Versterkende stijlmiddelen
 • accumulatie: het samen plaatsen van woorden met (bijna) dezelfde betekenis;
 • aetiologie: het geven van een reden of oorzaak;
 • anacephalaeosis: een recapitulatie;
 • antonomasia: het vervangen van soortnaam door eigennaam of vice versa;
 • apofasis:
  • het verwerpen van alle alternatieven met uitzondering van één;
  • het opsommen van allerlei reden en elk ervan weerleggen;
  • het schijnbaar negeren van wat in werkelijkheid wordt bevestigd;
 • apoplanesis: het vermijden van de zaak door af te dwalen van het onderwerp;
 • asiatismus: de stijl met veel figuren, maar weinig ter zake doende woorden;
 • bombast: gezwollen taalgebruik, waarbij de figuren (meestal clichés) uitsluitend als versiering dienen, zonder verhelderende functie;
 • continuatio: het gebruik van volle, lange zinnen;
 • diallage: het inbrengen van verschillende argumenten om één stelling te bevestigen;
 • diëresis: het ontleden van een begrip in verschillende onderdelen;
 • digestie: een ordelijke opsomming van de punten die behandeld zullen worden;
 • distributie: het onderverdelen van het totaal in onderdelen;
 • divisio: het onderverdelen in soorten of klassen;
 • enumeratio: het onderverdelen van onderwerpen in bijkomende zaken, oorzaken in effecten, antecedenten in gevolgen, etc.;
 • epanodos: het uiteenzetten van een verklaring door het deel voor deel te bespreken;
 • epexegese: het toevoegen woorden of zinnen om deze te benadrukken;
 • epitheton: het toevoegen van een toepasselijk adjectief aan een subject;
 • macrologie: breedsprakigheid;
 • megaloprepeia: een schitterende en verheven uitspraak;
 • metanoia: het beperken van een uitspraak door deze te herroepen en beter te formuleren;
 • parenthese: het terzijde invoegen van een woord, zinsdeel of zin;
 • perifrase: het gebruik van omschrijvingen;
 • peristate: het benadrukken door het gedetailleerd beschrijven van de omstandigheden;
 • synonymie: het benadrukken door het gebruiken van synoniemen;
 • systrofe: het opsommen van beschrijvingen van een ding zonder het te definiëren.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage