Alfaristan

REPUBLIEK HOLLAND - BEATRIX ILLEGAAL KONINGIN

JULIANA: ALS IK GEEN KONINGIN WAS, ZOU IK REPUBLIKEINS ZIJN
 
VOX POPILI

Het wachten is op de dag dat de Nederlandse bevolking de paleizen en landgoederen van het parasitair koninklijk huis massaal gaat plunderen en de bewoners ervan teruggejaagd worden over de Duitse grens. De Republiek verklaard op basis van Artikel 3 van de Nederlandse grondwet erfelijk koningschap illegaal. Koninklijk gezag is niet door het volk gegeven en daardoor niet legitiem.
Ons doel is de onwettige heerschappij van Beatrix von Amsberg-zum Lippe-Biesterfeld tot Oraniën te verdrijven en de republiek op Nederlandse bodem in ere te herstellen. Op de cover van het Republiek-magazine een foto van de redactie, die het hoopgevend vind dat het aantal koninkrijken steeds kleiner wordt: nu nog slechts 12 van de 190 landen die bij de VN zijn aangesloten. In deze uitgave: het
Manifest van de Republiek, het artikel scharrelvlees voor Beatrix, de geniale Theo van Gogh over La Trix en de PvdA jongeren bij Bea op de thee plus Het geslacht Oranje.

 

Home

 
Manifest Republiek

Wij verklaren dat op basis van het universeel beginsel van democratie en op basis van Artikel 3 van de grondwet ("alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar") het erfelijk koningschap niet legitien. Wij accepteren geen ander staatshoofd dan een direct gekozen vertegenwoordiger. Het koninklijk gezag is niet door het volk gegeven en daardoor illegaal. Het is onze eis de onwettige heerschappij van het huis van Oranje-Nassau zo spoedig mogelijk te beëindigen en de republiek op Nederlandse bodem te herstellen. Het koningshuis kost de gemeenschap jaarlijks heel wat meer dan die 90 miljoen gulden die in de rijksbegrotingen staan. Geen president op aarde weet zich zo te verrijken. Beatrix is niet voor niets de rijkste vrouw op aarde. Beatrix, waarvan de schedelomvang elk jaar met tien procent lijkt te groeien, staat aan het hoofd van een uit gekken opgebouwd koninklijk huis, dat maar blijft profiteren van de schatkist. Dat is nog tot daar aan toe, maar dat ze ons ook nog elk jaar moet treiteren met een vreselijk kersttoespraak is werkelijk het toppunt. Wat een ziekmakend gewauwel elk jaar. Volgens haar moeten we afzien van banaal materieel vermaak, meer zorgen voor elkaar en voor het milieu en dat soort dingen...terwijl het complete koninklijk huis een paar keer per jaar voor de lol met z'n allen wilde zwijnen gaat neerschieten in hun eigen bossen. Maar ja dit is natuurlijk geen banaal massa-vermaak, dit is elitair vermaak, dus dat mag wel. Het is werkelijk gekmakend, altijd die stompzinnige moralistische praatjes van sukkels van het koningshuis met Prinsjesdag of met kerstmis of met nieuwjaar. Inhoudsloos gebeuzel van een stelletje volgevreten elitaire klootzakken dat zich elke dag tegoed doet aan gebraden everzwijn gevuld met kaviaar en cognac, en ondertussen de Nederlandse bevolking de les lezen dat ze zich niet mogen overgeven aan banaal vermaak, het is echt een godswonder dat mensen dit nog serieus nemen.

Top van de pagina | Home

Koninklijke bezoeking bij varkenshouder: scharrelvlees voor Beatrix

Hoe het er aan toegaat als De majesteit bij het gewone volk op visitie gaat, stond in in het NRC Handelsblad. Slachtoffer was varkenshouder W.L. van Rooij uit Boekel (N-B), wiens bedrijf eerder al getroffen was door varkenspest. En hij was zeker geen scharrelvleeshouder. Alsof dit nog niet genoeg was tof hem op 9 juni 1998 een koninklijke bezoeking. Dit diende, uit angst voor aanslagen en demonstraties in het grootste geheim plaats te vinden. In het NRC liet de varkenshouder weten dat de burgemeester hem nog geen vierentwintig uur eerder kwam waarschuwen dat ze de volgende dag om half twee langs zou komen. Van Rooij: Hij zei: het mag niet uitlekken, want dan gaat het niet door, dan krijgen we misschien demonstraties. Twee andere families ´moesten ook op komen draven. Die moesten uiterlijk drie kwartier voor het verwachtte tijdstip bij de varkenshouder binnen zijn. Daarna is iedere beweging verboden en worden de staten en wegen van Boekel afgezet. Verschillende helicopters zorgen er voor dat horen en zien je verging, het vee en de huisdieren waren dagen van slag. En dat alles omdat La Bea langs komt. Varkenshouder Van Rooij: ´Ze stelde iedereen gerust, ze maakte met iedereen een praatje.´ Dat wil zeggen, zover De Majesteit boven het geluid van de helekopters kon uitkomen.

