Handboek filologie: J

Jambe, Jambus
Een versvoet met de vaste combinatie: U : -. In de tijd van de Renaissance zijn de klassieke versmaten in West-Europa overgenomen. Daar in de Westeuropese talen de lengte van de lettergreep geen duidelijke rol speelt, kon men de afwisseling kort : lang niet overnemen. Men verving die door een afwisseling van geaccentueerde en ongeaccentueerde lettergrepen, als in het volgende Nederlandse voorbeeld van Vondel (waarbij - een geaccentueerde en U een ongeaccentueerde lettergreep voorstelt):

De lief- de tot zijn land is ye-der aen-ge-bo-ren

U - U - U - U - U - U - U

Jargon
Koeterwaals; (duistere) vaktaal.

Jota
De Griekse letter i: ι.
Zie het volledige Griekse alfabet op deze pagina.

 

  © Maurice van Elburg
Niet zonder toestemming kopiëren.
 
  << Naar I  of  Naar K >>  
 

Terug naar de homepage