WERKELIJKE ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN

(nuttige wijsheid, gratis verkrijgbaar)

( kopieer dit bestand eerst naar uw pc en kies vervolgens eerst een ander lettertype alvorens u het uitprint )

 

 

Wilt u weten………………………………

 

Waarom u eigenlijk leeft?

Wat het nut is van uw huidige leven?

Wat het uiteindelijke doel is van uw leven?

Waarom het leven altijd zinnig is?

Hoe waardevol uw leven is?

Hoe u uw leven nog zinvoller kunt maken?

Hoe u de grote lijnen in en achter het leven kunt leren begrijpen?

Hoe uw eigen leven in elkaar zit?

Waarom u nu nog geen diep en blijvend gelukkig gevoel kunt ervaren?

Hoe het leven van de mensheid werkelijk in elkaar zit?

Waarom er zoveel verschil is tussen het karakter en de mentaliteit van de mensen onderling?

Of u nog kunt nadenken nadat u ooit zult sterven?

Welke waarde het heeft om u nu een liefdevol karakter eigen te maken?

Hoe het leven eruit ziet in het leven na de dood?

Wat het nut is van het verder-leven in het hier-na-maals?

Wat u wel en wat u niet doen, beleven en leren kunt in het leven-na-de-dood?

Wat u beter en gemakkelijker hier op aarde kunt leren dan in het hier-na-maals?

Waarom het leven, hoewel het wel eens anders lijkt, het in feite goed met u voorheeft, maar ook met alle andere mensen?

Hoe het in hemelsnaam mogelijk is, dat het leven uiteindelijk wel 100% rechtvaardig en zinvol in elkaar zit?

 

En het mooie is…….. de kennis over al deze onderwerpen is nu voor u beschikbaar. U kunt begrijpelijke antwoorden afleiden uit een paar boeken, die iedereen in korte tijd kan lezen, ongeacht opleiding of aanleg.

Lees en overdenk daarvoor dan de vier basis-boeken van Jozef Rulof (1898 - 1952) getiteld:      

          - Zij die Terugkeerden uit de Dood , I.S.B.N. : 90.70554.56.9

          - De Kringloop der Ziel , I.S.B.N. : 90.70554.55.0.7

          - Een Blik in het Hiernamaals , I.S.B.N. : 90.70554.54.2

- Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven , I.S.B.N. : 90.70554.49.6

De inhoud van deze boeken is werkelijk op waarheid gebaseerd. Ze zijn op een wonderlijke maar betrouwbare manier geschreven en ze zijn bovendien makkelijk leesbaar.

Heeft u na het lezen van deze vier boeken toch nog vragen, dan kunt u ze ‘in de groep gooien’ via De Boekenwijzer (’n kwartaalblad voor en door mensen die de boeken van Jozef Rulof bestuderen). Stuur hiervoor een briefje (met postzegel) naar:

De Boekenwijzer, Postbus 4033, 5604 EA, Eindhoven.

En voor dringende vragen kunt u per computer (e-mail) terecht bij:

          deboekenwijzer@chello.nl.

 

* Voor zowel niet-gelovige als gelovige mensen geldt: onderzoek alles maar behoud het goede.

* Mensen die moeilijk kunnen geloven dat de geest zich nog kan bewegen, nog kan waarnemen en kan nadenken, terwijl z’n lichaam bijna-dood (dus zonder meetbaar leven) neerligt (bijvoorbeeld na een zwaar ongeluk), deze mensen krijgen het advies om eens wat goede boeken met interviews te lezen over bijna-dood-ervaringen, boeken die geschreven zijn door wetenschappers die hier serieus onderzoek naar gedaan hebben.

 

                                                  Bedankt voor uw aandacht.

                                                  Giel Heijmans.

___________________________________________________________


LEZING OVER JOZEF RULOF EN ZIJN BOEKEN

 

            door Giel Heijmans

            p.a. DE BOEKENWIJZER

            Postbus 4033

            5604 EA  Eindhoven

 

 

- Eerst even mezelf voorstellen: Mijn naam is Giel Heijmans, oprichter en redakteur van De Boekenwijzer, citaten-kwartaalblad dat de Boeken van Jozef Rulof bestudeert.

 

Jozef Rulof had als hoofd-taak voor de Aarde om KENNIS OVER HET GEESTELIJK LEVEN DOOR TE GEVEN VIA ZIJN BOEKEN. Het uitgeven van deze boeken was zijn levenswerk en al de andere dingen die hij deed stonden in dienst van deze hoofdtaak. Ik zou Jozef Rulof dus onrecht aandoen indien ik nu niet eerst even zijn boeken de revue zou laten passeren.

De titels zijn:

(geschreven in:)

 * 1933      ---------      Een Blik in het Hiernamaals deel 1, 2 en 3

 * 1937      ---------      Zij die Terugkeerden uit de Dood

 * 1938      ---------      De Kringloop der Ziel

 * 1939 en 1945 Zielsziekten van Gene Zijde Bezien

 * 1939      ---------      Het Ontstaan van het Heelal

 * 1940      ---------      Tussen Leven en Dood

 * 1939 t/m 1941 De Volkeren der Aarde

 * 1942      ---------      Geestelijke Gaven

 * 1943      ---------      Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven

 * 1944 en 1945 De Kosmologie (deel 1t/m 5)

 * 1946      ---------      Maskers en Mensen

 * 1948 t/m 1952 Jeus van Moeder Crisje (deel 1 t/m 3)

 * 1949 t/m 1952 De 57 Lezingen (deel 1 t/m 3)

                  (uitgegeven n.a.v. zijn openbare lezingen tussen 1946 en 1952)

 * 1961            ---------  Vraag en Antwoord  (deel 1 t/m 6)

                  (uitgegeven n.a.v. zijn openbare lezingen tussen 1946 en 1952)

 

(Voorgenoemde boeken kunt u lezen via de openbare bibliotheek of bestellen via boekhandel of bij Stichting GWG de Eeuw van Christus:

http://www.theageofchrist.com/jozefrulof/index.html  

Postbus 397, 7000 AJ  Doetinchem  tel. 0341 – 640 311 email: info@theageofchrist

 

BOEKBESCHRIJVINGEN:

 

EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS

Dit boek verandert uw geloof in „weten". U gaat met de geestelijke leiders van Jozef Rulof - de meesters van gene zijde - op reis in de astrale wereld. De wetten van God worden aan u verklaard. Uw angst voor de dood verdwijnt! Jozef Rulof wordt door zijn meester Alcar meegenomen naar het leven "achter de kist". Hij bezoekt de lichtsferen, maar ook de donkere sferen. Al naar gelang de gevoelsafstemming van de mens is, zal hij die sfeer na zijn dood binnengaan, die bij hem/haar hoort. Maar ook wordt beschreven, dat de mens de donkere sferen ooit zal verlaten om in de lichtsferen binnen te treden. Het boek vertelt eveneens over de kindersferen, waar de heel jong overleden kinderen naar toe worden gebracht; dit, als troost voor al die vaders en moeders die hun kind verloren hebben. Het boek laat u beleven waarom begraven beter is dan cremeren; het verbindt u met de zelfmoordenaarssfeer, om de mens te laten weten, dat het leven niet te vernietigen is, maar dat wij ons leven op aarde moeten afmaken volgens de Goddelijke Rechtvaardigheidswetten.

 

ZIJ, DIE TERUGKEERDEN UIT DE DOOD

Verscheidene op aarde gestorven mensen, die Jozef Rulof hebben gekend, keren naar hem terug en vertellen door dit boek van hun ontwaken in de astrale wereld. Zij vertellen, wat hun aan gene zijde is overkomen. Wat u en wij zo vaak horen: "Er is nog nooit iemand teruggekomen", wordt hierdoor gelogenstraft. Dit boek steunt en sterkt ons in ons eigen leven.

(citaat Meester Alcar: "hebt geen angst voor de dood: want het eeuwige leven is in u.")

 

DE KRINGLOOP DER ZIEL

Dit machtige boek waarschuwt u voor de zelfmoord en brengt u in aanraking met de wetten van de wedergeboorte. Het is een waar gebeurd verhaal over een kunstenaar, Lantos genaamd en nu een meester is in het hiernamaals.

In dit boek worden vele vragen, waar de huidige mens mee worstelt, beantwoord, zoals:

Waarom is er zoveel leed op aarde?

Wat is de betekenis van het leven op aarde?

Waarom is er nog steeds oorlog en geweld?

Waarom grijpt God nooit in?

Wat kan er gebeuren met iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Kortom: vele vragen over de "waaroms en waarvoors" van het leven worden hierin beantwoord.

(citaat:..."volg mij op mijn weg en aanvaard mijn getuigenis, hoe onbegrijpelijk dit ook voor u mag zijn. Het is de heilige waarheid...")

 

ZIELSZIEKTEN DOOR GENE ZIJDE BEZIEN

Dit boek beschrijft de krankzinnigheid en psychopathie. Het boek verklaart u de oorzaken van deze ziekten en plaatst u voor de rechtvaardigheid van Gods wetten. Het zou het handboek moeten zijn voor iedereen, die op de een of andere wijze met psychiatrische patiënten te maken heeft. Het geeft een duidelijk beeld van het waarom van deze patiënten.

(citaat:...."Stond de wetenschap ons toe - waar het mij dus om gaat - hier te mogen werken en werden de poorten van deze gestichten voor Gene Zijde geopend, dan kon men deze huizen binnen korte tijd sluiten of voor heel andere doeleinden gebruiken. Indien tal van meesters aan deze zijde hier in deze inrichtingen hun dagelijkse arbeid mochten verrichten, evenals de doktoren dat doen, konden al deze zieken worden genezen. Het leed door hen beleefd, zouden wij veranderen in geluk....")

 

HET ONTSTAAN VAN HET HEELAL

Opnieuw nemen de meesters van gene zijde u mee op reis en brengen u naar het ontstaan van al het leven van God. Het eerste deel verklaart het ontstaan van het stoffelijke organisme, het tweede deel het zieleleven, het derde deel de wedergeboorte op aarde. Dit boek plaatst u voor de werkelijkheid van Gods Schepping. Het is het antwoord op het waar vandaan, het waartoe en het waarheen. Het neemt u mee naar de tijd, miljoenen eeuwen geleden, toen de schepping nog moest beginnen, hoe de planeten en sterren zijn ontstaan en welke functie ze hebben in het heelal; of er inderdaad een "Oerknal" is geweest; hoe de mens, dier en plant zijn ontstaan en waar, welke weg de mens al heeft afgelegd en nog zal moeten afleggen; of er nog andere bewoonbare planeten zijn; hoe kleuren zijn ontstaan, waarom de mens twee ogen heeft, hoe ziekten zijn ontstaan, wat tweelingzielen zijn; en wat misschien wel het belangrijkste is, wie of wat is God.

(citaat:...."diep in ons ligt het antwoord en dat moet u vóélen, geen mens kan u dat opdringen...")

 

TUSSEN LEVEN EN DOOD

Een boek, dat ons terug voert naar het leven van de priesters in de tempels van het Oude Egypte. Daar werden de fundamenten gelegd voor de geestelijke gaven. Dit boek geeft u tevens te beleven, hoe de mens verder gaat en al de wetten van God overwint. Nergens zult u een dood punt beleven, de mens gaat eeuwigdurend verder. U leest er dat ook Jozef Rulof in een vorig leven een begaafd priester was in het oude Egypte. Dit boek beschrijft de 'grote tijden' in de Tempels, maar ook het waarom van de neergang.

(citaat:...."Het instrument waardoor wij al de psychische en fysische gaven beleven en door wie ik thans schrijf, heeft deze ontwikkeling ontvangen. Hij is Dectar! En zijn leerling, de "grootgevleugelde" uit het oude Egypte gaf hem het boek "Tussen Leven en Dood"....)

 

DE VOLKEREN DER AARDE DOOR GENE ZIJDE BEZIEN

In dit boek worden de volkeren van Moeder Aarde ontleed. Wanneer u het leest wordt het u duidelijk waarom er zo veel narigheid in onze maatschappij is.

Dit boek was al klaar voor het uitbreken van WO II en verklaart u de geestelijke betekenis van deze verschrikkelijke oorlog. Het beschrijft o.m. de persoon Hitler en waarom hij moest verliezen. Waarom God niet heeft ingegrepen. Het behandelt de diverse geestelijke afstemmingen van de diverse volkeren op aarde en waarom Jozef Rulof in Nederland werd geboren. Dit boek bevat vele profetieën waaronder de splitsing en hereniging van Duitsland; waar uitvindingen zijn ontstaan en op aarde zijn gebracht, welke uitvindingen er nog meer zullen komen om de lijdende mensheid te helpen; waarom de Bijbel in strijd is met de werkelijkheid etc. etc. In dit boek spreekt de Liefde van God en Christus.
Meester Alcar zegt nog het volgende over het boek  "De Volkeren de Aarde door Gene Zijde bezien".  "Ik verwijs u dus naar dit grootse geschenk door God aan uw leven geopenbaard. Gij kunt daarin uw geestelijke geschiedenis van de geboorte der mensheid af volgen. Het boek verbindt u met al de wetten, die de mensheid op haar tocht door de eeuwen beleefde en beleven zal tot het ogenblik dat Moeder Aarde en met haar al haar kinderen de eigen, door God opgelegde taak hebben volbracht. Het boek verbindt u met het ontstaan van al de levensgraden in Gods ruimten, het gaat u voor door de hellen en hemelen en brengt u aldus met leven en dood in aanraking, met hen die het aardse bestaan aflegden en hier aan deze Zijde hun evolutie voortzetten. Het boek stemt u af op de "Eeuw van Christus"!
Het is Christus wil, dat Zijn kinderen tot elkaar komen, elkanders leven eerbiedigen en liefhebben wat door God is geschapen. Hij vraagt van de enkeling, van de massa en van de mensheid het hoofd te buigen voor Gods wetten op een wijze, als Zijn Eigen Leven dit aan u oplegt."

 

GEESTELIJKE GAVEN

In dit boek worden de geestelijke gaven ontleed. Op die manier bindt Jozef Rulof de strijd aan met het occulte bedrog en de charlatanerie. Dit boek is als een geestelijk zwaard in uw handen. Het stelt u in staat waarheid van onwaarheid te onderscheiden. U kunt dan onderscheid maken tussen mensen met echte mediamieke gaven en de charlatans. Het beschrijft de diverse niveaus (graden) van gaven, die deze mensen kunnen bezitten. Hierdoor krijgen wij inzicht in het feit dat de ene mens met gaven bijvoorbeeld dieper kan "zien" dan de andere. Dit boek kan schoon schip maken onder al de mannen en vrouwen die zich als medium uitgeven. Alleen de goeden zullen dan overblijven en hebben ons mensen iets te zeggen.

(citaat:....."Bewust of onbewust leed berokkenen aan anderen, betekent eigen ondergang!.....")

 

DOOR DE GREBBELINIE NAAR HET EEUWIGE LEVEN

Een soldaat keert naar Jozef Rulof terug en vertelt over zijn sterven op de Grebbelinie, over zijn aankomst en ontwaken in de astrale wereld. Hij vertelt over zijn leven, over de gruwelijkheden bij de Grebbelinie waarbij hij het leven laat en wat hij bij zijn binnentreden in de geestelijke wereld beleefde. Het laat ons het diepe geluk voelen, wanneer wij onze tweelingziel ontmoeten; het geluk dat ieder mens op aarde zoekt. Hoe hij zich gaat voorbereiden voor een taak op aarde in de psychiatrie, waar hij nieuwe kennis wil introduceren. Ook dit boek is op aarde gebracht om de mens te overtuigen van een eeuwig voortleven en dat God niets anders kan zijn dan Liefde.

 

Maskers en Mensen

Dit boek is een psychologische trilogie. Ziekte, krankzinnigheid, armoede, onrechtvaardigheid, afbraak, verdoemdheid, zonden, bloedoffer van Christus, God als 'mens', dat zijn maskers. Deze maskers, waarachter de mens op aarde leeft, worden in het eerste deel opgebouwd, in het tweede deel worden deze afgerukt en in het derde deel wordt de Goddelijke Rechtvaardigheid verklaard.

Dit boek werd vanuit gene zijde door Frederik van Eeden geschreven en via Jozef Rulof aan ons doorgegeven. Frederik van Eeden heeft tijdens zijn leven alles willen doen om de mensheid vrede en geluk te schenken. Maar ook hij kende het leven niet en stond daarom machteloos. Eerst na zijn "dood" in 1932 kreeg hij in het hiernamaals de bevestiging van zijn aards vermoeden, dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde. Het astrale leven wordt hem geopenbaard. Hij vraagt aan zijn meester of hij nog een laatste boek mag schrijven door een instrument op aarde. Deze genade wordt hem gegeven en in 1948 verschijnt "Maskers en Mensen". Indien u dit boek de eerste maal leest, lees het dan alsof u een groot gedicht leest, probeer niet iedere regel verstandelijk te begrijpen, lees gewoon verder met uw gevoel. Op die manier zult u achteraf er het meeste van begrijpen.

 

JEUS VAN MOEDER CRISJE I, II, III

Dit boek in drie delen vertelt u over het leven van Jozef Rulof. U leest hierin op welke wijze dit leven voor zijn machtige taak gereed werd gemaakt. U beleeft met Jeus en zijn moeder de eerste openbaringen, machtige bewijzen van een eeuwig voortleven. Het leven van Jozef Rulof wordt beschreven vanaf het moment dat zijn moeder, Crisje, van hem in verwachting is. Het geeft een zeer goed beeld wat het hem heeft gekost om al die Goddelijke Wijsheid op aarde te brengen. Maar ook hoe hij de eenvoud zelve was en bleef; hij wist dat hij in werkelijkheid geen enkele gave bezat, hij was "slechts" een instrument van zijn meesters, zonder wie hij niets mocht en kon.

 

DE KOSMOLOGIE VAN JOZEF RULOF I, II, III, IV, V

Dit werk, dat uit vijf delen bestaat en dat als de sluitsteen van Rulofs werk moet worden beschouwd. Met deze boeken stijgt jozef Rulof boven alles uit wat tot nu toe de mensheid aan geestelijke wijsheid heeft ontvangen. Hier spreekt de Universiteit van Christus tot uw leven!

Het is november 1944 als Jozef Rulof te horen krijgt dat hij, in opdracht van de hoogste Meesters in de Goddelijke Ruimten, zal uittreden om de Goddelijke Wijsheid en Openbaringen op aarde te brengen, opdat de mensheid zal weten. Dit worden de fundamenten voor de "Eeuw van Christus". Nog dieper dan in het boek "Het Ontstaan van het Heelal" dringt hij, samen met zijn Meesters Alcar en Zelanus, door tot de "Albron". In vijf boeken is deze Kosmische Wijsheid vastgelegd. En toch... het zijn slechts fundamentjes.

(citaat....."Daarom kom ik tot uw leven, mijn kinderen. Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug! Verzacht niets! Verzacht géén wet! Verzacht géén liefde! Verzacht géén ellende, zég wat de "Almoeder" wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze "Messias"!)

 

DE 57 LEZINGEN I, II, III

(Gehouden in het gebouw 'Diligentia' te Den Haag in de periode van 1949-1952)

Na een indrukwekkende reeks boeken via het medium Jozef Rulof te hebben vastgelegd lieten de astrale meesters ook hun stem in onze wereld horen. De 57 lezingen zijn de laatste uit de reeks van honderden lezingen die door de geestelijke leiders Alcar en Zelanus door middel van Jozef Rulof in de periode van 25 juli 1945 tot en met 26 oktober 1952 werden gehouden. Zij konden op een geluidsdrager worden vastgelegd, waardoor het uitgesprokene voor ons bewaard kon blijven.

Deze 3 studieboeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze 57 lezingen, deel 1: lezing 1 t/m 19, deel 2: lezing 20 t/m 38 en deel 2: lezing 39 t/m 57.

Bij deze life-gegeven lezingen stond Jozef Rulof tijdelijk zijn lichaam af aan zijn meester, waardoor deze zich rechtstreeks tot het publiek kon richten. Deze lezingen getuigen van een machtige passie, die de meester in deze lezingen legt. Hij is ontzettend begaan met het lot der mensheid. Hij smeekt a.h.w. zijn gehoor anders te gaan leven, opdat er een betere wereld ontstaat waardoor de mens zijn paradijs op aarde al kan hebben, indien hij Gods Wetten maar wil beleven.

Omdat in deze 3 boeken de woordelijke tekst staat, zijn het geen vloeiende teksten in fraai Nederlands. Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken.

 

VRAAG EN ANTWOORD I t/m VI

Naast de 57 lezingen heeft Jozef Rulof zelf vele zgn. "Vraag en Antwoord"-avonden gegeven voor de lezers van zijn boeken. De mensen zaten met ontzettend veel vragen. Geen enkele vraag is voor hem te moeilijk en wordt op een wijze beantwoord, waaraan men kan afleiden, dat hier een Kosmisch Bewuste aan het woord is, door een man, die door ontzettend veel strijd de "Grote Vleugelen" heeft verdiend.

Ook deze "Vraag en Antwoord"-avonden konden op een geluidsdrager worden vastgelegd, waardoor ook dit uitgesprokene voor ons bewaard kon blijven.

Deze 6 studieboeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze lezingen, met uitzondering van het 1e Vraag en Antwoord-boek, dat in schrijftaal werd uitgewerkt door een adept in de tijd dat Jozef nog op aarde leefde.

Omdat in boek 2 t/m 6 de woordelijke tekst staat, zijn het geen vloeiende teksten in fraai Nederlands. Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken.

 

- Tot zover de boekbeschrijvingen.

 

Aan de titels van de boeken van Jozef Rulof kunt u al zien dat dit geen gewone boeken zijn  én Jozef Rulof is ook geen gewoon schrijver geweest; hij was eigenlijk helemaal geen schrijver maar een hoog-ontwikkeld medium dat reizen mocht maken door de sferen in het Hiernamaals  en tijdens die uittredingen schreven hoge geesten van Gene Zijde via Jozef's lichaam voorgenoemde boeken. Die overledenen waren dus de werkelijke schrijvers, terwijl Jozef het zuivere instrument was. Jozef kon als zeer gevoelig instrument VOLLEDIG uittreden en bewust reizen maken door de hoogste hemelen en dimensies  en dat kon op die manier geen enkele andere medium. Daarin was Jozef Rulof uniek. De boeken, die via hem geschreven werden, werden dus 0% beïnvloed door Jozef Rulof zélf, het zijn puur geschriften van overledenen, Geesten van het Licht, en dit alles verwerkelijkt onder supervisie van Jozef's begeleidegeest: Alcar. Geïnspireerd zou je de boeken van Jozef dus eigenlijk níet kunnen noemen, want Jozef's denken of gevoel werd tijdens het schrijven niet gebruikt of beïnvloed vanuit Gene Zijde, maar die boeken  ZÍJN  VÁN  Gene Zijde.