Varkenshouder Van Rooij: ´Ik zat tussen de koningin en minister Van Aartsen in. Ze had een lijst bij zich met zo'n 25 vragen die ze aan ons stelde. Na afloop gaf ze die lijst terug aan de minister. Ze (Beatrix) vertelde dat ze heel veel reisde met de helikopter en dat ze dan boven Brabant kon zien hoe dicht al die bedrijven op elkaar stonden. Als ze thuis kwam, voelde ze zich soms net een inspecteur, zei ze. En ze zei ook dat scharrelvlees er bij haar beter in ging dan gewoon varkensvlees.´ Wat een beetje tegenviel was dat Bea geen kroontje of zo´n jofele giga-hoed droeg tijdens het bezoek aan de varkenshouder: Ze zal wel gedacht hebben dat zoiets uit de toon zal vallen in zo´n geruimde varkensstal die ze kwam inspecteren. De teleurstelling klinkt dan ook door over het Zeemansjaponnetje als de varkenshouder het NRC Handelsblad laat weten: Ze had helemaal geen officiële kleren aan, ze droeg gewoon een gebloemde jurk´. Problematiek was er ook vanwege het kopje koffie: ´De mensen hier dachten dat de koningin haar eigen koffie zou meenemen uit angst voor vergiftiging. Maar dat was niet zo. Wel ging er een hofdame mee naar de keuken toen mijn vrouw koffie inschonk.´ Na het Koninklijk bezoek deed Van Rooij het bedrijf over aan zijn zoon.

WATERBEDDENCONCURRENT

Top van de pagina | Home

Theo van Gogh over La Trix:

...Mevrouw is erfelijk belast; Pappa nog bij de SA geweest, Mamma min of meer godsdienstwaanzinnig, Oma wilde het parlement afschaffen, Opa met stukjes en beetjes z'n kist in vanwege de syf en zusjes die kwelen met ogen als verliefde molenstenen, babbelen met de bomen of zich laten onderscheiten door Flipper. Ik bedoel... 't Is wel wat veel. Beatrix heeft Amsterdam gehaat vanaf de dag dat de Rookbom viel. En omdat tijdens de kroning haar een massaal gescandeerd "Ajax!", "Ajax!" ten deel viel....Beatrix spreekt Nederlands als een Duitse die met veel overgave een grammofoonplaten-cursus heeft gevolgd; Vijfde Colonne, maar knap gedaan. Beatrix straalt het soort van kakkineuze onnozelheid uit dat men zich zelfs in Wassenaar alleen met een wezenloos gevulde echtgenoot kan permitteren. Beatrix heeft haar man gesloopt, die als een onttakelde robot kransen legt en zich beklaagt over de leeggelopen batterijen in zijn rug. Beatrix is een kreng dat dankbaar gebruik maakt van de onzalige aanvechting die sociaal-democraten - Drees, Den Uyl of Kok - telkens weer de moarchie deed of doen redden. De tentakels van Oranje zijn overal...

Top van de pagina | Home

Jonge Socialiste Evelien Pennings bij Bea op de thee

Pragmatische oplossing Oranjeprobleem

Het koningshuis in Nederland is nooit uit het nieuws geweest. Recent waren de berichten over de zoveelste rechtstreekse inmenging van Beatrix in regeringszaken. En o, o, wat stonden de journalisten weer te dringen bij de oprichting van het stevig sigaren paffende republikeins genootschap. Die zullen de komende eeuwen wel door blijven vergaderen over hoe ze de monarchie af kunnen schaffen. Hoopgevend is het gedrag van de kroonprins. Lekker met een fles pils in de hand gewoon pissend langs de openbare weg. Ruzie met zijn moeder die al flauw valt dat haar kroonprinskoninklijke zoon met een gewoon meisje praat, laat staan er iets mee heeft. Voor haar is alleen het blauwste bloed is goed genoeg voor een mannelijke telg uit het roemruchte in 1702 uitgestorven Huis van Oranje.

