Een geschiedenis van retorica 2
De volgende stap in de ontwikkeling van het Griekse proza en de retorica komt voor rekening van de sofisten. Wat - vanuit een moreel standpunt - ook gevonden kan worden van de leer van deze veelbesproken onderwijzers van wijsheid en van het effect ervan op het nationale leven en karakter, over het algemeen wordt erkend dat zij het fundament hebben gelegd van een kunstige prozastijl die uiteindelijk heeft geleid tot de glanzend gepolijste dictie van Plato en Demosthenes. Gewoonlijk wordt een onderscheid gemaakt tussen de oosterse (Ionische) en westerse (Siciliaanse) sofistische retorica, waarbij de vertegenwoordigers van de eerste hoofdzakelijk aandacht besteedden aan nauwkeurigheid (˘rth˘epeia), terwijl de tweede groep meer aandacht hadden voor de schoonheid (euepeia) van de stijl.
 

<< Vorige                                                   Volgende >>

 
  Terug naar de homepage