Retorica
Retorica is de studie gewijd aan effectief spreken en schrijven. En de kunst van overtuigen. En nog veel meer.

Om te bepalen hoe taal werkt, moet je een (kunstmatig) onderscheid maken tussen vorm en inhoud: wat wordt gezegd en hoe wordt het gezegd. Omdat retorica zo bezig is met het hoe van taal, de methoden en middelen om te communiceren, denken sommigen dat het alleen maar met stijl en verschijningsvorm bezig is en niet met de kwaliteit of inhoud van de boodschap. Voor velen (waaronder Plato) gaat retorica vooral over het kunstmatige (in het gunstigste geval) of zelfs misleiding (in het ongunstigste geval). En dit terwijl men zich toch beter kan richten op belangrijkere zaken, zoals waarheid of rede door middel van dialektiek, filosofie of religie?

Deze site is gewijd aan retorica en tracht dit snijvlak van taal, filologie, logica, communicatie en stijl in een positief daglicht te stellen en toegankelijk(er) te maken. Aan de site wordt voortdurend gewerkt. Bijdragen in de vorm van artikelen, relevante links, kritiek, aanvullingen, opmerkingen en dergelijke zijn welkom.

 
  Terminologie van retorica, filologie, grammatica en dergelijke verklaard:
 
de letter A de letter B de letter C de letter D
de letter E de letter F de letter G de letter H
de letter I de letter J de letter K de letter L
de letter M de letter N de letter O de letter P
de letter Q de letter R de letter S de letter T
de letter U de letter V de letter W de letter X
de letter Y de letter Z Bronnen  
   
  Voorheen werden de Griekse termen op deze site in Griekse letters weergegeven. Omdat de laatste jaren steeds meer uitgevers kiezen voor transcriptie, volgen wij dit op deze site. Griekse woorden worden in kleine kapitalen weergegeven. Latijnse termen cursief.    
     
  © Maurice van Elburg (mailen kan op m punt elburg4 at chello punt nl -- de "punt" en "at" zijn zo geschreven om de zoekmachines voor mailadressen te foppen)