En juist daarom zijn deze boeken zo bijzonder en waardevol voor de mensheid. Ze zijn eigenlijk om drie redenen heel uniek:             ten eerste vanwege hun betrouwbaarheid,

                                            ten tweede vanwege hun uitgebreidheid en

                                            ten derde omdat ze geestelijk van aard zijn.

Dit zal ik voor u trachten toe te lichten.

 

* BETROUWBAARHEID:

Ieder woord in deze boeken is wáár, is zuivere waarheid en er kan nergens sprake zijn van "menselijke fouten" omdat deze boeken niet door mensen geschreven of beïnvloed zijn, maar geschreven door Meesters van het Licht, dus door hoge geesten die vroeger wel als mens op aarde geleefd hebben, maar nu voorgoed aan Gene Zijde leven en van daar uit het stoffelijk én geestelijk leven kunnen overzien en doorgronden. Bestuderen doet men daar door zich met het betreffende onderwerp te verbinden, het te beleven  en indien men wenst kan men altijd ook vragen stellen aan nog weer hoger geëvolueerde Meesters die al langer aan Gene Zijde leven en werken.

 

* UITGEBREIDHEID:

Als waarheids-zoeker heb ik nogal wat boeken gelezen over het geestelijke leven, over religies (westerse, oosterse en natuur-godsdiensten), over mediumschap en over bijna-dood-ervaringen, maar... ik ben tot nu toe nooit boeken tegengekomen die zo'n uitgebreid, duidelijk en gedetailleerd beeld gaven over het Hiernamaals, over reïncarnatie, over het ontstaan van de schepping, over de ontwikkeling van de mensheid en over de betekenis van het leven. Deze boeken vormen dus een welkome aanvulling op hetgeen Jezus Christus ons 2000 jaar geleden geleerd heeft. En zo zijn ze ook bedoeld door de Meester van de Meesters van de Meesters van Alcar. 2000 Jaar geleden was de mensheid er nog niet aan toe om al deze kennis over het geestelijk leven te ontvangen. Maar tegenwoordig, nu iemand als Jozef Rulof niet meer gekruisigd of gebrandstapeld zou worden, kunnen alle mensen die er interesse in hebben en er voor open staan, er wél kennis van nemen, zodat dit ten goede kan komen aan hun zieleheil reeds tijdens hun aardse leven.

 

* GEESTELIJK VAN AARD:

Iedere wetenschap heeft tegenwoordig zijn eigen - voor leken ontoegankelijke - vaktaal. Wetenschappelijke boeken of artikelen zijn vaak ook in het latijn of engels geschreven. Ook hebben wetenschappers meestal een intellectueel, taai en ingewikkeld taalgebruik, zodat eenvoudige, ongeschoolde mensen die wetenschappelijke boeken NIET KUNNEN LEZEN. En de boeken of tijdschriften die wél speciaal zijn geschreven voor deze eenvoudige mensen - de zogeheten populaire boeken - zijn meestal zó beperkt en oppervlakkig dat er nauwelijks diepte in zit; het is dan nauwelijks boeiend voor de geïnteresseerde persoonlijkheid.

Gelukkig vormen de boeken die wij via Jozef Rulof ontvingen een uitzondering op voorgenoemde intellectuele en populaire boeken. Jozef's boeken zijn trouwens wel wetenschappelijk verantwoord maar niet speciaal geschreven voor intellectuele verstands-mensen, want ze zijn geschreven vanuit de levendige gevoels-kennis van de Meesters die zich zowel diepte als eenvoud eigen maakten. Deze boeken zijn dan ook door ieder geïnteresseerd mens te lezen. en begrijpen; sterker nog, juist de mens met een eenvoudig gevoelsleven en een lief karakter kan ze vaak beter en dieper begrijpen. En dat bewijst de geestelijke aard van de kennis uit deze boeken. Ja.... werd de kennis die Christus aan de mensen doorgaf, niet ook beter begrepen door eenvoudige vissers dan door intellectuelen en schriftgeleerden?

Iedereen die lezen geleerd heeft  kan zich verdiepen in deze geestelijke boeken.

En wat ook typisch is voor de geestelijke aard van deze boeken, is dat je ze telkens weer opnieuw kunt lezen. Heb je dat ooit eerder meegemaakt? Je raakt er nooit in uitgelezen en leert er telkens weer nieuwe dingen uit, steeds diepere dingen over het leven en je eigen innerlijk. Door alles rustig op je te laten inwerken en er over na te denken  werkt dit geestverruimend. Je stemt je af op het hogere en op de pure en diepe waarheid, waardoor je positiever, stabieler en optimistischer wordt. Ook werkt het op den duur therapeutisch:

* de angst voor de dood kan overwonnen worden,

* een neiging tot zelfmoord kan overwonnen worden,

* mensen leren hun eigen innerlijke werking beter begrijpen,

* mensen kunnen hun geloof in God weer hervinden, in een rechtvaardige God van Liefde

* de angst voor het zogenaamde "einde der tijden" (vernietiging der mensheid) kan overwonnen worden,

* homofilie kan verklaard, begrepen en geaccepteerd worden,

* ook zielsziekten kunnen begrepen, geaccepteerd en soms zelfs opgelost worden,

* ja iedere onvermijdelijke pijn en ieder lijden van mensen kan in algemene termen begrepen worden en het nut er van ingezien, zodat men dit kan leren aanvaarden en dragen.

 

Het zijn dus heel bijzondere boeken  en ze werden op een unieke wijze geschreven via Jozef Rulof.

Maar waarom was Jozef Rulof nou zo'n geschikt medium om deze belangrijke boeken op een zuivere manier aan ons door te geven?

Wilt u een goed antwoord op deze vraag weten dan zou u zelf eigenlijk de drie delen van 'Jeus van Moeder Crisje' eens moeten lezen, en wellicht ook 'Het Ontstaan van het Heelal' en 'Tussen Leven en Dood'.

In ‘Tussen Leven en Dood’ kunt u lezen, hoe Meester Dectar (dat was Jozef Rulof in een van zijn vorige levens) zich in het oude China en vooral ook in het oude Egypte, de hoogste geestelijke gaven - de z.g. grote vleugelen - eigen maakte. Verder kunt u in ‘Het Ontstaan van het Heelal’ o.a. lezen hoe Jozef Rulof in andere, volgende levens  goed-maakte, zodat hij zich een hoog liefde-niveau eigen-maakte en zijn ziel niet meer te veel belast zou worden door oorzaak-en-gevolg, zodat hij zich in zijn laatste leven volledig kon geven voor zijn taak om deze boeken aan de mensen op aarde te brengen.

En vervolgens kunt u in de trilogie ‘Jeus van Moeder Crisje’ lezen hoe Meester Alcar in Jozef Rulof de geestelijke gaven, die diep in Jozef sluimerden sinds het oude Egypte, nu weer opende. Dat proces begon reeds vóór Jozef's geboorte en was pas helemaal afgerond toen Jozef als direkte-stem-medium op het openbare podium stond en Meester Alcar direkt door hem tot het publiek ging spreken.

U leest in ‘Jeus van Moeder Crisje’ ook hoe de eigen-wijze Jeus ("Jeus" was Jozef's Gelderse jeugd-naam) wat betreft zijn karakter en persoonlijkheid  werd voorbereid, om later voor Alcar als welwillend medium te kunnen dienen. U kunt dan ook lezen hoe Alcar goed waakte over Jozef, zodat die zichzelf niet op een voetstuk zou plaatsen en niet op eigen houtje z'n gaven zou exploiteren. Ook waakte Alcar er als een zorgzame vader voor dat Jozef niet overbelast zou worden. Zo mocht Jozef voldoende reizen maken door de hemelen en universums, zodat hij de boeken die via hem geschreven werden - en die Jozef achteraf ook las - zelf steeds helemaal kon begrijpen en verwerken. Jozef groeide in zijn ontwikkeling als medium eigenlijk mee met de boeken die via hem geschreven werden; dus de later geschreven boeken gingen dieper dan zijn eerste boeken. Zo voorkwam Alcar dat Jozef door het-boeken-schrijven in disharmonie zou komen.

Tevens gaven die hemelse reizen aan Jozef troost, kracht en motivatie  doordat hij dan mocht ervaren hoe zijn leven er uit zou komen zien na het aardse sterven.

In een van zijn laatste levens - hij heette toen André - was Jozef Rulof een geleerd astronoom. Maar in Jozef's laatste leven mócht hij geen intellectueel worden, dus geen boekenwurm, want anders zouden zijn geestelijke gaven al vlug weer op de achtergrond raken en vertroebeld worden door het maatschappij-wetenschappelijk denken. Dat soort denken werd dus afgesloten bij Jozef in diens laatste leven op aarde. Jozef kon nu dan ook nauwelijks leren op school en na de lagere school was het definitief afgelopen met zijn school-studie. Op het moment dat de boeken via Jozef werden geschreven had Jozef Rulof, dit in tegenstelling tot andere boekenschrijvers, nauwelijks zelf ooit een boek gelezen. Maar dat hoefde dus ook niet, want hij hoefde "alleen maar" een zuiver medium te zijn voor de schrijvers van Gene Zijde.

 

In ‘Jeus van Moeder Crisje’ kunt u lezen hoe Jozef Rulof als kind al leerde filosoferen, dus logisch en zelfstandig leerde nadenken over de grote levensvraagstukken. Het is mooi om te zien hoe hij als geestelijk denker leert omgaan met de maatschappij waarmee hij al vroeg wordt geconfronteerd, eerst in een dorpje, zijn geboorteplaats 's-Heerenberg, en vervolgens in de grote wereld (in militaire dienst, in Den Haag en later in Amerika).

Jozef was een vechter voor de waarheid. Tussen al die godsdienstige stromingen, wetenschappelijke theorieën en alle bedrog en onzuiverheden op mediamiek gebied, kwam Jozef resoluut op voor de geestelijke wetenschap die hij zelf mocht aanschouwen en die zich voor ons openbaarde via zijn boeken, genezingen, adviezen, lezingen en geestelijke kunst-produkten.

Doordat Jozef het hiernamaals bewust kende, kon hij de maatschappij en de mens beter doorgronden. Zonder die kennis van het hiernamaals kan men het leven op aarde maar voor een oppervlakkig en klein deel doorgronden. Bovendien kon Jozef via het hiernamaals ook het hiervóórmaals bestuderen, dus het begin van de evolutie van de schepping en de mens. En dat alles kon geen enkele andere sterveling Jozef Rulof nadoen; ook daarin was Jozef uniek.

Toch had Jozef het niet altijd zo gemakkelijk. Niet zozeer omdat die grove, onwetende maatschappij zijn boodschap moeilijk kon begrijpen, aanvaarden en waarderen, maar vooral omdat hij soms heimwee had naar die vredige, mooie sferen, waarvan hij na iedere reis tijdelijk afscheid moest nemen, om zijn leven en levenstaak op aarde verder af te maken.

Maar Jozef hééft zijn taak volbracht, zo goed zelfs dat er voorlopig niets aan zijn boeken toegevoegd hoeft te worden. Noch Jozef noch Alcar zal hier op de een of andere manier nog iets aan hoeven toe te voegen; dat kunt u lezen op de laatste twee pagina's van het boek ‘Geestelijke Gaven’ en ook halverwege het derde hoofdstuk van het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde Bezien’.

De Meesters van het Licht hebben via Jozef Rulof ook vele voorspellingen gedaan. Zo werd in het boek ‘De Volkeren der Aarde’ het einde van de tweede wereldoorlog door Jozef voorspeld, maar tevens ook dat dit definitief de laatste wereldoorlog op aarde zou zijn, omdat God niet wil dat het menselijk ras op aarde zal uitsterven. Verder werd er ook nog voorspeld dat in de toekomst de geestelijk-wetenschappelijke leer - zoals wij die kunnen lezen in de boeken van Jozef Rulof - algemeen aanvaard zal worden op aarde, want deze boeken zullen ooit op de boekenplank in ieder huisje staan.

___________________________________________________________________

 


INFORMATIE OVER  KWARTAALBLAD  DE BOEKENWIJZER

(blad over de boeken van Jozef Rulof)

 

 

 

            DE BOEKENWIJZER :

 

 

            - IS EEN CORRESPONDENTIE-BLAD VOOR MENSEN DIE HET WERK VAN

              JOZEF RULOF (1898 - 1952) BESTUDEREN

 

            - WORDT GEMAAKT DOOR RULOF-LEZERS VOOR RULOF-LEZERS

 

            - VERSCHIJNT OM DE DRIE MAANDEN

 

            - KOST 9,20 EURO PER KALENDERJAAR (ABONNEMENT: ZIE VERDEROP)

 

            - WORDT UITGEGEVEN DOOR G. HEIJMANS, C. Hafkamp

 

            - HEEFT ALS CORRESPONDENTIE-ADRES:       DE BOEKENWIJZER

                    POSTBUS 4033

                    5604 EA  EINDHOVEN

                    NEDERLAND

 

            - MET  ISSN :  0925 5168

 

            - EMAIL-ADRES: deboekenwijzer@chello.nl  

 

            - WEBSITES:

http://de-boekenwijzer.webklik.nl                               De Boekenwijzer

http://members.chello.nl/m.heijmans11                 De Boekenwijzer

http://home.wanadoo.nl/~leven-na-de-dood   nog-verder-denken

http://members.lycos.nl/gielheijmans                    nog-verder-denken

http://jozef-rulof.jouwpagina.nl                            Jozef Rulof

http://zelfmoord.jouwpagina.nl                              waarschuwen tegen zelfmoord

http://zelfdoding.velelinkjes.nl                                waarschuwen tegen zelfdoding

http://suicide-preventie.webklik.nl                                      waarschuwen tegen suïcide

http://universeel-geloof.webklik.nl                              universeel geloof

http://geloven-en-begrijpen.jouwpagina.nl                  universeel christendom

 

 

Wij zijn actief sinds april 1990.en er zijn sindsdien meer dan 57 edities verschenen.

 

Wat staat er zoals in iedere Boekenwijzer?:

 

-        minstens 3 fundamenten (bijzondere citaten)

-        een inleiding door de redactie over een bepaald onderwerp

-        een stuk of 10 nieuwe vragen van lezers

-        een stuk of 10 beantwoordingen van vragen (gesteld in eerdere edities)

-        meestal 1 initiatief (oproep)

-        4 gedichten over geestelijke onderwerpen

-        illustraties, mededelingen, colofon, bijlagen  enz. enz.


DOELSTELLING EN WERKWIJZE :

 

 

Doel :

 

Dit onafhankelijk blad, zonder winstgevende opzet, wil :

 

- enthousiaste lezers van het werk van Jozef Rulof met elkaar laten commu­ni­ceren over levensvraagstukken door middel van vragen van lezers en citaten uit het werk, dat ontvangen is via het medium Jozef Rulof.

 

- deze wijsheid in zijn zuiverheid verlevendigen, bestuderen, actualiseren en  versprei­den, om aldus een steun te zijn voor de lezers en de maatschappij.

 

- het bestuderen van deze wijsheid een extra dimensie geven.

 

- de Boekenwijzer organiseert ook jaarlijks een Boekenwijzerdag (centrale bijeenkomst).

 

 

Werkwijze/Afspraken :

 

- uw correspondentie betreffende de rubrieken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

- meedoen aan de rubrieken is uitsluitend bedoeld voor abonnees van dit blad.

 

- anonieme post wordt door de redactie niet behandeld.

 

- zowel bij de vragen en antwoorden als bij de fundamenten wordt in de regel de naam van de inzender er niet boven geplaatst, behalve indien deze duidelijk het verzoek daartoe doet bij de redactie.

 

- voordat u voor uzelf conclusies gaat trekken uit een bepaald citaat, dient u dit citaat te lezen in de volledige context waarin dit geplaatst werd in het boek, zodat u het optimaal zult begrijpen.

 

- richt uw vragen niet aan de redactie maar aan de andere Boekenwijzer-abonnees. De redactie, die hoofdzakelijk een bemiddelende functie heeft, wil niet het voetstuk van 'de deskundige' of 'de hulpverlener' of 'de probleemoplosser' aangemeten krijgen.

 

- stuur uw brieven ten behoeve van de rubrieken op tijd naar de redactie.

 

- dit blad verschijnt in de regel in maart, juni, september en december.

 

- vergeet nooit de afzender te vermelden en frankeer uw post voldoende.

 

- de redactie/administratie is om organisatorische redenen telefonisch niet te bereiken.


DE RUBRIEKEN :

 

- indien u citaten opstuurt dient u daarbij steeds te vermelden waar u die gevonden

heeft.

- u kunt citeren uit alle boeken van Jozef Rulof die officieel uitgegeven zijn.

- gebruikte afkortingen :

dr.  = druk

dl.  = deel

hst. = hoofdstuk

blz. = bladzijde

b.   = bovenaan

b.m. = boven midden

m.   = midden

o.m. = onder midden

o.   = onderaan

V.   = vraag

V.A. = mogelijk antwoord op vraag

 

 

FUNDAMENTEN :

 

- met 'fundament' bedoelen wij: een leerzaam, kernachtig citaat uit het werk van Jozef Rulof.

- per editie kan in principe iedere abonnee zo'n fundament naar de redactie opsturen.

De redactie zoekt er dan enkele uit om af te drukken.

 

 

VRAAG-EN-ANTWOORD :

 

Het vragen :

- het is de bedoeling dat deze vraag:

enkelvoudig van aard is (liefst geen meerdere vragen in één vraag), eenvou­dig van aard is (dus zonder vaktermen en namen van schrijvers of stromin­gen), enigszins betrekking heeft op uw eigen leven en  een open karakter heeft (dus niet met een heel voorin­geno­men mening of oordeel erin verwe­ven).

- tracht uw vraag in één zin kern­achtig te formuleren.

- u kunt uw vraag inleiden door kort aan te geven hoe u tot die vraag gekomen bent of waarom u ze stelt.

- de gestelde vraag krijgt van de redactie een code-nummer toegekend.

- in de volgende editie kunnen de lezers de vraag beantwoorden middels citaten.

 

Het antwoorden :

- om de wijsheid van Jozef Rulof zuiver te houden, is het de bedoeling dat de vraag-beantwoorders uitsluitend antwoorden geven door middel van citaten uit het werk van Jozef Rulof (dus een of meerdere zinnen).

- stukjes onderstrepen is uiteraard wel mogelijk.

- noteer in uw brief de eerste en laatste zin van het bedoelde citaat uit een Rulof-boek.

- per editie kan een vraagbeantwoorder meerdere antwoorden op een vraag geven en ook meerdere vragen beant­woorden.

- het is niet de bedoeling dat u zich verplicht voelt om op alle gestelde vragen een antwoord te moeten zoeken, maar zoeken mag natuurlijk wel.

 

Vraag met antwoord :

Stel, u als lezer heeft in een Rulof-boek een prachtig citaat (maximaal 2 pagina) gevon­den, en dit citaat heeft voor u het ant­woord gege­ven op een van uw levens­vragen, dan kunt u dit laten plaatsen in de Boekenwij­zer. Stuur dan deze levensvraag (duidelijk gefor­muleerd) samen met het antwoord-gevende Rulof-citaat  op naar de Boekenwijzer-redactie.

 

 

INITIATIEF :

 

- deze rubriek geeft de abonnee de mogelijk­heid, om een initiatief kenbaar te maken aan de andere abonnees.

- wij bedoelen hier: initiatieven die in de lijn liggen van: 'samen de wijsheid van Jozef Rulof bestuderen'. Zei Jozef niet: "Praat veel met elkaar" en "Probeer elkaar op te trekken"?

- niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande initiatieven kan er aandacht gevraagd worden.

- voorbeelden: kennissenkring uitbreiden met Rulof-lezers, oprichten Jozef-Rulof-

leesgroepje/-studiegroepje, corresponderen met Rulof-lezers, bezoekjes brengen aan

minder valide Rulof-lezers enz.

 

 

LEVENS-GEDICHT DOOR GIEL HEIJMANS :

 

- in deze rubriek kan men spirituele gedichten lezen, die geschreven zijn door redacteur Giel Heijmans. Voor de duidelijkheid: deze gedichten zijn dus niet afkomstig ván Jozef Rulof. Giel Heijmans heeft meer dan 700 gedichtjes mogen schrijven (± 10 bundels te bestellen via deboekenwijzer@chello.nl) en de redactie kan daaruit steeds een ruime keuze doen. Het is dus niet de bedoeling dat u gedichten gaat insturen voor de Boekenwijzer.

 

 

REDACTIE-REACTIE :

 

- dit is de rubriek over de Boekenwijzer zelf. Hierin staan allerlei zaken die met dit blad te maken hebben.

- meestal zal deze rubriek geschreven worden door de redactie, zoals bijvoorbeeld de

inleiding en dit stukje over doelstelling en werkwijze. U zelf kunt echter ook reageren

(schriftelijk) op het redactionele werk. Voor gefundeerde, opbouwende kritiek staan wij altijd open.

 

^ ^ ^


ABONNEMENT :

- periode jaar-abonnement: januari t/m december. Betaling in september/oktober. Stilzwijgende verlenging tenzij opgezegd vóór 30 september.

- prijs jaar-abonnement: 9,20 Euro.

Nieuwe abonnees kunnen te allen tijde abonnee worden en betalen een gedeelte van 0 9,20.

- nabestellingen  0 2,30 per stuk.

- financiële nummers Boekenwijzer:

   ING/postgiro  : 34 91 253

   Bank ABN-AMRO  : 490 301 061

   ASLK/Fortis (B): 0351 8754 5194

 t.a.v. : De Boekenwijzer

           Postbus 4033

            5604 EA  Eindhoven (NL)

 

- buitenlandse abonnees (m.u.v. Belgen) adviseren wij gebruik te maken van een Eurocheque (bij bank) óf Postwissel (bij postkantoor) óf contant papieren geld op te stu­ren.

- wilt u abonnee worden van de Boeken­wijzer, stuur dan eerst het strookje (op de achterpagina) inge­vuld en ge­fran­keerd op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op, waarna u dan het aangeduide abon­ne­mentsgeld kunt over­maken.

- abonnee bent u pas vanaf het mo­ment dat het geld overgemaakt is.

- kent u mensen die ook de Rulof-boeken lezen, attendeer hen dan op het bestaan van de Boekenwijzer.


                                                                                                    zelf

                                                                                                    fran-

                                                                                                    keren!

 

 

 

 

 

 

 

 

                          A A N  :   DE BOEKENWIJZER

                                         POSTBUS 4033

                                         5604 EA  EINDHOVEN

                                         NEDERLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   hier vouwen

                                                                                                      en

                                                                                                    dichtplakken

AANMELDING  tot  ABONNEE  van de  BOEKENWIJZER :

(ik zal jaarlijks mijn abonnementsgeld vooraf betalen)

 

Achternaam  ............................................................  Voornaam  ............

 

              *     O  familie     O  mijnheer     O  mevrouw     O  (titel:) .....................

 

Straat + huisnummer  ..............................................................………… - ....................

 

Postcode + woonplaats  ...........   ......  -  ............................................…………...........

 

Land waar u woont  ….......................................... e-mail ........………….....................

 

Uw telefoon-nummer    …................................................

 

Vanaf welke periode wenst u Boekenwijzer-edities toegestuurd te krijgen ?

                                      *    O  vanaf begin-periode Boekenwijzer  (april 1990)

                                            O  vanaf begin van dit jaar  (waarin we nu zijn)

                                            O  vanaf vandaag  (eerstvolgende Boekenwijzer)

                                            O  vanaf de datum :  ......  -  ......  -  20 ......

* = aankruisen wat u wenst

 

Eventuele opmerkingen  ......................................................................

 

Datum waarop u deze aanmeldings-bon verstuurt     ......  -  ......  -  20 .….

 

 

 

 

zo ziet er bijvoorbeeld een Boekenwijzer uit :

 

 

(hier volgt de tekst uit editie 67 zonder illustraties)

 

 

 

DECEMBER

2004                                                                                           67

 

 

 

 

 

 

                  DE BOEKENWIJZER :             December 2004 ; 14e JAARGANG ; Nr 67

 

                  - IS EEN CORRESPONDENTIE-BLAD VOOR MENSEN DIE HET WERK VAN

                    JOZEF RULOF (1898 - 1952) BESTUDEREN

                  - WORDT GEMAAKT DOOR RULOF-LEZERS VOOR RULOF-LEZERS

                  - VERSCHIJNT OM DE DRIE MAANDEN, VERSCHIJNT SINDS 1990

                  - KOST 9,20 EURO PER KALENDERJAAR (ABONNEMENT: ZIE ACHTERIN)

                  - WORDT UITGEGEVEN DOOR G. HEIJMANS, C. HAFKAMP

                  - HEEFT ALS CORRESPONDENTIE-ADRES: DE BOEKENWIJZER

                              POSTBUS 4033

                              5604 EA  EINDHOVEN

                              NEDERLAND

                  - MET  ISSN :  0925 5168

                  - MET INTERNET-WEBSITE :  http://de-boekenwijzer.webklik.nl

 

                  vragen en antwoorden die in deze editie afgedrukt staan:

 ANTWOORDEN : V479A1, V480A1, V481A1, V482A1, V483A1,

                  V484A1, V485A1, V486A1, V487A1, V488A1

 

 VRAGEN :  489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498

 

 

                                 F U N D A M E N T E N

 

                                              F

                                 R   U   B   R   I   E   K

 

gevonden in: * 57 Lezingen ;

              2e dr. dl.3 nr.40 blz.39 b.m.

 

De mens moet nu weten, en hierna zal hij aan het aanvaarden beginnen, dat er geen dood is en God de mens, Zijn leven, niet verdoemt. En dat gelooft de massa niet eens.


 

_______________________________________________________________

 

1190          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1190

_______________________________________________________________

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            REDACTIE-REACTIE

 

                     R

                  RUBRIEK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beste lezer,

Van gelovige mensen, en we bedoe­len hier mensen die geloven dat je verder leeft nadat je zult sterven, wordt in onze moderne maatschappij nog vaak schamper gezegd dat ze in sprookjes en fantasieën geloven. Ze worden uitgemaakt voor 'zwevers' die niet met beide benen op de grond staan. Men zegt: geloof is nog een restant uit de oudheid, uit de tijd voordat de nuchtere wetenschap zijn intrede in de wereld deed. Ook zegt men: geloof komt voort uit de men­selijke wens om verder te le­ven na de dood, dus dat men al te graag gelooft wat men onbewust wenst en dat men zich zo zelf voor de gek houdt. Gelovige mensen worden door de rest van de maatschappij dus meest­al niet serieus genomen, NÓG NIET, want... dit gaat verande­ren! Er zal een tijd komen waarin men men­sen met een sterk geloof zal benij­den. Aan die toekomst wordt nu al hard ge­werkt, vooral door mensen die al overleden zijn en die vanuit gene zijde de mensen op aarde, die er voor open staan, inspi­reren. Ook het nieuwe boekje van onze redac­teur Giel Heijmans wil bijdragen aan bovengenoemde ver­andering. In Boekenwij­zer 66 blz.

1175 werd dit al aangekondigd. Het valt niet mee om voor zo'n boekje een goede uitgever te vinden, anders zou het nu al in de boekhan­del heb­ben gele­gen. Het is een spiri­tueel-filoso­fische roman. In het ver­haal kan men ken­nis maken met de ma­nier van den­ken die de auteur het 'nogverderdenken' noemt (zie ook inleiding Boe­ken­wijzer 65). Omdat ook wij Rulof-lezers wel eens 'zwe­vers' genoemd worden, is het wel han­dig indien we dan op grond van pure logica een weerwoord kunnen ge­ven. En dit boekje kan u hierbij van dienst zijn. Maar omdat het nog niet uitge­geven is, laten we de au­teur hier alvast de kern van de filo­sofie uit zijn boekje uitleg­gen.

 

NOGVERDERDENKEN

         (materialisme overwinnen door het 'nogverderdenken')

       (een andere, realistische manier van denken voor een betere wereld)

       (een methode om minder materialistisch te worden)

 

SLUIT NIET UIT DAT DE MOGELIJKHEID BESTAAT

DAT NA JOUW STERVEN JE LEVEN VERDER GAAT!

 

Onze daden worden voor een groot deel bepaald door hoe we denken, door onze levensvisie, dus hoe we aankijken tegen het leven. In onze moderne, westerse maatschappij is die levensvisie voor 90% materialistisch te noemen. Dit materialisme is de basis voor onze daadkrachtige maatschappij, maar heeft helaas ook een aantal nadelen zoals: stress, moderne ziekten, milieuverontreiniging, criminaliteit, individualisme en nog vele andere dingen die het geluk van de mens beperken.

In enkele pagina's tekst die hier volgen, kunt u lezen over een andere, aanvullende denkwijze die veel van deze nadelen kan overwinnen. Die andere denkwijze gaat hier het 'nogverderdenken' genoemd worden.

- Om uit te leggen wat 'nog-verder-denken' inhoudt, moet ik eerst uitleggen wat bedoeld wordt met het 'verderdenken'. Ik stel het 'verderdenken' tegenover materialisme. De materialist gaat er van uit, dat er geen verder leven is van iemands geest na diens dood. De 'verderdenker', daarentegen, gaat er van uit dat het wel degelijk mogelijk is dat


_______________________________________________________________

 

1191          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1191

_______________________________________________________________

 

 

verder leeft na z'n sterven op aarde, maar sluit ook niet uit dat er géén leven meer is na de dood. De 'verderdenker' sluit dus beide mogelijkheden niet uit en laat dus open wat er met iemands geest zal gebeuren na diens sterven. Hij gaat er bewust van uit dat een 'verder leven' nét zo goed mogelijk is als een 'niet verder leven' en houdt in zijn praktische leven al rekening met beide mogelijkheden. Echter de materialist sluit dus, bewust of onbewust, wél de mogelijkheid van een 'verder leven' uit en gedraagt zich daar ook naar (hij wil nu zo veel mogelijk genieten en voelt zich niet verantwoordelijk voor wat er na zijn dood gebeurt met zichzelf, zijn medemens en de wereld). De meeste moderne mensen zijn onbewust materialist. Veel wetenschappers en intellectuelen zijn bewúst materialist maar... er is geen enkele wetenschapper die kan bewijzen dat er géén verder-leven is na de dood. De meeste mensen willen en durven niet nadenken over wat er, als zij zullen sterven met hun geest zal gebeuren, met hun denken, hun gevoel, hun wilskracht, creativiteit, enz., terwijl het moment van sterven toch voor iedereen zeker ooit zal komen. Indien je een materialist zou vragen, waarom ie de mogelijkheid uitsluit van een 'verder leven', dan kan ie daar geen redelijk antwoord op geven. Een eerlijk materialist zegt dan misschien: "omdat mij dat het beste uitkomt" of "ik volg de massa en geloven in een 'verder leven' is nu uit de mode". De 'verderdenker' sluit dus een verder leven na z'n dood niet uit en houdt in zijn leven evenveel rekening met beide mogelijkheden. Maar nou de 'NOGVERDERDENKER', deze houdt ook rekening met deze beide mogelijkheden, maar... gaat om een aantal redenen er van uit, dat de kans veel groter is dat er wel degelijk een verder leven na z'n dood zal zijn. De redenen die daarvoor dan vaak genoemd worden zijn:

            - de menselijke wilskracht is een enorme energie-bron en volgens de natuurkunde gaat energie nooit verloren

            - in de winter is het leven in de natuur als dood, maar in het voorjaar komt het weer helemaal tot leven; dus het geloven in een 'verder-leven' is geen onnatuurlijke manier van denken

            - heel veel volkeren op onze aardbol zijn onafhankelijk van elkaar gekomen tot een geloof in een verder leven na de dood

            - in de parapsychologie gaat men er van uit dat de geest zich kan verplaatsen buiten het lichaam (z.g. uittreden) en de geest dus kan bestaan, waarnemen, denken, voelen, willen en handelen buiten het lichaam (dat in een bepaalde slaap gebracht is). De geest heeft het lichaam dus niet persé nodig om te kunnen bestaan; de geest kan functioneren onafhankelijk van het lichaam

            - duizenden mensen (uit alle culturen) die een bijna-dood-ervaring hebben gehad kunnen zelf getuigen van hun geest die vanaf een plaats buiten het lichaam het eigen bleke lichaam hebben kunnen zien liggen.

 

De 'nogverderdenker' is zich er van bewust dat voorgenoemde redenen geen bewijzen vormen, maar wel waardevolle, realistische aanduidingen, die met elkaar gecombineerd nog aan duidingskracht winnen.

- Het is alleen voor de duidelijkheid, dat het materialisme en het '(nog)verderdenken' hier zo zwart-wit uitgetekend worden. Natuurlijk is de realiteit niet zo zwart-wit. Zo is iederéén in bepaalde mate materialistisch  en het is zeker NIET mijn bedoeling om materialisten of materialisme te veroordelen; ik wil mensen er alleen van bewust maken dat er ook een andere, realistische manier van denken bestaat, die van belang is voor mens en maatschappij.

- Er bestaat dus zowel het materialistische denken als het '(nog)verderdenken'. De '(nog)verderdenker' gaat voelen dat ie mogelijk een toekomst heeft na z'n sterven, voelt zich nu reeds verantwoordelijk voor de kwaliteit van die toekomst en zoekt wegen om hier aan te werken. Maar de materialist mist dit verantwoordelijkheidsgevoel en richt zich alléén op aards genot: huis, auto, vakanties, carrière en wil hiervoor zo veel mogelijk geld verdienen, eenzijdig en gewetenloos. En wat er na zijn dood met de maatschappij zal gebeuren zal hem een zorg wezen. Zijn levenshouding is te vergelijken met iemand die nog één dag te werken heeft in een bedrijf dat reeds failliet verklaard is.

 

_______________________________________________________________

 

1192          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1192

_______________________________________________________________

 

Maar is de puur materialistische mentaliteit nu echt zo slecht en ongezond voor de mens en de maatschappij? Moeten we het dan zien als een soort 'woeker-ziekte'? Volgens mij helaas wel! Met het hebben van wat welvaart is natuurlijk niets mis, zolang de mens die materie alleen als een HULPMIDDEL beschouwt om te kunnen leven en aan zichzelf te kunnen werken. Dus er is niets verkeerds aan materiële dingen, zolang ze maar in dienst staan van de mens om zich geestelijk te kunnen ontplooien. Echter, bij de meeste mensen is de materie het hoofddoel in hun leven geworden omdat ze geen belangrijker doel denken te hébben. Maar materie blijft materie, is door z'n aard altijd beperkt en zal dus ook beperkt geluk en beperkte bevrediging geven aan de mens. En dáárom kun je het pure materialisme met een woeker-ziekte vergelijken, 'ziekte' omdat er onevenwichtigheid en eenzijdigheid ontstaat door het gebrek aan het geestelijke aspect, dat het belangrijkste is van het menselijk leven, en 'woekerend' omdat het onbevredigend blijft; de meeste mensen die materiële rijkdom hebben, willen daarvan steeds meer. Voor de materialist is 'geld' belangrijker dan 'geest', belangrijker dan menselijkheid, medemensen, dieren en de natuur. Alles moet wijken voor het geld, voor de economische belangen. Maar… de materie zou eigenlijk altijd in dienst moeten staan van de mens, van diens leven en geestelijke ontwikkeling; hoe weinig echter is dit nu nog het geval! Men heeft op aarde nog maar weinig interesse voor de ontwikkeling van de menselijke ziel, het karakter en de liefde. Alleen de enkeling is hier serieus mee bezig; de massa ziet daar het nut en de waarde nog niet van in en weet niet eens dat er geestelijk geluk bestaat, laat staan dat je dit verdienen kunt door aan jezelf te werken.

Ook een materialist kan financieel arm zijn en een 'nogverderdenker' financieel rijk. Het gaat er ook niet om hoeveel geld je per jaar aan luxe dingen uitgeeft, zolang je als hoofddoel maar de ontwikkeling van het karakter en de liefde hebt (ook ten behoeve van je geluk straks in het hiernamaals). En indien je nu reeds gaat begrijpen dat geluk in de geest veel dieper en bevredigender is dan al het aardse geluk, dan kun je dit wijsheid noemen en streef je automatisch ook naar dit hogere geluk.

- Overigens is er met het aardse geluk op zich niets mis en men dient ook te streven naar vervulling van bepaalde basisbehoeften en enig basisgenot, dat hoort bij het leven en ook bij het geestelijke levenspad. Maar het is de eenzijdigheid bij het materialistische denken en streven waar de schoen wringt.

- Hoe kan het oprukkende materialisme in onze moderne maatschappij een halt toe worden geroepen? Zijn de politici daartoe in staat? Nee, zij zeggen dat dit een mentaliteitskwestie is, en dat zij daar niets aan kunnen doen. De religies zouden hier


_______________________________________________________________

 

1193          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1193

_______________________________________________________________

 

 

wel iets aan kunnen doen indien zij in de praktijk filosofische discussies zouden aangaan met niet-gelovigen, maar zij zijn daar steeds minder toe in staat. En doet men tóch een poging daartoe, dan spreekt men de mensen niet aan 'op het gezonde verstand'.

- Het materialisme heeft als drijfveer de hebzucht in de mens en de gemakzucht bij het denken, wat nog aangewakkerd wordt door de reclames van de bedrijven. De enige effectieve kracht om het oprukkend materialisme een halt toe te roepen is volgens mij het (op het gezonde verstand gebaseerde) 'nogverderdenken'. Maar dan zou deze filosofie wel opgepakt dienen te worden door de religies in de wereld, door de politieke partijen in de wereld, de onderwijssystemen en de media (nieuwsbladen, TV, internet, films enz.). Maar... dan moet de maatschappij het materialisme ook eerst leren zien als een levensbedreigende woeker-ziekte. En ik vrees dat de wereld daarvoor eerst doodziek en ten einde raad moet zijn, voordat men open staat voor een medicijn zoals het 'nogverderdenken'.

Nu komt er tegenwoordig steeds meer niet-kerkelijk geloof in de wereld. Maar ook dit zal geen vuist kunnen maken tegen het materialisme.

Maar toch... indien we nu alleen al de politieke en religieuze machthebbers zouden kunnen overtuigen van de noodzaak en effectiviteit van het 'nogverderdenken', dan waren we al een heel eind op de goede weg. Het 'nogverderdenken' kan aansluiten bij elke wereldreligie en bij elke politieke hoofdstroming en het is heel praktisch toepasbaar omdat ieder mens die een beetje kan en wil nadenken er bereikbaar voor is. En niemand wordt iets afgepakt, men krijgt er alleen een geestelijke dimensie bij, wat een verrijking en vermenselijking is voor de persoonlijkheid. En men hoeft er niets voor te dóén, alleen maar ergens mee te stóppen, namelijk met het uitsluiten dat er een werkelijke mogelijkheid bestaat, dat er wél een verder-leven zal zijn van z'n geest na z'n sterven.

Ik zou dus iedere wereldburger willen toeroepen: 

 

SLUIT NIET UIT DAT DE MOGELIJKHEID BESTAAT

DAT NA JOUW STERVEN JE LEVEN VERDER GAAT!

 

       zie ook internet: http://home.wanadoo.nl/~leven-na-de-dood

 

- Tot zover de auteur van voorge­noemd boekje. Zodra het uitgegeven wordt, krijgt u daarvan bericht. Bes­te Rulof-lezer, uzelf ge­looft vast en zeker in een verder-leven na de dood, maar u dient zich te realise­ren dat in verhouding nog maar wei­nig mensen hier echt in gelo­ven. Het is dus hard nodig dat dit geloof zich gaat verspreiden en u kunt daar ac­tief aan bijdragen, bij­voorbeeld door bovenstaande spreuk te verspreiden.

Zie verder ook 'mededelingen van de re­dac­tie', Initiatief 74 en gedichten.

- Tot zover deze inleiding.

      R


_______________________________________________________________

 

1194          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1194

_______________________________________________________________

 

 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE :

 

 

Doel :

 

Dit onafhankelijk blad, zonder winstgevende opzet, wil :

 

- enthousiaste lezers van het werk van Jozef Rulof met elkaar laten communiceren over

levens-vraagstukken door middel van vragen van lezers en citaten uit het werk, dat

ontvangen is via het medium Jozef Rulof.

 

- deze wijsheid in zijn zuiverheid verlevendigen, bestuderen, actualiseren en  verspreiden, om aldus een steun te zijn voor de lezers en de maatschappij.

 

- het bestuderen van deze wijsheid een extra dimensie geven.

 

- de Boekenwijzer organiseert ook jaarlijks een Boekenwijzerdag (centrale bijeenkomst).

 

 

Werkwijze/Afspraken :

 

- uw correspondentie betreffende de rubrieken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

- meedoen aan de rubrieken is uitsluitend bedoeld voor abonnees van dit blad.

 

- anonieme post wordt door de redactie niet behandeld.

 

- zowel bij de vragen en antwoorden als bij de fundamenten wordt in de regel de naam van

de inzender er niet boven geplaatst, behalve indien deze duidelijk het verzoek daartoe doet bij de redactie.

 

- voordat u voor uzelf conclusies gaat trekken uit een bepaald citaat, dient u dit citaat te lezen in de volledige context waarin dit geplaatst werd in het boek, zodat u het optimaal zult begrijpen.

 

- richt uw vragen niet aan de redactie maar aan de andere Boekenwijzer-abonnees. De redactie, die hoofdzakelijk een bemiddelende functie heeft, wil niet het voetstuk van 'de deskundige' of 'de hulpverlener' of 'de probleemoplosser' aangemeten krijgen.

 

- stuur uw brieven ten behoeve van de rubrieken op tijd naar de redactie.

 

- dit blad verschijnt in de regel in maart, juni, september en december.

 

- vergeet nooit de afzender te vermelden en frankeer uw post voldoende.

 

- de redactie/administratie is om organisato­rische redenen telefonisch niet te bereiken.

 

 

DE RUBRIEKEN :

 

- indien u citaten opstuurt dient u daarbij steeds te vermelden waar u die gevonden

heeft.

- u kunt citeren uit alle boeken van Jozef Rulof die officieel uitgegeven zijn.

- gebruikte afkortingen :

dr.  = druk

dl.  = deel

hst. = hoofdstuk

blz. = bladzijde

b.   = bovenaan

b.m. = boven midden

m.   = midden

o.m. = onder midden

o.   = onderaan

V.   = vraag

V.A. = mogelijk antwoord op vraag

 

FUNDAMENTEN :

 

- met 'fundament' bedoelen wij: een leerzaam, kernachtig citaat uit het werk van Jozef Rulof.

- per editie kan in principe iedere abonnee zo'n fundament naar de redactie opsturen.

De redactie zoekt er dan enkele uit om af te drukken.


_______________________________________________________________

 

1195          DE BOEKENWIJZER          nr 67         december 2004          1195

_______________________________________________________________

 

 

VRAAG-EN-ANTWOORD :

 

Het vragen :

- het is de bedoeling dat deze vraag: enkelvoudig van aard is (liefst geen meerdere vragen in één vraag), eenvoudig van aard is (dus zonder vaktermen en namen van schrijvers of stromingen), enigszins betrekking heeft op uw eigen leven en  een open karakter heeft (dus niet met een heel voorin­geno­men mening of oordeel erin verwe­ven).

- tracht uw vraag in één zin kern­achtig te formuleren.

- u kunt uw vraag inleiden door kort aan te geven hoe u tot die vraag geko­men bent of waarom u ze stelt.

- de gestelde vraag krijgt van de redactie een code-nummer toegekend.

- in de volgende editie kunnen de lezers de vraag beantwoorden middels citaten.

 

Het antwoorden :

- om de wijsheid van Jozef Rulof zuiver te houden, is het de bedoeling dat de vraag-beantwoorders uitsluitend antwoorden geven door middel van citaten uit het werk van Jozef Rulof (dus een of meerdere zinnen).

- stukjes onderstrepen is uiteraard wel mogelijk.

- noteer in uw brief de eerste en laatste zin van het bedoelde citaat uit een Rulof-boek.

- per editie kan een vraagbeantwoorder meerdere antwoorden op een vraag geven en ook meerdere vragen beantwoorden.

- het is niet de bedoeling dat u zich verplicht voelt om op alle gestelde vragen een

antwoord te moeten zoeken, maar zoeken mag natuurlijk wel.

 

Vraag met antwoord :

Stel, u als lezer heeft in een Rulof-boek een prachtig citaat (maximaal 2 pagina) gevon­den, en dit citaat heeft voor u het ant­woord gege­ven op een van uw levens­vragen, dan kunt u dit laten plaatsen in de Boekenwij­zer. Stuur dan deze levensvraag (duidelijk gefor­muleerd) samen met het antwoord-gevende Rulof-citaat  op naar de Boekenwijzer-redactie.

 

INITIATIEF :

 

- deze rubriek geeft de abonnee de mogelijk­heid, om een initiatief kenbaar te maken aan de andere abonnees.

- wij bedoelen hier: initiatieven die in de lijn liggen van: 'samen de wijsheid van Jozef Rulof bestuderen'. Zei Jozef niet: "Praat veel met elkaar" en "Probeer elkaar op te trekken"?

- niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande initiatieven kan er aandacht

gevraagd worden.

- voorbeelden: kennissenkring uitbreiden met Rulof-lezers, oprichten Jozef-Rulof-leesgroepje/-studiegroepje, corresponderen met Rulof-lezers, bezoekjes brengen aan mindervalide Rulof-lezers enz.

 

LEVENS-GEDICHT DOOR GIEL HEIJMANS :

 

- in deze rubriek kan men spirituele gedichten lezen, die geschreven zijn door redacteur Giel Heijmans. Voor de duidelijkheid: deze gedichten zijn dus niet afkomstig ván Jozef Rulof. Giel Heijmans heeft meer dan 700 gedichtjes mogen schrijven (± 10 bundels) en de redactie kan daaruit steeds een ruime keuze doen. Het is dus niet de bedoeling dat u gedichten gaat insturen voor de Boekenwijzer.

 

REDACTIE-REACTIE :

 

- dit is de rubriek over de Boekenwijzer zelf. Hierin staan allerlei zaken die met dit blad te maken hebben.

- meestal zal deze rubriek geschreven worden door de redactie, zoals bijvoorbeeld de

inleiding en dit stukje over doelstelling en werkwijze. U zelf kunt echter ook reageren

(schriftelijk) op het redactionele werk. Voor gefundeerde, opbouwende kritiek staan wij altijd open.

 

                     ^ ^ ^


_______________________________________________________________

 

1196          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1196

_______________________________________________________________

 

 

                G

 

 

MATERIALISME OVERWINNEN

 

Door de mogelijkheid NIET uit te sluiten

Dat jij verder leven zult na je dood

Komt jouw menselijkheid meer naar bui­ten

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

 

Jouw blik op het leven wordt dan ruimer

Je verantwoordelijkheidsgevoel neemt toe

Je ontwaakt uit een stoffelijke sluimer

En je komt meer aan het geestelijke toe

 

't Materiële krijgt over jou minder macht

Dus ga je je vrijer en vrediger voelen

Je wordt ook meer zelfstandig en zacht

En je richt je op edeler levensdoelen

 

Voor je medemens krijg je meer gevoel

En voor de natuur krijg je meer respect

Jouw leven zelf krijgt een hoger doel

Omdat je de diepte in jezelf ontdekt

 

Jouw menselijkheid komt meer naar bui­ten

En jouw persoonlijkheid wordt vergroot

Door de mogelijkheid niet uit te sluiten

Dat jij verder leven zult na je dood.

 

 

 

 

MATERIALISTISCHE

         LEVENSOVER­TUI­GING

 

De materialist vergeet

Dat ie helemaal niet weet

Wat er gebeurt met z'n geest

Als z'n lichaam 'er is gewéést'

 

Het is niet uitgesloten

(Dat is hem wellicht ontschoten)

Dat z'n leven verder gaat

Die mogelijkheid bestáát!

 

Onzichtbaar, want z'n geest

Is nú ook niet zichtbaar geweest

Het is wellicht maar schijn

Dat de dood het einde zal zijn.

 

 

 

 

 

NIETS EINDIGT ZOMAAR

 

Ziet u uw geest als onsterfelijk

Dan voelt u zich ook verantwoordelijk

Voor de gevolgen van wat u nu doet

En voor fouten die u ooit goed-maken moet.

 

 

 

 

                    Levens-gedicht  

                    door Giel Heij­mans


_______________________________________________________________

 

1197          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1197

_______________________________________________________________

 

 

 mededelingen van de redactie:

- Wij wensen u fijne feestdagen en een heel goed 2005.

-Beste abonnee, wij danken iederee­n die zijn abonnementsgeld voor 2005 nu reeds overgemaakt heeft en met name de mensen die iets extra's bij­ge­dra­gen hebben (of dit nog doen zullen) voor de onkos­ten die we on­langs hadden voor extra druk­w­erk.

-Datum Boekenwijzerdag-2005: 22-5.

 

- Verder willen we hier even uw aan­dacht vragen voor een oproep van Giel Heijmans. Hij wil een nieuw, onafhankelijk project starten waar wij als Boekenwijzer-redactie volledig achter staan.

De boeken van Jozef Rulof gaan over de VERDIEPING van de hoogste leer, maar zijn project gaat over de VERBREDING van de simpelste leer.

 

--- OPROEP voor ACTIE!!!  ---

* Wil jij actief meedoen met de

Werk­groep Overwinning Materialisti­sche Levens-Overtuiging en meehel­pen bij het verspreiden van deze denkbeel­den? (zie inleiding van deze Boeken­wij­zer)

Geef je dan op bij Giel Heijmans. Stuur dan, via het adres van de Boeken­wijzer, een briefje (po­stzegel insluiten voor ontvangen reactie), met daarin jouw ideeën en mogelijk­heden om dit ‘nogverderdenken’ te ver­spreiden om zo veel mogelijk men­sen te bereiken en aan het den­ken te zetten. Iedere hulp is welkom!

              Giel Heijmans

 

 

 

(herhaling gedeelte van blz.1151

uit Boeken­wijzer-65 juni 2004)

 

 

Heel veel dingen in het leven duiden op een wél ver­der leven na onze dood, dingen zoals:     - de menselijke wilskracht is een enorme energie-bron en vol­gens de natuurkunde gaat energie nooit verloren

              - in de winter is het leven in de natuur als dood, maar in het voorjaar komt het weer helemaal tot leven; dus het geloven in een 'ver­der-leven' is geen onnatuurlijke manier van denken

              - heel veel volkeren op onze aard­bol zijn onafhankelijk van elkaar gekomen tot een geloof in een ver­der leven na de dood

              - in de parapsychologie gaat men er van uit dat de geest zich kan verplaatsen buiten het lichaam (z.g. uittreden) en de geest dus kan be­staan, waarnemen, den­ken, voelen, willen en handelen buiten het li­chaam (dat in een be­paalde slaap ge­bracht is). De geest heeft het li­chaam dus niet persé nodig om te kunnen bestaan; de geest kan functi­oneren onafhankelijk van het lichaam

              - Duizenden mensen (uit alle cul­turen) die een bijna-dood-ervaring hebben gehad kunnen zelf getuigen van hun geest die vanaf een plaats buiten het lichaam het eigen bleke li­chaam hebben kunnen zien liggen.

 

 

Tot zover deze herhaling.


_______________________________________________________________

 

1198          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1198

_______________________________________________________________

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

     VRAAG-EN-ANTWOORD

 

               VeA

                  RUBRIEK

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

BEANTWOORDE VRAGEN :   A

 

 

 

ANTWOORD  V.479 A.1

 

(Door de boeken van Jozef Rulof weten we dat 'lief­de' de belangrijk­ste eigenschap is, die we ons eigen moeten maken. Hoe kunnen we ons op de waarach­tige liefde bezinnen?)

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

  1e dr. hst.20 blz.268 b.m.

  4e dr. hst.20 blz.242 b.m.

 

Als Annie meer gevoel had bezeten voor het leven van God, dan was zij, zoals jij en jullie kind, hier binnenge­treden en hadden wij allen haar in ons geluk kunnen begroeten. We zouden dan geheel verbonden zijn geweest, hadden een tijdlang teza­men het geluk hier beleefd om daar­na ieder voor zich aan zijn eigen taak voor het hogere bewustzijn te begin­nen. Nu echter, door haar gemis aan waarachtige liefde, ziet ze zich in het kille, naargeestige schemerland verplaatst.

Ik zei je al, als we op Aarde de gebo­den van Christus navolgen, zijn we regelrecht op weg naar de sferen van licht. We moeten ons daar op Zijn liefde bezinnen. Híj had waar­achtig lief en toonde dat ook bij iedere gelegenheid. Met héél zijn persoonlijkheid stond Hij achter Zijn liefde. En welke mens op Aarde kan dat zeggen? Wie van Zijn navolgers - wier liefde al ophoudt als ze tegen­over een niet-geloofsgenoot komen te staan?

Leugen en bedrog, haat, wrevel en huichelarij - zij voeren ons weg van de liefde. Christus vraagt niet van ons, dat we onze liefde in het kerk­gebouw belijden - Hij eist van ons, dat we staande in het volle leven liefde geven.

Telkens en telkens moeten we ons op de liefde bezinnen. In de allereer­ste plaats moet dat in ons huwelijk geschieden. Door het huwelijk im­mers zijn we met de ruimte verbon­den en voelen wij, de moeder vooral, Gods hart kloppen.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 

ATTENTIE:

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!


_______________________________________________________________

 

1199          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1199

_______________________________________________________________

 

 

ANTWOORD  V.480 A.1

 

(Wat kan een film in de bioscoop of op de televisie ons geven?)

 

* Zij die Terugkeerden uit de Dood ;

  1e dr. hst.3-j blz.209 b.m.

  4e dr. hst.13 blz.193 b.m.

 

Nu traden wij een aards gebouw binnen, waar vele mensen bijeen waren en ik muziek hoorde. Deze muziek klonk roffelend, knarsend, krijsend en gillend in onze oren. Waar waren wij? "In een bioscoop," zei de broeder, "wij zullen hier ech­ter niet blijven, doch ik wilde u dui­delijk maken, dat wij ook dit kunnen beleven." Ik zag vele geesten, die allen hier waren om toe te zien of om hun geliefden te beschermen. Deze vertoning vond ik, van deze zijde gezien, zeer onnatuurlijk. Ik voelde de bespotting van het leven; er lag daarin iets, dat een groot gevaar voor het geestelijke leven inhield. De mens wilde zich verma­ken en op deze wijze werd hun vermaak geboden. Ook wist ik, dat door de film het geestelijke leven kan worden vertoond. Wat ik nu zag was echter slechts sensatie; hier werd iets vertoond, dat in de geest geen waarde en geen opvoedende kracht bezat. Dit was pure harts­tocht. Zo werd de mens beïnvloed en zijn gevoel besmet. Om de mens bevonden zich vele demonen. Dierlij­ke wezens zag ik, die ik aan deze zijde nog niet had gezien. "De aardse mens," zei de broeder, "kan zich voor deze wezens niet verbergen. De astrale mens zoekt vermaak en zij vinden dit, slechts door zich met de mens op Aarde te kunnen verbin­den."

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~­~

 

 

 

 

F U N D A M E N T E N         R   U   B   R   I   E   K

 

gevonden in: * 57 Lezingen ;

              2e dr. dl.3 nr.41 blz.78 m.

 

Maak van uzelf ruimte, liefde, maak van uw leven een klein openbarinkje. Wees lief, wees hartelijk. Begin, nú, vanmorgen, vandaag. Doe het voor uzelf. Indien een ander niet wil: eens komen zij zover. Houd vast, laat dit nimmer meer uit uw handen ontglippen. Zeg tegen uzelf: "Dit behoort mij toe en zal ik voor leven en straks sterven." Voelt ge dat Christus reeds nader en nader tot u komt?


_______________________________________________________________

 

1200          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1200

_______________________________________________________________

 

 

ANTWOORD V.481 A.1

 

(Kun je aan gene zijde groeien in liefde zonder de hulp van anderen te accepteren?)

 

* De Kringloop der Ziel ;

  1e dr. hst.17 blz.190 o.

  4e dr. hst.17 blz.159 b.m.

 

"Het leven voor u, dus uw jeugd, ziet gij in visionaire toestand. Gij zijt helder van geest, doch door mijn krachten. Op eigen krachten zult gij dit niet kunnen. Alleen door het goede te willen, zult gij ze u eigen maken. Ik kom hier telkens op terug, omdat het de enige mogelijkheid is om hoger te kunnen komen." "Gij hebt met geen ondankbare te doen, meester. Ik wil, ik ben daarvan over­tuigd. Gij zijt Liefde, meester en hebt lief, meer dan ik." "Zou ik mijn eigen kind niet in liefde bijstaan? Zoudt gij anders handelen? Zullen ouders, wanneer zij weten en wanneer zij al deze wonderen en problemen ken­nen, niet handelen zoals ik? Is de liefde niet de kracht die ons ver­bindt, die bergen verzet en ons en al het leven doet leven? Die ons ver­bindt met het hoogste wat er is, met onze Vader die in de hemel is? Daar­heen voert onze weg."

"Ik ben arm aan liefde, meester, nog ben ik arm," waarop ik hoorde: "Doch gij zijt bezig u deze liefde te veroveren. Gij wilt geholpen worden, dat is reeds een groot bezit. Dat zegt, dat gij bereid zijt uw kruis te dragen en door dit te dragen buigt gij u voor hogere machten. Dat is de weg, de énige weg, mijn jongen." "Ben ik dus nog onbewust?" "He­laas, gij zijt een levende dode." "Het is hard," zei ik, "dat te moeten ho­ren."

"Die hardheid gaat gij afleggen. Door het leven te beleven zult gij verande­ren. Doe steeds het goede, anders is dit onmogelijk."

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


_______________________________________________________________

 

1201          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1201

_______________________________________________________________

 

 

ANTWOORD  V.482 A.1

 

(Welke pijn is het, die de groten der aarde, de be­wusten zoals Christus, het meest hebben gekweld?)

 

* De Kosmologie van Jozef Rulof ;

  1e dr. dl.3 hst.1 blz.38 b.

 

Je gelooft het natuurlijk, sterven is voor mij de machtigste gelukzalig­heid die er is. Gek is het, soms wil ik er voorgoed uit, doch dan zie ik al die ellendige mensen voor mij en begin ik opnieuw. Die vervloekte machteloosheid is het, die je nekt. Ik kán gans deze wereld gelukkig ma­ken en de mensen willen dat geluk niet. Dat slaat je, Erich, en dát was het ergste voor Christus! Niet de kruisdood, maar Zijn machteloosheid als Goddelijke bewuste heeft Hem zó geslagen. Dat kan ik nu be­grijpen, omdat ik de Goddelijke wetten heb leren kennen.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

ATTENTIE:

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD  V.483 A.1

 

(Wat moet iemand doen om zich meer liefde eigen te maken?)

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

  1e dr. hst.12 blz.159 b.

  4e dr. hst.12 blz.143 o.m.

 

Alles zal daarvoor door hen dan moeten worden ingezet, want ik weet nu, dat liefde heilig is en zij, die zijn als zij, zullen eerst moeten leren het hoofd te buigen, ze zullen zichzelf moeten afbreken, hun eigen klein-menselijke standpunten moeten afleggen om gereed te zijn het hoge­re, geestelijke weten in zich op te nemen. En dit geldt ook voor mij. Ook ik zal me moeten veranderen, als ik me deze geestelijke liefde wil eigen maken, die niets met de aard­se te maken heeft, doordat ze er in kracht, in diepte, in heiligheid ver bovenuit gaat.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 

 

 

 

 

 


_______________________________________________________________

 

1202          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1202

_______________________________________________________________

 

 

ANTWOORD  V.484 A.1

 

(Wanneer je in het leven na de dood gefaald hebt, bij het uitvoeren van een opdracht, hoe kun je er dan toe komen om er toch weer opnieuw aan te beginnen?)

 

* Zij die Terugkeerden uit de Dood ;

  1e dr. hst.3-k blz.235 b.m.

  4e dr. hst.14 blz.216 o.

 

Hoe moeilijk was het daar te wer­ken. Dit alles had mij teveel aange­pakt en ik wilde terug naar mijn eigen sfeer, want ik zou het anders niet uithouden; ik voelde mij als gebroken. Lang dacht ik hierover na. Het was toch te mal, afgeranseld te worden en niets te hebben gedaan. Ik wikte en woog; terugkeren naar mijn eigen sfeer of opnieuw afdalen. Ik dacht aan mijn leermeester en aan alles, wat hij mij had gezegd. "U zoudt kunnen terugvallen en moede­loos worden en daarvoor wil ik wa­ken," dat had hij gezegd. Ja, ik was moedeloos en ik twijfelde aan mij­zelf. Lang bleef ik in deze stemming. Maar wat had ik dan gewonnen? Hoe zou ik van dit leven kunnen vertellen? Ik had nog niets geleerd en wist te weinig van deze sferen af. Velen waren reeds teruggekeerd, omdat zij het niet hadden kunnen uithouden. In deze twijfel kwamen andere gedachten in mij op en ik voelde, dat ik van verre werd gehol­pen. Was het mijn leermeester die mij te hulp kwam? Neen, ik zou niet moedeloos omkeren, duizendmaal neen, zei ik tot mijzelf, wat een ander kon, zou ook ik kunnen. Toen meldde ik mij weer aan en met een andere colonne daalde ik af. Deze keer hoorde ik het verschrikkelijk loeiende en schreeuwende lawaai der duisternis. Vreemd, dacht ik, dat ik dit bij het eerste afdalen niet had gehoord. De gids zei mij echter, dat ik nog steeds niet was verbonden. Daar heb je het al, dacht ik, wat weet ik nog weinig van dit leven. Het was afgrijselijk wat ik hoorde. Het was alsof er een orkaan op komst was, één storm van harts­tocht en geweld. Toch was ik blij, dat ik opnieuw was afgedaald, want ik voelde mij nu sterk en uitgerust. Men had mij duidelijk gemaakt, dat ik aan mijzelf moest denken. Nu zou ik over mijzelf waken en voorzichti­ger zijn.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~­~

 

 

 

ATTENTIE:

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

 


_______________________________________________________________

 

1203          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1203

_______________________________________________________________

 

ANTWOORD  V.485 A.1

 

(De mens op aarde heeft altijd de vrijheid om be­paalde keuzes te ma­ken, maar dit is toch een be­perkte vrijheid, een vrijheid tussen bepaalde gren­zen of marges. Mijn vraag is: waar komen nou die grenzen of

marges vandaan?)

 

* De Kringloop der Ziel ;

  1e dr. hst.17 blz.197 b.

  4e dr. hst.17 blz.164 b.m.

 

"Dat is het leven. Het ene heeft verbinding met het andere, gaat in het vorige over. Dit zijn wetten, Gods heilige wetten, toestanden, verbindingen en afstemming in de geest, dus oorzaken en gevolgen. U voelt wel, alles is Gods wil, God kent al Zijn kinderen en weet, wat zij in het leven op Aarde zullen doen. Wat het ook zij, in welke toestand zij daar worden geboren, arm of rijk, alles ligt vast en zal geschieden. En dat geschieden is Gods heilige wil, die alles bestuurt en leidt. God weet wat de ziel op Aarde zal beleven, omdat de mens daar terugkeert om te ontvangen, hetzij goed of kwaad, geluk of armoede, strijd of ellende. In een vorige toestand hebben zij zich daarin gebracht. Ik heb het beleefd, ook gij en duizend anderen zullen het nog moeten beleven. Weer anderen zijn op Aarde en die­nen en geven zich geheel voor ande­ren. Later zal u dit duidelijk worden, gij zult het zien en beleven. U hoort het, steeds maar weer beleven, totdat gij u de geestelijke liefde hebt eigen gemaakt en de sferen van licht binnentreedt."

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ANTWOORD  V.486 A.1

 

(Wij mensen ontwikkelen hier op aarde onze eigen wil. Waar en wan­neer ontvingen wij voor het eerst deze kracht?)

 

* De Kosmologie van Jozef Rulof ;

  1e dr. dl.2 hst.2 blz.149 o.m.

 

De mens zal eens zeggen en uitroe­pen: Moeder Aarde, ik bezit univer­sele overtuigingskracht, ik heb God­delijke afstemming, maar door uw leven krijg ik die Goddelijke wetten in handen en bovendien deze ruimte. Dan behoort mij dit universum toe. En eerst dan sta ik voor mijn stoffe­lijke én geestelijke persoon­lijkheid. Maar op de Maan, hier waar wij thans leven, zijn deze wetten te zien en te volgen voor héél deze ruimte. Waar het ons om gaat wil zeggen, de ziel als mens kreeg hier, van Moeder Maan ál de eigenschappen van God. Ook dus haar eigen 'wil'!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~


_______________________________________________________________

 

1204          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1204

_______________________________________________________________

 

 

ANTWOORD  V.487 A.1

 

(Onze nieuwe dominee ligt in zijn huwelijk behoor­lijk overhoop met zijn vrouw. Heeft hij dan nog wel het recht om te preken over naastenlief­de?)

 

* Door de Grebbelinie naar het Eeu­wige Leven ;

  1e dr. hst.20 blz.268 o.

  4e dr. hst.20 blz.242 o.

 

Het huwelijk is heilig en wie het bezoedelt, bezoedelt zichzelf en de schepping, bezoedelt God! Wie zich echter voor het huwelijk gereed maakt, er naar streeft het hoger en heiliger te maken, zal ervaren, dat hij tevens in liefde toeneemt. En zo wil het God, zo wil het Christus!

Beide partijen moeten willen in het huwelijk of het wordt een misluk­king. Alles moet kloppen, geen wan­begrip of ruwheid mag er optreden, of er worden scheuren gemaakt, die niet meer te hechten zijn.

Wie zich gereedmaakt voor het huwelijk, maakt zich tevens klaar voor de broeder- en zusterliefde en eindelijk voor de tweelingliefde. Want wie kan waarlijk zeggen: ik heb de mensheid lief - als hij nog niet in vrede kan leven met het wezen naast hem?

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 


_______________________________________________________________

 

1205          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1205

_______________________________________________________________

 

ANTWOORD  V.488 A.1

 

(Hoe kun je God leren kennen?)

 

* De Kringloop der Ziel ;

  1e dr. hst.16 blz.184 b.m.

  4e dr. hst.16 blz.153 m.

 

"Eens zult gij God leren kennen als een Vader van Liefde. Nog voelt gij dit niet, toch komt het. Het leven dat gij zult aanvoelen, daarin ligt de kracht en daarin zult ge overgaan. Eerst dan, wanneer gij de sferen van licht zijt binnengegaan en Zijn Heilige Liefde u gelukkig maakt, zult ge dankbaar zijn en heilig ontzag gevoe­len voor Hem, die ons aller Vader is." "Wat raadt u mij thans te doen?" "Ga verder, ik zal u volgen." "Denkt u," vroeg ik nogmaals, "dat ik God zal leren kennen?" "Dat zal geschieden, want gij zoekt het goe­de. Doch gij zult eerst de diepte van uw eigen leven moeten begrijpen, om daarna wakker te worden voor een nog hogere liefde. Steeds zult gij verder gaan om opnieuw neder te knielen en te danken. Thans ga ik u verlaten. Zoekt steeds het hogere."

 

~~~~~~~~~~~~~~~­~~

 

 

ATTENTIE:

Voor een volledig begrip, dient u de antwoorden te lezen in samenhang

met de bijbehorende tekst in 't boek­!

 

 

NIEUWE VRAGEN :­­   V

 

 

VRAAG  V.489

Wat wordt bedoeld met 'reine lief­de'?

 

?????????????????????????????????

 

 

VRAAG  V.490

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn vriend interesse krijgt en zich wil gaan verdiepen in het geestelijke?

 

?????????????????????????????????

 

 

VRAAG  V.491

Wat is de belangrijkste boodschap van een overledene vanuit zijn geluk­kige sfeer voor ons?

 

?????????????????????????????????


_______________________________________________________________

 

1206          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1206

_______________________________________________________________

 

 

VRAAG  V.492

Indien je op aarde je tweelingziel ontmoet, ben jij je daar dan altijd van bewust?

 

???????????????????????????­??????

 

 

VRAAG  V.493

Kun je bewust of onbewust je over­leden gelief­den ontmoeten in je droom?

 

?????????????????????????????????

 

 

VRAAG  V.494

Staat er in de Rulof-boeken ergens een voorbeeld waaruit blijkt dat er aan gene zijde geen nationalisme, discriminatie of rassenhaat meer bestaat?

 

????????????????????????????????­?

 

 

VRAAG  V.495

Het is altijd een lekker gevoel als je duide­lijk weet waaraan je kunt wer­ken. Is dat ook zo aan gene zijde?

 

????????????????????????????????­?

 

 

VRAAG  V.496

Van gene zijde uit kunnen hoger afgestemden jou altijd zien, ook door muren heen en ook jouw gedachten en gevoelens? Kan men nog meer zien?

 

?????????????????????????????????

 

 

VRAAG  V.497

Tijdens de tweede wereldoorlog, wat hadden de christelijke kerken toen eigenlijk moeten preken?

 

?????????????????????????????????

 

 

VRAAG  V.498

Aan gene zijde kan men elkaars stemgeluid op afstand horen. Kan men daar een stemgeluid ook vóé­len?

 

?????????????????????????????????

 

 

                 V&A


_______________________________________________________________

 

1207          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1207

_______________________________________________________________

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  INITIATIEF

 

                       I

                   RUBRIEK

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

INITIATIEF 74 :

 

- Toen ik dit alles op papier zette, had ik het gevoel dat dit van belang was voor íédere we­reld­bur­ger!!

- Help mij a.u.b. mee bij het project:

Werk­groep Overwinning Materialisti­sche Levens-Overtuiging voor het zo veel mogelijk verspreiden van de ‘nogverderdenken’-denkbeelden

(zie inleiding van deze Boekenwij­zer).

- Veel ellende in onze moderne we­reld wordt ver­oor­zaakt door het eenzijdig materialisme. Wij díénen de mensen indien we hen daar iets beters voor in de plaats geven en zo berei­den we hen voor op de nieuwe tijd van de 'Univer­siteit van Chris­tus'.  

 

              Giel Heijmans

 

 

 

 

INITIATIEF 75 :

 

    FUNDAMENTEN

         FUNDAMENTEN

    FUNDAMENTEN

 

OPROEP BOEKENWIJZER !!!

  Wij vragen om 'fundamenten' uit het boek:

'57 Lezingen' door

Jozef Rulof deel 3.

Stuur uw gevonden Rulof-citaten op vóór maart 2005 naar de

    Boekenwij­zer

    Postbus 4033

    5604 EA  EINDHOVEN.

 

 

 

 

GEVOELSMEDITATIE VOOR VREDE (kerst-/nieuwjaars-boodschap )

 

Ja, ik wil in alles en iedereen het goede zien  en

richt mijn warm gevoel op de Godsvonk onder mijn hart


_______________________________________________________________

 

1208          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1208

_______________________________________________________________

 

 

INITIATIEF 76 :

 

OPROEP:

Al enige tijd ben ik bezig om de kern van de leer van Jozef Rulof via de media te verspreiden, in het bijzon­der via de radio.

De afgelopen jaren heb ik gepro­beerd hier enige vorm aan te geven en dat heeft er toe geleid dat er een mogelijkheid is om via een Europese staatsomroep officiële radio-uitzen­dingen te kunnen verrichten voor enkele uren per kwartaal. Om hier invulling aan te geven zoek ik mede-enthousiastelingen die thuis over een bepaald onderwerp vanuit hun eigen gevoel op band een specifiek onder­werp willen inspreken wat hen het meest interesseert. (bijv. crematie, reïncarnatie, leven na de dood etc.) Het ingesproken tekstblok hoeft niet lang te zijn, uit eigen ervaring 'spre­kend' is 10 minuten al een hele opgave.

Gezien de reikwijdte van de betref­fende staatsomroep zijn ingesproken teksten in het Engels, Duits, Spaans of Frans een pre, maar Nederlands is natuurlijk ook welkom.

Mocht U geïnteresseerd zijn dan verzoek ik U een briefje te schrijven via de Boekenwijzer (schrijf op de envelop: radio-project) en ik zal op korte termijn con­tact met U opne­men om een en ander toe te lichten.

 

 

            een Boekenwijzer-abonnee.

 

                       I


_______________________________________________________________

 

1209          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1209

_______________________________________________________________

 

 

                G

 

 

LEVEN BLIJFT LEVEN

 

Alles wat leven heeft

Wat ademt en warmte geeft

Zal eeuwig blijven bestaan

Zal nooit verloren gaan

 

Als 't lichaam 't heeft begeven

Zal de geest verder leven

Het dode lichaam verstijft

Maar de levenskracht blijft

 

De geest is onsterfelijk

Het lichaam is bederfelijk

Gaat dát het nou begeven

Zal_de_geest toch verder-leven

 

Ééuwig duurt het leven

Maar sterven duurt maar even

Wie 't ziet als 'n overgang

Die is daarvoor niet bang

 

Jij bent 'n levenskracht

Energie van de hoogste macht

Energie die wel kan verfijnen

Maar nóóit kan verdwijnen!

 

 

 

 

 

VOORTLEVEN

 

Uw dood is echt niet uw eind

Hou daar rekening mee, voortaan

Sterven is dus niet wat het schijnt

Maar een overgang naar_'n_ander be­staan

 

Ook verantwoordelijkheid over_wat u deed

Houdt niet op als u dood zult gaan

De gevolgen van veroorzaakt leed

Volgen u naar dat volgend bestaan.

 

 

 

                    Levens-gedicht  

                    door Giel Heij­mans


_______________________________________________________________

 

1210          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1210

_______________________________________________________________

 

 

ABON­NE­MENT :

- periode jaar-abonnement: januari

t/m december. Betaling in septem­ber/ok­tober. Stilzwijgende verlenging tenzij opgezegd vóór 30 september.

- prijs jaar-abonnement: 9,20 Euro.

Nieuwe abonnees kunnen te allen tijde abonnee worden en betalen een gedeelte van 0 9,20.

- nabestellingen  0 2,30 per stuk.

- financiële nummers Boekenwijzer:

   ING/postgiro  : 34 91 253

   Bank ABN-AMRO  : 490 301 061

   ASLK/Fortis (B): 0351 8754 5194

 t.a.v. :            Heijmans inzake de

            Boekenwijzer

           Postbus 4033

            5604 EA  Eindhoven (NL)

 

- buitenlandse abonnees (m.u.v. Belgen) adviseren wij gebruik te maken van een Eurocheque (bij bank) óf Postwissel (bij postkantoor) óf contant papieren geld op te stu­ren.

- wilt u abonnee worden van de Boeken­wijzer, stuur dan eerst het strookje (op de achterpagina) inge­vuld en ge­fran­keerd op. Dan nemen wij vervolgens contact met u op, waarna u dan het aangeduide abon­ne­mentsgeld kunt over­maken.

- abonnee bent u pas vanaf het mo­ment dat het geld overgemaakt is.

- kent u mensen die ook de Rulof-boeken lezen, attendeer hen dan op het bestaan van de Boekenwijzer!


_______________________________________________________________

 

1211          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1211

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Wilt u helpen om er voor te

                       zorgen dat de mensen ánders gaan

                        denken  voor een betere wereld?

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \/0                                                                                                                             /\0                                                                                                                                 zelf

                                                       fran-

                                                      ke­ren!

 

 

 

 

 

 

 

 

                          A A N  : DE BOEKENWIJZER

                    POSTBUS 4033

                    5604 EA  EINDHOVEN

                    NEDERLAND


_______________________________________________________________

 

1212          DE BOEKENWIJZER          nr 67          december 2004          1212

_______________________________________________________________

 

                                         

                                           F U N D A M E N T E N

 

                                                       F

                                        R   U   B   R   I   E   K

 

              gevonden in: * 57 Lezingen ;

              2e dr. dl.3 nr.39 blz.21 b.m.

 

U behoeft niet te vragen naar bezieling, naar inspiratie. Dit hier, uw Goddelijke kern, uw afstemming op God en op alles, dát moet vooruitgaan, dat moet u enigszins stuwen en dat is nu het dorsten, dat is de honger naar levenswijs­heid. En door de levenswijsheid - aanvaard het want dit is waarheid - krijgt u meer liefde, meer gevoel. Doordat ge wijs wordt, dijt uw gevoel uit voor elkaar, voor de man, voor de vrouw.

 

 

 

 

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- "

AANMEL­DING tot ABONNEE van de BOEKENWIJ­ZER:    

(ik zal jaarlijks Î 9,20 vooruit betalen)

 

Achternaam  ..............................................­.........................  Voornaam  .................­.....­......

 

*    O familie           O mijnheer           O mevrouw           O (titel) .....­.........

 

Straat + huisnummer    .............................­.......................................................  -  ............

 

Postcode + woonplaats    ...........   ......  -  ..........................................................­.....­.....­.....

 

Land waar u woont    ..................................................e-mail .........................................­.....­.........

 

Uw telefoon-nummer    .....................................................

 

Vanaf welke periode wenst u boekenwijzer-edities toegestuurd te krijgen ?   

                                                 *    O  vanaf begin-periode Boekenwijzer  (april 1990)

                                                      O  vanaf begin van dit jaar  (waarin we nu zijn)   

* = aankruisen wat u wenst          O  vanaf vandaag  (eerstvol­gende Boekenwij­zer)

                                                     O  vanaf de datum :  ......  -  ......  -  20 ......

Eventuele opmerkingen    ....................................................................................­.....­.......

 

Datum waarop u deze aanmeldings-bon verstuurt     ......  -  ......  -  20 ......


_______________________________________________________________

 

DAN ZIJN ER BIJ EEN BOEKENWIJZER NOG ENKELE BIJLAGES

(meestal vier A4-tjes)  MET ZO'N 80 FUNDAMENTEN VAN EEN BOEK

 

voorbeeld:

_______________________________________________________________

 

 

            ATTENTIE: Voor een volledig begrip van de volgende fundamenten, dient u de antwoorden te lezen in samenhang met de bijbehorende tekst in 't boek!

 

 

* 57 Lezingen ; 2e dr. dl.2 nr.20 blz.8 o.

God schreef Zijn leven door de natuur; eerst door de mens, door het dier, door Moeder Natuur.

 

* 57 Lezingen ; 2e dr. dl.2 nr.20 blz.9 b.m.

Leven, plasma, ziel en geest, alles in de ruimte is Wayti. Wayti is leven, is liefde, is harmonie, is rechtvaardigheid. Dat woord 'God' B zegt u het boek 'De Volkeren der Aarde' B  heeft alles omvat: de Amon-Ré, de Ré van Luxor en de tempel van Isis, de Allah uit het Oosten; het is slechts één leven. Ze hebben allemaal één God en er is maar één.

 

* 57 Lezingen ; 2e dr. dl.2 nr.21 blz.40 b.m.

U kunt nu eigenlijk beginnen om te gaan vragen: wie ben ik, wat ben ik, hoe ben ik? Wat vertegenwoordig ik als mens van de Goddelijke liefde? Wij maken u hierdoor duidelijk dat gij een Godheid zijt.

 

 

enz…… enz……. enz……. enz……

 

____________________________________________________________

 

tot zover het voorbeeld (Boekenwijzer 67)


mededelingen van de redactie (stond in Boekenwijzer 68 maart 2005):

(opsomming van websites, linkpartners,  die ons, de Boekenwijzer, als link vermeld hebben)

 

http://alternatiefgenezen.zappsite.nl     r. Informatie

http://anah.eigenstart.nl     r. Spiritueel

http://bewust-leven.start.be     r. Boeken / Tijdschr.

http://bewustwording.eigenstart.nl    r. Spiritualiteit

http://bewustwording.startkabel.nl    r. Spiritualiteit

http://bullseye.eigenstart.nl    r. Spiritueel

http://cormael.eigenstart.nl     r. Spiritualiteit Nederlandstalig

http://creatingwithlove.eigenstart.nl    r. Spiritualiteit

http://cwtk.favos.nl    r. Occulte zaken

http://droomram.favos.nl    r. Jozef Rulof

http://esoterie.start.be     r. Spiritualiteit   en ook:  Boeken

http://geloof.boogolinks.nl    r. Geloofs Soorten

http://geloof.startkabel.nl    r. Mystiek

http://go.to/start.nl    r. Mens -> Gezondheid -> Alternatief

http://goden.verzamelgids.nl    r. Goden en Mensen

http://godsdienst.startkabel.nl    r. Mystiek

http://esoterie.pagina.nl    r. Spiritualiteit 1

http://hergeboorte.favos.nl    r. Spiritualiteit

http://home.hccnet.nl/h.a.m.baars/links.htm     r. Boeken

http://home.wanadoo.nl/marisis/boekenlijstrulof.html

http://inbalans.jouwpagina.nl     r. Boeken

http://www.jaan.be    r. Mens & Maatschappij  20e pag.

http://korenwolfje2.jouwpagina.nl    r. Spiritueel

http://linkpagina.startdomein.com   r. Maatschappij Samenleving Gem.schap

http://members.home.nl/mvandendries/aanverwa.htm

http://members.lycos.nl/Annelie/links.html   r. bezoekerslinks -> Spiritueel

http://members.lycos.nl/linksnl/links   r. andere links (. op levensvrgn)

http://newage.coolbegin.com    r. Levensvragen

http://new-age.go2.be    r. Auteurs Nederlands

http://new-age.start.be    r. Boeken

http://new-age.startkabel.nl    r. Boeken

http://newage.verzamelgids.nl    r. Spiritueel

http://paranormaal.2link.be    r. spiritualiteit

http://paranormaal.eigenstart.nl    r. Spiritueel

http://paranormaal.klikwijzer.nl     r. Tijdschriften

http://paranormaal.pagina.be   r. Alternatieve Wegwijzer

http://paranormaal.startkabel.nl    r. Spiritueel (diversen)

http://paranormaal.startpagina.be     r. Karma

http://paranormaal.verzamelgids.nl     r. Spiritueel

http://paranormaal.zappsite.nl    r. Magazines

http://religie.jouwpagina.nl     r. Overige

http://religie-levensbeschouwing.rubri  eken.com

http://religie.startkabel.nl    r. Mystiek

http://sansplace.eigenstart.nl     r. Tijdschriften Spiritueel

http://spiritisme.start.be      r. Spiritualisme

http://spiritualiteit.2link.be    r. Tijdschriften

http://spiritualiteit.boogolinks.nl   r. Jozef Rulof

http://spiritualiteit.coolbegin.com     r. Spirituele Stromingen

http://spiritualiteit.lookup.nl     r. gezondheid -> Spiritualiteit

http://spiritualiteit.openstart.nl    r. Literatuur

http://spiritualiteit.start.be     r. Onlineshops

http://spirituallife.nl   r. Karma -> Je Levenslessen

http://spiritueel.jouwpagina.nl    r. Spiritueel Diversen


http://spiritueelenzo.jouwpagina.nl    r. Paranormaal

http://spirituelewereld.boogolinks.nl    r. Spiritueel

http://whiteroses.eigenstart.nl     r. Spirituele Sites

http://www.alternatievegeneeswijzen.startbewijs.nl    r. Spirituele Sites

http://www.alternatievestart.nl   r. Maatschappij -> Religie en Spirtualiteit

http://www.doorhetraam.nl   r. links -> Jozef Rulof (Werkelijke rdn)

http://www.geocities.com/mysirius2003    linkenlijst  r. Esoterie

http://www.hypnose.be/_0.frames.htm   nuttige links  r. andere nuttige sites

http://www.ikwilhet.nu/index2.asp?siteid=416    NewAge    r. tijdschriften

http://www.leven.startbewijs.nl     r. Alternatief Magazine

http://www.levensloop.startbewijs.nl    r. Boekenwijzer

http://www.liefdesband.nl      menu    r. links andere sites

http://www.limada.com      r. Reincarnatie -> Het leven na de dood

http://www.mivak.com/linksoverig.htm    links overig    r. diversen

http://www.nataliegallicola.rotterdamsweb.nl    r. Spirituele Oproepjes

http://www.rosettenet.nl/modules.php?name=Web_Links   r.Spiritueel Algmn

http://www.selectiegids.nl     r. Maatschappij -> Dood

http://www.spinnenweb.nl     r. Maatschappij en Cultuur -> Religie 

http://www.spirifutura.nl/munu.htm   gastenboek -> bekijk hier m'n gastnbk

http://www.spiritplace.nl/links     r. Verenigingen

http://www.start2000.nl/religie.htm      r. Diversen

http://www.start2000.nl/paranormaal.htm      r. Paranormaal

http://www.start-digitaal.nl/index.html?showcat=Paranormaal   r.Paranrml 4ep.

http://www.start-digitaal.nl/index.html?showcat=Religie   r. Religie 3e pg.

http://www.startgids.nl    r. Informatief -> Cultuur

http://www.startje.nu/Maatschappij/Religie     r. Maatschappij -> Religie

http://www.startmap.nl    r. Lifestyle -> Esoterie -> Reincarnatie

http://www.stophier.nl/index.php?naam=paranormaal   r. Spiritueel

http://www.toptools.be/linklijst/mylinks.pl?naam=Droomram   r. Jozef Rulof

http://www.uittredingen.nl  Jozef Rulof's werken&uittredingen (Werkl.n)

http://www.webaapje.nl   linkindex r. Maatsch.-> Religie/Spir.B> Spir.Leraren

http://www.websitemaker.nl/literatuurpagina.htm    2e r. Literatuur Diverse

http://www.wijzijn1.eigenstart.nl    r. Magazine (online)

http://www.zoekbank.nl    r. Wonen & Leven -> Religie

http://www.zoekersweb.nl/mediahoofd.htm     r. Geloof

 


OVERZICHT VRAGEN (1 T/M 498) UIT BOEKENWIJZERS 1 T/M 70

(met vermelding in welke Boekenwijzers beantwoordingen staan)

 

(kopiëer dit bestand eerst naar uw pc en kies vervolgens eerst een ander lettertype alvorens u het uitprint!)

 

* ( 'VRAAG 048 (BW-7):    ANTWOORD  BW-8;8;8;9' betekent bijvoorbeeld: hier volgt vraag 48, die in Boekenwijzer-7 staat en waarvan 3 beantwoordingen staan in Boekenwijzer 8 en 1 in Boekenwijzer-9 )

 

* ( titel document: c:\wp51\abws\a0vragen )

* ( zie ALT-o ; is hulpmiddel bij omzetten )

* ( Voorbeeld zoek-aktie: "v.248 a" )

 

* ( de volgende vragen zijn nog nooit beantwoord: VRAAG 23, 25, 56, 60, 72, 76, 77, 87, 88, 92, 117, 118, 119, 123, 125, 139, 151, 157, 238, 245, 247 )

 

 

 

 

VRAAG 001 (BW-1):    ANTWOORD BW-1;1

Op huisdieren ben ik gek en ik vraag me af: Wat is in wezen het verschil tussen de mens en het dier?

 

VRAAG 002 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1;1

We zien op aarde grote ver­schillen in ontwik­keling tus­sen de ene en de andere cul­tuur, maar ook binnen één cultuur. Hoe komt het nu dat de ene mens verder ontwik­keld is dan de andere?

 

VRAAG 003 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Dat narcose werkt, dat weten we, maar hoe, dat weet de wetenschap nog niet precies. Mijn vraag luidt: Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens een narcose?

 

VRAAG 004 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Over spirituele zaken kun je tegenwoordig in iedere boek­winkel  verscheidene boeken kopen. Nu is mijn vraag: Waar­om komt nu pas al die kennis m.b.t. het gees­telijke op aarde?

 

VRAAG 005 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Ik ben iemand die graag een goede film ziet, en vraag me af: Waarom kijken veel mensen zo graag naar van die  grove, harde films?

 

VRAAG 006 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Ik ben katholiek opgevoed en vraag me nu af: Moet ik 's zondags naar de kerk om te bidden?

 

VRAAG 007 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Ik kan me altijd goed inleven in de mensen die ik ken. Dat lijkt me geen slechte eigen­schap. Indien we nu van iemand houden, maar zien dat deze een verkeerde weg vol ellende bewandelt, moeten we er dan geen medelijden mee hebben?

 

VRAAG 008 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Ik ben van nature een avontu­rier, en ik vraag me wel eens af: Weet God altijd alles wat een mens op aarde zal beleven?

 

VRAAG 009 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Een bevriend lezer van de Boeken zegt wel eens, dat hij graag reeds in het astrale zou willen leven. Volgens mijn gevoel heeft dat leven echter ook zijn nadelen. Wat is nu het voordeel van dit stof­fe­lijke leven ten opzichte van het astrale?

 

VRAAG 010 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

Er zijn tegenwoor­dig veel boeken te koop, waarin be­schrijvingen staan van zoge­naam­de bijna-dood-ervarin­gen. Daar lees je van alles. Ik vraag me af: Hoe zou het zich aanvoelen wanneer je in de sferen van licht aankomt?

 

VRAAG 011 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2

Ik geloof in reïncar­natie. Wel vraag ik me af, waarom de mens zowel mannelijke als vrou­we­lij­ke reïncar­naties beleven moet?

 

VRAAG 012 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2;2

Biechten is een van de katho­lieke sacramenten (riten) waarbij ik vroeger reeds mijn vraagtekens had. Wat zeggen de Boeken over de biecht?

 

VRAAG 013 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2

Mijn vader zei altijd: Geen woorden maar daden. Geldt dit nu ook op gees­telijk gebied?

 

VRAAG 014 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

Niet dat ik zelf met dit pro­bleem zit, maar ik denk er vaak over na: Is abortus, als het nieuwe leven afwijkin­gen vertoont, toelaat­baar?

 

VRAAG 015 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3;3

Van mijn reizen weet ik dat de oosterling er heilig van over­tuigd is, dat hun doden leven. Waarom voelen de oosterlin­gen voor de weder­geboorte en weten wij in het westen er zo weinig van?

 

VRAAG 016 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2

Ik heb een gezin en een baan en vraag me af: Is dit nu het hoogste wat ik in dit leven kan ontvan­gen?

 

VRAAG 017 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2

Sommige mensen lijken alles mee te hebben in het leven. Mijn vraag aan de Boeken is: Zijn er op aarde mensen die helemaal vrij zijn van leed?

 

VRAAG 018 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

Laatst las ik in de krant, dat uit een onderzoek bleek, dat geen-vlees-eten voor kinderen ongezond zou zijn. Mijn vraag is: Is vege­tarisch eten voor mij goed?

 

VRAAG 019 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

Men hoort er tegenwoor­dig veel over, de een zegt dit en de ander dat. Mijn vraag is nu: Wordt er in de Boeken gespro­ken over een bepaalde manier om je te ontspannen?

 

VRAAG 020 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3;3

Over karakter-eigenschappen de volgende vraag: Wat is 'eer­zucht' voor een eigen­schap, een goede of een slechte?

 

VRAAG 021 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3;8

Reeds geruime tijd kamp ik met slapeloosheid. Kun je dit enigszins vermijden en wat moet je daarvoor doen?

 

VRAAG 022 (BW-2): ANTW.BW-3;3;5;5;5;11;12

Ik ben er me van bewust, dat er ook lagere astrale mensen rondom ons leven. Mijn vraag is: Is het mogelijk om op een bepaalde manier ervoor te zorgen, dat deze wezens geen vat op je hebben?

 

VRAAG 023 (BW-2):

Van beroep ben ik psychia­trisch verpleegkundige. In mijn beroep krijg ik te maken met mensen welke de een of ander dementerings-proces ofwel ouderdoms-af­takeling hebben. In de boeken van Jozef Rulof staat hierover niets, althans bij m'n weten niets! De vraag is: wat is dementie of ouderdoms-aftakeling en indien mogelijk het goede geestelijk-wetenschappelijke antwoord hierop?

 

 

 

 

 

VRAAG 024 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3

Ik ben nogal bezig geweest met het in coma zijn van mevrouw Stinissen (R.: Vrouw die ja­renlang in coma lag en onlangs is overleden omdat op aandrin­gen van de ondertussen her­trouwde echtgenoot ge­stopt werd met het toedienen van vocht). Voor mijn gevoel ben ik blij dat er een einde aan is geko­men. Ik denk dat de ziel ein­delijk bevrijd is. Maar ­is het goed?

 

VRAAG 025 (BW-2):

(uitgaande van de situatie in vraag 24) Waar was de ziel van Mevr. Stinissen tijdens de coma? Tussen leven en dood? Is zo'n ziel ongelukkig of onbewust? Heeft iemand daar uit de Boe­ken antwoord op?

 

VRAAG 026 (BW-2):    ANTWOORD  BW-4;4

Als kind was ik al bezig met het leven na de dood. Tot aan mijn 28e jaar ben ik zoekende geweest, was steeds in opstand tegen kerk en maatschappij, waar ik een moeilijk leven leidde met de vrees: zal er verdoemdheid wezen? Als het zo is, kan ik geen goed meer doen voor God! Totdat iemand mij op de boe­ken wees, wat mij kracht gaf om het leven opnieuw in handen te nemen. Waarom duurde het zolang tot ik aan de boeken kwam? Waarom moest ik zolang wachten om tegen die persoon aan te lopen die me op de boeken wees?

 

VRAAG 027 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3;3

Ik heb 9 boeken van Jozef Rulof bestudeerd maar heb het antwoord niet kunnen vinden op de volgende vraag, die ook een rol kan spelen bij abortus en anticonceptie: De vraag gaat over het moment van indalen van de ziel in de stof bij de bevruchting van de mens. Als een vrucht wordt aangezogen, wanneer begint het leven? Na een paar weken of op 't moment als het zaad bij de vrouw komt?

 

VRAAG 028 (BW-3):    ANTWOORD  BW-29;29;29

Eens maakte ik mee dat een moeder tijdens een postnatale depressie (R:. neerslach­tigheid na het krijgen van een kind) haar kindje doodde. Deze daad vond plaats in een tijd dat hierover nog niets bekend was.

Mijn vraag luidt: Kan zij dat tijdens dit leven op aarde goed maken?

 

VRAAG 029 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4

Mijn moeder geloofde niet echt in een leven na de dood. Ze heeft echter beloofd om het me te komen vertellen indien er in­der­daad een hiernamaals is. Ze is onlangs helaas overleden en mijn vraag luidt nu: Kan en/of mag mijn moeder (zoa­ls beloofd) aan mij ver­schijnen?

 

VRAAG 030 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4

Jaren lang houd ik mij bezig met magnetiseren. Ik ben name­lijk magnetiseur en praktiseer dit met eerlijkheid, liefde en oprechtheid. Ik doe dit en voor mijzelf staat vast dat dit alles met toestemming via God komt. Over deze gave heb ik de vol­gende vraag: Waar komen deze genezende krachten precies vandaan, wie geeft ze?

 

VRAAG 031 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4

Als magnetiseur vraag ik me af waarom de ene magnetiseur de ene kwaal (bijv. bedwateren) en de andere magnetiseur weer andere kwalen (bijv. brandwon­den) beter kan genezen?

 

VRAAG 032 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4;4

Al lang loop ik met de vol­gende vraag rond. Zoals ik in de boeken van J.R. gelezen heb, zijn er op deze wereld 7 stoffelijke graden van het lichaam, van zwart naar wit. Het is moeilijk voor mij om dit in de conversatie te bren­gen wanneer er zwarte of bru­ine gekleurde mensen tegen­woordig zijn, vooral hier in de U.S.A.. Ik denk dat deze mensen zich achter aan de lijn zouden voelen. Geestelijk zijn sommige mensen verder dan anderen ondanks het verschil in huidskleur. Wie heeft over dit onderwerp iets gevonden in de boeken van J.R. zodat ik hier gemakkelij­ker over kan spreken?

 

VRAAG 033 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;27

Zitten mensen die moordwapens en buskruit en dergelijke hebben uitgevonden hieraan vast? Kunnen zij dan later, in het as­trale leven, niet verder totdat deze wapens niet meer gebruikt worden? Of kunnen ze wel verder, maar worden ze alleen naar beneden gehaald als iemand van het door hem/haar uitgevonden moordwapen gebruik maakt?

 

VRAAG 034 (BW-4): ANTWOORD BW-5;5;5;5;5

De volgende vraag houdt me bezig: Wat staat er in de boeken van Jozef Rulof over het probleem 'echtscheiding'?

 

VRAAG 035 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5

Laatst had ik met een kennis van mij een gesprek over hyp­nose. Mijn vraag is nu: Wat gebeurt er eigenlijk tij­dens hypnose?

 

VRAAG 036 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5;5

Is het wel goed om kinderen (tot ongeveer 15 jaar) onder hypnose te brengen?

 

VRAAG 037 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5

Vergeleken met mensen in de oerwouden, hebben we hier in onze westerse wereld veel meer te maken met mensen die krank­zinnig zijn. Hoe komt het eigenlijk dat krankzinnigheid in het westen meer voor komt?

 

VRAAG 038 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

Lichamelijk gezien erf je eigenschappen van je ouders (kleur haar, ogen, lichaams­bouw enz.). Nu vraag ik me af, of, gezien in het licht van reïn­carnatie en je dus al heel lang een zelfstandig wezen bent, je ook geestelijke ei­genschappen (geduld, driftig zijn, intelligentie enz.) van je ouders erft of dat je die gewoon meeneemt uit vorige levens?

 

VRAAG 039 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

Iemand uit mijn naaste omge­ving is een tijd geleden over­spannen geweest. Staat er in de boeken ook iets over over­spannen worden en hoe je dit kunt vermijden?

 

VRAAG 040 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

Je hoort wel ooit dat er in Lourdes iemand op een wonder­baarlijke wijze is genezen. Ik vraag me af hoe dit dan kan, terwijl andere bedevaartgan­gers niet genezen?

 

VRAAG 041 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6;7

Het is mij opgevallen dat in het ene gezin meerdere kinde­ren dokter worden, in een ander gezin meerdere dominee, weer een ander gezin zijn 4 of meer kinderen blind terwijl de andere helft van de kinderen goed kan zien. Trekken wij zelf de dokter, de dominee of de blindheid aan?

 

VRAAG 042 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6;6;6

In het 'tweelingziel-schap' ben ik héél erg geïnteres­seerd. Kan een der (of meer­dere) abonnees mij vertellen of je tweelingziel degene mag zijn, die je vanuit de sferen mag helpen, begeleiden en op je wachten, om na dit stoffe­lijk leven, sámen verder te gaan?  Mag dus je tweeling­ziel je helper-vanuit-de-geest zijn?

 

VRAAG 043 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

Gezien de huidige ontwikkelin­gen in de wereld, rijst bij mij wel eens de vraag: Is het mogelijk dat de gehele mens­heid kan vergaan?

 

VRAAG 044 (BW-6):    ANTWOORD  BW-8

De laatste tijd vraag ik me wel eens af: Indien je geen kinderen kunt krijgen en je wilt graag kin­deren adopteren, eventueel uit het bui­tenland, is dat goed? Maakt het wat uit waar ze opgroeien of moeten die kinde­ren toch in hun eigen land en afstemming blijven? Zeggen de Boeken daar iets over?

 

VRAAG 045 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

Mijn vraag luidt: Is donor-zijn (afstaan van bloed of organen) goed?

 

VRAAG 046 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

Hoe moet je de huidige oorlog in het Midden Oosten met al z'n ellende, zien vanuit de Boeken?

 

VRAAG 047 (BW-7): ANTWOORD BW-8;8;8;8;9

Ik vraag me af, wat er gebeurt nadat God zich heeft vergees­telijkt en verstoffelijkt en wij állen reeds zover zijn gekomen (7e kosmische graad)?

 

VRAAG 048 (BW-7): ANTWOORD  BW-8;8;8;9

Ik ken een meisje dat door een auto-ongeluk " vanaf haar 10e jaar geestelijk gehandicapt geworden is. Zij is dus niet met die toestand geboren. Heeft zoiets nu ook een doel en betekenis en zo ja, welke?

 

VRG.049 (-7): ANTW.BW-8;8;8;9;9;9;10;11;12;13

Als psycholoog vraag ik me af: wat kan je volgens de boeken doen met je 'slech­te' (anders bekeken: onbewus­te) karakter-eigenschappen, zoals hartstocht en ijdelheid? (Ik ver­onderstel, niet onder­drukken, maar recht in de ogen kijken en vervolgens aanvaar­den, als eerste stappen.

En dan? Of lossen ze dan vanzelf op?)

 

VRAAG 050 (BW-8):    ANTWOORD  BW-9;29

Is het mogelijk dat je in dit leven met een goed stel herse­nen (intellect) wordt geboren en in een volgend leven bij­voorbeeld minder goed kunt onthouden? 

 

VRAAG 051 (BW-8): ANTWRD BW-9;9;10;13

Waarom krijgt de ene vrouw wél een miskraam of dood-geboren kind en een ander niet? (Is die vrouw daar voor uitge­kozen omdat dat lichaam dat kan dragen?)

 

VRG.052 (BW-8): ANTW. BW-9;9;9;10;11;12;14;28

Staat er in de Boeken enige informatie over het verschil tussen ziel, geest, psyche, persoon­lijkheid, bewustzijn, en ka­rakter?

 

VRAAG 053 (BW-9):    ANTWOORD  BW-10

Kan men bij het volgende leven ook als bijvoorbeeld een neger of Afrikaan terugkomen als je als blanke overgaat?

 

VRAAG 054 (BW-9): ANTWOORD BW-10;10;10

Waarom kan een mens niets van zijn vorig(e) leven(s) herin­neren?

 

VRAAG 055 (BW-9):    ANTWOORD  BW-10

De wetenschap spreekt over een uitdijend alswel een pulserend heelal. Dit laatste betekent dat als alles eens opgelost is, er weer een kosmos ont­staat, en zo steeds weer. Zeggen de boeken van Rulof hier iets over?

 

VRAAG 056 (BW-10):

Een tweeling uit een eeneiïge cel geboren, zijn die hier op aarde geboren om samen iets door te maken?

 

VRAAG 057 (BW-10):  ANTW. BW-14;14;14;14

Als je op aarde sterft, word je dan altíjd opgehaald?

 

VRAAG 058 (BW-10):  ANTWOORD  BW-29

Mocht Truman de atoombom op Japan gooien, (2e wereldoor­log) wat tot gevolg had, naast de vele slachtoffers, de capi­tulatie van Japan?

 

 

 

 

VRAAG 059 (BW-14):  ANTWOORD  BW-16;17

In een van de 57-lezingen werd gezegd: Hebt elkander lief. Leert uit te dijen, mijn zus­ters en broeders, door harte­lijkheid, welwillendheid, rechtvaardigheid en begrijpen. Mijn vraag is: Staat er ook in de Boeken ergens iets over deze hartelijkheid, hoe dat werkt?

 

VRAAG 060 (BW-14):

Op de Boekenwijzer-dag heb ik gehoord: Je kunt iets worden, door het vaak te doen; je wordt recht­vaardig door steeds rechtvaar­dig te handelen; je wordt liefde door steeds lief­de te geven, enzovoorts.

Ik geloof in dit principe, maar mijn vraag is: Waar staat dit in de Boeken?

 

VRAAG 061 (BW-14):    ANTWOORD  BW-15

Mijn vraag is deze: Als het zaad van de man bij het eitje van de vrouw komt, dan ont­staat, doordat de ziel er in afdaalt, leven. Hoe zit dat dan bij moeders waarbij het zaad door een dokter inge­bracht w­ordt, hoe zit het dan met de ziel, hoe wordt die dan aange­trokken?

 

VRAAG 062 (BW-15):    ANTWOORD  BW-16

Wat is de reden waarom sommige baby's soms véél te vroeg (7 maanden of nog meer) geboren worden  en dat andere baby's soms wel 2 of 3 weken te láát ko­men?

 

VRAAG 063 (BW-15):     ANTW.  BW-16;16;16;26;26;44

Hoe belangrijk is tijd (en het besteden van onze tijd) voor de evolutie van ons leven?

 

VRAAG 064 (BW-15):     ANTW.  BW-20;20;20;28;28

Zeggen de Boeken iets over het voor-beleven van je leven (vóór je geboorte) en over het na-beleven van je leven (ná je sterven)?

 

VRAAG 065 (BW-15):    ANTWOORD  BW-18

Je leest wel eens iets over een 'oude ziel' of 'jonge ziel'. Wat zou met deze uit­drukkingen bedoeld worden?

 

VRAAG 066 (BW-17):  ANTWOORD  BW-18;18

We kennen vele soorten liefde: stoffelijke en geestelijke liefde, eigen- en naastenlief­de, zuster- en broeder­lief­de. Mijn vraag is nu: Wat is die­per, de universele liefde of de tweelingliefde?

 

VRAAG 067 (BW-17):  ANTWOORD  BW-27;27

Voor God hoef je geen angst te hebben want God is puur lief­de. Wij mensen dienen te worden zoals God is, dus ook puur liefde  en we mogen nooit hard zijn voor elkaar. De wetten van God lijken echter soms bikkelhard en streng. Dit maakt me wel eens angstig. Hoe moet ik dit nu zien, zodat ik geen angst meer hoef te hebben?

 

VRAAG 068 (BW-17):  ANTWOORD  BW-27

Veel mensen die zich in de Rulof-boeken verdiepen zijn misschien met hun laatste levens bezig.

Hebben de laatste paar levens uit onze kringloop die we op aarde leven nog een speciale betekenis?

 

VRAAG 069 (BW-18):  ANTWOORD  BW-19;19

Dieren, met name huisdieren, en ook planten hebben meestal niet zo'n lang leven als de mens. Hun overgaan geeft vrij­wel altijd even verdriet. Evenals de mens hebben zij een ziel. Ook deze ziel heeft net als de menselijke ziel een ontwikkeling door te maken. Staat hierover iets in de Boeken?

 

 

 

 

 

VRAAG 070 (BW-18):  ANTWOORD  BW-19;19

Menselijke zielen kunnen el­kaar aan gene zijde ontmóéten.

Maar ook op aarde hebben ze geregeld relaties (in familie­verband of een andere vorm).

Bestaat er ook zo'n relatie (binding) tussen menselijke en dier­lijke zielen?

 

VRAAG 071 (BW-18): ANTWRD BW-19;19;19

Zijn planten bezield, zijn mine­ralen bezield en zijn ste­nen ook be­zield?

 

VRAAG 072 (BW-18):

Kan er een relatie (binding) zijn tussen de menselijke ziel en die van plant, mineraal of steen?

 

VRAAG 073 (BW-18):    ANTWOORD  BW-20;28

Wij zijn goden op menselijke afstemming, dus menselijke goden. Is God dus ook mens geweest?

 

VRAAG 074 (BW-19):    ANTWOORD  BW-20

Daar ik er nogal moeite mee heb, vraag ik: Hoe kan men zich staande houden in deze harde maatschappij?

 

VRAAG 075 (BW-19):    ANTWOORD  BW-20

Hoe werkt ons denken eigenlijk? Staat daar in de Boeken iets over?

 

VRAAG 076 (BW-19):

Wat is het verschil tussen medeleven en medelijden? Wat staat daarover in de Boeken?

 

VRAAG 077 (BW-19):

Waar vind ik in de Boeken een 'hulp­middel' dat ik kan gebruiken als ant­woord op de vraag of er wederge­boorte is?

 

VRAAG 078 (BW-20): ANTWRD BW-21;21;21

De mens heeft een eigen wil. Heeft de ziel ook een eigen vrije wil?

 

VRAAG 079 (BW-20):    ANTWOORD  BW-21

Wat is de belangrijkste oorzaak van het feit, dat veel mensen zich niet aan hun gegeven woord houden?

 

VRAAG 080 (BW-20):  ANTWOORD  BW-21;22

Iedere mens voelt zich wel eens opstandig. Hoe kun je hier bij jezelf verande­ring in brengen?

 

VRAAG 081 (BW-20): ANTWRD BW-21;21;21

Blijft een ziel van een dier ook na een lange ontwikkeling bij zijn soort  of gaat deze ooit over naar een hogere soort?

 

VRAAG 082 (BW-21): ANTWRD BW-22;22;22

Men heeft het in de boeken over het mentale. Is dit hetzelfde als de wereld van het onbewuste?

 

VRAAG 083 (BW-21):ANTW.BW-22;22;22;22;22

Kun je voor álles hulp vragen en ontvangen?

 

VRAAG 084 (BW-21):    ANTWOORD  BW-22

De mens leeft eigenlijk in zijn verle­den. Wat betekent dit?

 

VRAAG 085 (BW-22):    ANTWOORD  BW-23;26;26;26

Ontmoet je je levenspartner (hoeft niet persé je tweelingziel te zijn) altijd op de juiste tijd en plaats?

 

 

 

VRAAG 086 (BW-22):    ANTWOORD  BW-23;26

De kinderen die je krijgt, heb je die altijd in één van je vorige levens vermoord?

 

VRAAG 087 (BW-22):

Wat betekent het als je soms lichtflit­sen en bewegende schaduwen ziet (in een omgeving en situatie waarin je dit niet kan verwachten)?

 

VRAAG 088 (BW-22):

Er zijn 7 graden van het man-zijn en 7 van het vrouw-zijn. Ga je nou dus in een volgend leven altijd in de volgen­de graad over?

 

VRAAG 089 (BW-22):  ANTWOORD  BW-23;24

Op welke manier, door welke eigen­schappen kan een mens zichzelf beschermen tegen negatieve, astrale be­ïnvloeding en bezetenheid?

 

VRAAG 090 (BW-22):  ANTWOORD  BW-23;23

Mensen kunnen je vaak teleurstellen. Wat betekent vriendschap tegen­woordig nog?

 

VRAAG 091 (BW-22): ANTWRD BW-23;23;23

Hoe dien je om te gaan met je ge­dachten?

 

VRAAG 092 (BW-23):

Zoals ik in de boeken van Jozef gele­zen heb, blijft bij zelfmoordenaars de ziel aan het lichaam verbonden. Ie­mand die gecremeerd wordt, kan van die verbranding de littekens overhou­den en naarmate de ziel gevorderd is in dit en vorige levens, dat maakt dan de ernst van littekens uit. Maar, toen ik dit las, vroeg ik mij het volgende af: Een lichaam dat, om welke reden dan ook kunstmatig in stand gehou­den wordt (bijvoorbeeld als iemand jaren in coma ligt, er volgens artsen niet meer uit komt en het lichaam kunstmatig wordt gevoed, beademt enz.), heeft dan de ziel verbinding met dit lichaam en zo ja, belemmert men de ziel dan niet om verder te gaan?

 

VRAAG 093 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

Indien je nog niet gereed bent met je karmische wetten en oorzaak-en-gevolg, kun je dan wel een geestelijke taak op je nemen in je aardse leven?

 

VRAAG 094 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

Kunnen wij mensen altijd volledig op onze intuïtie vertrouwen?

 

VRAAG 095 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

Is het stoffelijke leven geen rem op het geestelijke leven?

 

VRAAG 096 (BW-23):  ANTWOORD  BW-24;24

Kun je je zelfvertrouwen versterken?

 

VRAAG 097 (BW-24):  ANTWOORD  BW-25;25

Welke fundamenten moeten man en vrouw leggen  om te weten, wat zij moeten doen voor de maatschappij en hun menselijk eenzijn, hun huwe­lijk dus?

 

VRAAG 098 (BW-24): ANTWOORD BW-25;25;25

In het boek Maskers en Mensen wordt veel "bloemlezing"-taal ge­bruikt zoals lelietjes van dalen en orchideeën. Hoe moet je dat in "het leven" zien?

 

VRAAG 099 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

We zeggen zo vaak: wat jammer van dit of dat. In de Rulof-boeken lezen we soms: "jammers" bestaan niet. Dit "jammer", wat betekent dit, wat is de geestelijke betekenis?

 

 

VRAAG 100 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

Wat kan de oorzaak zijn van over­span­nenheid?

 

VRAAG 101 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

Wat wilt iemand nu met me­tho­den zoals dagelijks concentreren of door een ademhalingssysteem berei­ken?

 

VRAAG 102 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25;26;27;39

Niet alles kan je gegeven worden. Waar kan men nu wel en waar kan men niet  voor bidden tot God?

 

VRAAG 103 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

Ik heb wel eens gehoord van een "geestelijke moord". Wat betekent dit eigenlijk?

 

VRAAG 104 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

Als iemand  ons leed of narigheid bezorgd, schept die dan nieuw oor­zaak-en-gevolg? Is die narigheid die ons aangedaan wordt, dan geen teveel of onterecht leed?

 

VRAAG 105 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

Ouders voeden hun kinderen zo goed mogelijk op. Toch volgen kinderen soms een andere weg, die niet over­eenstemt met de weg van de opvoe­ding. Hoe moet je hier tegenover staan?

 

VRAAG 106 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26;26

Er zijn veel mensen op aarde, die als bijverdienste voor medium gaan spe­len. "Dat kun je leren", zeggen ze. Kun je deze mensen geloven?

 

VRAAG 107 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

Christus sprak van: de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat betekent dit eigenlijk precies?

 

VRAAG 108 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

Bloemen op het graf, kan toch ook een teken van vriendschap zijn, voor degene die overgegaan is?

 

VRAAG 109 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

Wat is nu het allernoodzakelijkste voor de mens?

 

VRAAG 110 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

Alle godsdiensten zullen oplossen, maar wat bracht Christus dan voor de mensen?

 

VRAAG 111 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

Staan er in de boeken van Jozef Rulof nu echt geen onwaarheden? Als ik dat zou denken, begrijp ik het dan niet goed?

 

VRAAG 112 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

Liegen  wij achter de kist niet meer? Of heeft dat te maken met de sfeer waarin wij terecht komen?

 

VRAAG 113 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Hoe is dit bedoeld? Stoffelijk? Geestelijk?

 

VRAAG 114 (BW-26):    ANTWOORD  BW-28;28

Stel, iemand komt terecht in een lage hel. Op welke wijze geraakt men er ooit uit? Hoe ontstaat de nodige motivatie om er uit te willen?

Waarom laat de een zich wel door hogere hulp beïnvloeden/helpen en een ander (nog) niet?

 

VRAAG 115 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27;27

Wanneer zit nu bij een ziel de kringloop der aarde er op, dus dat je normaal gesproken niet meer op­nieuw geboren moet worden?

 

VRAAG 116 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27;27;27;27

Er is een categorie dieren, zowel op het land als in de wateren, die vol­gens de boeken behoort tot de na­-schepping. Welke dieren horen nu precies tot de naschepping? In welke boeken staat daar iets over?

 

VRAAG 117 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

Indien dit mijn laatste leven zou zijn en ik ga sterven als een niet-slecht-mens, kan ik me dan aan gene zijde met mijn vorige levens verbinden?

 

VRAAG 118 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

Waarom heeft het spiritisme geen nut voor de evolutie van de mens?

 

VRAAG 119 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

Leven op een voetstuk is niet goed. Maar stoffe­lijke eigenliefde  is dat ook verkeerd?

 

VRAAG 120 (BW-26):    ANTWOORD  BW-40

Waarom voorspelt Gene Zijde voor een persoon nooit de toekomst?

 

VRAAG 121 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

Welke karaktereigenschappen zijn vereist om een medium voor het Licht te kunnen zijn?

 

VRAAG 122 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

Wat is de bedoeling van kunst van Gene Zijde?

 

VRAAG 123 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

In het leven na de dood kun je ge­makkelijker met de natuur tot een­heid komen. Maar hoe doe je dit dan?

 

VRAAG 124 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

Er is in Nederland euthanasie-wetge­ving. Deze wetgeving past toch niet bij de Universiteit van Christus hè?

 

VRAAG 125 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

Er wordt wel gezegd "zo onder zo boven" en "zo boven, zo onder", wat betekend dit eigenlijk? Bedoelt men hier dat de wetten die in het hiernamaals van toepassing zijn ook hier op aarde gelden?

 

VRAAG 126 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

Is een goed mediamiek genezer te herkennen en zo ja, waaraan? Kun je ergens op letten, waar je een hou­vast aan hebt?

 

VRAAG 127 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

Wat zijn de 7 graden voor de vriend­schap.

 

VRAAG 128 (BW-27):    ANTWOORD  BW-41

Moet de mens liefde blijven geven en ontvangen als de wens en de waardering er niet is?

 

VRAAG 129 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

Wanneer wij op aarde alles kunnen aanvaarden, hetgeen betekent  alles te verliezen, dan zullen wij juist ontvangen. Is dat juist?

 

VRAAG 130 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

Waarom en wanneer moeten wij ons van het vader - en moederschap losmaken in de 4e kosmische graad?

 

VRAAG 131 (BW-27):    ANTWOORD  BW-41

Welke weg móét de mens vol­gen?

 

VRAAG 132 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

Wat is de hoogste sfeer, die we als mens na de aardse dood kunnen binnentreden?

 

VRAAG 133 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

Er bestaan verschillende manieren om te vroeg over te gaan, zoals moord, zelfmoord en onbewuste zelf­moord door waaghalzerij. Mijn vraag is: bestaat er ook zoiets als onbe­wuste moord?

 

VRAAG 134 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28;28

Als ik van de gruwelijkheden in het voor­malig Joegoslavië lees of op TV zie, komt de vraag wel eens bij me op of er geen uitzonderingen bestaan voor wapengebruik, bijvoorbeeld om strijdende partijen van elkaar te scheiden en ook om burgers te be­schermen tegen militairen. Mag je ook dan geen wapens gebruiken?

 

VRAAG 135 (BW-27):    ANTWOORD  BW-29;29

Het lijkt erop dat de mens zijn ver­stand alleen gebruikt om egoïstische doeleinden te verwezenlijken, maar daarvoor kan God ons dit verstand toch niet gegeven hebben. Maar waarvoor hebben we ons verstand en zelfbewustzijn dan wél gekregen?

 

VRAAG 136 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

Uit de Boeken heb ik begrepen dat het belangrijk is dat wij onze karak­tereigenschappen verbeteren. Mijn vraag is: wat zijn allemaal goede eigenschappen?

 

VRAAG 137 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

Op aarde zijn sommige mensen bezield van een hobby. Wat verstaat Gene Zijde onder het begrip: bezie­ling.

 

VRAAG 138 (BW-27):    ANTWOORD  BW-39;39

Zullen wij onze levenspartner aan Gene Zijde meteen terugzien?

 

VRAAG 139 (BW-27):    ANTWOORD  BW-

Bij vee is men druk bezig aan genen te knutselen. Is dat toegestaan bij mensen?

 

VRAAG 140 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29;29

Schrijft Jozef Rulof iets over ver­strooidheid, vergeetachtig-zijn in zijn boeken?; om dat in een af andere vorm tegen te gaan; iets wat ik misschien kan uitproberen? Want ik wil niet alles vergeten.

 

VRAAG 141 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31

Ik ben hoogbejaarde en heb vroeger ooit in een van de boe­ken van Jozef gelezen over, dat het aardse leven als het ware gelijk is aan het eeuwi­ge leven. Maar waar staat het...?; zodat ik het nog eens over kan le­zen.

 

VRAAG 142 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29;30

Soms begrijp je je eigen kinderen niet en is het opvoeden niet zo mak­kelijk. Staat er hierover iets in de boeken?

 

VRAAG 143 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29

Zijn Christenen beter dan Isla­mieten?

 

VRAAG 144 (BW-28):    ANTWOORD  BW-30

Het leven op aarde is zo druk; alles moet zo snel. Is dat wel goed?

 

VRAAG 145 (BW-28):    ANTWOORD  BW-40

Meester Zelanus zei op de lezingen vaak: je kunt de mensen peilen. Mijn vraag is nu: maar hoe wordt dat peilen dan gedaan?

 

VRAAG 146 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31

Heeft het zin jezelf te kastijden om te boeten voor de zonden en gebre­ken van anderen, of om je eigen bekoringen en gedachten te verdruk­ken?

 

 

VRAAG 147 (BW-28):    ANTWOORD  BW-40

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om te kunnen binnentreden in de sferen van geluk?

 

VRAAG 148 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31;31;33

Ik begrijp nog steeds niet precies wie God is of wat God is. Wie is ooit een antwoord tegengekomen en waar stond dat?

 

VRAAG 149 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31;31;31;31

Leven er mensen op aarde die alleen geluk beleven?

 

VRAAG 150 (BW-28):    ANTWOORD  BW-33

Staat er in de boeken iets over de huwelijksliefde op aarde?

 

VRAAG 151 (BW-29):    ANTWOORD  BW-

Hoe weet ik zeker dat gedachten in mij worden "gelegd" óf dat het eigen gedachten zijn, van mezelf dus?

 

VRAAG 152 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

Bestaat er voor de ruimte: "tijd"?

 

VRAAG 153 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

Wat is geestelijke helderziendheid?

 

VRAAG 154 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

Mag men geesten oproepen?

 

VRAAG 155 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

Wat kan het risico zijn, om naar een séance of naar een helderziende te gaan?

 

VRAAG 156 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

Is de aarde, uitspansel, mens, dier en plant door God zomaar ineens (in één week) geschapen?

 

VRAAG 157 (BW-29):    ANTWOORD  BW-

Zoals ik gelezen heb, zullen in de toekomst alle godsdiensten oplos­sen; maar wat bracht Christus dan voor de mensen?

 

VRAAG 158 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

De ene mens vermoord de ander; op aarde zijn er ziekten, honger en gebrek en de mens begrijpt nog weinig van God. Waarom is er nog zoveel chaos in de maatschappij?

 

VRAAG 159 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

Wanneer is scheiden van 'n huwelijk niet meer mogelijk?

 

VRAAG 160 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

Waarom leeft de ene mens in rijk­dom en gezondheid en de ander in armoe en ziekte?

 

VRAAG 161 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

Staat in de boeken van Rulof ook ergens iets over de te materialisti­sche wetenschap, natuur-genezen, milieu-problematiek enz.?

 

VRAAG 162 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31;31

Weet men in de sferen wanneer we overgaan; ik bedoel van élk mens?

 

VRAAG 163 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

Soms heeft iemand die overleden is nog een beetje kleur. Ik vraag mij al een tijdje af wát dit is; hoe kan dit?

 

VRAAG 164 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

Waarom is de mens in het algemeen zo moeilijk te bereiken voor enig Geestelijke Wetenschap?

 

VRAAG 165 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

Hoe kunnen wij ons stoffelijk leven het beste inrichten?

 

VRAAG 166 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

Wat moet er eerst gebeuren alvorens er rust en vrede op aarde komt?

 

VRAAG 167 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

Wanneer je op jonge leeftijd al veel begrijpt van het geestelijke leven en er naar probeert te leven, zegt men vaak dat je te ernstig bent, dat dit niet goed is, dat je niet echt van het leven geniet. Wat zeggen de boeken hierover?

 

VRAAG 168 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

Waar is de micro-kosmos ontstaan?

 

VRAAG 169 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

Kunnen wij ook ooit worden zoals Christus?

 

VRAAG 170 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32;32

Veel mensen kunnen slecht tegen de kou of erge hitte. Is dat altijd zo geweest?

 

VRAAG 171 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

Een paar jaar geleden heb ik eens gelezen over de stam of het huis van Israël en dat uiteindelijk iedereen in dit huis zal overgaan. Maar de mens kan zich toch niet zomaar aansluiten bij het joodse volk! Spreken de boe­ken over dit idee (tot nu toe heb ik niets kunnen vinden)?

 

VRAAG 172 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32;32

Als een mens zich laat balsemen, kan de ziel dan weer geboren wor­den? En zo ja, heeft ie daar dan last van in een ander leven?

 

VRAAG 173 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Trekt het verdriet, dat je hebt over degene die overleden is, hen echt terug, dus dat het hen daar stoort?

 

VRAAG 174 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Kun je na de stoffelijke dood ook normaal denken; ik bedoel denken aan alles wat je ziet en voelt, net zoals wanneer je niet overleden (dus nog op Aarde) bent?

 

VRAAG 175 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Vanaf wanneer kunnen wij ons aan Gene Zijde  voor een geestelijke studie bekwamen en zo'n studie, duurt die dan lang?

 

VRAAG 176 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Wat was er toen er nog duisternis en leegte heerste, dus vóórdat God zich openbaarde?

 

VRAAG 177 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Is het niet mogelijk voor onze geleer­den op Aarde om het volledige ont­staan van het heelal volgens stoffe­lijke methoden te verklaren?

 

VRAAG 178 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Wij kunnen God niet vragen ons lot te veranderen. Maar waar kun je dan wél om vragen?

 

VRAAG 179 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

Concentratie-vermogen, wat wil dit eigenlijk zeggen?

 

VRAAG 180 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

De geleerden op Aarde zoeken naar het beginstadium van mens en dier, maar weten nog steeds niet welk van die twee het eerst geboren werd. Is dit dan niet vast te stellen?

 

VRAAG 181 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34;34;34

Wat is eigenlijk vriendschap?

 

VRAAG 182 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Wat is het belangrijkste verschil tussen het aardse streven en het geestelijke streven, de invalshoek van bezig zijn?

 

VRAAG 183 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Wat verstaat men onder werkelijke helderziendheid?

 

VRAAG 184 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Kan een mens dieper wegzinken dan zijn geestelijk bezit, zijn innerlijk peil is?

 

VRAAG 185 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Wat bedoelde Christus met "Laat de blinden de blinden genezen"? Dit blijft voor mij nog steeds een puzzel waar ik niet uit kom. Kunt u mij een hint geven?

 

VRAAG 186 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Wat is de manier om God te kunnen bereiken?

 

VRAAG 187 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Ik praatte onlangs met een weten­schappelijk ingesteld iemand, welke zei te veronderstellen dat de psycho­patie een gevolg zou zijn van de erfelijkheid. Ik kon hem niet duidelijk maken wat dit in werkelijkheid is. Kan ik hier iets over vinden in de boeken?, zodat ik mezelf meer kan voorbereiden?

 

VRAAG 188 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Zijn er mensen op aarde, die vrij zijn van leed?

 

VRAAG 189 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

Wanneer iemand bezeten is, weet de persoon zelf dan wel wat er aan de hand is, want - als ik het goed heb - dan wordt het dagbewustzijn toch overheerst door een astraal wezen?

 

VRAAG 190 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Kan iederéén beter gemaakt worden door een magnetiseur?

 

VRAAG 191 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Mijn schoonmoeder is een overtuigd R.K. en gelooft heilig in de biecht; ze zegt dan ook regelmatig dat alles van je afgenomen wordt door God. Als ik met haar hierover praat zegt ze eenvoudig "ieder het zijne" en daar is de kous mee af. Hoe denkt Gene Zijde hier­over?

 

VRAAG 192 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Het is mij niet helemaal duidelijk over hoe het zit met het denken en het verstand. Behoort dit nu tot de geest van de mens of tot het lichamelijke? Staat er iets hierover in de boeken?

 

VRAAG 193 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Wanneer mensen mij boos maken omdat er over mij wordt gepraat, wat kan ik nu het beste doen?

 

VRAAG 194 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

In het begin van ons ontstaan op de Maan was het God welke ons onze tweelingziel toewees. Maar... wan­neer gebeurde dit precies, ik kan er niet achter komen?

 

VRAAG 195 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Dat de mens zijn eigen ziek-zijn ver­oorzaakt, daar geloof ik wel in; mijn vraag is: "Kan diezelfde mens zijn eigen ziek-zijn in een gezond-zijn veranderen?

 

VRAAG 196 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35;35

Is het mogelijk dat Jozef Rulof op dit moment nog doorkomt bij mediums/media?

 

VRAAG 197 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35;35;35;35

In de boeken lees ik vaker dat het huwelijk heilig is en geluk betekent. De aardse werkelijkheid laat toch duidelijk iets anders zien. Hoe kan dit? Klopt het dan niet wat daarover in de boeken staat?

 

VRAAG 198 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Is het mogelijk om je los te maken van slechte invloeden?

 

VRAAG 199 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

Hoe of waardoor is iemand die beze­ten is - en in een inrichting zit - tot een opgesloten-worden gekomen? Ik heb begrepen dat er vele bezetenen gewoon tussen de mensen kunnen leven.

 

VRAAG 200 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Is het goed een boek te lezen met een radio aan als achtergrondmu­ziek?

 

VRAAG 201 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36;36

Nogal wat mensen twijfelen over dood en voortleven. Staat hier niet een mooi ondersteunend stukje over in de boeken?

 

VRAAG 202 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Heeft het sterven op Aarde ook een diepere betekenis in het beleven ervan?

 

VRAAG 203 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Kan een mens daadwerkelijke hulp krijgen van 'achter-de-kist'?

 

VRAAG 204 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Hoe komt het dat een psychopaat in de Zon kan kijken zonder er hinder van te hebben?

 

VRAAG 205 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Hoe kun je door middel van kunst­producten - bijvoorbeeld muziek, poëzie, 'n schilderij - tot je zelf ko­men?

 

VRAAG 206 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36;36

Hoe komt het dat zoveel mensen maar raak leven zonder daarbij echt na te denken over het leven? 

 

VRAAG 207 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

We weten uit 'De Volkeren der Aar­de' dat het verhaal van Adam en Eva niet klopt, zeker historisch ge­zien. Heeft het misschien deson­danks voor deze tijd tóch enige betekenis?

 

VRAAG 208 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

Soms wil je wat van de wijsheid uit de Boeken kwijt aan anderen, maar dan krijg je vaak onbegrip en zelfs spot ervoor terug. Hoe kun je dan - ook voor jezelf - daar tegenover staan?

 

VRAAG 209 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Alles wat je uit liefde voor een ander doet, doe je uiteindelijk toch voor jezelf. Hoe kun je dit verklaren?

 

VRAAG 210 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Is het nodig om psychologie te stu­deren om het leven beter te kunnen begrijpen?

 

VRAAG 211 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Bepaalt de ziel zelf het moment van geboorte?

 

 

VRAAG 212 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

De stoffelijke verbinding (geslachts­gemeenschap) tussen man en vrouw is voor veel mensen die iets van het geestelijke gaan voelen  een pro­bleem. Hoe moet ons handelen zijn zodat dit geen probleem meer is?

 

VRAAG 213 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Er wordt veel gesproken over "cre­ma­tie of begraven?" Wat is nu een duidelijk antwoord?

 

VRAAG 214 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Kan een kind door een astraal wezen worden bezeten?

 

VRAAG 215 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Splitsing van persoonlijkheid, wat betekent dat precies? 

 

VRAAG 216 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Wat is het hoofddoel van het leven op aarde?

 

VRAAG 217 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

Als we zien dat zo veel huwelijken een mislukking worden, kan dan alléén-leven geen oplossing bieden?

 

VRAAG 218 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Moeten mensen soms lijden door het oorzaak en gevolg van een ander?

 

VRAAG 219 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Is homosexualiteit door operaties of door medicijnen op te lossen?

 

VRAAG 220 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Kunnen problemen in het hu­welijk ook met oorzaak en gevolg te maken hebben?

 

VRAAG 221 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Is krankzinnigheid of bezetenheid erfelijk?

 

VRAAG 222 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

De medische wereld vraagt zich af hoe het komt dat een kind doodge­boren wordt, terwijl hier dan geen aanwijzingen voor waren. Is hier een medische verklaring voor?

 

VRAAG 223 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Wie had na Christus op aarde het hoogste be­wustzijn?

 

VRAAG 224 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Men veroordeelt de homosexualiteit. Ik vind dat je dat niet moet veroor­delen, want ook zij zijn vonken van God en zijn bezig met hun evolutie. Hoe kijkt men hier aan Gene Zijde tegenaan?

 

VRAAG 225 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Men zegt wel eens: "Het doel heiligt de middelen". Ik zet daar mijn vraag­tekens bij. Wel vraag ik me af: Zijn er geen uitzonderingen dat je bijvoor­beeld iemand voor zijn eigen bestwil een dreun mag geven?

 

VRAAG 226 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

Er zijn lieden die beweren dat je zelf een kind (zoon of dochter) 'op be­stelling' kunt krijgen. Kan dat?

 

VRAAG 227 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Op mijn werk moet ik soms van de baas dingen doen, die tegen mijn geweten en ook tegen de leer uit de boeken ingaan. Wat moet ik dan doen?

 

VRAAG 228 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Wat levert het eigenlijk op om Jozef Rulof en zijn leer te volgen?

 

VRAAG 229 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Wat kan geld betekenen voor je geestelijke ontwikkeling?

 

VRAAG 230 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Kan een mens over het leven van een ander mens beschikken?

 

VRAAG 231 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Er wordt nu veel gesproken over homosexualiteit. Komt aan de homosexualiteit ooit een einde?

 

VRAAG 232 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Wat zijn de verschillen tussen de mensen op aarde en die der astrale lichtsferen, wat betreft: omgaan met elkaar?

 

VRAAG 233 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

De weg van de minste weerstand is vaak niet de weg die we volgens God moeten bewandelen. Zijn er andere, makkelijke wegen om toch op de weg van en tot God te ko­men?

 

VRAAG 234 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Er zijn tegenwoordig zoveel techni­sche wonderen, computers en ma­chines, die welhaast vernuftiger lijken dan de mens zelf. Waarin verschilt de mens altijd van de ma­chine?

 

VRAAG 235 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

Wat is eigenlijk een echt priester?

 

VRAAG 236 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41;41

In hoeverre staat de toekomst vast wat betreft het tijdstip van geboorte en sterven van ieder mens en wat betékent dat nou?

 

VRAAG 237 (BW-39):    ANTWOORD  BW-40;40

Vanzelfsprekend moet je eerlijk je brood verdienen en een soort 'drang' hebben om hoger op te komen, maar ik vraag me de laatste tijd af waar nu de grens ligt voor een maat­schappelijke carrière? Moet je werk doen wat aan het maximale van je kunnen (betreffende inspanning en niveau) ligt of is het belangrijker, geestelijk gezien, eerlijk je brood te verdienen en daarbij bijvoorbeeld meer tijd aan je gezin en aan geeste­lijke studie te besteden?

 

VRAAG 238 (BW-39):    ANTWOORD  BW-

Heb er ontzettend veel problemen mee, dat ik moest beslissen om mijn hond (17 jaar) en mijn paard (17 jaar) te laten inslapen. Heb zó ge­hoopt dat ze op natuurlijke wijze zouden heengaan! Heb nu nog een hondje (16 jaar) en een paard (10 jaar). Zie er nu al tegenop dat ik weer een keer voor zo'n beslissing kom te staan. Staat er niet ook wat over euthanasie op dieren in de Rulof-boeken?

 

VRAAG 239 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41

Veel mensen zeggen gevoel te bezit­ten, terwijl hun daden soms anders laten zien. Mijn vraag is nu: Wat is eigenlijk GEVOEL?

 

VRAAG 240 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41

Bidden. Kunnen of moeten wij in deze tijd nog bidden. Wat is bidden eigenlijk?

 

VRAAG 241 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

Is het één-zijn tussen man en vrouw (geslachtsgemeenschap) in strijd met het geestelijk leven?

 

VRAAG 242 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

Je leest het geregeld in de krant en dan vraag ik me af: Hoe komt het dat er op aarde zo veel verkrachtin­gen plaatsvinden?

 

 

VRAAG 243 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

Wat is bewusteloosheid eigenlijk?

 

VRAAG 244 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41;41

Wordt er in de sferen ook Kerstfeest gevierd?

 

VRAAG 245 (BW-40):    ANTWOORD  BW-

Het kunstmatig splitsen van levende cellen, wat ze tegenwoordig ook wel clonen noemen, staat daar ook iets over in de Rulof-boeken?

 

VRAAG 246 (BW-40):    ANTWOORD  BW-41

Ik hou mij het liefst bezig met gees­telijke, niet-stoffelijke zaken. Nou zei mij laatst ie­mand dat ik mezelf voor­bij liep om­dat ik niet "in het volle leven" zou staan. Zou dat gevaar werkelijk bestaan?

 

VRAAG 247 (BW-40):    ANTWOORD  BW-

De wereld van het onbewuste dient als rustplaats en voorbereiding tus­sen twee levens in. Kom je soms al in de geestelijke sfe­ren te­recht, dus dat je daar echt een tijd leeft, vóór­dat je aard­se kring­loop beëindigd is?

 

VRAAG 248 (BW-41):    ANTWOORD  BW-42

Wat kun je het best invullen op je donor-codicil (in verband met het af­staan van organen nadat bij jouw de herse­n-dood is vastgesteld door een medicus)?

 

VRAAG 249 (BW-41):    ANTWOORD  BW-63

Wat is volgens de leer uit de boeken van Jozef Rulof het verschil tussen 'karma' en 'oorzaak-en-gevolg'?

 

VRAAG 250 (BW-41):    ANTWOORD  BW-42

Heeft het huis Israël iets te maken met de staat Israël?

 

VRAAG 251 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

Kun je instrument worden voor de meesters van het licht indien je zelf nog karma hebt?

 

VRAAG 252 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43;43

Kan er iets naars met mij gebeuren buiten de wetten van oorzaak-en-gevolg om?

 

VRAAG 253 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

Is het mogelijk dat je soms goed moet maken aan je levens-partner?

 

VRAAG 254 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

Welke geestelijke wetten kunnen er spreken wanneer een getrouwd stel uit elkaar gaat?

 

VRAAG 255 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

Kun je door schenkingen te doen positief karma opbouwen wat dan later compenseert/verrekend wordt tegen negatieve daden uit vorige levens?

 

VRAAG 256 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

Abortus is moord. Staat er iets in de Rulof-boeken over hoe een moeder toch tot abortus kan komen?

 

VRAAG 257 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

Als je een tegenslag in je leven over­wint, wat betekent dat voor je gees­telijke ontwikkeling?

 

VRAAG 258 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44;45

Hoe kan de maatschappij, waarin nog oorlogen gevoerd worden, in hemels naam ooit tot rust en geluk komen?

 

 

VRAAG 259 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

Het is niet verstandig om ieder ver­langen te koesteren, maar waar mag men dan wél altijd naar verlangen?

 

VRAAG 260 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

In deze tijden van normvervaging, egoïsme en individualisme, hoe kun je dan nog weten wat goed of

ver­k­eerd is?

 

VRAAG 261 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

Is het moeilijk om op aarde al gees­telijk lief te hebben?

 

VRAAG 262 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

Hoe zou je geestelijke liefde kunnen omschrijven?

 

VRAAG 263 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Kan iemand die niet gelovig is, toch in een lichtsfeer terecht komen na zijn aardse kringloop?

 

VRAAG 264 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45;46

Waarom is Christus naar het westen gekomen en staat men in het oosten minder voor Christus open?

 

