Toevoegen, weglaten en vervangen van woorden, zinnen en zinsneden
 • diacope: het delen van elementen van een nevenschikkend woord door een ander woord of woorden;
 • ellips: het weglaten van een woord of woorden (die eenvoudig kunnen worden bedacht);
  • anapodoton: het weglaten van een zinsnede;
  • asyndeton: het weglaten van verbindingen tussen woorden, zinnen en zinsneden;
  • syllepsis: een tussenvorm van ellips en zeugma (waarbij bijvoorbeeld één werkwoordsvorm van dezelfde stam voor meerdere subjecten wordt gebruikt);
 • parelcon: de toevoeging van overbodige woorden;
  • polysyndeton: het gebruiken van meer verbindingen tussen woorden, zinnen en zinsneden dan noodzakelijk;
 • zeugma: het gebruik van één (werk)woord dat meerdere zinsneden overspant:
  • diazeugma: de vorm van zeugma waarbij één onderwerp meerdere werkwoorden heeft;
  • hypozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de laatste zinsnede staat;
  • mesozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de middelste zinsnede staat;
  • prozeugma: de vorm van zeugma waarbij een werkwoord in de eerste zinsnede staat.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage