Handboek filologie: Q

Quadrisyllabel
Een vierlettergrepig woord.

Quaestio finita
Zie hypothesis.

Quaestio infinita
Zie thesis 2.

Qualitas
De vorm van de hoofdvraag van een strafproces, waarbij wordt gevraagd of de beschuldigde hetgeen hij voor wordt aangeklaagd met recht en reden gedaan heeft (an iure fecerit). Vergelijk coniectura, finitie en translatie.

Quantitatief vers
Zie kwantitatief vers.

Quatorzain
Een veertienregelig gedicht; een onregelmatig sonnet.

Quatrijn
Een vierregelige strofe. Ze kan gepaard (aabb), omarmend (abba) of gekruist rijm (abab) hebben.

 

  © Maurice van Elburg
Niet zonder toestemming kopiëren.
 
  << Naar P  of  Naar R >>  
  Terug naar de homepage