privacy
Home

 


Privacy

Onze privacy wordt openbaar

  • dit is en blijft een gevoelig onderwerp waar al menig film over gemaakt is
  • de burger zal zelf alert moeten blijven
  • en de overheid moet zichzelf, de bedrijven en burgers in bescherming nemen