Mid-term blues

In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig,
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerlozen gekweld,
Nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld,
En nooit, neen nooit gebeurt een mooie passiemoord.
(Slauerhoff, In Nederland ...)


Mid-term blues

In Nederland wil ik niet leven,
Het barst er van de regelneven:
Ambtenaren en coördinatoren,
Die frisse initiatieven smoren -
Het ergst van al is het onderwijs.
Men klampt zich vast aan de procedure,
Het protocol, de studielasturen -
En taalt niet naar de schoonheidsprijs.

Naar eruditie mag je niet streven,
Wij huldigen hier de Cito-norm.
De lat ligt laag, die zes komma zeven
Haalt zonder springen de luiste worm.
Een woordblinde met prut in zijn oren
Moet bij dictees voldoende scoren -
Zo niet, zal de achterban dat wijten
Aan het 'schoolbeleid' en de 'faciliteiten'.

Je mag hier enkel kinderen lokken
Met weeë didactische snoepjes:
Niet ontleden, spellen, blokken -
Nee, alles moet knus 'in groepjes'.
Jaartallen behoren tot het verleden,
Net als rijtjes, tafels, de provinciesteden.
En juf begínt niet eens aan de breuken,
Die vallen zo moeilijk op te leuken.

Poëzie lees je stiekem, als geheime zonde,
Wie doet er nog Bredero en Vondel?
Die liggen met Paaltjes, Leopold en Kloos
Vergeten op één hoop, in de oude doos.
Op 'smaakontwikkeling' moeten wij wedden:
Haiku's, een songtekst, een Giphart (desnoods twee)
Schuif je in een map, et voilà: een leesdossier!
(P.S. Na het examen gaat het in de shredder.)

Het onderwijs holt je langzaam uit:
Hoogbegaafden en ADHD-ers
Gedragen zich als patjepeeërs,
De leraar speelt voor gedragstherapeut.
Zo'n zorgleerling kent weinig zorgen,
Je mag hem niet knevelen en niet worgen,
Dus zwaait hij vrolijk met een doktersattest en
Claimt het recht de les te verpesten.

Als onderwijskracht heb je niks te klagen,
Althans ... je vindt zelden gehoor.
Mocht je desondanks een poging wagen,
Dan is zo'n rotklas je altijd voor.
Wat lichte wrevel, één nietige omissie
En misnoegden (jong en oud, alfa en bèta)
Staan op de stoep bij de klachtencommissie,
Of wreken zich via de leerlingenenquête.

In 't studiehuis wil ik niet wonen,
Het gaat jaarlijks op de schop:
Hardnekkige Clan Visserklonen
Duwen het dieper in het slop.
Steeds andere bewindspersonen
Bouwen aan hun eigen monument,
Verbeelden zich dat ze stevig metselen,
Maar vergeten ... het cement.

Het management - dat is het wrange -
Laat uitsluitend de oren hangen
Naar '-gogen', '-logen' en didactici.
Als ík de dingen liever praktisch zie
Ligt daar de bron van een fel conflict:
Gezond verstand wordt niet gepikt.
Omgekeerd krijg ík jeuk en stress
Op bijscholingscursus bij het CPS.

Qua normbesef kan de bovenbouw
Meteen aan de slag bij Parmalat.
Werk wordt verhandeld en gejat
En ach, wij laten het maar blauw blauw.
Geef je bedriegers een veeg uit de pan
Dan fluistert de directie bang:
"Weet je, die vader van Robert-Jan
Die is advocaat, of ombudsman."

Weg bij die suffe gedeformeerden,
Collega's die zich laten chanteren.
Mentale dwergen, het levend bewijs
Dat je KRIMPT in het onderwijs.
Geketend zijn ze aan handen en voeten:
Ambities gefnuikt, het salaris gesnoeid,
Weinig mogen en veel te veel moeten -
Bij zo'n regime blijf je onvolgroeid.

Nationwide volgen op fusies
Nachtmerries en taaie ruzies.
Die schaalvergroting is een crime:
De leerling mokt bleek en anoniem,
En een waterhoofd aan overhead
Vreet aan het personeelsbudget.
Waar ze toch een batig saldo houden,
Wordt het bestuur beticht van fraude.

Dit Nederland wil alleen studenten
Omwille van 't maatschappelijk nut.
Kennis heet hier een 'product',
Zoals accu's, vinyl of krenten.
Wie 'investeert in onze jeugd'
Telt eerst driemaal zijn centen,
En zucht. Tja, de kost gaat voor de baat,
Onderwijs is een noodzakelijk kwaad.

Mijn dagen wil ik hier niet slijten,
Na de vakantie ben ik pleite.
Vluchten zal ik uit die vonkloze hel
Van kaasschaafmethode en theezakjesmodel.
Ik zoek een school op de savanne
Zonder Arbo-wet en leerwerkplannen.
Ik knijp er tussenuit eer het te laat is
En word daarginds een leraar met status.

 

© Marius Jaspers - p 2004 Levende Talen Magazine

Reacties naar marius.jaspers@gmail.com
http://members.chello.nl/m.jaspers5/