WestSide Sportclub Big Ali
BIG ALI SPORT SINDS 1986 ACTIEF IN HET WESTERPARK (Amsterdam WestSide)Big Ali
Sportvereniging
Spaarndammerstraat 4F
Amsterdam
bigalisport@planet.nl

Secr. Yvonne Brilleman
020-6826001 of 0622624435


Postbanknummer
8868992
t.n.v. Friends Big Ali Sport


Zie de aanplakbiljetten op de sportcontainer in het Westerpark


Big Ali bij MokumTV

Big Ali OP INTERNET:

foto De StaatskrantErwin Josefa, oprichter, voorzitter en de drijvende kracht achter Big Ali Sport heeft niet alleen de buurtjeugd achter zich in zijn strijd tegen burocratie, ambtenarij en het uit haar voegen barstende stadsdeelgesukkel. Inmiddels weten veel mensen dat hem lukt waar het stadsdeel en de daarmee zo nauw verbonden stichting welzijn Westerpark maar niet in slagen. Big Ali stelt de kinderen in de buurt in staat om te sporten. Denk niet dat zoeits zomaar kan, want stadsdeel Westerpark heeft zich ook de Sport en de daarbij behorende gelden toegeeigend. Niet dat iemand ze daar ooit om had gevraagd heeft. Of er ooit één persoon om een stadsdeel heeft gevraagd. Maar toch, ze zitten er. En denken alles naar hun stadsdeelhanden te kunnen zetten. Inclusief "Sport" en de daarmee verbonden "integratie".

WEERSVERWACHTING VANDAAG BIJ BIG ALI SPORT
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast

Al is de heer Josefa inmiddels 53 en volgens de werkelozenkrant Mug van juni 2002 "aanhanger van de familie Flodder", geen haar aan zijn hoofd denkt er aan zijn strijd tegen het geklooi van de stadsdeel-amateurs die zo nodig willen heersen op te geven. Hierbij ondervind hij steeds meer steun van jongeren en ouderen in stadsdeel Westerpark, die met lede ogen aanzien hoe deze amateurbestuurders echte betrokkenen afschepen met twee armzalige bouwtoiletten, maar hun hand niet omdraaien als er 16 miljoen euro op tafel moet komen om het prachtig historisch gebouw waarin ze zetelen van een futuristisch glazen dak te voorzien zodat de ambtenaren op zolder een beter uitzicht hebben.

In 1986, jaren voor stadsdeel Westerpark door de PvdA werd opgericht als broedplaats voor het politiek overschot aan kaderleden, startte Big Ali een bijzonder project aan de rand van het Westerpark.

Kinderen waarvan de ouders geen geld hadden om ze lid te maken van een sportclub stelde Big Ali in staat om te sporten. Van de uitkering die hij kreeg, kocht hij ballen, tennisrackets en ander materiaal voor de scheve verloederde tennisbaan. Een plek waar toen vooral veel hondenbezitters en junkies zich ophielden. Het werd de hangout voor kinderen vanaf twaalf jaar. Voor een klein bedrag kon je er spullen huren om te skaten, tennissen, beachvolley basketball of jeu de boules te spelen. Ali organiseerde toernooien waar prijzen en bekers te winnen waren als herinnering. In de Mug liet Big Ali weten dat hij sport onmisbaar vind in de opvoeding, maar dat de kinderen wel met de 'Big Ali rules ' te maken krijgen en er ze discipline wordt bijgebracht: 'Bij mij zijn ze beter geworden. Daar ben ik voor iemand zonder HBS-diploma trots op.'

De methode Big Ali wordt hem door de buurt zo verfoeide stadsdeelklojo's natuurlijk niet in dank afgenomen. In de Mug schampert hij over die 'mietjes van ambtenaren' en laat Josefa weten dat hij "een verzetsjongen" is "die zich niet aanpast. Ik hou van rust en vrede, maar zie ik onrechtvaardige dingen dan ga ik verbaliseren. Je moet 24 uur per dag wakker zijn. Om goeie dingen te doen, ongeacht voor wie. Maar ook om te laten zien dat er onder politici volksverlakkers zitten. Ik zal altijd een verzetter blijven. Verzetten betekent opkomen voor je eigen rechten. Want niemand komt die rechten bij je brengen. Al ben je tien of tachtig jaar, je moet altijd waakzaam zijn."

