Arbo hier Arbo daar

"Geachte heer Jaspers,
Uw werkgever heeft ons bericht dat u zich op woensdag 13 november 2002 heeft ziekgemeld."
(Dat klopt, ik had één dag met een griepje in bed gelegen - mijn eerste ziektedag dit jaar - en samen met mijn vrije donderdag was dat voldoende geweest om op te krabbelen en vrijdag - zij het nog enigszins gammel - weer naar school te gaan.)
"Naar aanleiding van uw ziekmelding verzoek ik u bijgaand ziekteformulier zo volledig mogelijk in te vullen en in ieder geval binnen een week aan mij toe te zenden in de portvrije retour-enveloppe. Indien ik na een week nog geen formulier retour heb gekregen, zal uw werkgever hiervan een bericht ontvangen."

Mijn aanvankelijke vertedering over de alerte reactie van 'bedrijfsarts adviseur' N.A.P. Kneuveld maakte plaats voor een lichte wrevel. Dit klonk allerminst alsof het Arbo-reanimatieteam na het verstrijken van die ene week bezorgd uit zou rukken om mijn voordeur te forceren en door te dringen tot mijn ziekbed. Dit was een ultimatum. Ze wilden die portvrije envelop terug, potdomme, en zouden niet rusten eer het ontbrekende formulier FM 00190250 op een stapel of in een dik dossier herenigd was met zijn oude maatjes FM 00190249 en FM 00190251.

Nijdig begon ik het bewuste document in te vullen. Het begon met een opsomming van alle mogelijke klachten, waarvan ik waarheidsgetrouw de eerste twaalf meteen aankruiste: "Algehele vermoeidheid (1), Suf, slecht concentreren (2), Slecht slapen (3), Er niet tegen op kunnen (4), Nerveus, prikkelbaar (5), Oorklachten (6), Neusverkouden (7), Keelpijn, hees (8), Hoesten (9), Koorts (10), Spierpijn (11) en Kortademigheid (12)." In het vervolg sprokkelde ik er nog moeiteloos zo'n tien bijeen. Tja, zo'n griepje is bepaald slecht voor je gezondheid als je er goed over nadenkt, en het besef van mijn wonderbaarlijke wederopstanding deed prompt het goede humeur terugkeren.

De volgende vraag deed mij even twijfelen aan de aanwezige medische expertise daar bij de Arbo: "Zijn uw klachten het gevolg van een ongeval?" Maar bij nader inzien kan het natuurlijk best eens voorkomen dat iemand op een besneeuwd zebrapad wordt geschept door een voorbijdenderende pekelwagen, bewusteloos op het bevroren asfalt smakt en vervolgens doordat de traumahelikopter tamelijk lang op zich laat wachten een neusverkoudheid oploopt die hem dwingt een dagje te verzuimen.

Bij vraag 8 gaf ik aan inmiddels weer hersteld te zijn, wat me helaas niet ontsloeg van de plicht ook vraag 9 in te vullen: "Heeft u problemen met betrekking tot uw werk(situatie)?"
Net als bij de ziektesymptomen vertrouwde men het mij niet toe het ongerief zelf te verwoorden. Je moest kiezen uit zevenendertig voorgebakken klachten. Ik kwam tot een stuk of twintig. "It's all in a day's work", zoals de Engelsen zeggen:
· "Slecht meubilair / gereedschap"
· "Te kleine werkplek"
· "Slechte verlichting" (migraine-opwekkende TL-buizen)
· "Hinderlijke geluiden / te veel lawaai op het werk" (lesgedruis)
· "Te veel werk"
· "Te warm / bedompte of te droge lucht"
· "Hinder van stof / gas / damp / rook" (alleen het eerste, krijtstof, met rook en gas loopt het bij ons gelukkig zo'n vaart niet)
· "Saai werk" (examensurveillance, de present continuous uitleggen)
· "Te weinig invloed op het werk" (mijn voorstel het computerlokaal te ontmantelen vindt weinig weerklank)
· "Reorganisatie van het werk" (de invoering van de Tweede Fase, de terugdraaiing van de Tweede Fase)
· "Ongunstige loopbaan-vooruitzichten"
· "Het werk hoort vaak niet tot de functie" (buitenschoolse activiteiten, dwangverpleging van leerlingen die door het lint gaan)
· "Het werk is geestelijk erg vermoeiend"
· "Voortdurend opletten" (en nooit met de rug naar de klas)
· "Probleem met cliënten / publiek" (ja, ook domme en luie kinderen willen tegenwoordig voldoendes)

Enzovoort ... En nu komt het merkwaardige, ik werd zo vrolijk van die lijst! Als de AMG (Arbo Management Groep) deze bijwerking van zijn knullige informatieformulier heeft beoogd, zou ik het een briljante list vinden. Want net als bij de lichamelijke ongemakken: nadat ik alles wat niet deugde had ingevuld, vervulde mij een sterk gevoel van triomf. Ik ben blijkbaar niet stuk te krijgen! Al ruim twintig jaar doe ik dit afschuwelijke, mensonterende werk, onder de meest barre omstandigheden (alleen het vakje "Direct contact met chemische stoffen (48)" moest ik tot mijn spijt open laten), zonder noemenswaardige steun van wie dan ook ("fools to my left, villains to my right") en desondanks houd ik mij fier staande, afgezien van dat ene dagje griep!

Dus bij vraag 10 was ik niet meer te houden. "Heeft het feit dat u ziek thuis bent (geweest) volgens u te maken met uw (werk) situatie?" NEEN! Hoe durven jullie dat te insinueren, stelletje Arbo-mietjes! Deze jongen krijgen ze er niet zomaar onder! Op de twee regeltjes die mij helemaal onderaan waren vergund voor "opmerkingen / aanvullingen" schreef ik in maniakale hoofdletters: MENEER KNEUVELD, MET MIJ GAAT ALLES PRIMA, HOOR! MAAKT U ZICH GEEN ZORGEN!

 

© Marius Jaspers - p 2002 Talendocenten

Reacties naar marius.jaspers@gmail.com
http://members.chello.nl/m.jaspers5/