Beschrijvende stijlmiddelen
 • anatomie: het analyseren van een zaak tot de samenstellende onderdelen;
 • anemografie: het beschrijven van de wind;
 • characterismus: het beschrijven van een lichaam of geest;
 • chorografie: het beschrijven van een natie;
 • chronografie: het beschrijven van tijd;
 • dendrografie: het beschrijven van een boom;
 • diatypose: een levendige beschrijving van personen of zaken;
 • effictio: een persoonlijke beschrijving (van de uiterlijke kenmerken);
 • energia: een duidelijke, heldere, levendige beschrijving;
 • ethopoia: een beschrijving van natuurlijke neigingen;
 • geografie: een beschrijving van de aarde;
 • hydrografie: een beschrijving van water;
 • hypotypose: het nabootsen van daden;
 • icon: het beschrijven van een gelijkenis door beeldspraak;
 • mimesis: een nabootsing van gebaren, uitspraak of (veronderstelde of verzonnen) uitingen bij een persoon;
 • onomatopee: een woordvorming door klanknabootsing, waarbij de uitspraak aan de betekenis doet denken;
 • pragmatografie: het levendig beschrijven van een actie of gebeurtenis;
 • prosopografie: het beschrijven van denkbeeldige personen of lichamen;
 • topografie: het beschrijven van plaatsen;
 • topothesia: het beschrijven van denkbeeldige, niet-bestaande plaatsen.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage