Brevitas:
De stijlmiddelen van bondig spreken
 • abbreviëren: de kunst zich zo kernachtig mogelijk uit te drukken;
 • brachylogie: de stijlvorm die woorden of gedachten weglaat om in zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen;
 • brevitas: beknopt en bondig spreken;
 • epifonema: een pakkend epigram dat wordt gebruikt voor de opsomming;
 • epitrochasmus: een snelle overgang van de ene stelling naar de andere;
 • fabel: een kort, allegorisch verhaaltje;
 • oxymoron: het naast elkaar plaatsen van tegengestelde begrippen, in feite een gecondenseerde paradox;
 • percursie: het opsommen van feiten en gegevens zonder daarbij in detail te treden;
 • spreuk: een korte, kernachtige stelling met een algemene waarheid;
 • zeugma: het gebruik van één (werk)woord dat meerdere zinsneden overspant:
  • diazeugma: de vorm van zeugma waarbij één onderwerp meerdere werkwoorden heeft;
  • hypozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de laatste zinsnede staat;
  • mesozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de middelste zinsnede staat;
  • prozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de eerste zinsnede staat.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage