De tweede fase van de retorica: Ordening
In deze fase plaatst de redenaar de gevonden of bedachte argumenten in logische volgorde.

Een klassieke rede had zeven delen:

  1. de inleiding (exordium) waarin de aandacht van de toehoorders werd getrokken;
  2. de narratie (praecognitio of narratio) waarin de feiten werden uiteengezet;
  3. de expositie of definitie (explicatio of definitio) waarin de gebruikte termen worden gedefinieerd en de zaken geopend die moeten worden behandeld;
  4. de partitie (partitio) waarin alle punten die behandeld zullen worden, worden toegelicht en verklaard wat exact bewezen moet worden;
  5. de confirmatie (amplificatio) waarin de argumenten voor en tegen worden uiteengezet en de bewijsvoering gehouden;
  6. de confutatie of refutatie (refutatio of reprehensio) waarin de argumenten van de tegenstander worden weerlegd;
  7. de peroratie (peroratio of epilogus) waarin de argumenten werden opgesomd en het publiek opgezweept.

Er zijn stromingen die deze delen samenvatten in drie delen: inleiding (exordium), centraal gedeelte (corpus) en slot (conclusio of peroratio).

     
 
  Terug naar Vinding Verder naar Verwoording  
  Terug naar de inleiding Terug naar de homepage  
  © Maurice van Elburg