l Teunis Berkhout, geb. 5 nov 1854 te Spijkenisse, ovl. 6 nov 1906 te Spijkenisse, zoon van Jacobus Berkhout en Hendrika van Dijk
geboren in huis nr. 16, arbeider

Gehuwd 29 jan 1881 te Spijkenisse met:
Hendrika Maria Mol, geb. 5 apr 1862 te Spijkenisse, ovl. 24 sep 1884 te Spijkenisse
dochter van Pieter Mol en Elizabeth Roodbol

1) Pieter Berkhout, geb. 14 mrt 1881 te Spijkenisse, ovl. 3 aug 1881 te Spijkenisse
2) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 27 jan 1883 te Spijkenisse, ovl. 27 jan 1883 te Spijkenisse
3) Hendrika Maria Berkhout, geb. 9 mrt 1884 te Spijkenisse, ovl. 30 okt 1884 te Spijkenisse

X-m Arie Berkhout, geb. 29 mrt 1863 te Spijkenisse, zoon van Jacobus Berkhout en Hendrika van Dijk
Gehuwd 6 okt 1883 te Spijkenisse met:
Aria Luijten
dochter van Jan Luijten en Johanna Maria van Bodegom

1) Hendrika Maria Berkhout, geb. 26 jun 1885 te Spijkenisse, ovl. 2 mei 1898 te Spijkenisse
2) Jan Jacobus Berkhout, geb. 29 sep 1886 te Spijkenisse
3) Jacobus Berkhout, geb. 2 jan 1888 te Spijkenisse
4) Arie Berkhout, geb. 14 apr 1889 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 64

5) doodgeboren zoon Berkhout, geb. 5 aug 1890 te Spijkenisse
6) Johannes Marinus Berkhout, geb. 18 nov 1891 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 64

7) Dirk Berkhout, geb. 11 okt 1893 te Spijkenisse, ovl. 2 aug 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 64

8) Teunis Berkhout, geb. 28 jun 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 64

X-n Leendert Berkhout, geb. 22 sep 1891 te Rozenburg, ovl. 23 dec 1967 te Poortugaal, zoon van Arie Berkhout en Arentje Lieve
landbouwer in de Voorstraat van Simonshaven van 1918 tot 1966.

Gehuwd 8 mei 1918 te Rozenburg met:
Jacomijntje Groeneveld, geb. 3 nov 1889 te Rozenburg, ovl. 16 jun 1959 te Rotterdam
dochter van Arie Groeneveld en Elisabeth Huisman

1) Arie Berkhout, geb. 24 apr 1921 te Simonshaven
zakenman

2) Elisabeth Arendje Berkhout, geb. 11 nov 1922 te Simonshaven, ovl. 31 dec 1982 te Simonshaven
Gehuwd 15 okt 1942 te Geervliet met:
Leendert Poldervaart, geb. 15 mrt 1921 te Geervliet
boordwerktuigkundige, zoon van Dirk Poldervaart, landbouwer te Biert en Leuntje Annetje Doola ar.

X-o Dingena Neeltje Berkhout, geb. 7 feb 1906 te Rozenburg, ovl. 15 dec 1951 te Abbenbroek, dochter van Corstiaan Berkhout en Maria de Baan
trouwt 8-5-1930 te Abbenbroek met Abel van der Burgh, zoon van Arie van der Burgh en Maria Hollaar
met:
N.N.
1) Corstiaan Berkhout, geb. 1926 te Abbenbroek, ovl. 21 nov 1946 te Arnhem
overlijden vermeld te Abbenbroek

X-o Dingena Neeltje Berkhout
Gehuwd 8 mei 1930 te Abbenbroek met:
Abel van der Burgh, geb. 2 feb 1892 te Zuidland, ovl. 19 mrt 1983 te Abbenbroek
landbouwer aan de Oudewaaldijk in Abbenbroek, zoon van Arie van der Burgh, landbouwer en Maria Hollaar.