Door de stadsdeelpolitiek is hij gewoon links en rechts genaaid. Gedane toezeggingen werden door nieuw opgedoken stadsdeelheerseresjes als betrof het een Koninklijke Gunst niet toegekend. Op alle mogelijke manieren proberen de stadsdeelsukkels (niet eens op democratische wijze gekozen, maar middels ondoorgrondelijk partijgekronkel in het Dagelijks Bestuur belande amateurs) dit burgerinitiatief burocratisch de nek om te draaien. Voor zijn toernooitjes moest plotseling een vergunning worden gevraagd. Inplaats blij te zijn dat Big Ali bereid blijkt ze voor zo'n vergunning te betalen (je vraagt je af waarom) hadden die afpersers op het stadsdeelkantoor nog aanmerkingen op het zonnescherm en de graffiti op de container waarin de sportvereniging is gehuisvest. De heer Josefa blijft mild in zijn oordeel: "Ik vind: je mag een politicus niet doodschieten, maar ambtenaren moeten als ze het verdienen een klap kunnen krijgen."

Een klap is geen klap, twee klappen is een halve klap

We vroegen ons af hoe de buurt over deze stelling dacht. We belden wat mensen uit de Van der Palmbuurt (percentueel de buurt waar het meest getennist wordt in de Staatsliedenbuurt). De meesten vonden 'een klap' wat magertjes voor een falende ambtenaar. Een geenquetteerde meende zelfs dat martelingen in bepaalde gevallen zouden moeten worden toegestaan. "Bijvoorbeeld welke ambtenaar verantwoordelijk was dat goed dreinerende paden in het Westerpark twee jaar geleden werden afgegraven om te worden vervangen door zware gele klei waarin je minstens tot 30 cm wegzakt als het even regent". Tot het stadsdeel zich er mee ging bemoeien kon je zelfs in de zwaarste regenbui door het park lopen. Nu zak je dagen later nog weg in de prut. De stadsdeelsukkels doen net of er niets aan de hand is. De verantwoordelijke ambtenaren worden niet verantwoordelijk gesteld voor hun falen. Niemand dwingt ze hun geklooi ongedaan te maken".

Big Ali zelf blijkt, in tegenstelling tot de meerderheid in bepaalde wijken binnen stadsdeel Westerpark, geen voorstander van de invoering van lijfstraffen voor politici. "Politici moeten tonen dat zij en niet ambtenaren de broek aan hebben". Wel gaf hij "een dwarse ambtenaar een paar klapjes", maar dat noemt hij iets uit de verleden tijd. 'Ik ben overgeschakeld op de nette manieren.'

Vanuit een oude container met aan beide zijden een ecotoilet stelt verzetsjongen Erwin Josefa nog steeds kansarme kinderen in staat te sporten. In het nabijgelegen majestueuze Westerpark-stadsdeelkantoor worden politici en ambtenaren "alsmaar dikker van de recepties. Hapjes, hapjes, hapjes. Het zijn net zatte walvissen."

Wie is Big Ali?

In 1949 geboren op Curacao in een gezin met veertien kinderen. Zijn vader zat bij Shell en klom op tot ingenieur. Daarnaast was hij tot zijn pensioen voorzitter van het recreatiecentrum van de oliemaatschappij. Zijn vader hoorde hijn nooit over politiek of verzet spreken. "Hij waarschuwde me ook: wil je wat bereiken, dan moet je je mond leren houden. Je moet kunnen horen, zien, zwijgen. Maar ik doe juist het omgekeerde." Zijn broers en zusters gingen naar de HBS en belandde in het bedrijfsleven. Hoewel ook Ali de capaciteiten had door te studeren, maar wilde persé naar de technische school. Na de MTS werkte Big Ali als machinebankwerker bij de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschappij en werd boxer. Noemt het "een eerlijke sport, waarvan je karakter krijgt. Sterk aanbevolen voor politici." Naast het boxen ontwikkelde Big Ali ook een grote mond. Het heeft hem nooit echt in de problemen gebracht. 'Ik heb al mijn 32 tanden nog. Maar je wordt niet gehonoreerd als je eerlijk bent.'

De gegevens voor dit artikel kwamen o.a. uit de uitzendingen van MokumTV, De Staatskrant en Mug van juni 2002

HOME

Big Ali Sportvereniging, p/a Spaarndammerstraat 4F
bigalisport@planet.nl
tel. secr. Yvonne Brilleman: 020-682 60 01 of 06 22624435
Postbanknummer: 8868992 t.n.v. Friends Big Ali Sport