Buiten de discussie of Wilhelmina wel een kind kón zijn van de bejaarde, aan geslachtsziekte lijdende koning Willem III, hadden nog koning Willem I en zijn nazaten ook maar een druppel van dat zo in lied en gezang verheerlijkse Duitse magische bloed van de Vader des Vaderlands Willem de Zwijger. Aan Duits bloed geen gebrek. Er is nog nooit een druppel Nederlands bloed aan te pas gekomen, tenzij er moest worden gevochten om uit naam van God en Vaderland bijvoorbeeld de kroonjuwelen in veiligheid te brengen. Nederland beschikt over een lange republikeinse traditie en was met de Zwitserse en Venetiaanse republiek de eerste republiek van Europa. Het is slechts aan het Wener Congres te danken dat hier een einde aan kwam en wij werden opgezadeld met een vaag koningshuis met tot op heden het formele recht de formateur van de regering te benoemen binnen een democratisch systeem. Deze bevoegdheid is absolutistisch en een gigantisch machtsmiddel in een land waar coalitieregeringen noodzakelijk zijn. Door dit recht heeft Beatrix meer mogelijkheden om de uiteindelijke regering te beinvloeden dan door het behalen van een grote verkiezingsoverwinning door een willekeurig politieke partij. Dat alle wetten in Nederland door Beatrix moeten worden ondertekend, het zogenaamde contraseign, is meer dan een formaliteit. Ze kan de boel tegenhouden alleen omdat ze de koningin is. Ze kan zich ten alle tijde met staatszaken bemoeien, stukken opvragen en ongevraagd advies geven. Ook het ontslag van minister en staatssecretarissen worden pas van kracht na de handtekening van Beatrix. .

Het leek hoopgevend dat zelfs de Jonge Socialisten, de jeugdvereniging van de Partij van den Arbeid, dit oudbakken en achterhaalde instituut van Majesteiten zat is. Zij dienden tijdens hun laatste congres zelfs een motie in die pleitte voor de invoering van de republiek. Waarschijnlijk een goede manier om in het nieuws te komen, gezien de hopeloze conclusie van een Jonge Socialiste in het orgaan Rood Amsterdam: ´het is het meest pragmatische om ze gewoon maar te laten zitten´. Een serieus debat over het bestaansrecht van de monarchie lijkt ook met de Jonge Socialisten onmogelijk. Het laatste taboe dat ons land nog rijk is, dit op een mythe gebaseerde overblijfsel uit de middeleeuwen. Een mythe die alleen in stand kan worden gehouden zolang het koningschap omringd blijft met geheimzinnige neutraliteit en onfeilbaarheid, die er oorzaak van dat wij absoluut geen idee hebben over hoe ver de invloed van Beatrix strekt. Of wat er tijdens de wekelijkse geheime ontmoetingen tussen Beatrix en Wim Kok wordt besproken. Staat openheid voor democratie, geheimzinnigheid gaat hand in hand met de monarchie. Alles wat gebeurt, alles wat wordt gezegd valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Omdat Beatrix niet ter verantwoording kan worden geroepen, moet het kabinet die taak overnemen, hetgeen betekent dat Beatrix doet waar ze zin in heef. Dat bleek tijdens de kabinetsformatie van augustus 1994 toen De Majesteit haar kont, pardon, bibs afveegde met de adviezen die Haar waren gegeven. Dat bleek toen ambassadeur Roëll zijn post in Zuid-Afrika moest opgeven.

Hoe komt het toch dat het zo´n modern en vooruitstrevend land maar niet lukt om van dat achterlijke instituut koningshuis af te komen? De meeste landen wisten zich al in het begin van deze eeuw van hun monarchistische uitbuiters te ontdoen. Erger, zij gingen over op de staatsvorm van de republiek, terwijl wij in Nederland precies het omgekeerde deden.Wij werden van een republiek een monarchie. Voordat de Fransen hier kwamen waren we een Republiek, waarin de Oranjes (geen familie van de huidige majesteit) middels oorlogsvoering grote macht wisten te veroveren als stadhouders. Toch lag de macht toen nog bij bij de provinciale Staten. Nadat er in 1813 een einde was gekomen aan het Franse regime in ons land, wisten bepaalde elementen het volk zo te bewerken dat ze enthousiast stonden te kwijlen toen de zoon van de laatste gevluchte stadhouder werd teruggehaald en als Willem I tot majesteit werd gekroond. Sindsdien hebben wij een zgn. constitutionele monarchie gehad en werd iedere stroming om het koningschap af te schaffen op slinkse wijze de kop ingedrukt. Op deze wijze wist het zittende gezag te voorkomen dat het republikanisme in Nederland nauwelijks voet aan de grond gekregen.

Toch waren er ook na 1813, het jaar waarin de Oranjes er in slaagden de ervelijke monarchie te veroveren, tenminste drie periodes geweest waarin men probeerde van de monarchie af te komen. Vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw probeerde het radicaal-liberalisme een verandering van het politieke stelsel tot een echte democratie te bewerkstelligen. Uiteraard is er in een echte democratie geen plaats voor een koningshuis. Deze denkbeelden werden geuit in oppositionele blaadjes, ook wel lilliputters genoemd, met namen als De Tolk der Vrijheid en De Burger. Men probeerde deze beweging de wind uit de zeilen te halen door de grondwetswijziging van 1848, waarin de schier goddelijke macht van de Oranjevorst enigzins werd ingeperkt. Het was een noodsprong van Willem II zelf, die, opgeschrikt door opstanden in andere Europese landen, tot het besef was gekomen dat de monarchie slechts kon overleven als hijzelf macht inleverde. Aangezien het liberalisme in Nederland vooral pragmatisch was, leek het alsof door dit bijna symbolisch worden van het koningshuis de belangrijkste bezwaren ertegen zouden zijn verdwenen. Principiële liberalen bleven zich echter tegen de monarchie uitspreken, omdat uiteindelijk elk politiek gezag dat op erfopvolging gebaseerd is onverenigbaar is met het liberalisme. Maar zelfs deze hardliners beseften dat het van de ene op de andere dag afschaffen van de monarchie niet haalbaar was, en accepteerden haar uit pragmatische overwegingen dus toch maar. De tweede beweging tegen de monarchie was natuurlijk de socialistische. Voor de socialisten vertegenwoordigde de koning als hoofd van de staat de heersende klassen. Dankzij handige pr deed men het volk geloven dat de koning in het laatste kwart van de vorige eeuw uitgroeide tot ´een symbool van de nationale eenheid´, waardoor het nog belangrijker werd om er tegen te zijn vanwege de Nationalistische gevoelens die ons van oorsprong Duitse koningshuis opriep. Ook de socialisten waren tegen, want nationalisme was in strijd met de internationale klassenstrijd. Tot in de jaren dertig van deze eeuw was het boycotten van alles wat met de monarchie te maken had gebruikelijk onder de socialisten. Dat veranderde toen de socialistische beweging zelf deel ging uitmaken van het systeem. Het was van een anarchistische beweging een reformistische geworden, en door de concurrentie met het communisme zwoer men in 1937 het marxisme af en werden de nationalistische symbolen als het koningshuis omarmd. Toch was het nog in de jaren zestig dat een groep PvdA-leden die zich 'Nieuw Links' noemden vond dat Nederland na Juliana een republiek moest worden. Een van de vele republikeinse uitingen in deze derde periode waarin het anti-monarchisme zich roerde. Directe aanleiding voor de protesten in deze periode was het voorgenomen huwelijk van Beatrix met Claus, een Duitser, die bovendien een jaar in de Wehrmacht gediend had. Het felste liet de Provo-beweging van zich horen. Zij lieten door middel van leuzen en tekeningen merken wat zij van het huwelijk vonden: 'ClauSS rauSS'. Het harde optreden van de politie tegen de Provo-beweging en de rookbommen die onder de koets van het bruidspaar ontplofte gaf de Provo's internationale bekendheid. Het leek even rustig op republikeins gebied, tot de kroning van Beatrix in 1980 plaats had en het centrum van Amsterdam veranderde in een slagveld. Dit alles onder het motto 'Geen woning, geen kroning'. Nu wil men ons laten geloven dat het koningshuis aan prestige zou hebben gewonnen. In rood mokum van december 1997 sprak Evelien Pennings van de Jonge Socialisten met geen woord over het verraad van de socialisten aan de republiek. Dat vond ze niet nodig, aangezien ´de democratiseringsbeweging veel van haar doelen bereikt heeft´ en dat de koninklijke familie 'gewoner' zou zijn geworden. Nee, nou wordt ie moot, GEWONER geworden. Terwijl iedereen weet dat de arbeiders die wat bijklussen op een van de paleizen van La Beatrix als een haas achter de gordijnen moeten vluchten wanneer De Majesteit langs komt. Hun aanblik zou die Koninklijke Ogen ontrieven. Beatrix is ook oostindisch doof als iemand haar met ´mevrouw´ aanspreekt. Zegt u maar gewoon Majesteit. Medelijden hebben we met het tragische lot van Claus, die zijn best heeft gedaan om zo´n achterlijk instituut als het koningshuis een positiever image te geven. Alleen uit mededogen voor deze man met zijn oprechte bedoelingen heeft de monarchie weten te overleven! Evelien Pennings: ´Door zich aan te passen aan de tijden en doordat haar slecht gezinde bewegingen deel uit gingen maken van de gevestigde orde. Het Nederlandse pragmatisme zal ook een grote rol gespeeld hebben en nog spelen: wij gaan nooit harde confrontaties aan, maar overleggen totdat we een compromis bereikt hebben. En met betrekking tot het koningshuis is het ook het meest pragmatische om ze gewoon maar te laten zitten, dat is het makkelijkste compromis.´

Of Evelien al is uitgenodigd om een kopje thee te komen drinken op Huis ten Bosch weten we niet. Wel dat, als dit zo is, ze wel half verlamd door de goddelijke adoratie haar kopje zal laten vallen.

Top van de pagina | Home

Het geslacht Oranje

Juli 1650 Willem II laat zes tegenstanders (w.o. raadpensionaris van Dordrecht Johan de Wit) gevangen zetten op Loevestein.

Maart 1663 Staten van Holland bepalen ten aanzien van het publieke gebed dat de naam van de Oranje-stadhouder niet hoeft te worden genoemd. De door de staat betaalde predikanten moeten eerst bidden voor de Staten van het eigen gewest, daarna voor de Staten van de overigen gewesten en vervolgens voor de Staten-Generaal en de Raad van State. Orangistische kringen onsteken in woedde omdat de naam van de halfgoddelijke Stadhouder in deze gebedslijst wordt overgeslagen.

20 augustus 1672 Dit jaar wordt ook wel Rampjaar genoemd in de Nederlandse geschiedenis. Het Huis Patijn maakt naam. Op istignatie van de Oranjes worden Johan en Cornelis de Witt op beestachtige wijze voor de Haagse Gevangenpoort afgeslacht..

In 1689 worden de Oranjestadhouder Willem III en zijn Britse vrouwtje Mary door het Engelse parlement uitgeroepen tot koning en koningin van Engeland. Willem heeft er bezwaar tegen om als prins-gemaal een stap lager naast een vrouw als koningin te staan. De Ieren hebben hun ellende aan deze Oranje te danken.

Op 11 juli 1690 lukt het Willem III in Ierland de Engels/Franse legers van zijn schoonvader te verslaan. Tot op heden is Willem III de held van de Ierse "Orangeman".

Als in 1702 Willem III overlijdt, is daarmee een einde gekomen aan de bloedlijn van De Vader des Vaderlands. Tot 1747 hebben de Oranjes in dit ´tweede stadhouderloze tijdperk´ niets te vertellen, hoewel een verre Friese achterneef Johan Willem Friso (1687 - 1711) claimt de opvolger van Willem III te zijn denken de Staten-Generaal er niet aan hem te benoemen. Dat lukt wel in zijn thuisland, waar hij weet te bedwingen dat ze hem benoemen tot erfstadhouder van Friesland en in 1710 Standhouder van Groningen. Aan zijn opmars komt een einde als De Here God plotseling een orkaan doet opsteken als Friso in het Hollands Diep vaart.

In 1729 wordt de net meerderjarige Willem IV (1711 - 1751) het stadhouderschap in de gewesten Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland aangeboden. De andere gewesten moeten weinig van dat dubieuze erfelijke gedoe hebben en houden vast aan de stadhouderloze regeringsvorm. Als het slecht gaat met het land ziet de kliek rond de Friese baron de kansen keren door hem als echte Oranje-achtige redder des vaderlands te propaganderen.

In 1747 is het zover als er op 24 april in Veere een zgn. volksbeweging in het leven wordt geroepen die niets liever zouden willen dan dat Willem IV ook stadhouder van Zeeland op zich zou nemen. Vier dagen later roepen de Staten van Zeeland hem niet alleen uit tot stadhouder maar ook als kapitein-generaal. In mei kunnen de resterende gewesten niet achterblijven in de erkenning van deze Oranje als stadhouder en komt er een einde aan het Tweede Stadhouderlozetijdperk.

Eind 1748 bieden de Staten-Generaal Willem IV naast een erfstadhouderschap ook het erfelijk kapitein-admiraalschap aan. In 1751 sterft WIV en komt zijn tweejarig zoontje als erfstadhouder en kapitein-admiraal aan het hoofd van het schip der staat te staan. Zijn moeder Anna wordt de officiele vertaalster van het gebrabbel van het verwende kind, tot het in 1766 zelf gerechtigd is te spreken. Tijdens de jaren 1780-1784 voert Oranje zijn Vierde Engelse Oorlog, die in Holland verdeeld in patriotten en Willem V en zijn Oranjepartij. De publicatie van het pamflet "Aan het Volk van Nederland" is wel het bekendste manifest van de patriottenj.

In 1783 gaat het volk massaal over tot het oprichten van patiotse vrijkorpsen en exercitiegenootschappen. Dit leidt soms tot rellen met orangisten.

In 1784 verbiedt de Staten-Generaal het dragen van oranje en het jaar daarop besnoeien de Staten van Holland de macht van Willem V als commandant van Den Haag. Deze vertrekt hierop boos weg uit Holland naar 't Loo om vandaaruit met hulp van de legers van zijn Pruisische schoonvader met grof geweld de steden binnen te dringen om op de patriotten te jagen. Terecht besluiten de Staten van Holland, Groningen, Overijssel en Zeeland deze landverrader Willem V te schorsen als kapitein-generaal. Langs de grens van Holland wordt een cordon van vrijkorpsen geplaatst ter bescherming tegen de troepen van de stadhouder. Het bestuur van Utrecht wordt volkomen democratisch. De Staten van Utrecht gaan achter de stadhouder staan. Vanuit Pruisen en Frankrijk komen speciale gezanten om een burgeroorlog in de Republiek te bezweren. In 1787 valt de Oranje met zijn Duitse troepen weer aan. Utrechtse vrijkorporisten slaan de troepen van Willem V bij Vreeswijk terug. Orangisten verenigen zich in Oranjevrijkopsen en -sociëteiten. Op 28 juni wordt Prinses Wilhelmina (gemalin van Prins Willem V) wordt bij Goejanverwellesluis aangehouden door een patriots vrijkorps. We worden door Pruisen bezet en op 18 september worden de Staten van Holland door de militairen gedwongen alle besluiten tegen het gezag van de stadhouder in te slikken. Het jaar daarop moeten alle regenten een constitionele eed zweren ten gunste van de stadhouder. Alleen hierdoor ontlopen de Hollander af te worden geslacht door het Pruissische leger van vrouwliefs papa..

Áls er in 1794 hulp komt van Franse troepen vlucht de innig gehate Willen V naar Engeland. Onder leiding van de patriot Rutger Jan Schimmelpenninck (1761 - 1825) neemt in Amsterdam een revolutionair comité de macht van de burgermeesters over. Het nieuwe bestuur noemt zich Provisionale Representanten van het Volk van Amsterdam. Dit brengt een domino-effect teweeg waardoor in korte tijd ook andere steden en uiteindelijk de Staten-Generaal onder revolutionaire vlag komen. In Londen verkwanselt Willen V alsof het zijn persoonlijk bezit is de West- en Oostindische koloniën en juigt de bezetting door Engeland van harte toe. Als hij op 7 februari in Londen hier zelfs zijn schriftelijke toestemming toe verleend, schaffen de Staten-Generaal het stadhouderschap af. De naam van de Republiek wordt veranderd in de 'Bataafse Republiek'.

In 1796 besluit de Eerste Vergadering van de gekozen nationale vergadering tot gelijkstelling van de joden met de overige burgers van de Bataafse Republiek.

1798 wordt er door de radicale unitarissen Pieter Vreede en Wijbo Fijnje samen met generaal -Daendels en Joubert een staatsgreep uitgevoerd. 22 federalisten uit de Staten-Generaal worden gevangengezet. De overige leden moeten een eed afleggen tegen het stadhouderschap, het federalisme, de aristocratie en regeringsloosheid.

In juni 1799 doen de Engelsen en Russen een inval in Noord-Holland. De latere koning Willem I (1772 - 1843) spreekt in een proclamatie van herstel van de oude staatsrechtsvorm. Er vinden slagen plaats bij Bergen, Castricum en Alkmaar. In oktober probeert het Oranjeleger ook in het oosten een aanval te plaatsen. Het volk verzet zich heldhaftig tegen deze laffe aanvallen. De Engelsen, Russen en Orangisten worden verpletterend verslagen en moeten zich terugtrekken. Op 10 oktober maakt de Conventie van Alkmaar een einde aan de door Oranje veroorzaakte Engels-Russische invasie.

In 1802 ondertekent Schimmelpenninck namens de Bataafse Republiek de Vrede van Amiens met Engeland. De belangrijkste bepaling is wel dat de Oranje familie schadeloos wordt gesteld voor het verlies van bezittingen. Maar daar nemen ze geen genoegen mee. Hoewel de geschiedenisboekjes op de meeste scholen ronduit liegen als er staat dat de eerste koning Willem I zou zijn geweest. Een paar decenia voor Willem I, in 1806, kreeg Nederland voor de tweede keer in haar geschiedenis een koning. Tenslotte was de Hollandse graaf Willem II in de middeleeuwen al eens tot Duits koning en keizer gekozen. Onze nieuwe koning was Lodewijk Napoleon (1778 - 1846), broer van Bonaparte, keizer van Frankrijk. De Grondwet van het Koninkrijk Holland bepaald dat een getrapt gekozen Wetgevende Lichaam de koning niet alleen mag adviseren maar tevens de bevoegdheid heeft om voorstellen van de koning goed of af te keuren. Deze koning zal zijn sporen achterlaten. Hij weet te bewerkstelligen dat wanneer Frankrijk, Rusland en Pruisen een vredesverdrag sluiten Oost-Friesland bij het koninkrijk Holland wordt gevoegd. Onder hem komt de Postwet tot stand waarbij men de posttarieven uniformeert naar afstand en gewicht. Het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten te Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag worden bij koninklijk decreet gevestigd en het 'Instituut voor Blinden' opgericht. In 1809 wordt een Wetboek van Strafrecht ingevoerd en krijgt het land een modern strafrechtsysteem op basis van de Code Napoléon. Als broer-keizer Napoleon ontdekt dat Koning Lodewijk de bepalingen van het Continentaal Stelsel heeft verzacht, worden de zojuist herstelde economische betrekkingen met Frankrijk worden weer afgebroken en de douanelijn hersteld. Het Metrieke Stelsel wordt ingevoerd. Alle maten en gewichten van de verschillende districten worden geüniformeerd.

Aangezien onze koning het beste voor had met ons land en weigerde ongunstige bevelen uit Parijs op te volgen doet Lodewijk in maart 1810 onder druk van zijn broer afstand van de Hollandse troon. Even is zijn zoontje in naam koning van ons land, tot Napoleon middels het Decreet van Rambouillet het koninkrijk Holland inlijft bij Frankrijk.

In 1813 wordt Napoleon verslagen in de Volkerenslag bij Leipzig. Geallieerde troepen trekken op in Holland en de Franse troepen zijn gedwongen zich terug te trekken. Als voorbereiding op de glorieuze terugkeer van een Oranje nemen Gijs van Hogendorp, graaf Van der Duyn van Maasdam en graaf Van Limburg Stirum het Voorlopig Bestuur op zich tot op 30 november Willem Frederik aanlandt in Scheveningen en kort daarop in de Nieuwe Kerk in Amsterdam als Koning Willem I de ervelijke monarchie voor zijn nazaad aanvaard. Met de "Acht artikelen van Londen" worden Nederland en België verenigd. en wordt Willem I ook soeverein over België.

In maart 1815 geeft Willem Frederik een proclamatie uit waarin hij zichzelf uitroept tot koning van de verenigde noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Kort daarop legt de zgn. Oproerwet de persvrijheid aan banden. Onder Liberalen en van Zuid-Nederlandse zijde rijst verzet. Op 7 november 1816 ontslaat Willem I Van Hogendorp als secretaris van Staat en vice-president van de Raad van State, vanwege zijn openlijke kritiek op de koning.

In 1830 zijn de Belgen het Oranjejuk zat. In Brussel breken relletjes uit na de opvoering van de opera 'La muette de Portici'. Deze opera, waarin de vrijheidsstrijd van de Napolitanen tegen de Spaanse overheersers wordt bezongen, wordt onder meer aangegrepen protestuiting tegen de strakke perswetten. De notabelen van Brussel nemen de feitelijke macht over en eisen een bijeenkomst van de Staten-Generaal. Een afvaardiging van drie man vertrekt met een verzoekschrift naar Den Haag. Men eist een democratische uitvoering van de Grondwet en het herstel van de eerder geformuleerde grieven over o.a. de persvrijheid, het Taalbesluit en het onderwijs. Overleg leidt niet tot een oplossing en in september probeert prins Frederik (1797 - 1881) Brussel te bezetten. Na drie dagen van straatgevechten is hij gedwongen zich terug te trekken naar Vilvoorden. In Brussel wordt dit als een overwinning gevierd en wordt een Voorlopig Bewind geïnstalleerd en de zelfstandige Belgische Staat uitgeroepen. Op 24 november besluit het Nationaal Congres de leden van het Huis van Oranje voor eeuwig van de troon uit te sluiten.

Wanneer op de Schelde in Antwerpen de kanonneerboot van Jan van Speijk (1802 - 1831) in Belgische handen dreigt te vallen, besluit de gek zijn schip met alle bemanning op te blazen door een lont in het kruitvat te steken. In Nederland wordt zijn dood als een heldendood gezien.

2-12 augustus Oranje houdt een tiendaagse veldtocht in België, maar moet zich terugtrekken als de Fransen de Belgen te hulp komen. Nieuwe scheidingsovereenkomst opgesteld te Londen: de zgn. 24 artikelen van oktober. Deze overeenkomst is positiever voor Nederland. België aanvaardt de voorwaarden, maar Willem I wil nog meer en verwerpt ze. Als in 1832 Engeland en Frankrijk Nederland sommeren de nog bezette Belgische gebieden op te geven, weigert Willem I en leggen zij een vlootblokkade op en wordt de Antwerpse Citadel (nog in Nederlandse handen) door de Fransen gebombardeerd waarop deze opgegeven moet worden.

In 1840 treedt Willem I uit onvrede over zijn beperkte bevoegdheden af als koning van Nederland en opgevolgd door zijn oudste zoon Willem II (1792 - 1849).

In 1849 sterft Willem II te Tilburg aan een hartinfarct en wordt Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817 - 1890) koning Willem III der Nederlanden.

In 1853 krijgt Willem III tijdens een bezoek aan Amsterdam een petitie met 51.000 handtekeningen met het verzoek zich uit te spreken tegen de vrijheid van godsdienstuiting, in het bijzonder het herstel van de Kerkelijke hiërarchie van de katholieken. De regering had de koning gevraagd hierover geen uitspraken te doen vanwege de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Willem III verklaart echter in het openbaar, dat hij zeer geschrokken te is van het bericht uit Rome. Als het aan hem had gelegen zou zoiets niet gebeurd zijn. Maar helaas kon de koning niets uitrichten vanwege de door hem verfoeide grondwet uit 1848. Het kabinet is des duivels over het schier goddelijk gedrag en nam twee dagen later verontwaardigs ontslag. Elf dagen later kan Willem III niets anders doen dan de Tweede Kamer te ontbinden.

In 1867onderhandelt Willem III met keizer Napoleon III over de verkoop van Luxemburg. Als Bismarck dreigt met oorlog als Luxemburg aan Frankrijk wordt afgestaan trekt Willem III zijn goedkeuring voor de verkoop in. Als troonopvolger Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik toestemming vraagt om met gravin Mattie van Limburg Stirum te mogen trouwen, verbiedt zijn vader dat vanwege haar ´te lage´ afkomst. In 1879 overlijdt de troonopvolger prins Willem onder mysterieuze omstandigheden. Prins Alexander wordt hierdoor eerst troonpretendent.

Geboorte van prinses Wilhelmina (1880 - 1948), waarbij vrijwel iedereen het vaderschap van de oude koning in twijfel trekt. Wilhelmina zal essentiel blijken te zijn voor het voortbestaan van het al zo sterk verwaterde Oranjehuisje. Een jaar na de geboorte van Wilhelmina overlijdt de derde zoon uit het eerste huwelijk van Willem III. In 1884 sterft ook prins Alexander, de tweede zoon uit het eerste huwelijk van Willem III. Alleen prinses Wilhelmina, ´ook al is het slechts een vrouw´ kan worden gezien als troonopvolgster. Hiertoe moet de Grondwet worden herzien. Ook wordt de bepaling geschrapt dat tijdens een regentschap geen herziening van de Grondwet mag plaatsvinden. Dit mede tegen de achtergrond van de ouderdom van de koning en de leeftijd van peuter Wilhelmina, waardoor een lange periode van regentschap verwacht werd. .

In 1890 overlijdt Willem II en vrouw Emma wordt regentes voor haar tienjarige dochter die in 1989 wordt ingesnoerd als koningin.

In 1918 wordt op 11 november door Troelstra (SDAP) een mislukte 'revolutie' uitgeroepen.

In 1932 besluit het Kabinet dat Het Wilhelmus met ´Ben ik van Duitse bloed´ het officiële Nederlandse volkslied wordt.

In 1937, tijdens het feestconcert na afloop van de huwelijksvoltrekking tussen Juliana en Bernard zum Lippe-Biesterfeld wordt op bevel van koningin Wilhelmina het Horst Wessellied gespeeld in plaats van het Duitse volkslied. Tal van eregasten brengen de Hitlergroet.

Op 13 mei 1940 vluchten Wilhelmina en haar kabinet naar Londen. Er ontstaat in IJmuiden de nodige vertraging, omdat La Wilhelmina weigert uit te varen zonder de kroonjuwelen. Tot ver in de oorlog onderhoud prins Bernhard contacten met zijn oude vrienden. Hij ambieert een funktie als Reichsstadshalter der Niederlände, desnoods zonder Oranje-gemaal.

Top van de pagina | Home

Geslachtslijn Oranjes: http://www.xs4all.nl/~kvenjb/gennl2.htm

 

E-Mail |Home


Daycounter ©™