X-p Leendert Berkhout, geb. 11 mei 1907 te Rozenburg, ovl. 17 feb 1958 te Abbenbroek, zoon van Corstiaan Berkhout en Maria de Baan
landbouwer aan de Oudelandsedijk in Abbenbroek

Gehuwd 27 apr 1939 te Abbenbroek met:
Jasperina Ingetje den Ouden, geb. 11 jun 1911 te Abbenbroek, ovl. 23 okt 1991 te Abbenbroek
dochter van Meindert den Ouden en Neeltje Diephout.

1) Meinder Corstiaan Berkhout, volgt: XI-a
Gehuwd 5 okt 1966 te Rhoon met:
Alida Francina Speelman, geb. 2 aug 1942 te Rhoon

2) Maria Elly Berkhout, geb. 1 sep 1944 te Abbenbroek
Gehuwd 10 okt 1970 te Abbenbroek met:
Jan Willem Meiburg, geb. 4 dec 1947 te Abbenbroek
zoon van Adriaan Meiburg en Pietertje Nelia Kwak

X-q Leendert Willem Berkhout, geb. 13 mei 1903 te Spijkenisse, ovl. 27 feb 1984 te Hellevoetsluis, zoon van Cornelis Berkhout en Pietertje Hoogvliet
Landbouwer aan de Hartelsedijk

Gehuwd 26 jun 1930 te Zuidland met:
Lijntje Noordermeer, geb. 30 nov 1907 te Nieuwenhoorn, ovl. 13 mrt 2000 te Oud-Beijerland
dochter van Hugo Noordermeer, landbouwer en Neeltje Qualm.

1) Cornelis Berkhout
2) Nel Berkhout
3) Hugo Berkhout, geb. 28 mrt 1938 te Spijkenisse, ovl. 29 okt 1992 te Hellevoetsluis
aannemer
met:
Lena Martha Groenenboom, geb. te Barendrecht
dochter van Adrianus Melis Groenenboom en Maria Kool.

X-r Leendert Johannes Berkhout, geb. 27 sep 1899 te Spijkenisse, ged. 29 okt 1899 te Spijkenisse, ovl. 2 sep 1972 te Oud-Beijerland, zoon van Marinus Berkhout en Adriaantje Mol
geboren in huis nr. 218, landbouwer aan de Hartel.

Gehuwd 3 mei 1924 te Piershil met:
Geertrui Sterrenberg, geb. 10 apr 1902 te Piershil, ovl. 8 nov 1988 te Oud-Beijerland
dochter van Pieter Sterrenberg, landbouwer te Piershil en Marthina van Dijk.

Links de boerderij van "kleine Leen" Berkhout, rechts die van "grote Leen" Berkhout aan de Hartelsedijk

1) Marinus Pieter Berkhout, volgt: XI-b
Gehuwd 4 jun 1958 te Oudenhoorn met:
Wilhelmina Cornelia Zeelenberg, geb. 18 mrt 1932 te Oudenhoorn
dochter van Leendert Zeelenberg, landbouwer aan de Tussenweg in Oudenhoorn en Dana Cornelia v an der Burgh.

X-s Cornelis Berkhout, geb. 11 jan 1904 te Spijkenisse, ovl. 13 okt 1944 te Piershil, zoon van Marinus Berkhout en Adriaantje Mol
landbouwer
met:
Willemijn Vogelaar, geb. 31 okt 1906 te Dinteloord, ovl. 24 nov 1987 te Bergen op Zoom
1) Adrie Berkhout, geb. 14 jul 1932 te Piershil, ovl. 19 mrt 1995 te Waddinxveen
Gehuwd 29 nov 1968 te Piershil met:
Pieter Ouwdijk, geb. 8 jun 1926, ovl. 10 feb 1984 te Waddinxveen

2) Anthonie Marinus Cornelis Berkhout, volgt: XI-c
Gehuwd 23 jan 1966 te Strijen met:
Pietertje Metje Schouwenburg, geb. 23 jan 1946 te Strijen
dochter van Jacob Schouwenburg en Johanna Maria Achterberg

X-t Abraham Berkhout, geb. 27 nov 1834 te Oudenhoorn, zoon van N.N. en Dina Berkhout
Gehuwd 26 apr 1861 te Heenvliet met:
Jannetje Breederland, geb. 24 aug 1839 te Heenvliet, ovl. 9 mrt 1912 te Heenvliet
dochter van Johannes Breederland en Elizabeth van Aart