VRAAG 265 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Waarom houden de kerken toch zo halsstarrig vast aan achterhaalde leerstellingen en rituelen?

 

VRAAG 266 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Wat zou je als theologisch geschoold priester moeten weten en kunnen?

 

VRAAG 267 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Wat je in het ene leven geestelijk weet, wat weet je daar nog van af in een volgend leven?

 

VRAAG 268 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Je ziet in de natuur hoe blijmoedig de dieren leven, terwijl ze niet eens weten of ze de dag erna nog te eten heb­ben. Ik vroeg me dus af waarom de vogeltjes eigenlijk nog zingen?

 

VRAAG 269 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

Staan er in de Rulof-boeken prakti­sche voorbeelden waarom reïncarna­tie nodig kan zijn?

 

VRAAG 270 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Hoe komt het dat je de laatste jaren toch niet vaak meer over een echte doorbraak in de wetenschap hoort?

 

VRAAG 271 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Iemands woordgebruik, z'n taal dus, zegt veel over iemands persoonlijk­heid. De relatie tussen taal en per­soonlijkheid, staat daar iets over in de Rulof-boeken?

 

VRAAG 272 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Wat is het nut van: het leven aan­vaarden zoals het naar je toe komt?

 

VRAAG 273 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Wanneer een jong kind door een ziekte stervende is, schijnen de ouders daar vaak meer moeite mee te hebben dan het kind zelf. Wat is er de geestelijke betekenis van in­dien iemand jong sterft?

 

VRAAG 274 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Wat bracht Jezus Christus nou op aarde wat andere godsdiensten niet ontvingen?

 

 

VRAAG 275 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Een kerkbezoek is voor velen een saaie, onbewuste bezigheid. Waar­over zouden de mensen dan toch het beste kunnen nadenken?

 

VRAAG 276 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Waarvoor dient het aardse leven?

 

VRAAG 277 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

Uit de boeken heb ik begrepen dat de mens, in welke wereld hij zich ook bevindt en hoe murw hij ook geslagen is door ziekte of mede­mens, hij tóch verder leeft en wil groeien naar meer geluk. Welke kracht in de mens blijft hem voort­drijven?

 

VRAAG 278 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47;47

Ik las dat ons aardse leven een ge­schenk van God is, een mogelijkheid om dingen te beleven en te leren. Maar, wat gebeurt er wanneer je door omstandigheden dit Godsge­schenk niet meer wilt aanvaarden?

 

VRAAG 279 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Hoe vóélt het wanneer je je voet­stuk, dus het vastgeroeste idee dat je iets meer bent dan een ander, ver­liest?

 

VRAAG 280 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Tussen 2 reïncarnaties in, slaap je heel diep in een lege, onbewuste sfeer. Ben je daar nog een persoon­lijkheid met gevoel?

 

VRAAG 281 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

In het leven na de dood, moet je daar ook nog werken?

 

VRAAG 282 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Soms is het moeilijk om aan God te denken en je daar op af te stemmen. Op welke manier kun je nou het gemakkelijkst in gedachten naar God gaan?

 

VRAAG 283 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Welk verschil is er tussen iemand die wél en iemand die níét angstig is als hij of zij sterft?

 

VRAAG 284 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Wat gebeurt er met je, wanneer je iemand lief hebt - wederzijds - maar door omstandigheden deze geliefde heel lang niet meer kunt spreken of ontmoeten?

 

VRAAG 285 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Je hoort wel eens mensen - en óók wetenschappers - zeggen dat gelo­ven in een hiernamaals eigenlijk onnatuurlijk is. Maar is dat niet juist natuurlijk?

 

VRAAG 286 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Als je ergens pijn hebt, maar je hebt veel afleiding (ziekenbezoek, spelle­tjes enz.) dan heb je minder last van die pijn. Deze wet van de aandacht speelt die in het leven na de dood ook nog een rol?

 

VRAAG 287 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

Wat weerhoudt mensen, in hun laat­ste levens op aarde, er eigenlijk van om te werken aan hun innerlijk, hun geestelijk bezit?

 

VRAAG 288 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Is het moeilijk voor iemand om, indien ie gestorven is, zich te verbin­den met z'n familieleden op aarde?

 

 

 

 

 

VRAAG 289 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Bijvoorbeeld een auto is zowel iets nuttigs, een vervoersmiddel, alsook een statussymbool, dus iets dat men vereert en er over opschept. Zo'n ding heeft dus 2 kanten en ik vraag me af of dit ook voor ons sto­ffelijk li­chaam geldt?

 

VRAAG 290 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Hoe kan ik tussen mensen met een andere afstemming tóch mezelf blijven?

 

VRAAG 291 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Als een ander jou overhaalt of inspi­reert om verkeerde dingen te doen, ben je dan minder verantwoordelijk voor die daden?

 

VRAAG 292 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48;48

Worden mensen die daar helemaal nooit iets over gehoord of gelezen hebben, ook ooit gewaarschuwd om geen zelf­moord te plegen?

 

VRAAG 293 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48;48

Kan men aan gene zijde vanúit een hogere sfeer iemand in een lagere sfeer steunen, kracht toezenden?

 

VRAAG 294 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Wat gebeurt er met je  indien je in dit leven op aarde geen ziels-ver­want­schap ontmoet?

 

VRAAG 295 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Over de dood wordt volgens mij te weinig nagedacht, maar men her­denkt de doden wel geregeld door bijvoorbeeld bloemen op de graven te leg­gen. Is dat laatste wel zinvol?

 

VRAAG 296 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Ik vraag me af of mensen ook over­dag open kunnen staan voor negatie­ve invloeden van lage gees­ten?

 

VRAAG 297 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

Kun je in het leven na de dood ook nog zelfmoord plegen?

 

VRAAG 298 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Wat is een goede manier om je leven goed te organiseren en te ordenen?

 

VRAAG 299 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Ik heb ergens gelezen dat bij het sterven op aarde het geestes-lichaam meteen helemaal loskomt van het aardse lichaam. Is dit altijd zo?

 

VRAAG 300 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

In ons modern taalgebruik hoor je wel eens de uitdrukking: "Ben je nog te redden?!" In het hiernamaals zal men zo'n uitdrukking niet gebruiken, maar hoe weet men daar nou of iemand echt te redden valt?

 

VRAAG 301 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Hoe waardevol is het wanneer je iets aan je medemens geeft?

 

VRAAG 302 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Zowel in het zakenleven als in de wetenschap heb je twee verschillen­de type mensen: de één volgt eerst kant-en-klaar verzorgde opleidingen en de ánder wil alles zelf uitzoeken, zelf uitvinden, wat natuurlijk veel tijd in beslag neemt. Dat tweede, self-made type, komt dat ook nog voor in het hier­namaals?

 

VRAAG 303 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49;49

Komt er een tijd dat er meer mensen de dood niet meer als dood zien, dus als definitief einde van 'n menselijk bestaan?

 

 

VRAAG 304 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Geestelijke wijsheid kan ons motive­ren om het goede te doen en het slechte te laten. Kan deze wijsheid nog andere functies hebben?

 

VRAAG 305 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Welke geesten in het land van haat kan men niet helpen?

 

VRAAG 306 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Ik heb een geheugen als een zeef en kan me van mijn jeugd maar weinig herinneren. Mijn vraag is: als ik gestorven ben kan ik me dan wél weer alles van mijn jeugd herinne­ren?

 

VRAAG 307 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

Is de mens na zijn sterven nog geïnteresseerd in welke soorten volke­ren er op aarde leven?

 

VRAAG 308 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Zijn wij in vorige levens echt alle­maal krankzinnig, gek ofwel psychia­trisch patiënt geweest?

 

VRAAG 309 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Mag je het leven van je kind redden (medische keuze) als je daardoor zelf zult sterven?

 

VRAAG 310 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Wanneer men op aarde voor de laatste maal sterft, hoe voelt dat dan voor de meeste mensen?

 

VRAAG 311 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Ik ben twintig en heb een opleiding gevolgd voor een vak dat me achter­af eigenlijk niet blijkt te liggen. Over een jaar of zestig hoop ik in een hemel te zijn, maar ik vraag me nu af of je daar ook weer naar school moet?

 

VRAAG 312 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Als het je tijd is om te sterven, kan een hele goede dokter je leven dan nog wat verlengen?

 

VRAAG 313 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Wanneer men in z'n laatste leven op aarde zelfmoord pleegt en men heeft afstemming op het land van haat, dan komt men in de verschrikkelijke zelfmoordenaarssfeer terecht. Hoe­veel liefde moet men hebben om daar dan niet in terecht te komen?

 

VRAAG 314 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50;50

Is het boven-natuurlijke iets dat buiten de natuur om kan gaan? Anders gezegd: "Zijn er ooit wonde­ren gebeurd die onnatuurlijk waren?"

 

VRAAG 315 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Indien je geloofd in God en logisch kunt nadenken, waaruit kun je dan afleiden dat ons leven verder gaat na de dood?

 

VRAAG 316 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Wat men nu "gewoon" vindt, noem­de men vroeger "luxe" maar in de toekomst primitief. Luxe is deels een kwestie van gewenning/verwenning. Staat hierover iets in de boeken van Jozef Rulof?

 

VRAAG 317 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

Wat is voor een geest uit de eerste sfeer de eenvoudigste methode om z'n aardse geliefde te bereiken en te steunen?

 

VRAAG 318 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Hebben kinderen tot 7 jaar dezelfde vreselijke ervaringen tijdens crema­tie, zoals volwassenen dat kunnen beleven?

 

VRAAG 319 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

Op aarde bestaan allerlei gebruiken om de doden te herdenken. Wordt dit ook wel gewaardeerd in het hier­namaals?

 

VRAAG 320 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Wordt ieder mens met een bepaald doel geboren?

 

VRAAG 321 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Ieder mens leeft anders en sterft dus ook anders. Is er nu ook iets wat iédere stervende zal beleven?

 

VRAAG 322 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

Ik heb gelezen dat men in de licht­sferen zich de tijd neemt voor medi­tatie vóór men een besluit neemt tot een taak of handeling. Wordt daar tíjdens de handeling nooit meer getreuzeld?

 

VRAAG 323 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Kunnen kinderen, die níet broer en zus zijn, al echt van el­kaar houden?

 

VRAAG 324 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Iemand die pás begint om geestelijk te denken, is in die tijd soms zwak, moe en kwetsbaar. Hoe komt dat?

 

VRAAG 325 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

Kan men zich door middel van cur­sussen of met behulp van een yogi of magiër tot medium ontwikkelen?

 

VRAAG 326 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Moet ieder mens in zijn aardse leven iets bijzonders beleven dat met zijn innerlijk te maken heeft?

 

VRAAG 327 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

Het lijkt vaak alsof anderen gelukki­ger zijn dan ik. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

 

VRAAG 328 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Ik ben pas met m'n eerste boek van Jozef Rulof bezig en las dat er geen vuur in de hel brandt; er is alleen duisternis, kou, stank, lawaai enz. Als het daar zo duister is, hoe kan men elkaar dan zien?

 

VRAAG 329 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Staat er in de Rulof-boeken een duidelijk voorbeeld waaruit blijkt dat narigheid zowel leren als oorzaak-en-gevolg betekent.

 

VRAAG 330 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Staat er in de boeken ergens een praktisch voorbeeld waaruit blijkt dat een licht-geest van gene zijde ver vooruit kan zien?

 

VRAAG 331 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Is het voor een geest moeilijk om op aarde werk te doen?

 

VRAAG 332 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Indien je de Rulof-boeken kent - en stel dat er een geliefd familielid sterft - heb je dan toch veel verdriet?

 

VRAAG 333 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52;52

Wanneer je aan gene zijde niet ge­looft dat je gestorven bent, hoe kunnen ze je daarvan over­tui­gen?

 

VRAAG 334 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Ik heb een technisch beroep; als kind haalde ik alles uit elkaar om het van binnen te kunnen zien, om te begrij­pen hoe het werkte. In het leven na de dood, mag je daar ook alles uit elkaar halen om te zien hoe het werkt.

 

VRAAG 335 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Het leven na de dood heeft veel overeenkomsten met het leven op aarde, maar is anderzijds ook wezen­lijk verschillend. Hoe leer je daar nou die verschillen kennen?

 

VRAAG 336 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

Is er een duidelijk verschil tussen het beeld dat kerkelijke mensen van God hebben en het beeld dat de meesters van gene zijde van God hebben?

 

VRAAG 337 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52;52

Bestaan of bestonden er gevallen engelen?

 

VRAAG 338 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Dat je op aarde een dokter bent, een huisarts, hoeft niet te betekenen dat je op geestelijk gebied hoger bent. Staat daar in de Rulof-boeken iets over?

 

VRAAG 339 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Zijn wij mensen echt goden en waar­óm dan wel?

 

VRAAG 340 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

Als ik het goed heb begrepen, krijg ik in een hogere astrale sfeer een eigen woning. Hoe ziet zo'n woning er uit?

 

VRAAG 341 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Hoe kun je je voorbereiden als je te horen hebt gekregen dat iemand, die jou dierbaar is, zal gaan sterven?

 

VRAAG 342 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

Indien je ooit iets helderziend hebt waargenomen, wil dit dan ook zeg­gen dat je een helderziende bent?

 

VRAAG 343 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Is het ooit voor iemand mogelijk om voor geld extra geestelijke bescher­ming te krijgen?

 

VRAAG 344 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

Wat gebeurt er met jouw aura, jouw geestelijk omhulsel, wanneer je sterft?

 

VRAAG 345 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Volgens mij kunnen voorwerpen zelf geen magische kracht op een mens uitoefenen, maar kan er wel een posi­tieve of negatieve kracht van iemand aan kleven. Staat daar in onze boeken iets over?

 

VRAAG 346 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

De schilderijen die via Jozef Rulof geschilderd zijn, wat voor waarde kunnen die voor je hebben?

 

VRAAG 347 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

Hoe kun je aan Gene Zijde weten wat iemand anders meemaakt?

 

VRAAG 348 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Wanneer ik sterf en vervolgens aan gene zijde verder leef, waaraan kan ik dan Gods kracht ervaren?

 

VRAAG 349 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Liefde tussen tweelingzielen, hoe zal dat voelen?

 

VRAAG 350 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

We zitten nu in de tijd van de techni­sche vooruitgang. We kennen de ontwikkelingen van de laatste tien­tallen jaren. Is de mensheid ook klaar voor andere ontwikkelin­gen?

 

VRAAG 351 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Jozef Rulof had een sterk zenuwstel­sel en lichaam en hij had veel media­mieke ga­ven. Maar welke karakter-eigenschappen had hij tevens nodig voor zijn medium­schap.

 

VRAAG 352 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Traumatische ervaringen die je als kind hebt opgedaan in je laatste leven op aarde, wordt daar in het hiernamaals iets mee gedaan?

 

VRAAG 353 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Als de vierde kosmische graad een planeet is, hebben ze daar dan, net zoals de aarde, ook een "gene zijde", dus astrale gebieden voor na de dood?

 

VRAAG 354 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

In de toekomst zal men zieken gaan behandelen middels kosmische stra­ling. Maar wanneer, dus aan welke voorwaarden moet er bij deze gene­zers dan voldaan worden, alvorens er van deze krachten gebruik ge­maakt mag worden?

 

VRAAG 355 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

Is het goed voor ons als wij, nu we op aarde leven, intensief contact zouden krijgen (d.m.v. seances of iets dergelijks) met onze geliefden die al overleden zijn?

 

VRAAG 356 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54;54

Hoe voelt het om te reïncarneren, dus om opnieuw geboren te wor­den?

 

VRAAG 357 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54;54

Hoe groot is de invloed van erfelijk­heid op je karakter? Het resultaat van vorige levens is immers de basis van hoe je bent. In de praktijk zie je toch vaak dat goede of slechte ei­genschappen van de ouder(s) geërfd worden. Zeggen de boeken hier iets over?

 

VRAAG 358 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Aardse mensen kunnen de astrale mensen (geesten) die ook op aarde leven niet zien; de astrale mens kan echter wél de aardse mens zien. Nu vraag ik mij af hoe die astrale mens kan onderscheiden of hij nou te maken heeft met aardmensen óf astrale mensen?

 

VRAAG 359 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

God werd vroeger vaak als een mens met een baard afgebeeld. Is God wel een mens?

 

VRAAG 360 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Als ik het nieuws zie, denk ik soms dat de mensheid bergafwaarts gaat, dus geestelijk gezien dierlijker wordt. Hoe zit dit op de langere termijn?

 

VRAAG 361 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Hoe komt het dat de mensen op hun sterfbed vaak zo moe zijn?

 

VRAAG 362 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Wanneer je geluk en liefde bewust in je voelt, kun je dit dan effectief toezenden naar iemand die ver weg is?

 

VRAAG 363 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Denken, piekeren, peinzen, het kan zowel een vloek als een zegen zijn. Staat van deze combinatie iets in de Rulof-boeken?

 

VRAAG 364 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Zijn er misdaden die God de mens niet kan vergeven zodat hij eeuwig moet boeten?

 

 

VRAAG 365 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Op oude schilderijen zie je engelen en duivels soms naakt afgebeeld. Draagt men aan Gene Zijde kleren?

 

VRAAG 366 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Kunnen we via oosterse religies, meditatie en inzichten hele­maal tot God terugkeren?

 

VRAAG 367 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

Wat is een 'zoeker' of - anders ge­zegd - welke vragen stelt de mens zich als ie serieus over het leven gaat naden­ken?

 

VRAAG 368 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55;55

Als je soms ineens 'vlinders in je buik voelt' alsof je verliefd bent op iemand, terwijl die ander er niet eens is, zou het dan kunnen zijn dat er vanuit gene zijde een verbinding wordt gemaakt voordat je die ander ontmoet?

 

VRAAG 369 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Je kunt iemand jouw dankbaarheid tonen middels een ca­deautje of bosje bloemen. Maar hoe kun je God jouw dankbaar­heid tonen?

 

VRAAG 370 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Hoe kan God voor iedereen bijhou­den welke straf/karma hij een ge­stor­vene moet opleggen om goed te maken?

 

VRAAG 371 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Als God álles geschapen heeft, heeft Hij dan ook de ellende in de wereld geschapen?

 

VRAAG 372 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Staat er in de boeken van Jozef Rulof een voorbeeld van doelgericht werken?

 

VRAAG 373 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Op aarde worden je goede bedoelin­gen nog wel eens verkeerd begre­pen. Kan dit in de hemelen ook nog gebeuren?

 

VRAAG 374 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Is het voor een echt medium moeilijk om een betrouwbare diagnose te stellen en om te genezen?

 

VRAAG 375 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Ook aan gene zijde heeft iedereen een ander karakter, verleden enz. Wanneer je nou je kringloop op aarde afgesloten hebt en je komt aan gene zijde, wat voor type bege­leidegeest krijg je dan toegewezen?

 

VRAAG 376 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Bij mij op school heb je keuzevak­ken, waardoor ik bepaalde vakken, die me niet zo goed liggen, niet hoef te leren. Wanneer je na je sterven aan gene zijde de wetten van God leert kennen, kun je er dan ook voor kiezen om bepaalde wetten niet te hoeven leren?

 

VRAAG 377 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

Ik ben geen slecht mens naar ande­ren toe, maar met mezelf weet ik vaak geen goede raad. Ik ben ver­slaafd aan medicijnen, een soort drugs eigenlijk. Zal God mij daar straks voor straffen?

 

VRAAG 378 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56;56

Binnen bijna alle geestelijke stromin­gen zijn het de intellectuelen met een scherpzinnig verstand die de leidinggevende functies hebben. Tegen die geestelijke leiders wordt vaak tegenop gezien als 'geestelijk verder ontwikkeld'. Mijn vraag is nu: hebben intellectuele gaven iets te maken met geestelijke ontwikkeling, met ziele-adel?

 

VRAAG 379 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Wat maakt het uit voor je huidige leven of je nu wel of niet gelooft in een verder-leven na de dood?

 

VRAAG 380 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Hoe en wanneer helpt een be­schermgeest z'n beschermeling op aarde?

 

VRAAG 381 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Wat hebben onze gedachten, onze wensen, ons leven met God te ma­ken?

 

VRAAG 382 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Aan gene zijde, kan men daar door meditatie, studie, kunst, deelnemen aan inwijdingen en geestelijke fees­ten een hogere sfeer bereiken?

 

VRAAG 383 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Geestelijk inzicht is nodig om gericht aan jezelf te werken. Krijg je door dit inzicht ook al meer liefde en geluk, dus een hogere afstemming?

 

VRAAG 384 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57;57;57;57

Leefden er ten tijde van Jozef Rulof nog zuiverdere instrumenten op aarde?

 

VRAAG 385 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

Wat betekent het begrip 'heilig' eigenlijk?<