Voorbeelden, allusies en het citeren van autoriteit
 • aenos: het citeren van wijsheden uit fabels;
 • analogie: het redeneren of argumenteren vanuit parallelle zaken;
 • anamnesis: het aanhalen van zaken uit het verleden;
 • antinomie: het onderling vergelijken van wetten (of delen ervan);
 • apodixis: het verwijzen naar algemeen geaccepteerde principes of ervaringen ter bevestiging;
 • apomnemonysis: het citeren van een erkende autoriteit;
 • chrie: een korte uitwijding over de daad of een uitspraak van een persoon die wordt genoemd;
 • diatypose: het aanbevelen van bepaalde stelregels;
 • epicrisis: het evalueren van een geciteerde passage en er commentaar op geven;
 • exemplum: een geciteerd voorbeeld, waar gebeurd of niet;
 • fabel: een kort, allegorisch verhaaltje;
 • homoeosis: een algemene benaming voor figuren van overeenkomst;
 • martyria: iets bevestigen vanuit de eigen ervaring;
 • oraculum: het citeren van geboden van de goden;
 • parabel: het onderwijzen van een morele stelling door middel van een uitgebreide metafoor;
 • paroemia: het citeren van spreekwoorden;
 • spreekwoord: een korte, kernachtige uitspraak met een algemene waarheid.
  Terug naar de stijlfiguren  
  © Maurice van Elburg  
  Terug naar de homepage