1) Johannes Berkhout, volgt: XI-d
Gehuwd 27 apr 1894 te Hekelingen met:
Kaatje Saarloos, geb. 2 nov 1870 te Hekelingen, ovl. 8 sep 1918 te Hekelingen
dochter van Leendert Saarloos en Neeltje Bovense

XI-a Meinder Corstiaan Berkhout, geb. 25 mei 1940 te Abbenbroek, zoon van Leendert Berkhout en Jasperina Ingetje den Ouden
landbouwer aan de Oudelandsedijk te Abbenbroek

Gehuwd 5 okt 1966 te Rhoon met:
Alida Francina Speelman, geb. 2 aug 1942 te Rhoon
1) Wilhelmina Jasperina Berkhout, geb. 7 apr 1967 te Rotterdam
2) Jasperina Ingetje Wilhelmina Berkhout, geb. 10 jun 1969 te Abbenbroek
3) Leendert Berkhout, geb. 5 apr 1972 te Abbenbroek

XI-b Marinus Pieter Berkhout, geb. 8 okt 1934 te Spijkenisse, ged. 30 dec 1934 te Spijkenisse, zoon van Leendert Johannes Berkhout en Geertrui Sterrenberg
Gehuwd 4 jun 1958 te Oudenhoorn met:
Wilhelmina Cornelia Zeelenberg, geb. 18 mrt 1932 te Oudenhoorn
dochter van Leendert Zeelenberg, landbouwer aan de Tussenweg in Oudenhoorn en Dana Cornelia v an der Burgh.

1) Leendert Johannes Berkhout, geb. 3 mrt 1959 te Rotterdam, ged. 3 mei 1959 te Oud-Beijerland, ovl. 16 jan 1963 te Oud-Beijerland
2) Geertrui Dana Berkhout, geb. 11 jan 1961 te Oud-Beijerland, ged. 12 mrt 1961 te Oud-Beijerland
Gehuwd 24 feb 1984 te Oud-Beijerland met:
Frans van der Linden, geb. 19 dec 1959 te Pretoria (ZA)
vertegenwoordiger, zoon van Frans van der Linden en Wilhelmina Cornelia van Beveren.

3) Trudy Berkhout, geb. 30 nov 1963 te Oud-Beijerland, ged. 1 mrt 1964 te Oud-Beijerland, ovl. 10 jul 1991 te Oud-Beijerland
zij is verongelukt te Oud-Beijerland.

Gehuwd 25 jul 1986 te Oud-Beijerland met:
Arie Pieter Havelaar, geb. 21 aug 1957 te Dubbeldam
exportmanager.

4) Leentje Johanna Berkhout, geb. 11 aug 1965 te Oud-Beijerland, ged. 19 dec 1965 te Oud-Beijerland

XI-c Anthonie Marinus Cornelis Berkhout, geb. 16 feb 1944 te Piershil, zoon van Cornelis Berkhout en Willemijn Vogelaar
landbouwer

Gehuwd 23 jan 1966 te Strijen met:
Pietertje Metje Schouwenburg, geb. 23 jan 1946 te Strijen
dochter van Jacob Schouwenburg en Johanna Maria Achterberg

1) Cornelis Berkhout, geb. 1 mrt 1968 te Piershil
2) Johanna Willemijn Berkhout, geb. 12 jan 1973 te Piershil

XI-d Johannes Berkhout, geb. 21 jun 1866 te Heenvliet, ovl. 17 apr 1926 te Hekelingen, zoon van Abraham Berkhout en Jannetje Breederland
geboren aan de Toldam 16, bouwknecht.

Gehuwd 27 apr 1894 te Hekelingen met:
Kaatje Saarloos, geb. 2 nov 1870 te Hekelingen, ovl. 8 sep 1918 te Hekelingen
dochter van Leendert Saarloos en Neeltje Bovense

1) Abraham Berkhout, geb. 25 feb 1895 te Spijkenisse
geboren in huis nr. 211