U bevindt zich op www.kunst-kolonie.nl
Grietje Scheffer Fundatie uit de schaduw
Kunstenaarskolonie Plasmolen als kern van verzamelgebiedGrietje Scheffer, naamgeefster van de fundatie, omstreeks 1912

In november 1995 werd de Grietje Scheffer Fundatie opgericht. Deze is genoemd naar Grietje Wannet-Scheffer (1894 - 1983), dochter van een uitzetter in de weg- en waterbouw met een grote belangstelling voor kunst en wetenschap. Na een afwisselend leven met tientallen verhuizingen, kwam ze in 1938 terecht in de gemeente Mook, waar ze tot haar overlijden woonde.
Tot nu toe heeft de naar haar genoemde stichting een collectie opgebouwd in de schaduw van Stichting Jacques van Mourik, waarmee nauw wordt samengewerkt.
De stichting is sinds maart 2007 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de veranderde regelgeving moet elke ANBI per 1 januari 2014 beschikken over een internetpagina waarop gegevens over het reilen en zeilen van de stichting inzichtelijk worden.


Een van de werken uit de collectie: Heidelandschap van Antoon Heijmans

Stichting Grietje Scheffer Fundatie
Opgericht 23 november 1995 met als doelstelling Kunstbevordering

RSIN Nummer: 805103624 / KvK Nummer: 41064584

Internet adres http://www.kunst-kolonie.nl
Email: m.janssenreinen@planet.nl
Telefoonnummer: (0031) 24 3584998


Doelstelling

De stichting heeft tot doel om kunstwerken in de ruimste zin des woords, ontstaan in de regio Mook-Nijmegen, of van de hand van kunstenaars die in deze regio hebben gewoond en/of gewerkt, te verzamelen en aan de werken en hun makers meer bekendheid te geven. De stichting verwezenlijkt dit doel door - na goedkeuring door het bestuur - o.a. (afbeeldingen van) werken ter beschikking te stellen voor exposities en publicaties.
Door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen wordt een collectie kunstwerken gevormd en uitgebreid. Daarnaast is er een uitgebreide verzameling boeken, artikelen en documentatie met betrekking tot kunstenaarskolonies, in het bijzonder die van Plasmolen en Cuijk.


Beleidsplan

De stichting werkt ondersteunend, in het verlengde van het verzamelbeleid van Stichting Jacques van Mourik, en heeft daarom geen eigen beleidsplan; als achtergrondinformatie kan het plan van die stichting worden gelezen:
Beleidsplan Stichting Jacques van Mourik


Bestuurders

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Functie

Datum in dienst

 

 

vacature

Voorzitter

 

Margreet

 

Janssen Reinen

Secretaris

23/11/1995

Margreet

 

Janssen Reinen

Penningmeester

23/11/1995

 

 

vacature

Lid

 


Beloningsbeleid

De stichting werkt, o.a. na overlijden van de voorzitter, met een minimale bezetting. Naar enkele geschikte kandidaten voor aanvulling van het bestuur wordt uitgezien.
Gezien de ondersteunende functie leent de stichting werken aan Stichting Jacques van Mourik, die wel vrijwilligers in de gelederen telt, en vindt vanuit de Fundatie geen beloning plaats voor diensten of werkzaamheden.
Wel hebben bestuursleden desgewenst recht op vergoeding van kosten die worden gemaakt in de uitoefening van hun functie.


Activiteiten

Jaarlijks levert de stichting werken aan de twee exposities van Stichting Jacques van Mourik in het Gemeentehuis van Mook. De thematische zomerexpositie met 120-150 werken, is op afspraak te zien van Pasen tot en met de Herfstvakantie; de winterexpositie, van begin november tot de week voor Pasen, omvat een keuze uit nieuwe aanwinsten en niet eerder getoond werk.
Er worden werken en / of foto’s ter beschikking gesteld voor exposities en publicaties van derden, in en buiten Nederland.
Ook de presentatie van Stichting Jacques van Mourik in het Kasteel in de Kasteeltuinen van Arcen, bevat werk uit de collectie van de Grietje Scheffer Fundatie.


Jaarrekening/ Jaarverslag

De inkomsten van de stichting zijn de laatste jaren - mede dankzij de conjunctuur - minimaal; wel wordt de collectie kunst en boeken door schenkingen regelmatig uitgebreid.
Jaarverslag
Jaarrekening   
Frans Berntsen: Veere / Albert Neuhuys: Boereninterieur / Willem Rip: Molen bij GroesbeekCultuurtoerisme als vervolg op collectievorming

Stichting Jacques van Mourik is er, mede dankzij de collectie van de Grietje Scheffer Fundatie, in geslaagd de onbekendste kunstenaarskolonie van ons land - de enige die in de provincie Limburg ontstond - ook internationaal op de kaart te zetten. Eind 2009 trad Plasmolen - Mook, als zesde plaats in Nederland - na Oosterbeek, Katwijk, Domburg, Laren en Bergen - toe tot EuroArt, de Europese Federatie van Kunstenaarsdorpen.     >  meer informatie
De Stichting heeft onder andere als doel om werken van kunstenaars die in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben gewoond en/of gewerkt, te behouden voor de gemeenschap en te tonen in hun historische en geografische context.

 
Het Groene Water in Plasmolen / Het Klooster van St. AgathaWandelen of fietsen in Mook, Plasmolen en Heumen

‘In het voetspoor van de Plasmolense schilders’ duurt ca. 70 minuten en kan worden ingekort tot 55 of 35 minuten. U ziet op deze wandeling waar de schilders aan het begin van de vorige eeuw hun inspiratie vonden en komt langs plekken waar schilders woonden.
‘In het voetspoor van inwoners en passanten’ heeft Mook als vertrekpunt en al fietsend passeert u in ongeveer anderhalf uur diverse locaties in Mook, Middelaar en Plasmolen die door kunstenaars zijn vastgelegd.
In Heumen is een fietsroute van ca. 40 minuten uitgezet: ‘In het voetspoor van burgemeester en baron’ met vertrekpunt schuin tegenover het hotel, bij Landgoed Bergzicht; de route verbindt het verhaal van de excentrieke miljonair Jan Jacob Luden met dat van de beeldhouwer Jac. Maris; de route is uit te breiden met een klim naar Ludens meest bijzondere schepping, het Jugendstil jachtslot De Mookerheide.

   
De brochures zijn te vinden bij de uitgaven op de site van Stichting Jacques van Mourik


Achtergrondinformatie over de regio

De uitgebreide website van Stichting Jacques van Mourik biedt een schat aan informatie over kunst in de regio. Door de afbeelding aan te klikken, komt u op de site.
Met name de onderstaande artikelen uit het door de stichter van de Grietje Scheffer Fundatie samengestelde Lexicon van Regiokunst bieden een goede introductie op een bezoek aan de regio:
Kunstenaarskolonies in Nederland    > klik hier
Kunstenaars in de regio    > klik hier
Kunst in de openbare ruimte in Mook    > klik hier
Kunst in de openbare ruimte in Heumen    > klik hier
Kunst in de openbare ruimte in Cuijk    > klik hierRondleiding in Museum Jacques van Mourik

Op de vaste expositielocatie - het Gemeentehuis van Mook en Middelaar (Raadhuisplein 6 Mook) - wordt in 2014 bijna maandelijks een zaterdag-rondleiding verzorgd. De data vindt u op de website van Stichting Jacques van Mourik in de Agenda. Tijdens een rondleiding komt behalve de kunst op de expositie en in de vaste opstelling, ook het werk van beide stichtingen en de passie van het verzamelen aan bod.
Deelname rondleiding: € 4,00 p.p. incl. koffie, duur ca. 1,5 uur; reserveren is nodig en kan via stichtingvanmourik@planet.nl of telefonisch via 024-6961381 / 024-3584998.


 

© Van Moock CTO / Stichting Grietje Scheffer Fundatie 2013-2014