De Heilige Koran in het Nederlands verklaard.

Volgens de opvatting van (vooral Arabisch sprekende moslims) is het onmogelijk de Goddelijke Boodschap te vertalen.

Om slechts 1 woord (bijvoorbeeld "rahman" of "rahim") uit dit Hoogheilig Boek te verklaren verschijnen nog steeds dikke boeken in de Arabische wereld.

Omdat de betekenis belangrijk is, werd "Allah" vertaald als "God". Allah is een semitisch woord wat oorspronkelijk van het Aramese "Elohi" stamt. Het woord "God" komt van het Perzische "Khoda".

We beseffen dat er weinig tot niets van de wonderbaarlijke mystiek van de Arabische poëzie in welke vertaling dan ook bewaard kan blijven en dat elke vorm van verdichting de inhoud van het Boek der Boeken teniet zou doen.

Het is slechts een poging enigzins weer te geven wat er voor niet Arabisch sprekende slechts met het hart toegankelijk is.

Wij smeken dan ook dat onze poging iets van de Goddelijke Boodschappen in het Vlaams te doen klinken genade zal vinden in De Ogen van de Allerhoogste op de Dag des Oordeels.

Hassan Alaoui en Mohamed el-Fers

LINKS

Ramadan meer dan vasten
Een islamitisch graf in Nederland
Het Gebed
Ramadan site

In het engels:

Islam - IslamiCity in Cyberspace
The Holy Quran
The Noble Quran in het engels
About the Prophet Mohamed
Prophet Mohamed
Mohamed´s Biography
Mohamed The Prophet
Description of the Prophet Mohamed
Finality Of Prophethood
Sunnah and Hadith
Mohamed's last sermon
What they say about Mohamed
Additional Sayings about the Prophet
Prophethood in Islam
Translation of Sahih Bukhari
QSS
Islam Questions and Answers
Free Muslim Resources
Seeru Islamic Search
Musalman search
Iislamic interlink
Islamic art
Arabic morphology tool
Islam on line
Islam Web
Al Sunnah
Islam Sun
Muhaddith
Qatar Ministry of Awqaf
Al Salafi
Al Qaradawi
Al Azhar
Al-Islam
Islam World
Islamic Network
Al-Mishkat
Muslim Online
About Islam and Muslims
Islam Channel
Saudi Islamic Affairs Department
Endowment,Dawa and Guidance

Islamic Gateway
This is the Truth
International Islamic Center

De Heilige Koran

In het Nederlands verklaard. Klik op één van de hoofdstukken of zoek een bepaald woord in deze Nederlandstalige verklaring:


1. Het begin (el-Fatihah)

2. De koe (el-Baqarah)

3. Het Huis van Imraan (el-Imraan)

4. De vrouwen (an-Nisa)

5. De tafel (el-Maidah)

6. Het vee (el-Anaam)

7. De verheven plaatsen (el-Araf)

8. De oorlogsbuit (el-Anfal)

9. Berouw (at-Tauba)

10. Jonas (Joenos)

11. Hoed

12. Jozef (Joesof)

13. De donder (ar-Rad)

14. Abraham (Ibrahim)

15. Het rotsachtige pad (al-Hidjr)

16. De bij (an-Nahl)

17. De nachtelijke tocht, de kinderen van Israel (al-Israa, banie Israel)

18. De spelonk (al-Kahf)

19. Maria (Maryam)

20. Taa Haa

21. De profeten (el-Anbiyaa)

22. De pelgrimstocht (el-Hadj)

23. De gelovigen (el-Mominoen)

24. Het licht (an-Nour)

25. Het criterion (el-Forqaan)

26. De dichters (asj-Sjoaraa)

27. De mieren (an-Naml)

28. De vertelling (el-Qasas)

29. De spin (el-Ankaboet)

30. De Romeinen (ar-Roem)

31. De Wijzen (Loqmaan)

32. De aanbidding (as-Sadjah)

33. De confreres (el-Ahzaab)

34. De stad Saba (Saba)

35. De schepper (Faatir)

36. Jaa Sien

37. De gerangschikten (as-Saafaat)

38. Saad

39. De groepen (az-Zomar)

40. De gelovige (el-Momin)

41. Fussilat

42. De consultatie (asj-Sjoera)

43. De gouden juwelen (az-Zochrof)

44. De rook (ad-Dochaan)

45. Het knielen (el-Djaasijah)

46. Bochtige zandpaden (el-Ahqaaf)

47. Mohamed

48. De overwinning (el-Fath)

49. De binnenkamers (el-Hodjoraat)

50. Qaaf

51. De verspreidende winden (az-Zaarijaat)

52. De berg (at-Toer)

53. De ster (an-Nadjm)

54. De maan (el-Qamar)

55. De barmhartige (ar-Rahmaan)

56. De onoverkomelijke gebeurtenis (el-Waaqiah)

57. Het ijzer (el-Hadied)

58. De pleitende vrouw (el-Modjaadalah)

59. De bijeenkomst (el-Hasjr)

60. De vrouw die verhoord zal worden (el-Momtahanah)

61. De strijdplaats (as-Saff)

62. De bijeenkomst (vrijdag) (el-Djomo'ah)

63. De huichelaars (el-Monaafiqoen)

64. Beider verlies en winst (at-Taghaabon)

65. De scheiding (at-Talaaq)

66. Denkend dat iets verboden is (at-Tahriem)

67. De dominie (el-Molk)

68. De pen (el-Qalam)

69. De zekere realiteit (el-Haaqqah)

70. De manieren van ascentie (el-Ma'aaridj)

71. Noach (Noeh)

72. el-Djinn

73. Gevouwen in kleding (el-Mozzammil)

74. De gebundelde (el-Moddassir)

75. De wederopstanding (el-Qi´jaamah)

76. De Tijd, De Mensen (ad-Dahr, el-Insaan)

77. Zij Die Gezonden Waren (el-Morsalaat)

78. Het Nieuws (an-Naba)

79. An-Naziaat

80. Hij Fronste (Abasa)

81. Het Opvouwen (At-Takwier)

82. Het Klievende (el-Infitaar)

83. Daden in fraude (el-Motaffifeen)

84. De Splijting (el-Insjiqaaq)

85. De Tekens van de Zodiak (el-Boroej)

86. De Nachtelijke Bezoeker (at-Taariq)

87. De Allerhoogste (el-Ala)

88. Het Overweldigende Evenement (el-Ghaasjijah)

89. De Dageraad (el-Fadjr)

90. De Stad (el-Balad)

91. De Zon (asj-Sjams)

92. De Nacht (el-Lail)

93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)

94. De Expansie (asj-Sjarh)

95. De Vijg (at-Tien)

96. Het Geronnen Bloed (el-Alaq)

97. De Waardevolle Nacht (el-Qadr)

98. Het Uitsluitende Bewijs (el-Bajjinah)

99. Het Geschuddene (az-Zalzalah)

100. Zij Die Rennen (el-Aadi'jaat)

101. De Dag van Oproering (el-Qaariah)

102. Opstapelen (at-Takaasor)

103. Tijd door de Tijden (el-Asr)

104. De Schandaal Verspreider (el-Homazah)

105. De Olifant (el-Fiel)

106. Qoraisj

107. De Noden van Buren (el-Maa'oen)

108. De Overvloed (el-Kausar)

109. De Ongelovigen (el-Kaafiroen)

110. De Overwinning (an-Nasr)

111. De Palmvezel, De Vlam (el-Masad, el-Lahab)

112. Zuiverheid van Geloof (el-Ichlaas)

113. De Dauw (el-Falaq)

114. De Mensheid (an-Naas)

Deze site wordt net als MokumTV NIET gesubsidieert. We danken de provider voor deze gratis ruimte op het internet.

Het is
de Ramadan
17 nov tot 16 dec 2001
06 nov tot 05 dec 2002
27 okt tot 25 nov 2003
15 okt tot 13 nov 2004
04 okt tot 02 nov 2005

Suikerfeest
al-Fitr

17-19 dec 2001
06-08 dec 2002
26-28 nov 2003
14-16 nov 2004
03-05 nov 2005

Abrahams offerfeest
al-Adha
Kurban bayram

06 maart 2001,
23 februari 2002
12 februari 2003
2 februari 2004
21 januari 2005
10 januari 2006

al-adha is de laatste dag van de hadj-bedevaart naar Mekka en het belangrijkste islamitische feest

Asjoera
04 april 2001
24 maart 2002
14 maart 2003
02 maart 2004
19 februari 2005
09 februari 2006

Lees ook het geïllustreerde verhaal over Kerbala en wat daar gebeurde op de nacht van Ashura.

Geboorte Mohamed
Milad an-nabi

04 juni 2001
24 mei 2002
14 mei 2003
2 mei 2004
21 april 2005
11 april 2006

Mohamed´s hemelvaart / Lailat el-mi´raj
30 september 2001
19 september 2002
09 september 2003
28 augustus 2006
17 augustus 2005

Nacht van de zegen / Lailat el-bara´at
01 november 2001
21 oktober 2002
11 oktober 2003
29 september 2004
18 september 2005

Openbaring koran / Lailat el-kadir
13 december 2001
02 december 2002
22 november 2003
10 november 2004
30 oktober 2005

De Heilige Koran in het Nederlands verklaard door Hassan Alaoui en Mohamed el-Fers.

We zijn op dit moment nog steeds aan het werk. Hiervoor ontvangen we geen geld, en het is ook geen gesubsidieert project. Puur uit geldgebrek zijn we gedwongen gebruik te maken van zogenaamde ´free hosting´ voor onze sites. Onze excuses voor de banners die dit tot gevolg heeft. Hierop kunnen we geen invloed uitoefenen.

Hassan Alaoui en Mohamed el-Fers zijn programmamakers bij MokumTV (Salto A1) dat iedere maandag om 10 uur ´s avonds uitzend (herhaling om dinsdagochtend om 11 uur) op kanaal A1 van de Amsterdamse kabel (Salto).

Gedurende de ramadan verzorgt MokumTV in samenwerking met Türkevi in de ochtenduren speciale sahur-uitzendingen.

MokumTV is te bereiken via Salto, Amstel 82, 1017 AC Amsterdam, Fax +31 (020) 8828532, tel. 020 6386386.

MokumTV is geheel afhankelijk van de kijkers die ons steunen via bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam

 

Home | email

Home

© 2001 Mokum+, Hassan Alaoui en Mohamed el-Fers
Mokum+ Amsterdam