DE ROOIE ROTTERDAMMER vs DE GROENE AMSTERDAMMER:

HUILEN MET DE WOLVEN IN HET BRAAMBOS
 
EN NAAR DE FILISTIJNEN

In deze extra omstreden uitgave van De Rooie Rotterdammer het heftige bezoek van dame Daphne Meijer en Mohamed el-Fers aan wat de een Israel en de ander Palestina noemt. Verder een artikel over de wordingsgeschiedenis van het monothe´sme de scheppingsgeschiedenis van Holland door RenÚ Zwaap en Mohamed el-Fers. Aangezien a2000 ons terugdwong tot 5 meg is de site die hier stond bij Tripod ondergebracht. Klik hier voor de laatste editie van De Rooie Rotterdammer

Moved from A2000

a2000 forced us into 5 meg - this site found shelter in another lodging

Home | e-mail

Alfaristan