Zijne Majesteit Sultan Mehmet VI Vahdeddin
Mehmed VI Vahdeddin werd geboren op 2 februari 1861 te Besiktas (Istanbul) als zoon van Abdülmecid en Gülist– Kad-in Efendi. Op 8 juni 1885 gehuwd met Emine Nasik Eda Baskad-in Effendi. In 1919 huwde Vahdeddin met Nevzut Sultan, dochter van zijn tuinman. Kinderen: Fenire (1888-1898), prinses Fatma Ulviye (1892-1967), prinses Rukiya Sabiha (1894-1971) en prins Mehmed Ertugrul (1912-1944). Regeringstijd 4 jaar. Sultan Mehmed VI Vahdeddin is op 15 mei 1926 op 65-jarige leeftijd te San Remo Italië overleden. Begraven in het hof (nu parkeerplaats) van de Sultan Selim Moskee in Damascus, Syrië. Excacte ligging onbekend.

WATERBEDDENCONCURRENT

ISBN 90 5330 023 6

  36ste en laatste Osmaanse Sultan van 3 juli 1918 tot 31 oktober 1922/100ste kalief van 3 juli 1918 tot 17 november 1922.

In december 1917 bracht de Osmaanse troonopvolger Mehmed Vahdeddin een bezoek aan Duitsland. De Turkse delegatie verblijft o.a. in het Kurhaus van Bad Kreuznach. In het gevolg van Vahdeddin o.a. de man die hem later zal verjagen, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). In het IJzeren Boek van de stad Bad Kreuznach de handtekeningen van de Turkse delegatie, terwijl op de bamd van het boek het zegel van de Osmaanse sultan Abdülhamit II. is aangebracht

80 jaar na het bezoek van de laatste Osmaanse sultan werd op 23 april 1997 og initiatief van de Turkse consul-generaal in Mainz, Gürsel Demirok, ter herdenking van dit bezoek in het tegenwoordige Parkhotel Kurhaus eine herinneringspaquette onthuld en een salon naar Atatürk genoemd. Daar werden dokumenten en foto´s uit Turkse en Duitse archieven tentoongesteld. Hoogtepunt van de tentoonstelling was een foto van Kaiser Wilhelm II in het Turkse uniform dat hij van Abdülhamid II had gekregen.

  Nadat zijn broers Murat V, Abdülhamid II en Mehmed V Reshat allen sultan waren geweest, was op 57-jarige leeftijd Mehmed Vahdeddin aan de beurt. Hij zou als de allerlaatste Osmaanse sultan de geschiedenis in gaan.

Zijn rijk is overgeleverd aan de willekeur der geallieerden, die het als oorlogsbuit vrijwel geheel onder elkaar willen verdelen. Overal zijn de Grieken in de stad en het gerucht gaat dat ze kerkklokken in de Aya Sofia-moskee willen laten beieren. Woedende moslims verdringen zich op weg naar de moskee, die echter nog steeds door de troepen van de sultan wordt bewaakt. De sultan zelf beleeft enige verpozing bij zijn nieuwe jonge bruidje.

  Nevzut, de laatste vrouw van de laatste Osmaanse sultan. In tegenstelling met de Europese vorstenhuizen, hielden de Osmanen er geen rasgerichte theorieën op na over ´ebengeburtige´ huwelijken tussen mensen uit gelijke (adelijke) stand. Mehmed trouwde met tuinmansdochter Nevzut in 1919. Haar verhaal staat beschreven in Mehmet VI, De Laatste Sultan (uitgegeven door Jan Mets, Amsterdam )

De verliezers krijgen de vredesvoorwaarden overhandigd. Turkije ontvangt ze op 11 mei 1919 te Sèvres. De ondertekening bezegelt de ondergang van het Osmaanse Rijk. Het wordt tot op het bot toe uitgekleed en verdeeld onder met name de Britten en Fransen. De provincies Koerdistan en Armenië worden onafhankelijk. Macedonië, Noord-Epirus, de belangrijkste Ege‹sche Eilanden (met uitzondering van Rhodos) en het bestuur van de internationale haven van Izmir (Smyrna) wordt aan Griekenland toegewezen. Frankrijk, Engeland en Italië pikken alle door hen bezette gebieden in. De provincie Suriye (Syrië) wordt Frans mandaatgebied. Palestina en Egypte worden Engelse protectoraten, terwijl Mesopotamië met Irak en haar gigantische olievelden de Britse koning George V als mandaatgebied in handen vallen. De Dardanellen komen onder internationale controle. Bovendien moet Turkije een zware oorlogsschatting betalen en wordt het ontwapend.

Op 16 maart 1920 komt het tot een daadwerkelijke bezetting door de geallieerden van Istanbul. Voor het eerst sinds vier en een halve eeuw hebben vreemde troepen de stad in hun macht. In Ankara wordt op 16 november op voorstel van Mustafa Kemal een motie tot gerechtelijke vervolging van de sultan aangenomen. Tegen zes uur 's ochtends sluipt Mehmed Vahdeddin met zijn zoon aan de hand naar een kleine zijpoort. Daar wacht zijn reisgezelschap. In twee ambulances van het Britse Rode Kruis wordt snel naar de kade voor het Dolmabahcepaleis gereden om per sloep naar de Britse oorlogskruiser Malaya te varen. Zodra het gezelschap aan boord is wordt het anker gelicht. Aan boord tikt Vahdeddin driftig met zijn wandelstok en laat de gezagvoerder weten geen afstand te doen van de troon, maar zich terugtrekt wegens onmiddellijk levensgevaar. Pas zes uur later wordt de vlucht ontdekt.

  De allerlaatste sultan van het Osmaanse rijk twee dagen na zijn vlucht, bij aankomst op Malta.

Twee dagen later ontscheept Mehmed VI met zoontje Ertugrul en generaal Taver, lijfarts Reshad, kolonel Zeki Bey en vijf bedienden op Malta. Hij wordt ondergebracht op Fort Tign‚. Tegelijkertijd kiest in Ankara de Nationale Vergadering Abdülmecid, zoon van de in 1876 vermoorde sultan Abdülaziz, tot 101e 'Kalief der Islamieten'.

In het vierde jaar van zijn verbanning, op 15 mei 1926, wordt Mehmed Vahdeddin dood aangetroffen in San Remo. Een onderzoek naar vergiftiging blijft zonder resultaat. Omdat Turkije geen aanspraak maakt op zijn stoffelijke resten, kan de allerlaatste sultan niet bij zijn voorvaderen worden bijgezet. Zijn lijkkist wordt in beslag genomen en in opdracht van een Syrische schuldeiser naar Damascus gebracht en in het hof van de Sultan Selim Moskee bijgezet. In 1965 werd dat hof een stadspark. Daarmee ging de kennis omtrent de exacte lokatie van het graf van laatste Turkse sultan voorgoed verloren.


E-Mail | Home


Daycounter ©™

All sites © 1999 by Mohamed el-Fers. VRIJWARING: Aan deze documenten kunnen geen garanties worden ontleend/DISCLAIMER: The documents are provided as is. No warranties are made as to its correctness.