Geraadpleegde bronnen voor Leiden

 

       Afbeeldingen zwart/wit-prentbriefkaarten en foto,s: uit eigen collectie

       A.N.W.B.en de Nederlandse Kastelenstichting: De Leidse Burcht, 1982

       Directie Kunst en Cultuur

m.m.v de Directies Groen en Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling v.d. gemeente Leiden:

eeuwige rust aan de groenesteeg, juli 1990

       Gemeente Leiden, directie Groen, maart 1990: Wandeling langs de groene Leidse Singels

       Directie Voorlichting gemeente Leiden: Het Leidse Stadhuis, 1e druk december 1984

       V.V.V. Leiden, folder: Mierennesthofje, geen jaartal

       Hutspot Haring en Wittebrood, Uitgave de Kler-Waanders 1981/1982. ISBN: 90 6630 001 9. Voor gebruik werd aan de uitgevers toestemming gevraagd en verkregen

       Gemeente Leiden: Leiden 1980 t.g.v ter gelegenheid van het Nidig-congres

       Gemeente Leiden, Directie Civiele Werken: Stadstimmerwerf Stadshulpwerf Stadswerf 1986

       Hoogduin, Anja: foto Stevenshofjesmolen

       Information Office City of Leyden: leyden through the ages, geen jaartal

       Kroon, Hans de: fotos dHeesterboom, Kikkermolen, Marendijkmolen en Stadsmolen

       Stichting Langs Leidse Kerken, Leiden: langs Leidse Kerken geen, jaartal

       Rost, Koos: Informatie over S.V.V.

 

       index

 

       welkom in Leiden