Pathopeia:
Beroep op de emotie en aansporingen
 • amfidiorthosis: het verzachten of afbakenen van een aanklacht die in woede is gedaan;
 • anacoenosis: het vragen van de mening van de toehoorders;
 • anticategoria: wederzijdse beschuldigingen of tegenbeschuldigingen;
 • antirrhesis: het verwerpen van een argument omdat het insignificant, fout of slecht is;
 • apaetesis: een zaak die in woede opzij is gelegd later opnemen;
 • apocarteresis: alle hoop opgeven in de ene richting en de andere inslaan voor hulp;
 • apodioxis: een argument verontwaardigd verwerpen als impertinent of absurd;
 • aporia: het tot uitdrukking brengen van twijfel of onzekerheid;
 • aposiopesis: het plotseling afbreken van een zin; een plotseling zwijgen;
 • apostrof: het zich plotseling wenden tot een andere persoon;
 • ara: een verwensing of smaadvers;
 • asphalia: zichzelf aanbieden als borg voor een verplichting;
 • bdelygma: een uitdrukking van haat of afschuw;
 • cataplexis: een bedreiging met straf, ongeluk of rampspoed;
 • compliment: het uitvoeren van geëmotioneerde ceremoniën;
 • comprobatio: het complimenteren van iemands rechters of toehoorders;
 • deesis: een heftige smeekbede aan goden of mensen;
 • dehortatio: een waarschuwing, een advies het tegenovergestelde te doen;
 • diabole: een voorspelling of afkeuring van toekomstige gebeurtenissen;
 • diasyrmus: een kleinering van de argumenten van de tegenstander;
 • dicaeologia: excuses maken uit noodzaak;
 • donysis: het beschrijven of reconstrueren van heftige emoties;
 • ekfonesis: een uitroep die emotie uitdrukt;
 • emfaze: het spreken met nadrukkelijke uitingen van gevoel en veel nadruk;
 • encomium: het prijzen van een persoon of voorwerp door inherente eigenschappen op te hemelen;
 • epiplexis: een vraag stellen om (vervolgens) te vermanen;
 • erotesis: een retorische vraag die sterke afkeuring of ontkenning impliceert;
 • eucharistia: een dankzegging tijdens een rede;
 • euche: een belofte of eed tijdens een rede;
 • eulogia: een persoon of voorwerp aanprijzen;
 • eustathia: een gelofte van standvastigheid;
 • exordium: de inleiding van een rede om de aandacht van de toehoorders te trekken;
 • exuscitatio: emotionele uitingen die de toehoorders moeten bewegen tot soortgelijke gevoelens;
 • hypocrisis: de spot drijven met een tegenstander door zijn gebaren of spraakeigenschappen te overdrijven;
 • indignatio: hartstochtelijk spraakgebruik of luid, boos spreken;
 • inter se pugnantia: op hypocrisie of inconsistentie wijzen in het gezicht van de tegenstander;
 • mempsis: klagen over onrecht en om hulp smeken;
 • mycterismus: de spot drijven met een tegenstander, begeleid door gebaren;
 • oictros: het opwekken van medegevoel of vergeving;
 • ominatio: een onheilsprofetie;
 • onedismus: het vermanen van iemand als ondankbaar of goddeloos;
 • optatie: het uitspreken van een (harte)wens;
 • orcos: een eed;
 • paeanismus: een uitroep van vreugde;
 • paramythia: een treurende troosten;
 • peroratie: een hartstochtelijke slotrede;
 • philophronesis: een poging woede te verzachten door vriendelijke spraak en nederige onderworpenheid;
 • proklesis: een heftige oproep tot actie;
 • protrope: het aansporen van de toehoorders door dreigingen en beloftes;
 • sarcasme: een schimpscheut of hoon;
 • sygnome: het vergeven van onrecht;
 • tapinosis: onwaardige taal die een persoon of voorwerp vernedert;
 • thaumasmus: een uitroep van verbazing;
 • threnos: een jammerklacht.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage