Onderzoek naar de geschiktheid van Willem-Alexander als koning der Nederlanden

   
Not by Royal Command
Willem-Alexander

Vind je Willem-Alexander geschikt voor het koningschap?

Geschikt
Ongeschikt
Geen mening


Current Results

De majesteitelijke moeder van de prins van Oranje.

.


Royal

WILLEM-ALEXANDER ALS VORST

Is Willem-Alexander geschikt voor het koningschap der Nederlanden?

    1 jan ´01 1 jan ´00 1 jan ´99 1 jan ´98 1 jan´97
- Geschikt   39 43 46 54 68
- ongeschikt   53 50 49 41 28
- Geen mening   6 6 5 5 6

Meting in percentages
© Stichting Mokum+ 2001

Echt veel stellen de werkzaamheden van een vorst niet voor. Af en toe wat lintjes door knippen, wat kransen leggen en één keer per jaar een ritje in de Gouden Koets te maken om in de Ridderzaal een door de Minister-President bedacht verhaaltje voor te lezen. Toch blijken er steeds minder mensen overtuigd te zijn dat Willem-Alexander geschikt zou zijn als koning der Nederlanden. Vonden in 1997 nog 68% van alle stemmers ´Prins Pils´ goed genoeg om op het Hollandse Troontje te klimmen, begin 2000 waren dat er nog maar 40%. Een daling in de geschiktheid van maar liefst 28%. Als dat zo doorgaat, is er rond 2005 niemand meer te vinden die de oudste zoon van Claus en Trix capabel genoeg acht om dit hoge ambt te vervullen. Overigens kunt u ook stemmen op de overige troonkandidaten.

Home-page Oranje | Home


This site was ceded by Mokum+ Amsterdam © 2001 Mokum+ Amsterdam

Click Here!