Moskou

Stalin-Kwis

Bij MokumTV werd deze Stalin-kwis als "De Grote Stalinistische Hersenkraker" gepresenteert. De juiste antwoorden staan onderaan.

Hoe kwam Stalin aan zijn einde?
A. Stierf aan een longaandoening
B. Vermoord met een injectiespuit
C. Gestikt in zijn eigen braaksel

Hoe heet Stalingrad nu?
A. Sint Petersburg (Leningrad)
B. Tiflis (Tiflis)
C. Volgograd

Waaruit werd Stalin in 1899 wegens opstandig gedrag verwijderd?
A. De Grieks-orthodoxe priesteropleiding
B. De militaire academie van Tiflis
C. Het jongerenkoor van Stalingrad

Waar werd Stalin geboren?
A. Stalingrad
B. Gori bij Tiflis
C. Thesaloniki in Griekenland

Wat deed Stalin bij de begrafenis van zijn moeder?
A. Hij vloog onmiddellijk naar Georgië om een Staatsbegrafenis te regelen
B. Hij liet haar lichaam naar Moskou vliegen en bijzetten in het Kremlin
C. Hij bleef thuis en stuurde een bloemstuk

Wat was de echte naam van Stalin:
A. Josip Wissarionowitsj Dsjoegasiwili
B. Vladimir Iljitsj Oeljanov (Lenin)
C. Lev Bronstein (Trotski)

Wat was het beroep van Wissarion, de vader van Stalin:
A. Schoorsteenveger
B. Schoenmaker
C. Rioolreiniger

Hoe kwam de tweede vrouw van Stalin, N. Alliloejeva om het leven?
A. Vermoord
B. Ongeluk.
C. Zelfmoord.

Wat betekende zijn bijnaam Stalin?
A. De grote dictator.
B. Man van staal.
C. De rode Czaar

Wat wilde Stalin oorspronkelijk worden?
A. Soldaat
B. Revolutionair
C. Priester

Wie volgde Stalin in 1953 op als President van de Sovjet Unie?
A. Malenkov
B. Chroetchov
C. Worosjilow

De juizte antwoorden op de Grote Stalinistische Hersenkraker van MokumTV:

Hoe kwam Stalin aan zijn einde?
B. Vermoord met een injectiespuit

Hoe heet Stalingrad nu?
C. Volgograd

Waaruit werd Stalin in 1899 wegens opstandig gedrag verwijderd?
A. De Grieks-orthodoxe priesteropleiding

Waar werd Stalin geboren?
B. Gori bij Tiflis

Wat deed Stalin bij de begrafenis van zijn moeder?
C. Hij bleef thuis en stuurde een bloemstuk

Wat was de echte naam van Stalin:
A. Josip Wissarionowitsj Dsjoegasiwili. Want
Vladimir Iljitsj Oeljanov is de naam van Lenin en Lev Bronstein is de eigenlijke naam van Trotski.

Wat was het beroep van de vader van Stalin:
B. Schoenmaker

Hoe kwam de tweede vrouw van Stalin, N. Alliloejeva om het leven?
C. Zelfmoord.

Wat betekende zijn bijnaam Stalin?
B. Man van staal.

Wat wilde Stalin oorspronkelijk worden?
C. Priester

Wie volgde Stalin in 1953 op als President van de Sovjet Unie?
C. Worosjilow

VAN DE VOORZITTER
Met hun Maopakje in de motteballen en de Sandinistenspeldjes verkwanselt op de ruilbeurs geeft de Linkse Laars een keiharde digitale trap in het gezicht van pseudo-kommu┤s en verraders van oud dogmatisch links

 

It would be quite wrong to attempt to understand Stalinism simply in terms of a problem within the working class or within the socialist movement. The political problems which confronted the Soviet working class in the 1920s and 1930s were not of their own making. They arose as a result of the defeat of the European revolution and the isolation of the Soviet workers’ in a backward, peasant-dominated country.

T. van der Laars
CHAIRMAN NSN

Op veler verzoek hier fragmenten uit de (uitverkochte) jubileumeditie van de dubbeldikke Linkse Laars, uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en-een-halfjarig bestaan van de heropgerichte NSN-a.

KAPITISSIMO

In de moeilijkste dagen van deze eeuw stond kapitein Stalin aan het roer. Onder Zijn Leiding beleefde het wereld kommunisme haar grootste bloei.

Vader Stalin (rechts) in gesprek met minister Molotov tijdens een coctailparty in het Kremlin. Ze zullen wel geen Molotov-coctail gedronken hebben.

Zijn favoriete dieren waren de duif (symbool van de vrede) en de herdershond. Vadertje Stalin mocht graag jagen, en dan met name op de schadelijke knaagdieren, die menig vijfjarenplan vernietigden. Met name de marmotachtigen wist Vader Stalin tot een beheersbaar minimum terug te brengen.

MISSIONARESSE

Het bezoek aan zijn te bescheiden grafje in de Kremlinmuur was zowel een diepte- als hoogtepunt van ons laatste vijfjarenbezoek aan de Russische hoofdstad. We voelden ons tussen al die gesprekken over de koers roebel-dollar rond het graf van Stalin in het Sodom en Ghomorrah. Toch waren er nog zuiveren, die met vertederde blikken een papieren roos voor Stalin brachten. Op de foto kameraad Griet Hammeren-Kootstra, secretaresse van het Amsterdamse NSN-a afdelingsbestuur nabij Het Graf in Moskou.

Stalin vermoord

Vadertje Stalin in ruste5 maart 2003 vierden of herdachten mensen over de hele wereld dat het die dag pecies 50 jaar geleden was dat Stalin werd vermoord door zijn lijfwacht Khrustalev. Stalin is nog steeds omstreden. Voor sommigen is hij de geniaal leider, voor anderen is hij een van de grootste tyrannen uit de wereldgeschiedenis.

Als leider van de Sovjet Unie elimineerde Stalin de meeste van zijn directe kameraden, liet 's lands vooraanstaande militairen, kunstenaars en inteligentia vermoorden. Miljoenen burgers verdwenen in werkkampen waar ze onder sadistische beulen moesten werken tot de dood erop volgde.
In de drie decennia dat Stalin heerste introduceerde de dictator een verregaande vorm van terreur. Uiteindelijk werd hij zelf ook slachtoffer van zijn systeem en maakte een dodelijke injectie een einde aan zijn leven.

Na zijn dood verdrongen miljoenen zich rond de lijkbaar om zeker te zijn dat Stalin echt gestorven was. Vijftig jaar later bezochten een kleine 3.000 fans het graf van Stalin, waaronder de uit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt afkomstige voorzitter van de NSN Tabeus van der Laars. MokumTV sprak op deze historische dag met de heer Van der Laars op het Rode Plein:

"Samen met kameraden uit Rusland en Duitsland volgden we kameraad Gennady Zyuganov van de Russische Communistische Partij in processie naar het graf van Josip Stalin. Uit Amsterdam had ik een plakaat van de NSN meegenomen en ik mocht naast de man met de vlag van de vroegere Sovjet Unie lopen.
Het is u misschien bekend dat Josips lichaam jarenlang naast dat van Lenin in het Mausoleum op het Rode Plein lag. Dankzij inventieve technieken als een in de borstkas geplaatste koelmotor zagen beide leiders er net zo fris uit als op de dag dat zij stierven. Dat is met Lenin nog steeds het geval, maar Stalin werd in 1961 op bevel van Chroetsjov uit het Lenin-mausoleum gehaald en achter het mausoleum bij de muur van het Kremlin begraven.
Daar werden we toegesproken door de man die leider van de Sovjet Unie zou zijn geweest als duistere machten het communisme hier niet om zeep hadden geholpen. Kameraad Zyuganov Van de Russische Communistische Partij roemde Stalin als groot staatsman met de guts om tegen Hitler te vechten. Stalin was niet alleen de oprichter van de grootste supermacht op aarde, maar schiep ook een land schiep waar de arbeiders zich zeker voelde. Velen denken dan ook met weemoed aan deze tijd.

Na afloop van de toespraak van kameraad Zyuganov heb ik namens de NSN en Stalinisten uit de Staatslieden- en Spaarndammerbuurt bloemen mogen leggen op het graf van Josip."

Van der Laars memoreerde ook aan het onderzoek van het All-Russian Centre for the Study of Public Opinion dat kort voor de herdenking bekend was gemaakt. Meer dan de helft van de Russen denkt positief over Stalin. Precies 53% van alle 1.600 ondervraagden dichtte Stalin een "positieve rol" in de geschiedenis van de Sovejet Unie toe. Een minderheid van 33% beschouwde Stalins rol als negatief en 14% had geen mening.

Slechts 27% van de ondervraagde Russen meende dat Josip een brute tyran en verantwoordelijk voor miljoenen slachtoffers zou zijn geweest. Van de meerderheid die positief dacht over Josip Stalin oordeelde 20% dat Stalin een wijs leider was geweest die de Sovjet Unie tot bloei had gebracht. Helaas bleek uit deze cijfers niet hoeveel procent hiervan in Stalin de geniaal staatsman ziet zoals deze volgens Van der Laars door de NSN in Nederland wordt gepropagandeerd.

Enig smet op de herdenking was de presentatie van de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. Je hoort wel dat historici schatten dat er zo'n 20 miljoen mensen onder Stalin zouden zijn verdwenen. Memorial had in de officiele presidentiele archieven een lijst gevonden waarop voor het eerst de namen bekend worden gemaakt van 40.000 die in opdracht van Stalin werden vermoord. Natuurlijk is dat ook verschrikkelijk, maar 40 duizend is wel heel wat minder dan de 20 miljoen die Trotskisten en andere tegenstanders Vadertje Stalin in zijn laarsen proberen te schuiven", meent Van der Laars.

Stalins moord
Wat velen al die jaren vermoedde, wordt vijftig jaar na de dood van Stalin bevestigd door de man die destijds bewaker was van de Russische leider. In 1953 werd Sovjetleider Josip Stalin vermoord in opdracht van het hoofd van de KGB. Die zelf de nodige aspiraties had de dictator op te volgen, Bij het Amsterdamse televisiestation MokumTV worden in De Grote Josip Stalin-Show de feiten op een rij gezet.

Stalin stierf officieel op 5 maart 1953 om 9.50 uur 's avonds. De volgende ochtend wordt zijn lichaam opgebaard in de Grote Zuilenhal, een paar straten van het Rode Plein. Miljoenen trekken langs de baar, honderden komen om in het gedrang. De Grote Josip Stalin-Show staat geheel in het teken van deze moord, maar begint op 11 december 1937 met het zeer succesvolle optreden van J.S. in het Bolshoi Theater, waar hij minuten durende ovaties kreeg voor hij zijn redevoering mocht houden. Hoewel het bestuur van de Neo Stalinistische Stalinfanclub De LinkseLaars besloot niet mee te werken aan deze uitzending van MokumTV, zijn wel de vele Stalin-affiches uit de collectie van LinkseLaars-voorzitter Tabeus vander Laars te zien. Die waren echter opgenomen vóór het de LinkseLaars "ter ore kwam dat de 50ste herdenking van de sterfdag bij MokumTV als een soort kwis onder de naam De Grote Josip Stalin-Show zou worden uitgezonden".

Na zijn dood volgde een snelle afrekening. In de befaamde speech van Chroetsjov in 1956 maakte hij de misdaden van de Grote Leider bekend.

De dodelijke injectie
Al in 1951 was Stalin er zeker van dat het hoofd van de KGB, Beria van plan was hem te vermoorden en liet hem arresteren als "een imperialistisch agent."
Begin 1953 worden er negen artsen in de Sovjet-Unie werden gearresteerd, beschuldigd van het opzettelijk maken van fouten bij het stellen van diagnoses bij een aantal communistische partijbonzen die dit met de dood hebben moeten bekopen. Onder hen de mogelijke opvolger van Stalin, Generaal Zhdanov, en partij-secretaris Sjerbakov. Ook Beria, hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, zou zijn leven niet zeker zijn. Stalin zou ontevreden zijn over zijn werkzaamheden, zo meldde Elseviers Weekblad destijds.
De politieke vrienden van de toen 72 jarige leider, Nikita Chroetsjov, Nikolai Bulganin en Georgi Malenkov komen echter op voor Beria en op de avond van 28 februari 1953 lijkt het tot een verzoening en eerherstel te zijn gekomen. Er worden enkele uren flink drinkend met voornoemde vrienden en Beria in het Kremlin doorgebracht. Men bekeek er een film en ging vervolgens naar Stalin's datsja, 10 minuten buiten Moskou, om het drinken voort te zetten. In de vroege ochtend van 1 maart vetrekken Stalin's gasten rond 4. Stalin begeeft zich naar zijn slaapkamer. Beria geeft het hoofd van zijn bewakingsdienst Khrustalev de order zijn ondergeschikte bewakers te laten inrukken. Dat zijn bewakingsofficieren Starostin, Tukov en Lozgachev plus de dienstmeid Butusova.

Deze verandering van wat normaal gebruikelijk was intigreerde de Russische historicus Edvard Radzinski. Een paar jaar geleden slaagde hij er in een van de bewakers die deze nacht dienst hadden op te sporen: Pyotr Lozgachev.
Het was Lozgachev's getuigenis waardoor Radzinski kon construeren wat er werkelijk gebeurde.

Lijfwacht Khrustalev de held die Stalin injecteerde
In de BBC Radio 4 documentaire The Last Mystery of Stalin bevestigde Lozgachev dat niet Stalin maar hoofdbewaker Khrustalev was die de order gaf naar bed te gaan. "Stalin zou de wachten pesten door te vragen: 'wil je naar bed?' en ons in de ogen kijken" zei Lozgachev. "Als we het zouden durven! Natuurlijk waren we blij toe we dit bevel kregen, en gingen naar bed zonder er verder over na te denken."

De bewakers liepen laat de volgende ochtend, en ook Stalin leek het er van te nemen. Twaalf uur, een uur, twee uur, nog steeds geen Stalin.

De bewakers werden onrustig, maar niemand, ook de meid niet, durfde in zijn vertrekken. Het was hen nadrukkelijk verboden Stalin te storen, tenzij hen daartoe zelf had verzocht.

Om 6.30 uur ging er licht aan in Stalin's kamer, maar als ze om 10 uur 's avonds nog niets hebben vernomen, wordt Lozgachev naar binnen gezonden om te kijken wat er aan de hand is. Hij vind Stalin op de vloer liggend.

Lees zijn verslag, te vinden op de site http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2793501.stm

Na eerst in coma te zijn geraakt, besliste de opperste Sovjet dat ze tegen Stalins plannen waren om Rusland voor te bereiden op een nieuwe oorlog, terwijl het land nog niet bekomen was van de Tweede Wereldoorlog, Op 4 maart 1953 bezorgde men Stalin een fatale beroerte en twee dagen later werd om vier uur 'sochtends bekend gemaakt dat zelfs Josip Stalin sterfelijk was:
"The heart of the comrade-in-arms and continuer of genius of Lenin's cause, of the wise leader and teacher of the Communist Party and the Soviet Union, has ceased to beat. Stalin, 73 years of age, had suffered a cerebral hemorrhage and died at 9:50 p.m. on March 5, 1953.
Bij de bijzetting van Stalin in het Lenin-mausoleum is zijn naam al aangebracht boven de ingang. Er waren slechts drie sprekers: moordenaar Lavrenty Beria, Georgy Malenkov, en Vyacheslav Molotov.
Toen Lenin in 1924 stierf, voerde professor Vorobyev de balseming uit. Een gecompliceerd proces waarbij een elektrische pomp in Lenin's lichaam werd geplaats om de vochtigheidsgraad constant te houden. Professor Vorobyev was al dood toen Stalin stierf en het was zijn assistant, professor Zharsky die de eerstvolgende zeven maanden bezig is het lichaam te prepareren. In november 1953 gaat de tombe weer open en ligt Stalin keurig met een eigen electromotor in de borstkas onder glas naast Lenin.
Volgens geruchten wilde Beria de Sovjet-Unie een dictatuur laten en aangezien niemand de rol van dictator op zich had willen nemen, had hij dat maar gedaan.
Hij trachtte dit op allerlei manieren te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door de gehele geheime politie onder controle te krijgen. De kern van zijn plan was om een binnenlandse - en buitenlandse crisis te veroorzaken om deze vervolgens met behulp van de geheime dienst als sterke man te verhelpen. Afgaande op de geruchten uit Moskou liepen zijn plannen stuk op de gebeurtenissen in Oost-Berlijn en wordt Berio verslagen door een groepering die geleid werd door Nikita Chroetsjov, Molotov en Malenkov. Kort daarop bestormd een speciale eenheid Laverenti Beria's hoofdkwartier. Verschillende kopstukken worden ter plekke afgeknald. Meer dood dan levend beland Beria voor een geheim tribunaal dat hem als verrader ter dood veroordeeld vanwege anti-sovjet activiteiten. Op 23 december 1953 word hij door een executiepeloton voor de muur van de Lubianka Gevangenis afgeknald.

Tijdens het 20ste partijcongres van de Russische communistische partij hield Nikita Chroetsjov een toespraak waarin hij een einde maakt aan de verheerlijking van de voormalig dictator. Stalin was niet langer de grote held, maar een sadistisch dictator die minstens 30 miljoen onschuldigen om het leven had geholpen. De voormalig naaste medewerkers van Stalin - Chroestsjov, Malenkov, Molotov, Mikoyan, Kaganowitsj - distantiëren zich zo van de door Stalin begane wreedheden. Hun medeplichtigheid konden ze niet zo maar van zich af schudden, want ze hadden hun posities volledig aan hem te danken. Het is het begin van de zogenaamde 'destalinisatie' van Rusland.

Tijdens het 22ste Partij Congres in oktober 1961 maakte Chroetsjov bekend dat de Grote Slachter Stalin uit het mausoleum op het Rode Plein zal worden verwijderd. Zonder enige ceremonie wordt de motor uitgeschakeld en het stoffelijk omhulsel achter het mausoleum begraven voor de Kremlinmuur, naast de mindere goden van de oktoberrevolutie. In eerste instantie zonder steen en half verborgen onder de stuiken. Een paar weken later werd een simpele granieten steen geplaatst met het opschrift J. V. STALIN 1879-1953. Elf jaar later werd een buste aan het graf toegevoegd.

EN VERDER...
Klik hier voor videoclips met optredens van Stalin op zijn geliefde podium op het graf van Lenin of copieëer deze link: http://www.stalin.hotmail.ru/stalin_eng.htm

WOORD VAN ONZE GELIEFDE VOORZITTER

Je zit helemaal fout als je denkt Stalinisme te begrijpen in eenvoudige termen als een probleempje binnen de Werkende Klasse of binnen de Socialistische Beweging. De politieke problemen waarme de arbeiders in de Sovjet Unie werden geconfronteerd in de 20-er en 30-er jaren werden niet door henzelf veroorzaakt. Ze ontstonden als gevolg van de onderdrukking van de Europese revolutie en de isolatie van de Sovjet arbeiders.

T. van der Laars
VOORZITTER VAN DE NSN

Fout Welzijnskoepel Forum

Welzijnskoepel Forum gehackt omdat ze de overheid bewust van valse informatie over allochtonen voorzien

De website van het Contrast, het huisblad van de Utrechtse welzijnsmoloch Forum was gehackt. Ieder die naar www.contrastonline.nl ging, zag zijn computer compleet vastlopen en kan in veel gevallen niets ander doen dan een "koude start" maken.

In een mail claimt "aksiegroep F.I.L.O."  de site te hebben platgelegd omdat "Forum wordt geleid door onbetrouwbare lieden die de overheid bewust van valse informatie over allochtonen voorziet".

F.I.L.O. (First International Loyality Organization) liet weten dat het "publiek geheim" zou zijn dat het kader van deze Welzijnorganisatie bestaat uit "ex-aanhangers van Stalin" en het "monopolie bezit op informatie met betrekking tot allochtonen naar de overheid." Verder wordt de organisatie beschuldigd de best betaalde baantjes binnen het "exclusieve ons-kent-ons clubje binnen de welzijnsmaffia te verdelen.

Nogal ernstige beschuldigingen. We stuurden het mailtje door naar de specialist op het gebied van Hedendaags Stalisme in Nederland, T. van der Laars. De voorzitter van de NDN mailde diezelfde dag terug. Hij bleek "woedend" te zijn op het F.I.L.O.:
"Iedereen weet dat de leiding van F.I.L.O bestaat uit volbloed Trotskisten. Dat verklaard waarom zijn deze welzijnsmaffia in ÚÚn adem met "ex" Stalinisten noemen. Hun einddoel is duidelijk! Op deze wijze willen ze er voor zorgen dat de oprechte Stalinisten in Nederland monddood worden gemaakt. Als deze heksenjacht binnen het  Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling  Forum doorzet, kunnen we er in de toekomst niet meer openlijk vooruit kunnen komen trouw te zijn aan het gedachtegoed van Onze Grote Leider".

Van der Laars noemt de aanval van F.I.L.O. passend bij de "algemene vernauwing van geest binnen de kapitalistische maatschappij op dit moment".

Het is niet de eerste keer dat Forum wordt beschuldigd bewust te manipuleren met informatie over bepaalde groepen allochtonen. Ook dit keer wordt er naar Forum-medewerker Zeki Arslan gewezen. Volgens F.I.L.O verloor Aslan "zijn geloofwaardigheid toen bekend werd hoe hij zich door journaliste Stella Braam had laten misbruiken."

Ze bedoelen hier waarschijnlijk de affaire waarin Aslan een onschuldige en vlekkeloos verlopen Turkse sportwedstrijd via Braam wist op te blazen tot een levensgevaarlijke Nationalistische Grijze Wolvenmanifestatie. Achteraf bleek dat Arslan helemaal niet aanwezig was geweest bij deze ernstige verstoring van de Nederlandse integriteit. Die info had hij van vriendin Stella Braam. Die was wel aanwezig geweest, vermomd als olieworstelares had ze zich zelf laten
inschrijven als deelneemster! Stella zag wat alle andere journalisten ontging en had Arslan persoonlijk bericht over allerhande Grijze Wolvenachtige activiteiten die ze had ontdekt. Er werd zelfs met een Turkse vlag gezwaaid!
Arslan trapte met open ogen in het opzetje van de onderzoeksjournaliste. In de Groene Amsterdammer vond hij het heel erg  verschrikkelijk dat "dit soort nationalistische groeperingen via het olieworstelen een platform kregen voor hun activiteiten" en verweet hij de overheid nalatigheid omdat ze niet hadden ingegrepen.

We kunnen ons wel iets voorstellen hoe de organisatoren zich moeten hebben gevoeld na de beschuldigingen Aslan die via Braam in de publiciteit verder werden uitgebraden.

Een paar jaar geleden liep het conflict tussen Forum en de organisatoren van deze sportmanifestatie zo hoog op dat een van de directeuren van dit Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, drs Ahmet Abutalib liet weten aan werknemer Zeki Arslan een spreekverbod te hebben gegeven. Een wijs en verstandig besluit, hetgeen helaas geen garantie bleek te zijn dat er een einde zou komen aan publicatie van de door Aslan zelf in het leven geroepen onzin. Weer later blijkt diezelfde heer Arslan aan de beurt te zijn om nu eens zelf directeur van dat welzijnskoepeltje te worden.

Contrast blijft dus gewoon doorgaan met refereren aan deze door hun zelf in het leven geroepen leugens. In hun blaadje verschijnt dan een werkelijk prachtige foto van Ron Zwagemakers. Gemaakt tijdens de Amsterdam Kirkpinar. Een volwassen Turkse olieworstelaar naast een peuter-worstelaartje. Een Nederlandse kleuter die helemaal gek leek te zijn van het Turkse olieworstelen. Normaal zouden ze toch blij moeten zijn met dit teken van integratie. Niet bij Contrast. Hoofdredakteur Robert Bodegraven waarschuwde de lezers van het welzijnsblaadje dat de organisatoren altijd hadden ontkent iets met Grijze Wolven te hebben gedaan. Ja zo kun je evengoed beweren dat hoofdredacteur Robert Bodegraven altijd heeft ontkent dat hij een buitenechtelijk kind van prins Hendrik is en nooit heeft leren lezen... Of dat Zeki Arslan altijd heeft ontkent dat hij drie tongen heeft.

F.I.L.O. zegt met het hacken van de website aandacht te willen vragen voor het lot van personen en/of organisaties die door Forum verdacht zijn gemaakt "omdat ze zich niet laten inkaderen binnen hun netwerk".

Volgens de organisatie waren "de ex-stalinisten de afgelopen jaren direct  betrokken bij een groot aantal incidenten" en wil het ComitÚ nu alle gebeurtenissen achterhalen en onderzoeken.

Forum deed ruim een maand over het herstel van de website van hun blad Contrast.

Bericht van Nederlands Persbureau Nieuwsbank
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2001/07/06/t026.htm
Received: Fri, 06 Jul 2001 14:35
Date: 6 Jul 2001 12:15:31 -0000
Subject: Welzijnskoepel Forum gehackt omdat ze de overheid bewust van valse informatie over allochtonen voorziet

Lenin tussen Johnny Jordaan en Tante Leen

De Linkse Laars, het ultra-neo-stalinistisch orgaan voor mensen wier rode hart op de juiste plaats klopt. Het blad verscheen eens in de drie maanden om de betere stalinistische films en boeken onder uw aandacht te brengen. Toen er geen geld en nauwelijks belangstelling bleek te zijn onder vrijwilligers om Stalins Boodschap voor een knaak per nummer huis-aan-huis aan te bieden besloot het hoofdbestuur het orgaan digitaal wereldwijd verkrijgbaar te stellen via deze site, ons aangeboden door de kameraden van MokumTV. Hoewel wij onze bedenkingen hebben tegen de aanschaf van een Stalinstandbeeld om dit tussen de bustes van Johnny Jordaan en Tante Leenop de Amsterdamse Elandsgracht te plaatsen.

Kameraadschappelijke royementen

1. Het Hoofdbestuur van de NSN-a heeft met onmiddellijke ingang Jan de Vries uit Amsterdam geroyeerd als woordvoerder van de NSN-a. Bij de volgende cellenvergadering zullen eventuele verdere stappen op de agenda staan. In afwachting daarvan ontving het Hoofdbestuur het aanbod van CyberCommando afdeling Amsterdam West zich, zonder verdere kosten onzerzijds, zich op ┤oud-stalinistische-wijze┤ over De Vries te ontfermen. Zij bleken tevens bereid de strikte naleving en/of uitvoering van Hoofdbestuursbesluiten te controleren.

2. Het Hoofdbestuur van de NSN-a heeft besloten dat er bij bij bestuursleden minimaal 1 afbeelding van Stalin in de woon/werkkamer dient te hangen op een goed in het oog vallende plek, bij voorkeur boven schoorsteenmantel. Bij de volgende cellenvergadering zullen voorschriften m.b.t. gewone leden van de NSN-a en eventuele maatregelen bij het niet aantreffen van het portret op de agenda staan.

3. Het Hoofdbestuur van de NSN-a heeft na twee eerdere waarschuwingen Hans de V. uit Haarlem geroyeerd als lid van de NSN-a vanwege herhaalde contacten met leden van de AVnsN van Franco Cento, en dan met name drie ex-UvA-politicologen. Bij de volgende cellenvergadering zullen eventuele verdere stappen op de agenda staan. In afwachting daarvan heeft het Hoofdbestuur CyberCommando afdeling Haarlem-Vijfhoek gevraagd zich, zonder verdere kosten onzerzijds, op ┤oud-stalinistische-wijze┤ over Hans de V. te ontfermen.

4. Het bestuur van de afdeling cultuur laat weten dat de Now Ruz-reis naar AlbaniŰ tot nader order is uitgesteld. De reeds betaalde reizen blijven gereserveerd. Restitutie kan plaats hebben na overleg doktersattest van een betrouwbaar, door het Hoofdbestuur aan te wijzen onderzoeksarts.

Trouwe pioniers

Het beeld staat op menig netvlies: Vadertje Stalin (links) tijdens de 1 mei-parade op het Rode Plein. Met een simpel handgebaar liet hij zijn trouwe pioniers die voor hem langs marcheerden weten dat alles goed was. De Linkse Laars, het orgaan van de NSN-a gaat een stapje verder dan de gemiddelde anarchisten. Met trots dragen wij de initialen NEO STALINISTEN NEDERLAND dan ook voor de kleine letter a, die staat voor ANARCHISTISCH VERBOND. Om ons te onderscheiden van die zogenaamde nep neo-stalinisten, en die stoffige salonstalinisten van de groep o.l.v. Franco Cento (waar je alleen de ballotage doorkomt als je politicologie aan de UvA hebt gestudeerd), de zgn. AVnsN. Wij van de NSN-a zijn pas echt NEO STALINISTISCH tot op het bot. Bij ons is geen plaats voor theoretisch Kommunisme. Ons magazine wordt niet gemaakt door bleekscheten die denken dat de wereldrevolutie achter het beeldscherm plaats heeft. Terwijl de uitgestoken hand van kameraden wordt afgehakt hullen zij zich in zogenaamde onthullingen, roddel en het herhalen van dingen die hen zogenaamd in vertrouwen zouden zijn medegedeeld. De Linkse Laars staat achter Stalins denkbeelden over roddelaars en rascistische leugenaars.

Nieuw rechts spant kameraad Braam voor karretjes

Korte tijd mochten ze de roem smaken de troetelkinderen van dat zogenaamd Links Nederland te zijn geweest. SP-prijswinnares Stella Braam, die naar eigen zeggen met gevaar voor eigen leven de Rechts Extemistische Turkse Onderwereld (RETO) zou hebben onderzocht. Nog voor we een letter hadden gelezen van Braam en Ulger's essay 'Grijze Wolven, een Speurtocht naar Extreem Recht in Nederland' werden we opgeschrikt door de 'onderduik van de eeuw'. Eric Krebbers in Kleintje MuurKrant: Nieuw rechts spant kameraad Braam voor karretje.

De door rechts voor het karretje gespannen onderduik-kameraad Stella B.

Stella was wel vaker ondergedoken bij de publicatie van een harer geschriften. De pers liet het bij eerdere onderduikingen echter schromelijk afweten. Dit keer waren de zaken beter geregeld. De zaterdagse bijlage van De Volkskrant zou met hoogtepunten uit het Grijze Wolvenessay openen, Nota bene: de Telegraaf had de werkelijke primeur van de onderduik. Achterafgezien niet onomstreden, zoals te lezen valt in het onderzoekverslag Hoe gevaarlijk zijn de Turken. Kritiek op het boekje van Braam en Ulger zowel uit de Rechtse als Linkse hoek. De bekende Utrechtse criminoloog kameraad Yucel Yesilg÷z noemde het Braamboek 'ronduit slecht en gevaarlijk' . Het maandblad 'kleintje muurKrant' schrijft dat het allemaal buiten Stella Braam om gebeurde en de schuld is van Nieuw Rechts, 'de intelectuele voorhoede van extreem-rechts'. 'Kleintje muurKrant' onthulde dat dit Nieuw Rechts 'Braam tegenwoordig voor hun karretje spant' om haar 'ongewild' het gelijk van Nieuw Rechts te laten bevestigen. (Eric Krebbers in Kleintje Muurkrant nr. 325).

Echte Stalinisten

Jawel, er bestaan nog echte Stalinisten in Nederland! Helden die we moeten koesteren. Niet iedereen doet mee aan de mode het gedachtegoed van Onze Grote Leider te bezoedelen. Zij weten dat trouw aan principes uiteidelijk zal leiden tot het Wereld-Stalinisme. Uiteraard steunen wij deze helden op onze site, ons ter beschikking gesteld door de kameraden van MokumTV, de enige anarchistische zender op de Amsterdamse kabel die niet buigt voor die enge kleffe netwerken van Oud Dogmatisch Links. En niet alles aanneemt wat er door de propagandamachinerie van de ODL aan bullshit en valse verdachtmakingen de wereld in wordt gelogen.

Kapitalistische lasterpraat

Vadertje Stalin, u blijven wij trouw, ook in tijden als alle andere Kommunisten u laten vallen. Met de tijd zal het uitkomen welk Groot Leider en Licht u was. Het rechtse reaktionaire tuig doet er alles aan de schone nagedachtenis aan U te bezoedelen. Ondanks de smerige leugens en kapitalistische lasterpraat mag U zich verheugen in een hevig opbloeiende populariteit in Rusland en de rest van de wereld.

De (vernauwde) Linkse Laars

In de vorige Linkse Laars gaven wij een overzicht van verradersgroepen die ooit idealistisch begonnen en nu keurige vergaderen over hoe ze onze belastingcenten via gemeente, deelraad en kunstinstelling kunnen binnenhalen, Ex-kameraden voor wie aktie bestaat uit het indienen van onkostennota┤s. Huigelaars die het stalinistisme hebben verraden om in subsidies te zwelgen. Een oprechte stalinist voert aktie en geen boekhouding. Hun namen zullen aan de kameraden van het Cyber Commando worden doorgegeven ter verdere afhandeling.

Home