Metaplasma: Toevoegen, weglaten, verplaatsen en vervangen van letters, klanken en lettergrepen
 • adiectio: het toevoegen van een deel van een woord:
  • epenthesis: het toevoegen van een letter, klank of lettergreep in het midden van een woord;
  • paragoge of proparalepsis: het toevoegen van een letter, klank of lettergreep achteraan een woord;
  • prothesis: het toevoegen van een letter, klank of lettergreep aan het begin van een woord
 • detractie: het weglaten van een deel van een woord:
  • afaeresis: het weglaten van een lettergreep aan het begin van een woord;
  • apocope: het weglaten van een lettergreep aan het einde van een woord;
  • elisie: het uitstoten van een zwakker geaccentueerde klank;
  • syncope: het uitstoten van een klank midden in een woord
 • antisthecon: het vervangen van een letter of klank door een andere binnen een woord;
 • diastole: het verlengen van een lettergreep of vocaal die normaal kort is;
 • diëresis: het verlengen van een woord door van één lettergreep twee te maken;
 • metathesis: het verplaatsen van een letters binnen het woord;
 • syneresis: het samentrekken van twee lettergrepen tot één;
 • synaloefe: het samentrekken van twee klinkers tot één;
 • synizesis: het versmelten tot één klank van twee klanken die tot verschillende lettergrepen behoren;
 • systole: het verkorten van een lettergreep of vocaal die normaal lang is.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage