oranjebode
  Beatrix: rechtstreekse nazaat koning David
Bea de Grote
 


Wat boffen wij onderdanen met zo´n geniaal en ver boven alle partijen verheven staatshoofd als Hare Allerdoorluchtigste Majesteit Beatrix de Grote, koningin van Oranje-Nassau. Onze Beatrix is een rechtstreeks nazaat van de bijbelse koning David. Waardoor de Oranje´s ook familiebanden hebben met een andere beroemde telg uit het Huis van David, rabbi Joshua ben Miryam (7vChr-25nChr).

 
     
   
  Deze Joshua zou na zijn dood nog roem verwerven als Jezus de Christus en door sommige worden aanbeden als de zoon van god. Aangezien hij kinderloos stierf, was deze rabbi van weinig belang voor het onderzoek dat Beatrix´ grootmoeder Wilhelmina destijds liet uitvoeren. Uitgebreid, zeer wetenschappelijk en onder strenge bepalingen betreffende geheimhouding over de uitkomsten.

Voor Oranjologen waren deze uitkomsten echter overduidelijk. Hoe anders kon men de innige banden tussen de Oranjes en de keizers van Ethiopië verklaren. Ook deze claimden rechtstreekse afstammelingen te zijn van koning David. Helaas uit een in de ogen van de Oranjes uit de minder kiese affaire tussen Davids zoon Salomo (in de oriënt Süleyman genaamd) en de koningin van Sheba (Ethiopië).

Om begrijpelijke redenen hing de koninklijke familie de uitkomsten van het onderzoek niet aan de grote klok. Officieel bleef de faam van Oranje gebaseert op het stamland der Nederlandse monarchie, Orange in Zuid Frankrijk. In het jaar 800 verkreeg Guilhelm d'Orange dit gebied in leen van Karel de Grote.

  • DUBBELHEILIGE WILLEM VAN ORANJE I

De latere Oranjes achtte het beter te zwijgen over deze stamvader van het Koninkrijk der Nederlanden. Als belangrijkste leden van de Nederlands Hervormde kerks was het al erg genoeg dat deze Willem van Oranje tot twee keer toe heilig was verklaard door het Vaticaan.

Buiten deze heiligverklaring was er meer aan de hand waar de Oranjes in die tijd niet mee naar buiten konden treden. De stamvader was niet alleen dubbelheilige katholiek, maar ook nog joods.

Dat concludeerde ook de Amerikaanse historicus Arthur Zuckermann in zijn A Jewish Princedom in Feudal France uit 1972. De eerste Oranje-Willem zou volgens algemeen aanvaarde overleveringen rechtstreeks afstammen van niemand minder dan de bijbelse koning David (1011-972 vChr). Deze David, een herder uit Bethlehem, versloeg de Palestijn Goliath en werd uiteindelijk de eerste koning van twee ministaatjes in het Palestijns gebied.

  • RELATIE ORANJE RASTAFARI

De bloedlijn van de latere Oranje-heerses loopt via Davids verhouding met Bathseba, uit welke vereniging prins Salomo (972-933 vChr) wordt geboren. De basis van de banden tussen het Huis van Oranje en de Keizers van Ethiopië stammen uit deze periode. Prins Salomo neukt de koningin van Sheba tijdens een staatsbezoek. Zij wordt hierdoor de oermoeder van zowel het Ethiopische als Nederlandse vorstenhuis. Tot aan de laatste heerser van het Ethipische geslacht, Rastafari Haile Selassi, onderhielden beide families ´ebengeburtige´ contacten. De Rastafari was regelmatig te gast op paleis Soestdijk.

Helaas liggen de resultaten van het grootscheepse onderzoek van Wilhelmina zwaar verzegeld in de ´zwaarste kluis´ van het Koninklijk Huisarchief. Naar zeggen is men er destijds in geslaagd de dynastieke lijn tussen Salomo en de eerste Willem van Oranje aantoonbaar te maken. Het onderzoek van Arthur Zuckermann lijkt dit te bevestigen. Willem van Oranje in zijn A Jewish Princedom in Feudal France zou pas na zijn dood echt katholiek en heilig worden. Tijdens zijn militaire campagnes hield Willem nog trouw de joodse sabbat in ere. Hij sprak vloeiend Arabisch en Hebreeuws en tooide zijn wapenschild met de Leeuw van Juda. Wanneer hij zich tijdens zijn laatste dagen in een klooster terugtrekt, wordt hij volgens Zuckermann ingewijd in de hogere leerstukken van de joods-mystieke kabella.

  • ORANJES INTRODUCEREN HENNEPTEELT

De nazaten van de eerste Willem van Oranje zullen ook van zich laten horen. Graaf Raimbaud II van Oranje was een van de leiders van de eerste kruistocht. In 1096 veroverd hij Jeruzalem. Als als hij terugkeert naar Zuid Frankrijk introduceert hij de hennepteelt in zijn gebied.

Als keizer Frederik Barbarossa in 1182 Orange bezoekt, staat hij Bertrand I van Baux toe zich Pince d´Orange te noemen. Door zijn huwelijk met de laatste gravin van Orange was hij al gerechtigd de titel Graaf van Oranje te voeren. Hierdoor werd Orange een twaalf kilometer lang en 25 kilometer breed vorstendommetje.

Klein maar dapper. Als paus Innocentius III in de dertiende eeuw de Noordfranse edelen oproept tot een kruistocht tegen het 'rotte zuiden' weren de Oranjes zich vanuit hun eigen staatje flink tegen de tempeliers- en kartharenvervolging.

Als op vrijdag 13 oktober 1307 alle tempeliers in Frankrijk worden gearresteerd en aangeklaagd wegens niet door de kerk toegstane seksuele praktijken en veronderstelde godslastering, weet tempelridder Hugo de Chalon uit Orange tal van waardevolle bezittingen van de Orde in veiligheid te brengen. Waarbij volgens sommige historici ook de geheimen van de graal en de heilige graal zelf-

  • ORANJETITEL IN HANDEN VAN NASSAU

Als Philibert van Chalons in 1530 kinderloos sterft, erft de zoon van zijn zuster Claudia, René van Chalon, de titel prins van Oranje. Vader van deze René is Hendrik III van Nassau, Heer van Breda. Met René kinderloze dood in 1544 krijgt de oudste zoon van René´s oom van vaderszijde op 11 jarige leeftijd de titel Prins van Oranje.

Deze was geboren in het Hohes Haus Dillenburg te Duitsland. Vader van de nieuwe Oranjeprins bleef gewoon graaf von Nassau. Zijn moeder Juliana von Stoltenberg, laat als ze 18 juni 1580 sterft niet minder dan 123 treurende kinderen en kleinkinderen achter. Hetgeen nog van belang zou blijken als de rechtstreekse afstammelingen van haar zoon Willem de Zwijger in 1703 definitief uitsterven. De voorvaderen van Hare Majesteit Beatrix de Grote moeten teruggrijpen op Juliana von Stoltenberg om de Oranjefakkel brandend te houden.

De eerste Oranjeprins uit het Huis Nassau weet dat zijn Franse Orange geheel omsloten is door katholieken. Door de veronderstelde vrijheid van godsdienst stromen uit alle windstreken joden en protestanten naar het ministaatje. Tot er in 1572, op het hoogtepunt van de godsdienstoorlogen, alsnog duizenden protestanten over de kling worden gejaagd. Als Willems opvolger Maurits in 1620 in Orange aankomt, laat hij voor zijn eigen veiligheid een groot kasteel optrekken.

  • ORANJE VOORGOED VERLOREN VOOR DE ORANJES

De Franse koningen Lodewijk de dertiende en veertiende bleven niettemin op het dissidente dwergstaatje loeren. In 1702, direct na de dood van koning-stadhouder Willem III, lijft de Zonnekoning Orange definitief in bij het Franse district Vaucluse. In 1713 werd deze actie bij het verdrag van Utrecht van een wettige grondslag voorzien. Orange gaat definitief verloren voor de erfgenamen van de titel Prins van Oranje. Slechts af en toe bezoeken de Oranjes het stadje waar ze hun titel aan ontlenen. In 1846 kwam onze Willem II langs om een beeld van voorvader Raimbaud II in te wijden. In 1952 was het de beurt aan Juliana, die de ruïnes van het door prins Maurits van Oranje gebouwde en door de Zonnekoning weer afgebroken fort bezocht. De moeder van Beatrix plantte een eikje. Het plantsoentje waar de boom staat heet sindsdien Square Reine Juliana. 'Mijn beste wensen zullen Orange altijd vergezellen, dit door ontelbare eeuwen heen zo eerbiedwaardige deel van Frankrijk, dit deel van een oud en altijd jong Europa. Dit land, waar de geest der vrijheid zijn vurige woonplaats vond', zo citeerde Le Monde haar bij die gelegenheid.

Not by Royal Command
MokumTV Polls

Zie ook René Zwaap over Orange | Home-page Oranje | Most controversial in the Net
© 2000 Mohamed el-Fers and MokumTV Amsterdam

Click Here!

E-Mail | Home