JEWISH, CHRISTIAN AND MOSLIM DATES

JOODSE, CHRISTELIJKE EN MOSLIM DATA
 
Wist je niet dat het op zaterdag 1 januari 2000 ook nog gewoon 23 tevet van het joodse jaar 5760 en 24 ramadan 1420 volgens de moslimkalender was? Terwijl de liturgische kalender van het Vatikaan het jaar 2000 A.D. officieel op 28 november 1999 liet beginnen en op 2 december 2000 laat eindigen. Alle data exclusief voor de Amsterdammer Almanak en MokumTV. VRIJWARING: Aan deze documenten kunnen geen garanties worden ontleend/DISCLAIMER: The documents are provided as is. No warranties are made as to its correctness.

De Amsterdammer Almanak begon in 1494 als de Schaapsherderskalender en bevat ook het handboek van Hollandse Heiligen.

 
 
Joods nieuwjaar

rash ha-sjana
7 september 2002 (5763)
27 september 2003 (5764)
16 september 2004 (5765)
4 oktober 2005 (5766)

 
Katholiek

Liturgisch nieuwjaar
1 december 2002
30 november 2003
28 november 2004
27 november 2005

 
Islamitisch nieuwjaar

ras el-sena
5 maart 2003 (1424)
22 februari 2004 (1425)
10 februari 2005 (1426)
31 januari 2006 (1427)

Pesach

Joods pasen
.17 april 2003
6 april 2004
24 april 2005

 
Pasen

Orthodox pesach
.27 april 2003
11 april 2004
1 april 2005

 
Pasen

Christelijk pesach
.20 april 2003
11 april 2004
27 maart 2005

Ramadan

6 november tot 5 december 2002
27 oktober tot 25 november 2003
15 oktober tot 13 november 2004
4 oktober tot 2 november 2005

 
Suikerfeest/al-Fitr

6-8 december 2002
26-28 november 2003
14-16 november 2004
3-5 november 2005

 
Asjoera

14 maart 2003
2 maart 2004
19 februari 2005
9 februari 2006

Abrahams offerfeest/al-Adha/Kurban

Kurban bayram/al-adha is de laatste dag van de hadj-bedevaart naar Mekka, waarop het offer van Abraham (Ibrahim) wordt herhaald. Het is het belangrijkste islamitische feest en valt op:
12 februari 2003

Geboortedag profeet Mohamed

Milad an-nabi
14 mei 2003

 
Mohamed┤s hemelvaart

Lailat el-mi┤raj
19 september 2002
9 september 2003

   
Nacht van de zegen

Lailat el-bara┤at
21 oktober 2002
11 oktober 2003

 
Openbaring koran

Lailat el-kadir
2 december 2002
22 november 2003

Grote verzoendag

Yom kipoer
16 september 2002

 
Loofhuttenfeest

sukkoth
Het loofhuttenfeest ofwel
sukkoth begint vijf dagen
na de yom kipoer

Vreugde der wet

Simsjat torah
29 september 2002

Chanoeka

30 november 2002

 
Vasten van tebet

15 december 2002

 
Esthers feest

16 maart 2003

 
Poerim

16 februari 2003

Wekenfeest

Sjavoeot1
17 mei 2002
6 juni 2003

 
Yom tamnus

Tamnuzdag
27 juni 2002
17 juli 2003

 
Verwoesting van de tempel

Vasten van av
18 juli 2002
7 augustus 2003

Aswoensdag

5 maart 2003
25 februari 2004
9 februari 2005
1 maart 2006

 
Hemelvaart

29 mei 2003
20 mei 2004
5 mei 2005

 
Pinksteren

19 mei 2002
8 juni 2003
30 mei 2004
15 mei 2005

 
Advent

1 december 2002
30 november 2003
28 november 2004
27 november 2005

Zelfmoord Adolf Hitler

16 ijar 5705/16 jumada I 1364/29 april 1945

Christelijke aanpassingen

Het kerkelijk liturgisch jaar kent een aantal kerkelijke feestdagen. De belangrijkste zijn:

Kerstmis, naam afkomstig van Christusmis, de geboorte van Jezus rond het 7de jaar v˛˛r het begin van de christelijke jaartelling. De datum 25 december was oorspronkelijk een Perzisch ┤heidenfeest┤ waarop de herrijzenis van de zon na de kortste dag gevierd werd. Pas in de derde of vierde eeuw na Chr. begon men in het oosten pas met het vieren van de Epifanie of Openbaring des Heren, waarbij ook de geboorte van Christus werd herdacht. Rome stelde later een apart feest in op 25 December om zo de razend populaire heidense feestdag van Sol Inventus te verdrijven. Ditr onder het motto dat Christus de zon van de gerechtigheid zou zijn. Van Rome uit verspreidde het feest zich echter zeer snel over het westen.

Pasen was oorspronkelijk het Joodse pesach, het paasfeest als jaarlijkse herinnering aan de vlucht van de joden uit Egypte. Hetgeen gevierd werd met de slachting van het Paaslam. De christenen maakte van Christus ┤het paaslam dat voor de zonden is geslacht en de mens bevrijdt heeft van het juk van de satan door de verrijzenis uit de dood┤. Vroeger begon het paasfeest al op goede vrijdag, de dag waarop Christus aan het kruis zou zijn geslagen.

Hemelvaart valt op de 40ste dag na pasen. Op die dag zou Jezus in ┤onstoffelijke gedaante┤ de aarde zijn ontstegen.

Pinksteren is de 50ste dag na pasen. Oorspronkelijk het joods Wekenfeest dat zeven weken na pesach werd gevierd als dankfeest voor de oogst en ter herinnering aan de dag dat de Wet van de berg Sina´ aan Mozes gegeven werd. In de kerkelijke cyclus werd herdacht dat de Heilige Geest als vurige tongen over de apostelen neerdaalde. Die toen plotseling in verschillende talen konden spreken.

Hollandse Heiligen

Nederlandse Heiligen en bedevaartsplaatsen en heiligen wier relieken (stoffelijke resten) in Nederland verblijven, wier naam gegeven werd aan Nederlandse plaatsen, die bijzonder in Nederland vereerd worden en de naamheiligen van leden van het Huis van Oranje. Maar ook genadenoorden waar Nederlanders (vaak als straf) naar toe werden gestuurd. Ga nu direct naar de Hollandse Heiligen EN KLIK op de door u gewenste beginletter.

Osmaans Goud en vroegchristelijke martelinstrumenten

┤Wus geween is geween┤, zou men vroeger in het jiddisch hebben gezegd bij het zien van al dat goud en religieuze voorwerpen die binnenkort zullen worden tentoongesteld in Amsterdam.

De Schaapherderskalender

De Amsterdammer Almanak, voorheen de Schaapherderskalender

Andries z┤n kruis

In het hart van het Amsterdamse stadswapen staan drie zogenaamde Andrieskruizen. Tegenwoordig weten nog maar weinig mensen wie deze Andries (Andrew in het Engels) was. In de middeleeuwen wist iedere christen dat man in kwestie een belangrijke heilige was. Maar ook hoe stadsdeel Westerpark de Staatsliedenbuurt liet verdwijnen.

De eerste en oudste

In deze aflevering de Viagra-Heilige Sint Filo, ook bekend als San Filo di Veneria Reale of San Filo Torinese, die de eer te beurt viel als eerste van de heligenkalender te worden afgevoerd.

Home

Daycounter ę