´s Maandag´s bij MokumTV
Hare Doorluchtige MajesteitAppelbanner
 

rené zwaap
IK HEB GEZEGD!
De hier geciteerde teksten van Zwaap verschenen, na bij MokumTV te zijn uitgesproken, in gedrukte vorm in weekblad de Groene Amsterdammer

Appeltjes van Oranje, de enig echte Royalty-show, elke maandagavond om 19 uur, dinsdagochtend om 11 uur (Salto At1 op de Amsterdamse kabel) en donderdagnacht 24 uur (At2, naast Groot Amsterdam ook in Zaanstad en Purmerend) bij MokumTV.

René Zwaap (journalist van het jaar 2000) mag met recht de Oranjoloog van Nederland worden genoemd. Keer-op-keer onthult hij nieuwe zaken uit het rariteiten kabinet van het Huis van Oranje noemt.

De verdonkeremaande nazi-huwelijksfoto´s van de ouders van Beatrix

Hier de foto van het gala na afloop van het huwelijk van Benno een Juul. De eerste keer dat deze na de oorlog weer werd getoond was in een uitzending van MokumTV. Wilhelmina eistte ook nog dat het Horst Wessellied zou worden gespeeld. En omhoog gingen de armpjes van de ere-gasten om Hitler te bejubelen.

De speculaties over Juliana's toekomstige echtgenoot begonnen al snel. Ze was nog maar net dertien toen De Telegraaf melding maakte van een inteelt-huwelijksarrangement met de Britse aristocratie, viscount Trematon, zoon van de graaf en gravin van Athlone, haar oom en tante. Vier jaar later gonsde de internationale pers van de geruchten over reeds vergevorderde plannen om de kroonprinses uit te huwen aan de Belgische prins Karel, zoon van koning Albert. Van deze Karel werd verder niets meer gehoord - begrijpelijk, als katholiek voldeed hij niet aan de minimumeisen.


Benno stram, Juliana blij, en Wilhelmina als tevreden kloek terwijl de Hitlergroet wordt gebracht.

In het schaakspel van het Europese vorstelijke huwelijksverkeer speelde Wilhelmina een tijdlang met een Belgische kandidaat ter voorkoming van de Belgische annexatie van delen van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, waar in het midden van de jaren twintig veel om te doen was. Een andere zware kandidaat was de Duitse prins van Stolberg-Stolberg, een potentiële bruidegom op wie vooral Wilhelmina haar zinnen had gezet. Maar helaas, op het laatste ogenblik deinsde ook deze prins terug voor een verloving met de Nederlandse prinses. Het werd Berhard.


Detail van de eregasten

Noch van Bernhard noch van Claus is ooit een openbare verklaring geëist wat zij op hadden met de anti-democratische ideologie van het nazisme, terwijl beide prinsen voor hun huwelijk regelmatig werden gesignaleerd in het uniform van respectievelijk SA en SS, Hitler Jugend en Wehrmacht


Parool, dinsdag 5 februari 2002
Koningshuis?
De onverschilligheid regeert

door FRANS PEETERS

DE KIJKDIENST VAN de NOS had op negen miljoen kijkers gerekend, het werden er slechts zes miljoen.
De Spoorwegen prepareerden zich op tachtigduizend reizigers, maar er arriveerden zaterdagochtend nog geen twintigduizend mensen op Amsterdam CS.
'Zaterdag is wel gebleken dat Nederland de monarchie in de armen heeft gesloten,' oppert het Algemeen Dagblad.

Het koningschap is een nieuwe fase ingegaan, denkt Trouw. De afstand is kleiner geworden. De krant waarschuwt: 'Dat brengt het risico met zich mee van een al te populair koningshuis.'

'De massale bijval in het land heeft het gezever van enkelen die niet kunnen nalaten hun kritische vingertje over vaak niets op te steken, geheel weggedrukt,' signaleert De Telegraaf . 'Er is maar één conclusie mogelijk: de monarchie is door het huwelijk versterkt.'

In de armen gesloten? Al te populair? Massale bijval?
Na een maanden durende campagne heeft 37 procent van de Nederlanders de moeite genomen zaterdagochtend voor het televisietoestel plaats te nemen. Ruim tien miljoen vaderlanders hadden wel wat anders te doen.

Op een gewone werkdag komen er 180.000 forsensen naar Amsterdam. Zaterdag hoopte men op 160.000 toeschouwers op de Dam en langs de route. Het werden er amper zestigduizend uit de stad en uit het land samen. Toch vormde het stralende weer zeker geen belemmering om te gaan kijken. Dat is geen uiting van massale bijval maar van massale onverschilligheid.

Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat het koningshuis de meeste Nederlanders koud laat. Dat zij zich althans geen enkele inspanning gunnen om van het wel en wee van het koningshuis kennis te nemen, al is het maar door de tv aan te zetten. Het bleek ook al zes weken geleden, toen de op drie zenders uitgezonden kerstrede van koningin Beatrix amper 880.000 kijkers trok. Ruim vijftien miljoen Nederlanders interesseerden zich niet voor de jaarlijkse boodschap van het staatshoofd.

De onderdanen gaan het koningshuis in toenemende mate zien in zijn ware gedaante: de kroon op het openbaar bestuur. Dat bestuur gedraagt zich, net als het koningshuis, als een doel in zichzelf. Politici en ambtenaren zijn erg met zichzef bezig en erg weinig met justitie, veiligheid, onderwijs, verkeer, zorg - enfin, men kent het rijtje.

''Ze doen maar,'' zegt de Nederlander schouderophalend. Het lijkt erop dat het koningshuis ook bij die 'ze' is ingelijfd.

Dat wil niet zeggen dat hier een kans ligt voor republikeinen. De grote meerderheid van de Nederlanders is niet tegen het koningshuis, men is er alleen niet erg vóór. Een Nederlandse republiek zou, niet anders dan de Nederlandse parlementaire monarchie, in de ogen van de meeste Nederlanders een kwestie van 'ze' zijn - van de Wichtigmacher die in de journaals druk doen, zonder dat de levens van de gewone mensen er aangenamer van worden. Zoals de oude Repubiek der Verenigde Nederlanden nooit een zaak van het volk was, maar een instituut waar Oranjes en regenten om de macht vochten.

Ook de afwezigheid van noemenswaardige rellen zaterdag kan maar één ding betekenen: zelfs notoire relschoppers vinden het koningshuis de moeite van hun inzet niet waard.

INDEX - MOKUMTV

ZoekService
This site was ceded by MokumTV Amsterdam © 2002 MokumTV Amsterdam