Metaforische substituties
en grappen
 • agnominatie: het herhalen van een woord met een verschil in een letter of klank;
 • allegorie: een uitgebreide metafoor;
 • anaclasis: een homonymische grap, waarbij de spreker één of meerdere woorden van de vorige overneemt, maar er een andere betekenis aan geeft;
 • antapodosis: een gelijkenis waarin de vergeleken objecten in meerdere opzichten overeenkomen;
 • antonomasia: een beschrijvende frase voor een eigennaam of een eigennaam voor een eigenschap die ermee wordt geassocieerd;
 • asteismus: een schertsend of spottend antwoord met een woordspeling;
 • cacemfaton: grove scherts, dubbelzinnige toespelingen;
 • catachrese: het gebruik van een woord in een oneigenlijke betekenis;
 • distinctio: de specifieke verwijzing naar verschillende betekenissen van een woord;
 • eufemisme: een verzachtende benaming van iets onaangenaams;
 • hyperbool: een overdrijvende uitdrukking;
 • ironie: een betekenis uitdrukken terwijl de tegenovergestelde wordt bedoeld;
 • meiosis: verkleinen, vaak door gebruik van een troop die bestaat uit één woord;
 • metalepsis: het voorafgaande verwisselen met het volgende, de oorzaak verwisselen met het gevolg;
 • metonymie: het verwisselen van de naam met een eigenschap, delen voor het geheel, etc.;
 • parabel: het onderwijzen van een morele stelling door middel van een uitgebreide metafoor;
 • paronomasie: het spelen met de klank of betekenis van woorden;
 • simile: het expliciet vergelijken van zaken;
 • synecdoche: een metonymische beeldspraak van het deel voor het geheel of andersom.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage